Den optimala lutningen av avloppsröret som en pant av tillförlitligt arbete

Byte av avloppsvatten från avloppsvatten, man möter en situation där den slutar fungera eller blir igensatt på kort tid istället för att förbättra den.

En detaljerad analys visar att höjden av avloppsröret inte uppfyller normerna. Detta är huvudorsaken.

Allmänna krav på installation

Avloppsavloppet utförs som regel gravitation. Pumpning på grund av kostnader tillämpas vid nödsituationer.

Vätskan flyter genom gravitation om:

 • Flödeshastighet 0,7-1 meter per sekund. En förutsättning är att tvätta bort eventuell kvarstående mat, ta bort fett, jord och sand från rätter efter att ha bearbetat grönsaker och annat sopor.
 • Fyllfaktorn på röret i tvärsnittet är 50% för plast, 60% för keramik. Bestäms av innerytans grovhet.
 • Diametern hos elementen i avloppsnätet väljs med hänsyn till ovan angivna och genomströmning i termer av storleken av fasta inneslutningar.
  De angivna parametrarna tillhandahålls genom att lägga rör med en reglerande sluttning.

Tips! Tänk på att det är lika oacceptabelt att underskatta lutningsvinkelns lutningsvinkel och lägga ut onödigt stort.

Det bestämda villkoret är att fasta insluktioner rör sig kontinuerligt i vätskan i suspension. Med otillräcklig lutning håller fasta insugningar från vattnet nedtill, håller fast vid väggarna.

Avloppsslängning vid byggnadsskedet

På kort tid fylls rörledningens tvärsnitt, en "kork" bildas.

Vatten går inte bort. Den extra lutningen kommer att orsaka läckage i lederna, ökat ljud.

Oregelbunden utflöde av vätska kommer att orsaka avbrott i den hydrauliska luckan (sifon), lukten från avloppsnätet kommer in i rummet.

Vid hastigheter över 1 meter per sekund har vatten inte tid att tvätta av fasta insättningar, vilket leder till siltation och förlust av prestanda.

Genomförande av avloppsvatten regleras av sanitära normer och regler (SNiP). Enligt SNiP-normerna för rörledningar bestäms sluttningarna av materialets diameter och råhet.

Avloppssystemet som utförs enligt SNiP beter sig självrengörande.

Avlopp i lägenheten

 • Tillförsel av använt vätska till generellt hus vertikalt stav.
 • Flyttande flytande medium genom gravitation.
 • Brist på "trafikstockningar", silting genom val av förspänningar.
 • Den uppskattade sluttningen i längden, inklusive varv och övergångar.
 • Tätheten exklusive penetration av luktar utanför.
 • Lätt underhåll. Underhåll.
 • Självrenande föroreningar i vattnet på grund av regleringshöjden.

Avlopp i lägenheten är utsläppt av motorvägar, som omfattas av "SNiP 2.04.01-85. Inhemskt avloppsnät.

Avlopp sker genom projekt. Projektet specifikt för varje typ av VVS bestäms av avloppsrörets diameter och lutning i lägenheten, vilket säkerställer ett pålitligt flöde.

Storleken på lutningen eller med andra ord lutningen av rörledningarna indikeras i form av en decimalfraktion. Detta värde anger höjdsskillnaden för segmentets ändar i längdfraktioner.

Exempel: En rörlängd på 10 m är 0,03. Det betyder att den andra änden är lägre i nivå med 10 * 0.03 = 0.3 (m) = 30 cm.

Tips! I praktiken sträcker sig sladden horisontellt på byggnivån, ett rör utsätts för det med en given höjd i höjd.

Den nedre delen av linjen bestäms av stigarens placering, golvnivån. Höjden på övre änden är rörets diameter (mer exakt lutningsvinkeln), dess längd.

Enligt SNiP accepteras:

Standardvärdet av linjans vinkel bestäms av det antagna värdet på fyllningen. Graden av fyllning är rörets diameter och materialet.
För normal drift antar avloppet i beräkningarna ett fyllnadsvärde på 0,5 för plastprodukter med en jämn yta och 0,6 med en grov arbetsyta.

