Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

 • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
 • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
 • från toalettskålar - D 110 mm.

För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

 • ge den mest akuta vinkeln
 • gör sluttningen minimal;
 • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

Vilka regler måste följa

Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

Egenskaper av huset avlopp

Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

 • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
 • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

Prov av internt ledningsarbete

Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
 • diameter av rör och rördelar;
 • längden av varje sektion till stigaren;
 • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

 • räckvidd och biltvätt;
 • badkar och handfat;
 • toalett skål och handfat.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

Extern rörläggning

Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

 • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
 • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

Hur man kontrollerar lutningen

För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Avloppsrörets lutning: varför ska det vara exakt 1,5-3 centimeter

På bilden - den avsiktligt felaktiga installationen av avloppsrör - de har nästan ingen lutning.

Hälsningar till dig, mina kära läsare. Vi alla älskar modern komfort, inklusive i sin del om hygien. Det händer väldigt nedslående när det bryts, och det är faktiskt ofta vårt fel. Till exempel tänker vi ofta inte på vad avloppsrörets lutning borde vara, så att avlopp och slöseri med vår livsaktivitet är korrekt urladdad.

Observera att i de flesta fall gravitation dränering är utrustad i våra lägenheter och hus. Baserat på detta är det extremt viktigt att välja den optimala lutningen för var och en av grenrören. Om vinkeln är liten eller inte alls, kommer felet att bli bra - det medför ständiga blockeringar, om det är för stort, kommer systemet att läcka.

Tiltvinkel för avloppsrör

Det är extremt viktigt att ställa in rörets vinkel korrekt.

Först av allt vill jag varna dig genast så att du inte går förlorad i måttenheter. I alla föreskrivna, tekniska och rekommenderande dokument visas höjden av avloppsrör inte i grader, men i centimeter, i förhållande till systemets ursprungliga (övre) och villkorligt slutliga (nedre) punkter.

Jag ska berätta en liten, men väldigt intressant hemlighet. Det förklaras helt enkelt. Begreppet "grad" i förhållande till jordens axel, liksom placeringen av föremål på dess yta när du bygger ditt eget hus (väldigt liten i förhållande till planetens totala yta), är inte särskilt effektiv.

För obetydliga värden erhålls. Om du styrs av grader när du lägger avloppsrör, löper du helt enkelt risken att ta dem någonstans inte där.

Effekt av rörlutning

Utan ordentlig lutning kommer röret snabbt att bli igensatt med fasta fraktioner av utflödet.

Av definitionen har avlopp aldrig varit rena. Speciellt nu när avlopp utnyttjar den ökade volymen avfall av vår vitala aktivitet.

 1. Så, tvättar smutsiga diskar, kasta du städprodukter, fetter, matpartiklar i rörledningen. Med tiden bygger en klibbig beläggning på systemets väggar. Det bidrar till överväxt av rör. Deras korrekta lutning gör att avloppsvätskor kan rengöra sig själv.
 2. Flödet inuti nätverket med den hastighet som anges av rörens lutning spolas avloppsvatten av betydande mängd avfall och därigenom stoppas systemets igensättning.
 3. Jag vill uppmärksamma dig på detta beroende: Ju större lutningsvinkeln på avloppsröret är desto högre flödeshastighet för vätskan i den. Detta innebär att graden av fyllning av röret minskar.

Varför en dålig överdriven eller för liten minskning

För mycket sluttning är också dålig - fast avfall kommer inte att ha tid att läcka ut.

I samband med vad jag skrev ovan kan du ha en idé: lägg rören under så stor lutning som möjligt så att avfallet släpps ut snabbare. Men jag varnar dig omedelbart - denna tanke kommer att vara olycklig:

 1. Om avloppet är för brant, kommer rören att siltas, som avlopp kommer att släppas ut mycket snabbt. De kommer helt enkelt inte ha tid att tvätta ut fasta partiklar av avfall. De kommer att börja bosätta sig på rörens väggar.

Vid en överdriven lutning kommer vattenlås att brytas.

 1. Dessutom kommer siffror att bryta vattenlås. Följaktligen börjar luften från avloppssystemet gå in i lokalerna. Jag kommer inte påminna dig hur "trevlig" lukten är.
 2. Metallavloppsrör är extremt oönskade för att lämna ofylld av en ytterligare anledning. I aggressiva miljöer leder tillströmningen av syre till sina inre väggar till korrosion. Som ett resultat reduceras rörens livslängd.
 3. Överdriven sluttning ökar pipeljudet.
 4. Det minskar även systemets förmåga att självrengöring, vilket leder till sedimentering av avfallet och blockering av rör.

Jag kan inte annat än notera den motsatta situationen: otillräcklig lutning av rören leder till en minskning av utflödeshastigheten. Det provocerar också blockeringar.

Lägenheten är nästan omöjlig att mäta flödet av vätska i avloppsvattnet på egen hand.
Därför rekommenderar jag dig att följa de värden som anges i regeldokumenten.
Så den rekommenderade SNiP-sinkhastigheten i lägenheter borde vara 0,7-1 m / s.

Regel- och referensdokument

Optimal sluttningar för rör med olika diametrar.

Vad borde vara korrekt lutning av avloppsrör? Svaret på den här frågan ges av regleringsdokument:

 1. För rör med liten diameter i avloppsvatten gäller punkt 18.2 i SNiP nr. 2.04.01 / 85 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader". Det anges att otaliga grenar av nätverk med ett tvärsnitt på 4-5 cm bör läggas med en höjd av 0,03, med ett snitt av 8,5 och 10 cm - med en höjd av 0,02.
 2. Ett externt avloppssystem behöver ett större tvärsnittsnät. Det här är vad jag vet i den här delen om sluttningarna av avloppsrör enligt SNiP nr 2.04.03 / 85, punkt nr 2.41 "Avloppsvatten. Externa strukturer och nätverk ": Minsta lutningen för rör med ett tvärsnitt på 15 cm ska vara 0,008 och 20 cm - 0,007.

