Anläggning av det yttre avloppet i ett privat hus: Regler för installation av ett lokalt avloppsnät

Så att det inte finns något problem med ett landsbygds avloppssystem, när man lägger sin gata är det nödvändigt att följa ett antal sanitära och byggnadsstandarder. Installationsarbetet kan tilldelas yrkesverksamma eller göra det själv. Om det andra alternativet väljs, bör du, innan du börjar installera det externa avloppssystemet, bekanta dig med råd från rörliga rörmokare, annars kommer korrigering av misstag att resultera i stora kostnader för pengar och nerver.

innehåll

Översikt över utomhusavlopp

Hela avloppssystemet i ett privat hus är indelat i interna och externa delar. Inomhuskomponenten säkerställer insamling av avloppsvatten från sanitetsanordningar och deras tillförsel till en enda stigare som är ansluten till avloppssystemets gata.

Den allmänna planen för avlopp privat hus

Huvuduppgiften för externa avloppsnät är transporten av avloppsvatten till avfallsplatsen och bortskaffandet i sig (i fallet med en autonom septiktank). De består av rörledningar och avloppsreningsverk.

Det är möjligt att bli av med insamlat avloppsvatten genom att:

 • anslutningar till ett centraliserat system (om någon)
 • arrangemang av en individuell septiktank eller cesspool.

I det första fallet är det tillräckligt att lägga rör och utrusta en avlopp väl. Och för det andra, förutom att installera externa avloppsnät, krävs installation av ett lokalt städsystem.

Det är viktigt! Enligt sanitära normer måste avloppsvätska bortskaffas på ett sådant sätt att föroreningar av akviferer och området runt inte förekommer. För bristande överensstämmelse med dessa krav hotar stora böter.

Schema för att ansluta stugan till ett centraliserat avloppsnät

För ett privat hus är ett av fyra sätt att individuellt rensa avlopp lämpliga:

 1. Cesspoolen är billigt, men inte särskilt bekvämt.
 2. Septiktanken - du måste ständigt bjuda in rengöringsmedel.
 3. Tvättkammare septiktank med ytterligare behandling - tunga fraktioner sätter sig i den första kammaren och den andra - urladdningen av behandlat vatten i marken.
 4. Biologisk behandlingsstation - speciella mikroorganismer används för att sönderdela avloppsvattnet.

Det första alternativet är det billigaste, och det sista är det dyraste. Men i alla fall måste de lägga en extern avloppsrör.

Design och materialval

Regelkrav ↑

Innan starten av självinstallation av utomhusavlopp är det nödvändigt att förbereda sitt projekt. Det finns vissa krav på läggning av rör och platsen för septiktanken.

Vid utveckling av projektet måste man överväga:

 • befrielse av det lokala området
 • avstånd till dricksbrunnar och dammar
 • allmänna klimatförhållanden;
 • Antalet boende i stugan (genomsnittlig daglig mängd avfall);
 • markegenskaper (komposition, grundvattennivån, djupet av frostpenetration);
 • tekniska villkor för anslutning till ett centraliserat system eller behovet av att organisera ingången till en aspenizatorsky utrustning för pumpning av avloppsvatten.

Alla dessa krav stavas ut i "Avloppsröret". Externa nätverk... "(joint venture 32.13330.2012) och" Enfamiljshus "... (SP 55.13330.2011), som ersatte de eponymiska SNiP-erna.

När du installerar ett autonomt rengöringssystem behöver du inte samla in en massa tillstånd och sedan betala för verktyg. Men ständigt är det nödvändigt att övervaka tillståndet för din septiktank och, om det behövs, orsaka en dammsugare.

Det är viktigt! Hela avloppssystemet av ett privat hus är byggt på principen om fri ström av avloppsvatten. Installation av horisontella delar av avloppsrör utanför stugan bör ske med bias mot behandlingssystemet.

Optimal lutning för utloppsrör

En liten lutning av rörledningen säkerställer avloppsvikt. Luta inte det för mycket, det kan leda till fasta blockstockar vid ingången till sedimenteringsbehållaren. Den optimala lutningen beror på rörets diameter:

 1. D500 mm - en sluttning på 30 mm / linjär mätare.
 2. D1000-1100 mm - Lutning på 20 mm / linjär mätare.
 3. D1600 mm - lutning på 8 mm / linjär mätare.

De misstag som gjorts under konstruktionen och byggandet av externa avloppsnätverk leder inte bara till att ständigt bilda blockeringar utan även förgiftning av dricksvattenkällor med fekalavfall. Därför är det så viktigt att följa SNiPs i alla skeden av avloppsskapande.

Vilka rör används för den externa linjen ↑

Byggregler för installation av yttre avlopp tillåts att använda rör från:

Stålrör är utsatta för korrosion, de används sällan. Gjutjärn är en klassiker, men på grund av den inre grovheten hos rörledningen är den utsatt för siltation. Gradvis pressas de ut av andra material.

Asbestcement är billigt och motståndskraftigt mot korrosion, men sämre i kvalitet av hållbarhet mot plast. Den största resursen av hållbarhet och tillförlitlighet i keramiska produkter, men de är också de dyraste. Det optimala valet för kombinationen av parametrar är plast.

Rör från plast är enkelt anslutna genom att gå ihop

Plaströr för ett externt nätverk av avlopp kan vara:

 1. Polyvinylklorid (PVC).
 2. Polypropylen (PP).
 3. Polyeten lågt tryck (HDPE).

Alla är lämpliga för att sätta avloppsrör utanför ett privat hus. För installationen kan du använda en speciell lim- eller kallsvetsningsteknik. Men det är mycket lättare att hämta produkter med ett uttag i slutet och montera linjen genom att sätta in ett rör i ett annat.

Tips! PVC-rör vid temperaturer under -15 ° C kan spricka. De måste nödvändigtvis vara noggrant isolerade.

Installationsteknik för det lokala avloppsnätet ↑

I ett privat hus börjar läggandet av utomhusavlopp vanligen efter byggandet av väggar och takläggning. Därför grävas en grävning till en septiktank, och rör läggs där.

Gränserna för djupet av jordfrysning i Ryssland

Djupet av läggning beror på nivån på marken på tomten. För att förhindra att avloppsröret fryser, måste det placeras under jordens fryspunkt under installationen. För varje ort har den sin egen.

I de "kalla" områdena, istället för att gräva djupa gräv, uppvärms en avloppsvatten. För detta ändamål används fuktbeständig isolering och / eller värmekabel.

Värmekabelfixeringsteknik

Att lägga ut avloppsnätet är som följer:

 1. En gräv gravas från huset till septiktanken, en sandbag på 10-15 cm tjock komprimeras vid botten.
 2. Rörledningen ligger med en sluttning från byggnaden.
 3. Röret isoleras och värmekabeln installeras.
 4. Återfyllning av grävningen utförs.

Det är viktigt! Avloppsröret som ligger i en gräv bör inte ha sakta. Innan du fyller i detta, var noga med att se till att blockeringen kommer att tillhandahållas.

Ofta finns det en gångväg eller parkeringsplats ovanpå avloppsröret. I detta fall utförs läggandet av det yttre avloppet i "fall". Om jorden ovanför rörledningen är periodiskt mekanisk belastning, måste röret skyddas. Figuren nedan visar en av varianterna av ett sådant fall.

Avloppsrör i fall

Röret (7) är lindat med stödringar (6), tätningsmedel (3 och 4) och stängt med ett hölje (5). Vid sina ändar är dockningsstationer bildade av klämmor (1) och manschetter (2). Endast sådant skydd kan garantera hållbarheten hos avloppsrörledningen.

