Avstånd från hem till septiktank enligt hygienkrav och krav

Septiktanken är en del av avloppssystemet, därför bör valet av platsen tas så ansvarsfullt som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att luftningsfält och septiktankar är källor till obehagliga luktar, så frågan om att placera en septiktank på territoriet är relevant för utvecklare.

Varför välja en septiktank

Vid adressering av denna fråga bör hänsyn tas till sanitära normer och regler. Septiktanken är så populär bland andra typer av autonomt avlopp på grund av att det är mer miljövänligt och bekvämt jämfört med cesspoolen. En av de viktiga reglerna är avståndet från septiktanken till huset.

Avstånd från avlopp till bostadshus

För att husets invånare inte kände obehagliga luktar är det nödvändigt att välja rätt prestanda och bestämma det optimala avståndet från avloppssystemet till huset. Vanligtvis väljer utvecklare en plats på kanten av webbplatsen, så långt som möjligt från bostäder. Om terrängen är kuperad ska du välja den lägsta punkten på webbplatsen.

Rengöringsanläggningen utförs självständigt eller om du planerar att köpa en färdig modell, avståndet från septiktanken till lägenhetsbyggnaden måste bestämmas i enlighet med sanitära normer och regler. Efter att ha granskat dessa dokument kommer du att kunna ta reda på det minsta tillåtna avståndet till grunden för huset och gränserna med de närliggande platserna, liksom andra föremål av körbanans typ.

Det är viktigt att överväga de krav som bestämmer avståndet till brunnen. Om avloppssystemet kommer att installeras i det utvecklade området, kommer planeringsplaneringen att utföras i första etappen. Det kommer vara svårare att bestämma avståndet till septiktanken i ett privathus om avloppssystemet är byggt i huset som används, och det finns byggnader på platsen. Brottar kraven på platsen för behandlingssystemet i det senare fallet är omöjligt.

Expert tips

Om du ordnar ett avloppssystem i ett fullvärdigt hus, och inte i ett lanthus, måste du samordna projektet i BTI. Annars kommer byggandet att erkännas som olagligt, och ägarna kan bli föremål för påföljder. Före arbetet är det nödvändigt att bekanta sig med SNiP, avståndet från septiktanken till huset bestäms av dessa dokument.

Om vi ​​pratar om externa vattenförsörjningsnät, är det nödvändigt att ta hänsyn till SNiP 2.04.02-84. Om arrangemang av internt vattenförsörjning och avloppsnät utförs, är det nödvändigt att följa SNiP 2.04.01-85. När det gäller sanitetsskyddsområdena uppgraderas de enligt SNiP 2.04.03-85.

Minsta avståndet från septiktanken till källaren av huset är 5 m. Detta krav gäller enheter som utför funktionen för vattenrening. Detta bör omfatta dräneringskanaler och filtreringsfält. Men om du installerar bosättningskammarna ligger de oftast närmare hemmet. Sådan placeringen av städsystemet eliminerar obehagliga lukt runt byggnaden och skyddar basen från att undergräva.

Om platsen är mycket belägen grundvatten, välj sedan ett steg till septiktanken på denna sida måste vara särskilt försiktig. När du väljer en plats bör du ta hänsyn till flödesriktningen av vatten. Installationen i det här fallet utförs under huset, med hänsyn till avlastningen av webbplatsen.

Avstånd från septiktank till grannar

När avståndet från septiktanken till huset redan är bestämt, måste du också ta hänsyn till steget till grannområdet. Om utvecklingen av ett nytt territorium äger rum, måste grannarna komma överens om platsen för respektive anläggningar och brunnar mellan dem. Detta kommer att eliminera omtvistade problem och obehagliga situationer. Om du uppnår förbättringen av ett hus som används, bör du ta hänsyn till de krav som ställs fram av sanitära normer. De säger att en septiktank bör placeras från ett närliggande staket på 2 m.

Avstånd till trädgården

Trädgårdsodlade växter kommer inte att må bra om de påverkas av överskott av fukt. När det är installerat nära träd, trädgårdar eller buskar, kan växter dö av vattenavverkning. När fukt tränger in i jorden, börjar rötterna att rotna, vilket gör att plantorna dör.

För att skydda trädgården är det nödvändigt att ha ett jordreningssystem 4 m från trädgårdsgränsen. Det handlar inte om fuktkärlande växter. Om du väljer rätt mängd blommor kan du bryta en vacker blomsterträdgård på filtreringsplatsen.

