Oberoende installation av gjutjärn på taket

Takvatten är ett nödvändigt element som kan skydda det från vatten och förlänga strukturens livslängd. Installation av dessa enkla enheter tar inte mycket tid, och det kan ske självständigt; Allt du behöver göra är att följa anvisningarna och fylla på allt du behöver.

Huvuduppgiften för detta strukturella element är att avta fukt i rätt riktning. På grund av ebb, kommer blinda området i huset att vara längre, och grunden och väggarna kommer inte att få överskott av fukt. På vintern kommer det inte finnas några istappar som, om de faller från en höjd, kan orsaka allvarliga skador på personer nedan. I närvaro av ebb tar uppgiften ett komplett utseende. De kan tjäna som en del av dekoration eller tvärtom vara osynliga.

Vad behöver du en rännan?

Innan du gör ebben på taket med egna händer måste du köpa alla nödvändiga material. Det är bättre att köpa en komplett uppsättning på en gång. Det kommer att vara nödvändigt att göra beräkningar: du måste känna till rampens område och välja rännans diameter med hänsyn till detta. Formeln är enkel: 1 kvadrat. m taket kräver 1,5 kvadratmeter. se rännan. Till exempel, om takområdet är 100 meter, behöver du en rännan 15 cm bred.

Monteringsberedningar

Installation av lågvatten på taket måste börja med förberedelse av nödvändiga verktyg och strukturella element. Det är bekvämt att montera plastdelar. Köp krävde följande saker:

 • Spjäll: Längden ska vara något mindre än storleken på den sida på vilken den är monterad. Bara i fall kan du köpa lite mer saker.
 • Tratt.
 • Anslutningsinsatser: de behöver så mycket som planerade leder i rännan. Detta påverkas av längden på inköpta takrännor och taklinjen. Insatsen hjälper också till att undvika att deformationen av avdunstning sker. Den kan användas som förstyvning, om det inte behövs anslutning av element, är flera insatser fortfarande värda att köpa.
 • Om du inte planerar att göra en slutenflödes-ebb för huset, måste du köpa pluggar.
 • Vapen att ebba: behöver en för varje meter av konstruktion.
 • Klämmor för fastsättning av avloppet på väggen.
 • Töm röret, lika med höjden på huset.

Ebb för tak, om det inte är rakt, måste ha vinkelförbindande element.

Vilka verktyg behövs?

Installera ett takavlopp kommer att kräva att följande verktyg är till hands:

 • Skruvmejsel.
 • Fil.
 • Metallfil.
 • Pennor och byggnivån.
 • Rep.

Platsen där vattnet från taket dräneras utarbetas i förväg. Den är vald så att fukten inte skapar besvär. Till exempel bör avlopp inte översvämma trottoaren eller planterna som planteras på gården. Vatten bör inte ha tillgång till fundamentet för att spola det: du kan bli av med det med hjälp av stormavlopp. Om inte, bryta igenom vattenspåret. Du kan installera en fat, men med tiden måste vatten dräneras.

Arbetssekvens

Installationen av ebb-ons på taket görs med hand med märkning. För att göra detta måste du avgöra var ebben ska åtgärdas. Installera först tratten. Med fokus på det kan du rita en mittlinje, som kommer att bli en riktlinje för resten av arbetet. Hållare placeras på båda sidor av tratten, avgår från det 15 cm.

Du måste installera tratten på ett sådant sätt att vattnet faller inte i centrum, utan på kanten. Detta trick är användbart för tung utfällning. Om vattnet kommer in i mitten måste det gå över i strukturen. Skytten ska ha en viss sluttning. Att få denna nybörjare är svår i början. Lutningen ska vara ca 3 mm per en meter av strukturen: det är nödvändigt så att vätska inte ackumuleras i kanalen.

Innan du installerar ebb på taket måste du markera höjden på rännan. Detta kommer att kräva en lång styrelse och byggnivån. Använd en av kanterna på hållaren som redan är installerad. Rita en nollrad: den ska gå till den plats där nästa hållare för tratten ska fästas.

Vi måste beräkna skillnaden som skulle uppstå mellan fästarna. Det måste multipliceras med tre. Montera följande ebb-on-fäste på taket, med tanke på denna förskjutning.

