Brunnsberäkning

Med hjälp av en kalkylator kan du ta reda på inte bara brunnets volym, utan också kostnaden för allt arbete. För att göra detta måste du behålla den förväntade storleken och räknaren visar automatiskt resultatet. Naturligtvis kan beräkningar göras självständigt med hjälp av formler, men det tar tid.

Som du vet, för att beräkna volymen är det nödvändigt att multiplicera, längd, bredd och höjd, respektive formel används:
Volym = L * W * H
Om du behöver veta formulärets volym i form av en cylinder, måste du använda formeln:

Till exempel måste du hitta brunnets volym där:
Diameter - 1,5 m;
Djup - 10m.
Vi letar efter en radie, för detta delar vi diametern med 2 respektive radien blir 0,75 m (1,5 / 2).
Vidare använder vi formlerna till beräkningarna:
(3,14) * 0,75² * 10 = (3,14) * 0,5625 * 10 = 17,66 Av detta följer att brunnens volym är lika med 17,66 m³.

Mängden betongbrunnar avlopp armerad betong

Förstärkta betongkonstruktioner för brunnar

Förstärkta betongkonstruktioner för brunnar enligt GOST 8020-90.

Förstärkta betongkonstruktioner av tung betong och avsedda för installation av rundbrunnar i tunnelbanor, vatten och gasledningar.

KS - väggring i arbetskammaren eller brunnmunnen; KO - stödring, ON - basplatta, PD - vägplatta, MO - bottenplatta, PP - golvplatta.

Design kan ha inbäddade produkter, såväl som nischhål och utskärningar, som skiljer sig från plats och storlek från de som antas i serieens arbetsritningar.

I de fall som anges i brunnarnas arbetsritningar bör löpfästen monteras inuti väggringen, belägen längs ringens höjd efter 300 mm och utskjutande 120 mm från ringarna. Efter överenskommelse mellan tillverkaren och konsumenten kan väggringar tillverkas utan löpande fästen, förutsatt att de är installerade på byggarbetsplatsen.

FORM OCH HUVUDDIMENSIONER AV VÄLJETS DESIGN

Väggring i arbetskammaren eller brunnmunnen.

Plattbottnar för brunnar avlopps-, vatten- och gasnät

Golvplatta för brunnar avlopp, vatten och gasnät

Förstärkt betongbrunnsbrunnsbrunnsbrunnar i grönområden, inte avsedda för passage av fordon.

Dessutom har vårt företag behärskat produktionen av nya typer av produkter.

 • ringar med botten;
 • ringar med lock;
 • 1,8 meter höga ringar;
 • ringar 1,8 meter hög med botten.

Förstärkta betongavloppsbrunnar: valet och installationen av zhb-produkter för hushålls- och stormavlopp

Vid arrangemang av sedimenteringsbehållare används inspektion, dräneringsreservoarer för dräneringskommunikation, mottagande tankar: plast och armerade betongbrunnar för avloppsvatten. Valet av byggmaterial beror på:

 • Den planerade belastningen på strukturen.
 • Typ av jordkomposition.
 • Installationsdjup, förmåga att använda teknik.
 • Behovet av att bygga en tank av icke-standard storlek.

Avloppsbrunn: reservoarskema av armerade betongringar

Typer av produkter och material för tillverkning av avloppsstrukturer av armerad betong ↑

Förstärkta betongbrunnar för avloppsvatten används i arrangemanget för avloppsrening och avloppsrening för privathushåll, stormavlopp. Betongprodukter används vid arbete i hårda, steniga, lösa och våta jordar. Materialet tål tung vikt och motstår deformation. För montering av avloppsvattentankar används delar av speciella vattentäta märken av betong.

Precast betong struktur

Klassificera 2 typer av permeabilitet för kompositionen:

 1. Produkter från en lösning med normal permeabilitet. Sådana ringar används i arrangemanget av inspektions- och kontrolltankar, dränerings- och mottagarbehållare. Används för installation i lite aggressiv mark.
 2. Låg och särskilt låg permeabilitet. Produkter från lösningen med tillsats av tätningsmedel för montering av avloppsborrhål för brunnar: septiktankar, septiktankar, filtreringstankar.

Ringar för hushålls- och stormavlopp: storlekar och typer ↑

De viktigaste armerade betongprodukterna för montering av avloppsbrunnar - ringar. Produkter framställda från den ogenomsläppliga kompositionen med hjälp av metoden för vibrationspressning. Denna tillverkningsmetod ger styrka och hållbarhet. För att stärka konstruktionen med metallförstärkning.

Ringar med jämn kant: extra och vägg

Standardringar ringar ut med en slät kant. I den vertikala anslutningen av de två elementen för fixering använd lösningen och metallkopplingsfästena. Sådana föreningar kräver ytterligare tätning.

För avlopp brunnar väljer ringar med låsanslutningar. Ett utsprång bildas på produktens övre kant som förbinder med ett spår längs den nedre kanten av nästa ring. Användning av ett lås minskar risken för installation med förskjutning och horisontell uppdelning under grundvattnet. Produkterna är fasta, för anslutningen behöver inte använda förstärkta fästen.

Produkter redo för installation: med en stege, ett lås, en kompaktor

RC brunnar ringar för avlopp utrusta metallhakar på övre kanten för lyftning och transport. Insidan monterade utskjutningar av ventilen för nedstigningen av befälhavaren. Platser med ingång och utlopp av rörledningar från en ring är utrustade med öppningar vid fyllning. Diametern på fabriksöppningarna kan vara upp till 600 mm - det här räcker för att lägga en diameter av avloppsrör.

Standarddiametern hos en avloppsfabrik som är väl gjord av betongringar är 100 cm. Produkter med en diameter från 60 cm till 200 cm finns tillgängliga för olika typer av avloppsstrukturer.

Producera färdiga produkter med olika höjder

Utformningen av djupa avloppsbrunnar kräver en vertikal anslutning av flera element och extra utrustning på gruvbotten och golv. Applicera ringar:

 • Wall. Runda produkter med lås utan botten och överlappning.
 • Slutmontering. Produkter för att öka höjden på brunnsaxeln. Finns i samma diameter med väggen men med olika höjder.
 • Ringar med botten. Används som bas av en förseglad avloppsbyggnad. Ringen är utrustad med en lufttät botten.