Väljer avståndet till vattenintaget

Avståndet från septiktanken till huset har redan bestämts, i nästa steg bör du också tänka på vad steget till vattenintaget kommer att vara. Det är mycket viktigt att ordentligt bibehålla utrymmet före brunnen, eftersom hushållens hälsa och folk som bor i närheten kommer att bero på det.

Det är viktigt att utesluta ingrepp av förorenad avrinning i akveduktens eller vattenlevande rör, annars kommer vatten från en brunn eller brunn att bli olämpligt för användning. Efter att ha granskat de regler som anger avståndet från avloppsreningsverket till brunnen kommer du att lära dig att steget är 30 m. Det är sant om det lokala vattenintaget ligger ovanför grundvattnet. Men när det finns en jord med hög permeabilitet, bör minsta avståndet ökas, vilket gör det ca 50 m. I det här fallet talar vi om sand, till exempel.

När det inte finns tillräckligt med utrymme

Avståndet från septiktanken till huset är viktigt att tåla. Men ibland händer det att det bara inte finns tillräckligt med utrymme. Detta kan inträffa om kraven inte tillåter gränsområdet. Inte alla markägare har stora områden. På 6 hektar är det nästan omöjligt att uppfylla kraven på byggnads- och sanitetsstandarder. Men om det är omöjligt att behålla avståndet mellan brunnen och septiktanken, så är det inte en anledning att minska den, eftersom bristande överensstämmelse med kraven kan orsaka problem med människors hälsa.

När det är omöjligt att följa reglerna för att installera ett reningsverk måste man tänka på en annan typ av avloppssystem. Du kan t.ex. installera en enhet. Det är en volymtank som ligger i marken. Försäljning kan hittas och markalternativ. I en sådan körning kommer avlopp, och när tanken är fylld måste den tömmas. Pumpning utförs av aspenizatorsky teknik.

När du redan vet hur långt från huset för att göra en septiktank, men du inte kan uppfylla de normer och krav som anges i relevant dokumentation, kan du föredra en behållare som blir en slags ackumulativ grop. Det är enkelt att installera, det är miljövänligt och prisvärt. Men detta tillvägagångssätt har sina nackdelar. En av dem uttrycks i obehagliga lukt som kommer att spridas vid pumpning. Den andra nackdelen är ganska imponerande driftskostnader.

En ännu modernare lösning av avloppsanordningen är installation av LOS. Dessa strukturer ger en fullständig cykel av avloppsrening. När du använder dem behöver du inte tillhandahålla mark tertiär behandling. Detta alternativ har också sin nackdel, vilket är den imponerande kostnaden för installationsarbetet.

Valet av platsen för septiktanken

Att hitta det maximala avståndet från huset till septiktanken är ganska enkelt. För detta behöver du göra ett schema över objekt som finns på webbplatsen. Det är viktigt att ange dimensionerna och dimensionerna för byggnaderna, liksom avståndet till vattenintagpunkterna. På systemet tillämpas områden med planteringar, vägar och grannens staket. Det är viktigt att överväga alla föremål. Allt detta kommer att låta dig förstå på vilket avstånd från huset septiktanken kommer att ligga.

Då kan du hantera att klargöra frågan om exakt var rengöringssystemet kommer att vara beläget. Området kan exempelvis betecknas med en rektangel. Det är också viktigt att bestämma var filtreringsbrunnen kommer att ligga. Ta reda på om det finns kommunikationsseptiktankar nära den planerade platsen.

Ytterligare nyanser

Avståndet från huset till en septiktank av betongringar bestäms av samma princip som beskrivits ovan och anges i sanitära normer och regler. Men för det framgångsrika resultatet av fallet är det viktigt att inte bara ta hänsyn till denna nyans utan även tänka på att eliminera översvämningen av systemet under smältning av snö och regn. Behandlingsanläggningen ska installeras på hög mark.

Installation görs bäst på mjuka jordar, vilket kommer att minska komplexiteten i preparatet. Om du planerar att gräva dike och gropar för hand, kommer denna faktor att vara en av de viktigaste. Från tid till annan måste du pumpa sediment som ackumuleras i botten av sedimenteringskamrarna. För detta arbete rekommenderas att man använder en cesspool-maskin. Tillräckligt utrymme måste lämnas för hennes inresa.

