Avloppsplanering i ett privat hus

Som du vet har livet i ett privat hus sina fördelar. Och om huset är utrustat enligt alla regler och med alla bekvämligheter - det finns alla nödvändiga kommunikationer, inklusive avloppssystemet i huset, då ett sådant hus helt enkelt inte kommer att få priset.

Korrekt utformade hus, med tanke på bekvämt boende i det, borde vara "rätt" i allt. Och kanske är det allra första som behöver göras i byggprocessen att utrusta ett kompetent avloppssystem som inte kommer att bli huvudvärk i framtiden.

I allmänhet är utformningen av avloppssystem i ett privat hus, liksom inredningen i lägenheten, inte särskilt knepig, men alla krav på VVS måste uppfyllas enligt statliga standarder och byggkoder. Annars, istället för ett helt fungerande autonomt dräneringssystem, får du ständigt igensatta avlopp.

Avlopp i ett privat hus: vad du behöver veta

Direkt utformningen av avloppsvattnet bör ske på det stadium som huset är utformat. Samtidigt bestäms typen av ledningar och platsen för sanitära anordningar omedelbart. Men själva kablarna måste installeras under byggandet av huset självt.

Så, för att ditt avloppssystem ska fungera länge och utan att misslyckas bör du observera några villkor:

 • En viss lutning av rören (som regel går lutningen från huset och dräneringspunkterna, dvs mot avloppet)
 • Urval av "önskade" storlekar av avloppsutlopp och rör (naturligtvis bör du inte acceptera utlopp med en diameter av 25 mm)

Layouten i ett hus kan vara antingen naturlig (självflytande) eller tvungen (cirkulation) - med en cirkulationspump. Den andra typen av ledningar är att föredra i ett lanthus också eftersom avloppsavloppet ofta ligger långt från det externa (externa) avloppssystemet.

Privat avloppsvatten: huvudelementen

Central avloppsrännare

Som regel bör det vara den enda, men med ett stort ledningssystem kan det finnas flera av dem. I vilket fall som helst kommer utmatningen till mottagaren av avloppsvatten att vara genom den lägsta punkten.

För normal drift måste avloppssystemet nödvändigtvis ha två anslutningspunkter - det högsta (det finns en begravningsaxel för gasutsläpp) och den lägsta (vid denna tidpunkt finns ett utlopp till den gemensamma avloppet).

Avloppsanordning i ett privat hus

Om dessa punkter inte är ordnade, kommer det i det första fallet att obehagliga lukt ackumuleras i huset i rörsystemet och de resulterande gaserna (ammoniak, metan) kommer att skapa tryck i apparatens ventiler. I det andra - kommer avloppsvattnet helt enkelt stagnera och bildar blockeringar i systemet. Dessutom kan det alltför stora trycket som skapas av gaserna i rören leda till en explosion i systemet.

Enligt SNiP är det strängt förbjudet att kombinera konventionella ventilationshissar med gasutsläppsrörare, och ännu mer med fläkthissar.

Det är också förbjudet att ordna gemensamt uttag av stigare i en ventilationskammare. Det är emellertid möjligt att mata utluftningsröret till den totala ventilationsbädden i en höjd av 100 mm över takets översta nivå.

Principen för ventilen är enligt följande: Vid en plats som är avlägsen från centralavloppet när ett avlopp släpps ut skapas ett visst vakuum. Detta kan leda till att vätskan lämnar sifonen och därigenom öppnar fri tillgång till gaser som genereras i avloppsrören till rummet.

Om trycket i systemet är normalt, är ventilen i stängt läge, så snart trycket minskar - ventilen börjar "dra in" luft från den yttre miljön (öppnas). I regel krävs inte mer än en F50 mm ventil per planlösning.

Principen för ventilventilen

Hur man gör en avlopp i ditt hus själv

Att självständigt genomföra avlopp i huset behöver du veta vad som är det enklaste systemet:

 • Avlopp väl
 • Risers (avlopp och ventiler)
 • Grenlinjer
 • samlare
 • Avloppsvattenpumpar
 • Avloppsreningsverk
 • rör

Som rörmokare säger kan ett komplett internt avloppssystem endast ordnas genom att man köper ett tillräckligt antal beslag och rör.

För installation använd följande rörstorlekar:

 • Toaletter, bidé - rör Ф110 mm
 • Handfat, duschar, badkar - mm rör F50
 • Avloppsutlopp (avlopp) - F110 mm

Installation av internt avloppskabel börjar med installation av stigare - de ska installeras enligt ett godkänt projekt. Rören läggs med socklar uppåt - det är önskvärt att starta packningen från botten, det vill säga om det finns en källare, bör installationen av avloppssystemet startas från den. Samtidigt installerar de audits - beslag, tees, vilket ger ohindrad tillgång till rörsektioner som finns i platser där exponering för blockering av den hängande risken är.

Dessa platser inkluderar:

 • vändningar
 • början av risers
 • slutet av det interna systemet.

Om avloppsrören är långa, är revisionerna anordnade i steg på upp till 30 meter.

Tillsammans med installationen av stigaren ska installeras horisontella grenledningar.

Så här installerar du tappningslinjer

De är i regel anslutna till installerade stigare från VVS-utrustning (toalett, handfat, badkar, duschkabin mm). Naturligtvis måste diametrarna för uttagen av enheterna och anslutningspunkterna sammanfalla med varandra.

Den maximala förlängningen av filialerna är 10 m.

Skäret av rör är gjort vinkelrätt mot sin längdaxel med en sågsåg.

Alla grenar bör läggas med avseende på lutningen. Minsta lutningen för rör F50 mm är 3 cm per 1 pm, för rör F110 mm är det 2 cm per 1 pm.

Tillåten sluttning av avloppsrör

Det är nödvändigt att komma ihåg några regler:

Ju större diametern för avloppsavlopps sanitetsarmaturen är, desto närmare stigaren måste du ha enheten själv (eftersom den största diametern har ett toalettskålutlopp - 110 mm - det är inställt till det yttersta till dräneringspunkten). Både fläkt- och dräneringssteg ska installeras vertikalt.