Förseglad botten och väggar av revisionskapaciteten

Förutom standardringar används betong- och armeringsbetongfabriker för att montera avloppshål:

 1. Golvplattor. Används för att skapa hoppare mellan element.
 2. Täck. De producerar fasta betongprodukter, som installeras på den övre ringen. För inspektion brunnar använder locket med luckans fabriksöppning. Diametern på den inställda nacken eller kåpan: det finns betong, gjutjärn, polymerprodukter.

Skydda med polymerlucka

Skydda med nacke

 • Bottom. Enligt diametern på väggringarna väljs basen - den undre delen av det första elementet i gruvan.
 • Rännor. Finns i olika storlekar. De används för att tömma vatten i öppna stormsystem. Djupa rännor används för att stärka gräv och ligga rörledningar.

Skakbrickor för att skydda kommunikation

Fördelar och nackdelar med zhb-produkter ↑

Fördelar med förberedda betongbrunnar från förberedd betong:

 • Hög bygghastighet på installationen: Vid val av fabrikselement med anslutningar, görs installationen av ringar inom några minuter.
 • Stort urval av kompatibla delar: du kan självständigt beräkna och montera en axel med önskad diameter och höjd.
 • Hållbarhet och styrka: Betongringar är inte utsatta för mekanisk skada från stenens påverkan och jordens tryck. Förstärkta brunnar med regelbunden inspektion och reparation kan tjäna från 20 år.
 • Underhåll: Den armerade betongväggen är förseglad vid sprickor. Materialet är föremål för återvinning med den vanliga lösningen med tillsatser för vattentätning.

Den huvudsakliga bristen på betongdelar är för mycket vikt. För transport måste hyra lastbilar, och manuell installation är en svår och tidskrävande process. För snabb installation av brunnar, använd en mobilkran eller använd en vinsch.

Användningen av armerade betongbrunnar i arrangemanget av kommunikation ↑

Förstärkta betongbrunnar används vid konstruktion av septiktankar, som reservoarer för tryckavloppsnät, mottagare i stormvattenledningar.

Vid anordning av hushållet utgör avlopp av armerade betongringar brunnar:

 • Revision. De är installerade på långa delar av den direkta rörledningen - som plats för åtkomst till tee för förebyggande tvättning och inspektion av rörens tillstånd. Inspektionsbehållare placeras också på platser där flera grenar är anslutna för att övervaka anslutningens täthet och integritet.
 • Mottagning. Tankar av ringarna används för konstruktion av en lufttät sedimenteringstank och filtreringskammare för en autonom septiktank. Applicera produkter med låg permeabilitet för att förhindra inlopp av avloppsvatten i marken och översvämning av brunnen med grundvatten.

Mottagnings- och filtreringstank

 • Filtration. Innan det släpps ut i marken matas vatten till en filtreringsbrunn. För installation används ringar utan botten, och i grunden skapa ett grus-sand bulkfilter. Detta är den slutliga reningen av utflöden som klargörs i filtreringskammare.

Stormavloppssystem kommer att vara utrustade med 2 typer av betongblock för brunnar: adoptiv och differential. Mottagare kan användas som mottagningstank för regnvatten med efterföljande överföring av vätska för att fylla landskapsreservoarer. Om stormröret är anslutet till stadsnätet, omdirigeras vatten från sump till gemensam linje.

Perforerade väggar för att avleda vätska till marken

I ställen för abrupt förändring i rörlängden är droppbrunnar installerade. Vatten från tillförselröret matas in i brunnen, och genom utloppet i ringens nedre del finns ett avlopp till nästa sektion av rörledningen som ligger under nivån på tillförselledningen.

Montering och installation av brunnar: installationsfunktioner ↑

Utformningen av en avloppsbrunn från färdiga betongringar projiceras efter en exakt bestämning av den önskade volymen. För montering är det bättre att använda färdiga produkter som är kompatibla för en tillverkare: det finns mindre risk för problem vid anslutning av delar och läckage vid lederna.

Varianter av att utforma en tank av betongprodukter

Beräkning av brunnets storlek och storlek för privat avloppsvatten

Mottagarens volym - en armerad betongbrunn - beräknas beroende på vilken typ av filtrering som är vald i rengöringssystemet. Om en autonom station är installerad, ska den primära kammaren innehålla 3 dagliga volymer avfall. Förutse den genomsnittliga dagliga volymen, multiplicera antalet familjemedlemmar med vattenförbrukning per person per dag. Lägg till ytterligare 30% - vid en oväntad ökning av vattenförbrukningen.

Beroende på den förutspådda volymen väljer du armerade betongprodukter. Ringens standarddiameter för avloppsvatten är 1 m. En sådan storlek är tillräcklig för en mästers arbete vid rengöring, reparation eller inspektion av tanken.

Volym och djup av avloppstankar

Brunnarna fördjupas så att tillförselrörets ingångspunkt ligger i den övre tredjedelen av ringen. Ta därmed hänsyn till det planerade djupet på rörledningen och fryspunkten. Huvuddelen av vätskan i sumpen ska ligga under frysningsnivån. Om du utrustar ett autonomt system med behovet av regelbunden pumpning av avloppsvatten, bör maximidjupet inte överstiga 3 m, från ett större djup kommer inte aggregatet att pumpa ut sediment. Designen är fördjupad så att på ytan av platsen finns upp till 10-15 cm av det övre elementet med lock och lucka.

Volymen under konstruktionen av mottagningsbetongbrunnet för stormavlopp beräknas utifrån värdet av den maximala genomsnittliga dagliga volymen av nederbörd. Om möjligt dubbelka volymen för att förhindra överflöde.

Gör-det-själv installation av privat avlopp från armerade betongringar ↑

Anordningen av avloppsbrunnar med armerad betong börjar först efter samordning av projektet för den privata avloppsrörelsen. Efter att ha valt en plats byggs gräv och spår för tankar. Enligt projektet av en autonom station, med hänsyn till antalet arbetskamrar, utför de markeringen av sajten. Om installationen av 2 - 3 kameror är planerad bildas en gemensam depression med en höjdskillnad.

Schema för ett tvåkammarsystem

Varje nästa brunn borde grävas 17 till 20 cm lägre än den föregående för att kunna luta överflödet ordentligt. Gräva ett hål med en djupmarginal. Marken på botten försiktigt ram. Var noga med att kontrollera det horisontella läget. Oegentligheter måste avlägsnas.