Användningen av plaströr för hushållsavlopp är fördelaktigt med avseende på läggning med mindre lutningsvinklar. Livslängden på plast är upp till 50 år kontra 10-15 år för stål.

Plast rostar inte, fett och smuts sätter sig inte på innerytan. Kostnaden för plast är jämförbar med stålprodukter.

Tips! Använd definitivt i lägenheten som avloppsplast.

Branschen producerar för hushållsändamål följande produkter:

 • Polyvinylklorid (PVC) med en diameter av 5; 7,5; 9; 10; 11; 15; 16 cm
 • Polyeten (HDPE) med en diameter av 40; 50mm och rör 90; 110 mm inre diameter.
 • Polypropylen (PPRC) med en diameter av 5; 10; 15 cm

Tips! För avloppsvattnet i lägenheten passar något av ovanstående.

Byte av röret i lägenheten för plast

Byte av avlopp

Vid byte eller reparation av avloppsvatten i lägenheten görs förändringar för att förbättra driftsegenskaperna och byta till moderna material.

Under utförandet är det viktigt att bibehålla höjden på motorvägar, vilka för polymera material tas vid den nedre gränsen för standarden.

Med en diameter på 50 mm i intervallet 0,025-0,03.

Avlopp av avloppsvatten i moderna lägenheter utförs på två gemensamhushissar - 100 mm i storlek från toaletten och badet, 75 i diameter från köket.

Tips! Vid byte av plast rekommenderas att man använder rör med en diameter på 50 och 100 mm. För andra storlekar är det svårare att hitta tillbehör (tees, vinklar osv.).

Installation av nytt avlopp sker i följande ordning:

 • Ett rör på 100 (110) mm är anslutet till toaletten. En gemensam husrissare av denna diameter passerar bredvid toaletten, badrummet.
 • Till den angivna stigaren med en diameter av 50 mm läggs motorväg från badrummet. Badkaret, ett handfat, en duschkabin är ansluten till den. Kravet är observerat - ju längre avloppskällan är desto högre är anslutningspunkten längs rutten.
 • Köksutrustningen, en manuell handfat och diskmaskinen är ansluten till den andra 75 mm breda hissökaren med en diameter på 75 mm.
 • Rörledningsanordningar till rörledningarna på 50 mm ansluts med flexibla plastslangar och fittings.
 • Anslutningstvätt, diskmaskin utförd på plats. Eftersom enheterna har inbyggda pumpar påverkar linjens lutning inte prestanda.

Tekniken för installation av plastavlopp kräver ingen speciell utrustning, är tillgänglig för nybörjaren:

 • Plaströr tillverkas i 1-9 meter längder. På installationsplatsen förkortas produkten - plast sätts lätt med ett verktyg med en fin tand.
 • Ena änden av ett rör av nominell storlek med en fasett på ett ändyta. I den andra änden finns en sockel med en gummitätning genom vilken rören är förenade med varandra eller till anslutningselementen. Hylsan är förseglad, lätt att utföra.
 • Vid anslutning, ta hänsyn till temperaturförlängning av element vid drift av avloppssystemet. Gör anslutningen med ett gap på 3-5 mm.
 • Med tanke på rörets vikt och vätskan inuti är fästet utfört med standardklämmor till rummets vägg.

Om installationen utförs i enlighet med föreskriftshöjningen fungerar avloppsvatten korrekt.

Inomhus utomhusavlopp

Designen bestäms av hårda driftsförhållanden mot lägenheten. Rör från insidan är utsatta för de skadliga effekterna av avloppsvatten. Utanför negativa temperaturer, översvämd, instabil jord. Säsongens temperaturförändringar på ytan når 70 ° C.

För moderna system användes polymerprodukter med en diameter på 100 ÷ 200 mm.

