Förseglade luckor

Förseglat manhål, certifierat i Ryssland och Europeiska unionen, är tillverkat av nodulärt gjutjärn, klass VChShG 500-7, som har hög mekanisk styrka och seghet.

Fullständig beskrivning

Tätningen av brunnar säkerställs genom användning av hållbar packning av tvåkomponent polyuretan (PUR), resistent mot vägkemikalier och alla typer av petroleumprodukter. Användningen av en vertikal packning på locket och den L-formade packningen i huset eliminerar risken för att vatten kommer in i brunnens inre. Den extra täthet som skyddar mot luktspridning och eventuellt möjliga gasläckor baseras på den starka åtdragningen av locket till luckans kropp med låsanslutningens bultar.

Förseglade luckor är utrustade med stöldskydd genom en speciell ledning av skrovet och locket. Säkerheten hos personalen vid underhåll av brunnar säkerställs genom automatisk låsning av locket när det öppnas med 90 grader. Möjligheten att öppna locket vid 120 grader är tillgänglig för inspektion av brunnen.

Lufttäta luckan är konstruerad för installation på huvudvägar och drift under intensiva belastningar. Garanterat stabilt läge på locket med upprepad exponering för hjul på tunga fordon baseras på en tankeväckande konstruktion av produkten, utrustad med polymerpackningar, svängbar och låsanordning. Vid beställning av ett parti förseglade luckor i en mängd av 100 stycken eller mer, är en logotyp av komplexitet tillgänglig enligt den angivna skissen.

Tekniska specifikationer

Lastklass: D400, 400kN (40 ton).

Fodralet och manganhöljet: Höghållfast nodulärt gjutjärn (VChShG 500-7).

Tightness: PUR-packning (tvåkomponent polyuretan) - resistent mot petroleumprodukter och kemiska vägreagenser.

"G" -formad packning i höljet och vertikalt på locket. Luckans grundläggande konfiguration förhindrar att vatten tränger in i chassitens inre.

Ytterligare täthet säkerställs genom att dra åt locket till kroppen med låsanslutningens skruvar. Tätningssystemet skyddar mot ingrepp av gaser och lukt från avloppsbrunnen. Motstånd mot vattenspelarens tryck - 0,5 bar (vid användning av 4 bultar).

Stöldskydd: svängbart lock och kropp. För inspektion av brunnen öppnas locket vid 120 °, när det öppnas vid 90 ° - locket är automatiskt låst för att säkerställa arbetssäkerheten.

Skydd mot att knacka på locket ut ur kroppen under bilens hjul: Kroppsdesign och lock med PUR-packningar, samt att använda kroppen och locket svängbart och ytterligare åtdragning av locket på kroppen med bultar är en pålitlig och effektiv mekanism som garanterar trafiksäkerheten.

Logo: enligt kundens skiss kan en logotyp av komplexitet appliceras på omslaget. Minsta sats av luckor med kundens logotyp är 100 st.

Standard: GOST3634-99, EN124, TU U 25.9-38105316-001: 2012.

Certifierad i Europeiska unionen och Ryssland.

Garantiperiod: 5 år.

Rekommenderad installationsplats: huvudvägar.

manhål

Modernt liv är inte utan grundläggande bekvämligheter. Ett mycket viktigt element i modern komfort är närvaron av vatten i huset.

Processen med att installera ett avloppssystem är inte särskilt komplicerat. Det kräver emellertid uppmärksamhet och ansvar vid valet av material så att det senare inte finns något behov av att utföra kostsamma omarbetande arbeten.

Enheten avlopp manhole enkelt. Den består av en gruva, ett arbetsrum, en lucka. Var noga med att få ett stängningslock.

Alla delar av manhålet är beroende av varandra. Arbetsytan beror på typen av underjordiska verktyg. Djupet av kommunikationsflödet påverkar rummets djup. Höjden överstiger inte 1,8 meter.

Gruvan är ett rör med en diameter på 0,7 meter. Dess djup beror på arbetsrummets djup. För avloppsarrangemanget med brickwork, plastbehållare, ringar av armerad betong. Det måste finnas en stege för nedstigningen.

Typer av avloppsbrunnar

 1. Inspektion - används för att övervaka systemets status samt rengöring av avloppssystemet Den är installerad: på varv och grenar av rörledningen; i händelse av byte av diameter och lutning av avloppsrör; på raka sträckor.
 2. Filtrering - för avloppsrening.
 3. Swivel - installerad på rörens varv, vilket gör det möjligt att undvika blockeringar.
 4. Differential - installerad med stora skillnader i nivå mellan rören.
 5. Ackumulerande - slutna behållare för ackumulering av avloppsvatten. Rengöras med en pump eller assenizatorskaya maskin.

Huvudsyftet med avloppsvattenhål är att förhindra att skador, olyckor och skräp kommer in. Vid behov används de också för fri tillgång till tunnelbana, för övervakning eller reparation.

Av säkerhetsskäl måste avloppet väl stängas. Luckformar är producerade kvadratiska, ovala, rektangulära, konvexa, platta. Den konkava händer inte. Den vanligaste rundan. I vilket läge som helst kommer det inte att falla inåt. Också viktigt är bekvämligheten med transport - du kan rulla.

I vissa amerikanska städer finns trekantiga manhål som anger vattnets riktning i avloppet. Men på grund av sin otillräckliga säkerhet blir de gradvis ersatta av de vanliga.

Avlopp är i regel tunga, från 50 kg och mer. Detta är nödvändigt för att förhindra självöppning av luckan på körbanan. Alla luckor, utan undantag, har en ribbig yta, för ökad vidhäftning på ytan av sålarna på skor och däck av bilar.