Och slutligen, efter att installationen har slutförts och innan du fyller rörledningen med jord måste den testas. En provkörning av vatten gör att du kan kontrollera konstruktionens täthet och rätt installation.

Video: Placering av ett avloppsrörslandshus ↑

Design och installation av externa nät i ett privathus avloppssystem är strikt reglerat av byggkoder. Om dessa regler är grovt kränkta kan det finnas problem med driften av avloppssystem, liksom negativa effekter på naturen. Även en nybörjare kan hantera installationsarbetet. Men vid utarbetandet av projektet är det bättre att samråda med en kompetent ingenjör.

SNiP på avloppsvatten

Korrekt konstruktion och installation av avloppsrörledningar är mycket viktigt för vidare drift, och därför måste alla faser av arbetet utföras i enlighet med regelverk.

Artikelns innehåll:

SNiP externa avloppsnät ↑

Det externa avloppssystemet omfattar alla huvudledningar utanför byggnaderna, inklusive dränerings- och avloppsbrunnar, liksom annan utrustning som är nödvändig för att hela systemet ska fungera korrekt.

Foto: utomhusavlopp

Utomhusavlopp kan ha flera installationssystem:

 • ett gemensamt forsränningssystem där hushålls- och regnvattenflöden kombineras i ett enda avloppsnätverk, inklusive en avlopp
 • Halvseparat legeringssystem - Avloppsvatten från sociala och ekonomiska aktiviteter och regn från nederbörd har ett separat system, men dränering sker i en avlopp.
 • separat legeringssystem - varje system dränerar avloppsvattnet till en separat samlare.

Eftersom avloppsvattnet i de flesta avloppssystem släpps ut i enlighet med tyngdkraftsgränsen, när man utarbetar planen och arbetsplanen är särskild uppmärksamhet åt terrängen.

Placeringen av rörledningen bör utföras, styrd av SNiP "2.04.03-85", med en exakt beräkning av lutningen.

Detta beror på det faktum att genom att minska eller öka lutningsvinkeln hos rören, kan du senare få igensatta avloppslinjer med fasta fraktioner, nämligen:

 • läggande rör med liten lutning kommer att leda till dålig dränering, vilket leder till att sedimentering av fasta partiklar i rören bildas med ytterligare bildning av blockeringar;
 • lägger rör med en stor lutning inte tillåta vatten att bära bort fasta tillslutningar på grund av hög flödeshastighet.

Man tror att den optimala vattnhastigheten i avloppsrörledningen borde ligga i intervallet 0,7-1 m / s.

I detta avseende fastställde regleringsdokument de optimala värdena för avloppsrörets lutning och, beroende på rörets diameter, varierar de från 0,8 till 2 cm / m.

I synnerhet för rör med en diameter av 110 mm måste lutningen vara minst 2 cm / m. Och för rör med en diameter av 160 mm - 0,8 cm / m. Vid installation av avloppsledningen är inte tillåten bakre lutning.

Det är viktigt! När du lägger ut det externa avloppssystemet bör du använda rör och komponenter av högkvalitativa material och i enlighet med alla sanitära och tekniska standarder.

Med tanke på att avloppsvatten har en aggressiv komposition kan även en mindre defekt i avloppsröret leda till obehagliga konsekvenser.

Video: Placering av avloppsrör

De flesta utomhusavloppsnätverk är sammansatta av polyvinylklorid (PVC) rör: järn, stål, polypropen, asbestcement, armerad betong etc.

Metallrör före installation bör behandlas med material som förhindrar korrosion (SNiP "3.04.03-85" "2.03.11-85").

Foto: metallrör

För närvarande används korrugerade polyetenrör i stor utsträckning.

På grund av dess fysikaliska egenskaper kan den här typen av rör tåla högt marktryck och har en jämn inre yta som förhindrar blockeringar.

Foto: Korrugerade rör

Video: Installation av externa avloppsnät ↑

Djup ↑

Djupet i grävningen, där avloppsledningen kommer att läggas, beror på många faktorer, särskilt på jordens typ, belastningen på hela rörledningssektionen och klimatförhållandena i regionen.

Alla jordarbeten som är förknippade med att gräva grävningen och förbereda den för att sätta avloppslinjen måste utföras i enlighet med kraven i SNiP (3.02.01-87).

Foto: grävdjup

Grävdjupet beräknas utifrån klimatförhållandena i regionen, men inte mindre än 0,7 m från ytan till rörets kant.

Så för de nordliga regionerna i Ryssland bör djupet från jordens yta till rörets övre kant vara mellan 3-3,5 m. För mellansektionen och södra Ryssland - 2,5-3 m respektive 1,25-1,5 m.

Det är viktigt! Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt närhet till grundvatten och terräng. Om det inte är möjligt att sänka hela eller delar av avloppsledningen till rätt djup, isoleras det med värmeisoleringsmaterial för att skydda det mot frysning.

Om rörledningen passerar under sektionen där det finns en mekanisk belastning på marken är röret "dolt" i fallet.

Foto: rör i fall

Fallschema:

 • oket;
 • manschetter;
 • tätningsmedel;
 • anti-korrosion tätningsmedel;
 • fall;
 • stödringar;
 • rör.

Skärning bör utföras i enlighet med rutens utformning och dess bredd ska vara ca 60 cm (för rör med en diameter av 110 mm) och ett djup av några centimeter mer än uppsättningen (du bör ta hänsyn till sandkudden).

För rör med större diameter görs grävbredden så att avståndet från grävens väggar till röret är ca 20 cm och för rör med en diameter större än 225 mm måste avståndet från rörväggen vara minst 35 cm.

Detta görs för att frigöra tillträde till avloppsledningen under installationsarbeten.

Om det finns förändringar i terrängavlastningen (droppar) eller en grävning ändrar riktning längs avloppsröret, installeras brunnar på dessa platser.

Foto: släpp bra

Wells bör också installeras om längden på linjen i en rak linje överstiger 25 meter. Grävningen gräver till anslutningspunkten till det centrala avloppssystemet eller septiktanken.

Grävens botten rengörs, jämnas och fylls med sand. Så här bildas kudden för den framtida rörledningen, och sandskiktet är jämnt med en liten sluttning i utmatningsriktningen.

Hur är byggandet av septiktankar av betongringar, läs här.

Installation ↑

Installation av den yttre avloppsledningen börjar från byggnaden i avloppsriktningen.

Hela installationsprocessen sker enligt planen för spårning, och med hänsyn till dessa data överförs hela rörledningssystemet till terrängen, med installation av insatser i mitten av de framtida brunnarna och avloppsaxeln är märkt med en stram sträng. På botten av skytten med en redan förberedd bas i form av en sandkudde läggs avloppsrör.

För att förhindra fördröjning av fasta partiklar i lederna, är rören monterade med hylsan uppåt, mot avloppet av det inre avloppsnätet eller helt enkelt uppför sluttningen (SNiP "3.05.04-85", 3.4).

Arbeten vid installation av avloppsrör bör utföras vid en lufttemperatur på minst -10 ° C, medan gummitätningar ska lagras på en varm plats och installeras på rören strax före installationen.

Foto: installation av tätningen

Installation av avloppsrör av olika material är inte tillåtet.

Det är viktigt! Innan du lägger är alla rör kontrollerade för defekter, rengjorda av smuts och ligger längs gräven.