Så här fixar du rännan

När fixeringarna är installerade, överförs installationen av gjutningarna till taket till steget för fixering av takrännorna för vatten. För en början måste de justeras i längd. Segment av delar som ska sätta i berget, glöm inte att lämna utrymme för att ansluta insatser. Deras storlek kan mätas i förväg, normalt lämnar ca 10 centimeter.

Om rännan är för lång kan den förkortas; Du måste använda en hacksåg. Skäret rengörs med en fil. För att underlätta ditt arbete, sätt ett lock på rörets ände när du står på marken. På vikt är det ganska svårt att göra. Ansluta enskilda delar av rännan kan använda insatser. För bekvämligheten har de specialmärken.

Efter sammansättningen måste det fästas på hållarna och kontrollera om det finns en nödvändig lutning. För att göra detta är det inte nödvändigt att vidta mätningar, det räcker att hälla lite vatten i rännan och se om det kommer att rinna ut eller vara kvar på plats. Om vätskan inte läcker ska höjden ökas.

Efter det var möjligt att ordentligt installera ebb på taket, kan du fortsätta till installationen av avloppsröret. Arbetet startar från tratten. Om längden tillåter det, kan du omedelbart ansluta röret till det, annars måste du installera ett knä: det hjälper till att undvika stänk och orsakar att vatten strömmar in i röret.

Vanligtvis har rören en längd på 2 meter. Du måste beräkna hur mycket material och fästelement du behöver. Gör det i förväg.

Vilka andra material kan jag använda?

Det är inte nödvändigt att göra utflöden med egna händer från plast eller metallelement gjorda speciellt för detta. En bra ägare kan spara och göra de nödvändiga objekten själv. Detta kommer att kräva att man hittar lämpliga galvaniserade remsor eller något rör med en lämplig diameter som kan skäras längs. Det bekvämaste sättet att arbeta med ett plaströr, kan du använda metall. Asbeströr är inte lämpliga: de smuler när man försöker skära och ha en stor massa.

Hemlagad stål ebb

Tilläggsalternativ för ebb tak kan också vara annorlunda. Deras självständiga produktion är ganska tillgänglig. Det viktigaste är att följa följande regel: taket bör falla ungefär i mitten av rännan eller närmare dess inre. Lutningen ska vara minst 3 mm per meter konstruktion.

Slutsats: installationen av ebbs för taket är ett enkelt förfarande som en amatör kan hantera, har grundligt studerat teorin och förberett de nödvändiga verktygen.

Lutningsvinkeln på takrännan

Ett bostadshus kommer att betjäna sina ägare i många år endast om det tas hand om den ordentliga konstruktionen och funktionen av avloppet. Det är avloppssystemet som är en integrerad del av taket och tillåter inte sediment eller smältvatten att stå på sin yta och tar bort dem från taket i tid. Dessutom tillåter rännor och rör inte fukt att komma in på fundamentet eller fasaden, samtidigt som de upprätthåller sin integritet och förmåga att klara de negativa miljöförhållandena i många år. Kompetent organiserat vattenflöde möjliggör förlängning av driftstiden för strukturen och spara på externa reparations- och rehabiliteringsarbeten. För att systemet verkligen ska kunna klara sin uppgift effektivt är det nödvändigt att veta vad rännens lutning ska vara, liksom hur man installerar avloppssystemets delar ordentligt.

Delsystemets delar

Drain - ett system av element som kräver en tydlig sekvens under installationen. Denna konstruktion för att samla och dränera vatten har ett ganska stort antal komponenter. För att installationen ska gå fort och snabbt, är det värt att överväga mer detaljerat i alla avloppssystemets komponenter. Avslutande beroende på förhållandena kan variera, men de vanligaste avloppssystemen beaktas med följande uppsättning element:

 • rännan - en öppen toppkanal, fixerad i ett horisontellt plan, syftet är att samla vatten och dess riktning mot röret;

Dessa är huvudelementen i systemdirigering av vatten, vilket måste köpas vid planering av en oberoende installation. När du installerar ett avlopp bör du också veta vad den minsta lutningen på rännan kan vara och vad denna indikator påverkar.

