Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

 • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
 • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
 • från toalettskålar - D 110 mm.

För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

 • ge den mest akuta vinkeln
 • gör sluttningen minimal;
 • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

Vilka regler måste följa

Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

Egenskaper av huset avlopp

Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

 • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
 • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

Prov av internt ledningsarbete

Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
 • diameter av rör och rördelar;
 • längden av varje sektion till stigaren;
 • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

 • räckvidd och biltvätt;
 • badkar och handfat;
 • toalett skål och handfat.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

Extern rörläggning

Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

 • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
 • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

Hur man kontrollerar lutningen

För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.

Bestäm vattnet på avloppsröret: rörinstallation

God eftermiddag, kära abonnenter på byggportalen StroyVopros.net. I den här artikeln kommer vi att diskutera processen med att placera avloppsröret, nämligen vi kommer att uppmärksamma lutningsvinkeln hos avloppsröret. Så låt oss gå.

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till komfort i ditt hem, lägenhet, är att reningsverket fungerar korrekt. Problemet är särskilt akut i gamla bostäder med krav på gjutjärn. Med tiden uppträder sprickor och läckor i dem. Nu är det mest populära materialet för tillverkning av avloppsrör polymerer. Plaströr är mycket praktiska att installera och är tillgängliga för installation även av professionella.

Nödvändiga verktyg och material

För självinstallation av avlopp från plaströr behöver du följande verktyg och material:

 • själva röret (5 cm i diameter för dränering och 10 cm för stigare)
 • anslutningselement (armbågar och armaturer)
 • tätning manschetter
 • speciellt lim för plaströr,
 • penna, måttband, konstruktion nivå, såg.
 • vid behov - cement.

Att vara redo att arbeta

Vi undersöker det gamla avloppssystemet och fixar alla dess parametrar. Du kan ta en bild av det gamla systemet, så det blir lättare att montera en ny.

 1. Ta ett pappersark och skriv ett kopplingsschema för avloppsrör. Glöm inte att placera rörledningselementen och avstånden mellan dem, inklusive riserens centrala rör.
 2. Kontrollera ritningen med de faktiska avstånden mellan avlopparna i din lägenhet.
 3. Vi rekommenderar att du upprepar den gamla utformningen av avloppsrör. Det görs vanligtvis av yrkesverksamma och det finns inget behov av att ändra det.
 4. Beräkna den önskade mängden av avloppsrör och rördelar i plast på grundval av skiss och riktiga avstånd.

Video - sluttning av avloppsröret och dess inriktning

Beräkning av minsta höjden på avloppsröret

Det är möjligt att beräkna minsta lutningsvinkeln för avloppsröret med en speciell, ganska komplicerad formel.

Men du kan inte ta hänsyn till algebra och använda färdiga lösningar.

Höjden på avloppssystemets horisontella rördelar måste vara minst "0,02". Det vill säga på avloppsvattnet med en längd på en meter bör höjdskillnaden vid rörets ändar vara två centimeter.

Med en liten mängd transporterad avloppsvatten kan detta dock ökas betydligt till "0,03". Således, om du lägger en avloppssektion från ett handfat, bör pipens nivå sänkas med tre centimeter för varje rörmätare.

Tips för att välja rör

 1. Avloppsröret är grått. Rör av olika diametrar är konstruerade för att utföra vissa noderavlopp.
 2. Inget behov av att göra beräkningar - mät bara diametern på gamla rör, plocka upp plaströr med samma diameter.
 3. Du kan dock också använda en påminnelse: så när du installerar avloppet i tvättmaskiner och diskmaskiner används rör med en diameter på 2,5 centimeter; centimeter, och används för huvudstegare 11 centimeter.
 4. På samma sätt väljs längden på gamla rör också plastdräneringsrör, efter att du har skapat avloppsplaneringen kan du räkna antalet och konfigurationen av anslutningselementen.

Demontera gamla rör

Efter inspektion och mätning av det gamla avloppssystemet, utarbetande av rörledningar med alla anslutningselement, kan du börja demontera det.