Septic hemifrån på vilket avstånd

En viktig nyans av arrangemanget av autonoma avloppssystem i förortsområden är det normaliserade avståndet från huset till septiktanken, liksom avlägsnandet från andra föremål. Brott mot dessa regler hotar inte bara allvarliga böter från de berörda myndigheterna, utan också minskad komfort för invånarna, miljöförstöring och tvister med grannarna.

Viktiga avstånd från septiktanken till föremålen

Faktum är att allt inte ser så svårt ut som det kan tyckas vid första anblicken. För att undvika stora problem är det tillräckligt att hålla sig till endast sex normaliserade avstånd från septiktanken till:

 • bostadsbyggnad;
 • dricksvattenkällor;
 • reservoarer och reservoarer;
 • allmänna vägar;
 • grannskapsplaner;
 • trädgårdsplantager.

Mer detaljerat om dessa krav, nämligen konkreta siffror och det kommer att bli om de ska bryta, betraktas det i detta material.

Avståndet från septiktanken till huset

En av de första reglerna när man anordnar ett autonomt avloppssystem på en privat tomt är minsta avståndet mellan huset och direkt av mottagningstanken för avloppsvatten. Enligt SNiPs och byggkoder ska detta segment vara minst 4 meter långt. Vad händer om du installerar en septiktank närmare en bostadsbyggnad, kortfattat beskrivet nedan.

Överträdelse av ovanstående norm hotar med konstant översvämning av källaren och grundbasen. Även om dessa strukturer har en modern vattentätning, kommer det obehandlade vattnet att nå betongen förr eller senare och absorberas i den.

För det första kommer våtmonoliten drastiskt att minska sitt livslängd. Konstant korrosion kommer snabbt att förstöra betongens struktur, bärkonstruktionerna kommer att spillas ut och sakta sönderfalla. För det andra, glöm inte att vi inte pratar om rent vatten. Impregnering av källaren och grunden med avlopp kommer snart att märkas i huset i form av en karakteristisk och ganska stabil lukt.

Avstånd från dricksvatten till septiktank

En annan viktig regel för att ordna ett autonomt avloppssystem är frågan om hur långt en installerad septiktank ska vara från brunnar och borrhål. Även här uttrycks allt i ganska specifika tal. Från mottagningstanken till brunnen ska vara minst 50 meter och till en djup brunn (till platsen för sin plats på jordens yta) inte mindre än 25 meter.

Vad hotar att ignorera dessa regler? Svaret är också helt klart och enkelt. Vid överträdelser av reglerna för septiktankarnas placering i förhållande till dricksvatten finns risk för att den senare skadas och kommer till en stat där det inte bara kommer att vara skadligt att konsumera men också obehagligt.

Avståndet mellan septiktanken och det naturliga vattnet

I denna fråga finns det också två stycken, eftersom reservoarerna kan vara olika. Om det finns den vanligaste floden eller dammen i närheten av din webbplats, se till att det finns minst 10 meter avstånd från din septiktank efter installationen. Om du är ägare till en plats som ligger nära reservoaren, kom ihåg att det måste finnas minst 50 meter mellan det och avloppstanken.

Brott mot ovanstående regler hotar en allvarlig försämring av miljösituationen. Utflödena som faller i reservoarmen kommer att leda till att den lokala flora och fauna, stagnation och vattendragning av området avlivas. I framtiden kommer det här inte att stinka till myndigheterna, som kommer att böta dig för att ignorera allmänt accepterade normer, men direkt till dig.

Avlägsna vägen från septiktankarnas placering

Avståndet mellan den allmänna vägen och din septiktank bör vara minst 5 meter. Detta gäller även smutsvägar, asfalt och betong. Vid första anblicken kan det tyckas att septiktanken inte kan kopplas till det här objektet, men det finns flera orsaker till att ovanstående avstånd är etablerat.

För det första kommer den regelbundna sopavätskan gradvis att undergräva grunden för vägen, vilket i genomsnitt i vårt land inte redan är tillräckligt välmående. För det andra bör vi inte glömma att sådana vägar inte bara kallas offentliga. Människor rör sig längs dem, och de är förmodligen, precis som du, inte gillar lukten av avloppsvatten. Dessutom kan nära vattenvägarna vara vattenledningar och trots att de är lufttäta är det strängt förbjudet att mätta marken nära sådana linjer med avlopp.

