Avloppsslängning på 1 meter i grader

Löpningen av avloppet vid 1 meter SNIP

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. I synnerhet är det mycket viktigt att rätta avloppsrörets lutning, som faller enligt SNiP och längden på kommunikationsledningarna.

HUR SKICKAR UPP EN ANGLE

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;

2. Gör sluttningen minimal eller hoppa över det här objektet när du installerar avloppsvattnet.

3. Skapa en sluttning enligt reglerna och GOST.

Vid första anblicken kommer den stora höjden av avloppsröret att hjälpa det vatten som behöver rengöring för att nå brunnen snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt. Spara situationen kan bara vara den vinkel som septiktanken ligger i förhållande till avloppsvattnet.

Det är bäst att arbeta med vissa standarder, vilket anger vinkelförhållandet med rörets diameter och längd. Naturligtvis kräver detta mycket tid och speciell vård, men efter så hårt arbete kommer avloppssystemet att tjäna dig i många år.

Varför behöver du en bias:

Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.

Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.

Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren. Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

HUR VÄLJAR TIPS

För att bestämma minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring.

Till exempel behöver en lutning för ett rör med en diameter av 50 mm och en längd av 1 meter 0,03 mm. Hur var det bestämt? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd. Beroende på diameter kan den vara från 0,03 till flera millimeter. Tänk på hur regeln fungerar:

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett rör på 110 mm, enligt GOST, är det 0,02 mm. För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Även i en gjutjärn, plast eller asbestcement avloppsrör, måste fyllnadsnivån beräknas. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna fullheten kan använda formeln:

DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

Maximal nivå av fullhet - 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. Detta är en koefficient, det är ofta taget som 0,5 - som definitionen av en halv tubulär hålighet. Mycket beror på rörmaterialet (gjutjärn och asbest fylls snabbare på grund av de inre väggarnas höga grovhet) och dess vinkel relativt septiktanken.

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Professionella säger att 0,7 m / s tillåter att avfall snabbt passerar genom väggarna, samtidigt som de inte klibbar. Undersökare, den rätta beräkningen är följande:

0,5 / 110 = 0,04 är nivån av fullhet

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är volyskoefficienten, den andra efter likformen är rörelsens hastighet, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar. Utredaren per meter kommer att använda en större förspänning. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal. I de flesta fall är denna tillåtna storlek på tryckröret 0,02-0,01 mm mindre.

Enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), måste du följa dessa regler vid konstruktion av vinkeln för avloppsrör i ett privat hus:

 • För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 • Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från basen till slutet av 15 grader;
 • SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 • För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 • När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten respektive rörets lutning, inte så stark. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 • Innan jobbet måste du göra en plan.

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning. Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

  Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

  I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

  Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

  Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

  En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

  Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

  Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

  • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

  Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

  Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

  Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

  Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

  För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

  Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

  Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

  För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

  • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
  • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
  • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
  • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
  Avloppssluttning lätt att styra nivå

  Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

  Sewer fullness värde

  En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

  Beräkning av avloppsrörets diameter

  Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

  • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
  • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
  • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
  • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
  Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

  Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

  Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

  Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

  Karta över de normativa djupet av frysning

  Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

  Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

  Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

  Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

  Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

  Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

  Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

  • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
  • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
  • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
  • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
  Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

  Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

  Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

  Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

  Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

  Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

  Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

  Vad är vinkeln på rörledningen?

  Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

  Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

  Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

  Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

  Maximal lutning

  Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

  Minsta höjning

  Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

  • 50 mm - 0,025;
  • 100 mm - 0,012;
  • 150 mm - 0,007;
  • 200 mm - 0,005.

  Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

  Fel vid val av rörets vinkel

  Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

  • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
  • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

  Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

  • 40-50 mm - 0,03;
  • 100 mm - 0,02;
  • 150 mm - 0,008;
  • 200 mm - 0,007.

  Fel vid pipeline installation

  Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

  För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

  • flödeshastighet V;
  • fylla avloppssystemet K.

  K = H / D,

  H - höjden av avloppsnivån

  D - avloppsavsnitt.

  Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

  Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

  Formel för beräkning av rörlutning

  Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

  V√ (H / d) ≥K,

  K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

  d-rörsektion;

  V är flödeshastigheten.

  Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

  Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

  I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

  • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
  • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
  • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
  • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

  Layout av rörmokeri med en lutning av rör

  Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

  Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

  • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
  • plast;
  • gjutjärn;
  • asbestcement.

  Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

  För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

  • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
  • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

  Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

  Lägger den yttre motorvägen

  Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

  • sladd eller rep
  • två pinnen;
  • byggnadsnivå.

  Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

  Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

  • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
  • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

  Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

  Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

  Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

  Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

  Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

  1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
  2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
  3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

  Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

  Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

  Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

  Varför behöver jag en rörvinkel?

  Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

  1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
  2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
  3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

  Relaterade videor:

  Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

  Hur man väljer rätt avloppsslutt:

  Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

  Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

  Hur man väljer en sluttning

  För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

  Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

  Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

  Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

  Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

  Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

  Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

  Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

  För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

  Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

  Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

  Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

  P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

  Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

  Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

  • H är vattennivån i röret;
  • D är dess diameter.

  Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

  Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

  Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

  Därför är rätt beräkning som följer:

  60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

  Använd sedan formeln:

  K ≤ V√ y, där:

  • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
  • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
  • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

  0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

  Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

  Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

  Slangavloppet rör schematiskt

  På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

  Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

  Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

  1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
  2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
  3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
  4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
  5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
  6. Innan jobbet måste du göra en plan.

  Expertråd:

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

  Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Avloppsrörets lutning: varför ska det vara exakt 1,5-3 centimeter

  På bilden - den avsiktligt felaktiga installationen av avloppsrör - de har nästan ingen lutning.

  Hälsningar till dig, mina kära läsare. Vi alla älskar modern komfort, inklusive i sin del om hygien. Det händer väldigt nedslående när det bryts, och det är faktiskt ofta vårt fel. Till exempel tänker vi ofta inte på vad avloppsrörets lutning borde vara, så att avlopp och slöseri med vår livsaktivitet är korrekt urladdad.

  Observera att i de flesta fall gravitation dränering är utrustad i våra lägenheter och hus. Baserat på detta är det extremt viktigt att välja den optimala lutningen för var och en av grenrören. Om vinkeln är liten eller inte alls, kommer felet att bli bra - det medför ständiga blockeringar, om det är för stort, kommer systemet att läcka.

  Tiltvinkel för avloppsrör

  Det är extremt viktigt att ställa in rörets vinkel korrekt.

  Först av allt vill jag varna dig genast så att du inte går förlorad i måttenheter. I alla föreskrivna, tekniska och rekommenderande dokument visas höjden av avloppsrör inte i grader, men i centimeter, i förhållande till systemets ursprungliga (övre) och villkorligt slutliga (nedre) punkter.

  Jag ska berätta en liten, men väldigt intressant hemlighet. Det förklaras helt enkelt. Begreppet "grad" i förhållande till jordens axel, liksom placeringen av föremål på dess yta när du bygger ditt eget hus (väldigt liten i förhållande till planetens totala yta), är inte särskilt effektiv.

  För obetydliga värden erhålls. Om du styrs av grader när du lägger avloppsrör, löper du helt enkelt risken att ta dem någonstans inte där.

  Effekt av rörlutning

  Utan ordentlig lutning kommer röret snabbt att bli igensatt med fasta fraktioner av utflödet.

  Av definitionen har avlopp aldrig varit rena. Speciellt nu när avlopp utnyttjar den ökade volymen avfall av vår vitala aktivitet.

  1. Så, tvättar smutsiga diskar, kasta du städprodukter, fetter, matpartiklar i rörledningen. Med tiden bygger en klibbig beläggning på systemets väggar. Det bidrar till överväxt av rör. Deras korrekta lutning gör att avloppsvätskor kan rengöra sig själv.
  2. Flödet inuti nätverket med den hastighet som anges av rörens lutning spolas avloppsvatten av betydande mängd avfall och därigenom stoppas systemets igensättning.
  3. Jag vill uppmärksamma dig på detta beroende: Ju större lutningsvinkeln på avloppsröret är desto högre flödeshastighet för vätskan i den. Detta innebär att graden av fyllning av röret minskar.