 1. Vi undersöker de gamla gjutjärnens rör, bestämmer de element som vid demontering kommer att kräva ytterligare arbete (till exempel rör som passerar genom väggarna).
 2. Vi förbereder de nödvändiga verktygen.
 3. Stäng av vattentillförseln i rummet och varna dina grannar ovan om demonteringstiden.
 4. När vi arbetar noggrant med mejsel börjar vi demontera gjutjärnsröret och se till att bräckliga bitar av gjutjärn inte faller in i avloppssystemet under demontering - detta kan orsaka fel.
 5. För att demontera rörsektionen intill huvudrissaren kan du bara sätta av sin kvarn. Denna procedur är underförstådd om du inte kommer att ersätta huvudrättaren.
 6. Om anslutningarna av gjutjärnsledningar är fixerade med svavel (detta kan kontrolleras med den karakteristiska lukten efter uppvärmning av anslutningarna), bör demontering av anslutningarna av sådana rör utföras med en gasbrännare. Observera att detta arbete görs bäst i en andningsapparat.

Ytterligare installationsarbete är nödvändigt för att börja efter fullständig kylning av de anslutande noderna.

De viktigaste metoderna för installation av plaströrledningar

Det finns två huvudsakliga sätt att installera avloppsrör: Använd ett speciellt lim eller svetsning.

Limmontering av avloppsrör av plast:

 1. Skär bort rörändarna som överstiger de dimensioner som krävs för installationen.
 2. Skär kantar med sandpapper
 3. Avlägsna fett och fett från rörändar och fittings.
 4. Kontrollera kompatibiliteten hos de anslutna rörsektionerna, de bör kombineras med en liten ansträngning.
 5. Placera lim på de områden som ska limas. Ett tjockare lager lim appliceras på anslutningselementet, tunnare - faktiskt i rörets ände.
 6. Vi ansluter systemets delar, för att jämnt fördela limet, rotera röret i anslutningselementet.
 7. På den yttre kanten av föreningen bör en klistervals av konsistensen av flytande honung bildas.
 8. Tiden för fullständig torkning av limet och tillförlitlig fixering av elementen är cirka en timme.

Svetsad installation av avloppsrör av plast:

 1. Vi skär det monterade röret i önskad storlek, vi rengör och avfettar anslutningsdelarna.
 2. Vi förbereder en speciell lödningsanordning och värmer upp den till 260 grader
 3. Fixera anslutningselementet och rörsektionen på löddonets munstycke.
 4. Värm de delar som ska anslutas till den temperatur som anges i anvisningarna.
 5. Vi förbinder de uppvärmda delarna
 6. Vi inspekterar korsningen i frånvaro av backlash, luckor, polymerrester.

Några nyanser att installera plaströr

Proceduren för installering av avloppsrör av plast börjar med den övre noden, det vill säga avloppsdelarna ligger på högsta punkten. Det är av det att höjden av plaströr beräknas för rening av avloppsvatten. Anslutningarna på anslutningselementen måste installeras i motsatt riktning mot vätskans normala flöde. Kontrollera lutningsvinkeln hos plastavloppsröret med hjälp av en byggnadsnivå där de erforderliga märkena är närvarande. Du kan också styra lutningsvinkeln med förinställda märken på väggen.

Ofta, vid reparation av avloppssystemet i bostadshus, måste polymerplaströr förenas med gamla gjutjärn. Så i den vertikala delen av avloppssystemet i en lägenhetsbyggnad kan du använda en speciell montering för att sätta in ett segment som består av ett plaströr.

Det bör också komma ihåg att de horisontella delarna av avloppssystemet inte borde ligga vid de vertikala rören i rät vinkel. Vanligtvis används åtminstone två böjningar av röret för detta, vilket vart och ett avloppsvatten strömmar 45 grader. Således kommer du att minska turbulensen i avloppsvattnet och konstruera den rätta "inmatningen" av ditt avloppssystem i huset.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Standard lutning av avloppsrör

Vilken lutning av avloppsröret ska vara och hur man gör det

För organiseringen av naturligt dränering är det mycket viktigt att räkna ut avloppsrörets lutning korrekt. Detta gör att ett sådant system kan fungera så länge som möjligt utan misslyckanden, särskilt hemma. Nedan kommer vi att överväga vad höjden av avloppsrör ska vara så att stagnationer inte bildas, vilket kräver ständig rengöring och komplicerar processen att driva systemet.

