Incline Calculator Omvandling från grader till procent

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

Vad är vinkeln på rörledningen?

Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

Maximal lutning

Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

Minsta höjning

Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

Fel vid val av rörets vinkel

Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

 • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
 • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fel vid pipeline installation

Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

 • flödeshastighet V;
 • fylla avloppssystemet K.

K = H / D,

H - höjden av avloppsnivån

D - avloppsavsnitt.

Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

Formel för beräkning av rörlutning

Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

V√ (H / d) ≥K,

K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

d-rörsektion;

V är flödeshastigheten.

Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

 • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
 • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
 • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
 • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

Layout av rörmokeri med en lutning av rör

Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

 • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
 • plast;
 • gjutjärn;
 • asbestcement.

Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

 • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

Lägger den yttre motorvägen

Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

 • sladd eller rep
 • två pinnen;
 • byggnadsnivå.

Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

 • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
 • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

Lutning 0 004

Löpningen av avloppet vid 1 meter SNIP

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. I synnerhet är det mycket viktigt att rätta avloppsrörets lutning, som faller enligt SNiP och längden på kommunikationsledningarna.

HUR SKICKAR UPP EN ANGLE

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;

2. Gör sluttningen minimal eller hoppa över det här objektet när du installerar avloppsvattnet.

3. Skapa en sluttning enligt reglerna och GOST.

Vid första anblicken kommer den stora höjden av avloppsröret att hjälpa det vatten som behöver rengöring för att nå brunnen snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt. Spara situationen kan bara vara den vinkel som septiktanken ligger i förhållande till avloppsvattnet.

Det är bäst att arbeta med vissa standarder, vilket anger vinkelförhållandet med rörets diameter och längd. Naturligtvis kräver detta mycket tid och speciell vård, men efter så hårt arbete kommer avloppssystemet att tjäna dig i många år.

Varför behöver du en bias:

Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.

Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.

Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren. Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

HUR VÄLJAR TIPS

För att bestämma minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring.

Till exempel behöver en lutning för ett rör med en diameter av 50 mm och en längd av 1 meter 0,03 mm. Hur var det bestämt? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd. Beroende på diameter kan den vara från 0,03 till flera millimeter. Tänk på hur regeln fungerar:

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett rör på 110 mm, enligt GOST, är det 0,02 mm. För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Även i en gjutjärn, plast eller asbestcement avloppsrör, måste fyllnadsnivån beräknas. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna fullheten kan använda formeln:

DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

Maximal nivå av fullhet - 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. Detta är en koefficient, det är ofta taget som 0,5 - som definitionen av en halv tubulär hålighet. Mycket beror på rörmaterialet (gjutjärn och asbest fylls snabbare på grund av de inre väggarnas höga grovhet) och dess vinkel relativt septiktanken.

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Professionella säger att 0,7 m / s tillåter att avfall snabbt passerar genom väggarna, samtidigt som de inte klibbar. Undersökare, den rätta beräkningen är följande:

0,5 / 110 = 0,04 är nivån av fullhet

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är volyskoefficienten, den andra efter likformen är rörelsens hastighet, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar. Utredaren per meter kommer att använda en större förspänning. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal. I de flesta fall är denna tillåtna storlek på tryckröret 0,02-0,01 mm mindre.

Enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), måste du följa dessa regler vid konstruktion av vinkeln för avloppsrör i ett privat hus:

 • För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 • Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från basen till slutet av 15 grader;
 • SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 • För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 • När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten respektive rörets lutning, inte så stark. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 • Innan jobbet måste du göra en plan.

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning. Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Slope avloppsnät.

  Under årens lopp med att utforma vattenförsörjning och avloppsnätverk, kommunicerar du med många människor: med kunder, arkitekter, designers, installatörer, designers från andra sektioner. Och den vanligaste professionella frågan är:

  - Vad är höjden för att bygga avlopp?
  Naturligtvis måste svaret på denna fråga vara motiverat. Jo, grunden är bäst sökt i den regulatoriska dokumentationen. Inuti byggnader används rör med små diameter nästan alltid, vi använder SNiP för interna nätverk.
  Klausul 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" anges:

  "... icke-referensrörsektioner med en diameter på 40-50 mm bör läggas med en höjd av 0,03 och med en diameter av 85 och 100 mm - med en höjd av 0,02."