Ibland finns det en mycket intressant dekorativa märkning av luckor. Vad orsakar ökat intresse för samlare från hela världen.

För tillverkning av luckor med olika material, men den klassiska versionen är gjutjärn.

Gjutjärnluckor

Småjärnluckor skiljer sig åt i hållbarhet, hållbarhet. Livslängden är minst 80 år. Tåla laster upp till 90 ton. Motståndskraftig mot temperaturförändringar. Nackdelen är den höga kostnaden. Men om vi tar hänsyn till att en sådan lucka kommer att ligga i en tillräckligt lång period, visar summan sig att vara rätt motiverad.

Beroende på applikationen utmärks 4 typer av gjutjärnsläckor:

 1. Trunk. Behåll en last på upp till 40 ton. Monteras på motorvägar och motorvägar.
 2. Tung (dödvikt når 180 kg), används på motorvägar, vägar med tung trafik.
 3. Genomsnittliga avlopp gjutjärn luckor. Behåll en last på upp till 12,5 ton. Inbyggd i bostadsområden med liten trafik.
 4. Lätt avloppsvattenhål. Den rekommenderade belastningen för denna typ av lucka är högst 1,5 ton. Monteras på gräsmattor, trottoarer, gågator. Läckans vikt är inte över 65 kg.

Vid installering av avloppssystemet i ett privat hus är gjutluckan monterad endast på körbanan. På alla andra ställen rekommenderas att använda lättare modeller gjorda av andra material.

I samband med de frekventa stölderna av gjutjärnsläckor är polymer-sand, plast, betong, komposit, gummiavloppsbeläggningar mycket populära.

I landskapsdesign, används främst dekorativa luckor. Från ett enkelt grafiskt mönster till imitation av natursten, dekorativ stubbe, skulptur.

Plastluckor

Plastluckor hållbara, miljövänliga. De är lätta, motståndskraftiga mot temperaturförändringar. Brett utbud av färger. Till skillnad från gjutjärnsmedlet elimineras risken för en gnista som uppstår. Oskäliga för skrot, de är inte stulna. Kostnaden är mycket lägre gjutjärn. Nackdelarna innefattar oförmågan att motstå tunga belastningar. Men dessa luckor är installerade på vandringsleder, i parker, då kan denna nackdel anses vara mycket villkorlig. Detta är ett bra alternativ när man installerar avloppsvatten i ett privat hus.

Komposit- och polymerkomposithål

Kompositluckor. Tillverkad av glasfiber, polyesterharts, pulveriserat fyllmedel. Ha en liten vikt, klara minst 40 ton. Har också en lång livslängd. Motståndskraftig mot extremiteter, tappa inte färg. Kostnaden är lägre än grisjärnluckor, men dyrare än plast.

Polymer-komposithål (polymer-sand). De är gjorda av hetpressning från plastflaskor och sand. Sådana luckor har ett antal fördelar, nämligen:

 • hållbarhet;
 • livslängd mer än 20 år;
 • liten vikt, 2 gånger mindre än grisjärn;
 • som de tidigare, resistenta mot extremiteter i temperaturen;
 • behåll alla operativa egenskaper från -60 till +60 grader;
 • Det finns ingen risk för en gnista.
 • brett utbud av färger;
 • ökad ljudisolering;
 • korrodera inte;
 • resistent mot petroleumprodukter, olika syror;
 • ha det lägsta priset.

Men med uppenbara positiva egenskaper har de vissa nackdelar. De tål inte tunga belastningar och är 70% sand. Det rekommenderas att installera polymer-sandluckor i gågator och parker. Om luckan är installerad på de ställen som är föremål för snödrift, är det nödvändigt att använda den förstärkta typen för att förenkla sökningen med metalldetektorn.

Det finns 3 typer av polymer-sandluckor:

 1. Typ L (ljus). Maximal last 6 ton. Är etablerade i parker, gågator, i bostadsområdet.
 2. Typ C (medium). Tåla laster på 12 ton. Monterad på parkeringsplatser, körväg.
 3. Typ T (tung). Tillåten last på 25 ton. På så sätt kan du installera sådana luckor på alla tekniska kommunikationer och stadsvägar. Ej lämplig för installation på motorvägar.

Omfattning och säkerhet

Installera brunnar på brunnarna i tunnelbanan: gas, värme, vatten, avlopp, kabelnät.

Manholes skiljer sig åt i design, typ av kommunikation som passerar under dem (avloppsvatten, stormvatten, kabel, rörledningar) och materialproduktion.

Mängden manholes anges genom märkning. De mest kända är B, GV (stadens vattenförsörjning), PG (brandvatten), K (avloppsvatten), T (telefonnät) etc.

Också ofta schematisk beteckning. Blixt - elektriskt nätverk, telefon - respektive ett telefonnät.

De flesta luckorna har ett hål för öppning med en krok. Om det inte finns något sådant hål svetsas ett handtag ovanpå locket, vilket efter öppningen är avskuret.

Hål är tillåtna i avlopp, vatten, stormhål. Elnätluckor, telefontjänst utfärdas utan öppningar.

På grund av täta stölder hälls ofta mögel med betonglösning eller stängs dessutom med plastlock, lås installeras, främst på telefonkommunikation. Nyligen finns moderna luckor med gångjärn som dörr. Det är nästan omöjligt att öppna dem.

Avlopp av kabelkommunikation har två omslag på en gång - skyddande och avstängning, som har ett lås och ligger under det skyddande.

Avloppssystem utför alla nödvändiga funktioner för att upprätthålla ett bekvämt liv. Men kontroll och reparation ensam räcker inte. Öppna luckor har stor fara. De orsakar olyckor och till och med dödsfall. Därför är det nödvändigt att installera ett staket och markera platsen med flaggor när en öppen lucka detekteras. Om detta inte är möjligt kan du begränsa dig till en hög pinne som sätts in i luckan.

