Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

Vad är vinkeln på rörledningen?

Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

Maximal lutning

Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

Minsta höjning

Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

Fel vid val av rörets vinkel

Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

 • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
 • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fel vid pipeline installation

Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

 • flödeshastighet V;
 • fylla avloppssystemet K.

K = H / D,

H - höjden av avloppsnivån

D - avloppsavsnitt.

Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

Formel för beräkning av rörlutning

Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

V√ (H / d) ≥K,

K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

d-rörsektion;

V är flödeshastigheten.

Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

 • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
 • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
 • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
 • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

Layout av rörmokeri med en lutning av rör

Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

 • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
 • plast;
 • gjutjärn;
 • asbestcement.

Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

 • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

Lägger den yttre motorvägen

Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

 • sladd eller rep
 • två pinnen;
 • byggnadsnivå.

Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

 • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
 • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

Incline Calculator Omvandling från grader till procent

bild

beskrivning

Med hjälp av konverteringsräknaren från procent till grader kan du visuellt mäta och beräkna önskad vinkel (lutning). Dessa beräkningar krävs ofta vid konstruktion och konstruktion av sluttande tak (höjning), byggande av motorvägar, utformning av ramper och. Många ingenjörer gör misstag i dessa beräkningar, för anser att överföringen av överföringen från procent till grader är linjär, men det är inte.

Omvandling från procent till grader
Procentandel = tg (grader) * 100

Omvandling från grader till procent
Grader = arctg (Procent / 100)

Vinkel 10 grader hur många centimeter per meter

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

Vinkel 10 grader hur många centimeter per meter

Löpningen av avloppet vid 1 meter SNIP

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. I synnerhet är det mycket viktigt att rätta avloppsrörets lutning, som faller enligt SNiP och längden på kommunikationsledningarna.

HUR SKICKAR UPP EN ANGLE

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;

2. Gör sluttningen minimal eller hoppa över det här objektet när du installerar avloppsvattnet.

3. Skapa en sluttning enligt reglerna och GOST.

Vid första anblicken kommer den stora höjden av avloppsröret att hjälpa det vatten som behöver rengöring för att nå brunnen snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt. Spara situationen kan bara vara den vinkel som septiktanken ligger i förhållande till avloppsvattnet.

Det är bäst att arbeta med vissa standarder, vilket anger vinkelförhållandet med rörets diameter och längd. Naturligtvis kräver detta mycket tid och speciell vård, men efter så hårt arbete kommer avloppssystemet att tjäna dig i många år.

Varför behöver du en bias:

Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.

Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.

Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren. Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

HUR VÄLJAR TIPS

För att bestämma minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring.

Till exempel behöver en lutning för ett rör med en diameter av 50 mm och en längd av 1 meter 0,03 mm. Hur var det bestämt? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd. Beroende på diameter kan den vara från 0,03 till flera millimeter. Tänk på hur regeln fungerar:

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett rör på 110 mm, enligt GOST, är det 0,02 mm. För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Även i en gjutjärn, plast eller asbestcement avloppsrör, måste fyllnadsnivån beräknas. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna fullheten kan använda formeln:

DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

Maximal nivå av fullhet - 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. Detta är en koefficient, det är ofta taget som 0,5 - som definitionen av en halv tubulär hålighet. Mycket beror på rörmaterialet (gjutjärn och asbest fylls snabbare på grund av de inre väggarnas höga grovhet) och dess vinkel relativt septiktanken.

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Professionella säger att 0,7 m / s tillåter att avfall snabbt passerar genom väggarna, samtidigt som de inte klibbar. Undersökare, den rätta beräkningen är följande:

0,5 / 110 = 0,04 är nivån av fullhet

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är volyskoefficienten, den andra efter likformen är rörelsens hastighet, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar. Utredaren per meter kommer att använda en större förspänning. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal. I de flesta fall är denna tillåtna storlek på tryckröret 0,02-0,01 mm mindre.

Enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), måste du följa dessa regler vid konstruktion av vinkeln för avloppsrör i ett privat hus:

 • För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 • Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från basen till slutet av 15 grader;
 • SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 • För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 • När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten respektive rörets lutning, inte så stark. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 • Innan jobbet måste du göra en plan.