Organisationen av sluttningen i ett privat hus

Innan du börjar ersätta avloppsrör måste du lära dig alla regler och rekommendationer för sådana arbeten. Alla konstruktions- och konstruktionsmanipuleringar ska överensstämma med SNiPs normer och regler. De innehåller också information om minsta höjden av avloppsrör som ligger både i interna och externa dräneringssystem.

Det bör noteras att det inte rekommenderas att göra den maximala möjliga rörlängden i privata hus.

Om vattnet på avloppsröret är för högt kommer det att leda till en snabbare utflöde av vätska, vilket leder till att fasta partiklar löses på väggarna inuti röret. Sålunda uppstår stagnation, sifonbrott och obehagliga lukt. Ibland i lägenheter är det svårt att skapa de nödvändiga sluttningarna av rör för avloppsvatten. Det finns fall där någon lutning inte räcker - du måste använda en vertikal packning.

I närvaro av något projekt är det bättre att inte gå utöver gränserna för de utvecklade normerna. Dessutom, för att bestämma med nödvändiga lutningar av rör i ett privat hus, skulle det inte skada att samråda med en specialist.

Bestäm lutningen vid installation av internt avloppsvatten

Inuti huset är det önskvärt att lägga plaströr med en diameter av 50 och 110 mm. Det första alternativet är lämpligt för anslutning av alla sanitära apparater, förutom toaletten.

Det är nödvändigt att ta med ett antal tips från proffs för att installera hushållsavlopp:

 • Om rören löper horisontellt är det inte tillåtet att vrida i rätt vinkel. Böjningarna måste vara lika med 45 grader.
 • Vid vertikal läggning är rätvinklar tillåtna.
 • När rören vrids är det lämpligt att installera revisionsfogar för att kunna reparera och kontrollera avloppssystemet.
 • Om rörets längd är liten, kan lutningen göras mer acceptabla normer.

VVS-källorna omfattar VVS-installationer installerade i huset eller i lägenheten - det kan vara toaletter, handfat, badkar. För snabb utflöde av vatten är det nödvändigt att välja den korrekta standardhöjden på avloppsröret.

Enligt SNiP mäts höjden av avloppsrör i centimeter, och minsta siffra ska inte vara mindre än 2 cm per meter rör. Också inom platsen kan man inte ändra typerna av ledningar, vilket kommer att vara störd hydrodynamik hos rörledningen, vilket kan orsaka hydraulisk chock och förstöring av rör.

Med andra ord ska varje efterföljande mätare av röret vara placerad 2 cm under den föregående. Det bör noteras att lutningen inte kan mätas i grader, eftersom det i detta fall finns olika signifikanta fel. Som ett resultat kommer fel att uppstå för alla typer av avloppssystem.

För att göra beräkningsförfarandet för ett privat hus lättare, tillämpas en mer enhetlig formel.

Räckviddsberäkning

För att bestämma vad som ska vara höjden av avloppsröret, som för gjutjärn, plast och asbestcement, beräkna deras grad av fullhet. Detta är för att förhindra eller minimera möjliga framtida blockeringar. Tack vare de erhållna uppgifterna kommer det att vara möjligt att beräkna höjden på rören.

Beräkningen utförs enligt följande formel:

där H är fullhet, B är höjden av avrinningsnivån, D är sektionen av rör.

Tänk på att gränsvärdet för fullhet är lika med 1, det kommer att säga att röret är helt fyllt och det finns ingen förspänning.

I procentandelar är det bättre om beläggningen ligger inom området 50-60. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till materialet för tillverkning av rör och lutningsvinkeln i förhållande till septiktanken. Asbest- och gjutjärnspiparna fylls mycket snart på grund av den höga ytan i deras inre väggar.

Dessutom kommer detta värde att tillåta avloppsvatten att röra sig med en hastighet av 0,7 m / s, så att det blir möjligt att hålla fasta föroreningar i konstant rörelse, vilket förhindrar att de håller sig fast vid rörväggarna.