De farligaste är storm och vattenavlopp. De är mycket djupa (6 meter) och som regel med utskjutande förstärkning inuti.

Enligt statistiken finns den högsta andelen skador bland barn. Det är mycket viktigt att förklara för barnet hur farliga spel är i närheten och på brunnen.

Om det finns behov av att arbetare kommer ned i en brunn, är det nödvändigt att följa alla säkerhetsåtgärder. Först, med en lampa, måste du kontrollera brunnen för närvaro av gas. Om det finns vätesulfid eller metan, kommer lampans ljus att minska. Bensinångor byter färg till blå. Koldelsyrljus släcker. Alla ljusgaser avlägsnas genom ventilation. Avlägsnande av tunga gaser kräver användning av specialutrustning.

Under nedstigningen i brunnen måste arbetstagaren ha all nödvändig utrustning. Det är förbjudet att röka nära det öppna avloppssystemet och göra eld. Arbetet är endast tillåtet i en mask och inte mer än 10 minuter utan paus.

Avloppsluckor

för telefonbrunnar och avloppsvatten

Telefoner: +7 (495) 225-76-82, 8 800 500-76-42
[email protected]

Varning! Uppgifterna som presenteras på webbplatsen, inklusive varukatalog, priser och tillgänglighet är endast avsedda för informationsändamål, är inte uttömmande och utgör under inga omständigheter ett offentligt bud som bestäms av bestämmelserna i artikel 437 punkt 2 i Ryska federationens civila lag. Utseende av varor kan skilja sig från bilderna på webbplatsen. Skillnaden mellan verklighetens utseende och fullständighet med bilder och beskrivningar på platsen är inte en indikator på varans otillräckliga kvalitet. För att få detaljerad information om alla frågor som intresserar dig, kontakta våra chefer på något sätt som är bekvämt för dig.

© 2008-2018 Europlast Company, Moskva. Försäljning av dräneringsrör, system och geotekstiler. Alla rättigheter förbehållna.

Polymera sandluckor

Köp luckor polymer-sand, avlopp, trädgård i Voronezh, pris 580 rubel / st.

Polymersandhål är av flera slag: lätt (L upp till 3 ton), medium (C upp till 6 ton) och tungt (T upp till 15 ton), som i sin tur tillgodoser kundens behov, oavsett om de är trädgårdsluckor eller avloppshål.

Polymer- och sandluckor typ L.

Enkel lucka - Används för installation på kabelmassor, vattenförsörjningsnät, gräsmatta och trädgårdsplantager. Denna lucka kan tåla laster upp till 3 ton. Luckans lock täcker en netto 21 kg.

Polymer- och sandluckor typ C.

Mellanlucka - används för installation i parkeringsplatser, trottoarer, parkbanor. Denna lucka kan tåla laster upp till 6 ton. Omslaget på denna lucka väger 26 kg netto.

Polymer- och sandluckor typ T.

Tunglucka - används för installation på motorvägar med tung trafik. Denna lucka kan tåla laster upp till 15 ton. Luckans lock väger 29 kg netto.

Plussar av polymer-sandluckor.

- Priset på polymer-sandluckan är signifikant lägre än gjutjärnluckorna.
- Olika färger (svart lucka, grön lucka, rödlucka).
- Används i olika klimatzoner.
- Deformeras inte vid temperaturer från -70 ° C till + 60 ° C.
- Livslängden är 30 år och mer.


Det spelar ingen roll vilken lucka du behöver, antingen:
Polymerhål för brunnen;
Avloppslucka;
Luckor under brickan;
Trädgårdslucka, etc.
Våra chefer svarar på alla dina frågor.

Tack vare den nyaste tekniken användes polymer-sand istället för gjutjärnshål. På grund av deras fördelar försvann de nästan helt gjutjärnsläckor.

Manhål för avloppsbrunn: typer och storlekar

När en avloppsbrunn byggs på en privat tomt måste normerna för SNiP och SES-kraven beaktas.

Ett sådant krav är ett manhål för en avloppsbrunn.

Artikelns innehåll:

Manhål för avlopp väl

funktioner

Den utför följande funktioner:

 • hindrar en person från att komma in i cesspoolen;
 • skyddar inspektionsaxeln mot igensättning, förhindrar att skräp kommer in i avloppsöppningen själv;
 • förhindrar spridningen av obehagliga lukt på platsen.

Täck för avlopp väl

Tillverkningsmaterial

Ur vilket material luckan är tillverkad beror inte bara kostnaden, men också kvaliteter som hållfasthet, hållbarhet, täthet.

Tänk på huvudtyperna av produkter:

 • grisjärn - sådana luckor skiljer sig åt i ökad hållbarhet, har en lång livslängd på 100 år. De installeras oftast i närvaro av ökad belastning på strukturen, till exempel på tillfartsvägar eller vägar. På privata platser ställer dessa luckor nästan aldrig upp, eftersom det inte finns några sådana höga krav på produktstyrkan. Dessutom finns det alternativ som är billigare till kostnad.

Det ser ut som en gjutjärnlucka

Det ser ut som en plastlucka

Det här är vad betongluckor ser ut.

Skillnaden i form

Tidigare var luckorna mestadels runda. De anses vara ett universellt alternativ, de är installerade på alla cesspools med en yta med ett runt hål.

I drift är dessa luckor också mer praktiska, de ser ganska kompakta ut.

Men idag har valet av produktformen kompletterats med rektangulära varianter.

De är installerade på nacken av lämplig form, används mindre ofta än den tidigare versionen.

Avlopp har olika former och mönster.

Förutom luckans form måste du vara uppmärksam på funktionerna i dess syfte.