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning. Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Bestämning av lutningen på ett enda skurtak

  Skurtak blir allt populärare. Detta beror på många faktorer. Bland dem lågt pris, hög praktisk, original utseende. Höjningsvinkeln är oftast annorlunda än andra typer. Scat mindre. Det handlar om den minsta lutningsvinkeln hos skurtaket, som beräkningen är kopplad till och vad som är begränsat, kommer vi att tala i den här artikeln.

  Typer av magertar till tak

  Det är möjligt att klassificera sådana tak genom närvaro av ventilation. Baserat på detta finns följande typer:

  • Ventilerat. Används vid byggandet av byggnader av stängda typer. Lutningsnivån varierar mellan 3-20 °. Arrangemang av ventilation innefattar närvaron av hålrum i intervallet mellan hydro och värmeisolering. Det gör att du kan öka livet betydligt. På sidorna av byggnaden byggs hål på samma nivå med taket, vilket garanterar ett konstant luftflöde.
  • Ej ventilerad. Används huvudsakligen vid byggandet av terrasser. Lutningen är 3-6 °. En öppen struktur kräver särskild vård, särskilt på vintern.

  Ett tredje alternativ är möjligt, kombinerat. I det här fallet skapar lutningen på skurtaket det lägsta. Uppnådda materialbesparingar vid konstruktion. Det finns dock nackdelar. Med en överflöd av snö, krävs det konstant rengöring för att minska lasten på taket.

  SNiP krav

  Kraven i SNiP II-26-76 och uppdateringen av SP 17.13330.2011, som definierar byggandet av tak, anger att lutningen på det plana taket ska ligga inom 2-12 °. Man kan dra slutsatsen att mer än 12% värde antas för höjda varianter. Men det här är inte helt sant. Det finns ingen klar beskrivning av vinkeln på det sluttande taket. Följaktligen är kravet på 12 ° inte bindande. I praktiken bestäms gränsen mellan flat och pitched av ögat. Det finns inga registrerade krav.

  Det är möjligt att rangordna konstruktionen som en singelrulle av det applicerade materialet. Plattorna är oftast täckta med bitumenbaserade material.

  Bestämning av optimal vinkel

  För att beräkna lutningsvinkeln för ett enkelt taktak, bör strukturens arkitektur beaktas. Den optimala lutningen beror huvudsakligen på detta. För små byggnader blir det mer ekonomiskt och kommer att vara tillräckligt lutning från 10 till 15 grader.

  Med ett lut-till-tak för att skapa en vind är problematisk. Designfunktioner sätter sina begränsningar. Full användning av rymden är problematisk. Om det emellertid är nödvändigt att placera en vind typ, är det inte önskvärt att ha en höjd på mer än 30 склон. Även med ett platt tak med en liten sluttning på 10-20 ° kan du skapa flera rum med olika takhöjder. Efter att ha fördelat rummen korrekt kan man utnyttja utrymmet under trussystemet fullt ut.

  Det händer så att layouten förutsätter närvaro av golv som är motverkande från varandra. I detta fall, för användning av vinden rummet kommer den optimala vinkeln vara från 20 till 35 °.

  Hur man beräknar minsta lutningen?

  De faktorer som mest påverkar maximal och minsta vinkel är kraven på takmaterial. Var och en av dem har sina begränsningar. Ett skurtak är dock platt, så det är värt en närmare titt på hur man beräknar lutningsvinkeln för miniminivån.

  Valsade bitumenmaterial ger möjlighet till överlappning av vilken typ som helst. Det finns endast en gräns på maximivärdet - 25 °. I praktiken, med en vinkel på mer än 15 °, är det bättre att inte arbeta med liknande material. Arbetet är mycket mer komplicerat. De mest hållbara beläggningarna är i vilka de övre skikten är täckta med stenpulver. För det mesta staplas de av upphettning på en bitumenbas.

  För den tidigare populära skifferen krävs en betydande vinkel. Vid användning av förstärkta blad är det nödvändigt att ha en lutning på 25 °, medan man använder vanliga plåt - på 35 °. Här noteras att överlappningsvärdet i den övre raden kommer att tas från detta värde. Ju mer desto större bör vara överlappningen.