Förläng munnen för åtkomst till insidan av brunnen

Om det finns sannolikhet för regelbunden översvämning med grundvattnet bildas ett lager av grus och grusdräneringsbädd i botten. Kontrollera att djupvalet är korrekt, genom att bestämma höjden på grävens ingång för avloppsröret i brunnens brunn.

Montera den färdiga tanken eller utför monteringen av ytterligare element. På botten av den inställda plattan eller rund botten, ansluten till väggringen. Extra delar ökar höjden till det planerade.

Installera ringarna, kontrollera vertikal installation

Fogarna förseglas med en lösning, behandlad med vattenavvisande primer. Ytterens yttre väggar måste isoleras. För behandling av avloppsbrunnar används flera typer av isolering: beläggning på en bitumenbas, cementpolymerkompositioner, spolad lindningsmaterial.

Sömmar, leder - förseglad med en lösning

Vid installation av brunnen på grundvattnet läggs ytterligare värmeisolering: polystyrenskum, mineralull, film. Om ringarna inte är utrustade med fabrikshål stansas de manuellt i stället för ingången och utgången på rörledningen.

Tätning av sömmar och yttre beläggning

Inuti hålen placeras speciella korrugerade rör eller bitar av asbeströr. Återfyllning utförs först efter kontroll och anslutning av avloppsrör till tanken. Övre delen av brunnen är ansluten till nacken.

Installation av inspektionsavloppsbrunnar ↑

Det finns inga stränga permeabilitetskrav för material för tillverkning av inspektionsbehållare. Wells är inte fyllda med vatten, men kan sparas genom att installera produkter av 1 kategori (med normal permeabilitet). Det är värt att betala för fabriksstegen av metallklämmor på innerväggen - det kommer inga problem med tillgången till botten.

Valet av brunnets konstruktion, diameter och djup beror på avståndet från grävytans yta för rör. Installationen av manhål utförs på alla problemområdena i rörledningen:

 • På platser av en bock av ett avloppsrör.
 • På långa raka sektioner.

Förberedelser för rörinstallation

 • Vid korsningen av flera grenar.

Ringarna fördjupas för att inte störa lutningen hos rören installerade på installationsplatsen. Det är lämpligt att välja en punkt för inspektionsbehållaren så att anslutningsenheten eller tee för reparation inte ligger nära innerväggen.

Isolering av väggar i revisionsfartyg

På de platser där rören går in bildas hål med en marginal i diameter. Isoleringen läggs vid inbindningspunkterna för att skydda röret från sprickbildning under kompression. Ytterväggarna är isolerade med fukttäta material för tätning. Botten är fylld med cementblandning eller täckt med ett lager av grus.

Video: arrangemang av autonomt avlopp från ringarna ↑

I videon - en fullständig rapport om hur man gör en avlopp väl från ringarna. Anvisningar för installation av en trekammarseptiktank.

Är det värt att spara på professionell installation? Svårigheter uppstår vid varje steg: När man beräknar volymen, bestämmer djupet, väljer man en plats. Förutom installationen av tankar måste läggas röret, observera med en noggrannhet av millimetervinkel.

Avlopp är ett komplext system, vars arrangemang ska hanteras av experter. Mästare kommer att hjälpa till med valet av konkreta produkter, arrangera leverans och kommer att vara engagerade i installationen. Det kommer att ta månader att självmontera och lägga ledningen om det inte går att beställa utrustningen. Och om man i samband med arbetet gör misstag är det nödvändigt att göra om hela systemet för dränering.

Förstärkt betongbrunn

I vår tid är armerade betongbrunnar mycket populära och är mycket populära, med tanke på deras användarvänlighet. De är kända för sin hållbarhet, kan tjäna i många årtionden, förutsatt att underhållet är korrekt.

Precast betongbrunnar är en av de mest populära produkterna av armerad betong. Runda förberedda betongbrunnar är väldigt lätta att installera.

Vad är en vanlig betongbrunn?

Såsom vi har sagt är arrangemanget av sådana strukturer ganska enkelt. Men i arbetet är det nödvändigt att följa kraven i statliga standarder, sanitära standarder. Dessa krav och standarder innebär exakta dimensioner, och beskriver också hur man ordentligt utrustar dem.

Sanitära normer reglerar vad den rätta enheten runt prefabricerade betong avlopp manholes. Statliga standarder anger rätt parametrar.

Tja montage innebär användning av vissa obligatoriska element som måste vara närvarande. De är utformade för att uppfylla alla krav. En armerad betongbrunn består av följande delar:

 • Ferrokreta ringar som bildar väggar;
 • Luckan, för skydd mot slag av främmande föremål, regnvatten och snö, och även för att säkerställa att säkerhetsåtgärder följs.
 • pluggade botten och hål;
 • betongringar för att justera volymen och höjden på strukturen.

Krav på arrangemang av brunnar

Statliga och sanitära standarder föreskriver att man fyller botten med betong. Detta är nödvändigt för bildandet av lotteriet eller sängen. Ringarna och luckan har en mycket enkel konfiguration, i så fall används inte låset. Dessutom ger normerna stunder under vilka ringarna och luckan inte kommer att röra sig. Detta kan uppnås genom användning av järnfästen som håller ringarna ihop. Därför måste du se till att ringarna har hål för parenteserna.

Runda och rektangulära brunnar kan tillverkas med olika material. Luckans diameter måste motsvara brunnen och måste vara rund. Betong används för luckan, såväl som metall och plast. Numera förlorar helt järnluckor deras relevans.

Anordningen av en avloppsbrunn från betongringar har vissa egenskaper. En av de viktigaste kraven i statliga standarder och sanitära normer är närvaron av vattentätning. Det måste vara närvarande på lagerväggarna och botten, som är nyckel i hela strukturen. Om armeringsborrningar av armerad betong ligger på lerajord bör vattentäthet utföras på ett sådant sätt att maximal orientering till grundvattnets kapillärnivå observeras.

Asfalt och färgisolering bör utföras i enlighet med gällande standarder för GOST och SNiP. De anger också hur man ordentligt ska tillhandahålla vattentätning med vanligt plaster inuti strukturen. Detta bör göras med en murbruk som inte är tjockare än 10 mm.

