Minsta avloppsslangen

Löpningen av avloppet vid 1 meter SNIP

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. I synnerhet är det mycket viktigt att rätta avloppsrörets lutning, som faller enligt SNiP och längden på kommunikationsledningarna.

HUR SKICKAR UPP EN ANGLE

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;

2. Gör sluttningen minimal eller hoppa över det här objektet när du installerar avloppsvattnet.

3. Skapa en sluttning enligt reglerna och GOST.

Vid första anblicken kommer den stora höjden av avloppsröret att hjälpa det vatten som behöver rengöring för att nå brunnen snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt. Spara situationen kan bara vara den vinkel som septiktanken ligger i förhållande till avloppsvattnet.

Det är bäst att arbeta med vissa standarder, vilket anger vinkelförhållandet med rörets diameter och längd. Naturligtvis kräver detta mycket tid och speciell vård, men efter så hårt arbete kommer avloppssystemet att tjäna dig i många år.

Varför behöver du en bias:

Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.

Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.

Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren. Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

HUR VÄLJAR TIPS

För att bestämma minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring.

Till exempel behöver en lutning för ett rör med en diameter av 50 mm och en längd av 1 meter 0,03 mm. Hur var det bestämt? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd. Beroende på diameter kan den vara från 0,03 till flera millimeter. Tänk på hur regeln fungerar:

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett rör på 110 mm, enligt GOST, är det 0,02 mm. För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Även i en gjutjärn, plast eller asbestcement avloppsrör, måste fyllnadsnivån beräknas. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna fullheten kan använda formeln:

DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

Maximal nivå av fullhet - 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. Detta är en koefficient, det är ofta taget som 0,5 - som definitionen av en halv tubulär hålighet. Mycket beror på rörmaterialet (gjutjärn och asbest fylls snabbare på grund av de inre väggarnas höga grovhet) och dess vinkel relativt septiktanken.

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Professionella säger att 0,7 m / s tillåter att avfall snabbt passerar genom väggarna, samtidigt som de inte klibbar. Undersökare, den rätta beräkningen är följande:

0,5 / 110 = 0,04 är nivån av fullhet

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är volyskoefficienten, den andra efter likformen är rörelsens hastighet, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar. Utredaren per meter kommer att använda en större förspänning. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal. I de flesta fall är denna tillåtna storlek på tryckröret 0,02-0,01 mm mindre.

Enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), måste du följa dessa regler vid konstruktion av vinkeln för avloppsrör i ett privat hus:

 • För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 • Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från basen till slutet av 15 grader;
 • SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 • För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 • När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten respektive rörets lutning, inte så stark. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 • Innan jobbet måste du göra en plan.

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning. Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

  Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

  Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

  Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

  1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
  2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
  3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

  Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

  Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

  Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

  Varför behöver jag en rörvinkel?

  Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

  1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
  2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
  3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

  Relaterade videor:

  Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

  Hur man väljer rätt avloppsslutt:

  Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

  Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

  Hur man väljer en sluttning

  För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

  Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

  Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

  Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

  Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

  Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

  Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

  Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

  För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

  Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

  Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

  Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

  P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

  Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

  Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

  • H är vattennivån i röret;
  • D är dess diameter.

  Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

  Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

  Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

  Därför är rätt beräkning som följer:

  60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

  Använd sedan formeln:

  K ≤ V√ y, där:

  • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
  • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
  • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

  0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

  Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

  Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

  Slangavloppet rör schematiskt

  På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

  Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

  Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

  1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
  2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
  3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
  4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
  5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
  6. Innan jobbet måste du göra en plan.

