Septiktankar och brunnar - välj rätt avstånd

Dacha-tomter är ofta utrustade med så kallade septiktankar. Det är viktigt att inte bara utföra installationen enligt alla regler, utan också att välja lämplig plats för platsen för detta element. Detta kommer att skydda ägaren under inspektioner av tillsynsmyndigheter.

Om avstånd och storlekar

Planerar en tomt

Filtreringsfält, septiktankar och brunnar. Principer för placering som inte bryter mot de allmänna reglerna för verksamheten.

 • Avståndet från huset till septiktanken kan vara någon, i några punkter på tomten, om enheterna är lufttäta. Även strax bakom blinda området. Ventilation av sumpen blir den enda begränsningen i det här fallet. Gilla doften som är associerade med denna design. Men om du löser problemet korrekt kan rör med konstant lutning läggas var som helst.

Minsta avstånd till fönster och dörrar om fem meter rekommenderas att motstå om ventilationsutgången ligger direkt ovanför septiktanken. Den rådande vindriktningen förtjänar särskild uppmärksamhet under planeringen.

 • Inte mindre än samma fem meter från grunden har filterbrunnar. Annars kommer vattnet som passerar genom jorden att spola grunden, på grund av vilket dess livslängd reduceras. Filtreringstyperna av brunnen och fälten ligger under huset i sluttningen, om själva stället har en sluttning. Detta är nödvändigt för konstruktionens säkerhet. Avståndet från huset till septiktanken bidrar också till att säkerställa säkerheten.
 • 50 meter är minsta avståndet mellan septiktankarna och brunnen. Detta hänvisar inte till sorten som filtrerar dem, men till anordningar för vattenintag. Ett stort antal anaeroba bakterier lever i jorden. På andra avstånd har de helt enkelt inte tid att genomföra en fullständig rengöring av produkten.

Överallt är det tillåtet att placera vattenintag från lägre vattenlevande ämnen om höljet är tillförlitligt förseglat. Huvuddelen är att det inte finns någon kommunikation mellan akvarierna ovanför och nedanför.

Septiktankar - Avstånd till brunnar

Om du inte väljer rätt plats för dessa installationer kan avloppsvattnet komma in i dricksvattnet. Därför bör denna fråga ges särskild uppmärksamhet.

Fabriksseptiktankar kännetecknas av närvaron av en fast kropp, fullständigt skydd mot bortfall av avfall i jorden.

Det är viktigt att inte glömma bort eventuella nödsituationer, inklusive rör genombrott, tryckförslitning av leder eller sömmar. Andelen föroreningar ökar flera gånger om hemlagade behållare används. I vilket intervall de drivs är en annan fråga.

Minsta avståndet från septiktanken till brunnen är 20 meter om septiktanken och brunnen inte interagerar med varandra.

Hydrogeologiska studier hjälper till att förstå om det finns filterplatser på webbplatsen. Dessutom kommer det att bidra till att bedöma sammansättningen och kvaliteten på marken runt huset.

När du installerar fastigheten på mark med god filtreringsförmåga är minsta avstånd 50-80 meter. Det är värt att överväga den plats där vattentanken ligger. Tio meter - minsta klyftan mellan rör och tankar.

Avstånd från septiktanken.

SNiP - tillåtet avstånd

Det finns ett antal regleringsdokument med exakta instruktioner för installation av septisk utrustning. Till exempel används följande dokument som en guide:

Dokumenten innehåller följande siffror och normer för dem som bestämmer denna fråga:

 1. Om luftningsanläggningar installeras, med funktionen av fullständig oxidation, när man arbetar upp till 700 tusen liter avfall per dag, är det nödvändigt att hålla sig till avståndet till septiktanken på 50 meter.
 2. När kapaciteten är 300 tusen liter per dag bör 150 meter beaktas vid installation av strukturer för biologisk behandling. Ofta kan sådana modeller torka sedimentet som bildas på botten av siltplatsen.
 3. 110 meter - distansnormer för biofiltreringsutrustning, med en daglig kapacitet på upp till 50 m³.
 4. 5 meter - för eventuella septiska produkter.
 5. 8 meter - avståndet till septiktanken från brunnen med en filterfunktion.
 6. När det gäller gräven, sand och grusfilter - deras avstånd beror på prestanda. 25 meter - 15 tusen liter per dag, 20 meter - 8 tusen liter, 4000 liter - 15 meter, 10 meter - 2 tusen liter. Slutligen är tusen liter tillräckligt och 8 meter avstånd till septiktanken.
 7. 15 meter måste beaktas vid användning av filtreringsfält, vilket tillåter upp till 150 tusen liter per dag.

Placeringen av septiktanken på en privat hushålls territorium

Det är nödvändigt att ta hänsyn till några punkter, placera liknande strukturer på en landsplats:

 1. Minsta avståndet mellan septiktanken och närmaste strömmar, reservoarer - 10 meter. Det maximala avståndet till septiktanken enligt standarderna - tre dussin.
 2. Platsen för vegetation. Det är nödvändigt att dra tillbaka ett avstånd på 4 meter från rötterna så att nedbrytningsprocessen inte börjar. Detta är viktigt för grödor där rotsystemet utvecklas särskilt aktivt. Men på filtreringssystemen känns vackra blomsterbäddar. Deras avstånd till septiktanken kan vara vilken som helst.
 3. Var noga med att använda den direkta rörledningen, som sträcker sig till kapaciteten hos bostadsstrukturen. Installation av en roterande brunn med svårigheter att lösa problemet är tillåtet. Men sådana system anses vara mindre tillförlitliga, mer komplexa.
 4. 5-7 meter - Optimalt avlägsnande av septiktankar från bostadshus. Om installationen är längre kommer blockeringar att visas på spåret. Du måste installera en mellanliggande brunn vid en paus på mer än 15 meter.
 5. Vilken mark som helst är lämplig för placering av moderna tankar. Tja, om landet i territoriet blir mjukt och torrt. Då blir det lättare att gräva gropar och gräv i framtiden.
 6. Vad sägs om att pumpa från en septiktank? Det är värt att tänka på förhand att experterna lätt skulle köra in på platsen, städa tankarna. Transporten går på ett avstånd av 50 meter. Utrustningen är installerad med hänsyn till denna faktor.
 7. Innan byggnaderna ska vara minst 7-15 meter. Detta är nödvändigt så att grunden för byggnaden inte eroderar. Annars kommer lokalerna och byggnaden snabbt att kollapsa i vått väder.

Grannar och staket

Om installationen kommer att vara för nära byggnaderna till grannar, undvik inte konflikter. Detta gäller även brunnen. Här är många regler detsamma som i andra situationer. Fem meter - minimalt avlägsnande av avloppsreningsverk från vägbanan.

Det är önskvärt att grannens tomt var mer än en meter från enheten. Ju längre avstånd du kan göra, desto bättre. Regeln gäller också för brunnen. En meter är i allmänhet ett standardavstånd till alla uthus. Du kan bjuda professionella designers att hjälpa till att gömma vad som installeras på webbplatsen från nyfikna ögon.