Om någon sanitär utrustning är ansluten under platsen för stigerörarna, ska stigerna inte ha några böjningar.

Minsta höjden av avloppsrör är 0,3% (eller 0,003 ppm), baserat på beräkningarna av "3: 1" (3 cm till 1 pm). Byte av sluttning inom samma linje är inte tillåtet. Samtidigt måste avloppsrörledningen vara rak (utan knä och höjdskillnader).

Avloppsrör ska installeras med en konsekvent ökning av diametervärdet från fjärrinstrumentet till stigaren. Med andra ord, om den mest extrema anslutningspunkten är en toalett (F110 mm), får röret mellan det och sinken inte vara lika med F50 mm. I detta fall är röret också lika med Ф110 mm, och sinken med utloppet i Ф50 mm är ansluten till tee med övergången Ф110 / 50 mm.

I de nedre punkterna i släppningen bör rengöring och revision, i de högre ventilerna. Anslutning till det allmänna avloppssystemet (septiktank, avloppsmottagare, avloppsbrunn) bör göras på en nivå under totalproduktionen (höjden ska gå från hem till brunn).

Vid behov bör avloppselementen behandlas med smörjmedel. Rörledningar får inte placeras på platser där rören passerar genom golv etc.

För risers som sys i lådor är det viktigt att arrangera inspektionsluckor på platserna för installation av revisioner - för fri tillgång till avloppssystemet. Varje avloppsrör måste ha ventilation som ligger i en ventilerad vindsvåning.

Korrekt monterat ledningsavlopp i ett privat hus kommer att rädda dig från onödigt problem och kommer att hålla i många år.

Avloppsplanering i ett privat hus

Avloppsfördelning bör utföras i enlighet med alla hygien- och byggstandarder. Dessa krav är inte komplicerade, men du måste känna till dem och uppfylla dem.

Annars kan du i stället för ett effektivt och fungerande system få en konstant huvudvärk i samband med eliminering av blockeringar och reparation av avloppsvatten. Avlopp i ett privat hus är ofta självflödande, det vill säga att avloppsrörelsen till behandlingsanläggningen sker under tyngdkraftens verkan.

Huvudelementen i det inre avloppssystemet

Det interna systemet består av sådana element som:

 1. sanitära apparater;
 2. samlare;
 3. ledning;
 4. stigare;
 5. grenlinjer.

För att förhindra att en obehaglig lukt tränger in i rummet är alla sanitära apparater utrustade med hydrauliska lås (sifon). Bara för tillträde till luftledningen, så att inget vakuum bildas i det, installeras en ventilationsrör, det så kallade trattröret.

Inre avloppsplanering

Kartläggning av avloppsplanering ska ske vid byggnadstiden av huset självt. Lokalerna där det finns ett vattenförsörjningssystem (badrum, kök, etc.) ligger företrädesvis så nära varandra som möjligt, på samma sätt kan vi begränsa oss till en stigare.

Om du placerar rum med VVS kompakt, fungerar det inte, du måste använda en speciell pump eller göra några stegrar.

Video: Hur man lägger avloppsrör i ett privat hus

Rekommendationer för upprättande av systemet

 • För enheten för borttagning från ett handfat, ett badkar, ett handfat, en duschkabin, etc. Använd rör med en diameter av 50 mm.
 • Utsläpp från toalettskålen är gjord av ett rör med en större diameter - 110 mm.
 • Ett rör av samma tvärsnitt tas till stigaren som för toalettbunken.
 • Det är bättre att använda plaströr för installation, de är billigare och det är lättare att arbeta med dem. Samtidigt, vad gäller kvalitet och hållbarhet är de inte på något sätt sämre än exempelvis gjutjärn.
 • Rörledningen måste läggas med en lutning: för rör ∅ 50 mm - 2,5 - 3,5 cm med 1 meter, rör 110 mm - 1,2 - 2 cm vid 1 m.
 • Stigerören ska vara utrustad med revisioner, en backventil eller en tratt.

Mappning av internt kabeldragning

För att utarbeta ett detaljerat schema behöver du: ett pappersark, en penna, en linjal och ett måttband. Beväpnad med ett så enkelt verktyg fortsätter vi till det arbete som utförs i följande ordning:

 1. Gör en plan för huset - du måste ta bort alla storlekar med ett måttband och överföra till papper.
 2. Val av plats för stigaren eller flera, om det behövs.
 3. Märkning platser installerade VVS.
 4. Markerar placeringen och storleken på rören som kommer att gå från santeh. enheter till centraliseraren. Dessutom är det nödvändigt att notera installationsplatsen - tees, kors etc.

Material för enheten för avloppsfördelning

För ett fullt fungerande system är det nödvändigt att köpa ett tillräckligt antal komponenter, såsom rör, rördelar etc. Material som behövs för installation av internt avloppskabel:

 1. rör - ∅110 mm för stativrör och toalettskål, 50 mm för kranar från VVS-armaturer;
 2. tees;
 3. korsningar;
 4. omvänd och luftfilter (om det tillhandahålls av projektet);
 5. adaptrar med övergång ∅110 till ∅50 mm;
 6. revision.

Du kanske är intresserad av:

Montering av interna ledningar

Om du har programmet tillgängligt och köper önskad mängd material, kan du börja montera. Installation av internt avloppsvatten är inte svårt, med tanke på användningen av plaströr.

Rörledningen är monterad i uttaget, och det är inte nödvändigt att använda specialverktyg. Installationskabeln börjar med installation av stigare.

Installation av stigare

Monteringen är gjord enligt schemat:

 1. Markup görs enligt plan.
 2. Installation sker strikt vertikalt såväl som utan frakturer och feljusteringar vid korsningen.
 3. Arbetet med ledning av rörledningen börjar från bottenpunkten (till exempel en källare), rören installeras med klockans framsida samtidigt som man installerar revisioner.
 4. I slutet av stigaren är ett ventilationsrör installerat, vilket släpps ut genom taket till utsidan eller vinden. Ta inte bort avloppsventilation genom skorstenen hemma.
 5. Samtidigt med stigaren är också horisontella förlängningslinjer (solstolar) monterade.