Vatten och avloppsvattenhål

För att förenkla förfarandet för att välja produkter, välja dem i enlighet med tillämpningsområdet, använder tillverkarna särskilda märkningar.

Den appliceras i brevformat på produktens framsida.

Exempelvis är brunnsskydd för vattenbrunnar och avloppsbrunnar betecknade med bokstäverna B respektive K.

Om vi ​​pratar om luckor för regnavlopp så kan du se märkningen i form av bokstaven D på dem.

Genom att veta detta blir det lättare för dig att välja en lucka som passar för en viss situation.

Avloppsmanövrar

dimensioner

Om vi ​​pratar om runda produkter, är diametern hos brunnshålets hål en avgörande faktor i det här fallet.

Det finns två huvudindikatorer - skalets inre och yttre diameter.

Den är installerad på övre delen av brunnen, måste exakt matcha sin storlek.

Överensstämmelse med nacken bestäms av basens inre diameter och totala yta.

Storleken på avloppsbrunnet täcker något över skalets diameter, men skillnaden blir liten.

Plasthål för brunnen - en ersättning för järnprodukter

Plasthål för en brunn i olika färger

Luckor för plastbrunnar tvingas förvärva huvuden till stora och små städer. Medan det finns skrotmottagningspunkter från befolkningen, kommer gjutjärnsprodukter att försvinna från gatorna i våra städer.
Även inskriptionen på luckan "Polymer" stoppar inte plundrarna, så du måste betong luckorna i brunnarna i plastfotoet. Det här är en huvudvärk för allmännyttiga tjänster i form av stöld av gjutjärnsprodukter från avloppssystemet, många stadsledare bestämmer genom att byta ut metallluckor med polymer-sandluckor.
Lågt pris, låg vikt, hög styrka och brist på frestelsen att återanvända slutar älskare av obehörig demontering av omslag för personlig vinning.

Syftet med luckorna och de uppenbara fördelarna

Landsbygdsbyggande, rekreationsområden, stadsutrustning för observationsbrunnar i tunnelbana och verkstadsnät, skydd för brunnar av hållbar polyuretan, som ger tillgång till kontroll och rengöring av tekniska nätverk, skydd mot penetration av främmande föremål i brunnen, ersatt gjutjärnspartnerna.
Alltså:

 • Polymerprodukter har inte metall i sin sammansättning, vilket är anledningen till att de inte är av intresse för skrottsamlare.
 • De rostar inte och bleknar inte i solen, motståndskraftig mot fukt och exponering för ultraviolett strålning. Dessa egenskaper hos polymer-sandprodukter förvärvar vid tillverkningen, metoden att tillsätta högkvalitativa värmebeständiga pigment och speciella tillsatser.
 • Den mindre vikten i jämförelse med järnjärnens likhet gör det möjligt att göra installationen till en person. Sparar pengar för att betala för arbete och transport, det är ganska märkbart att spara på arbetskraftskostnaderna.
 • Plastluckan på brunnen har ett ganska varierat färgområde, och tillverkare har utvecklat tekniker som möjliggör någon färg. Många kunder får gröna luckor för att dekorera gräsmatta, grå och svarta produkter används på asfaltvägar.
 • Polymer-sandluckor är motståndskraftiga mot temperatur och kan användas i alla klimatzoner. Deras arbetsområde är från -50 оті till + 50ᵒі.
 • Polymerluckor, när fordon slår dem, gör inte ringsignaler långt borta på natten, så de installeras ofta på motorvägar med tung trafik i städerna.
 • Plastluckor för brunnar installeras överallt vid bensinstationer (bensinstationer). Detta beror på deras förmåga att inte sparka vid öppning eller stängning av luckan, liksom vid tillfällen när fordon passerar genom den.

OBS: När man köper ett polymerhål för en brunn, var uppmärksam på de tekniska egenskaperna med avseende på den maximala tillåtna motståndsbelastningen.

 • Polymerlock för luckor med öppningar för en gasanalysator görs. Deras behov är att man kontrollerar brunnsgasinnehållet.
 • För byggare av telefonnät och Internetleverantörer är polymera avloppsvattenhål gjorda för hydrauliska konstruktioner med ett andra skydd. Den är förberedd av höghållfasta stålkvaliteter och är utformad för att skydda utrustning i brunnen från miljöpåverkan, som inkluderar fukt, smuts, snö, regn.

Mått, vikt, belastning på polymerluckan

Kunskap om prestandaegenskaper låter dig välja rätt produkt.

Som regel samlas alla tekniska egenskaper i de tekniska förhållandena, produkterna åtföljs av instruktioner med detaljerad tillämpning av dessa komponenter och deras montering.
En kort lista över nyckelindikatorer framhävs i tabellen, de kan ses för allmän information:

Behöver du ett manhål? Typer och andra funktioner

Ett mulhål betraktas som en säkerhetsanordning och är installerad med förbehåll för vissa tekniska specifikationer och krav. Utöver de skyddande funktionerna specialiserar dessa enheter sig i att utföra ett antal andra uppgifter, som vi kommer att diskutera senare i vår artikel.

Gjutjärns manhål

Yttre strukturer präglas av tillförlitlighet, individuell form och storlek. Om du syftar till att välja denna installation korrekt bygga du på dess framtida prestanda. Enligt säkerhetsreglerna bör sådana anordningar vara närvarande där avfallskommunikationen äger rum. Oavsett, används en plastbeläggningstyp eller en annan.

Funktioner och typer av avloppsvattenhål

Månghålet kan ha olika former och storlekar, beroende på vad, och deras val görs. Omedelbart är det värt att notera att om det finns avlopps- eller avloppssystem på platsen, behöver de utrustning för omslaget. När det gäller strukturella egenskaper är det värt att notera att installationen består av ett lock, en fälg och fästelement. Dessa delar är traditionellt installerade på brunnar, septiktankar och cesspools.