Det viktigaste är att komma ihåg att avlopp får endast dirigeras till lummiga sandiga markar. Moderna septiktankar är konstruerade för att vara säkra i alla situationer. När var och en är etablerad kan du inte oroa dig för pålitlig och stabil drift. De enda undantagen är olyckor som uppstår ibland.

Arrangemanget av separat avlopp kommer att hjälpa till att spara pengar under installationen. Då behöver du inte köpa en stor septiktank. Eller utrusta webbplatsen med en brunn. För vanliga avlopp finns det tillräckligt med en cesspool, om den är korrekt adresserad.

Hon behöver bara bygga några dräneringslager. Det är tillräckligt kompetenta beräkningar att avloppsvattnet inte blandas med den vätska som är avsedd för användning vid hushållsförhållanden. Detta kräver installation av brunnen.

Hur bestämmer man avståndet från septiktanken till huset?

Septiktanken är en integrerad del av avloppssystemet i ett privat hus, så valet av plats på platsen bör tas på allvar. Givetvis är lukten från luftningszonerna och sedimentationstankarna inte den mest doftande och fukten som filtreras in i jorden skapar hög luftfuktighet, och att placera septiktankar nära bostadshus och vattenintagskällor kan inte bara vara obehagligt men också hälsofarligt.

Rätt placering

Byggandet av en septiktank anses vara det mest praktiska alternativet för att ordna avloppssystem i hus och landstäder, men i många stora städer finns det fortfarande områden som är speciellt avsedda för stugautveckling, där det inte finns någon stadsdränering. Därför är det också nödvändigt att bygga en cesspool.

Det kommer att vara korrekt om urvalet av en anläggning för reningsverket kommer att genomföras vid planritningen av tomten. Endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att kompetent hitta ett utrymme så att det uppfyller alla befintliga hygienkrav.

Låt oss säga mer innan vi installerar en septiktank, är det nödvändigt att samordna projektet för sitt arrangemang i SES, annars kommer byggnaden att förklaras som en olaglig konstruktion och kan leda till många problem för sin ägare.

I bästa fall kommer du att gå av med bara en böter, och i värsta fall kommer du vara tvungen att demontera hela strukturen - det här kommer inte bara att resultera i enorma finansiella kostnader utan också betydande obehag för alla familjemedlemmar.

För att undvika dessa problem är det extremt viktigt att veta alla grundläggande regler för säker arrangemang av cesspools. Dessa regler regleras av nuvarande SNiP 2.04.02-84, 2.04.02-85, samt 2.04.03-85 och 2.1.5.980-000. Det är dessa dokument som fastställer grundläggande normer för byggande av lokalt avloppsvatten.

Till bostadshus

Om en septiktank ligger i omedelbar närhet av en bostadsbyggnad, kommer många obehagliga lukt att irritera sina invånare. Därför försöker de flesta husägare och utvecklare att välja den plats som ligger längst bort från lokalerna, med hänsyn till lättnad - om området är ojämnt och kuperat, så septiktanken ordnas i låg punkt.

Sanitärstandarden fastställer att minsta avståndet mellan septiktanken och det privata huset ska vara 5 meter, endast i detta fall kommer hushållet att skyddas mot "doften" som kommer från avloppet. Ungefär vid ett sådant avstånd bör det finnas en filterbrunn, om det självklart är planerat i dränerings- och dräneringssystemet, eftersom vattnet som lämnar det kan spola grunden för strukturen och förstöra den. När det gäller cesspools själva kan de placeras ännu närmare, men du bör inte riskera din komfort genom att gräva den direkt under fönstren.

Många ägare av sajten försöker att "trycka" septiktanken så långt som möjligt på ett avstånd av 15 meter eller mer. Men detta synsätt kan inte kallas korrekt, eftersom avloppsrör, som är längre än 8 meter, ofta har blockeringar som måste rengöras.

Det är därför standardvärdet på 5 meter är optimalt ur sanitära och tekniska synvinklar.

I vissa fall är arrangemanget av en septiktank på nära avstånd tillåtet, men detta är endast möjligt med installationen av ett högkvalitativt avloppsreningssystem. Dessutom är reduktionen av avståndet tillåtet om septiktanken är gjord av tjock armerad betong och ett fast vattentätningssystem installeras mellan det och huset.

Till grannar

Problem med grannar behövs inte av någon, så när man anordnar en septiktank är det nödvändigt att ta hänsyn till deras intressen. Önskan att flytta cesspoolen till det maximala avståndet från huset är förståeligt, men om det här ligger gropen "precis under näsan" hos grannarna, är det osannolikt att de är glada över det.

Om byggnaden genomförs parallellt på alla tomter, vilket är fallet vid utveckling av nya marker, är det vettigt att i förväg komma överens om septiktankarnas placering på alla tomter, vilket kommer att minska risken för konfliktsituationer avsevärt i framtiden.

Om avloppssystemet är byggt i ett redan drivet hus, är det vettigt att följa de befintliga normerna som fastställer det minsta tillåtna avståndet från septiktanken till grannstaket på 2 meter.

Upp bra

Det är mycket viktigt att septiktanken befinner sig på avstånd från vattenintagssidan eftersom det är nödvändigt att utesluta all sannolikhet för att förorenat vatten kommer in i vattenförsörjningssystemet som bär dricksvatten i huset, annars kommer vattnet att bli osäkert för vuxna och barns liv och hälsa.

Enligt SNiP måste det finnas minst 30 meter från cesspoolen till brunnen, men om vattentaget ligger under neptunbehållarens nivå, eller tomten består av högpermeabla markar, ska avståndet ökas till 50 meter.

Till brunnen

Liknande krav ställs i förhållande till avståndet mellan septiktanken och brunnen. Självklart utesluter uppbyggnaden av septiktanken sig självt ett hot mot penetrering av avloppsvatten i brunnen, men förekomsten av nödsituationer kan aldrig uteslutas. Till följd av nedtryckning av sömmar eller aktiva aktiva hos gnagare ökar sannolikheten för att vattnet tränger in i marken, så det är nödvändigt att behålla avståndet mellan avloppsdelen och brunnen, som måste vara minst 20 meter, och om jorden innehåller sand eller sandig lamm, då minst 50 meter.

Vad ska vara avståndet från brunnen till septiktanken, reglerna för placeringen av septiktanken

Utformningen av septiktankar och deras prestanda har en hel del fördelar, som diskuteras nästan överallt. Detta beror på egenskaperna hos de material som används vid tillverkning, enkel montering och avloppsreningens höga effektivitet. Egenskaperna för användningen av septiktankar ger emellertid fortfarande sannolikheten för miljöpåverkan. Vid utformning av en förortsplan bör du vara uppmärksam på avståndet från brunnen till septiktanken. Tänk på alla funktioner i placeringen av en septiktank på en tomt i ett lanthus.

Grundregler för placeringen av en septiktank

Betydelsen av korrekt installation av systemet i fråga och dess placering på platsen bör beaktas. För detta kan du överväga:

 • Regulatoriska dokument som skapats för att reglera frågan om installation av en septiktank.
 • Sanitära normer bör också beaktas vid beräkning av positionen för placering av tankar för filtrering och sönderdelning av avloppsvatten.
 • Konstruktionsregler gör det möjligt att utesluta sannolikheten för att jorden sänks och att systemets integritet bryts, vilket kan leda till mycket dåliga konsekvenser.