Installationskranar

VVS-armaturerna är anslutna till stigaren vid dräneringsledningarna. För dem används plast- eller gjutjärnsledningar för internt avloppsvatten. Diametern på rören måste sammanfalla med diametern hos utmatningen hos varje anordning.

Skär rören och rören i önskad längd med en sågsåg för metall och trä med en fin tand. Burrs måste rengöras och avfasas med en fil.

Om så är nödvändigt, är elementen av föreningar som behandlas med speciella smörjmedel eller tvålvatten. Rören är för att undvika att slingas fast vid väggen med klämmor.

Avloppsplanering, oavsett om det är gjort i ett privat hus eller lägenhet, är arbetet ansvarigt. Om du gör misstag vid upprättandet av systemet eller installationen kommer avloppssystemet att vara igensatt. Om det inte finns någon absolut säkerhet att du kommer att klara det själv, är det bättre att kontakta experterna.

Video: Ett exempel på den rätta enheten för avloppsvatten

Avloppssystem i ett privat hus: gör det själv eller är det värt att anställa specialister?

Vid byggandet av en ny byggnad är avloppsvatten en integrerad del. Med moderna material och mängden användbar information på Internet, vet hur väl utformat avloppssystem i ett privat hus med egna händer inte vara ett problem. Observera enkla krav, du kan enkelt montera avfallssystemet själv, eftersom du inte behöver använda föråldrade skrymmande material.

Prov av föråldrade material

En uppsättning moderna PVC-rör

Typer av avfallssystem

Eftersom den gamla farfarens toalett har förlorat sin relevans, särskilt under den kalla årstiden, är tre huvudtyper av avfallssystem för närvarande i drift:

 • Ett system som är kopplat till en kollektiv eller kollektivsamlare
 • Stationär avfallshanteringsplats:
 • Förseglad tank;

Ett exempel på en förseglad urladdningspunkt

 • Stationär avlopp bra utan botten;

Cesspoolen utfördes i form av betongringar

 • System för installation av avloppsvatten.

Exempel på konstruktion av ett biosystem

Principerna för installation av rörsystemet i huset och till kollektorn är nästan lika i alla typer. Det är bekvämt att genomföra hela ledningen runt PVC-huset och det är mer rationellt att ansluta till samlingspunkten för ett PND-rör för tekniska ändamål, eftersom längden möjliggör en kontinuerlig anslutningsmetod. Huvudgrenen, ansluten till toaletten, läggs med ett rör med en diameter av 110 mm, alla andra standardmonteringspunkter (diskbänk, tvättmaskin, dusch) är anslutna till det gemensamma systemet med rör med 50: e diameter. Det enda kravet är en vinkel på 2-3 o i horisontella områden för att säkerställa optimal vattenflöde.

HDPE-röret är helt svart

PVC-avloppsrör har sina fördelar och nackdelar när man installerar ett avfallssystem:

 • Ett enkelt sätt att ansluta. Hela kretsen monteras som en konstruktör, rör och komponenter sätts helt enkelt in i varandra.

Vanligt kopplingsexempel

 • Material är lätta i jämförelse även med HDPE-material;
 • En enkel metod för fastsättning, även på en vertikal yta;

Stålfäste skruvas in i väggen

 • Den enda nackdelen är den maximala längden i fri åtkomst på 6 m.

Avloppsplan i ett privat hus gör det själv

Installering av ett avloppssystem i ett privat hus är möjligt med egna händer för alla typer av avloppssystem, förutom för avloppsvatten. För att implementera detta alternativ rekommenderas att du kontaktar specialister. Alla andra kan monteras oberoende, men när det är anslutet till det centrala systemet krävs ett paket med godkännandedokument.

Ett av alternativen för avfallssystemet

Var ska man börja

Det första objektet är valet av en samlingspunktstyp. Den mest lönsamma är anslutningen till den allmänna stadsgrenen. Användaren investerar en gång i installationen och de nödvändiga materialen och betalar ett månatligt symboliskt belopp för tjänsterna. Det här alternativet är inte alltid möjligt för förortsbyggande, men det finns ett alternativ.

Relaterad artikel:

Avlopp för ett privat hus: hur man korrekt utrusta. Hur man utformar och implementerar systemet med internt, externt avloppsvatten samt deras behandling - läs i detta material.

Stationär avloppsplan för ett privat hus: rörets djup som ligger till tanken

Tanken kan vara gjord av olika material. Det kan vara:

 • Metall- eller plasttank;

Kapacitet tillverkad av metall

 • Betongstruktur;

Betongmonolitisk cesspool

 • Betongringar monterade på en betongbotten.

Nedre ringinstallationen

Denna metod är acceptabel även i närvaro av en vattenbrunn på platsen, eftersom flytande avfall med bra vattentätning inte tränger in i jorden. Den enda nackdelen är slöseri med medel för vakuumbilar. Septiktanken är som regel monterad på 1,5-2 m djup. Rörledningen rekommenderas starkt att läggas under markens frysning, vilket kan bestämmas med hjälp av en särskild karta.

Karta över bestämning av markens frysning beroende på klimatförhållandena i ett visst område

Beroende på antalet punkter i vattenpumpningen väljs tankens arbetsvolym, men man bör komma ihåg att återvinningsbilens standardvolym är 3 m3, det vill säga volymen på din tank måste vara en multipel av denna indikator. Till exempel, om tankens volym är 5 m 3, kommer du antingen att betala för den andra bilens tjänster eller 2 m 3 av arbetsvolymen fyller en gång och blir värdelös.

När det gäller en standardfamilj på 4 personer, med periodisk tvättning, en dusch, diskar, fylls en behållare med en volym av 3 m 3 i genomsnitt om två veckor.

Septisk räknare

Relaterad artikel:

Alternativ med en läckande insamlingspunkt

Vid genomförandet av denna typ av avlopp är det mycket viktigt att hitta samlingsplatsen. Minsta avståndet från huset och uthusen till cesspoolen är 6-10 m. Annars släpper vätskeflödenna ut marken och den sandiga grundkudden.