  Euroslate kräver inte en så brant sluttning. Låt tillåtas från 6 °. Under monteringen av bituminös skiffer kommer höjden att påverka mängden överlappning och konstruktionen av batten:

  • Lutning från 6 till 10 grader - kontinuerlig;
  • Från 10 till 15 - på en axel ett steg på 45 centimeter;
  • Från 15 och över - ett steg på 60 centimeter.

  Metallplattor kan läggas vid lutning från 10 °. Vid arbetet med vinklar från 10 till 20 grader måste fogarna emellertid behandlas och förseglas. Det är svårt. Den bästa lösningen är att använda metallplattor på strukturer med värden från 20 grader.

  Det är möjligt att arbeta med professionellt golv med en lutning från 5 grader. I detta fall ökar överlappens yta och lederna förseglas och förseglas.

  Det vikta taket, oavsett typ av produktion, kan användas med vinklar på 8 °. Om det finns en komplett vattentätning av lederna kan lutningen minskas till tre grader.

  Bituminösa bältros bör läggas på strukturer med en lutning på 11 °. När vinkeln är upp till 18 grader, måste backslaget vara fast. När mer än 18 ° rullar av detta skikt kan rullas ut endast längs de yttre konturerna i varje plan, och förutom att isolera hålen.

  Cement och keramiska plattor kan läggas på tak med en sluttning på 22 grader. Du kan minska till 10, men under det måste du skapa ett annat lager av vattentätning. I praktiken används det sällan på skurtak på grund av dess vikt.

  Formeln för beräkning av de nödvändiga värdena

  Eftersom lutande tak har tonvikt på väggar som befinner sig på olika höjdsnivåer, tillhandahålls lutningen även vid byggnadsväggar och justerar höjden. I allmänhet accepteras värdena 5-60 ° för konstruktionen i byggreglerna. I områden där förhöjda snötäckningsvärden redan varierar mellan 45-60 °. Vid beräkningen av lastens lutning från nederbörd bör beaktas. Detta gäller speciellt för skjul med deras nyanser av struktur och styrka av de material som används.

  I beräkningarna kan du använda följande formel:

  L vägg = L längd × tgA,

  L väggar - gavelhöjd värde;
  L längd - väggens längd;
  Och - lutningsvinkel

  I arbetet med att bygga ett skurtak måste du beräkna längden på stänkbenen. Följande formel används.

  L spärrar = L väggar ÷ sinA.

  För att bestämma sinA och tgA, använd data från den här tabellen:


  Till exempel kommer vi att beräkna.

  Väggen har en längd på 6 meter. L längd = 6 meter;

  Takets sluttning är 25 grader. A = 25 °;

  Bestäm väggens höjd: L väggar = 6 × tg25 ° = 6 × 0,47 = 2,82 meter;

  Bestäm längden på spärren: L såg = 2,82 ÷ sin25 ° = 2,82 ÷ 0,42 = 6,7 meter.

  För att få de mest tillförlitliga värdena bör värdena för överhänget läggas till längden på staken. De kommer att fungera som ytterligare skydd.

  Fördelar med ett skurtak

  Denna design har många fördelar. De tog denna design till en ledande ställning i uppbyggandet av ekonomiska anläggningar. Dessa inkluderar:

  • Enkel designprocess;
  • Färre material behövs
  • Enkel installation;
  • Inte den höga kostnaden för erektion;
  • Kortvarig erektion.

  brister

  Men det finns naturligtvis nackdelar.

  • Under konstruktionen finns det ingen chans att utrusta en full vind
  • Gör en fullständig isoleringsmöjlighet mindre än för en annan typ. Detta beror på minsta mängd användbar plats under taket.

  Genomför den korrekta beräkningen kommer så småningom att leda till skapandet av en byggnad med det bästa utseendet. I bulk väljer privata utvecklare högre alternativ, vilket kan ge byggnaden ett smalare utseende. Ja, och en vindsammare rymligare kan ordnas. Men från den finansiella sidan kommer byggandet av ett sluttande platttak att kosta mycket mindre än en spetsig.