Om du använder flytande bitumen för vattentätning bör insidan av brunnen täckas med ett lager av högst 7 mm. Sålunda bör avloppsbrunnar täckas med vattentätningsmaterial, med hänsyn till jordens egenskaper där de ligger, liksom vad som är neddragningen.

Storlekar av betonginstallationer

Statliga och sanitära standarder föreskriver också att prefabricerade armerade betongbrunnar är obligatoriska för byggandet av utomhusavloppssystem. Samtidigt är det nödvändigt att göra det så att volymen av vätska som kommer in i brunnen inte bör begränsas av strukturens intagningsförmåga. Wells måste nödvändigtvis vara i vissa delar av rörsystemet. Regler och föreskrifter föreskriver också att storleken på avloppshålen, som också hör till typer av avloppsbrunnar, kan vara mer än 10 m2.

Måste uppfylla alla krav och föreskrifter. De presenteras med:

 • hygienkrav
 • driftsförhållanden
 • Platsen borde inte vara närmare än de etablerade normerna till platserna för dricksvatten.
 • bör vara ett lämpligt avstånd till lokalerna.

Vid arrangemang är det nödvändigt att ta hänsyn till att de ska installeras med ett sådant djup att det motsvarar den möjliga mängden vätska att passera genom, samt att ta hänsyn till nivån på det externa avloppssystemet.

Avloppsbrunnar som används i septiktankar, förutsatt att de används vid konstruktion av armerade betongprodukter, måste uppfylla höga förseglingsstandarder. Det enda undantaget från denna regel är dräneringsbrunnar.

Prefabricerad brunn är förenad, vilket bidrar till den snabba konstruktionen, det viktigaste är att ställa in rätt parametrar innan konstruktionen startas. Parametrarna inkluderar beräknat djup och volym.

Enhet zhb brunnar

Som det redan framgår av själva namnet, görs betongbrunnar med betong. Statliga standarder och sanitära standarder tillåter användning av betong med både lågt fuktmotstånd och normalt. När man väljer betong är det viktigt att ta hänsyn till klimatets särdrag, vilket starkt påverkar det. Därför finns det flera typer av betong avsedda för byggandet av avloppsbrunnar i regioner med kalla och mjukare vintrar.

Den stora fördelen med armerade betongbrunnar är deras motståndskraft mot låga temperaturer. Detta säkerställs genom närvaron av starka bindningar mellan betong och metall. För att uppnå en sådan stark anslutning är det endast möjligt när betongen torkar. Dessutom är de praktiskt taget inte utsatta för farliga korrosionsprocesser vid hög luftfuktighet. Hög nivå och exponering för höga temperaturer och bränning. På grund av sådana utmärkta egenskaper är det möjligt att använda sådana anläggningar under många årtionden, oavsett klimatförhållanden.

De har utmärkt motstånd mot hög belastning och mekanisk stress. Alla vet att även med tiden behåller betongen sina egenskaper. Fördelarna med armerade betongbrunnar ligger i enkelheten i vården. Priset på service är inom rimliga gränser.

Den största nackdelen är den stora vikten, så för transport och installation är det absolut nödvändigt att använda fordon och specialutrustning för lastning, lossning och installation på plats.

Monteringsprocessen

Det allra första är att utföra utgrävningsarbete - att gräva en grop för en framtida brunn. Den måste vara lämplig storlek. Det är viktigt att städa upp och ta bort marken från gropen för att förhindra framtida nederbörd. Gropens väggar är fixerade med armerade betongringar. Som regel gör gropen inte ett djup på mer än 1,5 m.

Därefter kan du installera ringen. Principen för deras installation är densamma som i arrangemanget av en brunn för dricksvatten. De sjunker ner under deras vikt. Parallellt med monteringen av ringarna måste du fortsätta längst ner i gropen. Men detta måste göras mycket noggrant, eftersom akviferer kan passera i närheten. För att förhindra att vatten kommer in måste hål göras i den första ringen. I botten faller vi som krossad sten avsedd för grov filtrering av vatten från akviferer.

Djupet måste göras på ett sådant sätt att det motsvarar den lokala reliefen, grundvattnets djup. Efter att ha grävt upp till vattnet måste du gräva minst 10 cm mer. Det görs så att vatten ständigt går in i brunnen, även under den kalla årstiden.

När man gräver hål och monterar ringar måste man uppnå så mycket vertikalitet som möjligt.

Var och varför är installerade avloppsbrunnar armerad betong

För många år sedan är den mest populära konstruktionen på olika underjordiska kommunikationer, konstruerade för underhåll, arbetskamrar. För avloppsnätverk är dessa i regel avloppsbetongbrunnar.

Deras anordning och utrustning beställs tydligt av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar.

Vad är kärnan i kraven för dessa apparater, och hur man installerar kloakken ordentligt - senare i den här artikeln.

Ringar för brunnar

Enligt det angivna SNiP-systemet installeras armeringsborrningsbrunnar på alla typer av avloppsnät: för hushålls-, industriavlopp, för avlägsnande av sediment och avlopp.

I detta fall är två huvudtyper av sådana strukturer möjliga: brunnar och differentialbrunnar.

De första är utformade för att styra och upprätthålla rörledningar, samt att ändra riktning, eller för att bifoga ytterligare grenar.

Fallande enheter ändrar höjden av avloppsflödet, rörelsens hastighet.

SNiP reglerar brunnarnas storlek, medan för normal underhåll antas strukturens diameter vara minst 700 mm.

I tabellform är kraven enligt följande i mm:

Vikt och volym betongringar

Om du vill veta vikten av betongringar - titta på bordet. Här hittar du inte bara den nödvändiga informationen utan kan också beräkna totalvikten av betongringar enligt din specifikation. Ange önskat antal brunnringar, och motsatt talet kommer du att se slutvikten.

Också i bordet hittar du volymen av betongringar. I volym menas mängden betong som spenderas på produktion. Om du vill veta volymen vätska som passar inuti, använd formeln för beräkning. Volym = 3,14 * Radius kvadraterad * Höjd på brunnen. (3,14 * R * R * h).

