Hängande rörledningar

(Fästning av vattenintagståg och avloppsrör utförs med hjälp av gardinstänger och väggstift med parentes)

De hänger rännorna (fig. 205) i två steg. Först montera klämmorna (fig. 205, c) och häng sedan av avloppsrörets delar: länkar - nedre, stänga 9, knä 8, knä 7 och tratt 6. Näs i stenmurar för trafikstockningar 11 under stiftet på oket 10 genomborra bulten eller elektrisk borrning.


Fig. 205. Hängande rörledningar:
a - top; b - den nedre delen; inklämning med stift; g - fastsättning av intilliggande länkar; 1 - tak 2 - väggruta; 3 - bricka; 4 - nit; 5 - taklås med klämma; 6 - tratt; 7 - knä med korrugeringar; 8 - tvärbindning 9 - avslutande länk; 10 - väggstift med klämma; 11 - kork; 12 - cement-sandmortel; 13 - bältets tak 14 - mellanliggande; 15 - källare; 16 - märken; 17 - bult; 18 - en mutter; A, B, C, D, F - Avståndet mellan rördelarna; KH - avståndet mellan golvets övre kant och den sista väggstiftet

Monteringen av klämmorna börjar med att fixera de två fyren (övre och nedre) klämmorna och den nedre klämman inställd efter installationen av toppen. De återstående (mellanliggande) klämmorna installeras mellan de extrema på ett avstånd av en från en annan 1.3. 1,4 m, hamra dem i väggen till ett djup av 120 mm. I stenmurarna klämmas klämmorna i muren. Klämmor måste täcka röret 9 mer än hälften av sin omkrets. De böjda ändarna av klämmorna (stagarna) är anslutna till tråden vridna tätt med tång. Klämmor på bultar 17 med muttrar 18 används också. Vid montering av takstiften 5 för fastsättning av tratten är dess fixeringsremsa böjd eller förkortad så att trattkägans inlopp är 8,10 mm under droppskyddsöverhängen och trålkoppens styvvals ligger på klämman pin. Anslutningspunkten för den övre väggstiftet bestäms av knäets vinkel (135 °), utformningen av vattenintagstrattet, den angivna positionen i förhållande till droppen och mängden av borttagning av kronen i förhållande till väggen. Punkten X i stället för fastsättning av den övre väggstiftet och längden av grindlänken 8 med motsvarande avlägsnande av hörnen F bestäms av bordet. 63, avståndet mellan väggstiften - på bordet. 64.

Tabell 63. Data för att bestämma platsen för fastsättning av toppväggen

Installation av avloppsrör för utvändig avloppsrör. Fästpipor.

Takläggnings- och isoleringsarbeten måste utföras enligt arbetsritningar, arbetsprojekt (CPD) och kraven för SNiP II-20-74 och CH 301-65 *, av specialiserade lag under tillverkarens tekniska övervakning.

Avloppsanordningar utförs i enlighet med kraven i SNiP RK 4.01-41-2006 *, SNiP 2.04.01 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" och SNiP II-26-76 (2010) "Tak".

Detaljer om externa takrännor och dräneringsrörens storlek utförs i enlighet med kraven i SNiP RK 4.01-41-2006 *.

Tätning av takviktar, stöddelarna av staketets pelare och takets korsning utförs i enlighet med kraven i BCH II-83 och CH 420-71 "Riktlinjer för tätning av leder vid montering av byggnadsstrukturer."

När du arbetar på tak- och takkonstruktionerna följer du kraven i SNiP 3.03.01-87 "Bearing and enclosing structures", SNiP 2.08.01-89 * "Bostadshus" och de relevanta säkerhetsbestämmelserna i SNiP III-4- 80, arbetsritningar och riktlinjer PPR - projekt produktionsarbete.

1. Installation av avloppsrör för yttre rännor.

Systemet för externt dränering med organiserat vattenavlopp från taket består av takrännor, brickor, vattenintag och dräneringsrör. Gutters, funnels och downpipes kan göras:

 • från takstål med en tjocklek av 0,63 mm eller 0,7 mm;
 • från korrosionsbeständiga material - plast och galvaniserat stål med polymerbeläggning (ståltjocklek - 0,6... 0,7 mm, plastisolbeläggning - 100 mikron);
 • från PVC (polyvinylklorid).

Avloppsröret kan bestå av flera länkar, vars antal beror på stålplåtets storlek.

På varje rörbit:

 • böj först längsgående kanter för rullskarv,
 • och sedan utföra rullning av arbetsstycket, som ett resultat av vilket det tar en konisk eller cylindrisk form.

Rullning gjord manuellt eller med hjälp av speciella rullar.

I gränsytor och korreller anordnar hål för passage av rör. Omgå dessa utskjutande delar med hjälp av knän bör tillåtas som ett undantag.

Fästning av avloppssystemet utförs i två steg:

 • först och främst installera och fixa de horisontella delarna av beläggningen, väggen eller hängande rännor och plommon;
 • i andra hand monterar de enheterna i systemet och monterar systemets vertikala delar - dräneringsrör och övergångsböjningar.

Avloppsrör med en diameter på upp till 220 mm placeras på ett avstånd av 100... 150 mm från en byggvägg och rör med större diameter - på ett avstånd av 200... 220 mm.

Avloppsrör är gjorda av galvaniserat takstål:

 • för bostadshus höghus - rektangulär form, storlek 200x150 mm;
 • för bostäder låghus - rund med en diameter av 110 mm eller 140 mm;
 • för flera våningar och industribyggnader - rund, med en diameter av 220. 470 mm.

För att underlätta installationen dräneras avloppsrör och armbågar - en rulle är gjord på ett avstånd av 50-60 mm från toppen av röret och på samma avstånd i rörets nedre del är det smalt ned för att sätta in i nästa ledning av avloppsröret (för att samla glaset i glaset).

Utlopp från tåg och elbows är gjorda av korta delar av rör anslutna i en vinkel på 120 ° eller 135 °.

Ett alternativ för att fixera en avloppsrör med en tratt för väggrännor visas i Fig. 1.

Systemet för installation av avloppsröret med en tratt under väggrännorna.

1-tak överhäng 2-vägs rännan; 3-broms rännan; 4- dräneringstratt; 5-klämma under tratten; 6- avloppsrör; 6 "a" - rörflakning (fläns 50-60 mm); 6 "b" - höjdjusterbar rörrörare; 6 "с" - förminskning av röret; 7-vägs gutter krokar; 8- kne nedpip; 8 "a" - knäflakning (pärla 50-60 mm); 9-dränering: 10-grepp för fastsättning av avloppsrör; 11-husmuren; 12-dräneringsbricka.