  För externt avloppsrör används diametrarna mer och för dem har sina egna standarder. Klausul 2.41 av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "säger följande:

  "Den minsta lutningen av rörledningar för alla avloppssystem bör tas för rör med diametrar: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

  Vanligtvis, efter att ha lyssnat tyst på linjerna från SNiP via telefon, frågar installatörer den näst vanligaste frågan:

  - Tja, om du verkligen behöver göra mindre partiskhet?
  Tja, SNiP har några reservationer på detta ämne. När det gäller den inre vattenförsörjningen talar vi om "avvecklingssektioner" av rörledningar. I samma stycke 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * finns en formel:

  "Beräkningen av avloppsrörledningar bör göras genom att man anger vätskans hastighet V, m / s och fyller H / d på ett sådant sätt att tillståndet

  här K = 0,5 - för rörledningar från plast- och glasrör;

  K = 0,6 - för rörledningar av andra material

  Samtidigt bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, och fyllningen av rörledningarna ska vara minst 0,3. "Det är teoretiskt om man räknar ut flödeshastigheten för avloppsvatten, sedan fyllningen och genom att kontrollera flödeshastigheten kan man få lite annat resultatet.
  Du kan också använda det grundläggande arbetet hos Lukins A.A. och Lukins N.A. "Tabeller för hydraulisk beräkning av avloppsrör och sifoner med formel A.A. Pavlovsky ". Förresten är dessa bord lämpliga för externa avloppsnät med sina stora diametrar.
  För rör 150-200 mm för externa nät av avloppsvatten i SNiP 2.04.03-85 finns dock en direkt reservation:

  "Beroende på lokala förhållanden, med lämplig motivering för vissa delar av nätverket, är sluttningar för rör med diametrar tillåtna: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

  Det vill säga att ha rättfärdigande för "mycket nödvändigt" och en stor önskan, kan du spara så mycket som 2 millimeter av en sluttning per meter för rör med en diameter av 200 mm.
  Glöm inte att det förutom minsta höjden finns en maximal lutning av avloppsrör. Enligt punkt 18.3 i SNiP 2.04.01-85 *

  "Rörledningens största lutning får inte överstiga 0,15 (med undantag för grenar från enheter upp till 1,5 m långa)".

  Det är en lutning på 15 centimeter per meter. Om man överstiger denna vinkel vid läggning, är siltning av avloppsrörledningen möjlig. Eller, för att uttrycka det enkelt, kommer vattnet snabbt att gå, och allt annat kommer att förbli.
  Observera reglerna, herre.

  Xatki.by

  konstruktion blogg

  Takhöjdsbord

  Takets tak - en indikator på takets sluttning. Den beräknas som förhållandet mellan åsens höjd (H) och dess horisontella utsprång (fundament) (l). Med andra ord är lutningen lika med tangentens vinkel mellan lutningsytan och dess horisontella utsprång.

  Bias kan uttryckas i grader, procentsatser, som ett förhållande mellan sidorna, som en absolut förspänning och som en bias-koefficient.
  Den föreslagna tabellen hjälper dig att snabbt överföra värden från en åtgärd till en annan.

  Slangavloppsrör

  Vad är den korrekta sluttningen av avloppsrör för ett privat hus? Detta är främst en 50% friskhet i badrummet. Och för det andra, mycket ledig tid, vilket skulle behöva spendera på rengöringsrör. Trots allt, med en otillräcklig lutning av avloppsrör, ackumuleras fasta partiklar gradvis i dem på grund av friktionskrafter, vilket så småningom kommer att leda till igensättning.

  Vid för mycket lutning ökar sannolikheten för läckage, liksom ökad ljudnivå. Dessutom är den oundvikliga separationen av vätskor i fraktioner. Med andra ord kommer fasta partiklar att sedimentera i botten av rören, eftersom deras hastighet är väsentligt mindre än vattnets hastighet.

  De rekommenderade värdena för rörens lutning finns i SNiPs 2.04.03-85 (SP 32.13330.2012). "Avlopp, externa nät och anläggningar" och 2.04.01-85 * (СП 30.13330.2012) "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader". Eftersom det finns i dem finns information om högsta och minsta lutning av rör för externt och internt avloppsvatten. Men om målet är att lägga ett avloppssystem i ett privat hus före en septiktank eller cesspool, kommer det sista regleringsdokumentet att räcka.

  Höjden av utomhusavloppsrör

  Värdena för rörets minsta lutningslängd för yttre avloppsvatten finns i punkt 5.5. SP 32.13330.2012. Enligt honom måste således minsta lutning av rörledningar och kanaler för följande rördiametrar vidtas:

  • 150 mm - från 0,007 till 0,008 (7-8 mm per 1 m);
  • 200 mm - från 0,005 till 0,007 (5-7 mm per 1 m).

  I allmänhet beror denna parameter på flödeshastigheten för avloppsvatten och beror inte på den totala volymen vätska.

  När det gäller pipelines maximala lutning är den lika med 0,15, förutsatt att röret är längre än 1,5 meter.