Standarder för rörhöjning framgår av detta dokument.

Vid reparation kan du behöva göra sluttningen av nätverket mindre. Här är vad jag kan rekommendera dig med hänvisning till det inre avloppssystemet och för odelade delar av rörledningen. I SNiP nr 2.04.01-85, punkt 18.2, anges följande bestämmelse:

 1. Beräkningen av avloppsrörledningen bör utföras genom att flödeshastigheten för vätskan (V, i meter per sekund) och fyllning (H / d) fastställs så att tillståndet är sant: V√H / d≥K. Samtidigt bör K för rör av plast och glas vara lika med 0,5 och för nät av annat material - 0,6.
 2. Vattenflödet i detta fall bör inte vara mindre än 0,7 m / s. Fyllning av rör är inte mindre än 0,3. Med andra ord: i teorin, om du beräknar volymen avfall, då fyllningen och bestämmer hastigheten av vätskan, kan du få något annat resultat.
 3. Jag skyndar mig dock att varna dig: I SNIP №2.03.03 / 85 för externa avloppsrörledningar finns en direkt förklaring om nätverk med ett tvärsnitt på 15-20 cm.

Den minsta tillåtna höjdsskillnaden.

Det uttrycker följande villkor: Med utgångspunkt från lokala förhållanden och med rätt motivering för enskilda segment av nätverket är det tillåtet att arbeta med sådana sluttningar: för rör med ett tvärsnitt av 20 cm - 0,005, för analoger med en diameter av 15 cm - 0,007.

Jag kan göra dig lycklig. Det här betyder en mycket intressant sak. Namnlösa: Om du har en förstärkning av armerad betong "det är mycket, mycket nödvändigt" och en stor önskan att utföra det, så finns det inga hinder för genomförandet. Du kan spara så mycket som 2 mm lutning på varje mätare av rör med ett tvärsnitt på 20 cm.

Jag rekommenderar att du tar hänsyn till att förutom det minsta korrekta är det också en maximal lutning för avloppsrör.

Enligt punkt 18.3 i SNiP nr 2.04.01 / 85 bör nätets högsta lutning inte vara mer än 0,15 (exklusive grenarna från sanitära anordningar med en längd på upp till 150 cm).

Med andra ord - lutningen ska inte vara mer än 15 centimeter på varje meter i nätverket. Om du överskrider den här siffran kommer rörledningen att siltas, eftersom det flytande utflödet snabbt kommer att gå och de fasta fraktionerna kommer att förbli.

Jag har funnit det i mitt tekniska bibliotek och fann dig en mycket användbar sak i referensboken för A. och N. Lukins "Tabeller för hydrauliska beräkningar av avlopps sifoner och rörledningar". I det är avloppsrörets tvärsnitt och sluttningar anslutna till rörsystem.

Hur man gör rätt sluttning när man installerar avloppsrör?

När man lägger avloppsrör i ett privat hus eller renovering av en lägenhet (med byte av avloppsnät och vattenförsörjning), bör man komma ihåg att flödesprincipen i dem är byggd på tyngdkraftsarbetet. Det innebär att rörelse i avloppssystemet inte kommer att ske utan yttre ingrepp endast vid avloppsrörets lutning.

Placera röravlopp

I den inhemska miljön gör installationen av avloppsrör med egna händer det ingen mening att ordna ett trycksystem för tvingad pumpning av avlopp med en pump. Detta leder till extra kostnader både under byggandet och under driftperioden, och deras reparation, om nödvändigt, är ganska dyr. System av nät med tvångsflöde används endast i stora industrier.

Grundläggande parametrar

När man lägger av avloppsrör med egna händer i ett privat hus är det väldigt viktigt att skapa rätt lutning för dem, observera alla regler och installera dem. För liten lutning kommer att leda till ett svagt flöde inom linjen, vilket gör att stora komponenter kan deponeras och ytterligare reparation av alla nät kommer att krävas.

En stor lutningsvinkel för avloppsröret är inte heller lämplig, eftersom avloppsvattnet kommer att flöda snabbare än de andra komponenterna, vilket också kommer att leda till igensättning av hela systemet och måste demonteras för att rätta till situationen.

Reglerna för korrekt installering av avloppsrörledningen är för att säkerställa tillräcklig hastighet för rening av avloppsvatten. Denna indikator är en av de viktigaste, och det avgör hur effektivt hela avloppssystemet fungerar.

Storleken på rörets lutning, beroende på dess diameter

Uttalandet att ju större rörets lutning desto snabbare flödet, och ju bättre hela systemet är, är felaktigt. Med en stor sluttning kommer vattnet att gå väldigt snabbt, men däremot ligger misstaget - med höghastighetskanalen av vatten i linjen reduceras det självrengörande systemet avsevärt.

Stora och tunga partiklar som faller i kloakken tillsammans med vatten kommer inte att ha tid att gå hela vägen och kommer att förbli i den, gradvis ackumuleras och skapar blockeringar.

Dessutom leder detta tillvägagångssätt till bullriga driften av dräneringssystemet, och på grund av rörelsens höga hastighet kommer ökad slitage på den inre ytan att bli.

Detta leder till för tidig ersättning av enskilda sektioner eller måste repareras till hela avloppssystemet.