Septiska och intilliggande platser

Om du köpt ett tomt för ett hus som inte är i ett ödemark bör du också uppmärksamma grannarna som bor (besöker stugan) bakom ditt staket. Det här ögonblicket har en mycket direkt relation till en septiktank. Grannar, som du, vill inte ha en ständigt uppvärmd källare, trädgård eller väl. För obehagliga luktar är de troligen samma som du. Därför bör avståndet mellan septiktanken och grannens stängsel inte vara mindre än 3 meter.

I vissa fall är det inte tillräckligt. När du börjar gräva en grop för en avlopp nära grannens staket och grannarna kommer att se det, kommer du tydligt att veta om det är värt det, eller om du fortfarande behöver tänka på en annan dislokation för septiktanken. Även i enlighet med lagen är tre meter tillräckligt. Om inte desto mindre grannar är emot, har du två alternativ - antingen för att bevisa ditt ärende, förlita sig på lagen eller att tänka på bra relationer med dina grannar och utforma avloppssystemet, med beaktande av deras intressen.

Septiska och trädgårdsplantor

På vilket avstånd ska mottagningstanken och dräneringen vara bra från träd, buskar, växthus och andra ställen där du växer något att få i form av mat? För detta fall finns det också en norm som motsvarar endast tre meter. Det är detta avstånd som borde vara minimal mellan avlopp och trädgård.

Vad händer om denna norm försummas? Tillsammans är avloppsavlopp ganska anständigt gödselmedel, och under deras inflytande borde trädgården bara blomma och luktas bättre, som de säger. Det finns dock en sak. Rotsystemet för dessa mycket växter, övermättad och överfuktad regelbundet, kommer helt enkelt snart att börja rotna. Som ett resultat kommer din trädgård varken blommar eller luktar - träden och buskarna som ligger närmast septiktanken kommer helt enkelt att visna om inte för den första, då för det andra året säkert.

Alternativ för små områden

Alla dessa regler och föreskrifter verkar vara enkla, öppna, begripliga och ganska specifika. Men vad gör folk som äger en liten privat webbplats? När allt kommer omkring vill de också leva på ett modernt sätt med ett komplett avloppssystem i ett privat hus. Det finns en väg ut ur denna situation, liksom av andra.

Hela hemligheten är inte att bryta mot några regler och regler. Du behöver bara när du väljer en septiktank, eftersom det här är den viktigaste avloppsanordningen, var uppmärksam på alternativa alternativ. Dessa inkluderar hermetiska enheter - dessa kan vara septiktankar med ackumulativa brunnar i stället för dränering och fullvärdiga reningsverk (de så kallade VOC).

Denna lösning är lite dyrare att installera och underhålla. Emellertid bör inga besvär och problem uppstå. Fullständiga biologiska avloppsreningsverk vid utloppet ger vatten som är 98% renat. Och från ackumuleringsbrunnar kommer inte ens 50% av den renade vätskan att gå någonstans, om de självklart är utrustade av specialister. Ja, systemet måste pumpas ut regelbundet, men det finns helt enkelt ingen annan väg ut för små områden.

För mer information om arrangemanget av septiktanken, både för stora och små, vänligen kontakta vårt företag. Våra experter kommer att berätta i detalj om alla tillgängliga alternativ för ditt fall, hjälpa dig att välja den optimala konfigurationen av utrustningen, beräkna alla nödvändiga data och hjälp med installationen. Samråd, svar på frågor och avgång av en specialist till dig vid station 9 för mätningar och preliminära uppskattningar) - helt gratis.

Hur bestämmer man avståndet från septiktanken till huset?

Septiktanken är en integrerad del av avloppssystemet i ett privat hus, så valet av plats på platsen bör tas på allvar. Givetvis är lukten från luftningszonerna och sedimentationstankarna inte den mest doftande och fukten som filtreras in i jorden skapar hög luftfuktighet, och att placera septiktankar nära bostadshus och vattenintagskällor kan inte bara vara obehagligt men också hälsofarligt.

Rätt placering

Byggandet av en septiktank anses vara det mest praktiska alternativet för att ordna avloppssystem i hus och landstäder, men i många stora städer finns det fortfarande områden som är speciellt avsedda för stugautveckling, där det inte finns någon stadsdränering. Därför är det också nödvändigt att bygga en cesspool.

Det kommer att vara korrekt om urvalet av en anläggning för reningsverket kommer att genomföras vid planritningen av tomten. Endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att kompetent hitta ett utrymme så att det uppfyller alla befintliga hygienkrav.