Plan för installation av en septiktank på en plats

Många punkter relaterade till skapandet av ett autonomt avloppssystem anges i ovanstående dokument.

Vilka föremål beaktas vid placering av en septiktank?

Vid utformning av platsen för att börja ta hänsyn till septiktankens placering. På webbplatsen kan du välja flera viktiga objekt som bestämmer platsen för septiktanken:

 1. Bra eller bra Praktiskt taget på alla privata markområden finns inget centralt vattenförsörjningssystem som bestämmer behovet av att skapa en brunn och en brunn. Man bör komma ihåg att vattenkvaliteten kan påverkas av förekomsten av föroreningar i grundvatten, vilket under vissa omständigheter kan dräneras.
 2. Septiktanken bör inte ligga i närheten av huset. Detta beror på det faktum att en så nära plats kan ha en negativ inverkan på jordens densitet under grunden.
 3. Staketet, kommunikationslinjerna och andra föremål i området bör också placeras borta från septiktanken.

Septiktanken bör inte ligga nära huset, det borde också vara ett avstånd från staketet och kommunikationslinjerna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt placeringen av septiktanken relativt brunnen.

Sådana rekommendationer tillåter att utesluta sannolikheten för att göra ett fel vid utformningen av en tomt.

Välja avståndet från brunnen till septiktanken

När du väljer avståndet där septiktanken kommer att ligga i förhållande till brunnen eller brunnen, bör du vara uppmärksam på behovet av att minska sannolikheten för infiltrering av avloppsvatten. Annars kan vattnet inte bara vara en obehaglig smak eller lukt: bearbetningen av organiskt material uppstår på grund av det stora antalet bakterier som, om de intas, kan orsaka olika sorters sjukdomar.

Vissa septiktankar är helt förseglade, det vill säga att borttagning av återvunnet organiskt material i miljön inte tillhandahålls. Allt är dock inte för alltid, och det finns en liten sannolikhet för att systemets täthet kommer att brytas. Därför bör du, när du installerar någon typ av tätningsmedel, sträva efter att markera den så långt som möjligt från källan till dricksvatten.

Det minsta avståndet vid vilket septiktanken placeras i förhållande till brunnen är 20 m. Men 50 m anses vara optimal.

Rekommendationer för att välja avståndet från septiktanken till dricksvattnet inkluderar följande:

 1. Minsta avstånd är 20 meter. Närmare placering av septiktankar med hög täthet rekommenderas inte.
 2. Det optimala avståndet är 50 meter. Men om villkoren tillåter kan du öka avståndet.

En ganska viktig punkt är det avstånd där huset ligger från källan till dricksvatten. Detta beror på att när septiktanken tas bort ökar längden på motorvägen avsevärt. Den stora längden på linjen kan orsaka bildandet av olika stagnation, liksom avsevärt ökar kostnaden för installationsarbetet.

Vad påverkar djupet på platsen

En viktig punkt kan också kallas djupet där septiktanken ligger. Ökning av kursen tillåter:

 • Underlätta införandet av avloppsvattnet i tanken.
 • Att skydda en septiktank från yttre påverkan.
 • Komplicerat installationsarbete.
 • Öka kostnaden för installationsarbetet.
 • Komplicera tjänsteprocessen.

Det är viktigt att fördjupa septiktanken så att spillvatten omedelbart faller in i det

Det är viktigt att placera septiktanken på ett sådant djup att avloppsvattnet snabbt, utan dröjsmål, faller in i septiktanken.

Med ett litet område av mark

Rekommendationer om att septiktanken ska ligga på ett avstånd av cirka 50 meter från dricksvattenkällan är ganska svårt att observera om platsen inte har ett stort område. Detta problem kan lösas endast genom att använda ett system med hög täthet. Du kan inte hålla platsen för en septiktank för webbplatsen eftersom det strider mot alla etablerade standarder. Detta beror på att reparationer som utförs nära platsen kan orsaka skador på septiktanken.

Avståndet från septiktanken till brunnen: Vad måste beaktas

Septisk och väl: hur man placerar

Placering av en brunn och en septiktank på platsen kräver ett ansvarsfullt tillvägagångssätt, och måste utföras i enlighet med gällande bygg- och sanitetsstandarder. Överensstämmelse med sanitetszonen, liksom tekniken för uppläggning av septiktankar och septiktankar, kan förhindra att avlopp kommer in i marken och följaktligen till dricksvatten.
Om området är litet blir det en svår uppgift att hålla det önskade avståndet mellan septiktanken och brunnen.

Placering av kommunikationsfaciliteter

Septiktanken är ett element i ett autonomt avloppssystem, vars konstruktion är konstruerad endast när vatten tillhandahålls i byggnaden. Källan av vatten som matar hem VVS kan vara en brunn eller en brunn.
Därför är konstruktionen av dessa system som regel utformad samtidigt:

 • Om avloppssystemet är konstruerat vid det redan drivna vattenintaget, kan brunnsplatsen och septiktanken på platsen vara problematisk. Dessutom kan installationen av en avloppsbrunn bli omöjlig för att man genom att flytta den bort från din brunn kan bryta normen genom att närma sig till exempel grannens brunn.

överenskommelse

Under alla omständigheter måste byggandet av en miljöfarlig anläggning, som är avloppsnätet, få tillstånd från sanitära och epidemiologiska stationen. Därför utarbetas ett projekt för uppbyggandet av dessa kommunikationer, som kommer att godkännas.
Om avståndet från brunnet till septiktanken finns i det, motsvarar SNiP 2.04.04-84 inte det är osannolikt att du får tillstånd.
Alltså:

 • Detta dokument, liksom SanPin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, reglerar inte bara det minsta möjliga avståndet från avloppstanken till vattenintaget, utan även dess placering i förhållande till vattenkroppar, träd, vägar och byggnader. Om projektet uppfyller normerna, och det godkändes, borde du inte koppla av och tro att du kan dra sig tillbaka från det.
 • Det är möjligt att de kommer till dig för att kontrollera om den faktiska platsen för avloppsanläggningarna motsvarar det som anges i projektet. Och om överträdelser avslöjas, kan straff inte undvikas - dessutom måste de rätta till dem. Så ta det på allvar.
 • Minsta avstånd från brunnen till septiktanken bestäms utifrån närvaron av filtreringsjord i området mellan akvifer och mark som kommer att användas för avloppsrening. För att uttrycka det enkelt, lossa sandiga markar, sandiga lökar och lökar har de högsta filtreringsegenskaperna. Det innebär att smutsigt vatten lätt når akvariet.

Avstånd från en septiktank till en brunn: system

 • I närvaro av sådana jordar är en brunn och en septiktank i ett område problem! Särskilt om platsen är liten och inte tillåter att observera det önskade avståndet på 55-80 m.
  Men om det finns lera lager, konglomerat eller steniga jordar mellan jordens yta och akvariet, kan sumpen placeras närmare vattenintaget: från 20 till 50 meter.
 • Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till riktningen av reliefens naturliga lutning för att lokalisera sedimenteringsbassängen på en lägre nivå än intagspunkten. I allmänhet bör projektet om uppförande av autonomt avlopp genomföras på grundval av hydrogeologiska studier - endast då kan man vara säker på att alla nyanser har beaktats.