Under felberäkningar ställs uppgiften att beräkna maximal rörelsehastighet för avlopp genom avloppsrör. På samma sätt utförs beräkningen av minsta lutningen på den externa typen av avloppsvatten. Eftersom externa avloppssystem använder rör med stora tvärsnitt, bör lutningen göras lämplig.

Hur man bestämmer lutningen

För att räkna ut hur man korrekt gör en avloppsslutt måste du veta allt om avloppssystemets längd.

Det är värt att överväga ett exempel på att bestämma beräkningen av lutningen av rör som installeras i ett privat hus eller lägenhet. Antag att systemet består av rör med ett tvärsnitt på 10 cm och deras längd blir 15 m. Sedan bestäms lutningen genom att multiplicera längden på rören med lutningen vald från GOST eller SNiPa.

Specifika siffror kommer att vara enligt följande: 15 m (längd av rör) × 0,02 (lutning, enligt standarder) = 0,3 m, det vill säga 30 cm.

Enligt den slutliga figuren kan man bedöma att skillnaden i höjd mellan initialhöjd och mål är 30 centimeter.

Standarder rör sluttningar för avloppssystem

Processen för hur man kontrollerar höjden av avloppsröret har vi redan delvis granskat. Det är också värt att lägga till att detta värde beror på rörens diameter. I lämplig tabell kan du hitta information om vad som ska vara sluttningen när du installerade den här sanitetsanordningen.

SNiP, förutom att bestämma rörets lutning, förklarar hur hela avloppssystemet ska installeras.

Tilldela följande lista med regler:

 1. Den önskade lutningen bestäms utifrån den installerade stigarens tvärsnitt.
 2. Om stigerörens tvärsnitt inte överstiger 11 cm välj vinkeln vid 2 cm per meter.
 3. Minsta höjden på rör med ett tvärsnitt på upp till 5 cm är 3 cm per meter rör.
 4. Om rörsektionen överstiger 16 cm, blir lutningen lika med 0,8 cm.

Det är värt att notera att med en sluttning för avloppsrör måste du bestämma vid utformningen av vilken struktur som helst.

Höjningsstandarder vid arrangemang av extern typ av avlopp

Systemet för externt avloppsvatten är avsett för avloppsvatten från huset till septiktanken. Som regel används gjutjärn, asbestcement eller PE-korrugerade rör för ett sådant system.

Eftersom rör för externa system ofta har stora tvärsnitt definieras separata regler för byggkoder för dem:

 1. Med ett rörtvärsnitt på upp till 15 cm blir minsta lutningsvärden lika med 0,8 cm per meter rörledning.
 2. Dräneringens maximala värden är 15 cm med 1 m.
 3. För motorvägar med ett tvärsnitt på 20 cm kommer lutningen att vara 0,7 cm för varje rörmätare.

Den mest acceptabla för huset kommer att vara gravitation system, lutningen som bildas i utgrävda grävningar längs hela ledningen av rörledningen. Det är värt att överväga att rören i det externa avloppssystemet bör ligga under jordfrysningsnivån. Dessutom är det värt att komma ihåg om installationen av någon typ av isolering.

Med en maximal lutning på 0,15 (dvs en droppe på 15 cm) kommer systemet att vara mycket ineffektivt, siltning och igensättning kommer att uppstå på grund av snabb rörelse av vatten.

Under alla omständigheter kommer avloppsrörets och andra avloppsrör i avloppssystemet att bestämmas av de tillåtna gränsvärdena. Det optimala värdet är som regel det som ligger mellan minimi- och maximivärdena. Maximala möjliga värden för externt avlopp är endast tillåtna vid utvinning av rent vatten, om det inte finns risk för täpprör.

För att bestämma vad som ska vara sluttning av avloppsrör är det nödvändigt vid konstruktionsstadiet. Om ett sådant system är organiserat korrekt, kommer det att fungera så länge som möjligt utan fel och med maximal effektivitet.

Regler för beräkning av avloppsslängningar per meter, basformler

Principen för drift av varje avloppssystem av gravitationstyp är rörelsen för vätska och sediment. Därför utförs installeringen av avloppssystemet under en viss lutning. SNiP bestämmer tydligt vad som ska vara minsta höjden av avloppssystemet vid 1 meter avloppspassage på olika ställen. Avvikelse från dessa normer är strängt förbjudet, eftersom detta kan leda till en minskning av avloppssystemet.