Plasthål

Beroende på syftet med locket är det vanligt att dela in i:

 • gjutjärnlucka - det har hög mekanisk hållfasthet och väger tillräckligt. Den är gjord i kvadratisk och rund form. Diametern är vald beroende på storleken på brunnen själv. Traditionellt används strukturer på termiska banor, eftersom de kännetecknas av en hög grad av värmeledningsförmåga.
 • Polymerinstallationer - är produkter av olika färger. De utmärks av användarvänlighet, men kräver ytterligare fixering i installationen. Jämfört med föregående version är dess kostnad mycket lägre. Sådana anläggningar används för att blockera brunnar vid byggandet av avloppssystem i en privat hushåll. För tillverkning av applicerad, om inte plast, då kompositionen med polyesterhartser. Det här är till exempel hur kompositen görs;
 • konkreta alternativ, i själva verket inte bättre än polymeren, men de fortsätter att använda. Karaktäristisk drift av sådana strukturer när vvs-system är utrustade. Också relevant är användningen av anordningar av denna typ för bättre tätning av avloppsbrunnar. För stora nätverk koncentreras konkreta alternativ, särskilt om det är svårt att veta hur mycket diameter och dimensioner som kommer att vara. Denna design väger ca 600 kg.

Generellt är det nödvändigt att bygga på formen, ta hänsyn till hur mycket diameter och designparametrar. Runda polymeranordningar som är lämpliga för visning och nedhålsbehållare. Samtidigt motsvarar diametern hos en sådan lucka standardfunktioner, se tabellen nedan.

Sewer Size Chart

Med tanke på gjutjärnsläckan diskuteras dess tekniska parametrar, och bestämmer sedan om installationen är möjlig för specifika förhållanden. Reparation av polymerhöljen av brunnar kan ha en kvadratisk och rektangulär form. Vanligtvis är dimensionerna i dessa mönster inte begränsade.

Du kan också beställa gjutjärnslungor, de är gjorda av en speciell komposition och kan därför användas som dekorativa och för arrangemanget inom den privata sektorn.

Vad är locket med ett lås för?

För att inte oroa sig för integriteten och behållandet av luckkåpan måste du köpa alternativ som är utrustade med speciella låsningsmekanismer. Detta skyddstillstånd är också nödvändigt om barn bor i huset. Mekanismen själv placeras på ytan av installationen eller i dess inre. Bland dem finns det flaggförbindande mekanismer och fixeringen av strukturen och fälgen kan utföras med gängade anslutningar. Ibland används vid utformningen av de ursprungliga distansmekanismerna.

Gjutjärnshål med lås

Varning! Sådana anordningar installeras vanligtvis på offentliga platser för att skydda avlopp och systemet under dem från stöld. Därför, utan onödigt behov i den privata sektorn, kommer sådana strukturer att vara överflödiga.

Fram till nyligen användes endast gjutjärnluckor för avloppsbrunnar och VVS. För närvarande har polymer- och kompositversioner blivit ganska populära, eller de där det här råmaterialet kombineras för styrka. Liknande lock är väldigt varierande i storlek. Diametern kan vara 80 cm och mer med en höjd av 10 cm.

Installation av luckan för trädgårdsförhållanden

Naturligtvis vill alla bevara estetiken i landskapsdesign och utrusta avloppssystemet. Därför föreslår vi att man överväger processen med att installera luckan på avloppet väl.

Tänk på hur polymerstrukturer installeras, eftersom de oftast används för hemkommunikationssystem. Installationsprocessen kommer att likna om du köpte en komposit eller vanlig plastenhet.

Montering av avloppshål på en armerad betongbrunn

 1. Avloppssystemet i teorin bör vara klart. Därför lämnar vi bara slutföringen.
 2. Montera polymerringen på befintlig betonggolv. Här måste diameteren och de specifika dimensionerna observeras (detta beaktas vid inköp av luckan);
 3. Området för fästning av luckan i betongringen behandlas med en betonglösning, och sedan kopplas delen till polymerkåpan. Nu väntar vi tills betongen blir fast och monterar basplattan direkt på brunnen.
 4. Det är lämpligt att installera en betongringskåpa redan med den bifogade luckan. Fäst nu båda elementen tätt och börja använda luckan.
 5. Det är viktigt att bezel designen och en del av omslaget inte är limmade ihop. Luken ska öppnas fritt. Detta måste övervakas noga om plastbeläggning används.
 6. Nu bearbetar vi den resulterande strukturen med ett speciellt verktyg som förhindrar att enheten brinner ut, eftersom polymerstrukturerna är väldigt instabila mot solen.

Det är viktigt! Kasta bort lågkvalitativa och smula stödringar för brunnar, för efter en tid kommer din konstruktion att förlora täthet, vilket medför ytterligare avfall.

När du installerar luckor ska du först och främst kontrollera att de är i gott skick. Det rekommenderas att utvärdera materialkvaliteten. Till exempel är plasttypen av installationen praktisk och tillförlitlig, polymerversioner anses vara mer funktionella och gjutjärn är hållbara.

Polymer avloppshål

Alla komponenter måste vara på plats och passa. Under installationen måste varje detalj vara på plats - detta ger en garanti för hållbarhet. Efter att ha studerat vår rådgivning i artikeln kan du enkelt klara av installationen av luckor på din webbplats.

Väl omslag

Numera tenderar fler och fler människor att flytta från de täppa och livliga städerna i landet till sina hem med land. Denna önskan är förståelig, eftersom ett lanthus är ett utmärkt tillfälle att leva ifrån konstant rörelse och höga grannar, och med egen plot kan du få möjlighet att grilla, sola eller bara slappna av vid någon lämplig tidpunkt.