Låt oss säga mer innan vi installerar en septiktank, är det nödvändigt att samordna projektet för sitt arrangemang i SES, annars kommer byggnaden att förklaras som en olaglig konstruktion och kan leda till många problem för sin ägare.

I bästa fall kommer du att gå av med bara en böter, och i värsta fall kommer du vara tvungen att demontera hela strukturen - det här kommer inte bara att resultera i enorma finansiella kostnader utan också betydande obehag för alla familjemedlemmar.

För att undvika dessa problem är det extremt viktigt att veta alla grundläggande regler för säker arrangemang av cesspools. Dessa regler regleras av nuvarande SNiP 2.04.02-84, 2.04.02-85, samt 2.04.03-85 och 2.1.5.980-000. Det är dessa dokument som fastställer grundläggande normer för byggande av lokalt avloppsvatten.

Till bostadshus

Om en septiktank ligger i omedelbar närhet av en bostadsbyggnad, kommer många obehagliga lukt att irritera sina invånare. Därför försöker de flesta husägare och utvecklare att välja den plats som ligger längst bort från lokalerna, med hänsyn till lättnad - om området är ojämnt och kuperat, så septiktanken ordnas i låg punkt.

Sanitärstandarden fastställer att minsta avståndet mellan septiktanken och det privata huset ska vara 5 meter, endast i detta fall kommer hushållet att skyddas mot "doften" som kommer från avloppet. Ungefär vid ett sådant avstånd bör det finnas en filterbrunn, om det självklart är planerat i dränerings- och dräneringssystemet, eftersom vattnet som lämnar det kan spola grunden för strukturen och förstöra den. När det gäller cesspools själva kan de placeras ännu närmare, men du bör inte riskera din komfort genom att gräva den direkt under fönstren.

Många ägare av sajten försöker att "trycka" septiktanken så långt som möjligt på ett avstånd av 15 meter eller mer. Men detta synsätt kan inte kallas korrekt, eftersom avloppsrör, som är längre än 8 meter, ofta har blockeringar som måste rengöras.

Det är därför standardvärdet på 5 meter är optimalt ur sanitära och tekniska synvinklar.

I vissa fall är arrangemanget av en septiktank på nära avstånd tillåtet, men detta är endast möjligt med installationen av ett högkvalitativt avloppsreningssystem. Dessutom är reduktionen av avståndet tillåtet om septiktanken är gjord av tjock armerad betong och ett fast vattentätningssystem installeras mellan det och huset.

Till grannar

Problem med grannar behövs inte av någon, så när man anordnar en septiktank är det nödvändigt att ta hänsyn till deras intressen. Önskan att flytta cesspoolen till det maximala avståndet från huset är förståeligt, men om det här ligger gropen "precis under näsan" hos grannarna, är det osannolikt att de är glada över det.

Om byggnaden genomförs parallellt på alla tomter, vilket är fallet vid utveckling av nya marker, är det vettigt att i förväg komma överens om septiktankarnas placering på alla tomter, vilket kommer att minska risken för konfliktsituationer avsevärt i framtiden.

Om avloppssystemet är byggt i ett redan drivet hus, är det vettigt att följa de befintliga normerna som fastställer det minsta tillåtna avståndet från septiktanken till grannstaket på 2 meter.

Upp bra

Det är mycket viktigt att septiktanken befinner sig på avstånd från vattenintagssidan eftersom det är nödvändigt att utesluta all sannolikhet för att förorenat vatten kommer in i vattenförsörjningssystemet som bär dricksvatten i huset, annars kommer vattnet att bli osäkert för vuxna och barns liv och hälsa.

Enligt SNiP måste det finnas minst 30 meter från cesspoolen till brunnen, men om vattentaget ligger under neptunbehållarens nivå, eller tomten består av högpermeabla markar, ska avståndet ökas till 50 meter.

Till brunnen

Liknande krav ställs i förhållande till avståndet mellan septiktanken och brunnen. Självklart utesluter uppbyggnaden av septiktanken sig självt ett hot mot penetrering av avloppsvatten i brunnen, men förekomsten av nödsituationer kan aldrig uteslutas. Till följd av nedtryckning av sömmar eller aktiva aktiva hos gnagare ökar sannolikheten för att vattnet tränger in i marken, så det är nödvändigt att behålla avståndet mellan avloppsdelen och brunnen, som måste vara minst 20 meter, och om jorden innehåller sand eller sandig lamm, då minst 50 meter.

