Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

 • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
 • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
 • från toalettskålar - D 110 mm.

För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

 • ge den mest akuta vinkeln
 • gör sluttningen minimal;
 • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

Vilka regler måste följa

Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

Egenskaper av huset avlopp

Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

 • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
 • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

Prov av internt ledningsarbete

Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
 • diameter av rör och rördelar;
 • längden av varje sektion till stigaren;
 • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

 • räckvidd och biltvätt;
 • badkar och handfat;
 • toalett skål och handfat.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

Extern rörläggning

Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

 • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
 • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

Hur man kontrollerar lutningen

För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.

Hur man gör rätt sluttning när man installerar avloppsrör?

När man lägger avloppsrör i ett privat hus eller renovering av en lägenhet (med byte av avloppsnät och vattenförsörjning), bör man komma ihåg att flödesprincipen i dem är byggd på tyngdkraftsarbetet. Det innebär att rörelse i avloppssystemet inte kommer att ske utan yttre ingrepp endast vid avloppsrörets lutning.

Placera röravlopp

I den inhemska miljön gör installationen av avloppsrör med egna händer det ingen mening att ordna ett trycksystem för tvingad pumpning av avlopp med en pump. Detta leder till extra kostnader både under byggandet och under driftperioden, och deras reparation, om nödvändigt, är ganska dyr. System av nät med tvångsflöde används endast i stora industrier.

Grundläggande parametrar

När man lägger av avloppsrör med egna händer i ett privat hus är det väldigt viktigt att skapa rätt lutning för dem, observera alla regler och installera dem. För liten lutning kommer att leda till ett svagt flöde inom linjen, vilket gör att stora komponenter kan deponeras och ytterligare reparation av alla nät kommer att krävas.

En stor lutningsvinkel för avloppsröret är inte heller lämplig, eftersom avloppsvattnet kommer att flöda snabbare än de andra komponenterna, vilket också kommer att leda till igensättning av hela systemet och måste demonteras för att rätta till situationen.

Reglerna för korrekt installering av avloppsrörledningen är för att säkerställa tillräcklig hastighet för rening av avloppsvatten. Denna indikator är en av de viktigaste, och det avgör hur effektivt hela avloppssystemet fungerar.

Storleken på rörets lutning, beroende på dess diameter

Uttalandet att ju större rörets lutning desto snabbare flödet, och ju bättre hela systemet är, är felaktigt. Med en stor sluttning kommer vattnet att gå väldigt snabbt, men däremot ligger misstaget - med höghastighetskanalen av vatten i linjen reduceras det självrengörande systemet avsevärt.

Stora och tunga partiklar som faller i kloakken tillsammans med vatten kommer inte att ha tid att gå hela vägen och kommer att förbli i den, gradvis ackumuleras och skapar blockeringar.

Dessutom leder detta tillvägagångssätt till bullriga driften av dräneringssystemet, och på grund av rörelsens höga hastighet kommer ökad slitage på den inre ytan att bli.

Detta leder till för tidig ersättning av enskilda sektioner eller måste repareras till hela avloppssystemet.

Enligt reglerna för installation av avloppsrör - den optimala hastigheten för rörelse av avloppsvatten bör vara från 0,7 till 1 meter per sekund.

Eftersom avloppshastighetens hastighet bestäms av avloppsrörets lutning, finns en annan parameter som uttrycks av höjdskillnaden vid början av rörledningen (den högsta punkten) och dess ände (lägsta punkten för hela systemet).

Höjden på 1 löpande mätare av avloppsrör i centimeter i höjd är parametern som måste observeras vid avloppsrör. Att följa normerna för detta värde måste, för annars kommer det att kräva demontering av hela systemet, och ibland reparation eller förändring av vattenförsörjningen.

standarder

När du lägger avloppsrör i ett privat hus måste du följa de regler som beskrivs i SNiP 2.04.01-85.

Med hänsyn till rörledningens diameter, läggs avloppsvatten ut med en viss lutning för varje löpande mätare.