Installationen av avloppsledningen utförs direkt i gräven. En tätningsring är monterad i uttaget och för att underlätta installationen behandlas tätningen och den släta delen av det införda röret med fett (PVC-rör).

Vid installation av avloppsröret av gjutjärnsledningar males mellanrummet mellan röret och uttaget med en tätning.

Detta kan vara hampa eller bituminös sträng (beror på GOST på röret som används). Djupet på präglingen beror på rörets diameter, till exempel för rör med en diameter på upp till 200 mm, ska fogens djupdjup vara 35 mm (SNiP "3.05.04-85" 3.44).

Foto: anslutningsdjup

Om under avloppsrening är det nödvändigt att ändra ruttriktningen, då brunnar installeras på dessa platser.

Det är inte tillåtet att rotera rörets riktning mindre än 90 °. Alla avloppsnätverk är monterade på centralvägen eller till en autonom septiktank. Samtidigt är det nödvändigt att ständigt kontrollera lutningsnivån.

Det är viktigt! Vid installation av avloppsvatten från PVC-rör är det lämpligt att lämna ett mellanrum mellan sockelns sockel och änddelen av det bifogade röret ca 1 cm, den så kallade "värmeledningen".

Foto: Justeringsjustering

Efter installationen kontrolleras hela monterade piska för täthet och utmatningskvalitet, och tryckledningarna testas för trycktäthet, styrd av SNiP-tryckavloppet.

Efter alla tester spolas rören med sand, med undantag för stötfogar och skuras med vatten. Detta görs för att försegla kudden och för att undvika bildning av tomrum under rören.

Naturligtvis, när temperaturen är under noll, bör denna process ersättas med en noggrannare tamping. Efter att ha kontrollerat pipeline för täthet, enligt normerna för SNiP ("03.05.04-85" avsnitt 7), är det täckt med jord.

Inhemska avloppsnät ↑

Alla interna avloppsnät är utrustade beroende på syftet med objektet och dess krav på insamling av avloppsvatten och avloppsrör (SNiP "2.04.01-85" 15.1).

Internt avloppssystem innehåller flera system:

 • hushåll - det är avsett för avlägsnande av avlopp från hushållsapparater (toalettskål, badkar, tvättställ, tvättmaskin och så vidare);
 • avlopp av inre karaktär - syftet med systemet vid avlägsnande av smält och regnvatten från byggnadens tak
 • Förenade - industriella och inhemska sänkor kombineras i ett avloppsnät för deras gemensamma utsläpp och rengöring.
 • produktion - bortskaffande av avloppsvatten som härrör från verksamheten i företaget.

Det är tillrådligt att planera hela det inre avloppssystemet i husets konstruktionsstadium, så att det i framtiden inte kommer att bli några problem med ombyggnad.

Huvudelementet i det inre avloppssystemet är stigaren, som alla grenar från köket, badrummet, toalettrummet, etc. sammanfaller med.

Det är bäst att installera centralstativet i en separat vertikal minitypskärl (för hus med två eller flera våningar).

Den nedre delen av rörledningen visas i källaren, den övre - på vinden och sedan - genom taket.

Höjden ovanför takets tak ska vara 0,5 m - för höjt tak och 0,3 m - för ett platt tak. Hela grenen är sammansatt av PVC-rör med installation av kranar i stället för den föreslagna sanitetsinstallationen.

Om du planerar att två badrum eller badrum, då för varje monterad separat stigare. Den centrala riseren är monterad närmare toaletten, som oftast det mest täppta området.

Dräneringsröret för toalettskålen är så kort som möjligt och placerad i screed (om möjligt). Resten av utrustningen är ansluten till grenrör som är dolda i väggen eller belägna på ytan.

Foto: toalettanslutning

För inre avloppsrör används en diameter på 110 mm - det här är den centrala riserna. För grenar används vanligtvis rör med en diameter av 50 mm.

Det är viktigt! Vid installation rekommenderas att endast använda certifierade produkter, inklusive rören själva och böjarna.

Dräneringsrörens lutningar bör utföras, styrd av gravitetsdräneringen SNiP:

 • för rör med en diameter av 85 till 100 mm - 0,02 (2 cm per m / p);
 • > för rör med en diameter av 40 till 50 mm - 0,03 (3 cm per m / p).
Foto: rörbackar

För att rengöra rören i händelse av blockering, installeras en revision på centraliseraren och väljer den lättillgängliga platsen.

En revision är också nödvändig att installeras i lederna av alla stigare, till en gemensam motorväg, innan de ansluts till utloppsröret på den externa rörledningen.

Foto: Avloppsrör avkoppling

Video: Placering av hushållsrör ↑

Säkerhetszon ↑

Avloppsskyddsområdet omfattar hela avloppssystemet för avloppsvatten, inklusive brunnar och avloppsreningsverk, såväl som själva territoriet kring dessa föremål.

Enligt regleringsdokumenten (SNiP "2.04.03-85") bör skyddszonen inte vara mindre än 5 m från avloppsrörets plats.

Denna indikator är tillämplig för både system för avloppsrening och tryckutsläpp.

I områden med instabila och svaga markar, såväl som i områden med seismisk aktivitet, kan skyddszonen ökas.

I avloppets säkerhetszon är förbjudet:

 • producera alla byggnader, jordarbeten och sprängning;
 • lager material;
 • plantera träd och buskar (beroende på djupet av rörledningen);
 • blockeringsmetoder till avloppsnät och anläggningar.
Foto: förbjudna jordarbeten

Det är viktigt! Nära säkerhetszonen i avloppsnät rekommenderas det inte att utrusta parkering av fordon samt att utföra arbete i samband med ökat tryck på marken.

Om det behövs, ovanstående verk, bör de samordnas med lokala myndigheter.

Vid arbete på vattenledningarna nära avloppsrörledningen bör man styras av regleringsdokument (SNiP "2.04.02-84") som reglerar arbetsmetoderna och sanitetsområdet.

I den privata sektorn är det vanligt att lägga ett vattenförsörjningssystem på ett avstånd av mer än 40 cm från avloppsröret, under förutsättning att vattentillförseln kommer att vara betydligt högre än avloppsröret.

Du kan ta reda på standardstorleken på hörnbad i den här artikeln.

Hur man gör en skärm under badet med egna händer, läs här.

När man installerar avloppssystemet i både en privat och en lägenhet, är det nödvändigt att följa reglerna och bestämmelserna samt använda material som rekommenderas för denna typ av arbete.

Kvaliteten på installation och läggning av avloppsnätet bestämmer dess funktion och lång livslängd.

Byggandet av ett hus i dag är otänkbart utan ett avloppssystem, vilket innebär att avloppsvatten tas bort genom det interna och externa nätverket [...]

Idag installeras vattenförsörjning och uppvärmning av rörledningar ofta produkter som är anslutna med endelad montering. Används emellertid ofta [...]

Högkvalitativt byggarbete i rummet kräver att endast högteknologiska material används i alla skeden. Användningen av ny teknik vid produktion av [...]

Gilla den här artikeln? Prenumerera på webbplatsuppdateringar via RSS, eller håll dig uppdaterad till VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Google Plus, Twitter.

Berätta för dina vänner! Berätta om den här artikeln till dina vänner i ditt favorit sociala nätverk med knapparna i panelen till vänster. Tack!

Installation av avloppsrör. genomgång

För en bekväm vistelse i ett hus eller lägenhet kan inte utan ett effektivt avloppssystem. Om invånare i flervåningsbyggnader bara installerar en intern rörledning, borde ägarna av privata byggnader ta hand om byggandet av ett autonomt avloppssystem.