Grips (Fig. 1, punkt 10) och rörledningar, med vilka avloppsrör är fästa på väggen, placeras vid ledningarna på rörlänkarna under utsträckta rullar (fig 1, punkt 6 "a"). Den slutliga armbågarna i markeringen (fig 1, pos 9) är fästa med två omrörare.

Arbetsområdet vid montering och installation av avloppsrör:

 1. montering av greppet (fig.1 pos.10) med borrning av hål genom elektrisk borrning och igensättning av pluggarna under krokarna;
 2. montering och montering av avloppsrör, inklusive raka länkar av rör, armbågar, utlopp, tåg med brickor, längs fasta tångar;
 3. fastsättning av rör på tänger, med fastspänning av rörledningar med tråd eller skruvförband.

Arbetssekvensen vid reparation och installation av avloppsrör för byggnader över 3 våningar:

 1. Sammansättningen av rörledningarna måste vara från topp till botten -
  • från färdiga ställningar,
  • från montering av gångjärn
  • eller från upphängda vaggar;
 2. Tunntunneln (fig 1, pos 4) är fastsatt med en slang (fig 1, pos 5) till takskenorna och ansluten via en bricka (fig 1, pos 3) med en väggkanal (fig 1, pos 2);
 3. Den nedre länken (bild 1, pos. 8) i dräneringsrörets armbåge är placerad under tratten (bild 1, pos 4) upp till stoppet på sin rulle (bild 1, s. 8a));
 4. Den nedre länken (fig 1 pos.8) i avloppsrörets armbåge placeras under avloppsrörets övre klocka (bild 1 pos.6) fram till dess rulle (bild 1 pos.8 "a");
 5. den nedre länken (bild 1, pos 6 "b") i avloppsröret sätts i änden av stigaren i den övre klockan (fig 1, pos 9), upp till stoppet i sin vals (bild 1, s. 9 "a");
 6. Avloppet i avloppet (fig 1, pos. 9) är monterat på två stift med klämmor (fig 1 i pos. 10), vars klämmor är fastsatta på bultarna så att rullens styvhet (fig 1, pos 9 "a") ligger på klämman (fig.1 s.10) på den sista stiftet.

De rör som dränerar vatten från taket är upphängda vertikalt på ett avstånd av minst 120 mm från väggen. Avloppsrörets avloppsrör (bild 1, pos 9) är belägna högst 400 mm över trottoarens eller blindområdets nivå.

Det är mer lämpligt att använda avloppsrör från galvaniserat stål eller material med högsta korrosionsbeständighet.

Vid rost, måla med oljemaling med förrengöring och torkning av oljeprimer.

2. Fastsättning av dräneringsrör.

Stålavloppsrören är fästa vid väggarna med stavsmycken av tappar och tänger (fig.2 pos.10), vilka är belägna vertikalt på ett avstånd av högst 1,5 m från varandra.

Ibland installeras stift med fästen för fixering av avloppsrör samtidigt med beläggning av tegelväggar.

Monteringen av den första takskenan som sitter i avloppsröret visas i Fig. 2.

Installera ledgen under avloppsröret.

1-tak tak 2- takdropp; 3-takskenor; 4-trampbricka; 5- avloppsrör; 6- avloppsrör; 7-eaves stift monteringsrör; 8- rulle styvhet avloppsrör; 9-rörstyvhetsrulle; 10-kläm eller rörledningsrör.

Monteringsavståndet på berget beror på avloppsrörets diameter och tas från tabell 1.

Tabell 1: Avstånd mellan väggstift för hängande avloppsrör.

Obs!
1. Storleken i fraktorns täljare hänvisar till rörens ena länkar, i nämnaren - för att dubbla.
2. Tolerans vid eventuell felaktighet i stiftinstallation:
- för rörledningar d = 100-140 mm - ± 8 mm;
- för rörledningar d = 180-216 mm - ± 10 mm.

Stirrup för avloppsrör till byggnadens väggar installeras vid rörledarnas leder under rullarna på de rullade rören.

2,1. Monteringsrör för väggrännor.

Vid montering av (första) hylsstiftet (fig.2, pos.5) för fastsättning av tratten under väggrännorna är dess fästremsa böjd eller förkortad så att trattkägans inlopp är 8... 10 mm under facket (Fig.3 pos.3) på takskenet och takets glasstyvhet (fig 3 pos. 19) berodde på stiftoket (fig 3 s. 20).

Monteringspunkten för toppväggstiftet (Fig 3, POS.10) bestäms av knäets vinkel 120 ° eller 135 °, utformningen av vattenintagstrattet (fig 3 POS.6), den angivna positionen i förhållande till droppstickan och mängden överhäng av takskenorna i förhållande till byggväggen.

Alternativet att montera dräneringsröret med en tratt under dräneringen för väggrännor från botten upp visas i Fig. 3.

Fäst avloppsröret för väggrännor.

A- montera övre delen; B-botten montering; B-monteringsklämma med en stift; G - fastsättning av intilliggande länkar på klämman;
1-tak 2-vägs rännan; 3-bricka; 4- nit 5- eaves stift med klämma; 6- avloppsrör; 7- knä avloppsrör med korrugeringar; 8- tvärbindning; 9 - avslutande länk; 10-vägspinne med klämma; 11-stickkontakt under stiftet; 12 - takbälte; 13-cement-sandmortel över korsning av bälte och vägg; 14 är en mellanprodukt; 15 - källare; 16- markera avloppsröret; 17-klämbult; 18-mutter; 19-rörstivningsvals 20-polig krage.
A, B, C, D, E, F är avståndet (enligt tabell 1) mellan detaljerna i avloppsröret; KH är avståndet (enligt tabell 2) mellan överdelarna på takbeläggningen och den sista väggstiftet.

Punkt X i stället för fastsättning av toppväggstiftet och knälänkets längd med motsvarande längd på överhänget av takskenorna (F) bestäms enligt tabell 2.

Tabell 2: Monteringsfäste för toppväggstiftet för hängande avloppsrör (bild 3) och längd på tvärbindningselementet.

Obs!
Siffrorna i fraktorns täljare betyder avståndet mellan takets övre kant och den sista väggstiftet (se KH i figur 3), nämnaren är längden på tvärlänkslänkarna.

2,2. Fästningsrör för hängande rännor.

Självklart är det mer praktiskt att installera avloppsrör vid arbete med flervåningsbyggnader uppifrån (för att inte bryta de etablerade rörledningarna), och för låga byggnader och när man arbetar från trappor - tvärtom Bottom-up.