  Expertråd:

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

  Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Avloppsminimum

  Avloppsminimum

  Avloppsminimum

  Avloppsrening är ett av de viktigaste kommunikationssystemen både inom staden och i privata sektorns bostäder. Avloppsrening kan centraliseras och lokalt, allmält och separat, externt och internt. Men oavsett dess typ är avloppssystemet ett system av rörledningar genom vilka avlopp överförs till avloppsrening eller lagringsanläggningar. Vätskor med föroreningar kan röra sig under tryck, vilket skapas genom att pumpa installationer (tryckavlopp) eller genom gravitation, längs lutande rör under gravitationens verkan. Att observera den korrekta lutningsvinkeln med den självflödande metoden för att lägga rören är en viktig punkt, för om rören placeras i en överdriven stor vinkel bildar de fasta inlopp som ingår i spillvätskorna snabbt inlagringar på rörens inre väggar och tvärtom en otillräcklig lutningsvinkel för rören. Tyngdkraftsavloppssystemet är icke-flyktigt, lätt att underhålla och kräver inte stort ekonomiskt avfall. Den enda nackdelen är den begränsade längden av rörledningen till utsläppspunkten för avloppsvatten.

  Exempel på avloppsviktighetssystem

  Rör i enlighet med tekniska föreskrifter och normer för SNiP säkerställer tyst rörelse av avlopp med en hastighet på mer än 0,7 m / s. Samtidigt är rörets inre yta självrengörande och systemets livslängd ökar.

  Ett exempel på lutningen av rör med olika diameter

  Vad du behöver veta för att skapa en minsta avloppsslutt?

  Lutningen, kännetecknad av skillnaden i höjd mellan de motstående ändarna av avloppsledningen, mäts i centimeter per linjär rörmätare och beror på följande parametrar:

  • rördiametern (desto mindre är den desto större är lutningsvinkeln nödvändig);
  • rörets material (påverkar friktionskraften);
  • pipeline fullness nivå

  Rör lutning bord

  Rekommendationer för konstruktion av gravitation avlopp

  1. Utrusta avlopparna själv, gör den enklaste planen med ett minimum av varv och böjar. Undvik att vrida rören i rät vinkel (dock 90 graders vinklar vertikalt när de lägger rören är helt acceptabla).
  2. Utloppsrör läggs från avloppspunkten mot byggnaden.
  3. Rör internt och externt avlopp över tiden kan krympa och ändra lutningsvinkeln.

  Lutning för rör med olika diametrar (icke-beräkningsmetod för läggning)

  Påverkan av rördiametern på andra parametrar

  I förortskonstruktion (inklusive dachas för konstruktion av septiktankar) används ofta en enkel regel: för rör med en diameter av 100 mm - 3%. Sådana genomsnittliga normer föreskrivs i SNiP efter test i praktiken.

  Inre avloppsrörslängning:

  • 40-50 mm - en lutning på 3 cm / m;
  • 85-100 mm - lutning på 2 cm / m.

  Höjden av utloppsrör:

  • 150 mm - sluttning mer än 0,8 cm / m;
  • 200 mm - en höjd på 0,7 cm / m.

  Avslutade avlopp:

  • 150 mm - sluttning mindre än 0,7 cm / m;
  • 200 mm - lutning mindre än 0,5 cm / m.

  Öppna stormavlopp:

  • dränering och asfalterad dike - lutning på 0,3 cm / m;
  • brickor och grus med mursten / kullersten - från 0,04 till 0,5 cm / m.

  Dessa värden är konstanta oavsett terrängtyp. Noggrannhet vid läggning kontrolleras av en nivå.

  Hur man beräknar minsta avloppsslängningen

  Maximal rörpåfyllningstabell

  Noggranna beräkningar av minsta avloppsslangen används vanligtvis inte vid byggandet av privata avloppssystem. Detta beror på icke-konstanta belastningar på rören och deras olika fyllning.

  Formeln för beräkning av avloppsrörets lutning:

  K är en konstant koefficient lika med 0,6 (eller 0,5 för plaströr);

  V-flödeshastigheten hos utflödet genom rören;

  H är rörpåfyllningsvärdet (det optimala värdet är från 0,3 till 0,6);

  d är rörens inre diameter.

  Formeln för beräkning av rörpåfyllning:

  H - värdet av beläggning

  h är vattenlagrets höjd inuti röret;

  d är rörets inre diameter.

  Det finns mer komplexa formler, men de används vid konstruktion av stora komplex och höghus. Vid privat konstruktion rekommenderas att minsta avloppsslangen baseras på SNiP eller med medelvärden mellan dina beräkningar och de rekommenderade lutningsvärdena.

  Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

  Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

  I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

  Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

  Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

  En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

  Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

  Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

  • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

  Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

  Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

  Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

  Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

  För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

  Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

  Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

  För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

  • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
  • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
  • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
  • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
  Avloppssluttning lätt att styra nivå

  Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

  Sewer fullness värde

  En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

  Beräkning av avloppsrörets diameter

  Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

  • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
  • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
  • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
  • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
  Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

  Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

  Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

  Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

  Karta över de normativa djupet av frysning

  Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

  Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

  Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

  Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

  Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

  Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

  Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

  • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
  • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
  • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
  • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
  Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

  Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

  Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

  Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

  Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

  Slope utomhus avloppsvatten

  Det är omöjligt att lägga avloppsrör som du vill, av det enkla skälet att i ett privathus används ett gravitetsavloppssystem. Det vill säga det använda vattnet och avloppsvattnet rinner in i avloppsreningsverket oberoende av tyngdkraftsverkan.

  Dessa system har speciella krav. En av dem är lutningsvinkeln hos rören. Om du gör en liten sluttning stagnerar vattnet i röret, vilket kommer att leda till igensättning. Med en stor lutning flyter vätskan snabbare än de tunga fraktionerna som kommer att lösa sig och ackumuleras på rörledningens väggar.

  Dessutom leder en stark vinkel till ljud från avloppsrören under nedstigningen av vatten. För att avloppssystemet ska kunna fungera utan misslyckanden är det därför nödvändigt att korrekt beräkna lutningsvinkeln hos de externa avloppsrören.

  Höjningsberäkning

  Minsta rörlutningen vid vilken avloppssystemet fungerar effektivt kan beräknas med formeln: U = L × Y. Där U är lutningen är L längden på röret, Y är minsta lutningen.

  Då: U = 5 × 0,07 = 0,35 m.

  Den optimala skillnaden mellan början och slutet av rörledningen med en längd av 5 meter blir 35 cm.

  Byggandet av avloppssystemet bestäms av byggnadskoder och föreskrifter (SNiP) och måste beaktas även vid husets konstruktionsstadium. I enlighet med SNiP är den optimala höjden av avloppsrör med diameter (Ø) 50 mm 3 cm per 1 löpande mätare. För rör Ø 100 mm blir lutningen 2 cm.

  Tabellen nedan visar huvudvärdena för den yttre avloppsvinkeln baserat på SNiP 2.04.03-85 (s. 2.41) och SNiP 2.04.01-85 (s. 18.2)

  Avloppsrörets lutning: varför ska det vara exakt 1,5-3 centimeter

  På bilden - den avsiktligt felaktiga installationen av avloppsrör - de har nästan ingen lutning.

  Hälsningar till dig, mina kära läsare. Vi alla älskar modern komfort, inklusive i sin del om hygien. Det händer väldigt nedslående när det bryts, och det är faktiskt ofta vårt fel. Till exempel tänker vi ofta inte på vad avloppsrörets lutning borde vara, så att avlopp och slöseri med vår livsaktivitet är korrekt urladdad.

  Observera att i de flesta fall gravitation dränering är utrustad i våra lägenheter och hus. Baserat på detta är det extremt viktigt att välja den optimala lutningen för var och en av grenrören. Om vinkeln är liten eller inte alls, kommer felet att bli bra - det medför ständiga blockeringar, om det är för stort, kommer systemet att läcka.

  Tiltvinkel för avloppsrör

  Det är extremt viktigt att ställa in rörets vinkel korrekt.

  Först av allt vill jag varna dig genast så att du inte går förlorad i måttenheter. I alla föreskrivna, tekniska och rekommenderande dokument visas höjden av avloppsrör inte i grader, men i centimeter, i förhållande till systemets ursprungliga (övre) och villkorligt slutliga (nedre) punkter.

  Jag ska berätta en liten, men väldigt intressant hemlighet. Det förklaras helt enkelt. Begreppet "grad" i förhållande till jordens axel, liksom placeringen av föremål på dess yta när du bygger ditt eget hus (väldigt liten i förhållande till planetens totala yta), är inte särskilt effektiv.