  Lutning av hushållsavloppsrör

  Den minsta lutningen för inre rörledningar definieras i följande punkter i joint venture 30.13330.2012. Klausul 8.3.2 säger således att i frilösningsavloppsnät, där vätskan måste röra sig genom gravitation, måste lutningen vara minst 1 / D (D är rörets ytterdiameter i millimeter). Också i detta regeldokument är stycke 8.6.6, som begränsar minsta höjden på överledningsledningarna till 0,005.

  Det högsta värdet av rörledningens lutning är här begränsat till 0,15 (15 cm per 1 meter). Men experter rekommenderar fortfarande att lägga avloppsrör med en sluttning på 0,04-0,07 eller 4-7 cm med 1 meter.

  Då vill jag ge två tabeller där du inte bara kan hitta minsta och maximala lutningsvärden för den inre vattenförsörjningen, men också dess optimala värden när du närmar dig olika sanitära apparater.

  Tabell 1. Gränsvärden för avloppsrörets lutning beroende på deras diameter.

  Tabell 2. Den optimala lutningen av rör för sanitetsutrustning.

  exempel

  Beräkningen av höjden av avloppsrör

  Allt ovanstående var bestämningen av den optimala lutningen av avloppsrör på ett icke-beräknings sätt (väl eller nästan icke beräknande). Men denna parameter kan också kännas med hjälp av en särskild beräkning, beroende på vätskans hastighet, rörens diameter och fyllningsnivån på rörledningarna. Det är sant att det här är en mycket lång och tråkig process som vanligtvis används vid stora avloppssystem (industrianläggningar, centralt avlopp för flerhusbyggnader etc.). De intresserade kan använda den formel som presenteras i punkt 8.3.2. SP 30.13330.2012 eller formeln Kollbruka-White.

  Sluttningslinje. FÖRSÄLJNINGSFÖRSÄLJNING

  Höjden av I-linjen kallas förhållandet överstigande h till dess grund dA-B.

  Lutning jag är ett mått på lutningen.

  Låt AB terränglinjen (bild 30), kallad lutningen, lutas i en vinkel v mot horisonten AA1.

  Fig. 30. Element av en ramp

  Det vertikala avståndet mellan två intilliggande horisontaler eller överskottet (h) av ett horisontellt över det andra kallas längden på reliefens tvärsnitt. Höjden på reliefens tvärsnitt föreskrivs beroende på planens skala, terrängens komplexitet och graden av detalj på planen. De accepterade grundhöjderna för reliefen för vissa topografiska planer och kartor ges i tabell 3.

  Horisontell projektion dAB linjalerna i lutningen av området mellan punkterna A och B kallas lutningens lutning (bild 30).

  Den vertikala vinkeln v (dvs vinkeln som ligger i ett vertikalplan) mellan horisonten av punkt A och terränglinjen AB kallas lutningsvinkeln för linjen AB.

  Till exempel, för att bestämma lutningsvinkeln och lutningen på lutningen av området mellan konturerna på en skala 1: 1000, om uppkomsten är 20 mm och höjden på lindningens tvärsnitt är h = 1,0 m.

  På marken d = 20 mm · 1000 = 20000 mm = 20 m.

  Linjelänningar uttrycks ofta som procentandelar eller ppm.

  I = tgν = h / d = 1/20 = 0,05, vilket innebär att varje meter horisontellt avstånd, uppgång eller fall är 0,05 m. Skidorna uttrycks vanligtvis i tusendedelar, kallad ppm i = 5% = 50; v = 2,9 0

  Från formeln i = tgν = h / d följer att vid en given längd av tvärsnittet är lutningen större, desto mindre är uppkomsten d.

  Så, till exempel, med h = 1 m och i = 1 / d, varifrån id = 1, dvs. lutningen av grunden för denna plan är ett konstant värde.

  Vanligtvis bestäms lutningen och lutningen grafiskt. För att göra detta planerar man att bygga planer. Vid konstruktion av ett sådant diagram bestäms värdet av d med följande formel:

  I formeln d = h · ctg υ beräknar vi naturliga värden på ctg υ för vinklarna 1 °, 2 °, 3 °, etc., motsvarande depositioner i samma sektionshöjd (konstant för denna plan) (Tabell 4).

  På den horisontella linjen (bild 31) ligger lika delar av godtycklig storlek och teckenvinklar.

  Fig. 31. Beloppet för åtagandena:

  och - vid lutningsvinklar b - på backarna

  Från punkterna uppåt deponeras motsvarande vinklar av tomterna i planens skala. Ansluta punkterna i en jämn kurva, få ett diagram, kallat schemat för löften på lutningsvinklarna.

  Lutningens branthet bestäms med hjälp av plotplanen enligt följande: Mäta med en kompass som lägger linjen på planen, sätt kompasser på plotschemat så att kanten på ett kompasskompass ligger på den horisontella linjen och den andra kanten ligger på kurvan på linjen, medan den raka linjen förbinder benen kompasser, måste vara vinkelräta mot en rak linje med medel. Låt kompasslösningen uppta positionen mn; i detta fall är lutningen υ = 3 ° 40 '(bild 31a).