 • Om linjer med en diameter på 40-50 mm används, måste lutningen vara lika med 3 cm per linjär meter;
 • För rör med en diameter av 85-110 mm, den optimala 2 cm höjden per linjär mätare.

I vissa fall uttrycks lutningsparametrar i ett bråknummer, inte i centimeter per linjär mätare. För ovanstående exempel (3/100 och 2/100) kommer information på sluttningen med korrekt avloppsrör i ett privathus att se ut så här:

 • för linjer med en sektion på 40-50 mm - en lutning på 0,03;
 • för linjer med en sektion av 85-110 mm - en lutning på 0,02.

Individuell lutningsberäkning

Att lägga avloppsrör gör det själv i ett privathus utförs enligt de standarder som framgår av byggnadskoden. Men det är möjligt att beräkna parametrarna för arrangemang av avloppsnät och vattenledningar självständigt. Gör så här med följande formel:

 • K - En speciell faktor som tar hänsyn till egenskaperna hos det material som användes vid tillverkningen av röret.
 • V - hastigheten för avloppet av avloppsvatten;
 • H - rörpåfyllning (flödeshöjd);
 • D-sektion (diameter) på röret.

Längden av avloppsrör kan beräknas oberoende

 • koefficient K, för rör av slät material (polymer eller glas), måste vara lika med 0,5, för en metallrörledning - 0,6;
 • indikator V (flödeshastighet) - för varje rörledning är 0,7-1,0 m / s;
 • förhållandet H / D - säger fyllningen av röret, och bör ha ett värde från 0,3 till 0,6.

Interna och externa avloppssystem

När du lägger avloppsnät och vattenförsörjning i ett privat hus bör du ta hänsyn till några av de funktioner som orsakas av placeringen av deras enskilda sektioner.

Interna system

Vid installation av ledningar av avloppsröret i privathuset används två diametrar i allmänhet - 50 mm och 110 mm. Den första för dränering, den andra för toaletten. Anläggning av avloppsrör ska utföras enligt följande rekommendationer:

 • Rotationen av rörledningen (vid sitt horisontella läge) ska inte ske i en vinkel på 90 grader. För att ändra böjens riktning är det bättre att installera i en vinkel av 45 grader, vilket underlättar avsevärt passage av huvudflödet och minskar sannolikheten för ackumulering av fasta partiklar.
 • Fittings ska installeras på platser där systemet vänder, det bör granskas och bekvämt att rengöra eller demontera vid täppning.
 • i korta enskilda sektioner är det tillåtet att öka höjden, överstiger den rekommenderade hastigheten. En sådan kort gren kan vara ett rör som förbinder toaletten till stigaren;
 • På varje separat sektion måste ledningens lutning vara enhetlig, utan plötsliga droppar, eftersom deras närvaro kan skapa ett tillstånd för förekomsten av vattenhammare, vars konsekvenser kommer att vara att reparera eller demontera ett redan operativt system.

Att lägga avlopp i ett privat hus med egna händer (video)

Externa (externa) system

Korrekt installation och installation av avloppsrör krävs inte bara inomhus utan även utanför privathuset, från utgångspunkten för det inre avloppssystemet till septiktanken.

Därför bör du vara uppmärksam på följande punkter:

 • avloppsnät läggs i grävningar med ett djup på 0,5 till 0,7 meter. Storleken på begravningen beror på jordens egenskaper och justeras för specifika förhållanden.
 • När man förbereder grävar bör sand användas i botten för att fastställa den korrekta sluttningen på grund av sängkläder.
 • förberäknad sluttning (per meter) för att ge en guide från sladden sträckt mellan de hammare. Detta undviker onödigt sänkning eller höjning av avloppssystemet i vissa områden;
 • Efter att ha placerat rören på botten av grävningen, kontrollera återkomsten av den korrekta sluttningen, och korrigera vid behov med en sandkudde.

Stormavlopp

Samma system är krävande till lutningen, och dess närvaro är nödvändig för att eliminera bildandet av vattenackumulering på jordytan under utfällning.