  För obetydliga värden erhålls. Om du styrs av grader när du lägger avloppsrör, löper du helt enkelt risken att ta dem någonstans inte där.

  Effekt av rörlutning

  Utan ordentlig lutning kommer röret snabbt att bli igensatt med fasta fraktioner av utflödet.

  Av definitionen har avlopp aldrig varit rena. Speciellt nu när avlopp utnyttjar den ökade volymen avfall av vår vitala aktivitet.

  1. Så, tvättar smutsiga diskar, kasta du städprodukter, fetter, matpartiklar i rörledningen. Med tiden bygger en klibbig beläggning på systemets väggar. Det bidrar till överväxt av rör. Deras korrekta lutning gör att avloppsvätskor kan rengöra sig själv.
  2. Flödet inuti nätverket med den hastighet som anges av rörens lutning spolas avloppsvatten av betydande mängd avfall och därigenom stoppas systemets igensättning.
  3. Jag vill uppmärksamma dig på detta beroende: Ju större lutningsvinkeln på avloppsröret är desto högre flödeshastighet för vätskan i den. Detta innebär att graden av fyllning av röret minskar.

  Varför en dålig överdriven eller för liten minskning

  För mycket sluttning är också dålig - fast avfall kommer inte att ha tid att läcka ut.

  I samband med vad jag skrev ovan kan du ha en idé: lägg rören under så stor lutning som möjligt så att avfallet släpps ut snabbare. Men jag varnar dig omedelbart - denna tanke kommer att vara olycklig:

  1. Om avloppet är för brant, kommer rören att siltas, som avlopp kommer att släppas ut mycket snabbt. De kommer helt enkelt inte ha tid att tvätta ut fasta partiklar av avfall. De kommer att börja bosätta sig på rörens väggar.

  Vid en överdriven lutning kommer vattenlås att brytas.

  1. Dessutom kommer siffror att bryta vattenlås. Följaktligen börjar luften från avloppssystemet gå in i lokalerna. Jag kommer inte påminna dig hur "trevlig" lukten är.
  2. Metallavloppsrör är extremt oönskade för att lämna ofylld av en ytterligare anledning. I aggressiva miljöer leder tillströmningen av syre till sina inre väggar till korrosion. Som ett resultat reduceras rörens livslängd.
  3. Överdriven sluttning ökar pipeljudet.
  4. Det minskar även systemets förmåga att självrengöring, vilket leder till sedimentering av avfallet och blockering av rör.

  Jag kan inte annat än notera den motsatta situationen: otillräcklig lutning av rören leder till en minskning av utflödeshastigheten. Det provocerar också blockeringar.

  Lägenheten är nästan omöjlig att mäta flödet av vätska i avloppsvattnet på egen hand.
  Därför rekommenderar jag dig att följa de värden som anges i regeldokumenten.
  Så den rekommenderade SNiP-sinkhastigheten i lägenheter borde vara 0,7-1 m / s.

  Regel- och referensdokument

  Optimal sluttningar för rör med olika diametrar.

  Vad borde vara korrekt lutning av avloppsrör? Svaret på den här frågan ges av regleringsdokument:

  1. För rör med liten diameter i avloppsvatten gäller punkt 18.2 i SNiP nr. 2.04.01 / 85 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader". Det anges att otaliga grenar av nätverk med ett tvärsnitt på 4-5 cm bör läggas med en höjd av 0,03, med ett snitt av 8,5 och 10 cm - med en höjd av 0,02.
  2. Ett externt avloppssystem behöver ett större tvärsnittsnät. Det här är vad jag vet i den här delen om sluttningarna av avloppsrör enligt SNiP nr 2.04.03 / 85, punkt nr 2.41 "Avloppsvatten. Externa strukturer och nätverk ": Minsta lutningen för rör med ett tvärsnitt på 15 cm ska vara 0,008 och 20 cm - 0,007.