Rörledningar begravdes i marken bortom jordens frysning. För att minska utgrävningsvolymen och därigenom kostnaden utförs lutningen i avloppsröret i marken med det minsta tillåtna. Samtidigt säkerställs tillförlitligheten.

För bostadshus utförs avlopp enligt ett projekt med produkter av större diameter än i lägenheter. Med detta:

 • För avlägsnande av avloppsvatten från allmänt avloppsvatten används PVC-rör med en diameter av 150 mm med en höjd av 0,008. Om du inte kan stå, minska lutningen till 0,007.
 • Avlopp av ett bostadshus är 200 mm i diameter. Följaktligen är standardhöjningen 0,007, läget är 0,005.
 • Låt inte en lutning vara högre än 0,15. Annars är enheten inte fungerande.

Vi kommer att separat överväga enheten för jordbearbetningens underjordiska avlopp eller ge.

Den byggs i samband med en sump eller i närvaro av en officiell avfallsplats för avloppsvatten.

Den utförs med rör minst 100 mm från metall eller asbestcement.

Tips! Använd PVC-rör eller polyetylen tryckrör.

De är lätta, hållbara, tillåter smidig böjning av banan.

Längden på den förkortade sågen med en liten tand. Kommer till socket med gummiringar. Stramhet säkerställs. Manuell montering utan verktyg är möjligt.

Innan du utför arbete måste du förtydliga:

 • Jordens natur - bulk, pelare, lera, sand och bortom.
 • Grundvattnets närvaro. Djup.
 • Förväntad volym, typ av lager.
 • Längden på spåret. Rakhet.
 • Separat. Smutsigt avloppsvatten bortskaffas. Regnvatten används för vattning.
 • Polurazdelnaya. Samlas separat, bortskaffas tillsammans.
 • Obschesplavnaya. Smutsigt avloppsvatten och regnvatten samlas in.

Utvecklaren väljer systemet baserat på specifika förhållanden. Efter att ha löst ovanstående frågor, fortsätt till valet av rutten. I detta fall stiger den första platsen:

 • Se till att spåret är rakt. Bestäm på terrängen.
 • Välj spårets lutning. Lutningen skapar ett pålitligt flöde av gravitationen. Dessutom är grävdjupet tekniskt möjligt med en minimal mängd utgrävning.

För ett rör på 100 mm är den maximala lutningen 0,15, läget är 0,012. Utanför angivna värden siltas avloppssystemet och fungerar inte. Den optimala lutningen är 0,02.

Rekommendationer för placering av avloppsvatten i marken:

 • Djupet i grävningen tar inte mindre än värdet av markfrysning för specifika klimatförhållanden. Beroende på områdets bredd 1,0-2,2 meter. Om det är omöjligt att isolera röret, värmeisolering, gemensam installation med värme, elvärme.
 • Skyttdjupets djup bör utföras med en marginal på 20-30 cm. Vid läggning av linjen motstår lutningen med jordförpackning.
 • För att justera botten av diket, dra åt sladden till nivån på piskens botten, fyll på fyllningen.
 • Avloppselement som läggs på ett lager av sand. Sand hälls på fast (ostörd) jord. Under lederna lägger tegelstenar.
 • På toppen av röret, täck med sand inte mindre än 30 cm, sedan med jord med en utjämningsmarginal.

Om det inte är möjligt att dränera vätskan spontant, används fekalpumpar. Detta kräver elektrisk energi.

Sammanfattningsvis kan det noteras att effektiv, långvarig drift av gravitationen är möjlig endast vid normala vinklar av lutning av motorvägen. Ju närmare sluttningen är till det optimala, desto pålitligare fungerar enheten. Plaströr - för avloppsvatten bästa materialet.

Hur man installerar plastavlopp - på video:

Bestäm vattnet på avloppsröret: rörinstallation

God eftermiddag, kära abonnenter på byggportalen StroyVopros.net. I den här artikeln kommer vi att diskutera processen med att placera avloppsröret, nämligen vi kommer att uppmärksamma lutningsvinkeln hos avloppsröret. Så låt oss gå.