  Vatten av avloppsröret?

  Det finns ett badrumsreparation. Masters sätter avloppsröret väl, ganska horisontellt. Vilken vinkel ska vara? Var är det skrivet?

  Inte mindre än 2 grader oberoende av rörets längd, blir det mer - det blir bättre =)

  Jag hörde det 4 grader, för om mer - "den flytande fraktionen kommer att ta över det fasta." Och detta har förmodligen varit känt sedan gamla Romens dagar.

  BV skrev:
  2. 3 cm per meter

  Och om mer än 3 cm, till exempel 6 cm. Vilka är de negativa punkterna möjligt?

  2Lelik 2, Vad jag skrev, Zhadina - allt ska flöda smidigt i en enda ström, om lutningen är större, så kommer det att finnas avlagringar på röret.

  Något om min inkonsekvens erhålls i sådana beräkningar 2-3 cm med 1 m. Eller 3 grader av lutning av röret. Jag har samma problem vid dacha, men jag sträcker fläktröret själv, och det betyder att jag måste svara framför mig. Jag spenderar 3,5 meter från huvudfläktstället till en annan stigare under taket i pannrummet och simulerar situationen på arkikaden.
  Så visade det sig att skillnaden i det horisontella är 3,5 m:

  • per 1 meter rör (totalskillnad på 20 cm), vinkeln var 3 grader - vilket innebär att per 1 meter rör är 5,7 cm av differentialen.
  • med en skillnad på 3 cm per 1 meter (totalskillnad på 10 cm.) var lutningsvinkeln 1 grad.
   Jag köpte en 100/100/60 deg. Knacka och nu har jag en förlust om vilken kran jag behöver byta (vid vilken vinkel) för att korrekt ställa in fanninen till 3,5 meter lång. Hjälp experterna om du kan rådgöra med den här situationen.

  Takhöjning i grader och procent

  I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

  Takhöjning i grader och procent

  Varför behöver du veta takets lutning

  Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

  Typ av takmaterial

  Vind och snökraft

  Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

  Varför behöver du veta lutningsvinkeln

  Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

  En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

  Gantry Angle Calculator

  I vilka värden mäts lutningsvinkeln

  Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

  Varför behöver du takets lutningsvinkel

  Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

  1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
  2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

  Steg mellan spärrarna

  Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

  Single Shed Roof Length Calculator

  Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

  Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

  • a är höjden på trussystemet (vindrum);
  • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
  • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

  Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

  Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

  Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

  Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

  Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

  Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

  Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

  • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

  Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

  Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

  Vad är procentuell bias

  Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

  Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

  Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

  Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

  • a är åsens höjd;
  • b - hälften av byggnaden.

  Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

  Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

  Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

  Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

  I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

  För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

  Nu definierar vi separat värdena för a och b.

  • a är höjden på trussystemet,
  • b - halva bredden på byggnaden, och
  • X är höjdenes procentuella lutning.

  Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

  Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

  Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

  Ta reda på höjden på trussystemet

  Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

  Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

  Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

  Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

  Hypotenuslängd Formel

  Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

  Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

  Beräkningen av längden på hävarmen

  Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

  Beräkningsexempel

  Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

  Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

  Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

  Brutet takhissystem

  Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

  Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

  Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

  Betyg och Procent

  Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

  Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

  Hur vinklar vinkeln på vinden

  Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

  Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

  Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

  Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

  1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

  Med sådan data är längden på en häftare

  Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Takvinkel för olika förhållanden och takmaterial

  Husets tak kan ha en annan form, liksom en annan lutning på taket. Dessutom ligger takets lutningsvinkel ofta inte på grund av estetiska överväganden, utan den praktiska sidan och vissa krav. På grund av hur skarp eller platt taket är, beror dess styrka och funktion. Därför beräknas lutningen med hänsyn till alla nödvändiga parametrar.

  Tre huvudfaktorer som påverkar takhöjden

  För byggare mäts detta värde (vinkeln där takhöjden ligger i förhållande till horisonten) i grader eller procent. För att få exakt resultat använd det geodetiska verktyget. För att vara tydlig motsvarar 0 grader ett helt platt tak och stora vinklar - ett vinklat tak. För hälltak ligger det vanligen mellan 11 0 och 45 0. Under konstruktionen är det nödvändigt att beräkna vad denna vinkel ska vara. Och för detta måste du vara uppmärksam på följande saker.