Alternativet att montera dräneringsröret med en tratt under dräneringen för hängande rännor från botten upp visas i Fig. 4.

Fäst avloppsröret för hängande rännor.

A- montera övre delen; B-botten montering; B-monteringsklämma med en stift; G - fastsättning av intilliggande länkar på klämman;
1 - takhöjning; 2- dropp tak överhäng 3- skena fästkrok; 4- hängande rännan; 5- eaves stift med klämma; 6- avloppsrör; 7- knä avloppsrör med korrugeringar; 8- tvärbindning; 9 - avslutande länk; 10-vägspinne med klämma; 11-stickkontakt under stiftet; 12 - takbälte; 13-cement-sandmortel över korsning av bälte och vägg; 14 är en mellanprodukt; 15 - källare; 16- markera avloppsröret; 17-klämbult; 18-mutter; 19-rörstivningsvals 20 - hålet under rännan i toppen av tratten; 21-stift krage.
A, B, C, D, E, F är avståndet (enligt tabell 1) mellan detaljerna i avloppsröret.

Avloppsrör för 3 våningar och under oftast bottom-up monterad, med hjälp av en stege, ställning eller lyftplattform:

 1. Den första som ställer in två stift är ett märke (fig 4 position 16), som är fastsatt med en klämma med bultar (fig 3 position 10).
 2. Rullstivhetsmärken (fig 4 POS.19) bör ligga på kragen på den andra stiftet (bild 4 POS.10).
 3. Sätt sedan in den första källarlänken (fig 4 pos.15) i avloppsröret upp till stoppet på den undre rullen i märkets övre klocka (fig 4 pos.16).
 4. Den övre kanten på klockan på den första länken (Fig 4, position 15) måste vara inuti kragen på den tredje stiftet.
 5. Den andra länken sätts in i detta uttag (fig 4, pos 15), som vilar på stiftens krage med den nedre förstyvningsrullen. De bifogade länkarna klämmer fast.
 6. Ett knä sätts in i slutkroppens uttag, som är anslutet till korsknäskopplingen (fig 4, pos.8) i riktning mot vattenflödet.
 7. Därefter ansluts tratten (fig 4, pos 6) med knäet nedåt (fig 4, pos 7) till rörets knäled och fixeras med en krage till kronhjulet (fig 4, pos 5).

Så fixa alla mellanliggande länkar i röret, förutom stängning (fig 4, s. 9). När du installerar låsanslutningen, se till att båda rullens styvhet ligger på klämmorna på stiften.

När du monterar (den sista) bulten för att fästa tratten under de monterade rännorna, är dess monteringsremsa (Fig 4, pos 5) böjd eller förkortad så att trattens konans inlopp är 8... 10 mm under droppspetsen (bild 4, pos 2 ) takskenet och takstyckets rullstyv (fig 4 pos. 19) berodde på stiftklämman (fig 4 pos.21).

Därefter sätts i dräneringshålets hål (Fig 4, Poz.20) i dräneringsrännan (Fig 4, Poz.4), fäst med klammerna till dräneringarnas krokar (Fig 4, Poz.3).

Massan av rören är jämnt fördelad över alla stiften, vilket helt eliminerar dess längsgående utkast. I det här fallet bör spännarnas spännare hålla fast de anslutna länkarna så att de inte krossas.

Således är installationen av nedrör för väggrännor tillåten att utföras både från topp till botten och från botten till toppen.

Konsumtionen av material för delar av takplåtstål med en tjocklek på 0,5 mm enligt mätvärdena som anges i tabell 3.

Fäst avloppsröret på väggen

Avloppssystem behövs för att samla smält och regnvatten från hela taket, så att de skyddar takets yta och byggnadens väggar från för tidig förstörelse. När du installerar dräneringssystemet kommer du definitivt att stöta på en sådan sak som att fixera avloppsrör till väggen. Tillförlitligheten på hela din konstruktion av gutter beror på rätt montering.

Varför behöver vi grepp i avloppssystemet?

Handtag för avloppsrör är de viktigaste fästelementen i avloppssystemet. Detta element är monterat med en stift i byggnadens vägg och rör installeras där. Det är avsett att säkerställa tillförlitlighet vid installation av vertikala element i avloppssystemet och att tungan inte ska tillåta rören att böjas mot sidorna under påverkan av vind och andra kraftbelastningar. För att tapparna inte ska rosta, måste de vara tillverkade av galvaniserat stål eller belagda med en korrosionsförening. Avloppsrör installerade på avstånd från väggen från 30 till 35 centimeter. Praktiska skruvförbindelser säkerställer enkel och snabb rörinstallation. Grips är av tre typer:

- stift grepp Avsikten är att fästa rör av avlopp på tegel- och betongbyggnader.

- grepphårdvara Konstruerad för montering av rör på trähus;

- universalgrepp Den kan fästas på både trä och tegelhus. Används för byggnader av sandwichpaneler.

För installation måste du veta dräneringsrörets diameter och djupet som är tillräckligt för att fixa greppstiftet.

Varför klämmer i avloppssystemet?

För att fästa dräneringsrören mot husets väggar används klämmor för att fästa dräneringsrören. Detta är ett annat namn för samma grepp. Klämmorna är gjorda av plast, metallförstärkt eller metall. Metallklämmor är fästa med en enda lång hårdvara, och plastfixturer har två fästpunkter. Vid val av klämmor, överväga följande punkter:

- hårdvarans fixeringsdjup, som ska vara minst 50-70 mm

- Avståndet mellan framväggen och röret, eftersom det är förbjudet att fästa röret mot husets vägg.

- Isoleringskiktets tjocklek på byggnadens fasad.

Viktig rådgivning! Du får aldrig fästa klämman så att hårdvaran är i isoleringsskiktet, det här är en mycket opålitlig fästning!

Fixering av dräneringssystemet till väggen

Under installationen måste du följa följande rekommendationer:

- rör är monterade från topp till botten:

- Det är nödvändigt att göra hål i husets vägg för att fästa de stift som klämmorna är fastsatta på.

- fixturen för avloppsrör är monterad under en viss förspänning

Vid byggandet av ett nytt hus monteras fästelement under byggandet.

- När du monterar klämmorna måste du se till att de inte täcker röret väldigt tätt, särskilt när det gäller plastflöde, annars ökar plasttemperaturen eller krympas när temperaturen sjunker och sprickor kommer att dyka upp på rören.

Mount for drain - köp från tillverkaren i Moskva till ett fyndpris

Du kan köpa fästanordningar (rännor) för rör med en diameter på 100 mm från oss. upp till 220 mm. till konkurrenskraftiga priser direkt från tillverkaren utan extra avgifter för mellanhänder.