Tips! Om du just börjat bygga ett vattenintag, försumma inte tjänsten för prospekteringsborrning. Dessutom kommer du att få exakt information om nivån av förekomsten av akviferer, prospektering ger en komplett bild av markens kvalitet och djupet av dess frysning. Denna information kommer att vara till nytta för dig både när du bygger ett hus och när du anordnar kommunikation.

För alla ovanstående bör det läggas till att septiktankens placering också regleras i förhållande till vattenledningar. Det finns aldrig någon garanti för att deras deprimering inte kommer att hända, och om det finns närheten till avloppsvattnet finns risk för att de hamnar i dricksvatten. Därför måste rörledningen vara minst 10 meter från septiktanken.

Principen för drift av autonomt avloppsvatten

Inte bara iakttagandet av sanitetszoner utesluter förorening av vatten och mark genom avlopp. Det är också viktigt hur väl och tekniskt korrekt installationen och tätningsarbetena i avloppssystemet är.
I det här kapitlet kommer instruktioner att ges om ordentligt arrangemang av autonoma avloppssystem, och videon i den här artikeln hjälper dig att räkna ut hur du gör det själv.
Alltså:

 • Först och främst måste du förstå principen om vilka avloppssystem som arbetar i privata hem - det här underlättar valet av nödvändig utrustning och därmed dess installation. Huvudelementet i den autonoma avloppet är en septiktank.
  Detta är en horisontell tank, uppdelad i flera sektioner-sumpar. Deras nummer kan vara olika, beroende på vilken typ av konstruktion.

Bioseptisk fabriksversion

 • I det första facket faller avfallsmassorna direkt från rörledningen, vilket släpper ut dem från badrummet. Här, som ett resultat av slam, separeras fekala massor i fast och flytande avfall.
  Anaeroba konstruktioner tillhandahåller deras behandling av bakterier. För detta tillsätts flytande eller granulerad biomassa till sedimenteringsbehållaren, varefter innehållet i sedimenteringsbehållaren sönderdelas i slam, vatten och gas.
 • Slammet förblir i den ackumulerade delen av bosättaren, och vattnet med gas kommer in i nästa sektion. Den sekundära uppsamlingstanken utför funktionen hos en filtreringsbrunn.
  Här avlägsnas gaser genom ventilationskanalen och vatten, på grund av perforerade väggar, suger genom dräneringsskiktet i jorden. Sådana septiktankar kan fås i fabriksexekvering. Det kan vara en struktur tillverkad av betong, metall eller plast.

Septiktanken ligger bredvid huset

 • En bioseptisk kan placeras, som i bilden ovan, i omedelbar närhet av grunden av huset, eftersom det i detta fall inte utstrålar en obehaglig lukt. Ett sådant behov uppstår oftast där täta byggnader har gjorts på platser, och det finns ingen annan plats för en septiktank.
  Du behöver bara komma ihåg att du borde säkerställa obegränsad tillgång till sumpsumpen för assenizatormaskinen.
 • Horisontella septiktankar är mycket praktiska i de avloppssystem där avloppet separeras. De tar emot endast avfall från toaletten, och avlopp från badrummet och köket kan strömma längs en separat gren av rörledningen, och kringgå den primära septiktanken i filterfacket.
 • Men det finns andra system där alla avlopp slår samman i en pipeline. Samtidigt monteras de vertikala, separat placerade kapaciteterna.
  I ett sådant system, åtminstone två sedimentationstankar förbundna med en rörledning, avslutad av en filtreringsbrunn. Ett sådant system är lämpligt om det finns flera badrum i huset, eller ett gemensamt avloppssystem för två hus byggs.
 • Sådana sedimentationstankar är oftast byggda med en monolitisk botten, prefabricerade armerade betongringar eller självtillverkade. Priset på det senare alternativet kommer att vara något lägre, men arbetet kommer att spenderas mycket. I vilket fall som helst bestämmer du vilket alternativ att ge preferens.
 • Varje avloppssystem har sina fördelar. Vissa av dem tillhandahåller ytterligare markbehandling av avloppsvatten. I sådana system, som föreslagits till oss av vissa tillverkare, installeras en infiltrator istället för en filtreringsbrunn.
 • Det här är en tank som ser ut som ett tråg som ligger upp och ner. Avloppet sker i det snabbare än i brunnen, och kvaliteten på rengöringen är mycket bättre tack vare ett flertrinsfiltreringssystem. För att installera infiltratorn behöver du inte gräva så djupt som i brunnen, men det finns även några nackdelar.

Septiktank med infiltrator

 • Denna design upptar ett ganska stort område, vilket innebär en betydande mängd jordarbeten. Ja, och inte varje webbplats kan hitta en plats för det, och det är inte alltid möjligt att följa normerna för platsen för vattenintag, i det här fallet.

Så, valet av avloppssystem och konstruktionen av septiktankar beror till stor del på storleken på det lokala området. Men vad som helst konstruktivt alternativ är att föredra, förblir huvuduppgiften att säkerställa värmeisolering och täthet av strukturen.

avstånd från septiktanken till brunnen

Utvalda inlägg

Senast visade 0 användare

Ingen registrerad användare tittar på den här sidan.

De bästa artiklarna på IAB: s webbplats

 • All aktivitet
 • huvud
 • Idéer för ditt hem
 • Bygg ett hus
 • avstånd från septiktanken till brunnen

Du är professionell
arkitekt eller
en designer?

BII. Reparation och dekoration

Du är professionell
arkitekt eller
en designer?

IVD.ru-webbplatsen är ett ledande internetprojekt som är inriktat på återuppbyggnad och inredning av bostadslokaler. Huvudinnehållet på webbplatsen är arkivet av tidningen "Ideas of Your House" - exklusiva författarartiklar, högkvalitativa illustrationer, praktiska råd och lektioner. Ett team av proffs arbetar med projektet i nära samarbete med kända designers, arkitekter och ledande förlagseksperter.

På vår hemsida kan du hitta omfattande designlösningar; visa detaljerade marknadsöversyner av byggnads- och efterbehandlingsmaterial, möbler, maskiner och utrustning; jämföra dina egna idéer med designprojekt av ledande arkitekter; Direkt chatta med andra läsare och redaktörer på forumet.

Är du en professionell arkitekt eller designer?

Vad ska vara avståndet från septiktanken till brunnen

Felaktig installation av en septiktank kan leda till miljöfaror. Därför finns det vissa regler och föreskrifter, var, hur och på vilket avstånd från andra föremål det kan placeras.

Det är lämpligt att tänka på den plats där enheten kommer att ligga i byggnadsskedet av huset, eftersom det är nödvändigt att förse många parametrar av avlägsenhet till föremål, inte bara på platsen utan också bortom.

platsen för septiksystemet på platsen

Dessutom kan installationsplatsen för en septiktank bero på andra indikatorer. Till exempel är typ av jord och grundvattenflödet mycket viktigt. Den typ av utrustning som används kan bero på detta. Och detta kommer i sin tur också att påverka platsen för dess installation.