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till komfort i ditt hem, lägenhet, är att reningsverket fungerar korrekt. Problemet är särskilt akut i gamla bostäder med krav på gjutjärn. Med tiden uppträder sprickor och läckor i dem. Nu är det mest populära materialet för tillverkning av avloppsrör polymerer. Plaströr är mycket praktiska att installera och är tillgängliga för installation även av professionella.

Nödvändiga verktyg och material

För självinstallation av avlopp från plaströr behöver du följande verktyg och material:

 • själva röret (5 cm i diameter för dränering och 10 cm för stigare)
 • anslutningselement (armbågar och armaturer)
 • tätning manschetter
 • speciellt lim för plaströr,
 • penna, måttband, konstruktion nivå, såg.
 • vid behov - cement.

Att vara redo att arbeta

Vi undersöker det gamla avloppssystemet och fixar alla dess parametrar. Du kan ta en bild av det gamla systemet, så det blir lättare att montera en ny.

 1. Ta ett pappersark och skriv ett kopplingsschema för avloppsrör. Glöm inte att placera rörledningselementen och avstånden mellan dem, inklusive riserens centrala rör.
 2. Kontrollera ritningen med de faktiska avstånden mellan avlopparna i din lägenhet.
 3. Vi rekommenderar att du upprepar den gamla utformningen av avloppsrör. Det görs vanligtvis av yrkesverksamma och det finns inget behov av att ändra det.
 4. Beräkna den önskade mängden av avloppsrör och rördelar i plast på grundval av skiss och riktiga avstånd.

Video - sluttning av avloppsröret och dess inriktning

Beräkning av minsta höjden på avloppsröret

Det är möjligt att beräkna minsta lutningsvinkeln för avloppsröret med en speciell, ganska komplicerad formel.

Men du kan inte ta hänsyn till algebra och använda färdiga lösningar.

Höjden på avloppssystemets horisontella rördelar måste vara minst "0,02". Det vill säga på avloppsvattnet med en längd på en meter bör höjdskillnaden vid rörets ändar vara två centimeter.

Med en liten mängd transporterad avloppsvatten kan detta dock ökas betydligt till "0,03". Således, om du lägger en avloppssektion från ett handfat, bör pipens nivå sänkas med tre centimeter för varje rörmätare.

Tips för att välja rör

 1. Avloppsröret är grått. Rör av olika diametrar är konstruerade för att utföra vissa noderavlopp.
 2. Inget behov av att göra beräkningar - mät bara diametern på gamla rör, plocka upp plaströr med samma diameter.
 3. Du kan dock också använda en påminnelse: så när du installerar avloppet i tvättmaskiner och diskmaskiner används rör med en diameter på 2,5 centimeter; centimeter, och används för huvudstegare 11 centimeter.
 4. På samma sätt väljs längden på gamla rör också plastdräneringsrör, efter att du har skapat avloppsplaneringen kan du räkna antalet och konfigurationen av anslutningselementen.

Demontera gamla rör

Efter inspektion och mätning av det gamla avloppssystemet, utarbetande av rörledningar med alla anslutningselement, kan du börja demontera det.

 1. Vi undersöker de gamla gjutjärnens rör, bestämmer de element som vid demontering kommer att kräva ytterligare arbete (till exempel rör som passerar genom väggarna).
 2. Vi förbereder de nödvändiga verktygen.
 3. Stäng av vattentillförseln i rummet och varna dina grannar ovan om demonteringstiden.
 4. När vi arbetar noggrant med mejsel börjar vi demontera gjutjärnsröret och se till att bräckliga bitar av gjutjärn inte faller in i avloppssystemet under demontering - detta kan orsaka fel.
 5. För att demontera rörsektionen intill huvudrissaren kan du bara sätta av sin kvarn. Denna procedur är underförstådd om du inte kommer att ersätta huvudrättaren.
 6. Om anslutningarna av gjutjärnsledningar är fixerade med svavel (detta kan kontrolleras med den karakteristiska lukten efter uppvärmning av anslutningarna), bör demontering av anslutningarna av sådana rör utföras med en gasbrännare. Observera att detta arbete görs bäst i en andningsapparat.