Standarddiametrar av fixingarna för avlopp som vi producerar

Fästningar för avloppsrör till väggen (klämma eller konsol) galvaniserad - det här är det bästa valet för förhållandet mellan lågt pris och hög kvalitet. Vi tillverkar fästelement av galvaniserat stål enligt GOST 7623-75.

Priser för fästanordningar för avloppsrör

Vi utför målning i olika färger på paletten RAL (det finns en begränsning av ansökans storlek, för mer information ring +7 (495) 504-37-45 eller e-post [email protected])

Kostnaden för produkter med målning

Fästning med målning i RAL-färger

Priserna för övriga komponenter i det utomhusgalvaniserade avloppssystemet som vi tillverkar publiceras på vår hemsida www.dgd-vodostok.ru i avsnittet Avloppspriser

Specifikationer finns i tabellen.

Varför köpa armaturer för avloppsrör (hållare, fickor, fästen) lönsamma från oss?

Vi som tillverkare kan göra de mest intressanta erbjudandenen för priset. Typiska diametrar finns i lager. Vi använder speciell utrustning i produktion, vilket gör det möjligt för oss att tillverka pålitliga och högkvalitativa produkter.

Fäst avloppsröret på väggen

Fäst avloppsröret på väggen

Avloppssystem behövs för att samla smält och regnvatten från hela taket, så att de skyddar takets yta och byggnadens väggar från för tidig förstörelse. När du installerar dräneringssystemet kommer du definitivt att stöta på en sådan sak som att fixera avloppsrör till väggen. Tillförlitligheten på hela din konstruktion av gutter beror på rätt montering.

Varför behöver vi grepp i avloppssystemet?

Handtag för avloppsrör är de viktigaste fästelementen i avloppssystemet. Detta element är monterat med en stift i byggnadens vägg och rör installeras där. Den är konstruerad för att säkerställa tillförlitlighet vid installation av vertikala element i avloppssystemet och tungan ska inte tillåta rören att böjas mot sidorna under påverkan av vind och andra kraftbelastningar. För att tapparna inte ska rosta, måste de vara tillverkade av galvaniserat stål eller belagda med en korrosionsförening. Avloppsrör installerade på avstånd från väggen från 30 till 35 centimeter. Praktiska skruvförbindelser säkerställer enkel och snabb rörinstallation. Grips är av tre typer:

- stift grepp Avsikten är att fästa rör av avlopp på tegel- och betongbyggnader.

- grepphårdvara Konstruerad för montering av rör på trähus;

- universalgrepp Den kan fästas på både trä och tegelhus. Används för byggnader av sandwichpaneler.

För installation måste du veta dräneringsrörets diameter och djupet som är tillräckligt för att fixa greppstiftet.

Varför klämmer i avloppssystemet?

För att fästa dräneringsrören mot husets väggar används klämmor för att fästa dräneringsrören. Detta är ett annat namn för samma grepp. Klämmorna är gjorda av plast, metallförstärkt eller metall. Metallklämmor är fästa med en enda lång hårdvara, och plastfixturer har två fästpunkter. Vid val av klämmor, överväga följande punkter:

Läs också: Varför rinner vattenrören

- hårdvarans fixeringsdjup, som ska vara minst 50-70 mm

- Avståndet mellan framväggen och röret, eftersom det är förbjudet att fästa röret mot husets vägg.

- Isoleringskiktets tjocklek på byggnadens fasad.

Viktig rådgivning! Du får aldrig fästa klämman så att hårdvaran är i isoleringsskiktet, det här är en mycket opålitlig fästning!

Fixering av dräneringssystemet till väggen

Under installationen måste du följa följande rekommendationer:

- rör är monterade från topp till botten:

- Det är nödvändigt att göra hål i husets vägg för att fästa de stift som klämmorna är fastsatta på.

- fixturen för avloppsrör är monterad under en viss förspänning

Vid byggandet av ett nytt hus monteras fästelement under byggandet.

- När du monterar klämmorna måste du se till att de inte täcker röret väldigt tätt, särskilt när det gäller plastflöde, annars ökar plasttemperaturen eller krympas när temperaturen sjunker och sprickor kommer att dyka upp på rören.

 • Fäst avloppsröret på väggen. Monteringsklämmor
 • Fixering av plaströr till väggen
 • Fästning av avloppsrör till väggen

Fästelement till väggar och tak

Särskild uppmärksamhet vid takets konstruktion bör betalas till dränering av vatten, i syfte att installera dräneringssystemet. Dess huvudsyfte är att skydda taket, fasaden och fundamentet från alltför högt inträngande vatten. Fästning av avloppssystemet utförs med hjälp av klämmor som är fastsatta på väggen med klämmor. I de flesta fall är byggnadens sluttande tak utrustad med avlopp. Den består av följande komponenter:

 • rännor;
 • stuprör;
 • trattar;
 • ytterligare tillbehör.

Gutters klassificeras enligt tillverkningsform och material. Rännans form utmärker sig:

Av produktionsmaterial:

Dessutom kan de ha ett mycket stort utbud av färger, vilket gör att du kan välja det mest harmoniska alternativet i varje enskilt fall. Under beräkningarna beaktas formeln av rännan nödvändigtvis eftersom den bestämmer användningsområdet och därigenom genomströmningen. Dessutom beaktas materialet från vilket det kommer att göras, plastelementen är mycket bräckliga och opålitliga vid användning vid låga temperaturer. Av denna anledning bör valet av dessa parametrar användas mycket kompetent.

Funktioner för installation av vattenavloppssystemet

Fastgör avloppet till byggnaden och taket utförs med hjälp av speciella fästen. Som en norm antas en regel enligt vilken fixeringen av rännan utförs genom varje mätare. Vid beräkningen av nedrör tar hänsyn till det faktum att var 10 meter av rännan ska vara utrustad med ett avloppsrör med en diameter på 100 mm. Det är väldigt användbart att känna till takets yta och till och med förbättra projektionen. Detta beror på det faktum att ett tak med ett område på 100m 2 och en sluttning på 30 ° kommer att få mer nederbörd än ett liknande tak med en lutning på 45 °. Specialister inom byggindustrin har länge fastställt att varje 100 m 2 takprojektioner måste vara utrustade med ett avloppsrör med en diameter på 100 mm.

Fästpipor har också klämmor, bara lite annorlunda än för rännorna. Ofta har byggnader och strukturer en komplex takkonstruktion som kräver ytterligare installation av avloppsrör. I detta avseende tar man vid beräkningen av dräneringssystemet hänsyn till närvaron av gavlar, utsprång, fönsterfönster och andra arkitektoniska detaljer.