Enligt reglerna för installation av avloppsrör - den optimala hastigheten för rörelse av avloppsvatten bör vara från 0,7 till 1 meter per sekund.

Eftersom avloppshastighetens hastighet bestäms av avloppsrörets lutning, finns en annan parameter som uttrycks av höjdskillnaden vid början av rörledningen (den högsta punkten) och dess ände (lägsta punkten för hela systemet).

Höjden på 1 löpande mätare av avloppsrör i centimeter i höjd är parametern som måste observeras vid avloppsrör. Att följa normerna för detta värde måste, för annars kommer det att kräva demontering av hela systemet, och ibland reparation eller förändring av vattenförsörjningen.

standarder

När du lägger avloppsrör i ett privat hus måste du följa de regler som beskrivs i SNiP 2.04.01-85.

Med hänsyn till rörledningens diameter, läggs avloppsvatten ut med en viss lutning för varje löpande mätare.

 • Om linjer med en diameter på 40-50 mm används, måste lutningen vara lika med 3 cm per linjär meter;
 • För rör med en diameter av 85-110 mm, den optimala 2 cm höjden per linjär mätare.

I vissa fall uttrycks lutningsparametrar i ett bråknummer, inte i centimeter per linjär mätare. För ovanstående exempel (3/100 och 2/100) kommer information på sluttningen med korrekt avloppsrör i ett privathus att se ut så här:

 • för linjer med en sektion på 40-50 mm - en lutning på 0,03;
 • för linjer med en sektion av 85-110 mm - en lutning på 0,02.

Individuell lutningsberäkning

Att lägga avloppsrör gör det själv i ett privathus utförs enligt de standarder som framgår av byggnadskoden. Men det är möjligt att beräkna parametrarna för arrangemang av avloppsnät och vattenledningar självständigt. Gör så här med följande formel:

 • K - En speciell faktor som tar hänsyn till egenskaperna hos det material som användes vid tillverkningen av röret.
 • V - hastigheten för avloppet av avloppsvatten;
 • H - rörpåfyllning (flödeshöjd);
 • D-sektion (diameter) på röret.

Längden av avloppsrör kan beräknas oberoende

 • koefficient K, för rör av slät material (polymer eller glas), måste vara lika med 0,5, för en metallrörledning - 0,6;
 • indikator V (flödeshastighet) - för varje rörledning är 0,7-1,0 m / s;
 • förhållandet H / D - säger fyllningen av röret, och bör ha ett värde från 0,3 till 0,6.

Interna och externa avloppssystem

När du lägger avloppsnät och vattenförsörjning i ett privat hus bör du ta hänsyn till några av de funktioner som orsakas av placeringen av deras enskilda sektioner.

Interna system

Vid installation av ledningar av avloppsröret i privathuset används två diametrar i allmänhet - 50 mm och 110 mm. Den första för dränering, den andra för toaletten. Anläggning av avloppsrör ska utföras enligt följande rekommendationer:

 • Rotationen av rörledningen (vid sitt horisontella läge) ska inte ske i en vinkel på 90 grader. För att ändra böjens riktning är det bättre att installera i en vinkel av 45 grader, vilket underlättar avsevärt passage av huvudflödet och minskar sannolikheten för ackumulering av fasta partiklar.
 • Fittings ska installeras på platser där systemet vänder, det bör granskas och bekvämt att rengöra eller demontera vid täppning.
 • i korta enskilda sektioner är det tillåtet att öka höjden, överstiger den rekommenderade hastigheten. En sådan kort gren kan vara ett rör som förbinder toaletten till stigaren;
 • På varje separat sektion måste ledningens lutning vara enhetlig, utan plötsliga droppar, eftersom deras närvaro kan skapa ett tillstånd för förekomsten av vattenhammare, vars konsekvenser kommer att vara att reparera eller demontera ett redan operativt system.

Att lägga avlopp i ett privat hus med egna händer (video)

Externa (externa) system

Korrekt installation och installation av avloppsrör krävs inte bara inomhus utan även utanför privathuset, från utgångspunkten för det inre avloppssystemet till septiktanken.

Därför bör du vara uppmärksam på följande punkter:

 • avloppsnät läggs i grävningar med ett djup på 0,5 till 0,7 meter. Storleken på begravningen beror på jordens egenskaper och justeras för specifika förhållanden.
 • När man förbereder grävar bör sand användas i botten för att fastställa den korrekta sluttningen på grund av sängkläder.
 • förberäknad sluttning (per meter) för att ge en guide från sladden sträckt mellan de hammare. Detta undviker onödigt sänkning eller höjning av avloppssystemet i vissa områden;
 • Efter att ha placerat rören på botten av grävningen, kontrollera återkomsten av den korrekta sluttningen, och korrigera vid behov med en sandkudde.

Stormavlopp

Samma system är krävande till lutningen, och dess närvaro är nödvändig för att eliminera bildandet av vattenackumulering på jordytan under utfällning.

Lagning av stormavlopp

Vid reglering av ett stormvattenutlopp beaktas samma parametrar som för huvudavloppssystemet - rörets diameter och materialet från vilket det tillverkas. Lutningsgenomsnitt:

 • för rör med en diameter av 150 mm - indikatorn varierar från 0,007 till 0,008;
 • vid 200 mm tvärsnitt - 0,005 till 0,007.

På privata gårdar kan du komma med med öppna vattendränssystem.

Men även med ett sådant system för vattenavlopp måste lutningen vara närvarande:

 • för dräneringsdiken - 0,003;
 • för brickor av betong (halvcirkelformad eller rektangulär) - 0,005.