Ytterligare installationsarbete är nödvändigt för att börja efter fullständig kylning av de anslutande noderna.

De viktigaste metoderna för installation av plaströrledningar

Det finns två huvudsakliga sätt att installera avloppsrör: Använd ett speciellt lim eller svetsning.

Limmontering av avloppsrör av plast:

 1. Skär bort rörändarna som överstiger de dimensioner som krävs för installationen.
 2. Skär kantar med sandpapper
 3. Avlägsna fett och fett från rörändar och fittings.
 4. Kontrollera kompatibiliteten hos de anslutna rörsektionerna, de bör kombineras med en liten ansträngning.
 5. Placera lim på de områden som ska limas. Ett tjockare lager lim appliceras på anslutningselementet, tunnare - faktiskt i rörets ände.
 6. Vi ansluter systemets delar, för att jämnt fördela limet, rotera röret i anslutningselementet.
 7. På den yttre kanten av föreningen bör en klistervals av konsistensen av flytande honung bildas.
 8. Tiden för fullständig torkning av limet och tillförlitlig fixering av elementen är cirka en timme.

Svetsad installation av avloppsrör av plast:

 1. Vi skär det monterade röret i önskad storlek, vi rengör och avfettar anslutningsdelarna.
 2. Vi förbereder en speciell lödningsanordning och värmer upp den till 260 grader
 3. Fixera anslutningselementet och rörsektionen på löddonets munstycke.
 4. Värm de delar som ska anslutas till den temperatur som anges i anvisningarna.
 5. Vi förbinder de uppvärmda delarna
 6. Vi inspekterar korsningen i frånvaro av backlash, luckor, polymerrester.

Några nyanser att installera plaströr

Proceduren för installering av avloppsrör av plast börjar med den övre noden, det vill säga avloppsdelarna ligger på högsta punkten. Det är av det att höjden av plaströr beräknas för rening av avloppsvatten. Anslutningarna på anslutningselementen måste installeras i motsatt riktning mot vätskans normala flöde. Kontrollera lutningsvinkeln hos plastavloppsröret med hjälp av en byggnadsnivå där de erforderliga märkena är närvarande. Du kan också styra lutningsvinkeln med förinställda märken på väggen.

Ofta, vid reparation av avloppssystemet i bostadshus, måste polymerplaströr förenas med gamla gjutjärn. Så i den vertikala delen av avloppssystemet i en lägenhetsbyggnad kan du använda en speciell montering för att sätta in ett segment som består av ett plaströr.

Det bör också komma ihåg att de horisontella delarna av avloppssystemet inte borde ligga vid de vertikala rören i rät vinkel. Vanligtvis används åtminstone två böjningar av röret för detta, vilket vart och ett avloppsvatten strömmar 45 grader. Således kommer du att minska turbulensen i avloppsvattnet och konstruera den rätta "inmatningen" av ditt avloppssystem i huset.

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

 • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
 • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
 • från toalettskålar - D 110 mm.

För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

 • ge den mest akuta vinkeln
 • gör sluttningen minimal;
 • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

Vilka regler måste följa

Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

Egenskaper av huset avlopp

Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

 • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
 • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

Prov av internt ledningsarbete

Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
 • diameter av rör och rördelar;
 • längden av varje sektion till stigaren;
 • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

 • räckvidd och biltvätt;
 • badkar och handfat;
 • toalett skål och handfat.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

Extern rörläggning

Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

 • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
 • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

Hur man kontrollerar lutningen

För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.

Avloppsrörets lutning: varför ska det vara exakt 1,5-3 centimeter

På bilden - den avsiktligt felaktiga installationen av avloppsrör - de har nästan ingen lutning.