 • Betongringar monterade på en dräneringsplatta;

Avfallshämtningspunkten består av två ringar

 • Tegelversion av sumpen;

Mellanrummen mellan tegelstenarna medger läckage av flytande avfall.

 • Metall eller plast trummor med hål i ett system.

Ett exempel på två fat, det kan finnas mer

När du lägger avloppsvatten i ett privat hus, rekommenderas diket att utföra med en sluttning som överskrider vinkeln på 2-3 o för en effektivare process. Djupet av vallgraven för varje fall är annorlunda, beroende på platsens storlek och dess läge i förhållande till tillfartsvägarna.

De grundläggande principerna för avloppsrörledningen

Beroende på antalet utmatningspunkter för kommunikation, ett diagram över rörens interna placering. För enkelhets skull ritas schemat på grafpapper. Vid uppbyggnad av en tvåvåningsbyggnad, för att spara material, rekommenderas att sanitetsanläggningar och sekundära avloppspunkter är så nära som möjligt för uppsamlaren. Huvudsamlaren är monterad på samma vertikala linje på alla planerade golv, alla efterföljande delar av systemet är anslutna i serie till huvudvägen.

Placeringen av huvudsamlaren

Det rekommenderas att varje sekundär punkt kompletteras med en separat vakuumventil. Ventilen är belägen på ett avstånd av högst 6 meter från sjunken eller badet.

Exempel på en vakuumventilanordning

Diagram över enhetens ventilationsstack

Tekniken för montering av PVC-material är mycket enkel, eftersom alla rör kan förkortas till önskad storlek. Dessutom rekommenderas varje nod med ett slutet system att kompletteras med en nödadapter, vid blockering eller med en adapter med större diameter.

PVC-anslutningsrör

Ett exempel på att använda en adapter från 50 mm till 110 mm

Knappar som ligger i de stängda väggarna rekommenderas att ansluta med användning av tätningsmedel. Det rekommenderas att undvika 90 ° vinklar, vilket minskar risken för blockering.

Tätningsmedlet appliceras över gummipackningen.

Diagram över eventuellt utförande av skarpa hörn

Principen för vattenavstängaren

Vattenventilen hindrar penetration av obehagliga lukt från avloppet till rummet. Hans enhet har samma design, skillnaderna är bara i storlek. Vatten fungerar som en slags kork.

Var uppmärksam! Vid långvarig drift utan drift förångas vattnet, och vattenfallen förlorar sina funktionella egenskaper.

Vattenlåsanslutningsdiagram

Är det nödvändigt att värma avloppsröret (video)

Yttranden om detta ämne är uppdelade.

Det borde komplettera författaren till videon! Röret kommer inte att frostas om du inte tillåter full fyllning av tanken under den kalla årstiden, eftersom vattennivån i detta fall kommer att fylla en del av röret och i rördiameterens volym kan vattnet frysa.

Exempel på en hel behållare

Vakuumventiler och fläktrör

Dessa två begrepp är okända för de flesta människor som inte är relaterade till VVS-branschen. Syftet med dessa två element är att förhindra att luften i systemet släpps ut när stora mängder vatten dräneras eller när vakuumpumparna arbetar i det ögonblick som avfall pumpas ut ur lagertanken.

Mer detaljerat om dessa element monterade av händerna i det privata husets avlopp, i videon:

Avloppsplan för ett privat en-vånings hus

Avloppsplanering

Den interna utformningen av avloppsvatten kan utföras av en hantverksmästare, om normerna av byggregler och rekommendationer från yrkesverksamma används. Gjutjärnspipor är en sak av det förflutna, vilket ger plats för lätta, hållbara, estetiska mönster av polypropen, polyeten, polyvinylklorid. Detta sparar reparations- / byggnadsbudgeten.

Urval av rör för hushållsavlopp

Branschen producerar rör i spolar och bitar. I det första fallet finns inga socklar, det är nödvändigt att ansluta rörledningen med kopplingar, men det finns inget avfall, trimning. I det andra fallet sätts varje stycke in i uttaget av den föregående. Fittings behövs endast för att ändra avloppsriktningen (utlopp 30 - 90˚), gafflar, kombinera horisontella linjer (tees, övergångar). För horisontella linjer är en avloppsrördiameter av 50 mm tillräcklig, stigare använder 110 mm.

Obligatoriska krav på normal drift av systemet är siffror av hydrauliska lås installerade efter varje tvätt, maskin (tvätt, diskmaskin), diskbänk, urinal, bad. Undantaget är återigen toaletten, där vattentätningen är inbyggd i kroppen. Dusch sifon har en vattenfälla också.

Enhet av parkeringslinjer i det inre avloppet:

 • 110 mm rör
 • inspektionsluckor
 • grenar med anslutningsrör på varje våning
 • speciella fästelement
 • pluggar
 • korsningar
 • tees
 • knä
 • koppling
 • expansionsfogar (mellan golv).

Videoinstruktion - avloppsplanering

Ledningsförfarande

Utsläpp av avloppssystemet i ett privat hus börjar med att utarbeta ett diagram från en avlägsen sanitetsarmatur på övervåningen (vind). Det rekommenderas att montera horisontella linjer på hela golvet (toalett, badrum, kök) i en stigare för att minska deras antal i huset. För att göra detta, när de planerar rum, ligger dessa tre rum oftast bakom intilliggande väggar. Detta säkerställer högkvalitativ drift, det är lättare att behålla den nödvändiga lutningen, som inte störs under drift.

På den plats där den horisontella linjen närmar sig stigaren, är en tee fastsatt, upprepas proceduren på alla våningar. I källaren tar kammarens källa hänsyn till nivån på utgången från den vertikala stigaren till gatan. Om det behövs (rörledningen ligger under denna nivå) används hushållsavloppspumpar med choppers, vilket skapar det nödvändiga trycket. Syrör anses vara färdiga på detta, vertikala delar av stigaren är monterade på befintliga tees.