När ligger avloppsröret? Vad borde vara avloppsrörets lutning?

Ordningen för enheten för stormavloppssystemet för ett privat hus

För normal drift av avloppsvatten bör lutningsvärdet överensstämma med de rekommenderade normerna för SNiP, eller beräknas med en speciell formel.

Uttrycket - ju större lutningen är desto bättre och snabbare dränerar - Ett fel som inte borde tillåtas för att undvika den efterföljande demonteringen av ett helt nytt avloppssystem.

Om du följer de tidtestade och driftsnormerna - avloppssystem och VVS under många år behöver inte repareras eller demonteras.

Maximal lutning av avloppsvattnet utomhus

Regler för yttre avloppsrörslöjning

För att säkerställa korrekt avloppsslängning är det nödvändigt att korrekt beräkna lutningarna av inte bara interna, men även externa rör. Avloppsrörets lutning regleras tydligt av SNiP beroende på vissa användningsförhållanden. För att säkerställa det högsta kvalitetsarbetet med särskild kanalisering är det strängt förbjudet att avvika från strikt fastställda regler.

Hur påverkar lutningsvinklar systemets funktion?

Om lutningsvinkeln i avloppssystemet är mindre än normen kommer det att leda till ett långsamt flöde av vätska, vilket kommer att påskynda avsättningen av fast avfall på rörens väggar. Med en liten sluttning av det yttre avloppsröret är det nödvändigt att rengöra det regelbundet. Annars kommer det att leda till blockeringar.

Övervakning av slangens avloppsrör i ett privat hus

Många förstår inte hur en stor lutningsvinkel kan påverka avloppssystemet. De tror att ju större lutningsvinkeln desto snabbare dräneringssystemet kommer att befrias från föroreningar. Men med en stor lutningsvinkel kommer endast vätskor att flöda. Eftersom fasta ämnen kommer in i avloppsrören, kommer de att förbli på väggarna om vattnet går för snabbt. Detta kommer i sin tur att leda till igensättning av avloppssystemet.

Därför är den maximala lutningen av det externa avloppssystemet tydligt reglerat. I enlighet med normerna ska lutningen på röret med specialavlopp inte vara mer än 15 centimeter per meter.

Om längden på grenarna är mindre än en och en halv meter, kan avloppsrörets lutning skilja sig från varandra.

Hur man beräknar den nödvändiga lutningen på röret?

För den mest exakta bestämningen av lutningen på specialavloppsröret är det nödvändigt att följa normerna för SNiP. Det är därför som denna metod kallas otalbar. Om ett komplext avloppssystem installeras, är det i detta fall nödvändigt att använda lämpliga beräkningar. De används också om det finns ett verkligt behov av att minska lutningen, som uppstår på grund av tekniska skäl.

Rekommenderas för läsning: Anslut tvättmaskinen till avloppet

grävgravnivå för avloppsrörläggning

I detta fall är det nödvändigt att bestämma möjligheten för den maximala tillåtna avvikelsen från standarden. För att beräkna lutningen på det yttre rörledningssystemet måste du använda en speciell formel. Det är nödvändigt att veta diametern på det använda röret, vätskans hastighet och fyllningsgraden av röret.

Beräkning av diameter och grad av fyllning av röret

Rörets diameter beror på var i avloppssystemet kommer det att användas. Vid val av rördiameter är det nödvändigt att ta hänsyn till att under drift av avloppssystemet inte bör fyllas helt. För att massorna skall kunna flöda fritt genom röret måste det finnas ett luftgap i det. Beräkningen av rörets diameter beror på de rekommenderade SNiP-data.

Graden av fyllning av röret är en ganska viktig indikator som påverkar driften av avloppssystemet. Denna indikator är begränsad till konceptet för den maximala möjliga volymen vätska, som dräneras och är i rörledningen under drift av olika anordningar. Detta värde bestämmer den maximala belastningen på stigaren under driften av olika VVS. Rörets fullständighetskoefficient är förhållandet mellan rörets inre diameter och den maximala höjden av vattenflödet.

Placera den korrekta höjden av avloppsrör innan du fixar med betongmortel

Installation av avloppssystem enligt beräkningar

För att utföra installationen av rör för externt avloppsvatten är de vanligaste rören vars diameter sträcker sig från 110 till 200 millimeter. I enlighet med SNiP: s rekommendationer måste den minsta lutningen på ett rör med en diameter av 110 mm vara 2 cm. Om en rörledning med en diameter på 50 mm används, ska lutningen vara 3 cm.

Under installationen är det nödvändigt att strikt följa alla krav. Avloppssystemet borde vara djupt beläget. Röret läggs oftast på mer än 30 centimeter.

Under utgrävningsarbetet måste man komma ihåg att ju längre skytten avgår från byggnaden, desto djupare måste den vara. Gräset måste grävas på ett sådant sätt att det är 200-300 millimeter ovanför rörlagringsnivån. Om den har stort djup måste den täckas med jord och sand. För att maximera den korrekta nivån på diket är det nödvändigt att använda en garn som sträcker sig till önskad nivå.

Rekommenderas för läsning: Urval av beslagets storlek för avloppsvatten

Övervakning av rätt rörlutning vid användning av adaptrar

För att bilda högkvalitets kudde under röret utanför specialavlopp är det nödvändigt att använda en sandkudde. Systemet installeras på det. Installationen av avloppsrör utförs av klockans metod uppströms. Tack vare denna installationsmetod kan du säkerställa högsta möjliga täthet.