Hälsningar till dig, mina kära läsare. Vi alla älskar modern komfort, inklusive i sin del om hygien. Det händer väldigt nedslående när det bryts, och det är faktiskt ofta vårt fel. Till exempel tänker vi ofta inte på vad avloppsrörets lutning borde vara, så att avlopp och slöseri med vår livsaktivitet är korrekt urladdad.

Observera att i de flesta fall gravitation dränering är utrustad i våra lägenheter och hus. Baserat på detta är det extremt viktigt att välja den optimala lutningen för var och en av grenrören. Om vinkeln är liten eller inte alls, kommer felet att bli bra - det medför ständiga blockeringar, om det är för stort, kommer systemet att läcka.

Tiltvinkel för avloppsrör

Det är extremt viktigt att ställa in rörets vinkel korrekt.

Först av allt vill jag varna dig genast så att du inte går förlorad i måttenheter. I alla föreskrivna, tekniska och rekommenderande dokument visas höjden av avloppsrör inte i grader, men i centimeter, i förhållande till systemets ursprungliga (övre) och villkorligt slutliga (nedre) punkter.

Jag ska berätta en liten, men väldigt intressant hemlighet. Det förklaras helt enkelt. Begreppet "grad" i förhållande till jordens axel, liksom placeringen av föremål på dess yta när du bygger ditt eget hus (väldigt liten i förhållande till planetens totala yta), är inte särskilt effektiv.

För obetydliga värden erhålls. Om du styrs av grader när du lägger avloppsrör, löper du helt enkelt risken att ta dem någonstans inte där.

Effekt av rörlutning

Utan ordentlig lutning kommer röret snabbt att bli igensatt med fasta fraktioner av utflödet.

Av definitionen har avlopp aldrig varit rena. Speciellt nu när avlopp utnyttjar den ökade volymen avfall av vår vitala aktivitet.

 1. Så, tvättar smutsiga diskar, kasta du städprodukter, fetter, matpartiklar i rörledningen. Med tiden bygger en klibbig beläggning på systemets väggar. Det bidrar till överväxt av rör. Deras korrekta lutning gör att avloppsvätskor kan rengöra sig själv.
 2. Flödet inuti nätverket med den hastighet som anges av rörens lutning spolas avloppsvatten av betydande mängd avfall och därigenom stoppas systemets igensättning.
 3. Jag vill uppmärksamma dig på detta beroende: Ju större lutningsvinkeln på avloppsröret är desto högre flödeshastighet för vätskan i den. Detta innebär att graden av fyllning av röret minskar.

Varför en dålig överdriven eller för liten minskning

För mycket sluttning är också dålig - fast avfall kommer inte att ha tid att läcka ut.

I samband med vad jag skrev ovan kan du ha en idé: lägg rören under så stor lutning som möjligt så att avfallet släpps ut snabbare. Men jag varnar dig omedelbart - denna tanke kommer att vara olycklig:

 1. Om avloppet är för brant, kommer rören att siltas, som avlopp kommer att släppas ut mycket snabbt. De kommer helt enkelt inte ha tid att tvätta ut fasta partiklar av avfall. De kommer att börja bosätta sig på rörens väggar.

Vid en överdriven lutning kommer vattenlås att brytas.

 1. Dessutom kommer siffror att bryta vattenlås. Följaktligen börjar luften från avloppssystemet gå in i lokalerna. Jag kommer inte påminna dig hur "trevlig" lukten är.
 2. Metallavloppsrör är extremt oönskade för att lämna ofylld av en ytterligare anledning. I aggressiva miljöer leder tillströmningen av syre till sina inre väggar till korrosion. Som ett resultat reduceras rörens livslängd.
 3. Överdriven sluttning ökar pipeljudet.
 4. Det minskar även systemets förmåga att självrengöring, vilket leder till sedimentering av avfallet och blockering av rör.

Jag kan inte annat än notera den motsatta situationen: otillräcklig lutning av rören leder till en minskning av utflödeshastigheten. Det provocerar också blockeringar.