  Varför en dålig överdriven eller för liten minskning

  För mycket sluttning är också dålig - fast avfall kommer inte att ha tid att läcka ut.

  I samband med vad jag skrev ovan kan du ha en idé: lägg rören under så stor lutning som möjligt så att avfallet släpps ut snabbare. Men jag varnar dig omedelbart - denna tanke kommer att vara olycklig:

  1. Om avloppet är för brant, kommer rören att siltas, som avlopp kommer att släppas ut mycket snabbt. De kommer helt enkelt inte ha tid att tvätta ut fasta partiklar av avfall. De kommer att börja bosätta sig på rörens väggar.

  Vid en överdriven lutning kommer vattenlås att brytas.

  1. Dessutom kommer siffror att bryta vattenlås. Följaktligen börjar luften från avloppssystemet gå in i lokalerna. Jag kommer inte påminna dig hur "trevlig" lukten är.
  2. Metallavloppsrör är extremt oönskade för att lämna ofylld av en ytterligare anledning. I aggressiva miljöer leder tillströmningen av syre till sina inre väggar till korrosion. Som ett resultat reduceras rörens livslängd.
  3. Överdriven sluttning ökar pipeljudet.
  4. Det minskar även systemets förmåga att självrengöring, vilket leder till sedimentering av avfallet och blockering av rör.

  Jag kan inte annat än notera den motsatta situationen: otillräcklig lutning av rören leder till en minskning av utflödeshastigheten. Det provocerar också blockeringar.

  Lägenheten är nästan omöjlig att mäta flödet av vätska i avloppsvattnet på egen hand.
  Därför rekommenderar jag dig att följa de värden som anges i regeldokumenten.
  Så den rekommenderade SNiP-sinkhastigheten i lägenheter borde vara 0,7-1 m / s.

  Regel- och referensdokument

  Optimal sluttningar för rör med olika diametrar.

  Vad borde vara korrekt lutning av avloppsrör? Svaret på den här frågan ges av regleringsdokument:

  1. För rör med liten diameter i avloppsvatten gäller punkt 18.2 i SNiP nr. 2.04.01 / 85 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader". Det anges att otaliga grenar av nätverk med ett tvärsnitt på 4-5 cm bör läggas med en höjd av 0,03, med ett snitt av 8,5 och 10 cm - med en höjd av 0,02.
  2. Ett externt avloppssystem behöver ett större tvärsnittsnät. Det här är vad jag vet i den här delen om sluttningarna av avloppsrör enligt SNiP nr 2.04.03 / 85, punkt nr 2.41 "Avloppsvatten. Externa strukturer och nätverk ": Minsta lutningen för rör med ett tvärsnitt på 15 cm ska vara 0,008 och 20 cm - 0,007.

  Standarder för rörhöjning framgår av detta dokument.

  Vid reparation kan du behöva göra sluttningen av nätverket mindre. Här är vad jag kan rekommendera dig med hänvisning till det inre avloppssystemet och för odelade delar av rörledningen. I SNiP nr 2.04.01-85, punkt 18.2, anges följande bestämmelse:

  1. Beräkningen av avloppsrörledningen bör utföras genom att flödeshastigheten för vätskan (V, i meter per sekund) och fyllning (H / d) fastställs så att tillståndet är sant: V√H / d≥K. Samtidigt bör K för rör av plast och glas vara lika med 0,5 och för nät av annat material - 0,6.
  2. Vattenflödet i detta fall bör inte vara mindre än 0,7 m / s. Fyllning av rör är inte mindre än 0,3. Med andra ord: i teorin, om du beräknar volymen avfall, då fyllningen och bestämmer hastigheten av vätskan, kan du få något annat resultat.
  3. Jag skyndar mig dock att varna dig: I SNIP №2.03.03 / 85 för externa avloppsrörledningar finns en direkt förklaring om nätverk med ett tvärsnitt på 15-20 cm.