Bordräknare av vikt och volym av armerade betongringar

Alla dimensioner i bordet är i millimeter. Använd diagrammet för att beräkna totalvikt och total volym betongbromsringar. Tjänsten kommer att vara användbar och bekväm för personer vars verksamhet är relaterad till konstruktion eller förberedelse av relaterad dokumentation. Ange önskad kvantitet för varje produkt - och resultatet kommer att beräknas direkt

Förstärkta betongbrunnar

Huvudsyftet med armerade betongbrunnar är de element av begravda strukturer som drivs över eller under grundvattennivån i icke-aggressiva eller något aggressiva miljöer. Betongbrunnar används i industri-, bostads- och vägbyggande, för organisation av teknik- och värmenätverk, avloppsrör.

Förstärkta betongbrunnar eller delar av brunnar är typiska betongprodukter som tillverkas av GC "BLOCK" i strikt överensstämmelse med GOST 8020-90. Som brunnarnas material användes tung armerad betong.

Förstärkta betong prefabricerade brunnar - dessa är speciella delar av begravda strukturer som används för konstruktion av olika typer av kommunikationer: avlopp, vatten, gasnät och brunnar. Beroende på omfattningen av driften för konstruktion av prefabricerade brunnar med armerade betongringar med olika diametrar.

Förstärkta betongbrunnar är en vertikal ihålig struktur bestående av förstärkta väggringar, en botten och ett lock där luckan är installerad. Brunnarna är som regel nästan eller helt nedsänkta i marken och ligger över eller under grundvattennivån i icke aggressiva och något aggressiva miljöer.

Av ändamål är armerade betongbrunnar uppdelade i flera typer:


 • Vatten. De är element i vattenförsörjningsnätet, värme- och vattenförsörjning och är konstruerade för att installera ventiler (så kallade stoppventiler) för att reglera flödet av olika vätskor, brandposter, mätutrustning etc.
 • Avlopp (dränering, behandling). Designad för att skapa avloppssystem på varv, på platser av rördroppar etc. De tjänar till att bekämpa grundvatten som förstör grunden.
 • Gasledningar. Betjäna som element i gasledningar.

När det gäller funktionalitet är brunnar uppdelade i flera typer:


 • Inspektioner - används för att övervaka hela systemets arbete
 • Differential - behövs på platser med starka pipedroppar, när nätverket eller nätverksnivån sänks på grund av landskapets särdrag. Används när man kombinerar rörledningar med olika djup i ett nätverk.
 • Rotary. Dessa brunnar används på platser där rören vrids för att undvika blockeringar. Också används som utkik
 • Filtrering (filtrering) brunnar - nödvändig för avloppsrening. Installerad över grundvattennivån;
 • Besparingar. De används för ackumulering av avloppsvatten och installeras vanligtvis vid lägsta punkt på platsen för att säkerställa optimal lutningsvinkel för avloppsröret.

Fördelarna med att använda armerad betong som material för produktion av brunnar:


 1. Varaktighet av produkter. Förstärkt betong gör det möjligt för brunnar att motstå belastningen som uppstår på grund av jordens tryck och dess täta struktur är inte föremål för suddning av grundvattnet.
 2. Betongbrunnar är tillämpliga på de flesta jordar;
 3. Den släta ytan av betongbrunnar tillåter inte att skräp klibbar på väggar och bildar blockeringar. Dessutom är betongen helt rengjord och speciell utrustning och kvalificerade specialister behöver inte rengöras.
 4. Obegränsad livslängd. Betongprodukter är kända för sin hållbarhet, även när de används i aggressiva miljöer och platser där det finns en ganska hög luftfuktighet.
 5. Enkelhet och enkel installation och reparation. Brunnens element är lätt monterade på varandra. På grund av detta kräver reparationen inte en fullständig ersättning av strukturen - bara byt ut eller reparera det slitna elementet.
 6. Tröghet av betong - det har ingen effekt på vattenkvaliteten.

Förstärkta betongbrunnar består av flera element: väggringar, bottnar, lock och luckor. Vägbyggnad innebär användning i vissa fall av brunnar utrustade med golvplattor. Förekomsten av vissa element i konstruktionen beror på syftet med den prefabricerade brunnen. Tekniskt delas dessa delar upp:


 • Betongringar. De är genom tunnväggiga ihåliga cylindriska element som tjänar direkt för formning och läggning av brunnen;
 • Omslag på brunnar eller, som de kallas också, golvplattor. Dessa plattor tillhandahåller inte bara för att skydda vatten från föroreningar, men förhindrar också risken för att en person hamnar i brunnen. De har i sin design ett speciellt hål för installation av luckan;
 • Plattor botten (botten). Monolitiska armerade betongplattor som fungerar som botten och utför funktionen av vattentätningsbrunnar;
 • Stödringar. Dessa är ytterligare element som är avsedda för icke-standardiserade höjdkonstruktioner för vägbyggande. De är identiska i storlek med standardringar, men har en betydligt mindre höjd;
 • Stödplattor. De har en rektangulär form med ett utlopp i mitten av en rund eller rektangulär, därefter stängd järnlucka med rundad form eller ett rektangulärt galler för avloppsvatten. Den rektangulära bottenplattan gör det möjligt att skydda brunnen själv från förstörelse. På grund av detta formulär riktas belastningen jämnt över hela plankens omkrets, och brunnarnas väggar mottager en minimal belastning, vilket bidrar till att bevara den långa funktionaliteten hos själva strukturen.
 • Ringar med lock. Ligger på toppen av strukturen och säkerställer säker drift av brunnar. Hålet i locket där gjutluckan är installerad är nödvändig för att säkerställa fri tillgång till insidan av brunnen.
 • Wells avlopp - enhetliga cylindriska betongkonstruktioner som är utformade för att skapa underjordiska avloppssystem, gas och vattenförsörjning. Inuti avloppet är det ett metallgaller 0,6-1 mm tjockt;
 • Gjutjärnluckor. De stänger brunnar och tillåter inte stora främmande föremål att komma in i systemet, samt skydda mot olyckor.

Vid val av armerade betongbrunnar är det nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna hos den uppförda strukturen. Till exempel är betongringar för brunnar, belägna på vägar, alltid utrustade med golvplattor och luckor, och vid behov, för att säkerställa konstruktionens vattentäthet, används betongringar med botten.