Lägenheten är nästan omöjlig att mäta flödet av vätska i avloppsvattnet på egen hand.
Därför rekommenderar jag dig att följa de värden som anges i regeldokumenten.
Så den rekommenderade SNiP-sinkhastigheten i lägenheter borde vara 0,7-1 m / s.

Regel- och referensdokument

Optimal sluttningar för rör med olika diametrar.

Vad borde vara korrekt lutning av avloppsrör? Svaret på den här frågan ges av regleringsdokument:

 1. För rör med liten diameter i avloppsvatten gäller punkt 18.2 i SNiP nr. 2.04.01 / 85 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader". Det anges att otaliga grenar av nätverk med ett tvärsnitt på 4-5 cm bör läggas med en höjd av 0,03, med ett snitt av 8,5 och 10 cm - med en höjd av 0,02.
 2. Ett externt avloppssystem behöver ett större tvärsnittsnät. Det här är vad jag vet i den här delen om sluttningarna av avloppsrör enligt SNiP nr 2.04.03 / 85, punkt nr 2.41 "Avloppsvatten. Externa strukturer och nätverk ": Minsta lutningen för rör med ett tvärsnitt på 15 cm ska vara 0,008 och 20 cm - 0,007.

Standarder för rörhöjning framgår av detta dokument.

Vid reparation kan du behöva göra sluttningen av nätverket mindre. Här är vad jag kan rekommendera dig med hänvisning till det inre avloppssystemet och för odelade delar av rörledningen. I SNiP nr 2.04.01-85, punkt 18.2, anges följande bestämmelse:

 1. Beräkningen av avloppsrörledningen bör utföras genom att flödeshastigheten för vätskan (V, i meter per sekund) och fyllning (H / d) fastställs så att tillståndet är sant: V√H / d≥K. Samtidigt bör K för rör av plast och glas vara lika med 0,5 och för nät av annat material - 0,6.
 2. Vattenflödet i detta fall bör inte vara mindre än 0,7 m / s. Fyllning av rör är inte mindre än 0,3. Med andra ord: i teorin, om du beräknar volymen avfall, då fyllningen och bestämmer hastigheten av vätskan, kan du få något annat resultat.
 3. Jag skyndar mig dock att varna dig: I SNIP №2.03.03 / 85 för externa avloppsrörledningar finns en direkt förklaring om nätverk med ett tvärsnitt på 15-20 cm.

Den minsta tillåtna höjdsskillnaden.

Det uttrycker följande villkor: Med utgångspunkt från lokala förhållanden och med rätt motivering för enskilda segment av nätverket är det tillåtet att arbeta med sådana sluttningar: för rör med ett tvärsnitt av 20 cm - 0,005, för analoger med en diameter av 15 cm - 0,007.

Jag kan göra dig lycklig. Det här betyder en mycket intressant sak. Namnlösa: Om du har en förstärkning av armerad betong "det är mycket, mycket nödvändigt" och en stor önskan att utföra det, så finns det inga hinder för genomförandet. Du kan spara så mycket som 2 mm lutning på varje mätare av rör med ett tvärsnitt på 20 cm.

Jag rekommenderar att du tar hänsyn till att förutom det minsta korrekta är det också en maximal lutning för avloppsrör.

Enligt punkt 18.3 i SNiP nr 2.04.01 / 85 bör nätets högsta lutning inte vara mer än 0,15 (exklusive grenarna från sanitära anordningar med en längd på upp till 150 cm).

Med andra ord - lutningen ska inte vara mer än 15 centimeter på varje meter i nätverket. Om du överskrider den här siffran kommer rörledningen att siltas, eftersom det flytande utflödet snabbt kommer att gå och de fasta fraktionerna kommer att förbli.

Jag har funnit det i mitt tekniska bibliotek och fann dig en mycket användbar sak i referensboken för A. och N. Lukins "Tabeller för hydrauliska beräkningar av avlopps sifoner och rörledningar". I det är avloppsrörets tvärsnitt och sluttningar anslutna till rörsystem.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.