Lagning av stormavlopp

Vid reglering av ett stormvattenutlopp beaktas samma parametrar som för huvudavloppssystemet - rörets diameter och materialet från vilket det tillverkas. Lutningsgenomsnitt:

 • för rör med en diameter av 150 mm - indikatorn varierar från 0,007 till 0,008;
 • vid 200 mm tvärsnitt - 0,005 till 0,007.

På privata gårdar kan du komma med med öppna vattendränssystem.

Men även med ett sådant system för vattenavlopp måste lutningen vara närvarande:

 • för dräneringsdiken - 0,003;
 • för brickor av betong (halvcirkelformad eller rektangulär) - 0,005.

När ligger avloppsröret? Vad borde vara avloppsrörets lutning?

Ordningen för enheten för stormavloppssystemet för ett privat hus

För normal drift av avloppsvatten bör lutningsvärdet överensstämma med de rekommenderade normerna för SNiP, eller beräknas med en speciell formel.

Uttrycket - ju större lutningen är desto bättre och snabbare dränerar - Ett fel som inte borde tillåtas för att undvika den efterföljande demonteringen av ett helt nytt avloppssystem.

Om du följer de tidtestade och driftsnormerna - avloppssystem och VVS under många år behöver inte repareras eller demonteras.

Avloppsslutt i ett privat hus - vad borde vara

Avloppsvinkeln för avloppet beaktas vid bestämning av var man ska göra ett hål i byggnadens vägg eller dess grund. Om det beräknas felaktigt kan det uppstå besvär under installationen, vilket medför extra kontantkostnader.
Installationen av avloppssystemet enligt SNiP utförs på grundval av speciella tabeller, där de genomsnittliga värdena som används vid installationen av det centrala avloppet från alla sanitära apparater är angivna.

Bestämning av avloppsslängning

 • blandas;
 • separat.

Avlägsnande av spillvätska och avlopp från privata hem utförs på följande sätt:
 • under tryck;
 • av gravitationen.

Tryckversionen i ett lanthusägande används extremt sällan, eftersom det är dyrt är det svårt att utrusta det, och en sådan enhet är opålitlig jämfört med gravitationens dränering. När man bestämmer sig för att utrusta en tryckledning är det inte nödvändigt att beräkna vad avloppsslangen i ett privat hus borde vara, eftersom vatten rör sig längs linjen under tryck (för mer information, "Vad ska vara avloppsrörets lutning i enlighet med normerna").

När du gör beräkningen måste du komma ihåg att höjden på det inre avloppssystemet kommer att skilja sig från denna indikator för extern och stormsystem. Faktum är att i varje av dem finns en vätska som har en annan sammansättning. Samtidigt behöver det externa avloppssystemet värmas upp.
I SNiP 2.04.03-85 anges att storleken på avloppsslangen påverkas av rörelsens hastighet, materialets tillverkning och fyllnadsgraden.

 • för rörledningen som passerar inuti huset borde den vara 0,5-1 cm per varvtalsmätare;
 • när man lägger den externa vägen - 1-2 centimeter.

Men dessa är ungefärliga värden, och mer exakta parametrar kan hittas under detaljerade beräkningar.

Indikatorer för avloppsvinkeln i ett privat hus

Alternativ för beräkning av lutningsvinkeln

 • bezraschetnuyu;
 • beräknas.

En icke-beräkningsmetod gör det möjligt att bestämma skillnaden i höjd vid en viss del av rörledningen, beroende på dess diameter. Medelvärdet för denna parameter är cirka 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena.

Designmetoden är avsedd för avloppssystem med konstant tryck av avloppsvatten.

 • med användning av Colbrooke-White-formeln;
 • genom att bestämma överensstämmelsen av avloppshastigheten för utflödet genom rören till den normativa koefficienten.

För privata hus är det svårt att använda formler eftersom det är omöjligt att veta graden av påfyllning av rörledningen och vätskans hastighet längs den utan att det finns speciell utrustning som professionella använder i sitt arbete vid beräkning av lutningsvinkeln. Därför beräknas höjden av rören i de enskilda hushållen enligt en icke beräkningsmetod.