Precast betongbrunnar tillverkas i enlighet med kraven i GOST 8020-90 och serie 3.900.1-14. "Förstärkta betongprodukter för rundbrunnar i vattenförsörjning och avloppssystem", utgåva 1 "Ansökningsriktlinjer och arbetsritningar" av tung betong med B15 tryckhållfasthetsklass. Brunnstödplattor är gjorda av tung B20 betong. Graden av betong för frostbeständighet för brunnarnas arbetskamrar antas åtminstone F75, för andra produkter - åtminstone F100. Brandvattentäthet bör inte ligga under varumärket W6.

Armeringen av arbetskamrarna i armerade betongbrunnar utförs av volymetriska armeringsburar gjorda på speciella maskiner, beroende på vilken typ av ramar som används för förstärkning av runda armerade betongrör. Vägbyggnad tillåter också tillverkning av ramar genom att böja konventionella förstärkningsnät. Förstärkning av botten av brunnarna är gjord med nät skärna från massramar på öppningsställen, med undantag för vatten och gasbrunnar, vars förstärkning av botten är gjord med speciella förstärkningsnät. För förstärkning av strukturer används förstärkande stål av typerna och klasserna: termomekaniskt härdade kärnor At-IIIC- och At-IVC-klasser enligt GOST 10884; stav varmvalsade klasser A-I, A-II och A-III enligt GOST 5781; rebar trådklass BP-I enligt GOST 6727.

Precast betongbrunnar och element märks med en alfanumerisk beteckning där:


 • CL-arbetskammare i en avloppsbrunn;
 • BC - dräneringsbrunnens arbetskammare;
 • KFK - en arbetskammare i en brunn i hushållsavloppet
 • KDK, DK - en fungerande kammare i en brunn i intra kvartalsnät;
 • CLA - arbetskammare av stormavloppet väl;
 • KLV, VD - arbetskammare av stormavloppsvattenintaget väl;
 • KVG-arbetskammare i en brunn med vatten och gasledningar;
 • KS - väggring i arbetskammaren eller brunnmunnen;
 • KO - stödring;
 • ON - basplatta;
 • PD - vägplatta;
 • PN - bottenplatta (botten);
 • PP - golvplatta;
 • PC - väggring med lock;

Numren efter bokstäverna indikerar diameteren i decimetrarna i arbetskammaren, nacken eller luckan i en armerad betongbrunn, med vilken elementet mates. Numren efter punkten i märkningen av väggringar är ringets höjd i decimetrar. Små bokstäver efter siffrorna i väggen ringar märke betecknar ringarna med ytterligare designfunktioner: a - med två öppningar för passage av rörledningar, b - med fyra. Siffror efter bindestrecket i märket av golvplattor är typ av plåtkapacitet.

Märkning av produkter i enlighet med albumet av förenade produkter RK 2201-82 på ett alfanumeriskt system, där:


 • Solkammare av dräneringsbrunnar,
 • VD-arbetskammare av vattenintag (regnvatten) brunnar,
 • VG-arbetskammare av brunnar installerade på vatten- och gasnät,
 • PC - rund platta av brunnar med ett hål vid kanten av plattan,
 • PVG - rund platta av överlappning av brunnar med en öppning i mitten av plattan,
 • K - ringar halsbrunnar.

Siffrorna i slutet av frimärkena indikerar den inre diametern hos brunnarnas och kammarens arbetskamrar i decimetrar.

Du kan beställa delar av armerade betongbrunnar vid GC "BLOCK", samt konsultera med våra specialister, välj önskad konstruktion av betongvaror. I vår försäljningsavdelning kan du i förväg ta reda på priset på brunnar och beräkna den totala kostnaden för beställningen. Du kan köpa brunnar och konsultera allmänna frågor om inköp och leverans genom att ringa följande företag: GK BLOCK: St Petersburg: (812) 309-22-09, Moskva: (495) 646-38-32, Krasnodar: (861) 279- 36-00. Företagets funktion: Mån-fre från 9,00 till 18,00. Företaget GC BLOCK levererar betongbrunnar i hela Ryssland direkt till kundens webbplats eller till byggarbetsplatsen, om infrastruktur tillåter.

Prissättning reform i byggandet borde ha genomförts

Arbetsvolymen på anordningen av prefabricerade armerade betongbrunnar för insamling 23 går till m3. Jag räknade alltid - volymen av armerad betongprodukter + betongvolymen (per bricka) = mängden arbete. Kunden slår mig nu på mängden betong (på brickan) från den totala mängden arbete. Vilken av oss har rätt?

PM-samling 23 s.2.2 Mängden konstruktioner av brunnar bör beräknas enligt projekten, inklusive volymen på bottnen, brickan (exklusive förberedelse), väggar, beläggningar, öppningar

Olga62, rätt Veroinka, försök att behandla brickans enhet separat, det kan vara dyrare och då tack vare kunden

Inför ett liknande krav, ta bort volymen av magasinet från volymen av armerad betongbrunn. Hur löses din situation?

Veroinka, Lazarena, betongbrickans enhet är en del av arbetet. lägg till fil

Tack, men. I allmänhet handlar det om huruvida volymen betong på brickan ingår i de räknade materialen? och hur man bevisar det eller hur man bevisar motsatsen. Det faktum att arbetet beaktas i prissättningen är känt.

Vi tar också bort kunden från volymen av magasinet från det totala arbetet.

Natali, ja, kunden har fel. I PM till FER - s.2 23.2

även inkluderande TER: 2.22.3 Prisfliken. 22-04-1 på enheten av rundbrunnar från förgylld betong ingår brunnar, bestående av ringar, plattor, beläggningar och bottnar, nackringar och stödringar. ____________ beräkningen utförs på volymen av armerade betongkonstruktioner av brunnar, och inte brunnarnas volym.

Enkare, läs noga: och vad behöver man göra här

snälla berätta för mig hur man korrekt beräknar volymen på brunnen på armerade betongplattor? tack

tonyadoma, märkesplattor där? Finns det några storlekar? volymen zhb anses elementär

veronika-2, ja, det finns PN 15 -1sht. KS 15.9-1sht. KS 15.9b - 1pc.1PP15 - 1 bit KO6 - 1pc.

vi öppnar en serie som vi överväger. I en standardserie finns en betongvolym i alla strukturer

Veronika-2, kan vi ta den geometriska volymen i materialets egenskaper?

var är den, var är den ifrån och vad handlar det om?