Vad är en

Avloppssystemet innehåller specialrör för flödet av vätska från lokalerna. För att utflödet av vätska ska kunna utföras korrekt är avloppssystemet inställt i en viss vinkel. Beräkning av avloppsslangen på 1 meter, du måste använda en särskild formel: V√H / d≥K.

För att dechiffrera formeln är det ganska enkelt:

H - bestämmer graden av påfyllning av rörledningen.

V - anger vätskeflödet i m / s.

K - indikerar lutningskoefficienten.

D är rörets diameter.

För att ta reda på vilken sluttning av avloppssystemet, utan att använda formler, kan du använda redan tillgängliga data som beräknas med hänsyn till diametern. Bara en beräkning kommer att låta dig veta vilka hörn som är bättre att förutse.

Nödvändiga backar och diametrar av rör för dränering Vilken vinkel av avloppsslangen ska vara

Typer av avloppssluttningar på 1 meter

Det finns flera typer av backar, med hänsyn till typen av avloppsvatten.

För internt

Rör med en diameter av 40, 50, 80 och 100 mm används för avlopp av intern placering. Den optimala lutningsnivån för sådana rör är: 0,035, 0,03, 0,2 respektive 0,015. Materialdiametern, som är lika med 100 mm, appliceras på gemensamma anslutningszoner där alla rörledningar i systemet konvergerar.

När du använder adaptrar från en större storlek till en mindre, görs installationen på ett sådant sätt att en platt yta bildas på kanalens nedre del, vilket säkerställer ett kontinuerligt flöde av flytande rörelse. Skidorna på alla sidor av övergångsenheten är monterade på grundval av den beräknade koefficienten.

Den nödvändiga förspänningen är ordnad av fästelement som accepterar strukturens betoning eller på grund av lutningen på lådan där avloppssystemen kommer att installeras.

Systemdelen med en längd på upp till 1,5 meter från mixern eller andra hushållsapparater kan installeras i valfri ordning, men omfattas av lutningen från enheten till avloppssystemet. Att vända sig till ett sådant system är alltid utrustad med en tee eller ett knä, höjden av sådana strukturer är 67 grader. Vid lutning är det alltid nödvändigt att ta hänsyn till den riktning som måste motsvara rörelsen. För att ansluta stigaren ska du alltid använda en tee och ställa in den med en vinkelvinkel på 67-87 grader. Om din lägenhet fortfarande använder en rektangulär te, rekommenderas det att byta ut den när du installerar det inre avloppssystemet.

För utomhusbruk

För det yttre systemet används ett material med en diameter av 100, 150 och 200 mm och motsvarande höjning är 0,012, 0,01 och 0,07. Rör av detta system måste ligga på samma nivå och med samma lutning längs hela längden från utgången från huset till själva urladdningen.

Kombinationen av rör med olika diametrar eller gradienter i backar är strängt förbjudet. Om det är nödvändigt att avvika från de etablerade reglerna, kommer en visningsbrunn att vara utrustad vid övergångspunkten.

För att korrekt utföra den nödvändiga lutningen rekommenderas att man i förväg gräver en grävning med en ökad urtagning. Dessutom är djupet av skytten alltid beredd på ett djup av 20-25 cm, för att bilda ett sandigt stöd under systemet. Därefter är sanden delvis fylld och stödelementen är monterade för alla enskilda element. Och endast då hälls resten av sanden.

Typer av sluttning utomhus avloppshalv 0.15 - maximalt tillåtet under alla förhållanden

Beroende på rördiameter

Effekten av avfallsprocessen beror på vätskans hastighet och rörens fullhet. Men dessa två indikatorer är nära relaterade till det viktiga kriteriet, rörets diameter. Det är värt att beakta att diametern är vald utifrån beräkningen av den genomsnittliga dagliga volymen av avloppsvatten och graden av fyllning av rör med 50-60 procent.

Avloppsrörets maximala och minsta sluttningar anges i SNiP som ett bråknummer. Denna koefficient ställs in av förhållandet mellan längd och önskat mellanrum mellan de övre och nedre gränserna längs kanten.