Vad är en septiktank?

En septiktank är en struktur som tjänar till att rensa avföring och avlopp som lämnar huset utanför. I grunden är enheten byggd under jord, där allt avfall dräneras genom avloppsröret.

Det finns olika typer av septiktankar. Den enklaste av dem är en kumulativ reservoar, där avloppsmassor ackumuleras. Där står de: tung avfall samlas och ljus svävar upp. Denna funktion beaktas nödvändigtvis vid pumpning av avfall, om det kommer att produceras oberoende.

Med en mer komplex struktur, beroende på typ av jord, kan en septiktank med markrening tillhandahållas. I det här fallet passerar det klarade vattnet som uppträdde mellan det tunga och lätta avfallet i den andra kammaren efter den första kammaren som liknar den som beskrivits ovan. Där rengörs det med speciella bakterier som sönderdelar lagermassorna. Därefter, rensad av ungefär sextio procent, blir den till en speciellt utsedd plats i marken.

installation av ett septiskt system med avseende på brunnen

Lokala avloppsreningsverk visar att de är mest effektiva och moderna. De utgör den svåraste, men samtidigt en effektiv rengöringsmekanism som resulterar i vatten som ett resultat av att rensa upp till nittioåtta procent av avloppsvattnet. Vatten är inte dryckbart. Men det kan ändå användas för tekniska behov.

Septiktank och brunn

Avståndet från septiktanken till brunnen är mycket viktigt, eftersom felaktig upptäckt kan leda till att avloppsmassorna kommer i dricksvatten. Sådan förorening kan orsaka att människor blir infekterade med farliga sjukdomar. Därför är det nödvändigt att ta en sådan regel på allvar och uppfylla alla krav på sanitära normer och regler.

Naturligtvis, när man använder en septiktank tillverkad på fabriken, är lagermassan försumbar i brunnen, eftersom konstruktionen ger en förseglad inneslutning och skydd mot avfall som kommer in i marken. Det är emellertid omöjligt att utesluta förekomsten av nödsituationer, som exempelvis kan orsakas av nedsatt sömn, rör genombrott eller "hårt arbete" hos envisa gnagare. Vid installation av en hemmagjord design ökar risken för avfall i marken betydligt. Risk kan också uppstå vid installationens ställe, oberoende av om det är självtillverkat eller fabriksbyggt.

Det är därför det är så viktigt att observera det minsta avståndet till brunnen, vilket enligt de befintliga normerna är tjugo meter.

Placering av en septiktank 20 meter från brunnen

Detta avstånd är dock minimalt. Om platsen är belägen på marken, som har utmärkt filtreringsförmåga (vi talar om sand eller sandig loam), ökar den till femtio-åttio meter.

För att bestämma förekomsten av filtreringsplatser, utför speciella hydrologiska studier som bedömer jordens sammansättning och kvalitet i området runt huset.

Även vid installation av en septiktank bör hänsyn tas till placeringen av vattenrör. Från dem till enheten mäts mätningen minst tio meter. En sådan norm infördes för att skydda vatten från avloppsintressen till det vid rörbrott. Septiktanken ligger under brunnen eller brunnen.

Juridiska regler och föreskrifter

För installation av en septiktank är särskilda regler obligatoriska.

För att bestämma det avstånd som krävs, använd sanitetsstandarder och regler 2.04.02-84 och 2.04.01-85.

De innehåller information om vattenförsörjning och utomhusutrustning, liksom reglerna för placering av vattenförsörjning och avloppsvatten.

Placering av septiktank enligt sanitära standarder

Enligt dokumenten måste du respektera avstånden:

 • Vid användning av filtreringsfält med utrustningsproduktivitet högst femton tusen liter per dag bör avståndet vara 15 meter;
 • När man använder en tank upp till tusen liter per dag - 8 meter, upp till två tusen liter per dag - 10 meter, upp till fyra tusen liter per dag - 15 meter, beroende på rengöringssystemets kapacitet, är det tillåtet att använda en tank upp till tusen liter per dag. upp till åtta tusen liter per dag - 20 meter och upp till femton tusen liter dagligen - 25 meter;
 • filterbrunnar måste vara på ett avstånd av 8 meter;
 • för biologisk filtrering av femtio kubikmeter per dag - 110 meter;
 • för anläggningar för bioremediering, vilket möjliggör eventuell torkning av sediment från slamens botten med en ungefärlig daglig produktivitet på två hundra liter per dag - 150 meter;
 • för luftningsanläggningar med funktion av oxidation och bearbetning av sjuhundra liter dagligen - 50 meter.

Placeringen av septiktanken på platsen

Förutom reglerna som föreskriver ett visst avstånd till vattenkällor, bör ett visst avstånd från andra föremål följas.

Från olika byggnader bör septiktanken placeras på ett avstånd av sju till femton meter. Normen infördes så att stiftelsen inte skulle utrota vid en nödsituation. I närvaro av en fuktig miljö sker denna process mycket snabbt.

Moderna förseglade septiktankar kan installeras i nästan vilken mark som helst. Men det är bättre att använda dem på en mjuk och torr jord. I det här fallet blir det också lättare att gräva en grop och en gräv.

Helst är en septiktank från huset, vid vilket avstånd som ska placeras, från fem till sju meter. Om reservoaren är placerad längre än den som föreslagits kommer detta att skapa risk för blockering. Ett sådant avstånd kan emellertid fortfarande uppnås, men endast under förutsättning att en mellanliggande brunn installeras.

Vi får inte glömma behovet av att pumpa avloppsvattnet, vilket från tid till annan måste göra. Annars kommer septiktanken helt enkelt att förlora sin funktionalitet. Därför är det nödvändigt att tillhandahålla bekväm tillgång till det för att underlätta arbetet.

Rörledningen från huset till behållaren måste vara rak, annars installeras mellanliggande vinklar i hörnen. Ett sådant avloppssystem blir emellertid automatiskt mindre tillförlitligt, och installationen blir mer komplex.

Från trädens rötter är det nödvändigt att bibehålla ett avstånd på fyra meter, särskilt från dem som har ett stort rotsystem. Men på dessa ställen kan blomsterbäddar planteras tyst.

Från en reservoar - en ström eller en sjö, är det tillåtna avståndet från tio till trettio meter.

Förutom att dessa villkor följs måste septiktankens plats vara överens med grannarna. Det ska vara tillräckligt långt från sitt stängsel och bra.

Avståndet från staketet ska i allmänhet vara minst två meter, och till allmän väg - minst fem.

Det är nödvändigt att veta att alla dessa normer är obligatoriska för överensstämmelse, för annars kommer platsägare att behöva hantera SES, som har rätt att kräva även demontering av installationen. Och detta kommer att leda till stora materialkostnader. Därför är det bäst att följa alla ovanstående regler från början.

Några nyanser

Enligt normerna är avståndet mellan avloppssystemet och filtreringsbrunnen åtta meter. Detta avstånd eliminerar erosionen av mark mellan byggnader.