Hemligheter av hushållsavlopp

Avloppsplaneringen på krökta sektioner innehåller standard, icke-gängade rördelar. Användning av olika material inom samma system rekommenderas inte. Monteringen i bulk från rör och rördelar är att föredra för att använda färdiga enheter.

Justering av sifoner som köps separat från diskbänken kommer alltid att vara bättre än med de material som säljs med den.

Hydrauliska lås av internt avloppsrör reglerar den korrugerade S-formiga slingan under nedstigningen av en hel toalettskål. Det är i detta fall att systemet skapar ett maximalt vakuum som kan dra i vattentätningen. Därefter kommer alla dofter från septiktanken in i huset.

I köket är avloppslängden bättre att öka något. Experter rekommenderar dig att lägga till 0,5-1 cm per meter ledningar. Detta är nödvändigt för att utesluta möjligheten till blockeringar och "fettning" av rör, eftersom det är köksavloppet som är mättat med fett, matavfall och andra liknande ämnen.

Avloppsfördelningen i badrummet anses endast fullbordad efter installation av ett trattrör, vilket är ventilationen av det inre avloppssystemet. I stället kan det också användas luftventil installerad på toppen av stigaren. Denna ventil bör inte förväxlas med omvänd, vilken används i bostadshus av en invånare i nedre våningar för att undvika överflöd vid blockering av stigare. Avloppsfördelning i lägenheten kan också använda ett V-formigt utlopp vid anslutningen av stigaren till utloppssystemet.

Avloppsplanering i ett enstegs privathus

VVS-avloppsvatten i ett privathus beror på många faktorer:

 • Antal våningar
 • antal användare
 • layout på varje våning
 • källarens närvaro, källarens djup
 • septisk penetreringshastighet

I avsaknad av ett komplext lättnadsområde, tredjepartskommunikation på den, källarutrymmet, visar systemet sig att vara tyngdkraft. Vilken som helst av dessa faktorer blir ett hinder för flödet av pengar, det kräver installation av tvångsföring, tryckpumpar.

För en våning utan vind, källare ledningsavloppet i ett privat hus har det enklaste systemet. Den är gjord enligt följande princip:

 • kök, badrum (eller toalett / badrum) har en gemensam vägg som har en vertikal stigare (vanligtvis från badrummet)
 • från den avlägsna sanitetsanordningen till stigaren går den horisontella linjen (huvud) under en sluttning 2˚
 • VVS-armaturer är kopplade i serie till huvudet (sifon till tee)
 • De viktigaste rörledningarna tillsammans med toaletten är anslutna till stigarkorset
 • Sanitära faciliteter Badrum eller badrum är ansluten till huvudvägen

Sådant ledningsavlopp i ett privat hus ger långvarig drift, gravitationsrörelse för avlopp, hållbara lutningsvinklar, minsta höjden på hjälpvägen. Att lägga på badrum, gör toaletter på samma våning som gör livet bekvämare, men det ökar belastningen på avloppsröret. Därför uppträder oftare ytterligare stigare. Varje stigare består av rörsektioner, där revisioner är monterade för reparation och underhåll.

Avloppsplanering i ett högt privathus

Ökningen av antalet våningar åtföljs av en ökning av toaletter, badrum, därför blir utformningen av avloppssystemet i ett privathus mer komplicerat. Det finns normer för SNiP som reglerar placeringen av liknande funktionalitet till lokalerna ovanför varandra. Således skulle toaletten på andra våningen vara strikt över samma rum i den första. Vertikala stigar ökar i längd, deras övre del går in i ett trattrör, som stiger 1,5 m över taket. Avfallsröret kan bytas ut med en analog (vakuumventil) som slutar stigaren på andra våningen / vinden.

Resten av utformningen av horisontella avloppsledningar i ett privathus kopierar föregående våning. På platser där stigarna passerar genom golvplattorna installeras kompensatorer, vilka är nödvändiga för att linjärt minska / öka rörlängden. Klämmor, som stigaren är fäst vid väggarna, bör säkerställa rörligheten för produkter i vertikalt plan. Botten på stigaren är utrustad med en kran för att mata utloppet till det externa systemet.

Rummen som ligger under septiktanken, med hjälp av VVS, ger inte gravitationstvätt till avloppssystemet, därför innehåller det fekalpumpar. De är monterade omedelbart efter sanitära apparater eller teer som förbinder avloppet från flera apparater. I avsaknad av VVS under septiktankens nivå, men om det finns en komplex lättnad, är rörledningarna som passerar genom rörledningssektionen, som ska hanteras av ett externt avloppssystem, installerat i närheten av huset. Det flyter genom gravitation från huset, pumparna tvingar dem med kraft i reningsverket.

Tvångsavlopp är flyktigt, är dyrare än tyngdkraften, ökar sannolikheten för utrustningsfel. Besparingar i detta fall uppnås genom att byta 110 mm rör med tunnare (50 mm), grinden i det externa avloppssystemet kan inte mätas i en horisontell lutning.

Utformningen av avloppsvatten i ett privat hus - gör ledningarna med egna händer

I enskilda hushåll kännetecknas avloppssystem av deras autonomi. Utvecklingen av avloppsvatten i ett privathus är utvecklat med hänsyn till kraven i byggnads- och sanitetsreglernas dokument.

Reglerna som förklarar hur man konstruerar ett dräneringssystem är enkla, men de måste genomföras. Men för det här måste du först ta reda på hur man gör avlopp i ett privat hus.

Du kan inte erbjuda en bekväm vistelse i ett lanthus eller i landet, när det inte finns något badrum. Därför måste du, tillsammans med utformningen av byggandet av bostadshus, planera utformningen av tekniska system. Aktiviteter relaterade till arrangemang av avloppssystem, inbegriper planering av det externa motorvägen och inbyggnadsnätet.
Det externa nätverket är ett tillförselrör och en septiktank (lagring av avloppsvatten). Det inre systemet är en stigare, utrustad med ett trattrör och ledningen av avloppsrör i ett privat hus i riktning mot apparater installerade i köket, badrummet, tvättstugan och andra verktygs- och tvättstugor.