  Standarder för rörhöjning framgår av detta dokument.

  Vid reparation kan du behöva göra sluttningen av nätverket mindre. Här är vad jag kan rekommendera dig med hänvisning till det inre avloppssystemet och för odelade delar av rörledningen. I SNiP nr 2.04.01-85, punkt 18.2, anges följande bestämmelse:

  1. Beräkningen av avloppsrörledningen bör utföras genom att flödeshastigheten för vätskan (V, i meter per sekund) och fyllning (H / d) fastställs så att tillståndet är sant: V√H / d≥K. Samtidigt bör K för rör av plast och glas vara lika med 0,5 och för nät av annat material - 0,6.
  2. Vattenflödet i detta fall bör inte vara mindre än 0,7 m / s. Fyllning av rör är inte mindre än 0,3. Med andra ord: i teorin, om du beräknar volymen avfall, då fyllningen och bestämmer hastigheten av vätskan, kan du få något annat resultat.
  3. Jag skyndar mig dock att varna dig: I SNIP №2.03.03 / 85 för externa avloppsrörledningar finns en direkt förklaring om nätverk med ett tvärsnitt på 15-20 cm.

  Den minsta tillåtna höjdsskillnaden.

  Det uttrycker följande villkor: Med utgångspunkt från lokala förhållanden och med rätt motivering för enskilda segment av nätverket är det tillåtet att arbeta med sådana sluttningar: för rör med ett tvärsnitt av 20 cm - 0,005, för analoger med en diameter av 15 cm - 0,007.

  Jag kan göra dig lycklig. Det här betyder en mycket intressant sak. Namnlösa: Om du har en förstärkning av armerad betong "det är mycket, mycket nödvändigt" och en stor önskan att utföra det, så finns det inga hinder för genomförandet. Du kan spara så mycket som 2 mm lutning på varje mätare av rör med ett tvärsnitt på 20 cm.

  Jag rekommenderar att du tar hänsyn till att förutom det minsta korrekta är det också en maximal lutning för avloppsrör.

  Enligt punkt 18.3 i SNiP nr 2.04.01 / 85 bör nätets högsta lutning inte vara mer än 0,15 (exklusive grenarna från sanitära anordningar med en längd på upp till 150 cm).

  Med andra ord - lutningen ska inte vara mer än 15 centimeter på varje meter i nätverket. Om du överskrider den här siffran kommer rörledningen att siltas, eftersom det flytande utflödet snabbt kommer att gå och de fasta fraktionerna kommer att förbli.

  Jag har funnit det i mitt tekniska bibliotek och fann dig en mycket användbar sak i referensboken för A. och N. Lukins "Tabeller för hydrauliska beräkningar av avlopps sifoner och rörledningar". I det är avloppsrörets tvärsnitt och sluttningar anslutna till rörsystem.

  Avloppsminimumslöjning - SNIP-priser

  Hela systemet för avloppshantering, huvudsakligen i privata byggnader, bygger på principen om vattenflöde på ett naturligt sätt, det vill säga genom gravitation. För normal drift av detta system måste det finnas en viss avloppsslängning. Detta innebär att rören inte ska placeras horisontellt, men en liten lutning är nödvändig så att vatten strömmar under gravitationens verkan och inte stagnerar i rören.

  Om rörledningens lutning är för liten, kommer avloppsvattnet inte att tömma helt, vilket innebär att trängsel och trängsel är möjliga. Om rören är för lutade kan fasta fraktioner av avloppsvatten sätta sig på sina väggar, vilket också leder till bildning av trafikstockningar och rörslitage.

  Beräkningen av avloppsrörets lutning

  Därför finns det ett koncept - minsta höjden av avloppssystemet, där normalt vattenflöde garanteras. Det finns speciella formler för beräkning av detta värde, men det är känt från praktiken att lutningen ska vara ungefär två centimeter per linjär rörmätare. Det betyder att varje meter i nästa rör ska vara två centimeter lägre. Beräkna och göra den nödvändiga lutningsnivån av rör är lätt. Tänk på ett litet exempel: avloppsrörets längd är 10 meter, vilket innebär att det horisontella avståndet mellan rörets början och slutet blir tjugo centimeter.