  Vindbelastning

  Om starka vindar råder i ditt område, bör du inte tänka på ett projekt med ett skarpt tak. På grund av takets höga vindkraft med en stor sluttning är den mer mottaglig för vindens skadliga effekter. I det här fallet är det bättre att göra taket mer platt (ju lägre rampens lutning är, desto säkrare) och spjällen för att bygga en stark, förstärkt typ. Även om konstruktionen blir mycket dyrare, blir taket mycket bättre skyddat från vinden. Men byggnaden av taket av huset bör dock ta hänsyn till inte bara vindkraften, men också dess riktning. Så, för metall, är det önskvärt att vinden blåste direkt in i arkets plan. Om hans impulser går från ändarna, så är takplåtarna mer benägna att böja. Därför, beroende på den rådande vindriktningen, är det nödvändigt att rotera takhöjden i enlighet därmed.

  Regnskur och snöbelastning

  Om du bor i ett sådant klimat där snöskyddet är ganska soligt på vintern, är taket gjord med en taktak på 45 grader (mer är möjligt men inte mindre). Detta är nödvändigt för att snön ska glida ner, annars kommer den att kollapsa på taket och bilda ett alltför stort lager som kan skjuta genom beläggningen. Men om taket har en tillräcklig vinkel (ca 45 grader), kan du inte oroa dig för att stärka spärren. Som dock och om systemet för kvarhållande av snö. Men vindbelastningen för ett sådant tak ökar. Därför görs det slutliga valet med hänsyn till alla klimatförhållanden.

  Det bör noteras att inte bara snö, utan även regn, hagel och brännande solstråle testar regelbundet ditt tak för styrka. Om terrängen är solig och det är lite regn på ett år, kan det begränsas till ett platt tak med en sluttning nära läget.

  Viktigt: trots att det platta taket kallas ett platt tak, är det fortfarande nödvändigt för att det ska vara lutande. Minsta lutningen för ett platt tak är 1 grad eller 1,7%.

  Takmaterial

  Takmaterialet kan vara jämnt eller grovt. I det senare fallet kommer vattnet som dräneras från taket att bli sämre, vilande på ytan (såväl som snö). Men med en jämn beläggning dräneras all fukt direkt. Det finns andra designparametrar som minsta och maximala lutningen beror på.

  Minsta tillåtna takhöjd för olika material

  Metallplattor

  Den minsta lutningsvinkeln på taket på metallen från taket är 15 grader (enligt vissa tillverkare av metall - 14 grader). Med små backar rekommenderar vissa tillverkare att smörja varje fog av arken med en lufttät och vattentät, icke-frostbeständig förening. Det var emellertid experimentellt avslöjat att snön mest av allt gillar att ligga på metallkaklade tak med en sluttning på 20 till 35 grader. För liten lutning är också dålig - vattnet har inte tid att tömma från taket, pressar på taket och läcker under lederna med för mycket regn. Några kommer att fixa situationen bara valet av plattor med ökad våghöjd.

  Professionellt ark (professionellt golv)

  Tja, och takets minsta lutning från ett professionellt ark har ett något lägre värde - 12 grader. Små lutningsvinklar kräver tvåvågsöverlapp, och vinklar på 15 grader kräver överlappning på 20 centimeter. Battens tonhöjd ökar med ökande lutning. I nästan plana tak gör de en kontinuerlig kista, eftersom en stor mängd snö kan få taket att avböjas.

  Bältros (mjukt tak)

  Crate under bältros är en solid bas av plåt av plywood eller OSB. Den minsta tillåtna lutningshöjden för denna takbeläggning är minst 11 grader.

  Bitumenbaserade material

  För sådana mjuka beläggningar är minimin bara ingenting - ungefär två grader. En mycket liten lutningsvinkel kräver en ökning av antalet takskikt (eftersom ett gott fuktskydd är extremt viktigt för plana tak). Om vi ​​endast tillhandahåller 1 eller 2 lager av beläggning måste du göra lutningen minst 15 grader.