Utformningen av det inre avloppssystemet

System för nätverksläggning planeras i processen med projektutveckling hemma. Samtidigt borde vi inte glömma ett enkelt mönster: desto enklare är det desto mer tillförlitliga avfallshanteringssystemet fungerar (mer: "Inhemskt avlopp i ett privat hus - gör det själv"). Vid utformningen av ett bostadsområde ligger de så kallade "våta" rummen helst så nära som möjligt till varandra. Som ett resultat kommer det att räcka till att bygga en avloppsrissare.

I det fall då vattenintagspunkterna är planerade att ligga på ett stort avstånd från varandra, är det nödvändigt att åstadkomma arrangemang av flera stigare eller för att säkerställa vätskans rörelse med hjälp av pumpar.

Utformningen av avloppsvatten i ett privathus utvecklas med beaktande av följande huvudpunkter:

 • 50 mm rör används för att avlägsna avlopp från badkar, duschkabin, tvättställ, diskbänk (läs också: "Avloppsfördelning i badrummet - installationsproceduren");
 • För avlägsnande av avloppsvatten från toaletter, använd rör med en diameter av 110 mm. För stigaren kommer att krävas produkter med liknande diameter;
 • desto större avloppsrörs rörsektion, desto närmare borde det vara för stigaren. Vanligtvis är det en toalett;
 • Det är förbjudet att planera rörledningens begränsning mot stigaren;
 • Polymerrör av material som polyvinylklorid eller polypropen används bäst för att skapa avloppssystem, eftersom de är billigare än gjutjärnsprodukter, och det är lättare att montera dem. Men gjutjärnsprodukter är mindre hållbara.
 • Fördelningen av avloppsrör i ett privat hus under byggnationen av husnätverket bör ske med en minsta lutning på 3 centimeter per meter. Det är förbjudet att ändra lutningsvinkeln under en gren (läs också: "Hur man gör avlopp i ett privat hus med egna händer");
 • Avloppsröret ska placeras vertikalt, utan att vrida om en anslutning av sanitär apparat är utformad nedan.
 • På stigaren är det nödvändigt att utrusta revisioner, en backventil eller en tratt, vilket är en fortsättning på stigaren, vilken sätts till taket. Dess syfte är att utjämna trycket i avloppssystemet och säkerställa normal drift.

DIY självkartning

För ett detaljerat schema behöver du flera ark "grafpapper", en linjal, en penna och ett måttband (läs också: "Avloppsplan i ett privat hus med egna händer - Exempel på genomförande").

 • För att göra en byggplan att skala, mäts måtten med ett måttband. De läggs på papper;
 • bestämma platsen där stigaren kommer att vara belägen (eventuellt flera);
 • redogöra för platsen för hygienprodukter
 • Applicera ledningarna på rör som går från enheterna till stigaren, vilket indikerar deras storlek. Dessutom bör det noteras installationsplatsen för anslutande noder och element.

Processen med att bygga interna nätverk i ett privat hus

När det finns ett detaljerat schema som speglar avloppsplaneringen i ett privat hus, kan du fortsätta förvärva de nödvändiga materialen och börja montera. Installation i detta fall, med förbehåll för användningen av plaströr är inte komplicerat. Anslutning av rör utförs med "till sockeln" -metoden - vilket inte medför användning av dyr utrustning. Montering sker i full överensstämmelse med systemet, med hjälp av klämmor för fastsättning av rör till väggarna.

Avloppsutrustning

Avloppsledningar i ett privat hus med egna händer gör det möjligt att genomföra anslutningen av internt nätverk och den externa motorvägen, vilket kräver att rörledningen släpps för att dränera avloppsvatten genom en öppning i fundamentet. Den är gjord på steget att lägga grunden.

För att utesluta möjligheten till nätfrysning och dess innehåll bör rör läggas på ett djup som överstiger markens frysning. Naturligtvis leder djupbädden till en betydande ökning av byggnadskostnaden (läs också: "Rör av avloppsrör i ett privat hus med egna händer"). För att montera rörledningen på ett sådant djup med en sluttning måste storskaliga jordarbeten utföras.
Av denna anledning frigörs utlösningen vid ett djup av 50-70 centimeter och rören är kvalitativt isolerade. För deras avlägsnande genom byggnaden av byggnaden i det förberedda hålet införs ett rörstycke med en större diameter jämfört med frisättningen. Vanligtvis för fodret ta 150-160 mm produkt av sådan längd att den sticker ut på båda sidor av byggnaden med 150 millimeter. Hur det ser ut, kan ses på bilden.

Hur man gör en kretsinstallation av externa avloppsrör

På extern motorvägs plan finns följande:

 • rör för installation av avloppsledningar som ligger i marken. Tillverkare målar dem i orange. Båda rör och rördelar som används vid installation av utomhusavlopp måste särskiljas med hög hållfasthet.
 • en uppsättning rördelar;
 • inspektionsbrunnar för underhåll och förebyggande av nät
 • septiktank eller tank för avloppsrening.

Funktioner av design och installation

 1. När du planerar utomhusnät ska du i första hand välja platsen för den framtida septiktanken. Den måste placeras vid den lägsta punkten på det område som ligger intill huset, så att man vid skapandet av ledningens lutning kunde använda funktionerna i den naturliga lättnaden.
 2. Vid val av plats för septiktank eller förvaring av avloppsvatten observeras hygienkrav och krav. Det är förbjudet att installera en avloppsanläggning nära en bostadsbyggnad (minsta avstånd är 5 meter). Har också en septiktank så långt som möjligt från källan till dricksvatten. Å andra sidan, när avloppsverket är långt ifrån huset, kommer det att kräva byggandet av en lång pipeline.
 3. Stommen bör läggas så rakt som möjligt. Om det behövs, utför en tur på denna plats måste du utrusta revisionen väl, eftersom den oftast utgör blockeringar.
 4. Ledningselementens leder bör vara lufttäta så att läckage inte leder till förorening av mark och grundvatten.
 5. Det är nödvändigt att ansluta undervattensröret till septiktanken med en gummiblandningshylsa. Ett sådant tillvägagångssätt under säsongsbundna rörelser kan skydda avloppssystemet från förstörelse.