  Den minsta tillåtna höjdsskillnaden.

  Det uttrycker följande villkor: Med utgångspunkt från lokala förhållanden och med rätt motivering för enskilda segment av nätverket är det tillåtet att arbeta med sådana sluttningar: för rör med ett tvärsnitt av 20 cm - 0,005, för analoger med en diameter av 15 cm - 0,007.

  Jag kan göra dig lycklig. Det här betyder en mycket intressant sak. Namnlösa: Om du har en förstärkning av armerad betong "det är mycket, mycket nödvändigt" och en stor önskan att utföra det, så finns det inga hinder för genomförandet. Du kan spara så mycket som 2 mm lutning på varje mätare av rör med ett tvärsnitt på 20 cm.

  Jag rekommenderar att du tar hänsyn till att förutom det minsta korrekta är det också en maximal lutning för avloppsrör.

  Enligt punkt 18.3 i SNiP nr 2.04.01 / 85 bör nätets högsta lutning inte vara mer än 0,15 (exklusive grenarna från sanitära anordningar med en längd på upp till 150 cm).

  Med andra ord - lutningen ska inte vara mer än 15 centimeter på varje meter i nätverket. Om du överskrider den här siffran kommer rörledningen att siltas, eftersom det flytande utflödet snabbt kommer att gå och de fasta fraktionerna kommer att förbli.

  Jag har funnit det i mitt tekniska bibliotek och fann dig en mycket användbar sak i referensboken för A. och N. Lukins "Tabeller för hydrauliska beräkningar av avlopps sifoner och rörledningar". I det är avloppsrörets tvärsnitt och sluttningar anslutna till rörsystem.

  Rörlutning för avloppsvatten vid 1 meter: SNiP, rekommendationer och beräkningsmetoder

  För lutningen av de externa och inre avloppsrören i ett privat hus, liksom för att lägga avloppssystemet i lägenheten, har exakta standarder redan beräknats och motsvarande rekommendationer från SNiPs har lämnats in. Men ofta för korrekt utflöde är det nödvändigt att beräkna optimal höjdnivå, baserat på individuella parametrar, typ av rum, material och rördiameter.

  Låt oss överväga SNiPs, rekommendationer och formler för att beräkna vilken lutning ett rör ska ha för avloppsvatten till en längd av 1 meter i olika fall - i en lägenhet, ett privat hus, ett internt och externt nätverk och beroende på materialet som används för att göra avloppsrör.

  Betydelsen av sluttning

  För normal drift av avloppssystemet är det viktigt att göra noggranna beräkningar. Vilka är konsekvenserna av misstag?

  • För mycket förspänning kommer att leda till ett ökat utflöde, vilket kommer att åtföljas av starkt ljud. Detta raderar snabbt den inre ytan och sänker självrengöringen.
  • Otillräcklig nivå hotar att täppa till systemet, särskilt om det inte ger en fekal hushållspump. Platsen för rörledningens blockering är svår att diagnostisera och tar lång tid att reparera.

  Vid utformning av ett avloppssystem är det vanligt att styras inte med formler, utan av värden som ges i SNiPs. Installation i byggnaden regleras av kraven i avsnitt 2.04.01-85, och utomhusinstallation regleras av avsnitt 2.04.04-85.

  Olika beräkningsmetoder behövs för höghus och stora bostadsområden.

  Alla siffror anges i form av koefficienter och mäts i centimeter per löpande mätare. Beteckningen i grader används inte på grund av stora fel i installationsprocessen till en septiktank eller avloppsbrunn som ligger 10-12 m från huset. Så, för en diameter av 40-50 mm och avståndet hos septiktanken vid 12 m, används en koefficient på 0,03 (3 cm / m) och för en sektion av 85-100 mm - 0,02.

  Den minsta tillåtna lutningen för externa och interna avloppsledningar enligt SNiP är 0,015, med en lutning av avloppsrör med en vinkel som är mindre än de minsta fasta partiklarna kvarstår i röret. I små områden - högst 1 m tillåts en koefficient på 0,01.