Vilken vårdande husägare oroar sig för att ordna sin webbplats. Inte utan anledning idag placerar många lantborrar brunnar och vattenbrunnar i sina tomter. För det första är det en källa till rent rent vatten, och för det andra är det också ett dekorativt element, speciellt om det är utrustat på ett intressant sätt. Bra design som passar in i den övergripande landskapsdesignen på webbplatsen ser bra ut. Idag kan du hitta mycket originella mönster. Till exempel är vissa modeller dekorerade med snidade träskydd, och några riktiga blomsterbäddar. Dekorativa omslag kan tillverkas av olika material, beroende på ägarnas eller designerens idéer.

Viktiga funktioner

Dekorativa skydd för brunnar kan vara gjorda av trä, metall, polymermaterial, till exempel, från plast och även från plywood. Det finns inga begränsningar för valet av material. Överlappningar måste uppfylla flera krav. För det första måste lock för brunnar vara starka och pålitliga. För det andra måste överlappningen släppa in frisk luft så att vattnet inuti brunnen inte stagnerar och inte har någon obehaglig lukt. Samtidigt bör man däremot samla skräp och hålla insekter från att komma in i vattnet.

Mjukhålets huvuduppgift är att skydda gruvens väggar mot skador, samt att skydda vatten från förorening.

Dessutom har den också andra användningsområden:

 • brunnsskydd skyddar en person från att falla i gruvan. I vissa fall gör även manholar luckor med lås. Detta är nödvändigt, till exempel i närvaro av små barn, som under spel på gården kan öppna en brunn och falla.
 • För brunnar som är drickbara, fungerar luckor med att skydda rent vatten från smuts och damm.
 • lock för brunnen på vintertid hindrar vattnet från att frysa till is och på sommaren tvärtom hålla vattnet kallt;
 • I fall av avloppsstrukturer, även kallade septiktankar, förhindrar överlappningen av brunnen spridningen av obehagliga luktar på hela platsen.

Baserat på vilka funktioner som ska utföra överlappningen kan du välja ett antal krav som den ska uppfylla:

 1. Brunnskyddet ska förseglas för att förhindra att skräp kommer in i vattnet och för att skydda invånarna från obehagliga luktar, om det är en avlopp.
 2. Omslag på brunnen bör vara tillräckligt tung så att de inte kommer att brytas av en vindkraft.
 3. På brunnsöppningarna är det i regel en bekväm mekanism installerad som gör att du snabbt och enkelt kan öppna den, även om den har en imponerande vikt och storlek.
 4. Luken måste vara motståndskraftig mot vatten, såväl som yttre påverkan, till exempel väderförhållanden.
 5. Det är önskvärt att luken såg attraktiv ut, var ett dekorativt element som passar till landskapet och blandar sig harmoniskt in i det.

Överlappningar för gruvor kan göras själv. I de flesta fall används när man gör sitt eget trä. Om du behöver en lucka av annat material, är det bättre att köpa det i butiken eller göra till beställning. På många sätt beror valet av form och material för överlappningen på källans destination. Exempelvis används gjutjärn eller metallluckor oftast för avloppstankar.

Vilka material tillverkas luckor?

Det finns inga tydliga begränsningar eller ramar för användningen av material vid tillverkning av luckor för hål, så i princip kan ägaren av platsen välja det önskade materialet som är mest lämpligt för landskapet. Den vanligaste överlappningen av följande material:

 • metaller;
 • ett träd;
 • betong;
 • plast;
 • polymera material;
 • armerad betong;
 • komplexa mönster som innehåller flera typer av material.

Fördelar och produktion av trägolv

Träkåpan för en brunn har många fördelar. För det första är trä ett miljövänligt material, vilket är utmärkt för att dricka brunnar. Omslaget till en landbrunn är oftast gjord av ett träd. För det andra är trä ett billigt material. På tillverkningen av omslaget behöver bara några brädor, så denna design kommer att kosta billigt. Det är lätt att göra ett träskydd till brunnen med egna händer. Dessutom är trä lätt att bearbeta, så du kan göra vackra snidade och dekorerade golv.

För tillverkning av luckan på brunnen med egna händer måste du hämta ett särskilt hållbart trä. Du kan använda vanlig tall, men det är inte tillräckligt starkt, så det är lämpligt att välja andra träslag. Storleken och formen på plattan bestäms direkt av minens parametrar. Dekorativa element kan i princip vara alla, men det måste tas i åtanke att luckan måste vara bekväm och funktionell. Därför är det inte tillrådligt att överbelasta det med dekorationer.

Den enklaste versionen av locket på träbrunnen är en vanlig lucka, men ett bekvämare alternativ är ett dubbelbladskåpa. Sådan överlappning kommer inte att frysa på vintern, och när det gäller funktionalitet blir det bekvämare än det första alternativet. Ofta installeras ett tak ovanför brunnen som dekorativa element. Taket kan vara runt eller platt. Också i vissa fall installerade små dekorativa hus.

Metall- och PCB-tak

Metallkåpa på en brunn är inte särskilt utbredd. Bland de alternativ som presenteras mest vanliga gjutjärn lock. Idag blir kombinerade alternativ mer populära, till exempel golv av metallhörn och textolit. Sådana plattor av brunnar kan tillverkas även oberoende. För tillverkningen av luckan behöver:

 • PCB;
 • tätningsmedel;
 • cement;
 • formade rör;
 • svetsmaskin och slipmaskin;
 • skruvar och skruvar;
 • måttband;
 • hammare och skruvmejsel.