Om det under installationen finns ett behov av att minska rörets längd, skärs den med en vanlig hacksåg. Samtidigt är det nödvändigt att skära på skäreggen. Klipp ut sockeln är förbjuden. För installation av avloppssystem är det förbjudet att använda material med sprickor, raster eller flis. Annars sänker dräneringssystemet ständigt. Efter det att det externa avloppssystemet samlats in, är det nödvändigt att kontrollera överensstämmelsen hos rörlutningen med dina beräkningar.

rörlängdskontroll med byggnadsnivå

Egenskaper externt avloppsvatten

Vid utformningen av pipelayans utformning för externt avloppsvatten måste dess höjning beaktas. Många frågar hur man delar upp avloppsförlängningen, vad handlar det om? Detta är den största lutningen, vilket i allmänhet är oacceptabelt vid installation av extern specialavlopp. Utsvämning av avloppssystemet bör leda till strukturer som en septiktank eller centraluppsamlare. För att undvika frysning av avloppssystemet är det nödvändigt att lägga den under jord. Detta gör det inte bara möjligt att sätta avloppsvatten i rätt riktning, men också för att uppfylla alla krav på värmeisolering. Utgångsdiametern hos det externa avloppssystemet börjar i de flesta fall med 11 centimeter.

I enlighet med befintliga standarder ska avloppsrörets lutning vara lika med 2 procent. Under utgrävningsarbetet måste du vara så försiktig som möjligt. Detta beror på att avloppsrörets lutning kan förändras till följd av små oregelbundenheter.

För att minska risken för att slingrörets lutningsvinkel ändras, är det nödvändigt att sätta en sandkudde på grävens botten. Hon kommer att tillåta att korrigera grovheter vid läggning av särskild avlopp. Beräkningen av lutningen bör ske på ett sådant sätt att med hjälp av detta säkerställs oavbruten dränering från det inre avloppssystemet. Korrekt sluttning av avloppssystemet säkerställer inte bara dess stabila drift utan också möjligheten till självhushåll av hög kvalitet.

För att säkerställa problemfri drift av avloppssystemet är det nödvändigt att följa installationstekniken för avloppsrör så exakt som möjligt. Utför arbete måste överensstämma med gällande bestämmelser. Det är bäst att använda befintliga standarder i det här fallet. Om det externa dräneringssystemet har en komplex plan, är det nödvändigt att beräkna höjden på sina rör. I avsaknad av relevant kunskap och kompetens inom detta område är det bäst att söka hjälp av specialister som ska utföra beräkningsarbetet korrekt.

Avloppsslutt i ett privat hus - vad borde vara

Vid konstruktion av ett avloppssystem i ett privathus är det nödvändigt att utarbeta ett projekt i arbetet där bland andra parametrar bestäms vilken lutning avloppet ska ha. Kvaliteten på en slutförande av det uppfyllda vattnet från byggnaden beror på denna indikator. Beräkningen görs före installationen av avloppssystemet.

Avloppsvinkeln för avloppet beaktas vid bestämning av var man ska göra ett hål i byggnadens vägg eller dess grund. Om det beräknas felaktigt kan det uppstå besvär under installationen, vilket medför extra kontantkostnader.
Installationen av avloppssystemet enligt SNiP utförs på grundval av speciella tabeller, där de genomsnittliga värdena som används vid installationen av det centrala avloppet från alla sanitära apparater är angivna.

Bestämning av avloppsslängning

Avloppssystemet händer:

Avlägsnande av spillvätska och avlopp från privata hem utförs på följande sätt:

Tryckversionen i ett lanthusägande används extremt sällan, eftersom det är dyrt är det svårt att utrusta det, och en sådan enhet är opålitlig jämfört med gravitationens dränering. När man bestämmer sig för att utrusta en tryckledning är det inte nödvändigt att beräkna vad avloppsslangen i ett privat hus ska vara, eftersom vatten rör sig längs linjen under tryck (mer: "Vad ska vara avloppsrörets lutning enligt normerna").

När du gör beräkningen måste du komma ihåg att höjden på det inre avloppssystemet kommer att skilja sig från denna indikator för extern och stormsystem. Faktum är att i varje av dem finns en vätska som har en annan sammansättning. Samtidigt behöver det externa avloppssystemet värmas upp.
I SNiP 2.04.03-85 anges att storleken på avloppsslangen påverkas av rörelsens hastighet, materialets tillverkning och fyllnadsgraden.

Allmänna regler för att skapa avloppsslängning:

 • för rörledningen som passerar inuti huset borde den vara 0,5-1 cm per varvtalsmätare;
 • när man lägger den externa vägen - 1-2 centimeter.

Men dessa är ungefärliga värden, och mer exakta parametrar kan hittas under detaljerade beräkningar.

Indikatorer för avloppsvinkeln i ett privat hus

En sådan indikator som rörets lutningsvinkel vid arrangemang av dräneringssystemet i ett privat hus betyder graden av förändring av dess läge i förhållande till den horisontella linjen. Längden av lutningsvinkeln beräknas som skillnaden i höjd mellan den lägsta punkten på rörledningens yta vid början och slutet. I standardmätningssystemet för jämförelse anges vinkeln i grader.

Om ett rör med en diameter på 50 millimeter används, kommer lutningen per linjär mätare att vara 0,03 m. Till exempel med en fyra meter rörledningslängd kommer skillnaden i höjd att vara (0,03 x 4) eller 12 centimeter.
För att undvika fel när ett avloppssystem skapas - bestäms lutningen per meter med hjälp av rätt beräkningsmetod.