  Den maximala höjden på de externa och interna avloppssystemen överstiger inte 3% enligt standarderna och beror i allmänhet på flödeshastigheten. En hastighet på upp till 1,4 m / s måste bibehållas i avloppsrör, annars kommer avloppet att delas upp i fraktioner och fasta partiklar kommer att förbli i systemet.

  Beräkning för lägenheten

  För sänkor, handfat, sänkor och badrum väljs pipar med diametrar 40-50 mm med en lutning från 2,5 cm till 3,5 cm per meter. För att dränera dräneringsvattnet från toaletten är linjediametern 100 mm. Minsta värdet per linjär mätare är 0,012, och normen är 0,02. När du installerar applicerad bubbla eller lasernivå.

  Så, hur man beräknar rätt lutning när man lägger avloppsrör i avloppsnätet? Formeln för beräkning av de normativa koefficienterna:

  Separat kan den komplexa Kollbrook-White-formeln appliceras. Hon ser så här ut:

  Beräkning för ett privat hus

  Med små volymer avfall behövs inte beräkning. Det viktigaste är att lutningen inte får vara mindre än det minsta tillåtna enligt SNiPs normer.

  Det är viktigt att avloppssystemets lutning och tvärsnitt bidrar till rörledningens fyllighet på minst en tredjedel av diametern.

  För att öka underhåll och livslängd rekommenderas att man använder rör av samma material.

  Vanligtvis är det föredraget att socket monteras mot flödet på motorvägen. Om det behövs, ändra flödesriktningen, är det önskvärt att undvika vassa varv.

  Så istället för en montering på 90 o är det lämpligt att använda 2 till 45 o.

  Vid tvingad extern avloppsvatten ligger all rörmokare under septiktankens nivå. Beräkningen av vinklarna längs hela rörledningens längd blir irrelevant. Det är bara nödvändigt att avloppsvattnet flödas till en enda kollektor genom gravitation, och därifrån pumpas ut med en hushållspump. Vilka rör som används för utomhusavloppssystem hittar du utifrån den här artikeln.

  Det andra alternativet är att installera en fekalpump i systemet efter varje sanitär enhet. Hur man korrekt hanterar avloppsvatten i ett privat hus, kommer vi att berätta i den här artikeln.

  Optimala värden för utomhussystemet

  Vid utläggning av det externa avloppssystemet tas punkten för rörledningens utlopp från väggen eller fundamentet som grund. Regeln observeras: ju mindre sektionen desto större är lutningen. För ett normalt utflöde med en diameter av 110 är 0,02 tillräckligt och för rör på 60-80 mm 0,03 och mer behövs.

  Det finns tre huvudfaktorer att tänka på:

  1. Lättnad. Avloppsbrunnar är vanligtvis placerade på lägsta punkt på platsen, så att grävens naturliga lutning också läggs till.
  2. Djupet av rörledningen nära septiktanken bör inte vara lägre än inloppet till avloppsbrunnen.

  Lutningen måste vara rationell, så att du inte behöver gräva i poolen för avlopp för djupt - det är både dyrt och farligt om grundvattnet kommer in i septiktanken.

 • Skytten bör vara djupare än jordfrysningsnivån.
 • Interna rörinstallationsregler

  När de inre rören läggs, där alla punkter reduceras till en stigare, beräknas volymen av urladdning totalt för alla enheter som är anslutna till huvudledningen. Var noga med att beräkna golvets ojämnhet, så att lutning och höjdskillnad mellan VVS och diskbänken överensstämmer med SNiPs normer.