Det första steget är att göra alla mätningar och bestämma parametrarna för överlappningen. Därefter, enligt de etablerade dimensionerna, är en fyrkantig av fyra segment av ett hörn. Hörn är svetsade på utsidan, varefter det med hjälp av kvarnen kommer det att vara nödvändigt att avlägsna spåren av svetsning.

Profilrör sätts in i ramen runt omkretsen. För att fästa locket på axelramen används speciella slingor. De är fästa med skruvar och skruvar. Det färdiga locket är monterat på förberedd hålformning. Överdel kan täckas med ett betonglager för större hållfasthet. Och det är också viktigt att du inte glömmer penna, vilket är nödvändigt för bekvämare användning.

Betongöverdrag

Betongöverdrag för brunnar används ofta för tekniska gruvor. Och det kan användas som en separat brunnsplåt, och ett fullvängdat betonglock på brunnen. Om brunnen innehåller dricksvatten kan den endast användas vid applicering av en plåt eller ett lock på betongringar. Många är intresserade av hur man gör ett lock på brunnen med händerna med hjälp av betong och förstärkning. Järn i detta fall är obligatorisk, eftersom det kommer att vara nödvändigt att uppnå maximal styrka och stelning av betong. Nyligen har användningen av fiberförstärkt betong blivit vanligt.

Vid tillverkning av armerad betongkåpa för brunnen måste du utföra följande åtgärdssekvens:

 1. Först och främst för att göra ett omslag för en armerad betongbrunn, är det nödvändigt att förbereda utrymmet, gräva ett hål i önskad form och ett djup av ca 10-15 centimeter beroende på skivans beräknade tjocklek.
 2. I botten av gropen är det nödvändigt att lägga plywood eller lägga polyeten så att jorden inte håller fast vid färsk betong. I mitten eller på platsen där locket ska vara, måste du installera ett träformat. Lösningen bereds, som alltid, av betong, murbruk och sand. Det första skiktet ska hällas ca fem centimeter brett. Medan betongen är fräsch, måste du lägga in bitar av förstärkning. Lämplig slitstark metallnät eller tråd.
 3. Därefter hälls den återstående lösningen med betong. Nivån är inriktad.
 4. Efter fullständig torkning och härdning av betong kan vi anta att locket är gjord av armerad betong för brunnen. Du kan fortsätta installera den på hålet.
 5. Alla fogar måste fyllas med cementmortel.
 6. I mitten, nära det vänstra hålet med hjälp av knölar fixas ett litet metallskikt som kommer att se ut som en dörr.

Om du inte själv kan göra ett sådant skydd, kan du använda ett betongbrunn för brunnen. De tillverkas helt enkelt och drivs. De används sällan sällan för sommarbrunnar.

Omslag för dräneringsminor

Om det finns ett dräneringssystem på platsen, kommer närvaro av en dräneringsbrunn att krävas. Sådana strukturer är nödvändiga för att säkerställa att hela systemet fungerar normalt. Oftast innebär systemet att man installerar mer än en dräneringsbrunn, beroende på platsens storlek. Följaktligen krävs för varje dräneringsbrunn ett lock eller lucka.

De vanligaste alternativen är luckor på dräneringsbrunnar, eftersom de är mer lämpliga i det här fallet. Avloppshål används inte permanent, så installationen av kåpan är inte obligatorisk. Tvärtom är det mer lämpligt att installera ett manhål för brunnen, exempelvis en plast, så att den är mindre märkbar och inte stör normal rörelse runt sektionen. Naturligtvis kan metallversioner också användas för avloppssystemet, till exempel ett gjutjärnslocket utan handtag, men i praktiken blir användningen av plastlock för brunnar bekvämare.

Avloppssystem innefattar även inspektionsaxlar. De är mycket större i storlek, så gjutjärnsmängder används oftast för mangan. De låter dig skydda gruvan från yttre påverkan. I vissa fall kan manhål för manhål vara gjorda av plast och metall. Nyligen har smältluckor av polymerer blivit populära. Polymermaterial är bekvämt eftersom det har hög hållfasthet och är lätt att använda. På grund av sin låga vikt kan polymerkåpan användas i praktiskt taget vilken miljö som helst.

Plastluckor och lock

Plastlock och luckor för brunnar idag är mycket populära. Detta beror främst på låg kostnad. Naturligtvis finns det många andra material som kan konkurrera med plastlock. Priset blir ibland dock avgörande. Plastluckor är mycket billigare än gjutjärn. Det är viktigt att komma ihåg att plastluckan, till skillnad från gjutjärn, har mindre styrka. Kåpan för en bra plast best av allt är lämplig för avloppsgruvor. Det är väldigt lätt, vilket gör det väldigt enkelt att installera och rengöra. Dessutom skyddar plastskyddet på brunnen väl från penetrationen av lukt.

Användningen av plastlock för brunnar är också förknippad med att de idag säljs i ett brett utbud i butiker. Här finns en mängd olika polymerluckor för brunnar i alla storlekar och former. Dessutom kan du välja överlappningar från olika färger, vilket är mycket viktigt för att upprätthålla webbplatsens övergripande konceptkoncept.

Slutsats.

Idag kan någon husägare självständigt välja golvplattor för brunnar, och specificerar endast produktens dimensioner. Dessutom kan du göra omslag och luckor på egen hand, enligt deras design och projekt.

Hatches manholes

Huvudfunktionen hos luckorna installerade på brunnarna är att skydda mot förbjuden penetration av utrustning, skydd mot smuts och vatten. De säkerställer säkerheten vid transport och gångtrafik.

Välja kvalitetsprodukter

Online-butiken i vårt företag erbjuder luckor av höghållfasta polymerer, som har stora fördelar:

 • hållbarhet;
 • inte påverkas av hög luftfuktighet, värmeöverfall och aggressiv miljö
 • miljöskydd
 • värmebeständiga färgämnen;
 • långt liv när det används korrekt.