Genom att utarbeta ett system för att späda avloppet i ett privat hus, måste du kontaktas ansvarsfullt och seriöst. Annars kommer systemet inte heller att fungera eller blir ständigt igensatt.

System och avloppsvatten i ett privat hus

Modernt avloppssystem i ett privat hus är ett komplex av avloppsutrustning, kommunikations- och ingenjörsutrustning - rörledningar, cesspools, septiktankar.

Avloppssystemets huvuduppgift är att samla avloppsvatten från utseendet till ett nät och transportera det till avfallsanläggningen.

Om avloppssystemet är konstruerat korrekt, ta hänsyn till alla krav på SNIP och hantera det korrekt, kommer det att bli en garanti för komfort och hygge i ett privat hus eller stuga.

Och vice versa - bortse från byggandet av avlopp kan leda till fel, vilket i sin tur kommer att leda till brådskande konsekvenser - blockeringar och frekvent rengöring.

Avloppsutrustning

Om systemet för avloppsnät är brutet eller felaktigt sammanställt, kommer detta nödvändigtvis att medföra mättnad av grundvattnet med fekala komponenter, och brunnen (brunn) kommer att vara olämpligt att dricka.

Och det sorgligaste som kan hända är att med en stor mängd avlopp kan byggnaden översvämmas, vilket innebär att allt kan hända med fundamentet, väggarna och källaren. För att inte nämna lukten i samband med alla dessa problem.

Avloppsprojekt för huset bör utarbetas, baserat på uppgifterna i ett visst område. Därför är det viktigt att följa några av de gemensamma rekommendationerna för alla projekt. Avloppssystemet i ett privat hus måste nödvändigtvis stå på de "tre pelarna". Detta är:

 1. Utomhus avloppsvatten.
 2. Internt avloppsvatten.
 3. Avloppskapacitet.

Allmänna principer och regler för konstruktion

Autonomt avlopp är byggt och fungerar på samma sätt som stadsnätet. Avloppsvattnet som genereras i huset måste samlas in i en rörledning och släppas ut i en septiktank eller i en cesspool gjord för hand.

Därefter rengörs det smutsiga vattnet flera gånger och släpps ut i jorden. Eller spenderas på ekonomiska ändamål. På grundval av detta är det inte svårt att förstå att hushållsavloppssystemet är mycket enkelt.

Från varje konsument av vatten (kran, kran, dusch) behöver du lägga rör som är anslutna till en gemensam stigare.

Allmän avlopp avleder avloppsvattnet till en septiktank som tjänar till att rena vatten.

Alla avloppssystem består av två delar:

 1. Det interna nätverket är en plaströr och rörsystem.
 2. Det externa nätverket är samma rörledning, filteruppsamlare och septiktank (cesspool), som ligger på platsen utanför huset.

Vad är systemet för avloppssystemet, och hur man gör det själv för ett privat hus?

Ett enkelt avloppssystem kan utvecklas oberoende, för detta ändamål är kunskapen om byggreglerna och byggreglerna tillräckliga. Mer komplicerade avloppssystem kräver deltagande av proffs, för även en liten felberäkning kommer att orsaka stora och allvarliga problem.

Den standard förenklade avloppsplanen innehåller en gemensam stigare, en ledning längs avloppselementen, en extern rörledning och en reservoar.

Hur man planerar och kartlägger korrekt?

 1. I etthusets hus borde köket och badrummet vara i närheten, och så nära som möjligt till den plats där avloppsavloppet går ut.
 2. I ett hus med två våningar ska toaletten ligga på varje våning, så att rum med hög luftfuktighet ska placeras ovanför varandra, så att det är bekvämare att ansluta alla rören till den gemensamma stigaren.
 3. Intern avloppsfördelning bör ha så få anslutningar, korsningar och korsningar som möjligt.

När man bygger en två- eller trevåningsstuga med flera badrum, toaletter, en pool, en jacuzzi och andra civilisationsmöjligheter, bör ett mer komplext avloppssystem användas.

Du kan behöva installera flera septiktankar, flera allmänna avlopp och till och med en pumpstation. Därför är det för ett sådant komplext arbete nödvändigt att anställa specialister.

Kompetent beräkning av systemet, enkelhet och tillförlitlighet av avloppssystemet, med beaktande av alla detaljer - allt detta kan endast göras av en professionell inom hans område.

Innan du utvecklar ett projekt måste du vara uppmärksam på sådana punkter:

 1. Som vatten levereras till huset - genom det centrala vattenförsörjningssystemet eller från en brunn (brunn).
 2. Vilka VVS-armaturer, och i vilken kvantitet kommer att installeras i huset.
 3. Var planeras att bygga en septiktank (cesspool).
 4. Klimatet i detta område - mängden nederbörd per år och månadsvis, årstiden sjunker, och så vidare.
 5. Hur septiktanken kommer att rengöras - själv eller med hjälp av ashenizatorsky-utrustning. Organisationen av tillfartsvägar till septiktanken.

Om systemet med avloppsvatten och vattenförsörjning för huset är korrekt och korrekt, ska det innehålla följande punkter:

 1. Systemet för avlopp av det privata huset med uppgift om all distribution, med kvantitet och materialstorlekar.
 2. Utformningen av avloppsrör och stigare.
 3. Indikation av varv i avloppssystemet.
 4. Platser av inspektionsbrunnar och avlopp i externa avloppsnät.
 5. Platser av pumpar.

Interna nätverk

Byggnaden och storleken på det interna avloppsnätet i huset bestäms av lokalernas storlek och den relativa platsen för vattenkonsumenter.

Det är nödvändigt att ansluta alla föremål i vilka vattnet i huset är tömt - diskbänkar, dusch, bidé, handfat, badkar. tvättmaskin. toalett skålar, etc.

Med hjälp av PVC-rör måste alla föremål från avloppet anslutas till den gemensamma avloppsrören.

Rörledningen är ansluten antingen med specialbeslag eller till uttaget, utan användning av rördelar. Några mer existerande metoder för anslutning av rör - genom svetsning eller limning.