Det finns på internet i produktspecifikationerna

tonyadoma, hitta dessa material i FSSC - det finns fortfarande en volym av armerad betong som anges

tonyadom att hjälpa till

Waliko999, och vad ska dina tabletter ge till författaren till frågan?

veronika-2 Ja, jag vet vad som indikeras, de är i min uppskattning, men jag behöver inte volymen av armerad betong, men brunnets volym, för att ta reda på hur mycket av det utvecklade landet att subtrahera och fylla bihålorna om genom volymen av cylindern, då 3 478 m3 volym enligt ringarna, om vi ansåg den geometriska volymen för att titta på produktens egenskaper på Internet, då 4,695m3

veronika-2, sätt rätt mängd, mitt emot de rätta elementen. volym och vilja)

Jag täpper min räkning och de resulterande volymerna kan lägga upp? kommer det att vara min brunnsvolym?

delirium, delirium och återigen delirium. och duplicering av meddelanden i olika ämnen är ett brott mot forumregler.

brunnskonstruktionen kan INTE vara mindre än volymen av armerad betong i konstruktionen. och du får det på så sätt

veronika-2, jag har volymen w / b0.380,40,320,270,02th of 1.39m3a Jag behöver brunnets volym, ja, första gången jag gör det, få mig rätt

veronika-2, jag tror att du inte förstod författaren. Hur kan det. Tonyadoma, Leta efter ett modellprojekt för din brunn.

Tja, geometrin är. bra konstruktion. volymen på cylindern i ringarna, med hänsyn till golvplattorna plus volymen på bottenplattan

Den795, från denna plats i mer detalj, snälla. det är i princip omöjligt. Teoretiskt sett kan volymen av armerad betong vara lika med brunnets konstruktion, men inte mer)))

veronika-2, brunnens geometriska storlek och betongvolymen i brunnets konstruktion är två olika saker. Författaren behöver räkna jordarbeten och inte fungera bra på enheten.

den795, det är allt klart. vi pratade om det. Ursprungligen ställdes frågan om volymen av anordningen väl. och först då förtydligande följde. men fortfarande författaren gjorde att volymen armerad betong i brunnen är större än den konstruktiva volymen av brunnen (som behövs för att beräkna utgrävningsarbetet), vilket är omöjligt för att jag började ångra)))

snälla förklara hur mycket du ska ta bort från den utvecklade jorden för att bestämma återfyllningen, ber jag dig

tonyadom, från toppen av brunnen till botten plus volymen på bottenplattan. se brunnens ritning

tonyadoma, Vad är elementen i din brunn? Beräkna ungefär kubikkapaciteten i konturen och subtrahera den. + - 0,5 kuber du gör inte vädret.

Frågan är inte. Google hjälper, han vet exakt hur mycket data från dessa plattor och ringar. Veronica. och vad hände med din avatar eller blev du arg arg?

här visade sig frågan om något annat))) så att Google inte kommer att hjälpa))) nej))) bara ett litet knep på avataren - härlig, håller du med? Tja, precis som jag))) och svansen, svansen.

och vad är det att räkna? COP 15,9 - 1500 mm i diameter. Cirkel = πr2 = 3,14 * 0,750 * 0,750 = 1,768 m2 och måste ändå multipliceras med brunnets djup + beräkna nackdelen separat om det är. Det ligger under brunnen ca 2,5 * 2,5 * djup. Veronica, cool djävul

4eIIIupckuuKoT, varför tog COP 15,9 1500 i diameter? Och SNiP-kuven 3000x3000 här Vi gillar att prata nonsens. Tillagt (10 nov, 2015, 5:20 pm) ---------------------------------------- ----- tonyadoma, allt är enkelt - basplattans diameter. Minsta avstånd på vardera sidan av plattan är 0,6 längst ner. Plusberedning under kaminen. Och sedan med eller utan backar

Creogen, jag behöver fyllnadsvolym, inte totalt utgrävningsarbete för brunnar)) Jag minns att det var ett mycket bra program) fyllnadsvolymen är lika med förskjutna markvolymer. Och du och Vera tog inte hänsyn till beredningen, varken den korrekta mängden grop eller räknarens faktiska diameter inte heller mängden sand. Och vad har du faktiskt tagit hänsyn till? Inlagd (11.10.2015, 17:34) -------------------------------- ------------- den795, såg exelkas - det är felaktigt beräknat, med utgångspunkt från det faktum att det inte tar hänsyn till ringarnas ytterdiameter

Jag håller med, jag skrev det internt, men jag visade ungefär hur man räknade. eller behövs för att tuggas som en första grader? eller ens beräkna allt. I allmänhet talar denna fråga om specialistens nivå. Och klicka på objektet i SNIP på 3000x3000, jag vill se.

4eIIIupckuuKoT, SNiP 3.02.01-87 s. 3.2

KS 15,9 1680 mm + 600 * 2 = 2880 mm för att vara exakt än 2880x2880 mm

4eIIIupckuuKoT, plus avrundning till avvikelsen i Tabell 4, stycke 1 i samma SNiP

till väggarna är ingen relation

4eIIIupckuuKoT, uh. för lat för att argumentera. endast botten avböjs inte bara djupt, men också i bredd såväl som i längd. Det anges uttryckligen i grävningar att bredden ska beräknas för skopan + 0,15

Betongbrunnar

Byggandet av avloppssystem kräver användning av högkvalitativt och hållbart material som tål höga belastningar. Förstärkta betongbrunnar används ofta i detta område. Deras konstruktioner är mycket resistenta mot deformation, negativa effekter av grundvatten och jord. Tillförlitligheten i betongbrunnet för avloppssystem garanterar lång drift av hela systemet.

Särskilda funktioner

Reservoarer av armerad betong absorberar inte lukt och giftiga kemikalier. Produkterna är inte utsatta för korrosion och är mycket praktiska. Konstruktionsbeståndsdelarna är:

 • botten;
 • ring;
 • golvplattor;
 • nacken;
 • ytterligare ringar;
 • toppplatta.

Alla delar tillverkas industriellt och är utformade för att skapa underjordisk och yttre kommunikation. Alla brunnskomponenter tillverkas i full överensstämmelse med etablerade standarder. Detta gör att du kan följa de nödvändiga sanitära standarderna vid byggandet av anläggningar.