En mängd olika färger gör att produkterna kan blandas i harmoni med någon beläggning, vare sig det är en gräsmatta eller trottoar. Företaget "Polymer" erbjuder att köpa elektrisk väggkonvektor till låga priser.

Partihandel med detaljhandel med material och utrustning för uppvärmning och vattenförsörjning i Voronezhregionen.

 • +7 (473) 250-22-33
 • +7 (473) 200-89-80
 • Adresser till butiker

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Regler för personlig databehandling

Jag ger härmed i enlighet med kraven i federal lag av den 27 juli 2009 nr 152-ФЗ "På personuppgifter" personligt, i min egen vilja och i mitt intresse för bearbetning (insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, distribution, överföring (inklusive gränsöverskridande överföring), depersonalisering, blockering och förstöring av mina personuppgifter, inklusive användning av automatiseringsverktyg.

Avloppsvattenhål: Välj en tillförlitlig sköld för att komma in i fängelsehålan

Avloppet är en viktig detalj som utför två funktioner: Å ena sidan ger den tillgång till avlopps- eller inspektionshålen, och å andra sidan blockerar den ingången till den, skyddar innehållet från skador och kommunikationen själva från skräp, nederbörd och obehörig penetration (låt oss vara ärliga - och förskingring!).

Nedan kommer jag att kortfattat karakterisera byggandet av brunnar, ge rekommendationer om deras urval och beskriv även installationsalgoritmen.

För att inte falla i brunnen med avloppsvatten måste du ta hand om att skydda entrén

Konstruktion Översikt

Huvuduppgifter

Luckan är en detalj som placeras i övre axelns övre del och överlappar sin lumen. I det här fallet är en viktig egenskap hos luckan möjligheten att öppna den: på så vis ger vi tillgång till föremålen som finns i denna brunn.

Konstruktionen av manholes är inte svårt:

 1. I övre delen av brunnsaxeln finns en nacke - en ringformig eller cylindrisk del som säkerställer fixeringen av hela systemet på basen. Nacken är antingen fast i marken, eller (om vi har vit med plast eller betongbrunn) monterad direkt på gruvan.
 2. Ett luckorskydd är installerat på nacken (det kallas ofta luckan). Det kan vara flyttbart eller vikbart, d.v.s. fixerad på gångjärn;
 3. I vissa fall är luckan utrustad med två omslag: ett skyddskåpa placeras på toppen, vilket förhindrar mekanisk skada på föremålen under den och ett stopp i nackdelens nedre del. Huvudfunktionen hos låsdelen är att blockera tillträde till brunnen, eftersom den är utrustad med lås av varierande grad av komplexitet;
 4. Standardstorlekar av strukturer (enligt GOST 3634-99) - 645/800 mm. Plast- och sammansatta delar kan ha andra dimensioner;

Ritning av en typisk produkt med dimensioner

 1. Månghålskyddet är vanligtvis placerat i spol med basen eller vägytan, så att den är gjuten med en plan eller konvex yta. Den korrugerade konsistensen ger vidhäftning till sulorna på skor eller hjul på bilar, och formen förhindrar ackumulering av regnvatten. Av den anledningen bör konkava omslag kasseras.

Fodralet passerar diagonalt alltid genom nacken

En viktig aspekt är luckans form. Oftast görs sådana delar runt: så locket, oavsett hur du vänder det, kommer inte att falla i nacken. Det är också möjligt att installera en fyrkantlucka på brunnen, men i det här fallet är det önskvärt att ta en gångjärnsmodell. Så, i alla fall är det inte nödvändigt att periodiskt ned i brunnen och dra ut den misslyckade gjutjärnsdelen därifrån.

Med eller utan lås

Omslaget är den viktigaste delen av luckan, och eftersom tillverkare av sådana delar försöker fixa det så tätt som möjligt.

Ju säkrare fixeringen desto mer tid och ansträngning det tar att öppna, så här är det viktigt att hitta en kompromiss:

Ofta är kåpan fixerad av utsprång i nackens spår

 1. En typisk gjutjärnsläckare eller en mer modern kompositprodukt är färdig med sidoutskjutningar. Dessa utsprång kommer in i spåren på nacken och i de flesta fall förhindrar oavsiktlig förskjutning av locket. Naturligtvis, med tillräcklig ansträngning öppnar designen lätt;
 2. Luckan på plastavloppet väl kan förses med en tråd: locket sveper bara runt halsen. Detta fixeringsalternativ är endast lämpligt för relativt lätta produkter, eftersom det är tveksamt att försöka vrida en tung gjutjärnskonstruktion runt brunnen. Och om tråden också är krökt, frusen eller prirzhaveet....

Skruva fast locket på nacken

 1. Produkter som installeras på viktiga föremål (kommunikationsbrunnar, centrala avlopp etc.) är nästan alltid utrustade med lås. De mest populära är flagg- och distansdesigner: en nyckel sätts in i lockets öppning, som, när den roteras, sträcker sig låselementen från spåren på insidan av nacken, låser upp hålet;

Spacer öppnas med en specialnyckel

 1. Slutligen är vikningsmodeller ibland helt enkelt kompletterade med externa fästen: ett lås är fäst vid fästena och låst med en nyckel.

Som regel implementeras ett sådant system i strukturer med två skydd: den yttre locket skyddar låset från fukt och från vandals handlingar.

Låsningselement inuti kåpan

Klassificering av luckor

För installation på inspektions- och revisionsbrunnarna används flera typer av föremål. Du kan jämföra deras huvudegenskaper enligt tabellen nedan:

Huvudlinjemodell med förstärkt nacke