Alternativ för beräkning av lutningsvinkeln

I praktiken använder de två tekniker som gör det möjligt för en att beräkna lutningsvinkeln för röret utan mycket ansträngning:

En icke-beräkningsmetod gör det möjligt att bestämma skillnaden i höjd vid en viss del av rörledningen, beroende på dess diameter. Medelvärdet för denna parameter är cirka 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena.

Designmetoden är avsedd för avloppssystem med konstant tryck av avloppsvatten.

Den utförs på grundval av en av två beräkningsmetoder:

 • med användning av Colbrooke-White-formeln;
 • genom att bestämma överensstämmelsen av avloppshastigheten för utflödet genom rören till den normativa koefficienten.

För privata hus är det svårt att använda formler eftersom det är omöjligt att veta graden av påfyllning av rörledningen och vätskans hastighet längs den utan att det finns speciell utrustning som professionella använder i sitt arbete vid beräkning av lutningsvinkeln. Därför beräknas höjden av rören i de enskilda hushållen enligt en icke beräkningsmetod.

Bestämning av avloppsslangen utan formler

Vid installation av ett externt eller internt avloppsnät utan användning av komplexa formler, använd värden med en uppsättning gräns. Detta är max och minsta lutning för avlopp.

Vid utläggning av den yttre motorvägen görs sluttningen minst 0,015 m per en löpande mätare. Baserat på denna indikator utförs internt ledningsdragning, förutom korta sektioner, lika långa till mindre än en meter. I det här fallet kommer ett värde på 0,01 per meter att räcka. Om du inte håller fast vid denna parameter kommer fasta fraktioner att sätta sig på rörens inre yta och få dem att täppa till.
Högsta höjden på det externa avloppssystemet beror på rörelsens hastighet i röret. Så för plastprodukter bör denna parameter inte överstiga 1,43 m / s. Vid en ökning av hastigheten delas avloppet i fraktioner, vilket resulterar i att fasta partiklar börjar lösa sig. Maximal höjningshastighet får inte vara mer än 3%.

Pipeline Laying

Under den korrekta installationen av det inre nätet av avloppsverk innebär det att rören läggs under en viss lutning. Den sträcker sig från 20 till 25 millimeter per linjär mätare, vilket säkerställer att avfall släpps utan hinder genom rörledningen, vilket förhindrar förekomsten av blockeringar i rören utan att äventyra deras förmåga att rengöra sig själv. Den maximala tillåtna höjden av avloppet kan endast utföras på korta delar av motorvägen.

För arbetet kommer det att krävas:

 • polyvinylklorid eller polypropenrör med en diameter av 50-100 mm;
 • slangklämmor;
 • lödjärn;
 • gummitätningar i uttag;
 • lim.

Det är inte lätt att välja mellan PVC- eller PP-rör, därför föredrar de produkter som är nära till hands. För att lägga polypropenprodukter krävs ett lödstryk. PVC-rör är förbundna med lim eller gummitätningar.

Diametern för de produkter som används i ett privat hus för installation av hushållsavlopp ska vara 50 eller 100 millimeter. Rören med den andra parametern är avsedda för att installera stigare i hushåll i två eller tre våningar för att ansluta dem med VVS-armaturer och kombinera alla element som ingår i avloppssystemet när det går utanför byggnaden. För att ansluta andra urladdningsställen för avloppsvatten, använd rör med en diameter på minst 50 mm.
Klämmor används för att fästa rören mellan sig och till väggarna. Med deras hjälp fixar de stigaren och röret installerat på det ställe där avloppet avlägsnas från byggnaden.

Utomhus avloppsutrustning

Vid arrangemang av ett externt avloppsnät ankommer följande:

 • Utgångspunkten för byggnaden tas som referenspunkt;
 • Minsta höjden på det externa avloppssystemet vid användning av 110 mm rör är 0,02 meter (läs: "Den externa avloppsanordningen - alternativ för montering av installationen"). När längden på motorvägen ca 20 meter är lutningsvinkeln lika med 0,4 meter;
 • i utbyggnaden av utomhusnätet kommer säkert att ta hänsyn till terrängen;
 • dräneringshål sätta sig på platsen vid sin lägsta punkt;
 • till djupet av hålet som används för att dra ut röret ur byggnaden, plus värdet av rörledningens lutning. Det erhållna resultatet är djupet av det andra märket av rörledningen som ligger vid avloppsbrunnen.

Rörledningens djup under byggandet av det externa avloppsnätet bör ligga under jordfrysningsnivån. Denna indikator mäts vid högsta punkten av linjen. Kunskap om hur man gör en avloppsslängning under installationen av ett externt nätverk bidrar till att säkerställa en ren rörelse av avlopp från avloppssystemet installerat i huset och därigenom säkerställa självrengöring av rörledningen och dess stabila drift.

Röret som kommer ut ur husets fundament (se foto) är anslutet till den externa rörledningen, genom vilken avloppet rör sig genom gravitation till en septiktank eller dräneringstank. Samtidigt används för produkter av den yttre motorvägen produkter med en större diameter än vid placeringen av det inre systemet. Strykjärn, asbestcement eller plaströr är tillåtna.
Järnprodukter anses vara de mest hållbara, men de har stor vikt. Vid val av rör bör man vara uppmärksam på sin inre yta, eftersom det är önskvärt att det är så smidigt som möjligt och därigenom undviker trängsel.

Det externa avloppssystemet läggs i en gräv ca 1,5 meter djup så att rören inte kan frysa igenom, och som ett resultat blir inte hela systemet fungerande stört. Om det inte går att montera avloppsledningen vid önskat djup, bör rören dessutom värmas upp. För att förhindra mekanisk skada placeras de på en förberedd kudde som består av en blandning av lera och sand. Hon hällde ut allt ledigt utrymme mellan rörledningen och grävens väggar.