Det finns två alternativ för hur man lägger avloppsrör. Du kan använda tjänster av professionella hantverkare som snabbt och effektivt installerar ett avloppssystem. Men deras tjänster är inte billiga. De med en begränsad budget beslutar att installera avloppsvattnet med egna händer. Endast vid första anblicken verkar det som att det är mycket svårt. Faktum är att allt arbete kan ske självständigt. Vissa problem kräver professionell rådgivning. Kvaliteten och effektiviteten i det framtida avloppssystemet beror på sådana faktorer:

Om du köper bra material sparar du inte på sin kvalitet och tar även ansvaret för installationen på ett ansvarsfullt sätt, följt av rätt ordning, avloppssystemet kommer att fungera effektivt och under lång tid, vilket garanterar boendeens bekvämlighet.

Avloppsbyggnad

Innan du fortsätter installationen bör du vara bekant med vad ett avloppssystem är, vad det består av, vad du behöver installera det. Huvudkomponenterna i avloppssystemet:

System för installation av hushållsavlopp

 • Sanitära apparater (bad, toalett);
 • hushållsapparater (tvättmaskin);
 • inre rörledning;
 • externa rörledningar;
 • cesspit.

Var uppmärksam! Om vattendrag och hushållsapparater kan anslutas till avlopp utan mycket arbete, kräver installation av avloppsrör mycket mer tid och ansträngning.

Rörledningens huvuduppgift är att säkerställa en smidig passage av fast och flytande avfall från VVS-armaturer till cesspoolen. Om det under installationen gjordes misstag, kan det under rinnets drift vara ganska obehagliga problem: rörblockeringar, läckage, genombrott.

Inköp av material

Ett viktigt villkor för systemets effektiva funktion är inte bara korrekt installation av avloppsrör, men också kvaliteten på de valda materialen. Om du inte är säker på din kompetens om detta, använd råd från professionella. Att installera avlopp av ett hus eller lägenhet som oftast används gjutjärn eller plaströr. Både de och andra skiljer sig åt i en uppsättning fördelar och nackdelar.

Material för avloppsrörledning

För att välja material korrekt bör du studera de tekniska egenskaperna hos avloppsrören. Gjutjärnsprodukter särskiljas av en sådan uppsättning egenskaper:

 • hållfasthet;
 • tillförlitlighet;
 • motstånd mot temperaturförändringar;
 • förmåga att motstå betydande mekaniska belastningar;
 • lång livslängd.

För några decennier sedan hade rör av gjutjärn haft en aldrig tidigare skådad popularitet. De installerades i höghus, privata byggnader, industrianläggningar. Men på grund av utseendet på plastprodukter på marknaden började efterfrågan på järnrörsrör sönder. Anledningen till detta är den höga kostnaden för järnelementen i rörledningen, materialets känslighet mot korrosion, imponerande vikt, varigenom slingning av avloppsrör inte kan utföras utan användning av specialutrustning.

Plaströr rör på marknaden idag i ett brett sortiment. Dessa är produkter från polyeten, polypropen, polyvinylklorid. De finns i olika storlekar, så de är lämpliga för installation, både extern och intern pipeline. Installation av avloppsrör av plast kan ske med hand. Elementen är ganska lätta, men de har bra prestanda egenskaper. Med korrekt installation kan ett plaströr vara i mer än 50 år.

Förutom rören själva i färd med att installera avlopp kommer också behöva beslag, tätningsmedel, verktyg för att utföra arbetet.

Installation av intern pipeline

Inne i avloppssystemet är en rännor, avloppsrör, rörsystem och rörsystem. Det första du behöver göra är att göra en plan för framtida avloppsvatten. Det ska inkludera ledningar, anslutningspunkter på toaletten, badkar, tvättmaskin och andra föremål. Vi bestämmer också metoden för anslutning av rör. Vid montagearbetet bör vissa regler följas för att säkerställa att avloppssystemet fungerar effektivt och hållbart.

Installation av avloppsvatten i huset

 • Rör med en diameter på minst 100 mm är lämpliga för anslutning av en toalettskål med stativrör.
 • I ett hus med mer än två våningar används rör med en diameter av 110 mm för att installera avloppsrören. Tillgång till stigaren bör också ges. För att göra detta, utför speciella luckor med dörrar.
 • Placeringen av avloppsrör måste vara sådan att alla grenar är anslutna i en rännor.
 • Vid installation av avloppsrör är det nödvändigt att hålla fast vid en lutningsvinkel, eftersom systemet är tyngdfritt.

Att lägga avloppsrör i huset kräver inte så mycket ansträngning och finansiella kostnader som installation av en extern rörledning.

Skärande avloppsrör

Avloppsrör finns endast på marknaden i vissa storlekar, så du måste skära produkter så att avloppssystemet görs så exakt och så noggrant som möjligt. Detta kan göras med specialverktyg, vars val beror på vilka rör som används för att installera avloppssystemet.

 • Plaströr kan enkelt klippas med en hacksåg. Rengör kanterna på produkten för att undvika skador på tätningen.
 • Gjutjärnsprodukter skärs ganska sällan. Detta beror på att deras kanter är trimmade med en speciell teknik som ger en snäv och pålitlig anslutning. Om det emellertid krävs ett järnrör, kan det ske med hjälp av en kvarn.

Det finns specialverktyg för skärning av avloppsrör. De arbetar på ett sådant sätt att en avfasning bildas vid båda kanterna.

Anslutning av element

Ett av de viktigaste stegen vid installation av avloppssystem är anslutningsrör. Från kvaliteten på arbetet beror på hållbarhet och effektivitet av avloppsvattnet. Anslut avloppsrör på olika sätt.

Anslutningsmetoder för avloppsrör

 • "Till uttaget" - det enklaste och mest använda alternativet. När du utför arbete behöver du ett silikon smörjmedel (det kan bytas ut med en konventionell tvålkoncentrerad lösning), en gummitätning.
 • Med lim. Det här alternativet är lämpligt om du behöver lösa frågan om hur man installerar avloppsrör av plast.
 • Svetsning används främst för installation av gjutjärnsledningar. Denna metod gäller inte för permanenta anslutningstyper.
 • Använd beslag. En mängd olika kopplingselement finns på marknaden: kopplingar, tees, adaptrar. Med hjälp kan du inte bara ansluta rören utan också utföra en gren från rörledningens kärna.

Valet av anslutningsmetod påverkas av särdrag hos avloppsrör. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt arbetet, om du vill docka plaströr med gjutjärn.

Var uppmärksam! Vissa svårigheter kan uppstå vid anslutningen av toaletten till avloppet. Det som är viktigt är att enheten släpps. Det kan vara snett, vertikalt eller horisontellt.

Tätningsföreningar

För att undvika problem i form av läckage och genombrott under driften av avloppssystemet, är det nödvändigt att säkerställa högkvalitativ tätning av lederna. För detta ändamål används speciella material.

 • Tape är självhäftande. Detta är förmodligen det enklaste men effektiva och pålitliga sättet. Sortimentet presenterar olika lena med olika egenskaper. För att utföra försegling av gjutjärn avloppsrör används ofta material med korrosionsegenskaper. Det är möjligt att öka styrkan i föreningen, om du försiktigt förbereder ytan som ska behandlas, behandla den med en avfettningsförening.
 • Gummibaserade silikonförslutningsmedel är mycket effektiva material för tätning av leder, de kan vara sura och neutrala. Innan appliceringen av kompositionen på rörets yta krävs inte förbehandling med primrar.