  Men detta tar endast hänsyn till relativt rent vatten. Och i avloppet finns det många fasta fekala fraktioner och fett, som vid en viss temperatur stelnar och kan ackumuleras på rörens väggar. Detta kan leda till att avloppssystemet ofta blir igensatt, och du måste regelbundet rengöra det.

  Därför bestämmer SNiP (byggnormer och regler) byggnadsordningen för avloppssystem. SNiP-avloppsslängning som redan beaktats vid projektfasen av ett privat hus eller någon annan struktur.

  Enligt dessa regler bör rörledningar med en diameter på upp till 50 mm ha en lutning på tre centimeter per meter rör och med en tvärsnitt av rör upp till 100 millimeter är denna figur redan två centimeter.

  Släden av avloppsröret SNiP beaktas endast i centimeter, och detta värde mäts aldrig i grader. Experter bestämmer inte avloppsrörens lutning i grader eftersom även med minimumsvärdet kan rörledningen läggas felaktigt. Och detta kommer att leda till obalanserad drift av avloppssystemet, det kommer att bli trängsel, trafikstockningar och rörrengöring krävs.

  Slant Pipeline Slope Rates

  Lutning av hushållsrörledningar

  Inuti huset för installation, rekommenderas att installera plaströr med ett tvärsnitt på 50 och 110 millimeter. För att ansluta alla enheter utom toaletten, kan du använda rör med en diameter på 50 millimeter.

  Några expertråd när man installerar inre avlopp:

  • Vridning av rör i rätt vinkel med deras horisontella läge är inte tillåtet, bör användas böjningar med en vinkel på 45 grader;
  • med vertikala rör är rätvinkliga tillåtna
  • Vid rörrotationsplatserna bör revisionsfogar göras för att övervaka och reparera systemet.
  • På kort avstånd med en liten längd av röret kan lutningen göras stor (mer än tillåten norm).

  Det bör noteras att SNiP-avloppsslangen på platsen för att ändra typerna av ledningar förbjuder. I annat fall kommer de hydrodynamiska egenskaperna hos rörledningen att brytas, vilket kan leda till hydrauliska stötar och följaktligen misslyckandet av rören. Om ett hinder uppstår under läggning av rör, är det bättre att kringgå det.

  Beräkning av avloppsledning vid installation av externt system

  Utomhus avloppsvatten är utformat för att leverera avloppsvatten från huset till septiktanken. Du kan använda olika rör för detta:

  • gjutjärn,
  • asbestcement,
  • korrugerade polyetenelement.

  Trench för utomhusavlopp

  Grävdjupet, beroende på klimatförhållandena i regionen, kan ligga i intervallet från 70 cm till två meter.

  Bottenbottnen ska vara djupare än planerad nivå med ca 20 centimeter.

  Detta värde beror på rörets diameter, och det kan också vara nödvändigt att lägga till nivellering för att nivåera rörledningen.

  För att göra en korrekt avloppsslängning är det nödvändigt att köra två pinnar i början och slutet av skytten och dra repet. I det här fallet kan botten av grävbanan göras jämnt, utan hål och avböjningar och ställa in den optimala lutningsvinkeln för rören. Sedan, i botten av diket, är det nödvändigt att göra en sandkudde ca fem centimeter tjock, så att rörledningen är jämn och det finns inga hårda utsprång som kan skada rörledningen.

  Vid byggandet av ett system för avfalls- och avfallsavfall spelar lutningen av rören en stor roll. Det är viktigt att följa normerna för avloppssluttningen för normal och problemfri drift av hela systemet. Beroende på rörledningens längd, rörets diameter och material ska lutningen vara från 1,5 till 3 centimeter per linjär rörmätare. Dessa värden bekräftas av specialisternas tid och praxis.

  Slope avloppsnät.