Elementen är lätta att montera och kan användas i flera årtionden. Brunnets konstruktion använder också ringformad armering, som hälls med hållbar betonglösning. RC ringar tillverkas under en specifik märkning och har olika höjder. En vanlig hushållsstruktur kan innefatta ringar med en diameter av 1000 till 2000 mm. I höjd kan standardbrunnen nå olika nivåer. Volymen av en armerad betongring beräknas individuellt enligt en viss formel. Det multiplicerar höjden, volymen och radien kvadrerad. Typiska brunnar av betongprodukter är gjorda enligt GOST N 8020-80 och 8020-90. Dessa projekt är utformade speciellt för avloppssystem.

Betongringar utgör strukturens huvudram. Ytterligare ringar används för att komplettera strukturens storlek. De kan nå en höjd av 10-30 cm. Gruvbetongbasen på gruvan utsätts för stora mekaniska belastningar. De tekniska egenskaperna hos detta element måste vara tillräckligt höga så att strukturen kan tåla eventuella deformationer från effekterna av negativa externa faktorer. Wells avlopp armerad betong har en mun med luckan. För sin konstruktion används ringar från två meter i höjd. Från ovanför är armerad betongbrunn täckt med en platta där det finns lucka.

Typ av tankar

RC moderna brunnar installeras på olika nödvändiga platser. Det finns revision, filtrering och mottagande tankar. Revisionsstrukturer används för att ordna en rak lång pipeline. Reservoaren ger tillgång till tees och behövs för att kunna utföra förebyggande underhåll och rengöring vid behov. Siktbehållaren är väl förseglad i anslutningar.

Produktmottagare är nödvändiga för att förhindra att spillvattnet tränger in i jorden. Sumpen kan utrustas med speciella filter. Förutom rund, applicerad kvadratdesign. Det är bättre att använda delar med låg permeabilitet som en sump för att undvika översvämning av betongbehållaren. Kumulativa produkter installeras i låga sluttande områden.

Filtreringsprodukter används för avloppsrening. Svängande strukturer uppförs i områden med varv. De utför en särskild roll - de används för att inspektera hela systemet.

Konfigurationskrav

I anordningen av en avloppsbrunn från betongringar är det viktigt att följa de godkända standarderna. Botten av brunnen hälls med betonglösning så att kanalen kan formas korrekt. Med en enkel form av produkter på luckan appliceras inte låset.

Byggandet av runda förberedda betongavloppsbrunnar kräver särskild uppmärksamhet. Prefabricerade armerade betongkonstruktioner bör inte förskjutas under konstruktionen. Elementen är fasta med starka metallfästen som förhindrar att ringarna ändras. Element som används måste ha hål för parentes. Runda förberedda betongbrunnar måste ha en lucka med lika stor diameter. Fabrikerna producerar alla delar av byggnader enligt gällande standarder. Plast- eller metallluckor kan också användas i konstruktionen, men de är mindre relevanta vid byggandet av avloppssystem.

Huvudregeln i byggandet av axeln av betongringar - förekomsten av obligatorisk vattentätning. Vattentätt material ska appliceras på väggarna på produkten och botten. För att utföra vattentätning måste du respektera den exakta kapillärnivån av grundvatten. Detta är särskilt viktigt om en betongbrunn byggs på lerajord. Isoleringsarbetet utförs enligt GOST-standarder - insidan av en avloppsbana av betongringar måste täcka ett lager av bitumen på 7 mm.

Erforderliga byggparametrar beräknas i förskott. Tekniska egenskaper, höjd och bredd betongringar för avloppsvatten, vattenflöde beaktas. Material väljes utifrån jordens egenskaper. I vattenförsörjningssystemet kan vara närvarande armerade betongbrunnar för VVS. Om det finns en möjlighet - det är bättre att överlåta anordningen av en avloppsbrunn från betongringar till experter.

fördelar

Förstärkt betong - högteknologiskt och prisvärt material. Från det kan du bygga inte bara rund, men också rektangulära brunnar. I det här fallet används inte en ring utan en platta. Integrerade betongelement är monterade enligt standarder. Munnen, omslaget är upprättat, vattentätningen sätts. I arrangemanget är mycket viktigt god tätning av hela strukturen. För att tömma vattnet som används betongrännan. Varaktigheten av denna design motiverar helt kostnaden för byggandet.

Förstärkta betongbrunnar har följande fördelar:

 • gott motstånd mot låga temperaturer;
 • ett stort urval av former och storlekar av delar;
 • enkel snabb installation;
 • Utmärkt kompatibilitet hos alla delar.
 • förmågan att förberäkna parametrarna för hela gruvan;
 • inte utsatt för mekaniska skador och stötar
 • snabb materialåtervinningslösning;
 • lång operation (mer än 20 år);
 • motstånd mot marktryck;
 • hög täthet.

Vid installation av mönster är det möjligt att applicera tillbehör och extra element från andra material. De tungaste och hållbara strukturerna installeras under motorvägarna. Ljuskonstruktioner är monterade under gångbanor och på lokalområdet.

Betongtankar är lätta att rengöra och kan ha ett extra avloppshål. De inerta egenskaperna hos armerad betong säkerställer säkerheten för vattenkompositionen och förstör inte vätskan. Detta är särskilt viktigt att överväga när man bygger ett vattenförsörjningssystem.

Betong har en jämn yta och tillåter inte några skräp på tankens väggar att stanna kvar. Designen är praktiskt taget inte föremål för förorening. För rengöringsarbeten behövs ingen särskild utrustning eller kompetens hos specialister. Tanken är väldigt lätt att reparera och rengöra.

Den monolitiska botten ger särskild tillförlitlighet och skydd för hela strukturen. Vanligtvis är stödringarna identiska med de standardiserade. Slitstarka plattor förhindrar vattenförorening och förstörelse av strukturer. Internt nät (förstärkning) ger ytterligare styrka åt hela produkten.

slutsats

Kombinerade former av brunnar kan vara mycket olika. Valet av den erforderliga typen av produkt beror på strukturens mål, syfte, funktioner. Betongmonolit kommer att hålla mycket lång tid utan några problem. En pålitlig tank kommer att ge den nödvändiga dräneringen av avloppsvatten och skydda marken från deras negativa påverkan.

När man väljer en struktur är det viktigt att vara uppmärksam på fördelarna med betongramen och materialets styrka. Korrekt vård av hela avloppssystemet garanterar hållbarhet och smidig drift.