Rekommenderas

Förbindelse

Syra rena avloppsrör

Saltsyra är en likformig, färglös vätska med stark lukt. Det är en mycket kaustisk substans som interagerar med de flesta metaller. På grund av dessa egenskaper används materialet allmänt inte bara inom industrin utan också i vardagen.

Hur man installerar tanken på toaletten och återställer sin prestanda

De vanligaste tankfelfunktionerna är vattenbrist eller överförbrukning och motsvarande läckage eller vattenflöde. Ibland kan situationen korrigeras genom att justera eller rensa ackumulerad plack av spolningsmekanismen.

Vilka är kopplingar för polyetenrör - typer, tillämpningsregler

Polyetenkopplingar hör till gruppen av delar som används för att ansluta rör till varandra. De presenteras i ett brett utbud, men det finns en viss uppdelning i klasser beroende på designfunktioner, anslutningsalternativ och andra funktioner.

Rör för stormavlopp: egenskaper, egenskaper, urvalsregler

Stormavloppssystemet (eller, som det ibland kallas "stormvatten") har ett enda syfte, nämligen att säkerställa ett effektivt utflöde av regnvatten från platsen för dess ackumulering på platsen.

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Så här rengör du toaletten: typer av blockering och metoder för felsökning

Man tror att livet i ett privat hus kräver konstant vård från sina ägare för sina olika system och kommunikation. Vid första anblicken gör det möjligt att inte tänka på ett sådant behov för att bo i en bostadshus.