Avståndet från septiktanken till huset

Septiktanken är en lokal avloppsreningsverk, som vanligtvis löses på privata husens territorium för behandling av hushållsavloppsvatten. Denna design är nödvändig för dem som inte har möjlighet att ansluta till det centrala avloppssystemet. Men det är viktigt att veta att en septiktank inte kan byggas där det behagar - det finns ett antal specifika krav som är viktiga att tänka på innan material för byggandet av ett lokalt avloppssystem köps. En av de viktigaste är ett visst avstånd från septiktanken till huset. Vad ska det vara?

Är det möjligt att installera en septiktank nära huset?

Varför är det omöjligt att bygga en septiktank närmare än den borde vara?

Innan vi får reda på hur långt från huset ett autonomt avloppssystem borde lokaliseras, ta reda på varför ganska allvarliga krav ställs på sig själv och hennes plats.

Autonomt avloppsreningssystem

Faktum är att alla avlopp som går in i septiktanken från en bostadsbyggnad innehåller alla slags giftiga och farliga ämnen. Det är också olika bakterier och mikroorganismer. I allmänhet innehåller avloppsvatten en explosiv blandning av humant avfall, matrester, ytaktiva ämnen och mycket mer. Tänk dig att en sådan mättad substans i stora mängder kommer att falla i ren mark eller grundvatten - detta kan leda till farlig miljöförorening.

Avloppsvatten innehåller många farliga ämnen och mikroorganismer.

Avloppsvattnet från en septiktank i händelse av läckage kan orsaka skador på miljön, vilket påverkar djuren och växterna som lever runt. In i grundvattnet förorenar avloppet från det lokala avloppsvattnet dem. Och det finns inga garantier för att de inte kommer att falla in i det lagret, varifrån du eller dina grannar pumpar vatten om vattnet konsumeras från brunnen. Det är ett misstag att anta att avlopp är extremt användbara organiska gödningsmedel.

Varning! Vattenförbrukning från vattenintag som förgiftas av avloppsvatten är osäkert för livet. Sådant vatten kan orsaka utvecklingen av olika allvarliga sjukdomar.

Industriell och kommersiell grundvattenförorening

Om en septiktank som ligger bredvid ett bostadshus har läckt, kan stiftelsen gradvis tvättas bort. Detta påverkar eventuellt byggnadens skick negativt.

Sammanfattningsvis ovanstående är det möjligt att identifiera de viktigaste miljöfarorna som är förknippade med arrangemanget av en septiktank.

 1. Septiktankens läckage och som en följd inloppet av avlopp i marken.
 2. Sen rengöring av septiktanken eller översvämningarna kan leda till överflöd av avlopp över kanten av septiktankarna på reningsverket och föroreningar av platsen.
 3. Avloppsinfiltrering i grundvatten och dess förorening.
 4. Översvämning av byggnader, vägar.
 5. Obehaglig lukt, som kommer att spridas till ett par tiotals meter i händelse av felaktigt utrustad septiktank.

Organisation av avloppshantering i ett privat hus

Vissa kan börja argumentera och säga att tidigare brukade använda endast cesspools och ingen tänkte på farorna med avloppsvatten. Men tidigare gick inte denna mängd kemikalier i avloppsvattnet, och vattenförbrukningen var mycket lägre. Därför var det för 20 år sedan inte särskilt viktigt att sanitära normer iakttas när det gäller privata avloppssystem. Nu, i varje privat hus måste avloppsvatten antingen ackumuleras och pumpas ut, eller rengöras innan det går in i miljön.

Sopmaskiner rengör septiktanken

Naturligtvis renar en septiktank inte vatten 100%. Endast industriella avloppsreningsverk (till exempel Green Rock septiktanken) kan göra det, men det kommer åtminstone att tillåta att de farligaste suspensionerna tas bort från vattnet.

Varning! I händelse av anspråk på arbetet i din septiktank kan du utsättas för administrativa eller straffrättsliga påföljder.

Regleringsdokument

Eftersom septiktankar är potentiellt farliga för det ekologiska läget i ett visst område av byggnader, regleras deras installation och installation av flera lagar, regler och föreskrifter, vars krav måste följas strikt. Annars kan under vissa oförutsedda omständigheter problem med lagen inte undvikas.

Tabell. De viktigaste regleringsdokumenten som styr byggandet av lokalt avloppsvatten.