  Under årens lopp med att utforma vattenförsörjning och avloppsnätverk, kommunicerar du med många människor: med kunder, arkitekter, designers, installatörer, designers från andra sektioner. Och den vanligaste professionella frågan är:

  - Vad är höjden för att bygga avlopp?
  Naturligtvis måste svaret på denna fråga vara motiverat. Jo, grunden är bäst sökt i den regulatoriska dokumentationen. Inuti byggnader används rör med små diameter nästan alltid, vi använder SNiP för interna nätverk.
  Klausul 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" anges:

  "... icke-referensrörsektioner med en diameter på 40-50 mm bör läggas med en höjd av 0,03 och med en diameter av 85 och 100 mm - med en höjd av 0,02."

  För externt avloppsrör används diametrarna mer och för dem har sina egna standarder. Klausul 2.41 av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "säger följande:

  "Den minsta lutningen av rörledningar för alla avloppssystem bör tas för rör med diametrar: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

  Vanligtvis, efter att ha lyssnat tyst på linjerna från SNiP via telefon, frågar installatörer den näst vanligaste frågan:

  - Tja, om du verkligen behöver göra mindre partiskhet?
  Tja, SNiP har några reservationer på detta ämne. När det gäller den inre vattenförsörjningen talar vi om "avvecklingssektioner" av rörledningar. I samma stycke 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * finns en formel:

  "Beräkningen av avloppsrörledningar bör göras genom att man anger vätskans hastighet V, m / s och fyller H / d på ett sådant sätt att tillståndet

  här K = 0,5 - för rörledningar från plast- och glasrör;

  K = 0,6 - för rörledningar av andra material

  Samtidigt bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, och fyllningen av rörledningarna ska vara minst 0,3. "Det är teoretiskt om man räknar ut flödeshastigheten för avloppsvatten, sedan fyllningen och genom att kontrollera flödeshastigheten kan man få lite annat resultatet.
  Du kan också använda det grundläggande arbetet hos Lukins A.A. och Lukins N.A. "Tabeller för hydraulisk beräkning av avloppsrör och sifoner med formel A.A. Pavlovsky ". Förresten är dessa bord lämpliga för externa avloppsnät med sina stora diametrar.
  För rör 150-200 mm för externa nät av avloppsvatten i SNiP 2.04.03-85 finns dock en direkt reservation:

  "Beroende på lokala förhållanden, med lämplig motivering för vissa delar av nätverket, är sluttningar för rör med diametrar tillåtna: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

  Det vill säga att ha rättfärdigande för "mycket nödvändigt" och en stor önskan, kan du spara så mycket som 2 millimeter av en sluttning per meter för rör med en diameter av 200 mm.
  Glöm inte att det förutom minsta höjden finns en maximal lutning av avloppsrör. Enligt punkt 18.3 i SNiP 2.04.01-85 *

  "Rörledningens största lutning får inte överstiga 0,15 (med undantag för grenar från enheter upp till 1,5 m långa)".

  Det är en lutning på 15 centimeter per meter. Om man överstiger denna vinkel vid läggning, är siltning av avloppsrörledningen möjlig. Eller, för att uttrycka det enkelt, kommer vattnet snabbt att gå, och allt annat kommer att förbli.
  Observera reglerna, herre.

  Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

  Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

  En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

  Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

  En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

  Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

  Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

  Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

  Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

  Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

  • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
  • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
  • från toalettskålar - D 110 mm.

  För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

  Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

  Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

  Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

  Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

  • ge den mest akuta vinkeln
  • gör sluttningen minimal;
  • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

  Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

  Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

  Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

  Vilka regler måste följa

  Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

  Egenskaper av huset avlopp

  Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

  Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

  • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
  • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

  Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

  Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

  I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

  Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

  Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

  I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

  Prov av internt ledningsarbete

  Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

  • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
  • diameter av rör och rördelar;
  • längden av varje sektion till stigaren;
  • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

  Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

  För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

  • räckvidd och biltvätt;
  • badkar och handfat;
  • toalett skål och handfat.

  Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

  Extern rörläggning

  Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

  Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

  För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

  • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
  • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

  Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

  Hur man kontrollerar lutningen

  För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

  Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

  Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.