Funktioner för installation av avlopp

Avloppssystemet installeras efter att fasadarbeten har genomförts, men installationen av topplacken är ännu inte gjord på taket. För att dräneringssystemet ska fungera, måste du installera rännan på taket korrekt. Formen och utformningen av facket väljs beroende på årlig nederbörd, liksom utformningen av taket på huset. I synnerhet desto större rännans tvärsnitt, desto mer nederbörd kommer det att kunna avledas. Avloppet är monterat, både runt omkretsen av hela konstruktionen, för det är det nödvändigt att förvärva inte bara de raka elementen i rännan utan också de hörnstycken som böjer sig runt hörnen och endast på en av ramperna, i det här fallet är det nödvändigt att använda ändkapslar. Det är viktigt att veta att rännans lutning på 1 meter enligt föreskrivna dokument ska vara minst 1-2 mm. Denna parameter är minimal för SNiPs, för om installationen är strikt horisontell kommer problem med vattenrörelse att uppstå, det stagnerar och överflödar över kanterna av brickan till takytan.

Reningens egenhet är att rörelsen av upptinat och regnvatten uppträder under naturkrafts handlingar, utan att man behöver köpa ytterligare utrustning. Vätskan längs rännan från högpunkten rör sig till ett minimum, det vill säga lutningen ska ordnas i trattens riktning. Den rekommenderade lutningen på takrännan är 0,3-0,5 cm för varje löpande mätare i facket. Det vill säga med en total längd på rännan på 6 m, kommer en sida att vara ca 2-3 cm högre än den andra. För att lutningen ska bli jämn ska fästena installeras strikt i en viss höjd. Detta kan uppnås med den enklaste metoden. För det första är den första och den sista hållaren med en lämplig vinkel fixerad, och sedan byggs sladden eller tråden mellan dem och de andra konsolerna installeras längs linjen i steg i 50-70 cm. Du kan också fokusera på att varje Nästa konsol ska vara 2-3 mm högre än den föregående. Man bör komma ihåg att om brickan inte är singel, men prefabricerad, bör du öka rännans vinkel. Detta beror på det faktum att vattnet på väg kommer att möta anslutande sömmar, vilket kommer att minska rörelsens hastighet.

Det är viktigt att förstå att avloppet är nödvändigt för alla bostadsområden, oavsett konfiguration. För att installera rännan bör följa de regler som fastställs i regelverket och bekräftas i praktiken. Endast i det här fallet kommer systemet att klara sin funktion mest effektivt och skydda huset från de skadliga effekterna av fukt.

Takutflöden - 3 mönster och installationstekniker

Till en oerfaren person kan det tyckas att takkonstruktionen är sekundär, men långt ifrån den. Faktiskt, utan dem kommer det blinda området inte att överleva länge, och grunden kommer gradvis att värmas upp. Låt oss ta en titt på 3 takdräneringssystem, och jag ska visa utövare hur det är monterat med egna händer.

Huvudelementen i systemet är likartade i alla modeller.

Tre sorters system

Vi kommer omedelbart att klargöra, förutom taket i privata hem finns det fortfarande ett storm och avloppssystem för att avlägsna fukt från huset. De är indirekt kopplade till taksystemet, så nu är vi inte intresserade.

Plast ebb är nu den mest populära. Deras installation är ganska enkel, men om du gör ett misstag med installationsplatsen och is eller snö kommer ner från taket, kommer de helt enkelt att välja dem.

Installera metallisk glans är inte svårare än plast, men de är en storleksordning starkare och mer hållbar.

Det finns 4 typer av sådan ebb:

 1. Galvaniserad stål droppar;
 2. Aluminium ebb;
 3. Koppar ebbs;
 4. Titan-zinkgjutning.

Det mest prisvärda galvaniserade stålet, men det måste endast tas med polymerbeläggning, annars kommer systemet att brinna i 10 år.

Aluminium, koppar och zink-titan är ungefär desamma i hållbarhet, det börjar vid 50 år, men priset för dessa ebbs är väldigt högt.

Alternativen här är 2: böj från galvaniserat stål eller montera från plaströr.

Det är mycket lättare och lättare att arbeta med rör, så jag rekommenderar det, men mer om det senare.