För isolering av den yttre delen av avloppsnätet används olika material (mineralull, penoizol, polyuretanskum, polyetenskum) - rören viks runt dem. Dessutom kan en värmekabel läggas ovanpå rörledningen eller inuti den. Den är placerad i en speciell kabelkanal som skyddar mot yttre skador.
Dessutom utförs sådant arbete genom en kombinerad metod: huvudledningen av rörledningen är isolerad med värmeisoleringsmaterial och röret som lämnar huset är utrustat med en värmekabel.

Vid slutet av installationen är alla delar av systemet anslutna och en testkörning av systemet utförs. Frånvaron av läckage innebär att arbetet med arrangemang av avlopp utfördes kvalitativt.

Vodakanazer.ru »Avloppsvatten» Valet av avloppsrörets lutning och kraven för SNiP

Urval av avloppsrör och SNiP-krav

Beräkning och avloppsvatten utförs i enlighet med de nödvändiga standarderna. Endast på detta sätt får du ett effektivt och hållbart system. Det är särskilt viktigt att observera höjden av avloppsröret vid konstruktion av ett tyngdfritt system (detta är möjligheten att avfallshantering används i lägenheten och privathuset). Denna parameter beror på avlopps diameter och längd. Den är vald enligt SNiP 2.04.03-85 och 2.04.01-85. Otillräcklig, såväl som överdriven, kan ledningsledning leda till många problem. I vår artikel kommer vi att berätta vilken typ av sluttning som behövs för interna och externa avloppssystem, hur man beräknar det och vad man ska leta efter.

Funktioner bestämmer överskottet

Beräkning och avloppsvatten utförs i enlighet med kraven

För att bestämma minsta höjden av avloppet använder husmästare följande metoder:

 1. För att inte göra beräkningen försöker vissa mästare att uppfylla lutningsvinkeln så mycket som möjligt.
 2. Några hantverkare saknar i allmänhet denna punkt eller gör det minsta överskottet som anges i SNiP för rörledningar med olika diametrar.
 3. För att korrekt avgöra avloppsrörets lutning är det nödvändigt att göra en särskild beräkning, som styrs av standarder från SNiP och andra regleringsdokument.

Som det kan tyckas, kommer för stor en sluttning av avloppsrörledningen att hjälpa avlopp att strömma snabbare in i det allmänna husets system. Men med ett mycket snabbt flöde av avlopp har de inte tid att tvätta av alla de fasta partiklarna, och de deponeras på innerytan och bildar en blockering. Vidare täcker avloppet vid hög hastighet hela produktens lumen och orsakar en fällbrytning i siffrorna. Som ett resultat kommer avloppsgaser passera in i rummet. Det är poeten att även den högsta lutningen av rörledningen är strängt begränsad till SNiP.

Viktigt: Det är förbjudet att göra avloppsrörets lutning mer än 150 mm per linjär mätare.

Bristen på lutning eller minsta lutning av avloppsröret kan leda till siltning av rörledningen. Ett sådant system kommer inte att kunna rengöras naturligt under vattenflödet. Som ett resultat kommer det regelbundet att bli igensatt och kräva reparationer, vilket avsevärt minskar hela sewersystemets livslängd.

Observera: för att avloppssystemet ska fungera utan avbrott och så länge som möjligt är det nödvändigt att göra en preliminär beräkning med hänsyn till normerna för SNiP, enligt vilket överskottet väljs beroende på rörets diameter och längd.

tidsbeställning

Vinkeln på avloppsröret görs när du installerar de interna och externa systemen i lägenheten och huset

Vinkeln på avloppsröret görs när du installerar de interna och externa systemen i lägenheten och huset, eftersom det här låter dig skydda dig från många problem under driften av nätverk:

 1. Om systemet sillas upp på grund av otillräcklig lutning eller brist på det, kommer avloppsrörets lumen att smala och när stora mängder vatten dräneras kommer det att finnas en hydraulisk chock som bryter fällorna i siffror. Om det inte finns någon vattentätning i sifonen kommer obehagliga avloppsgaser att börja in i lägenhetsbyggnaden.
 2. Siltning av huvudledningen kommer att leda till att hela systemet misslyckas.
 3. Standardröret i avloppsröret skyddar mot genombrott och läckage som genereras i källaren av huset.
 4. Om, utan lutning, installera gjutjärn avloppsdelar som är mottagliga för korrosion, kan fistlar och luckor bildas i systemet på grund av stillastående vatten.

Viktigt: Rörledningens lutning behövs för att uppnå den optimala hastigheten av avloppsvattnet, vid vilken fasta ämnen kommer att transporteras till slutpunkten utan att sedimenteras längst ner på produkten. Enligt normerna för SNiP bör flödeshastigheten för utflödet genom systemet vara 0,7 m / s.

Valet av det optimala värdet

För att beräkna det önskade överskottet måste du veta längden på hela rörledningen och dess syfte.