  För att bygga en plot av löften på sluttningar bestäms värdet av d med formeln d = h / i. Om i denna formel successivt ersätta värdena av sluttningar är jag lika med 0,001; 0,002; 0,003 etc., då vid en känd höjd av sektionen h = 1 för denna plan, är det möjligt att erhålla motsvarande däckskenor (Tabell 5).

  Löptidplanen (fig 31b) är konstruerad på samma sätt som löpplanen med lutningsvinklar, men endast i detta fall läggs lutningarna på godtycklig skala på en horisontell linje och planen som motsvarar dessa lutningar läggs ned i vertikal skala. Använd tidtabellen för löften på backarna samt schemat för löften på lutningsvinklarna. Så, till exempel, för cd-linjen är lutningen i = 0,0025.

  Till exempel: på en skala av 1: 5000 med höjden på avlastningen h = 2m från punkt A, rit en linje med en lutning i = 8,0. Lösningen av detta problem reduceras till definitionen av den horisontella layouten på planen dpl.

  Horisontell position dm bestämd med formeln dm = h / i, dm = 2 / 0,008 = 250 m.

  Det horisontella avståndet på skala 1: 5000 är dpl = 250 m: 5000 = 5 cm.

  Med en kompasslösning på 5 cm gör du serifs på intilliggande horisontaler i en given riktning (bild 32). Riktlinjeanslutningspunkterna A och B kommer att vara linjen för den angivna lutningen.

  Fig. 32. Bygga en linje med en given sluttning

  Till exempel: på en skala 1: 10000 med en höjd av lättnadssektionen h = 1m.

  Låt det vara nödvändigt från m. A till m. C för att rita en linje med en gradient av 7 (Fig. 33). För detta görs en kompass i kompassen från en lutningsskala med en sluttning på 7 (14,3 mm.) Bestämd enligt tabellen. Sedan från utgångspunkten. En snittkompasslösning som motsvarar 14,3 mm görs successivt på närliggande horisontaler och passerar till punkt B. Mellan punkterna ritas raka linjer och en given sluttlinje erhålls.

  Fig. 33. Sekvensen av bygglinjer

  Takhöjning i grader och procent

  I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

  Takhöjning i grader och procent

  Varför behöver du veta takets lutning

  Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

  Typ av takmaterial

  Vind och snökraft

  Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

  Varför behöver du veta lutningsvinkeln

  Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

  En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

  Gantry Angle Calculator

  I vilka värden mäts lutningsvinkeln

  Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

  Varför behöver du takets lutningsvinkel

  Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

  1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
  2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

  Steg mellan spärrarna

  Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

  Single Shed Roof Length Calculator

  Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

  Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

  • a är höjden på trussystemet (vindrum);
  • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
  • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

  Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

  Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

  Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

  Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

  Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

  Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

  Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

  • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

  Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

  Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

  Vad är procentuell bias

  Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

  Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

  Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

  Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

  • a är åsens höjd;
  • b - hälften av byggnaden.

  Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

  Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

  Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

  Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

  I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

  För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

  Nu definierar vi separat värdena för a och b.

  • a är höjden på trussystemet,
  • b - halva bredden på byggnaden, och
  • X är höjdenes procentuella lutning.

  Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

  Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

  Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

  Ta reda på höjden på trussystemet

  Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

  Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

  Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

  Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

  Hypotenuslängd Formel

  Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

  Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

  Beräkningen av längden på hävarmen

  Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

  Beräkningsexempel

  Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

  Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

  Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

  Brutet takhissystem

  Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

  Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

  Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

  Betyg och Procent

  Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

  Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

  Hur vinklar vinkeln på vinden

  Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

  Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

  Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

  Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

  1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

  Med sådan data är längden på en häftare

  Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Slope beteckning på ritningar

  Rikta lutande element som ligger i en vinkel i förhållande till baslinjen skapar en lutning för att visa vilket ">" tecken placeras framför dimensionens nummer och dess akuta vinkel bör riktas mot lutningen. Beteckningar anbringas i närheten av den lutande linjen eller på hyllan av callout-linjen.

  Dimensionsavvikelse tal uttrycks i antal eller i procent.

  Exempel på att applicera ett lutningsvärde

  Höjden i av segmentet BC i förhållande till segmentet BA bestäms av förhållandet mellan benen hos en högra triangeln ABC.

  För att bygga ett rakflygplan med en given gradient till en horisontell rak linje, till exempel 1: 4, är det nödvändigt från punkt A till vänster att skjuta upp segmentet AB lika med fyra enheter av längd och uppåt - segmentet AC, lika med en enhet av längd. Punkterna C och B är kopplade med en rak linje, vilket ger riktningen för önskad sluttning.