Tätning för avloppsrör

Var uppmärksam! Tätning av plaströr utförs med silikon tätningsmedel. Dessa föreningar har visat sig på marknaden från den positiva sidan och är nu efterfrågade bland mästarna och nybörjare. För att pressa rörets sammansättning kan du använda en monteringspistol eller en konventionell hammare.

Rörhållfasthet

Installationen av avloppsrör är ofullständig om du inte tar hand om att fixera rörledningen till väggen eller golvet. Betydelsen av detta stadium ligger i det faktum att rören under egen vikt kan skiftas, varvid anslutningarna är trycksatta, vilket leder till att en läcka uppstår eller att röret kommer att brista helt och hållet. För att undvika dessa och liknande problem bör du fixa rörledningen.

Fixa avloppsröret till väggen

Ofta utförs installeringen av avloppsrör med hjälp av klämmor. De kan vara plast och metall.

 • Metallklämmor används för att fixa gjutjärnsröret. Med deras hjälp säkerställs hållbar och tillförlitlig fastsättning, men de har samma nackdelar som metallrör.
 • Plastklämmor är lämpliga för fast och flytande montering. De är billigare, ljusa, ganska underlägsna metallprodukter i styrka.

Var uppmärksam! Clips kan användas för att fixa rörledningen. Utåt ser de ut som klämmor. Produkter från denna kategori är lämpliga för montering av rör med liten diameter.

Det finns två alternativ för att fixera avloppsrör. Med en hård metod är fixeringspunkten placerad direkt under fogen. I detta fall skärs fastspänningsklemmarna mycket starkt så att det under drift inte finns någon möjlighet för rörledningens avvikelse. En flytande fästning är nödvändig om rörledningar av avloppsrör krävs i längdriktningen. För att fästa fästet, dra åt klämmorna helt enkelt inte till änden.

Installation av utomhusavlopp

Om lägenheterna är anslutna till ett centralt avloppssystem måste husägarnas ägare utrusta ett autonomt avloppssystem, som består av interna och externa rörledningar. Utomhusavlopp innehåller avloppsrör som ligger under jord och en cesspool eller septiktank avsedd att samla mänskligt avfall.

Installation av utomhusavlopp

Att installera ett externt avloppssystem är något svårare än att installera en intern pipeline, så ägarna är intresserade av hur man korrekt lägger avloppsrör under marken. För att säkerställa kvaliteten på avloppsvatten bör man följa rekommendationerna från proffs.

 • Avloppsrör ligger under markens frysning så att avloppssystemet inte fryser vid låga temperaturer. Om det inte går att göra det, bör rörledningen isoleras.
 • Installationsarbetet bör börja från sidan av sumpen.
 • För att gräva gropen kan du använda speciell utrustning som i hög grad kommer att förenkla arbetet.
 • Den redan monterade rörledningen ligger i en gräv.

Efter att ha slutfört alla steg i installationen av avloppssystemet är det nödvändigt att kontrollera om det finns läckor. För att göra detta, dränera stora mängder vatten ner i avloppet och försiktigt granska rörledningen.

Egenskaper av läggande avlopp från konstruktion till septiktank

Den vanligaste åsikten är tanken att ju större lutningsvinkeln är desto bättre. Men det här är ett helt felaktigt tillvägagångssätt, och det är således möjligt att provocera blockeringar. Experter säger att för ett rör med en diameter av 110 mm bör motsvarande höjd under installationen vara mindre och inte mer än 2 cm per meter.

Denna siffra tas inte från taket. Under sådana förhållanden kan allt avloppsvatten bibehålla en idealisk hastighet när de rör sig genom avloppsrören. På så sätt följer de på alla sätt de ganska stora elementen som med en stor sluttning alltid finns kvar i röret.

Samtidigt, om du gör lutningen mindre eller inte alls gör det, stannar läskan i röret, vilket leder till blockeringar och obehagliga lukt.

Officiella föreskrifter

Det finns officiella krav på ledningsledningar, föreskrivna i SNiP 2.04.01-85, punkt 18.2. Denna post innehåller information om arrangemanget av avloppssystemet inuti huset och till brunnarna, som ligger inte mer än 12 meter från huset. Enligt dessa data överstiger avloppsrörets höjder inte 2 cm per linjär mätare om rörets diameter når 100 mm och 3 cm per meter med en diameter av ca 50 mm. Men i små områden spelar lutningsvinkeln ingen roll, eftersom det till exempel i kökets territorium, till exempel, eller ett bad från en design till en annan, är ganska möjligt utan principiellt lutning.

För gatunätet av avloppssystem indikerar standarderna den nödvändiga 2 cm lutningen, som är standard. Men för ett hushålls- eller industriellt avloppsnät i kvartalet eller produktion tillåts 1,5 cm lutning. Minskningen av denna parameter är möjlig beroende på minsta flödeshastighet av avloppsvatten, vilket är giltigt i det valda området. Vanligtvis används de för bredare rör, som det är lämpligt där.

Hur man utrustar spåret på en lutning

Det viktigaste ögonblicket i arrangemanget av avloppssystem är frågan om att lägga vägen i områden med naturlig lutning. När allt är på en plan sträcka finns det inget problem att göra en sluttning med rätt vinkel, men på backarna finns det ett antal svårigheter! Om du lägger röret bara parallellt med marken, som har en lutning, är det omöjligt att observera den nödvändiga korrekta lutningen, vilket leder till bildandet av blockeringar på rörsektionen.

I det här fallet måste du noggrant överväga en detaljerad plan för avloppsarrangemanget för att uppfylla den bias som föreskrivs i regelverket. Ibland krävs det ett mycket allvarligt utgrävningsarbete, eftersom det är nödvändigt att fördjupa strukturerna till ett mer imponerande djup. Detta är det enda sättet att det i vissa fall är möjligt att behålla den korrekta lutningsvinkeln så att det inte finns några problem av olika slag.

Hur man gör rätt bias

Det är möjligt att lägga röret utan att bryta mot SNiP: s krav, med en byggnadsnivå med en längd på 1 meter. Genom att placera nivån ovanför röret så att den ena änden vilar mot röret, och den andra har ett 2 cm gap med röret (om vi talar om ett rör 110 cm i diameter), kan alla nödvändiga krav observeras rätt noggrant.

Under tryck från marken kan röret väl ändra sin position, och för att förhindra att det händer, är det nödvändigt att spruta röret ordentligt med sand och tampa ner det (för att göra det, häll helt vatten runt sanden runt röret). Detta undviker följaktligen risken att röret ändrar vinklingsvinkeln under markrörelsen. Det är viktigt att komma ihåg att sedimentet i den utgrävda grävningen är oundvikligt, vilket innebär att det definitivt kommer att bli framsteg!

Vilka typer av rör som ska användas för att ligga i marken

När du lägger avloppsrör i marken bör du veta att samma rör som ursprungligen var avsedda för att skapa ett nätverk i lokalerna inte är lämpliga här. Tunga jordlager kan gradvis leda till allvarliga deformationer av rörväggarna, flattlägga dem, vilket även kan leda till absolut överlappning av vägen. En av de mest obehagliga konsekvenserna kommer att vara att du måste helt göra om allt arbete, vilket är särskilt olämpligt på de redan välplanerade områdena nära huset när utgrävningsarbetet helt enkelt är omöjligt eller oönskat. Dessutom hotar situationen att bli kritisk, och arbetet kommer att krävas så snart som möjligt, eftersom det inte kommer att vara möjligt att använda avloppssystemet för att undvika andra problem.