Samtidigt måste det erforderliga fotografiet mellan filtreringsbrunnen och brunnen eller dricksbrunnen beaktas, vilket borde vara trettio meter för att ta emot vätska med vattenföremål med endast en kontinuerlig vattenbeständig yta. eller femtio meter när det gäller andra vattenlevande vatten.

Dessutom måste utloppet från septiktanken till brunnen organiseras på en viss beräknad nivå. Utloppsröret mellan septiktanken och filtreringsbrunnen ska passera under en höjd av 2 cm per 1 meter rör. Överensstämmelse med sådana beräkningar kommer att fungera som en garanti för att systemet fungerar som helhet.

Distributionsprincipen i grundavrinningen

Om en avloppsbrunn organiseras ska avståndet mellan föremålen vara enligt följande:

 • mellan behandlingsanläggningen och dränering - från tio till femton meter;
 • till träd, ett staket och bostadshus från tre meter;
 • till olika vattenkällor - tjugofem meter;
 • mellan trenches - från en och en halv meter;
 • till grundvattennivån från en till en och en halv.

Om avloppsbrunnen är för nära septiktanken, kan detta leda till att miljön blir för fuktig vilket leder till att den tvättas ur marken. Och om enheten skapades självständigt, så kan den helt enkelt ruttna.

Överdriven fukt kommer att ha en dålig effekt på träd och byggnader. Men efterlevnaden av alla regler kommer att fungera som skydd mot att avloppsmassorna tränger in i vattentillförseln.

Ibland har husägare en fråga, varför sträcker sig avståndet från huset till septiktanken från fem till sju meter?

Faktum är att om avståndet är stort måste rörledningen läggas vidare och djupare med hänsyn till den nödvändiga höjningsgraden. Detta ökar sannolikheten för blockering, vilket blir svårt att identifiera.

Om septiktanken är byggd tvärtom, närmare hemmet, kan detta leda till att obehagliga lukt tränger in i hemmet och gör att avloppet återvänder till huset.

Om du däremot får ett lokalt avloppsreningsverk som blir populärt, så skyddar det tillförlitligt mot obehagliga lukt. Placering av en sådan anläggning är möjlig och närmare än fem meter från huset.

Avståndet från brunnen till septiktanken på platsen

Vad ska vara avståndet från huset till septiktanken?

Septiktanken är en del av avloppssystemet, så valet av plats att montera det på sommarstugan bör kontaktas med särskild vård. Vid val av byggarbetsplats är det nödvändigt att överväga avståndet från huset till septiktanken, liksom avståndet från septiktanken till brunnen, trädgården och den intilliggande tomten. Därför överväger vi de grundläggande reglerna som hjälper till att välja rätt plats för installationen av denna struktur.

Det är nödvändigt att placera en septiktank för en fullfjädrad lägenhetsbyggnad på ett avstånd av minst 5 meter från stiftelsen.

Avståndet från septiktanken till huset

Under konstruktionen av en septiktank på dacha, försöker de flesta utvecklare att välja en plats för att montera den i utkanten, bort från bostaden.

Om terrängen är kuperad, välj sedan webbplatsen med lägsta nivå. Detta beror på det faktum att från avloppsskålen blir det obehagligt att luktas och det vatten som filtreras i marken skapar hög luftfuktighet vilket skapar ogynnsamma förhållanden för att bo i huset.

Oavsett om en färdig septiktank köptes eller en rengöringsinstallation gjordes för hand, är det nödvändigt att följa SNiP: s krav vid val av monteringsplats. Om en ny webbplats byggs, ska den planeras först. Det blir svårare att titta på situationen om platsen för avloppsöppningen i det bebyggda området är vald. Att bryta mot reglerna för placering är dock förbjudet i det här fallet.

Om avloppssystemet inte är utrustat med ett lanthus och bostadshus, måste du samordna byggprojektet med det lokala BTI. Annars kommer denna design vara olaglig i naturen, så hemmalaget kommer att kunna böta.

Vid planering av platsen är det mycket viktigt att omedelbart bestämma septiktankens och brunnarnas plats på platsen. I det här fallet bör sådana regleringsdokument beaktas:

Diagram över enhetens septiktank.

 1. SNiP 2.04.03-85, som reglerar byggandet av externa avloppsstrukturer.
 2. SNiP 2.04.01-85, som fastställer standarder för uppförande av interna och externa vattenförsörjningsnät.

Enligt dessa dokument är det förbjudet att placera en septiktank på en tomt som är närmare än 5 m till grunden för huset. Denna begränsning beror på hänsyn till sanitär säkerhet och förekomsten av obehagliga luktar nära gropen. Om du installerar ett modernt avloppsreningsverk på platsen, då det inte finns några luktar, kan du vara 100% säker.

Det stora avståndet mellan septiktanken och huset är också oönskat, eftersom ju längre avloppssystemet, desto svårare är det för att säkerställa en smidig drift. På långa rörledningar finns det ofta blockeringar, så rengöringsbrunnarna måste installeras för att rengöra dem. Vid konstruktion av ett externt avloppssystem är det nödvändigt att installera en sådan brunn för varje 5 m av systemet och på varv. Särskilt noga bör du välja installationsplatsen för septiktanken vid dacha, där grundvatten ligger nära ytan. I detta fall måste du beakta flödesriktningen av vatten och installera en reningsverk under husets nivå.

Metrisk område mellan septiktank och brunn

Placeringen av septiktanken.

Ett av de viktigaste förutsättningarna för att välja rätt ställe att installera en septiktank är avståndet från brunnen till septiktanken. Detta beror på det faktum att om obehandlat avlopp kommer in i vattenfarten, är det ett allvarligt hot mot många sjukdomar.

Trots det faktum att moderna avloppsreningsverk är helt slutna behållare, är det inte nödvändigt att utesluta en nödsituation (trycksänkning av anslutningar eller rörbrott). Därför avståndet mellan septiktanken och brunnen planerar så mycket som möjligt.

Enligt fastställda standarder bestäms avståndet mellan avloppsreningsverket och platsen för en brunn eller brunn av närvaron av filtreringsjord som filtrerar det behandlade utflödet mellan ytan och vattenförekomsterna. I avsaknad av kommunikation mellan sådana skikt bör det minsta avståndet till brunnen vara 25 m.

Bestämning av filtreringsställen utförs genom hydrogeologiska studier, med hjälp av vilka det är möjligt att bedöma jordens sammansättning och kvalitet. De bästa filtreringsegenskaperna är lera och sandiga markar. Om sådana jordar dominerar vid dacha måste septiktanken placeras på ett avstånd av 50-80 m till brunnen eller brunnen.

Placeringen av septiktanken med avseende på växter, reservoarer, floder etc.

Förutom placering av en septiktank reglerar sanitära normer och regler installationen av vattenrör. Således måste rumsavståndet mellan rören med dricksvatten och behandlingsanläggningen vara minst 10 m.

Detta är nödvändigt för att minska risken för avloppsinträngning i vatten under tryckförsörjningen av vattenförsörjningssystemet till ett minimivärde. Om man väljer det optimala avståndet bör man komma ihåg att brunnen placeras ovanför septiktanken på en naturlig sluttning.