Subtiliteter och arrangemangsteknik

I stort sett är det inte så viktigt om du tar plast eller någon typ av metallsystem, det viktigaste är att inte misstas med parametrarna och installationsplatsen. Vi talar om installationen senare, men det här är fallet med parametrarna.

Systemparametrar

Systemets huvudparameter kan kallas valet av rännans och avloppsrörets tvärsnitt:

 • För små sluttningar på upp till 70 m² kan små rännor med ett tvärsnitt på 90 mm användas. Tömningsrörets tvärsnitt är 75 mm;
 • På tak med en yta på upp till 150 m² installeras ebb med en 110 mm sektion och rör med en diameter på 100 mm. I privata hus är det maximala snittet för gjutningar 130 mm och för rör 100 mm;

Det finns också takrännor med en yta på 150 mm, men de installeras huvudsakligen på stora tak av industriella och administrativa byggnader.

 • Längden på en spännvidde får inte överstiga 12 m. Om linjens längd överstiger 12 m, betyder det att 2 avloppståg är installerade på den i olika ändar av spännvidden.
 • Hängningsfästena med upphängning av plastgjutgods överstiger inte 600 mm. Vid installation av metallkonstruktioner kan höjden upp till 1 m.
 • Traktorns installationsplats ligger inte så mycket i systemet. Den kan installeras från någon kant eller i mitten, det viktigaste är att tidvattnet ska monteras med en lutning i förhållande till tratten.

Maximal belastning på 1 avloppsrör är 12 m lågvatten.

Så här installerar du en seriedränering

Skillnaden mellan installationen av plast- och metallsystem är liten. Nästan alla företag som producerar sådana system hävdar att deras produkter är exklusiva och deras installation är speciell. Men från erfarenhet är de inte mycket annorlunda, och eftersom plastsystem är vanligare kommer vi att prata om dem.

Om taket redan är utrustat, monteras ebben på fronten.

Den första installationen avloppsröret. Enligt reglerna bör trattets kant vara under den imaginära förlängningen av takplanet med 20 mm.

Dessutom, om det ska vara vertikalt i rännan från takets klippa, så ska den gå inåt med en tredjedel av rännstorleken.

De första två hängande fästena skruvas på frontplattan bredvid avloppstrattet.

Avståndet från tratten till konsolen är 2 cm.

Standardrännan för avloppssystemet för avloppssystem av detta slag varierar från 2 till 5 cm. Om vi ​​fixar systemet till fronten, måste vi fixa 2 extrema konsoler med nödvändig höjdskillnad och sedan spänna sladden mellan dem och mellanfästena är fästa.

Eftersom vi arbetar med plast är maxhöjden 60 cm.

Metallfästen monteras på batten, under takmaterialet. Följaktligen installeras ett sådant system innan montering av takmaterialet.

Markeringen här är lite annorlunda. Först måste du vikla alla parenteser i en rad.

Dra sedan en sned linje med en skillnad mellan den första och den sista konsolen på 2-5 cm.

För att böja metallfästen används vanligtvis en speciell enhet som kallas en bandböjning, den har en sida där en märklinje är monterad på konsolen.

Krokarna är fastsatta med skruvar till ytterplattorna på batten.

Plastsystem med temperaturdroppar ändrar sina linjära dimensioner, så att takrännorna enkelt sätts in i slitsens slitsar.

Under inga omständigheter får du inte lima rännan med en tratt.

På trappans väggar finns en examen på vilken graderna anges. Rännan installeras med märket av lämplig omgivningstemperatur under installationen.

För att gå i gutterna mellan dem används en specialplatta med spår, instruktionen är som följer:

 • Skär avdelningen med en hacksåg;
 • Rengör skäret med en kniv;
 • Docka intilliggande sektioner med ett mellanrum på ca 5-7 mm;
 • Lim dockningsplattan från insidan och klistra fast den på takrännorna.

Såsom visas på bilden, ska dockningsplattans kant inte vara närmare än 10 cm från konsolen.

Svängelement till takrännorna limmas också. I det här fallet bör det roterande elementets kant inte vara närmare än 4,5 cm från konsolen.