Ett av de billigaste alternativen för ett modernt avloppssystem är galvaniserade stålsystem. De har goda egenskaper och lång livslängd. Den största fördelen som fördelar dem på ett lämpligt sätt från plastsystem är bevarandet av alla mekaniska egenskaper, oberoende av omgivningstemperaturen. En annan viktig fördel är deras låga pris och enkel installation. Det gör det möjligt, även för personer med genomsnittliga inkomster, att självständigt utrusta sig med ett högkvalitativt och billigt avloppssystem.

Särskilt ofta uppstår frågan hur man rensar avloppet från galvaniserat till byggnaden. Detta kan göras mycket enkelt med hjälp av speciella galvaniserade klämmor och konsoler, kommersiellt tillgängliga. En av konstruktionsegenskaperna hos galvaniserade system är närvaron av ett skyddande polymerskikt under färgen. När denna polymerbeläggning deformeras kommer korrosion att sprida sig mycket snabbt i hela det skadade området. I detta avseende är det förbjudet att använda skarpa föremål och verktyg vid drift och montering av galvaniserade element, såväl som att utföra överdrivna böjningar och andra åtgärder som är farliga för polymerbeläggningen.

När du väljer färg och textur i avloppet bör du ägna särskild uppmärksamhet åt färgen på taket och fasaden av byggnaden. Dräneringssystemet ska harmoniskt passa in i konstruktionen av strukturen och inte förstöra fasaden med sitt utseende. Annars borde avloppet vara dolt från baksidan av huset, vilket skulle vara den bästa lösningen om du inte kan välja en lämplig färg. Vid användning av mjuka plattor rekommenderar experter att installera ett plastavloppssystem. Detta beror på närvaron av ett lager av mineralflis med slipmedel. Vid stora vattenströmmar tvättas det av i avloppet, skrapar ytan på tornet, torkarna och rören, vilket kan leda till skador på polymerbeläggningen och korrosionsutvecklingen.

Monteringsfästen

Det rätta svaret på hur man ordentligt fixar takrännorna beror helt på typ av system och egenskaperna hos byggnaden själv. Vid konstruktion av dräneringssystem använder du följande installationsalternativ:

 • Monteringsfästen i horisontalplanet på takbeklädnaden används vid plastrännor.
 • I avsaknad av en frontplatta används takfästet på flänsbenen. Om det är omöjligt att utföra den här metoden, använd speciella fästen, justerbara i höjden på bultarna.
 • Göra ofta installation med fästning på botten av golvet eller takets tak.
 • Avloppsröret är fastsatt på väggen med klämmor (plast eller galvaniserad).

Valet av monteringsklämmor utförda med följande krav:

 • Att fästa klämman på väggen ska vara tillverkad av hårdvara med en arbetslängd på minst 50 mm.
 • Fästningsdjupet ska väljas med hänsyn till väggens värmeisoleringsskikt.
 • Det måste finnas ett mellanrum mellan väggen och röret.

Du borde veta att när spännen måste spännas måste man lämna ett gap på 1 millimeter för eventuell termisk expansion av avloppsröret på grund av fluktuationer i omgivande lufttemperatur.

Installation av takrännor

För att installera rännorna i avloppssystemet utförs följande steg i följd:

 • Resultaten av att mäta total längd av taksken beräknar behovet av takrännorna;
 • beräknar behovet av förbrukningsvaror för att montera avloppet till taket;
 • producera markering för montering av fästanordningar av elementet i avloppet;
 • Fästen monteras på förutbestämda platser, med hänsyn till den nödvändiga lutningen på takrännorna i tågets riktning;
 • Fixering av avlopp till taket med förinstallerade fästen.

Det är viktigt att veta att för genomförandet av högkvalitativ märkning är det nödvändigt att ha följande verktyg: ett måttband inte mindre än 3 meter långt, en sträck av trådar, en nivå, en penna.

Användning av extra tillbehör

Som extra tillbehör i det använda dräneringssystemet:

 • pluggar;
 • knä (45 ° eller 90 °);
 • kranar (för två eller tre strömmar);
 • gummitätningar (för plastsystem);
 • kompensatorer (eliminering av effekterna av termisk expansion).

Pluggar används för både plast och galvaniserat avloppssystem av vilken form som helst. De är utformade för att stänga avloppet, som inte leder till trattens sida. Knäet tjänar till att ändra avloppsrörets riktning i viss mån. Detta gör det möjligt att kringgå olika arkitektoniska särdrag eller för att dölja avloppet från baksidan. Offsets till flera strömmar gör att avloppsvattnet från alla befintliga avloppsrör kan släppas i ett avgasrör, vilket sparar tid och pengar avsevärt, eftersom det inte finns något behov av att dessutom bygga avloppsavloppet för varje tratt. Gummitätningar används vid anslutning av takrännor och avloppsrör, som både är vattentätande mellanrummet och ytterligare en tilläggsfaktor. Kompensatorer är moderna delar i avloppssystemet, utformade för att förhindra deformation under termisk expansion.

Vid drift av dräneringssystem är det ofta svårigheter som inte observerades under installationen. Ofta beror detta på täppning av avloppssystemet, kränkning av dess integritet eller mekaniska skador. Så efter årets höstperiod måste nästan alla rännor rengöras från det löv som har ackumulerats där för hela året. Vägen ut i denna situation kan vara installationen av ett skyddsnät, ovanpå toppen av rännan och ha en perforerad yta. Detta möjliggör oförhindrad passage av vatten i avloppssystemet, samtidigt som bladen behålls.

Det är viktigt att veta att trots att man installerar ett skyddsgaller är det nödvändigt att periodiskt rengöra rännorna från skräp och löv.

Ett annat vanligt fall är skador på plastavloppssystem på grund av frysning. För att undvika detta används ett anti-isbildningssystem som består av värmekablar och en kontrollpanel.

Relaterade nyheter

Så här fixar du avloppsrör till väggen

Avloppsstrukturer är inte bara en del av byggnadens inredning, dessutom utför de funktionen att samla vatten som faller på taket i form av nederbörd och dess dränering från byggnadens grund och väggar. Detta gör det möjligt för dig att skydda byggnaden från att få på sin extra fuktighet.

Ofta anställs professionella takhanterare för att installera dräneringssystem, men denna process kan inte kallas mycket svårt, så nästan alla privata husägare som har lite tekniska färdigheter och den nödvändiga kunskap som kan erhållas i den här artikeln kan hantera den.