Omgivning och trädgård avstånd

När man väljer platsen för avloppsreningsverket är det nödvändigt att ta hänsyn till intressen hos grannarna. Om ett nytt territorium utvecklas rekommenderas det att samordna placeringen av septiktanken och brunnarnas grannar bland dem själva. Detta kommer att undvika många kontroversiella punkter och obehagliga situationer. Om en septiktank monteras på ett uppbyggt område anger sanitära normer att en septiktank bör placeras minst 2 m från grannens stängsel.

Om septiktanken ligger i omedelbar närhet av trädträd kan de dö på grund av överskott av fukt. Under sådana förhållanden roter rötterna av trädgårdsgrödor enkelt och blir oanvändbara. För att bevara trädgården behöver du därför installera ett reningsverk som inte är närmare än 4 meter från träd och buskar.

Andra normer

Vid val av en plats för att utforma ett reningsverk bör man också överväga följande faktorer:

 1. Det är bäst att installera en sådan struktur på mjuk mark. Detta kommer att underlätta markarbetet, vilket är en viktig faktor när man installerar en septiktank med egna händer.
 2. Avståndet till grunden för eventuella uthus måste vara minst 1 m. Det beror på att en septiktank kan riskera att undergräva grunden för strukturen om läckan inte är tätt.
 3. Avfallstanken måste rengöras regelbundet av fasta partiklar. Därför måste du ta hand om den där assenizatorskaya maskinen kunde köra upp till honom.

När du planerar en plats för montering av en septiktank måste du följaktligen strikt följa fastställda regler och föreskrifter. Korrekt beräknad installationsplats gör det möjligt att få projektgodkännande i SES och för att undvika problem med grannar.

Regler för installation av en septiktank på platsen

Septiktanken på platsen är en oumbärlig del av ditt avloppsvatten, som är engagerat i behandling av avfall. Det är inte så svårt att bygga det, men du måste följa alla sanitära normer och regler som gäller när du placerar din septiktank. I vår artikel kommer vi att diskutera hur man gör allt utan problem.

Hur får man tillstånd att installera?

Innan du installerar enheten måste du ta ditt projekt till SES, där du får tillåtas eller förbjudas att göra det.

Sump är en installation som kan skada den naturliga miljön. Av denna anledning är installation utan tillstånd förbjuden och straffbar. Innan du installerar enheten måste du ta ditt projekt till SES, där du får tillåtas eller förbjudas att göra det.

Svaret blir bara positivt i det fallet om kraven på sanering och konstruktion inte bryts. Bara en av de viktigaste standarderna är platsen för septiktanken på platsen.

Tips! Tillståndet du mottog utesluter inte möjligheten till ytterligare inspektioner av SES, så avviker inte från standarderna under byggandet.

Regler för att välja en plats

Vid planering av installationen av avloppsreningssystem måste du följa alla befintliga standarder.

När du planerar installationen av avloppsreningssystem måste du följa alla befintliga standarder, men i det här fallet kan du inte oroa dig för eventuella problem med detta. Det är värt att notera att vi måste undersöka alla dessa krav för att kunna uppfylla dem ytterligare.

Regleringsdokument

När vi installerar en septiktank för vårt bostad, borde vi inte glömma överensstämmelse

Att inrätta en septiktank för vårt boende borde inte under inga omständigheter glömma överensstämmelsen. Så låt oss ta en titt på de dokument som reglerar deras överensstämmelse:

 • Det viktigaste dokumentet att följa är Snip 2.04.03-85. Han är inblandad i reglering av byggandet av externa avloppssystem.
 • Om huset har brunnar eller brunnar är det nödvändigt att kontakta snip 2.04.01-85, som reglerar reglering av externa och interna vattenförsörjningsnät.
 • Dokumentet, som föreskriver installationskrav för säkerhetsföretag för rent vatten - SanPiN 2.1.5.980-00;
 • Dokumentet där reglerna för upprättande av sanitetszoner i närheten av miljöfarliga strukturer är formulerade är SanPiN 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Avståndet till septiktanken från brunnen eller brunnen

De hårdaste reglerna är skrivna för att hålla avståndet mellan septiktanken och brunnen.

De strängaste reglerna är skrivna för att respektera avståndet mellan septiktanken och brunnen.

Det är mycket viktigt att förhindra avfall i staketet, eftersom detta kan leda till uppkomsten av olika sjukdomar bland invånarna. Moderna enheter, förstås. förseglad, men risken för en olycka reglerar ingen för detta och gör avståndet mellan dem till det maximala.

Reglerna anger att avståndet till en septiktank från en brunn eller brunn bestäms av närvaron av jordar med filtrering mellan dem. Om det inte finns någon koppling mellan lagren, bör minsta längden mellan dem vara ca 20 meter. Hydrogeologiska studier och bestämma närvaron av jordens filtreringsförmåga och bedöma jordens kvalitet och beståndsdelar.

Tips! De bästa jordfiltren är sandiga och lojala. Om tomten bara har sådan jord ska avståndet till brunnen eller brunnen vara mer än 50 meter.

Snip reglerar också normerna för rörledningens och brunnens placering, och avståndet mellan insprutningsrörets och sumpens ruptur ska vara mer än 10 meter. Dessa åtgärder bidrar till att skydda vattenintaget från avloppsvatten i oförutsedda situationer.

Välja den optimala placeringen av septiktanken till brunnen, det är nödvändigt att installera den på en naturlig sluttning.

Vad ska vara avståndet från huset till septiktanken?

Efter att ha läst alla regler för installation av en septiktank kan vi dra slutsatser

Efter att ha läst alla regler för installation av en septiktank kan vi dra slutsatser:

 • Avståndet från huset till septiktanken ska inte vara mindre än 5 meter från källaren.

Varning! Ibland får VOC sätta närmare, men det är i dessa fall om septiktankarna har en hög grad av rening.

 • Även långdistans är oönskat. Anledningen är att ju längre pipeline desto större risk för systemfel. Därför rekommenderas att hålla sig till avståndet till septiktanken i källaren högst 20 meter.

Tips! Vid planering av installation av ett avloppssystem är det nödvändigt att installera revisionsbrunnar var 15: e minut.

Vilken avstånd ska vara från nästa staket?

Idag finns det sådana regler i förhållande till en granne:

 • Avståndet till septiktanken från vägen bör vara över 5 meter;
 • Snip ger plats för en septiktank på platsen bör ha ett avstånd på mer än 2 meter från platsen för vattenintag av grannar.

Övriga installationskrav

Snip rekommenderar att man installerar ett dräneringssystem på mjuka jordar - det gör jordarbeten enklare om du själv gör det.

Snip talar också om avståndet till avloppsvattnet i avloppet.

Tänk på följande faktorer:

 • Snip rekommenderar installation på mjuka markar - det gör det lättare att göra markarbeten om du gör det själv;
 • Man måste komma ihåg att placeringen av septiktanken i området från grundbyggnadens grundning måste ha ett avstånd på 3 meter.
 • Snip kräver också regelbunden rengöring av fasta ämnen från kamrar.