Bestämning av avloppsslangen utan formler

Pipeline Laying

För arbetet kommer det att krävas:

Lutningen av rören av internt och externt avloppsvatten

Utsläpp av avloppsrör i urbana avloppssystemet eller till en autonom septiktank utförs av gravitetsrör. Därför är det viktigt att observera lutningen av avloppsrör med 1 meter i enlighet med kraven i SNiP. Den normala driften av avloppssystemet påverkas av ett antal faktorer, från diameter och material till platsen: internt kabeldragning eller externt.

Allmän information

Huvuduppgiften för att ordna avloppssystemet är att konfigurera rörledningen så att avloppet, inklusive flytande och fasta fraktioner, passerar utan att leda och inte skapa trängsel och trafikstockningar. Det är nödvändigt att observera rörens lutning, under vilken gravvattnet kommer att strömma i avloppsvattnet direkt i uppsamlaren och vidare till avloppsreningsverket.

Krav på organisationen av internt och externt avlopp, de nödvändiga sluttningarna och andra parametrar är strikt angivna i SNiP SNiP 2.04.01-85 "KONSTRUKTIONSNORMER OCH REGLER FÖR INRE VATTEN OCH AVGÅNG AV BYGGNADER" och SNiP 2.04.03-85 "DRAINAGE". EXTERNA NÄTVERK OCH FACILITETER.

Bakom de etablerade standarderna är inte en strikt beräkning, utan resultatet av test och observationer. Avloppets natur och deras konsistens är inte konstanta, och avloppssystemet bör fungera utan misslyckanden. Det är nödvändigt att eliminera eller minimera sedimenteringen av fasta insugningar och slam på kanalens väggar, se till att avloppssystemet löper tyst, förhindrar återflöde och obehagliga lukt tillbaka in i rummet.

Det har fastställts att vid hastigheten på avloppsröret på 0,7 m / s, strömmar vatten jämnt och fasta inslukningar följer flytningen av vätskan lättare, inte svängande på ett ställe. Detta förutsätter att diametern är vald så att de med en normal mängd avfall för denna anslutning fylls med ca 50-60%, men inte mindre än en tredjedel.

Den grundläggande empiriskt härledda formeln baserad på observationerna är:

där V är flödeshastigheten för utflödet, H är höjden av utflödesnivån i röret, d är rörets diameter, K är lutningsfaktorn, vars värde är referensvärdet inställt beroende på rörmaterialet.

K = 0,5 för plast och glas.

K = 0,6 för andra material (stål, gjutjärn, asbestcement).

Koefficienten beror på inre ytans grovhet och motståndet som skapas av fluidflödet.

Om lutningen är för stor, dränerar vattnet snabbt, och fasta insugningar kommer att sätta sig på rörets yta, vilket skapar en blockering. Med en stor lutning kommer vattnets flöde att vara turbulent med turbulens, buller och ökad luftutsläpp i rörets övre del, vilket leder till att avstängningsventiler bryts, störningar av siffror eller åtminstone vattenfälla och gas från avloppssystemet till rummet. På böjningar kommer att bilda en tillväxt.

Om lutningen är för liten eller frånvarande, kommer de tunga fraktionerna att ha tid att sätta sig på ytan och så småningom provocera en blockering. Eftersom vattnet inte snabbt kan övervinna hela vägen till utmatningsstället, när nästa parti kommer fram kommer det att finnas ett överflöde.

Det visar sig två villkor för rör för att säkerställa att kloakken fungerar normalt:

 • Diametern väljs utifrån den genomsnittliga volymen av avloppsvatten.
 • Lutningen bestäms så att den ger en optimal flödeshastighet på 0,7 m / s.

Toleranser skiljer sig åt för externa och interna nätverk, eftersom prioriteringarna är olika. I det första fallet, på ett enkelt sätt, bör avloppssystemet inte höras och utan att det uppstår obehagliga lukt. För utomhusprioritet kräver oavbruten drift inte konstant övervakning och rengöring.

