Rekommenderas

Förbindelse

Reagens för dricksvatten och avloppsvatten

Som ni vet är vatten källan till allt liv på jorden. Utan det hade levande organismers födelse och deras fortsatta existens inte varit möjliga. Men på senare tid har vatten alltmer blivit en källa till olika sjukdomar.

SNiP avloppsvatten externa nät och anläggningar - krav för design och installation av systemet

Ett korrekt genomfört projekt och installation av externa avloppsnät fastställer varaktigheten och kvaliteten på deras drift.

Stormreningsverk

Stormavloppssystemet är ett komplex av tekniska konstruktioner avsedda att samla, transportera och rengöra regn och smältvatten från territoriet. Som regel kan det innehålla sådana anläggningar som stormvatteninlopp, brickor, rörledningar, pumpstationer, reningsverk.

Rör för stormavlopp: egenskaper, egenskaper, urvalsregler

Stormavloppssystemet (eller, som det ibland kallas "stormvatten") har ett enda syfte, nämligen att säkerställa ett effektivt utflöde av regnvatten från platsen för dess ackumulering på platsen.

Installation av dräneringssystem: beräkning och installationsprocess

Det sista steget av taket är installationen av avloppssystemet. Bland de olika systemen måste du välja den som uppfyller dina krav - metallisk, elektropläterad eller plast.

PVC-avloppsrörstorlekskatalog

Rör av polyvinylklorid används oftast för installation av avloppssystem i privata hus, stugor och stugor. Det finns grå och bruna modeller. Brun - PVC-avloppsrör för externt avlopp.