Slutsats: I den här artikeln granskade vi alla krav för installation av en septiktank. Det anges i normerna att avståndet ligger i förhållande till vattenintagets platser (bra, bra), grannar, hus, uthus och vägar. Nu kan du säkert göra ett projekt och gå för tillstånd.

Avstånd från hem till septiktank enligt hygienkrav och krav

En septiktank är ett element i ett autonomt avloppssystem, den plats där du måste välja mycket noggrant. Vid valet är det värt att överväga avståndet mellan huset och septiktanken, vattenkällor, vegetation och gränsytorna. Den här artikeln kommer att diskutera de viktigaste indikatorerna som visas i relevanta regleringsdokument.

Avståndet från septiktanken till huset

När man installerar en septiktank är det lämpligt att flytta den så långt som möjligt från en bostadsbyggnad. Att installera en struktur på en plats med svårt lättnad är att det är värt att hitta en plats som är så låg som möjligt (läs: "Var ska man placera septiktanken på plats med hänsyn till normerna och avstånden"). Det finns skäl för det: för det första avger avloppsutrymmet extremt obehagliga luktar och för det andra, vatten när det sugs in i marken ökar luftfuktigheten, så det blir ganska obekväma i huset.

För att få reda på hur långt det är bäst att placera en septiktank hemifrån måste du gräva i reglerna. Oavsett om den färdiga konstruktionen av septiktanken har förvärvats, eller om dess arrangemang helt slutfördes av egna händer, är det nödvändigt att uppfylla kraven i SNiP. Vid byggandet av en tomt är det nödvändigt att lita på det här dokumentet och designelementen i enlighet med de krav som beskrivs i det, eftersom byggandet av avloppssystemet på den bebyggda platsen är ganska problematiskt med tanke på att normerna måste iakttas i det här fallet.

I det fallet, då avloppssystemet inte är installerat på dacha, men för ett fullvärdigt bostadshus, måste projektet samordnas med BTI - annars kommer systemet att förklaras olagligt, vilket är en följd av att böterna betalas.
När du planerar layouten på objekt på platsen måste du bestämma i förväg var septiktanken och brunnet kommer att vara.

Nedan följer de normer som bestämmer avståndet från septiktanken till byggnaden och andra föremål på platsen:

 • SNiP 2.04.03-85, definierar reglerna för byggandet av externa delar av avloppssystemet;
 • SNiP 2.04.01-85, som fastställer standarderna för konstruktion av inre och externa vattenledningar.

Dessa dokument anger att minsta avståndet från septiktanken till huset ska vara minst 5 m. Denna punkt bestäms av indikatorerna för hygienskydd och förekomsten av karakteristiska avloppsluktar i gropen, även om moderna biologiska behandlingsstationer kan ge en 100% garanti för att lukt inte kommer att sippra ut (läs: "Lukten från septiktanken, hur man tar bort lukten från cesspoolen"). Ett sådant avstånd från huset till septiktanken i enlighet med normerna ökar väsentligt komforten hos boende.

Med ett minsta avstånd är allt klart, nu måste vi bestämma det maximala avståndet från huset till septiktanken. Krav är tysta om detta och experter rekommenderar inte att septiktanken placeras för långt hemifrån, eftersom ökad längd av avloppsröret avsevärt försämrar stabiliteten i hela systemet: långa sektioner är mycket mer benägna att täppa till, så du måste installera flera observationsbrunnar.
Vid anordnande av utomhusavlopp bör inspektionsbrunnar placeras på var 5 m av byggnaden och i de platser där rörledningen vänder. Det är mycket viktigt att överväga platsen för installation av en septiktank på en plats där markvattnets nivå är mycket hög. I det här fallet är det nödvändigt att studera webbplatsens geologi väl, få maximal information om grundvattnets rörelse, och först därefter installera en reningsverk, och den kommer att ligga lägre än huskostnaden.

Avståndet mellan septiktanken och brunnen

När du väljer en plats för att installera en septiktank, är en viktig parameter avståndet mellan brunnen och septiktanken. Anledningen till detta är enkelt: om åtminstone en liten mängd avloppsvatten faller i dricksvatten, kommer risken för obehagliga och farliga sjukdomar att öka avsevärt. Moderna avloppsreningsverk är hermetiska strukturer, men det finns alltid en viss sannolikhet för en nödsituation. För sådana fall finns en särskild standard som gör att du kan exakt förstå var du ska placera septiktanken.

Enligt SNiP varierar avståndet mellan brunnen och septiktanken beroende på vilka typer av jordar som finns på platsen. Ofta kan filtreringsjorden lätt förenkla arbetet med att installera avloppssystemet och minska det avstånd som standarderna kräver. Oavsett kvaliteten på filtreringen och jordens fuktabsorberande egenskaper bör minsta avstånd från brunnen till septiktanken vara 25 meter.
För att bestämma webbplatsens filtreringskapacitet är det nödvändigt att genomföra en grundlig analys av dess geologi. Jordar där lera eller sand råder erkänns som de bästa filtren. I närvaro av sådana markar i förortsområden tas septiktanken vanligen 50-80 m från brunnen.

Utöver läget för avloppssystemet reglerar normerna också platsen för vattenrör. Enligt dokumenten borde vattnet och avloppsledningarna vara över 10 m avstånd. Om en av rörledningarna är deprimerad, är sannolikheten för att avloppsvattnet kommer in i vattnet minimalt. Det är naturligtvis önskvärt att göra avståndet något större, trots att brunnar normalt placeras ovanför septiktankarna, om avlastningen av platsen tillåter detta.

Avståndet till gränserna på platsen

Dessa normer syftar främst till att säkerställa att lukten från avloppssystemet inte hamnar i de intilliggande områdena. Om byggandet av angränsande områden utförs samtidigt är det bäst att diskutera denna punkt i förväg så att konflikter och konflikter inte kommer att uppstå i framtiden. Avståndet från septiktanken till staketet ska vara mer än 2 m.

Genom att installera en septiktank nära en trädgård eller grönsaks trädgård är det möjligt inom en snar framtid att ta reda på att alla växter är översvämmade med vatten och försämras. Detta gäller särskilt för träd: deras rötter går djupt in i marken, så rotting börjar med dem. För att hålla trädgården i gott skick är det nödvändigt att installera avloppsreningsverk minst 4 meter från vegetationen.

Övriga septiska placeringar

Det finns ytterligare regler som, som avståndet från huset till septiktanken enligt normerna, måste övervägas när man skapar ett avloppssystem:

 1. Autonoma avlopp är bättre placerade på mjuka markar: arbetet i det här fallet kommer att förenklas, vilket är särskilt viktigt när du bygger systemet själv;
 2. När man installerar en septiktank nära huset är det nödvändigt att motstå minst en meter avstånd från grunden till en byggnad på platsen så att genombrott i systemet inte leder till utlakning och efterföljande förstörelse av stiftelsen.
 3. Behållaren för insamling av avfall måste rengöras regelbundet, därför är det nödvändigt att se till att ett sugfordon är lättillgängligt för det.

Planering av septiktanken på platsen bör kombineras med gällande regler. Om sanitetsstandarderna för installationen av en septiktank upprätthålls, fungerar systemet korrekt, och risken för konflikter i detta fall reduceras till noll.