Sammansatta avlopp måste fästas på väggarna i huset eller till några stödkonstruktioner med klämmor eller klämmor.

Dessutom måste avloppsröret fixas bredvid inbindningen till den gemensamma stigaren, och nära avstängningsventilerna.

Om det är möjligt att dölja rören bakom gipsskivor eller möbler, så är det helt enkelt underbart.

Hidden scheme för att lägga av avloppsvatten i ett privat hus ger möjlighet till inspektion och inspektion av luckor så att rörens tillstånd kan övervakas och reparationer utförs. Avloppsrören vid botten av fundamentet måste anslutas till en extern rörledning. Ett hål med en diameter som är något större än diameteren av utloppsröret går genom fundamentet.

Utomhusnät

Planeringen av avloppsröret i det privata huset baseras på borttagning av avfall i en septiktank eller i en cesspool. Avfallet avlägsnas genom avloppsledningen. Det externa avloppssystemet ligger i en gräv som går från huset till behållaren (septiktanken).

För att avloppsvattnet i rören inte ska fördröjas, bör grävningen för rören ha en lutning på 2-2,5 cm per 1 meter rörledning.

För externt avloppsvatten kan du använda rör - asbestcement, gjutjärn eller plast, som måste läggas på en sandkudde. Djupet av avloppsrörledningen bestäms av djupet av markfrysning i området - det kan sträcka sig från 0,2-05 till 1,2-1,5 meter.

Om avloppsrör inte ligger under frysflödet måste de isoleras. Som isolering används mineralull, glasull eller material som liknar deras värmeisoleringsparametrar.

Installation av avloppsrör och VVS-anslutning

Ibland är det mycket svårt, nästan omöjligt att organisera avloppet av avloppsvatten genom tyngdkraft på grund av sanitetsanordningar under det allmänna avloppssystemet. Men det finns en väg ut - det här är pumputrustning avsedd för pumpning av avloppsvatten.

Sådana pumpar kallas fecal. Fekalpumpen har en anordning för slipning av avföring och papper. En sådan pump kan installeras inte bara vid toalettskålens utlopp, utan även på badrum eller diskbänk. Fungerar en sådan pump i automatiskt läge.

Avloppssystemet i ett lanthus är indelat i inomhusområdet och det som ligger på landets tomt. Det är mellan dessa områden det är möjligt att ange en villkorlig gräns för vilken huvudrevisionen ska upprättas.

Om vi ​​fortsätter från systemet med en typisk kloakanordning, som är typisk för nästan alla hus, bör den innehålla några obligatoriska element.

När man beaktar insidan av avloppssystemet blir det klart att det innehåller sådana noder och element:

 1. Avböjaren, som nödvändigtvis är installerad på ventilationsrörets ände.
 2. gångväg installerad i golvet om huset har en källare.
 3. Gemensam avloppsrännare, till vilken interna avloppsrör är anslutna, avledar avlopp från sanitära apparater och anordningar.
 4. Avlopp horisontellt (utloppsrör), som måste läggas under lutningen.
 5. Flared eller passande anslutningar.
 6. Avloppsrör sig själva, vilka är anslutna med ett avloppsrör till sänkor, toaletter, badkar och så vidare.

ventilation

Ventilationsröret med en deflektor i slutet är också ett element i avloppssystemet, utan vilket det är omöjligt att göra.

Ventilation förbinder delar av det inre avloppsvattnet med den externa miljön. Ventilation måste vara utrustad för att utesluta risk för tryckfall i avloppssystemet eller läckage av rör.

Resultatet av ventilationsoperationen är avsaknaden av ett vakuum i systemet och förlusten av överskott av vatten utanför siffrorna, vilket är högre än andra VVS-armaturer.

Även avlopp som helt täcker tvärsnittet av ett avloppsrör, medan ventilation är i drift, kommer inte att skapa ett prejudikat för vattenhammare. Därför måste ventilationselement vara i varje stigare.

Ibland är det av tekniska skäl inte möjligt att avlägsna ventilationsröret från en stigare ovanför taket. Då måste du hålla ett stort gemensamt ventilationsrör på ett ställe, och anslut de återstående rören och ventilationsvägen till den.

Ibland passerar ventilationsröret genom den längsta avloppsrännaren, och luftningsventiler installeras vid ändarna av de återstående stigarna.

Denna ventilationsmetod är stor när man lägger flera avlopp. Men det rekommenderas inte att installera mer än fem ventiler på hela avloppssystemet.

Luftningsventilen kan inte helt ersätta avluftningsröret. eftersom rörelsen av luft genom den bara passerar i en riktning - in i avloppssystemet. Därför kan rummet samla gas, och det måste tas ut.

Professionella villkor

Vi ger några speciella, de vanligaste VVS-termerna. Om du vet vad det här ordet betyder betyder det lättare för dig att navigera när du köper VVS-utrustning och när du bygger ditt eget avloppssystem i huset.

 • En vakuumventil är utformad för att ge ett avloppssystem med luft när systemet är urladdat, vilket ibland kan förekomma inuti det. Vakuumventilen skyddar lokalerna från penetration av obehagliga lukt från avloppssystemet.
 • BA - ett element i stigaravloppssystemet, som ligger på platsen ovanför rörledningarna, och har samband med den yttre miljön.
 • Utloppet är ett rör som förbinder avloppet väl beläget i slutet av systemet, med ett gemensamt avloppsnät i området utanför byggnaden. Avgasröret är monterat i slutet av arrangemanget av avloppssystemet.
 • Eyeliner är ett rör som kopplar alla rörledningar till en gemensam stigare eller till ett avloppsrör.
 • Avloppsnät (avloppsnät) - ett system av alla apparater och anordningar av avlopp, rör och stoppventiler.
 • Riser - avloppsrör installerade vertikalt. Riser ger bortskaffande av avloppsvatten.
 • Takrör - avledar avloppsvatten utanför rummet.

Avlopp i huset kan göras på olika sätt. Men det viktigaste är att välja rätt avloppssystem för ditt hem, för dina individuella behov.