Lutning beroende på diameter

Vad som är viktigt är flödet av avloppsvatten och rörets fullhet så att de flyter fritt i kollektorn eller septiktanken. Båda dessa punkter beror dock på själva rörets storlek och volymen av avloppsvatten och diametern väljs utifrån just den genomsnittliga dagliga volymen av avlopp och rörpåfyllning med 50-60% men inte mindre än en tredjedel vid en hastighet av 0,7 m / s.

Alla beräkningar reduceras till valet av en av standardstorlekarna: 50, 80, 100, 150, 200 mm. I praktiken är det bara att förtydliga lutningen för varje storlek och gränserna för tillåtet fel.

Lutning definieras i SNiP som en fraktionskoefficient. Värdet bestäms av förhållandet mellan längden och det önskade avståndet mellan den övre och nedre punkten vid kanterna. Koefficienten är numeriskt lika med höjdskillnaden mellan rörets kanter med en längd på en meter, uttryckt i meter.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Bestäm vattnet på avloppsröret: rörinstallation

God eftermiddag, kära abonnenter på byggportalen StroyVopros.net. I den här artikeln kommer vi att diskutera processen med att placera avloppsröret, nämligen vi kommer att uppmärksamma lutningsvinkeln hos avloppsröret. Så låt oss gå.

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till komfort i ditt hem, lägenhet, är att reningsverket fungerar korrekt. Problemet är särskilt akut i gamla bostäder med krav på gjutjärn. Med tiden uppträder sprickor och läckor i dem. Nu är det mest populära materialet för tillverkning av avloppsrör polymerer. Plaströr är mycket praktiska att installera och är tillgängliga för installation även av professionella.

Nödvändiga verktyg och material

För självinstallation av avlopp från plaströr behöver du följande verktyg och material:

 • själva röret (5 cm i diameter för dränering och 10 cm för stigare)
 • anslutningselement (armbågar och armaturer)
 • tätning manschetter
 • speciellt lim för plaströr,
 • penna, måttband, konstruktion nivå, såg.
 • vid behov - cement.

Att vara redo att arbeta

Vi undersöker det gamla avloppssystemet och fixar alla dess parametrar. Du kan ta en bild av det gamla systemet, så det blir lättare att montera en ny.

 1. Ta ett pappersark och skriv ett kopplingsschema för avloppsrör. Glöm inte att placera rörledningselementen och avstånden mellan dem, inklusive riserens centrala rör.
 2. Kontrollera ritningen med de faktiska avstånden mellan avlopparna i din lägenhet.
 3. Vi rekommenderar att du upprepar den gamla utformningen av avloppsrör. Det görs vanligtvis av yrkesverksamma och det finns inget behov av att ändra det.
 4. Beräkna den önskade mängden av avloppsrör och rördelar i plast på grundval av skiss och riktiga avstånd.

Video - sluttning av avloppsröret och dess inriktning

Beräkning av minsta höjden på avloppsröret

Det är möjligt att beräkna minsta lutningsvinkeln för avloppsröret med en speciell, ganska komplicerad formel.

Men du kan inte ta hänsyn till algebra och använda färdiga lösningar.

Höjden på avloppssystemets horisontella rördelar måste vara minst "0,02". Det vill säga på avloppsvattnet med en längd på en meter bör höjdskillnaden vid rörets ändar vara två centimeter.

Med en liten mängd transporterad avloppsvatten kan detta dock ökas betydligt till "0,03". Således, om du lägger en avloppssektion från ett handfat, bör pipens nivå sänkas med tre centimeter för varje rörmätare.

Tips för att välja rör

 1. Avloppsröret är grått. Rör av olika diametrar är konstruerade för att utföra vissa noderavlopp.
 2. Inget behov av att göra beräkningar - mät bara diametern på gamla rör, plocka upp plaströr med samma diameter.
 3. Du kan dock också använda en påminnelse: så när du installerar avloppet i tvättmaskiner och diskmaskiner används rör med en diameter på 2,5 centimeter; centimeter, och används för huvudstegare 11 centimeter.
 4. På samma sätt väljs längden på gamla rör också plastdräneringsrör, efter att du har skapat avloppsplaneringen kan du räkna antalet och konfigurationen av anslutningselementen.