Vad gör gutter system

I vår tid är de mest populära materialen för produktion av takrännor plast och metall. Var och en av dessa material har ett antal obestridliga fördelar och flera nackdelar.

I det närmaste förflutet gjordes avloppssystem uteslutande av ett enda material - galvaniserat stål. Det används allmänt inte bara för produktion av rör och avloppssystem, men också för tillverkning av takläggning. Trots detta har nyligen galvaniserat stål på byggmarknaden blivit alltmer ersatt med plastkonstruktioner.

Användningen av plastprodukter vid installation av avloppssystem har flera fördelar. Exempelvis kan polymeren ges nästan vilken färgform som helst. Det gör det möjligt att, med hjälp av avloppsrör, inte bara för att bevara byggnaden av byggnaden från de biverkningar som förekommer av fukt, men också för att förverkliga eventuella designidéer.

Designern själv kan plocka upp de plastdräneringsrör som passar bäst för utseendet på ditt hem och kommer inte att sticka ut från mängden. En annan viktig fördel med avloppssystemet, framställt av polymerer, är deras produktion av färdiga kit som enkelt kan monteras utan hjälp av specialister.

Man bör komma ihåg att varje färdigt set normalt kostar mer än alla element separat. Du kan spara pengar på detta om du inte köper färdiga strukturer och gör avloppssystemet själv genom att välja rännor och plaströr från det bredaste utbudet på byggmarknaderna.

Hur som helst måste du veta att en tydlig brist på plastavlopp är en svag nivå av motstånd mot vanliga frost och avfrostning. Det är nödvändigt att tänka över utformningen av plastdräneringssystemet på ett sådant sätt att vattnet i det inte stagnerar och, viktigast av allt, fryser inte under vintern. Under vinterns tinning är det ofta möjligt att observera snösmältning, medan det fortfarande är ganska kallt på natten.

Detta kan skada plaströr och orsaka sprickor i dem.
Naturligtvis, förutom de plastsystem som har spridits i stor utsträckning nyligen, kan avloppsrören tillverkas av andra material. Gutters gjorda av koppar eller andra legeringar finns på marknaden. Men ofta är dessa strukturer ganska dyra och kan på allvar påverka din budget.

Med allt detta väljer de flesta ryssarna fortfarande systemet för avlopp från galvaniserat stål vilket gör det tillförlitligt och enkelt. Nu har en alternativ lösning dykt upp på marknaden - metallkonstruktioner med polymerbeläggning. De kombinerar alla fördelar med de två materialen, vilket eliminerar gemensamma nackdelar. Men det här kan inte bara påverka kostnaden för produkten, de här rören är cirka 2-3 gånger dyrare än vanliga rör.

Polymer avloppsrör installationsprocedur

För att installera ett plaströrsystem för dränering måste du göra arbetet, uppdelat i flera steg:

 1. Ursprungligen är det nödvändigt att ta hänsyn till att installationen av avloppssystemet bör ske i en viss vinkel med en lutning i flödesriktningen för att eliminera risken för vattenstagnation.
 2. Detaljer om fästanordningar i avloppssystemet måste installeras under byggnadsprocessen.
 3. När du installerar systemet, installerar du först rännorna för avlopp, kopplar ihop dem och installerar tåg för att samla vatten. På ändarna av takrännorna är installerade omslag.
 4. När denna punkt är klar installeras en vertikal del av avloppsröret vid avrinningsområdet.
 5. Den vertikala delen av avloppsröret är fastsatt på väggen på fästena som är förinstallerade.

Användbara instruktioner vid installation av rör

Rännorna i avloppssystemet ska fästas antingen på skruvarna på väggarna med hjälp av speciella fästen eller skruvas på fronten. Metoden för montering av takrännan på fronten kan appliceras om avloppssystemet är tillverkat av plastmaterial.
Förutom skruvar kan metallankar eller vanliga naglar användas för att fixera rännan till väggarna.

Om du bestämmer dig för att installera avloppssystemet redan under takkonstruktionen, kan monteringsfästena skruvas på spjällen, som ligger längst ner på takets lathing system. Glöm inte att när du markerar platsen för fastsättning av fästen bör du ta hänsyn till gutternas lutning till avloppet. Lutningsvinkeln hos dräneringssystemet måste vara minst 5 grader så att vattnet kan strömma in i vertikala uppsamlingsrör med tyngdkraften.

Polymerrör som ligger vertikalt bör vara ordentligt fastsatta på ytterytan av byggnadens väggar. Det är önskvärt att detta använder speciella fästen av metall eller åtminstone med metallförstärkning. Vanligtvis på byggmarknaderna och i butikerna hittar du ett brett utbud av ändringar av fästen för fästelement, så du kan välja ett alternativ som passar i storlek, kvalitet och värde.

Fästet för fästning av dräneringssystemet ska installeras i husets vägg med ankar eller självgängande skruvar till ett djup av mer än sex centimeter. Det är viktigt att förstå att denna indikator beräknas för lagerytan, inte det värmeisolerade skiktet eller dekorativa beklädnaden.

När du väljer en konsol för montering av avloppsrör, måste du se till att fästets storlek är något större än systemets diameter. I det här fallet kommer det att vara möjligt att undvika deformering av rännor och rör på grund av temperaturhopp.

Installation av takrännor

Innan du installerar den horisontella delen av avloppet, vilket är en seriekopplad ruta, måste du mäta längdens längd och markera de platser där fästena ska fixas. Avståndet mellan parenteserna får inte vara mer än 60 centimeter. Om du tvivlar på plastrännans strukturella hållfasthet, kan fästena placeras efter 30 centimeter, vilket gör systemet ännu mer hållbart och låter det inte kollapsa vid kraftiga regn eller mycket snö.

Då måste du bestämma lutningsvinkeln för den horisontella delen av systemet. För att göra detta bestämmer du positionen för de första och sista hakarna och sträcker sedan sladden mellan dem. Efter detta måste du göra en markering för att fixa de återstående parenteserna, observera intervallet för deras placering.

Installationsprocessen på rännan bör börja med sina kanter samtidigt som det måste beaktas att den vertikala delen av avloppsröret inte ska vara mer än 15 centimeter från närbelastningen.

Fästdon avloppsrör

Gutterinstallationsalgoritmen har redan beskrivits många gånger i olika forum och byggarbetsplatser. Du kan använda rörmonteringsmetoden "från toppen", eller du kan använda alternativet "från botten". Låt oss börja med den första metoden att installera en dränering.

