Rekommenderas

Förbindelse

d yu m

rördiameterenhet• (niderl. Duim - bokstavligen tumme) längdmått (huvudsakligen i tekniken), lika med 0,57 tum, är ca 25 mm• Engelska traditionella längdens längd, 2, 54 cm• Enhetsenhet, en tolfte fot, lika med 2, 54 centimeter

Sifon för diskbänk: en design, möte, funktioner vid installationen av händerna

Ett av de viktigaste inslagen i VVS-system är en sippon för tvätt. Det tar inte bara bort använt vatten, vilket eliminerar risken för översvämning, men skyddar också invånarna från skadliga lukten av avloppsvatten, vilket förhindrar att de sprids inomhus.

Stubba i avloppet för att inte betala? Vad ska man göra 16

Verktyg använder alltmer tekniken för att få pengar från gäldenärer. Till strömavbrott tillsatte blockering av avloppsvatten med en speciell plugg.

Avloppsslangar för tvättmaskiner

2) Töm genom en separat avloppsventil med en backventil d = 32 mm.
Det mesta av bostadsbeståndet i Ryssland ger inte någon speciell "standard" plats där tvättmaskinen kommer att vara belägen.

Vattenrör Izopeks uppvärmd (värmekabel).

Izopeks vattenrör med uppvärmning:
Astra Engineering Systems: www.astraes.ru
Telefon: +7 (812) 502-06-61
e-post: [email protected] av alternativen för all-season vattenförsörjning från en brunns-, brunns- eller vattenförsörjning från huvudvattentillförseln i områden med djupfrysning av mark på vintern är användningen av en värmekabel.

VVS i ett privat hus

En person utan vatten kan göra mer än 3-5 dagar. Därför uppstod gamla fornlämningar nära reservoarerna.Ofta ledde en brist på vatten till civilisationens nedgång. Därför uppfann de så kallade vattenvägarna.