För yttre arbeten används rör med en väggtjocklek på minst 3,2 mm så att de kan tåla motsvarande belastning. Vanligtvis har de en röd färg, men ibland finns det varianter av grå eller mättad svart. Sådana rör bör läggas i underjordiska strukturer så att de tål jordens allvarlighetsgrad över rören.

Hur man hittar rätt rör

Elementärt test hjälper dig att välja önskad rörtyp. Om du klämmer röret med fingrarna börjar de billigaste tunna rören att röra sig och deras skära tar en oval form ganska lätt. Ett bra rör, lämpat för jordarbeten utanför arbetet, är nästan omöjligt att klämma med en mans hand, och det här är det enklaste sättet att bestämma rätt typ av rör för utomhusavloppsbehandling på plats.

I vissa fall används speciella korrugerade dubbellagsrör för avloppsvatten, som läggs under vägar eller i andra områden som har betydande belastningar. Detta krävs i de fall där avloppssystemet ligger under körbanan eller parkeringsplatsen, liksom dessa rör är relevanta för att organisera byvägar.

Rensa spåret

I en situation där autonoma avloppssystem befinner sig på ett avstånd av mer än 15 meter från huset, krävs enligt SNiP utrustningen för olika brunnar eller rengöring. Särskilda sådana inspektionsbrunnar ska installeras på var 15: e minut av röret, eller till och med på varje 10 meter, om vi talar om raka raka sektioner.

Inspektionsspecialbrunnar för ett helt nätverk av avloppsrör med en diameter av 100 mm eller mer installeras vanligtvis i delar av rörledningen där det finns omväxlingar av systemet eller förändringar i lutningar samt anslutningar av grenar eller rör med olika diameter. Detta ökar nivån på tillförlitligheten i hela systemet, liksom förenklar kontrollen över driften av systemet och användningen av avloppsvatten.

Installation av avloppsledningar

Yard avloppsnätet är lagat av keramiska rör på den planerade botten av grävningen. Att gräva en grävbrytning bryter nätverksvägen, dvs markera axeln på terrängen, som planeras att lägga ledningen. Att lägga ut rutten börjar med märkning av mittenhålen, som är fasta genom att köra i träpinnar. Centreringsaxlarna och vridningsvinklarna måste fastas och binds på marken till befintliga byggnader (byggnader, konstruktioner, kraftöverföring och kommunikationstorn) eller till de kolonner som är etablerade för detta ändamål.

En ledning som sträcker sig mellan pinnarna i två intilliggande brunnar ger riktningen för avloppsledningen.

För att fixera markeringarna på rörledningen, samt bestämma det nödvändiga grävdjupet och ordentligt lägga rören på båda sidor av utgrävningsgrävgruvan för brunnen, är två pelare begravda till marken på ett djup av 0,6-0,8 m och 0,7-1 m över marken En plåt, kallad en skrapa, spikas på pelarna så att den löper horisontellt genom mitten av brunnen. Längden på gjutningen tar inte mer än 3,5 m. Till mitten av gjutningen sys på nivån på kuberna, kallad hyllan. Obnosku med en hylluppsättning och över nästa grop för brunnen.

I övre ribborna på avrinningsbrädan längs brunnarnas axel hamras en nagel och en mjuk tråd (moorage) dras över dem. Denna båt tjänar till att exakt bestämma rörledningens axel när den läggs längs en plumb linje kopplad till kaj. Märken på hyllans övre kant tas på en nivå - ett verktyg som de mäter överskottet av en punkt på marken över en annan.

För att verifiera riktigheten av jordarbeten och rörläggningen, vid varje avlopp mellan två brunnar, är permanenta observationer installerade på nivån, vars övre kanter måste vara på en linje parallellt med konstruktionen av botten av rörledningen, placerad med en lämplig lutning.

Grävning och rörläggning kontrolleras med en löpande syn, en batten med en bar högst upp och en stövel i botten. Siktens längd beräknas som skillnaden mellan märkena på toppen av den fasta sikten och märket på grävens konstruktion botten eller botten på rörets inre sida. Korrekt grävning eller rörläggning övervakas enligt följande. Den rörliga sikten sänks till den punkt som kontrolleras med nedre änden och de tittar på om alla tre siktlinjer ligger på samma linje. mobil och båda rörlösa. Om skjutreglaget på den löpande sikten går över linjen som förbinder den permanenta sikten, betyder det att den punkt som kontrolleras fortfarande är hög och botten av grävningen måste fördjupas och röret sänks.

Grävare grävas med en grävmaskin med flera hinkar och djupare - med en grävmaskin med en hink. Marken bör dumpas på ena sidan av skytten på ett avstånd av minst 0,5 m från kanten. Trenches grävas uppåt - mot flödet av avloppsvatten i rörledningen. När vattenbärande jordar ska applicera de nödvändiga dräneringsmedlen. Skyttegravets väggar bör ha en naturlig lutning beroende på jordens typ.

I gårdsområdena i avloppsnätet förstärks grävväggen mestadels. Med god markkvalitet läggs rören direkt på en naturlig bas - en noggrant planerad grävbotten. Vid svag jord tillverkas en konstgjord bas av ett sandigt eller krossat stenskikt.

Innan du sänker in i en gräv, rengörs rören av smuts, inspekteras och knackas. För att justera rören till varandra i förväg på jordens yta. Rören monteras och stängs på kanten (kanten) av grävningen i 3-4 delar. tillsammans i ett vertikalt läge och sänkts till botten av grävningen manuellt eller mekaniskt.

Placering av de nedre länkarna eller de enskilda rören till botten av grävningen börjar från brunnet i nedre delen av grävningen och leder med socklarna mot flödet. Inställningens korrekthet kontrolleras av en löpande sikt och en plumb suspenderad från förtöjningen. När man lägger rör i grävningar är det nödvändigt att se till att de lagda rören ligger tätt på grunden. För att göra detta, bör varje klocka göra grop.

När du lägger rör är det nödvändigt att bibehålla lutningen som anges på gårdsnätets profil, placera pipelinens axel korrekt och observera rakheten. Efter att rörledningen är placerad kontrolleras rakheten av snittet mellan två intilliggande brunnar för ljus. För detta ändamål är ett tänd ljus, en glödlampa eller en lykta placerad i ena änden av rören, och en spegel med en vinkel på 45 ° till röraxeln är placerad i den andra änden; I spegeln bör den korrekta cirkeln av röröppningen vara synlig. Horisontell avvikelse av diameter tillåts; vertikala avvikelser är inte tillåtna.

Rörets ände som är inbäddad i vägghålets vägg kan förseglas efter kontroll av båda ändarna av röret. Efter tätning ska lederna vara täta, låt inte vatten passera igenom och ha viss elasticitet som är nödvändig för att rören ska sönderföras.

Anläggning av avloppsrör i marken: tekniska regler och nyanser

Konstruktionen av kommunikation ger verklig komfort för landslivet, men deras öppna läge reflekterar inte bäst på den estetiska komponenten på webbplatsen. Det är en helt annan sak om avloppsrörledningen är begravd i marken: det är inte synligt, systemet stör inte rörelsen. För det underjordiska system måste dock reglerna följa. De borde studeras, överens?