 1. Ursprungligen är det nödvändigt att bestämma fixeringsplatsen för det översta fästorganet i den vertikala delen av avloppsröret. Det är nödvändigt att ta hänsyn till dimensionen av rörets böjning och bredden på överhänget av takets takflänsar. I en situation om vattenintagstrattet på avloppsrännan ligger ganska långt från väggen, rekommenderas att böja på den vertikala delen av avloppsröret som kan föra det närmare väggen. För att göra detta brukar du använda färdiga delar - knäet med olika vinklar och korta delar av röret.
 2. Det är nödvändigt att fixera den vertikala delen av avloppsröret inte närmare än 5 centimeter från husets väggyta. I detta fall installeras konsolen initialt i övre delen. Redan från det med användning av en rörmekanism är en vertikal linje markerad, längs vilken fästelement för de återstående delarna av avloppet kommer att lokaliseras. Avståndet mellan parenteserna på den vertikala delen ska vara ungefär en meter.
 3. Efter installation av fästena, installera en gren som kommer att ge vatten från rännan genom dräneringstrattet till den vertikala delen av röret.

I slutet kan du gå vidare till installationen av denna del av avloppet. Efter att ha monterat den vertikala delen på botten av systemet, installera ett knä av vattenavlopp. Det är värt att uppmärksamma att röret och utloppet måste fästas på väggen med en separat konsol. I vissa fall är svaret i rörets nedre del inte upprättat, och röret leder vattnet direkt till stormavloppet.

Överväg nu möjligheten att installera avloppssystemet på principen om "bottom-up".

 1. Ursprungligen, i väggen behöver du borra hål för montering av fästen.
 2. Markörerna är fastsatta på de nedre klämmorna (delar av röret med en snittvinkel).
 3. När de tidigare stegen har tagits kan du fortsätta med installationen av de återstående länkarna. Varje del är fastsatt med en separat klämma. Om en sektion av röret är ganska lång, bör speciella klämmor installeras för den. Enligt reglerna bör intervallet mellan klämmorna inte vara mer än 180 centimeter.

Tillverkare bifogar vanligen till uppsättningar av avloppssystem alla detaljer som kan behövas under arbetet. En manual är alltid kopplad till konstruktionen, efter att ha läst vilket du kommer att kunna förstå hur man installerar den här typen av avlopp. Modeller från olika tillverkare kan monteras på olika sätt.

Installation av avloppsrör

Installation av avloppsrör
Sammansättning av verksamheter och kontroller

- Tillgänglighet av dokument på kvaliteten på ämnena.

- Kontroll av fullständighet, märkning och kvalitet på ämnena.

- Styrkan av installationen av stiften med tang, taggar fäststift.

- höjden på utloppets knä och lutningsvinkeln

- installation av rörledningar;

- Fästning av rörsektioner med slangklämmor;

- Korrekt anslutning av tratten med brickan och fastsättning på överhänget;

- Primer, likformig färg.

- Den faktiska positionen för de installerade avloppsrören, korrekt anslutning av tratten med facket.

- Utseendet av elementen.

Tekniska krav

SNiP 3.04.01-87 s. 2.46, flik. 7

Ej tillåtet:

kringgå de utskjutande delarna av fasaden med hjälp av knän; fixering av avloppsrör med tråd.

Arbetsinstruktioner

SNiP 3.04.01-87 s. 2.46,

Ledningarna i rören utför vattenflödet och skjuter länkarna en till en annan till rörets styvhet.

Avloppsrör av netsin smidd stål efter reparation eller enheten måste vara målade med oljemålningar eller nitrofärg på kemiskt resistent emaljfärg DP.

Före målning bör nya länkar primeras med linolja och de gamla länkarna ska rengöras av rost och appliceras på de platser där den gamla färgen avskalas.

toleranser:

- rördelar från vertikalt 1 m - 10 mm;

- Avloppsrör på fasaden ska hängas vertikalt, dra sig ur väggen vid 120 m och fästas på väggen genom 1200 mm stiften hammad i väggen till ett djup på ON mm med tang;

Markörets ingångshål ska vara belägen högst 400 mm och inte lägre än 200 mm över trottoarenivå (blindområde).

Byte av grepp för avloppsrör: i stenmurar

FEDERAL ONE PRIS FÖR FERR 58-22-01


Kursen anger de direkta kostnaderna för arbetet för perioden 2000 (Federal priser), som beräknas på grundval av 2009 års standarder. Till det här värdet måste du tillämpa övergångsindexet till aktuella priser.

Du kan gå till prissidan, som bygger på standarderna för 2014-utgåvan med ändringar 1

TOTALT PÅ PRISLISTA: 863,90 Rub.

Se kostnaden för denna standard till aktuella priser. Öppna sidan.

Titta på resursdelen av priserna i standard GESNr 58-22-01

När det används i uppskattningar kräver prissättning indexering att översätta till aktuella priser.
Prissättningen är sammanställd enligt standarderna för GESN-2001 2009-upplagan i 2000-priser.

Välja en takfäste

Gutters dränera regn och smälter vatten från taken, omdirigerar den till speciellt utsedda områden. Det är bättre att vara engagerad i sin installation innan byggarbetet är färdigt, vilket hjälper till att välja fästsystem optimalt. Avrinningsfästena bör uppmärksammas, systemets stabilitet, som tar på sig snöskydd och stark vind, beror på deras styrka och tillförlitlighet.

Hållaren är en fästelement för installation av dränering. Med den är fästet fäst på fasaden av byggnaden, taket eller någon bas. Fästets form ska följa rännans konstruktion. Det har flera hål, vilket gör att installationen kan använda skruvar.

val

Gutters oftast säljs komplett med fästen som passar för denna modell. Om avloppet är skapat och installerat för hand, väljs fästena oberoende av varandra.

För att beräkna antalet krokar som krävs, bör man beräkna det totala avståndet för horisontella segment och multiplicera dem med två (förutsatt att steget enligt GOST är 50 cm).

Genom att välja hållare kan du föredra metallprodukter med en tjocklek av minst 2,5 mm. Det är nödvändigt att kontrollera korrosionsbeständighetens integritet, krokarnas kvalitet och stabilitet, eftersom de måste tåla en viss belastning. Det är nödvändigt att välja monolitiska produkter, utan sömmar. Till rännan förstörs inte av vindstrålar, på parentesen är det bättre att inte spara.

Dessa är allmänna valregler, men ett individuellt tillvägagångssätt krävs för varje system. Hållare måste följa rännans form. Längden på elementen väljs utifrån omständigheterna. Långa krokar monteras innan taket är färdigt, och korta och universella kan användas när som helst, även efter att konstruktionen är klar. Fästdon måste vara större än rännan. Det är också värt att uppmärksamma sektorns storlek och form. Element som matchar färg med avloppssystemet väljs.