För olika diametrar finns deras backar:

 • För en rördiameter av 40 mm, kommer den första koefficienten för minsta lutningen att vara 0,03 och maximivärdet är 0,04;
 • För en diameter av 50 mm kommer minsta lutningsförhållandet att vara 0,025 och det maximala värdet är 0,035.

För att ta reda på systemets lutning på ett plan plan, är det nödvändigt att utföra en längdmultiplicering med en lutningsfaktor. Om resultatet multipliceras med 100, kommer det resulterande numret att vara i centimeter.

Lutningsvärde beroende på rördiameter

Kantsvinkelberäkning

Oavsiktligt beräkna lutningsvinkeln är ganska svårt, för det här behöver du mycket data, som endast experter kan räkna ut. Men ur matematikens synvinkel är det möjligt att bedöma situationen.

Behöver veta hur stor rörledningen är. Denna indikator kan hittas med en ganska enkel formel: Y = H / D, där H betecknar nivån av spillvätska och D - dess diameter.

Även med minimal kunskap om matematik kan det förstås att ju närmare Y värdet till en, desto större är beläggningen för avfall. Om det erhållna värdet faller under kriterierna 0,5-0,7, motsvarar fyllnadsvärdet sitt optimala värde och anges med symbolen K. Om följande ojämnhet observeras kommer avloppssystemet att vara mest effektivt.

Ojämlikheten K ≤ V√y, där V anger flödeshastigheten för vätska genom rören, √ y är kvadratroten av rörets beläggningsindex och K är den optimala indikatorn för fyllnadsvärdet.

Beroende på höjdskillnaden i början och slutet av röret på dess lutning

Tiltmätning

När det gäller teorin är allt klart, men hur kan vi mäta avloppssystemet i praktiken hemma? Det första du behöver göra är att förbereda en perfekt platt horisontal yta. Med avseende på denna yta och mätas.

Som en ungefärlig yta borde du inte välja golv i rummet, de uppfyller sällan ovanstående krav. Naturligtvis är det bästa alternativet för det här jobbet en lasernivå. Men ett sådant verktyg, inte alla har råd att köpa för en enda användning, så du måste använda de traditionella metoderna för att bestämma nivån.

Byggnivån är idealiskt att klara av uppgiften att bestämma lutningen av avloppssystemet med 1 meter. Men förutom honom kommer andra verktyg att behövas:

 • rör;
 • Bubbelnivån - om grunden av nivån är gjord i en halvcirkelformad form, blir det mycket bekvämare för en person att använda den i arbetsflödet;
 • beslag och hårdvara för fästelement;
 • en penna
 • bågfil.

Vid bestämning av avloppslängden kan det inte vara utan nivå

Observera att bubbelnivån, förutom de två grundmärkena, måste ha två mer på varje sida. Alla etiketter visar en skillnad med horisontlinjen 1 cm i en riktning eller en annan.

Måttets början måste utföras från den lägsta punkten. Röret är kombinerat med huvudsystemet och är fastsatt med ena sidan på väggytan. Vidare etableras en konstruktionsnivå på röret, varvid det tillåtna överskottet bestäms.

Luftbubblan ska vara i kontakt med önskad uppdelning, med hänsyn till vilken nivå av systemförspänning du behöver. Gör sedan fästet i rörets andra ände. Detta görs tills röret når den installerade diskbänken eller toalettskålen. Vid tillämpning av alla normer och regler kommer det utrustade avloppet att ha en nödvändig lutning.

Om du inte kunde hitta en nivå med tre poäng, använd sedan normal nivå, bara uppgradera den lite. För att göra detta, utför kalibreringen, som utför en rak linje avsatt på väggens yta med nödvändig underdrift. Med din nivå kopplad till linjen, gör ett märke på skalan där bubblan är i kontakt med skalan.

Mätning av internt avloppssystem

Varför är det nödvändigt

Först och främst behövs lutningsvinkeln för att undvika blockeringar i avloppssystemet. Detta gör det möjligt för ägare av privata hem att leva sorgfria under många år. Men vi måste komma ihåg att en mycket stor lutningsvinkel kan påverka reningsverkets egenskaper.