Demontera gamla rör

Efter inspektion och mätning av det gamla avloppssystemet, utarbetande av rörledningar med alla anslutningselement, kan du börja demontera det.

 1. Vi undersöker de gamla gjutjärnens rör, bestämmer de element som vid demontering kommer att kräva ytterligare arbete (till exempel rör som passerar genom väggarna).
 2. Vi förbereder de nödvändiga verktygen.
 3. Stäng av vattentillförseln i rummet och varna dina grannar ovan om demonteringstiden.
 4. När vi arbetar noggrant med mejsel börjar vi demontera gjutjärnsröret och se till att bräckliga bitar av gjutjärn inte faller in i avloppssystemet under demontering - detta kan orsaka fel.
 5. För att demontera rörsektionen intill huvudrissaren kan du bara sätta av sin kvarn. Denna procedur är underförstådd om du inte kommer att ersätta huvudrättaren.
 6. Om anslutningarna av gjutjärnsledningar är fixerade med svavel (detta kan kontrolleras med den karakteristiska lukten efter uppvärmning av anslutningarna), bör demontering av anslutningarna av sådana rör utföras med en gasbrännare. Observera att detta arbete görs bäst i en andningsapparat.

Ytterligare installationsarbete är nödvändigt för att börja efter fullständig kylning av de anslutande noderna.

De viktigaste metoderna för installation av plaströrledningar

Det finns två huvudsakliga sätt att installera avloppsrör: Använd ett speciellt lim eller svetsning.

Limmontering av avloppsrör av plast:

 1. Skär bort rörändarna som överstiger de dimensioner som krävs för installationen.
 2. Skär kantar med sandpapper
 3. Avlägsna fett och fett från rörändar och fittings.
 4. Kontrollera kompatibiliteten hos de anslutna rörsektionerna, de bör kombineras med en liten ansträngning.
 5. Placera lim på de områden som ska limas. Ett tjockare lager lim appliceras på anslutningselementet, tunnare - faktiskt i rörets ände.
 6. Vi ansluter systemets delar, för att jämnt fördela limet, rotera röret i anslutningselementet.
 7. På den yttre kanten av föreningen bör en klistervals av konsistensen av flytande honung bildas.
 8. Tiden för fullständig torkning av limet och tillförlitlig fixering av elementen är cirka en timme.

Svetsad installation av avloppsrör av plast:

 1. Vi skär det monterade röret i önskad storlek, vi rengör och avfettar anslutningsdelarna.
 2. Vi förbereder en speciell lödningsanordning och värmer upp den till 260 grader
 3. Fixera anslutningselementet och rörsektionen på löddonets munstycke.
 4. Värm de delar som ska anslutas till den temperatur som anges i anvisningarna.
 5. Vi förbinder de uppvärmda delarna
 6. Vi inspekterar korsningen i frånvaro av backlash, luckor, polymerrester.

Några nyanser att installera plaströr

Proceduren för installering av avloppsrör av plast börjar med den övre noden, det vill säga avloppsdelarna ligger på högsta punkten. Det är av det att höjden av plaströr beräknas för rening av avloppsvatten. Anslutningarna på anslutningselementen måste installeras i motsatt riktning mot vätskans normala flöde. Kontrollera lutningsvinkeln hos plastavloppsröret med hjälp av en byggnadsnivå där de erforderliga märkena är närvarande. Du kan också styra lutningsvinkeln med förinställda märken på väggen.

Ofta, vid reparation av avloppssystemet i bostadshus, måste polymerplaströr förenas med gamla gjutjärn. Så i den vertikala delen av avloppssystemet i en lägenhetsbyggnad kan du använda en speciell montering för att sätta in ett segment som består av ett plaströr.

Det bör också komma ihåg att de horisontella delarna av avloppssystemet inte borde ligga vid de vertikala rören i rät vinkel. Vanligtvis används åtminstone två böjningar av röret för detta, vilket vart och ett avloppsvatten strömmar 45 grader. Således kommer du att minska turbulensen i avloppsvattnet och konstruera den rätta "inmatningen" av ditt avloppssystem i huset.