Om du föredrar välkända märken kan du vara säker på produktens hållbarhet. Hittills har parenteserna i Rohrfit, Rainway och Kwado märkt sig bra.

På typer av hållare för dränering kan inte sägas otvetydigt. De skiljs åt av storlek, form, material, fästpunkt. Beroende på storleken på parenteserna finns tre typer.

 • Den långa konsolen är tillverkad i en storlek av 200-350 mm. Gjord i form av en krok med en långsträckt rem med hjälp, hållaren är monterad på basen. Sådana fästelement används för att täcka taket.
 • Den korta fästet har en liten monteringsbas, den kan monteras på det färdiga taket. När det gäller styrka är det inte sämre än långa strukturer.
 • Universella krokar är hopfällbara modeller, som inkluderar en liten konsol och hållare. De är justerbara i storlek och kan monteras var som helst, även på metallpinnar som hamrats i väggen.

Olika fästen och form. I detta fall måste hållaren följa rännans form, så deras mönster skiljer sig åt.

De vanligaste fästena är kvadratiska och halvcirkelformiga:

 • kvadratkonsolerna är lätta att installera, de kan fixeras antingen till rännan eller till basen.
 • De halvcirkelformiga fästena omfattar rören eller den halvcirkelformiga rännan och fixerar dem till en vägg eller annan bas.

Fästpunkterna kan vara mycket olika.

Redan konstaterat att de långa fästena fästs på taket, kort på det färdiga taket. En mängd hållare beror på var de ska monteras: på takbjälkar, kasse eller framvägg i ett hus.

 • Fronthållare är fästa med skruvar till vindbrädet monterat på takhöjden till spjällen vertikalt eller i vinkel.
 • Plana krökta fästen fästade på spjällen, kassen eller golv på brädorna. Det är nödvändigt att klara steget med fastsättning, men arbetar med kassen, det fungerar inte alltid. Platta hållare är också sida, de kan fästas på spjällen från sidan.

Det finns också vanliga typer av fastsättning.

 • Konsoler, som reglerar lutningen med en sluttande bas.
 • Hakar i form av tygnålar eller klammer för fastsättning på plast eller polymerbasis.
 • Fästförlängningen rak används för korthållare som ett extra element. Appliceras för fastsättning på golvet när kassen med ett stort steg. Det finns sidoalternativ att montera rännan till spärren från sidan.

Skillnaderna kan vara på tillverkningsmaterialet. Materialet i parenteserna påverkar deras kostnad, vikt och utseende. De vanligaste metallprodukterna i polymerbeläggningen eller plasten. Koppar eller aluminium installeras mindre ofta på individuella kundförfrågningar.

Materialhållare måste passa i rännan. Montera inte plastfästen på tung konstruktion. Det är önskvärt att monteringen i färg och textur sammanföll med de övriga elementen i avloppet.

 • Plastprodukter attraherar låg kostnad, lätt vikt och enkel installation. Lätta krokar är lämpliga för polymerrännor. För att undvika deformation under snöets vikt ska steget mellan fästorganen vara högst 50 cm. Plastfästen för större stabilitet gör dem tjocka och höga, vilket gör dem skrymmande, så de används sällan endast i en uppsättning med plastmaterial och annat lättviktigt material.
 • Metallfästen är ofta gjorda av stål. De är galvaniserade eller i en polymerbeläggning. På den positiva sidan är deras styrka, ett stort urval av färger, fabriks fullständighet.

montering

Avlopp - en integrerad och viktig del av huset. Om du inte tar bort regnvatten från taket och väggarna kommer de snart att bli värdelösa och börja kollapsa. Högkvalitativa fästelement och andra konstruktionsdelar, korrekt installation, hjälper systemet att fungera länge och perfekt.

Innan du börjar installera avloppssystemet måste du beräkna antalet hakparentesar du behöver. Deras antal beror på takets material och konfiguration, desto mer böjar och varv, desto mer fästdon behöver du installera rännan. Plasthållare kan använda upp till tre stycken per meter, metall som inte kräver frekvent fästning, en räckvidd är tillräckligt - 50-90 cm. Du bör inte öka avståndet mellan parenteserna, rännan kan böja och deformera under snöets vikt.

För installation av avloppssystemet är det nödvändigt att i förväg förbereda alla nödvändiga element: en rännor, rör, fixeringar (tang, klämmor, konsoler). Tillförlitlighet och livslängd för hela konstruktionen beror på rätt montering av fästelement.

För montering av fästelement på det färdiga taket väljs korta fästen. De är lämpliga för vertikal fixering av rör. Krokarna har ytterligare förstyvningar, vilket gör det möjligt för dem att klara ganska stora belastningar. Sådana hållare är pålitliga även med starka vindkrafter.

Krokarna är monterade på vilket bräda som helst, om det saknas, använder du ytterligare förlängningar som gör att du kan montera genom spjäll. Om det inte finns någon tolerans för spärren, installera metall rekvisita, fixa dem på husets vägg.

Vid montering av fästelement riktas lutningsvinkeln mot närmaste trakt eller avloppsrör. Det är 5 cm för var tionde meter, detta kommer att räcka för att bilda riktning och hastighet av vatten längs rännan. Med en svag sluttning kommer nederbörd inte att ha tid att gå in i rören. För mycket förspänning ser inte snygg ut, och tratten kan inte klara det aktiva flödet.

Korrekt installerad första och sista monteringen hjälper till att göra en riktig bias. Mellan dem är det nödvändigt att göra en markering längs nedstigningslinjen, där varje krok kommer att vara placerad från början. Hål borras på markerade ställen och fästen fixeras med skruvar. På hållarna med balkar är installerade takrännor.

tips

För att undvika fel vid installation av avloppet bör vissa nyanser beaktas:

 • Steget att fixera rännan anges i satsen från tillverkaren, du borde inte göra det längre, vilket leder till att strukturen sjunker under vikten av nederbörd.
 • Om lutningen inte är idealisk kan den justeras genom att böja fästet på vissa ställen.
 • så att snöskyddets rörelse inte skadar vattenutflödet, är det nödvändigt att blockera rännan som ligger på hållarna under installationen (med vikt upp till nästan hälften av dess diameter).
 • Om kanten på taket inte sammanfaller med rännens mittpunkt kan detta ge upphov till ett vattenflöde.
 • Ett stort mellanrum mellan takets tak och rännan kan också leda till överflöde eller sprutning av smältvatten.