  Euroslate (Ondulin)

  För det här materialet är det lilla takets minsta lutning liten, det är 11 grader. Men när man arbetar med ondulin på tak med en liten bias finns det ett tillstånd: du behöver en kista av kontinuerlig typ.

  Lera kakel och asbestcement skiffer

  Dessa takmaterial kräver backar lika med 22 grader. Samtidigt är det nödvändigt att noggrant överväga beräkningen av hissystem, eftersom belastningarna från tungt material kommer att vara betydande. Och om du lägger till ett skikt av snö eller kraftfulla vindstrålar får du ökade krav på takstödsystemet. Och det bör också noteras att minskning av lutningen medför en ökad belastning på spärren.

  Hur man beräknar takets lutning: några rekommendationer

  Nu överväg hur man beräknar takets vinkel. Till att börja med kan höjden, som noteras ovan, mätas i grader och procentandelar. Ibland oerfarna utvecklare förvirrar dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men dessa värden är inte lika stora. Att vara uppmärksam och använda speciella tabeller kan dock göra en snabb överföring av värden.

  Förhållandet mellan grader och procent i takets sluttning

  # 1. Höjden, mätt i grader, är den verkliga vinkeln mellan överlappningen och hävarmen. Det kan beräknas genom att dela höjden på åsen (ovanför plattan) med halva takets bredd. Om taket har en trasig form, så är den del av bredden på huset som ligger under denna taksektion tagen. Till exempel har huset ett enkelt tak 10 meter bred. Åsen har en höjd av 2 meter. Vi gör beräkningarna. Vi delar upp 2 av 5 och tar emot 0,4. Det är lätt att översätta till procentandelar: multiplicera antalet med 100. Det blir 40 procent.

  # 2. Du kan gå ännu enklare sätt. Gå online, hitta en onlinetjänst med en räknare för att beräkna takhöjden (det finns gott om dem på webben). Ange de önskade värdena. Detta är byggnadens bredd och höjden på åsen. Parallellt med dig och längden på takbjälkarna räknas omedelbart. Principen för drift av sådana räknemaskiner är baserad på det faktum att alla tak består av dubbelhöjning, som beräknas som en vanlig triangel.

  # 3. Och en gång till - det passar dem som litar på sina händer och ögon mer än beräkningar. Du behöver bara ta och mäta lutningen, med hjälp av detta en enkel enhet - inklinometer (annars, graden). Idag finns det många varianter av denna enhet, både analoga och digitala.


  Elektronisk protractor, som kan mäta takets lutningsvinkel.

  # 4. Eftersom husets bredd inte kan ändras är det möjligt att variera takets lutning genom att ändra höjden på åsen. Naturligtvis, bara när både väggarna i huset och dess grund är tillförlitliga, och deras styrka har en reserv. Efter att ha valt den optimala lutningen för sig själv kan utvecklaren bestämma höjden som han behöver. För att hjälpa honom finns det speciella tabeller med koefficienter, som ska multipliceras med en sekund av överlappets bredd (lutningen är inställd).

  # 5. I praktiken kan skridthöjden bestämas helt enkelt. Vi tar och märker de två ytterväggarna i huset (längs dem kommer vi att hitta vår ramp). Gnid sladden med krita och tätt sträcka mellan dessa märken. Vi mäter i mitten av sladden, och vid denna tidpunkt ställer du in fältet. Det ska vara strängt vinkelrätt mot överlappningsplanet (för noggrannhet, kontrollera det med hjälp av en kvadrat).

  Om du ändrar strängens position i förhållande till plattan (flyttar den upp) försöker vi uppnå önskad lutning. För att göra detta, kolla regelbundet vinkeln från väggen. Så snart det önskade resultatet uppnåtts sätter du ett märke på stapeln. Efter att ha klippt av den här delen gör vi en mall för stöden på skridskan. Om stöden inte behövs bestämmer vi vid varje ände av taket höjden på sammankopplingen av de två spjällen och säkrar lamellerna med spänningen.