  Ytterligare rekommendationer

  I samband med design och läggning måste man vara uppmärksam på några punkter:

  1. Naturlig krympning. Jord kan komprimeras under påverkan av yttre faktorer, vilket medför att lutningen förändras.
  2. På vissa områden är det lämpligt att sätta inspektionsluckor i steg om 30-40 cm vid täppning på grund av dåligt utflöde. För samma ändamål ansluter specialister rören i en vinkel på minst 120 °.
  3. Beräkningar utförs från utgången av avloppssystemet, men installationen sker alltid i omvänd ordning - bort från avloppsbrunnen.
  4. Projektet är utformat så att längden på linjen var minimal. Ju kortare linjen desto mindre sannolikt är det att bli igensatt eller bruten.

  Det bästa beräkningsalternativet är inriktning mot byggnadsregelns normer och föreskrifter och med hänsyn till byggnadens individuella egenskaper och platsen för badrummen. När installationen är färdig innan skytten är instängd, kontrolleras alla delar av linjen för läckstäthet och tillförlitlighet av utflödet.

  Vad ska vara höjden av avloppsröret i huset

  Att vara engagerad i utformningen av hemflödet måste först och främst veta vad som ska sättas i lutningen för avloppsröret.

  Enkelheten med att lägga avloppsvatten tyder på många små nyanser, vars obalans kan ha negativ inverkan i en given situation.

  En av de viktigaste ögonblicken är valet av lutningsvinkeln.
  Den felaktiga lutningsvinkeln kan orsaka bakslag - och allt som spolas ner i toaletten eller sjunken kommer att återvända till dig, eller till och med förhindra tillfredsställande arbete helt och hållet.

  Slope utomhus avloppsvatten

  Många oerfarna rörmokare vet inte ens om ett sådant koncept som överdriven bias. Alla är vana vid att tänka på att om lutningen är väldigt "brant", kommer avfallet i det här fallet att tappa mycket snabbare, och återgången av avfall kommer inte att hända.

  Faktum är att detta inte är helt korrekt, och detta tillvägagångssätt har en annan sida av myntet.

  Om röret har en brant sluttning inträffar siltning inuti den, eftersom vattnet lämnar väldigt snabbt. Allt avlopp som inte tvättas ut med vatten klibbar på väggarna och därigenom täpper upp det.

  Det kan också hända att förstoppning av vattenförstoppning i sifonen kommer då kommer en obehaglig lukt in i huset. Enig, det kommer inte att vara ett mycket trevligt ögonblick, speciellt om det finns gäster i huset.

  En annan viktig anledning att hålla rören ständigt i vattnet är luftflödet till ytorna, vilket kommer att orsaka korrosion, vilket minskar deras livslängd. Därför är det nödvändigt att hålla fast vid den korrekta sluttningen inte bara i huset utan även utanför den.

  Den maximala höjden för ytterröret är 0,15, d.v.s. högst 15 centimeter för varje mätare. Med värden över detta kommer systemet att vara helt ineffektivt.

  Minsta höjning

  Många nybyggda rörmokare eller nybörjare, som självständigt utför dräneringssystem, står inför ett problem som ligger i rörens lutningsenheter.

  I några instruktions- eller referensmaterial för att installera en minsta lutning av avloppsrör hittar du endast decimala fraktioner av formuläret 0,02, vilket innebär att det finns 20 millimeter lutning per meter.

  En viktig faktor är beräkningen av fullständighetskoefficienten.

  Det beräknas enligt följande: höjden på vattennivån i röret dividerat med diametern. Det mest optimala värdet är variationen av koefficienten i intervallet från 0,5 till 0,6.

  Beräkning av SNiP

  Med hänvisning till reglerna för SNiP kan det tolkas att minsta höjden för ett avloppssystem i en lägenhet eller ett lanthus beror främst på dess diameter.

  Som ett exempel är höjden på ett avloppsrör 50 mm 3 centimeter per meter per hundra.

  Grundregler för SNiP:

  • För samlare beräknas lutningsvinkeln beroende på avfallets fyllning, flödeshastighet och transporthastighet.
  • Rörets lutning måste ligga inom tillåtna gränser och inte överstiga dem.
  • Lutningskoefficienten anger antalet lutningsmätare per linjär mätare i avloppsröret.
  • I SNiP hittar du aldrig beräkningen av lutningsvinkeln i grader.