Grundläggande lagar och subtila nyanser, enligt vilka avloppsrör läggs i marken presenteras av vår hemsida. Styrs av informationen som erbjuds av oss, kommer du att bygga ett smidigt fungerande externt avloppssystem. Konstruerad i enlighet med vårt råd kommer rörledningen att fungera perfekt när som helst på året.

Den artikel som föreslogs uppmärksammas noggrant på enhetens teknik för den underjordiska delen av avloppssystemet. Beskrev nyanser av designen och detaljerna i packningen. Rekommendationerna om genomförande av förebyggande åtgärder och överensstämmelse med reglerna för drift av avloppsvatten. För att förenkla uppfattningen av information kompletterad med fotobilder och videoinstruktioner.

Egenskaper av autonomt avloppsvatten

I nästan varje hushåll finns det en nödvändig uppsättning bekvämligheter för en bekväm vistelse: ett handfat, ett handfat, en toalett, en dusch eller ett badrum, en tvättmaskin och andra fördelar av civilisationen. Många hus är utrustade med inte en, men flera badrum och badrum.

Vid full drift producerar hela denna ekonomi en stor mängd avfall och avloppsvatten per dag (enligt standarder är mängden flytande avfall per dag från 5,4 till 9,5 liter per person) som måste slås samman någonstans.

Därför är avloppssystemet en obligatorisk del av det enskilda husets tekniska kommunikation. Den består av ett internt avloppssystem, avgas från en bostadsstruktur och ett externt avloppsnät som finns på platsen.

Många ägare av privata hus, med inriktning på det inhemska systemet, av någon anledning, relaterar inte alltid ordentligt till arrangemanget av externa nätverk. Faktum är att processen med att lägga rörledningen verkar enkel, det räcker att gräva en gräv, docka rören med varandra, husets system och uppsamlaren och fyll sedan upp den med jorden.

Men det här är bara vid första anblicken. I själva verket är det i detta, liksom i något annat arbete, många nyanser som måste beaktas. Underlåtenhet att följa tekniska standarder och felaktig läggning av rörledningen kan i framtiden leda till siltning och andra betydande problem.

Avloppssystemet bör säkerställa att allt avloppsvatten avlägsnas, eliminera möjligheten att översvämma strukturen vid nödsituationer för att säkerställa att avloppsvatten behandlas när de släpps ut i behållaren. Vid arrangering av systemet är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana parametrar som tillverkningsmaterialet och rörens diameter, typ av jord i området, djupläggningen av avloppsrör, en viss lutningsvinkel.

Autonoma avloppsvattenhushåll kan göras i form av separat eller gemensamt avlägsnande och rengöring. I det första fallet, för avlopp från sänkor, badkar och handfat och för fekala massor görs två separata rörledningar från toaletten. I det andra fallet kombineras allt flytande och fast avfall i en gemensam ström och går in i septiktanken, där de genomgår rengöringsprocessen och exporteras sedan.

Val av rör för enheten

Tidigare användes endast metallrör vid gjutning av avloppssystemet: gjutjärn eller stål. Faktum är att dessa material, som ingen annan lämplig för att ligga i marken. De är starka, hållbara, har låg kostnad, lätt att montera. Men tillsammans med fördelarna har metallstrukturer betydande nackdelar. Minus stålrör är risken för korrosion och gjutjärn - mycket vikt.

Viss komplexitet är tätningen av gjutjärnens rör, liksom dess inre yta, som på grund av materialets natur aldrig blir helt slät. Den senare egenskapen påverkar hastigheten och kvaliteten på förflyttningen av avfallet inuti det. Över tiden kan blockeringar bildas i röret.

Asbestcementrör kan användas för att lägga avlopp. De har en jämn yta, vilket eliminerar möjligheten till igensättning, de är helt enkelt anslutna med speciella kopplingar, deras vikt är mycket mindre än metallkonstruktionerna. Men de har också en stor nackdel - stor bräcklighet, vilket komplicerar transport och installation. Keramiska rör har samma brittleness.

Förstärkta betongkonstruktioner har många fördelar: de har exceptionell styrka, vattenmotstånd, frostmotstånd. Det är möjligt att göra rör med stor diameter från armerad betong, som inte kan tillverkas av andra material. Men att lägga sådana rör är ett stort problem. På grund av sin stora vikt är det nödvändigt att använda speciell utrustning, vilket inte alltid är lämpligt vid förhållanden för enskilt jordbruk.

I dag, när man ordnar avloppssystemet i ett privat hushåll, används oftast polymerrör, som för all sin styrka har en låg vikt, vilket gör att de kan läggas av en person. De är mycket enkla och enkla att ansluta, vilket resulterar i utmärkt täthet.

Polymerrör är av tre typer: PVC, polyeten och polypropen. PVC-mönster, förutom ovanstående fördelar, skiljer också i motstånd mot UV-strålning och obetydliga förändringar i parametrar med temperaturfall. De tål emellertid inte mycket låga och mycket höga temperaturer och kan också deformeras under mekaniska belastningar.

Under driften utsätts avloppssystemet för dynamiska belastningar som bäst kan motstå korrugerade polyeten- eller polypropenrör. Även vid frysning kommer rörets integritet inte att brytas, men deformation av dess väggar kan uppstå.

Diametern på rören väljs utifrån antalet sanitära anordningar som installeras i huset. Så, för en stuga med två toaletter kommer det att finnas tillräckligt med rör med en sektion av 110 mm. Om husbyggnaden har tre eller flera badrum är det nödvändigt att använda en rörledning med en diameter på 160 mm.

Systemdjup Regler och gränser

Vissa tror felaktigt att ju djupare avloppssystemet ligger, desto effektivare kommer det att fungera. Detta är dock inte fallet. Systemets effektivitet ökar inte på grund av detta, det enda som kommer att öka är kostnaden för installationen. Dessutom kommer underhållet av avloppsnätet att bli komplicerat. Och den största olyckan kan hända om rören inte tål ut sitt tryck och brista som en följd av att man hävdar eller tvätter sig bort från jorden.

Vid avloppsrör är det nödvändigt att följa reglerna i SNIP 2.04.03-85. En viktig parameter som måste beaktas vid installation av rörledningen är djupet av dess förekomst i marken. Trots det faktum att förordningen inte ger tydliga parametrar för rörledningens djup, anger dokumentet vilka kriterier som är avgörande vid avloppsledningen.

Enligt SNiP är det nödvändigt att styras av de klimatförhållanden som är karakteristiska för regionen, i synnerhet nivån på markfrysning och erfarenheten av drift av avloppsnät i området. Om det inte finns några uppgifter om driften av avloppssystemet, bör pipens minsta djup vara 30-50 cm över frysningsnivån.

Samtidigt från marken till toppen av röret bör det finnas ett avstånd på minst 70 cm. Om motorvägen passerar under betongplattformen eller på platsen för motorfordon, bör det minsta rekommenderade djupet av rörledningen ökas till 0,9-1 meter.

Vidare är det nödvändigt att ta hänsyn till rörmaterialet och jordens sammansättning, då djupet av frysning av olika typer av jord inte är detsamma, när man anordnar det externa nätverket. Lera och lummiga markar i samma område fryser genom mindre än fin sand och sandig lamm. Grov och grusig sand har högsta nivå av frysning.

Uppvärmning av avloppsrörledningen

Effektiviteten och hållbarheten hos det externa avloppssystemet beror till stor del på den korrekta isoleringen som utförts. Detta är särskilt viktigt i norra regionerna och när rören ligger ovanför frysningsnivån. För att förstå hur viktigt uppvärmning är, måste du föreställa dig hur systemet fungerar under den kalla årstiden.