Det finns flera kränkningar av operativa egenskaper:

 • nedbrytning av systemet, vilket kommer att uppstå på grund av för snabbt vätskeflöde, dålig spolning av fasta fraktioner. Så småningom bildas ett lager av slam på rörets yta, som måste rengöras.
 • Om lutningsnivån för avloppssystemet för metallprodukter väljs felaktigt kommer den övre delen att korrodera vilket minskar livslängden för avloppsröret.
 • med en överdriven stor sluttning på ett långt rör, finns det en sannolikhet för sifonbrytning. Det innebär att man får en obehaglig lukt inuti rummet.

Dessutom kan en överdriven lutning leda till ökad ljudnivå under spolningsprocessen.

Videon visar hur man korrekt bestämmer lutningen på avloppet vid 1 meter.

Rörlutning för avloppsvatten vid 1 meter: SNiP, rekommendationer och beräkningsmetoder

För lutningen av de externa och inre avloppsrören i ett privat hus, liksom för att lägga avloppssystemet i lägenheten, har exakta standarder redan beräknats och motsvarande rekommendationer från SNiPs har lämnats in. Men ofta för korrekt utflöde är det nödvändigt att beräkna optimal höjdnivå, baserat på individuella parametrar, typ av rum, material och rördiameter.

Låt oss överväga SNiPs, rekommendationer och formler för att beräkna vilken lutning ett rör ska ha för avloppsvatten till en längd av 1 meter i olika fall - i en lägenhet, ett privat hus, ett internt och externt nätverk och beroende på materialet som används för att göra avloppsrör.

Betydelsen av sluttning

För normal drift av avloppssystemet är det viktigt att göra noggranna beräkningar. Vilka är konsekvenserna av misstag?

 • För mycket förspänning kommer att leda till ett ökat utflöde, vilket kommer att åtföljas av starkt ljud. Detta raderar snabbt den inre ytan och sänker självrengöringen.
 • Otillräcklig nivå hotar att täppa till systemet, särskilt om det inte ger en fekal hushållspump. Platsen för rörledningens blockering är svår att diagnostisera och tar lång tid att reparera.

Bäst av allt, när rörelsen för avlopp sker med en hastighet på 0,7 -1 m / s. den Beräkningsprocessen måste ta hänsyn till rörets diameter, material och fullhet (hydropress).

Vid utformning av ett avloppssystem är det vanligt att styras inte med formler, utan av värden som ges i SNiPs. Installation i byggnaden regleras av kraven i avsnitt 2.04.01-85, och utomhusinstallation regleras av avsnitt 2.04.04-85.

Olika beräkningsmetoder behövs för höghus och stora bostadsområden.

Alla siffror anges i form av koefficienter och mäts i centimeter per löpande mätare. Beteckningen i grader används inte på grund av stora fel i installationsprocessen till en septiktank eller avloppsbrunn som ligger 10-12 m från huset. Så, för en diameter av 40-50 mm och avståndet hos septiktanken vid 12 m, används en koefficient på 0,03 (3 cm / m) och för en sektion av 85-100 mm - 0,02.

Den minsta tillåtna lutningen för externa och interna avloppsledningar enligt SNiP är 0,015, med en lutning av avloppsrör med en vinkel som är mindre än de minsta fasta partiklarna kvarstår i röret. I små områden - högst 1 m tillåts en koefficient på 0,01.

Den maximala höjden på de externa och interna avloppssystemen överstiger inte 3% enligt standarderna och beror i allmänhet på flödeshastigheten. En hastighet på upp till 1,4 m / s måste bibehållas i avloppsrör, annars kommer avloppet att delas upp i fraktioner och fasta partiklar kommer att förbli i systemet.

Rördiameter i millimeter

Rekommenderat lutningsförhållande

För sänkor, handfat, sänkor och badrum väljs pipar med diametrar 40-50 mm med en lutning från 2,5 cm till 3,5 cm per meter. För att dränera dräneringsvattnet från toaletten är linjediametern 100 mm. Minsta värdet per linjär mätare är 0,012, och normen är 0,02. När du installerar applicerad bubbla eller lasernivå.