För att beräkna det önskade överskottet måste du veta längden på hela rörledningen och dess syfte. För att inte göra beräkningen kan du använda färdiga bord från SNiP, där en standardhöjd ges för avloppssystem från olika sanitära apparater:

 • Att dränera från badrummet med hjälp av element på 40-50 mm. Det maximala avståndet från avloppet till sifonen utan ventilation är 1... 1,3 m. Lutningen är 1 till 30.
 • Avloppet från duschen ska vara tillverkat av rör 40-50 mm. Det maximala avståndet är -1,5... 1,7 m. Överskott - 1 till 48.
 • Avloppen från toaletten är gjord av en 10 cm pipeline. Maximal avstånd är upp till 6 m. Lutningen ska vara 1 till 20.
 • Sink: element med en storlek på 40-50 mm, avstånd - 0... 0,8 m, höjd - 1 till 12.
 • Bidé: Produkter med en diameter på 30-40 mm, avstånd - 0,7... 1 m, lutning - 1 till 20.
 • Tvättning: rörledning med en diameter på 30-40 mm, avstånd - 1,3... 1,5 m, överskott - 1 till 36.

Den kombinerade avloppet från diskbänken, dusch och bad är gjord av produkter med en storlek på 5 cm. Maximalt avstånd får inte vara mer än 1,7... 2,3 m och lutningen ska vara 1 till 48.
Det normaliserar också optimal och minsta lutning för rör med en viss diameter som är anslutna till specifika instrument:

 • En rörledning med en diameter på 4-5 cm, som går från skalet, kan ha en minsta lutning på 0,025 ppm och 0,35 ppm anses vara optimal.
 • Produkter med ett tvärsnitt på 10 cm, som kommer från toaletten, ska ha en minsta lutning på 0,012 och det optimala - 0,02.
 • Element med en storlek av 5 cm, som ligger i diskbänken, kan ha ett minimum överskott på 0,025 och det optimala värdet är lika med - 0,035.
 • Från tvättstället och badrummet läggs rör med en sektion på 4-5 cm med en minsta lutning på 0,025 och optimal - 0,035.

Överskott av linjär mätare

Ju större diametern av rörledningen är desto mindre är överskottet

I regel bestäms höjden av avloppssystemet vid 1 meter i enlighet med SNiP inte i grader men i värdet, vilket uttrycks i förhållandet mellan överskottet av ena änden av rörledningen över den andra till löpande längdmätare.

Så att du vet vad du ska göra rörhöjd per meter, kan du använda följande data:

 • För element med ett tvärsnitt på 50 mm är minimivärdet 0,03 ppm, det vill säga en kant på en meter lång produkt måste vara 30 mm högre än den andra.
 • Rörledningar med en diameter av 110 mm måste ha ett överskott som är lika med 0,02. Detta innebär att en kant är högre än den andra med 20 mm med en längd på 1 meter.
 • En rörledning på 160 mm bör ha en minsta lutning på 0,008 ppm. Därför är överskottsmätare ytan 8 mm.
 • Element med en storlek av 200 mm måste ha ett överskott på 0,007 ppm, det vill säga den ena änden av ett meters segment är 7 mm högre än den andra.

Viktigt: Ju större diameter rörledningen är, desto mindre är överskottets storlek.

För att beräkna höjden av en avloppsrörledning med en viss längd måste den minsta lutningen, som bestäms med hänsyn till elementets tvärsnitt multipliceras med sin totala längd. Till exempel måste början på ett element med en diameter av 110 mm och en längd av 10 m vara högre än slutet med 20 cm, sedan 10 mx 0,02 (minsta lutningen för en rörledning med en sektion av 110 mm) = 0,2 m eller 20 cm.

Utomhusnät

Att bestämma lutningen av avloppssystemet i ett privat hus borde inte glömma det externa nätverket, vilket bör monteras med en lutning för att avlägsna avloppsvatten genom tyngdkraften

Att bestämma lutningen av avloppssystemet i ett privat hus borde inte glömma det externa nätverket, vilket bör monteras med en lutning för att avlägsna avloppsvatten genom gravitation. Vanligtvis för att lägga utomhusnät används produkter med större diameter än inuti huset. Vid bestämning av lutningen styrs av följande regler:

 1. Om element med en diameter på 150 mm läggs är den rekommenderade lutningen 0,008 ppm. Om det för en eller annan anledning är omöjligt att följa ett sådant överskott, kan det reduceras till ett värde av 0,007.
 2. Vid placering av en rörledning med ett tvärsnitt på 200 mm, bör det minsta överskottet vara 0,007 ppm. Det kan reduceras till 0,005 om det behövs.

Hastigheten för maximal lutning på den externa rörledningen är också standardiserad. För element med någon diameter kan det inte vara mer än 0,15, det vill säga ett överskott av högst 15 cm. Med stor lutning kan systemet inte fungera korrekt, eftersom blockeringar kommer att bildas.

Beräkning av beläggning

När beräkningen utförs, hittas pipeline fyllningen nödvändigtvis.

Vid beräkningen krävs rörledningen. Detta värde kommer att hjälpa till att bestämma hastigheten för rörelse av avloppsvatten, vilket är mycket viktigt för att hitta den optimala överskridningen där systemet kan fungera effektivt.

Viktigt: för att bestämma fyllningsnivån i vattnet i röret måste delas av rörledningens diameter. Minsta beläggning enligt normerna är 0,3, och maximibeloppet är 1.

Efter att ha erhållit nivån för den beräknade fyllningen är det nödvändigt att använda verifieringsformeln, det vill säga att jämföra det erhållna värdet med koefficienten för optimal fyllning för elementen av vissa material:

 • För plast- och glasprodukter är det 0,5;
 • För system av gjutjärn, asbestcement och keramik är detta värde 0,6.

Som jämförelse tas kvadratroten från det beräknade värdet som erhållits och multipliceras med minsta hastighet för effluentens rörelse, vilket är 0,7 m / s. Det resulterande numret måste jämföras med systemets optimala beläggning (baserat på materialet). Det måste vara större än eller lika med honom.