Under passagen av en vätska, som alltid har en positiv temperatur, är röret delvis fyllt med vätskeavlopp. Vattenånga fyller också röret. På vintern, vid temperaturer under noll, kyls delen av röret närmare ytan, vilket leder till kondensatbildning, och sedan frost, som rusar till mitten av röret, vilket ofta blir en orsak till blockeringar.

För att undvika bildandet av frost och blockeringar, liksom för att skydda systemet mot frostpenetration, tillåter en högkvalitativ isolering av rörledningen. Det kan göras med hjälp av olika material som för närvarande finns på marknaden i överflöd: polyetenskum, skumplast, isover, värmeisolering och andra.

Isolatorer rullas och gjutas. Den första såras på röret under sitt läggande i källaren. En liknande applikation för värmeisoleringskummade polyetenskal.

De används inte som värmeisolering av tunnelbanor. Mest använda formgjuten isolering, som är gjord för en specifik rördiameter. Värmeisoleringsmaterial av den önskade diametern bärs helt enkelt över avloppsröret.

Om temperaturen i regionen har mycket låga värden, kan en värmare knappast vara ett tillförlitligt skydd mot rören mot frysning. I det här fallet används vanligen en värmekabel som ligger på yttersidan av röret inuti isoleringsmaterialet. När du använder en värmekabel måste du ta hand om leddets fullständiga täthet så att fukt inte läcker inuti.

Lutningsformation för fritt flöde

När man lägger rörledningen är det nödvändigt att ge en förspänning mot septiktanken. Enligt tekniska standarder bör höjden på ett rör med en diameter av 110 mm vara 20 mm per meter rörledning. Rör med en diameter av 160 mm måste läggas med en lutning på 8 mm per meter av den nedlagda motorvägen.

Höjden är den avgörande parametern för systemets framgångsrika funktion. Ju närmare rörledningens indikatorer är till standarden, desto effektivare kommer avloppssystemet att vara. Den fullständiga bristen på lutning, liksom överdriven lutning av rörledningen, kommer att leda till siltation av systemet. I det första fallet kommer avfallet inte att kunna transporteras genom rören vid önskad hastighet, vilket kommer att tjäna till blockering.

I andra hand flyter vätskan för snabbt, vilket i slutändan kommer att minska sin transportkapacitet och avfallet kommer att förbli i röret, vilket också leder till blockeringar och ytterligare siltning av rörledningen.

För att styra höjden på hela grävningen kan du använda en speciell enhet - en nivå. Om enheten inte är på gården utförs gradientkontrollen med hjälp av en byggnivån.

 1. I början och i slutet av gropen är de stift som kabeln är fastsatt in.
 2. En konstruktion nivå appliceras på ena änden av repet och en justering görs längs horisonten.
 3. Grävhöjden mäts på båda sidor mot kabeln.
 4. Producerade enkla matematiska beräkningar.

Till exempel är den totala grävlängden 50 meter, ett rör med en diameter på 110 mm används. På utgången av huset är djupet av gropen en halv meter. I det här fallet, vid djupets slutpunkt, bör djupet vara lika med en och en halv meter.

Om det finns en naturlig lutning på platsen som överstiger de rekommenderade standarderna, kan du lägga ett avloppssystem med flera vertikala övergångar. I det här fallet är det nödvändigt att följa regleringsindikatorer på de horisontella delarna av rörledningen.

Ett annat alternativ är att lägga ett vertikalt rör på ett avsevärt djup vid husets utgång, och att lägga en rörledning med den önskade lutningen från den. Skyttens djup blir större än när man lägger den första metoden. För samma ändamål kan du använda differentialbrunnen som faller i vilken avloppsvatten strömmar jämnt till en lägre nivå av rörledningen.

Rörläggningsarbeten

Tekniskt sett är processen med att lägga avloppsvatten inte särskilt svårt. Först måste du gräva en gräv, vars djup motsvarar de standardindikatorer som är typiska för denna region. Innan du lägger avloppsrören hälls sand i botten av diket. Sandbasens höjd är 10-15 cm, därför bör djupet av grävningen också ökas med dessa värden.

Grävbredden ligger ca 40 cm större än diametern på det använda röret. På de ställen där rören närmar sig septiktanken och vid utgången från husets avloppssystem är grävningen något bredare så att det är bekvämt att utföra installationsarbetet.

Efter grävningen och basen har förberetts, är det nödvändigt att ansluta rören till varandra och lägg dem sedan. Det är omöjligt för en person att lägga långa delar av en motorväg jämnt och korrekt, därför är det önskvärt att involvera flera assistenter i detta arbete.

Vid ändarna av rören är det speciella tätningsmaterialet. Innan de dockar med varandra appliceras silikonfett på runt rörets omkrets, vilket underlättar dockningsförfarandet och gör leddet mer tillförlitligt. Men här är det omöjligt att använda kraft, överdriven kraft på röret kan skada tandköttet eller riva det från sätet, vilket leder till ett brott mot dens täthet.

Innan den beredda rörledningen läggs, sätts ett munstycke med önskad vinkel på utgången från husavloppet. Den andra kanten av motorvägen passar in i hålet i septiktanken. Om den kumulativa brunnen gjordes nyligen, är det lämpligt att inte omedelbart fylla hålet med betong, eftersom röret kan brista under krympning av septiktanken.

Återfyllning av avloppsröret utförs enligt följande: För det första hälls sand på ett sådant sätt att röret är helt täckt med det. Därefter hälls den över med vatten, och efter krympningen uppstår en annan sats sand. Därefter är motorvägen helt täckt med jord.

Enligt de tekniska normerna bör vändpunkterna installeras vid ruttens svängpunkter, och i direkta delar av rörledningen är inspektionsbrunnar utrustade för var 35 meter. Dessutom installerar varje 15 meter av en direktledning en revision eller rengöring.

Granskningen kan göras från samma avloppsrör, som installeras vertikalt på de högra sektionerna av rörledningen med hjälp av en tee. Från ovan är det stängt med ett lock. Med denna ganska enkla enhet kan du få snabb tillgång till en täppt del av en motorväg.

Åtgärder vid avloppsvatten

Om du inte har isolerade avloppsrör, eller om de inte är tillräckligt isolerade och de är frysta, måste du först och främst bestämma den skadade delen av rörledningen för att välja en metod för att lösa problemet. Metallrör kan värmas upp med en blåsbrännare.

Om rörledningen är tillverkad av plast, kan öppen eld inte användas. Varmt vatten kan hällas i avloppssystemet där saltet är förupplöst (2 kg per 10 liter vatten). Du kan skicka en ström av ånga eller varmt vatten till närmaste revision till den frusna platsen.

Om det skadade röret ligger mitt i linjen kan du använda en ånggenerator för att värma jorden. Denna process kan dock ta ganska lång tid. Det är bäst att förhindra att systemet fryser och när man lägger rör för att genomföra sin högkvalitativa värmeisolering.

Användbar video om ämnet

I den här videon beskrivs processen för utläggning av utomhusavlopp i detalj, och regleringsindikatorerna ges, vilket måste följas under installationen:

Denna video visar hur avloppsrören läggs i marken:

Trots den synliga enkelheten kräver arbetet med att lägga av avloppsrör ett kompetent tillvägagångssätt och kunskap om regleringsreglerna för installation. Endast med iakttagande av de nödvändiga indikatorerna och korrekt utförande av arbetet är det möjligt att utrusta ett verkligt effektivt och hållbart avloppssystem.