Så, hur man beräknar rätt lutning när man lägger avloppsrör i avloppsnätet? Formeln för beräkning av de normativa koefficienterna:

Separat kan den komplexa Kollbrook-White-formeln appliceras. Hon ser så här ut:

Avloppsrening i höghus ligger vertikalt. Avloppet rör sig längs väggarnas diameter och i mitten av strömmen - tryckluft. Med detta flöde visas inte täppningen nästan.

Beräkning för ett privat hus

Med små volymer avfall behövs inte beräkning. Det viktigaste är att lutningen inte får vara mindre än det minsta tillåtna enligt SNiPs normer.

Det är viktigt att avloppssystemets lutning och tvärsnitt bidrar till rörledningens fyllighet på minst en tredjedel av diametern.

För att öka underhåll och livslängd rekommenderas att man använder rör av samma material.

Vanligtvis är det föredraget att socket monteras mot flödet på motorvägen. Om det behövs, ändra flödesriktningen, är det önskvärt att undvika vassa varv.

Så istället för en montering på 90 o är det lämpligt att använda 2 till 45 o.

Vid tvingad extern avloppsvatten ligger all rörmokare under septiktankens nivå. Beräkningen av vinklarna längs hela rörledningens längd blir irrelevant. Det är bara nödvändigt att avloppsvattnet flödas till en enda kollektor genom gravitation, och därifrån pumpas ut med en hushållspump. Vilka rör som används för utomhusavloppssystem hittar du utifrån den här artikeln.

Det andra alternativet är att installera en fekalpump i systemet efter varje sanitär enhet. Hur man korrekt hanterar avloppsvatten i ett privat hus, kommer vi att berätta i den här artikeln.

Optimala värden för utomhussystemet

Vid utläggning av det externa avloppssystemet tas punkten för rörledningens utlopp från väggen eller fundamentet som grund. Regeln observeras: ju mindre sektionen desto större är lutningen. För ett normalt utflöde med en diameter av 110 är 0,02 tillräckligt och för rör på 60-80 mm 0,03 och mer behövs.

Det finns tre huvudfaktorer att tänka på:

 1. Lättnad. Avloppsbrunnar är vanligtvis placerade på lägsta punkt på platsen, så att grävens naturliga lutning också läggs till.
 2. Djupet av rörledningen nära septiktanken bör inte vara lägre än inloppet till avloppsbrunnen.

Lutningen måste vara rationell, så att du inte behöver gräva i poolen för avlopp för djupt - det är både dyrt och farligt om grundvattnet kommer in i septiktanken.

 • Skytten bör vara djupare än jordfrysningsnivån.
 • Interna rörinstallationsregler

  När man lägger inre rör. där alla punkter reduceras till en enda stigare, beräknas utsläppsvolymen helt för alla enheter. ansluten till motorvägen. Var noga med att beräkna golvets ojämnhet, så att lutning och höjdskillnad mellan VVS och diskbänken överensstämmer med SNiPs normer.

  Ytterligare rekommendationer

  I samband med design och läggning måste man vara uppmärksam på några punkter:

  1. Naturlig krympning. Jord kan komprimeras under påverkan av yttre faktorer, vilket medför att lutningen förändras.
  2. På vissa områden är det lämpligt att sätta inspektionsluckor i steg om 30-40 cm vid täppning på grund av dåligt utflöde. För samma ändamål ansluter specialister rören i en vinkel på minst 120 °.
  3. Beräkningar utförs från utgången av avloppssystemet, men installationen sker alltid i omvänd ordning - bort från avloppsbrunnen.
  4. Projektet är utformat så att längden på linjen var minimal. Ju kortare linjen desto mindre sannolikt är det att bli igensatt eller bruten.

  Korrekt lokalisering av avloppsvatten för att undvika blockeringar och säkerställa en lång livslängd för all kommunikation.

  Det bästa beräkningsalternativet är inriktning mot byggnadsregelns normer och föreskrifter och med hänsyn till byggnadens individuella egenskaper och platsen för badrummen. När installationen är färdig innan skytten är instängd, kontrolleras alla delar av linjen för läckstäthet och tillförlitlighet av utflödet.