På stora tak, där det finns 2 avloppståg på kanterna, löser lutningen av spåren från centrum till tågarna.
I detta fall limmas ändkåporna i ändarna på takrännorna, och takrännorna själva är anslutna med hjälp av speciella kuddar med temperaturutbildning.

Här är karmarnas kanter inställda enligt temperaturen på luften i skuggan vid installationstillfället.

Vid installation av plastavloppsrör används en styv limbindning endast på första och sista knäet, alla andra delar av rör och kopplingar kopplas helt enkelt in i spåren.

Varje del av downspouten är upphängd av 2 fästen som är fästa på väggen med skruvar eller ankarbultar.

Vissa tillverkare anger en särskild märkning övre och undre fäste.

Rören själva är fastsatta på konsollen utan lim på klämmorna.

För att docka angränsande rörsektioner används kopplingar och rörets kant ska inte nå botten av kopplingen med 2 cm.

För att kompensera för tryck av fallande vatten limes ett knä till röret nedan. Avståndet från knäets kant till marken får inte överstiga en halv meter.

Det så kallade dropphålet sätts under taket och dess nedre del sänks ned i rännan. Installationen av en sådan anordning är önskvärd men inte nödvändig.

Några ord om hemlagad

Hemlagad dränering av avloppsrör ser, för att uttrycka det mildt, inte särskilt respektabelt. Men någonstans i landet eller i ladan är deras användning berättigad. Ofta är dessa ebbs gjorda av rör med en diameter på 100-110 mm. De är monterade på samma sätt, och steg-för-steg instruktioner för tillverkning finns på bilden nedan.

Hur man gör ebbs av avloppsrör.

slutsats

Ovanstående instruktioner testas i praktiken och fungerar bra, videon i den här artikeln visar andra mästers arbete. Om du har några frågor, vänligen skriv i kommentarerna, jag försöker hjälpa.

Huvudpunkterna för montering av metall och plastgjutgods är likartade.

Hur man installerar och fixar ebb för taket: tips för olika typer

Fukt på taket, läckor och andra negativa fenomen kan orsaka förstörelse av husets väggar, så moderna takmaterial ger speciella element genom vilka överskott av fukt töms. Betydelsen av deras enhet är svår att underskatta.

Låt oss försöka förstå i detalj med systemet med vatten ebb från taket: vad är principen om arbete, vad är ebb för taket, hur man installerar, fixar.

Deras huvudsyfte är att förhindra:

 • ackumulering av vatten efter utfällning;
 • vatten ingriper i sömmarna;
 • källare oskärpa.

Vatten som samlas upp från taket genom olika specialanordningar släpps ut i avloppssystemet.

Fördelarna med enhetens ebb är uppenbara. Gör-det-själv-installationen är en verklighet. Den som vet hur man hanterar verktyg kan sätta sin egen, priset är acceptabelt. Således, med en relativt blygsam investering, kan du skydda husets blinda område från förstörelse, isbildning kommer inte längre att bildas på taket, tidvattnet i ett garage eller en byggnad kommer att bli en extra inredning.

Idag erbjuder byggmarknaden olika alternativ för utförandet av dessa element: plast, galvaniserat (foto nedan) och andra.

Typer av ebb

Avloppssystem kan skilja sig från materialet för utförande och formuläret. Men de är alla förenade:

 • ökad styrka
 • motstånd mot mekanisk stress och motståndskraft mot deformation,
 • anti-korrosionsbeläggning
 • attraktivt utseende.

Som regel har de en halvcirkelformad eller rektangulär form.

Plast och metall ↑

Låt oss börja med metallsystemen.

 • Galvanisering. På senare tid är dessa produkter i hög efterfrågan. Hemligheten av populariteten av galvaniserad takläggning ebb är ett överkomligt pris. De skilde emellertid inte i hållbarhet, eftersom zinkbeläggningen är känslig för surt regn, som nyligen har fallit allt oftare och förstörs av deras inflytande.

Idag erbjuder galvaniserade typtillverkare utvecklare i en annan version, vilket tar hänsyn till dessa brister. Vid tillverkning används en tunn (upp till 1 mm) galvaniserad plåt, till vilken en ytterligare polymerbeläggning appliceras. Pural, polyester, plastoisol muffle ljudet av regn och huvuddelen skyddar mot säkerhet mot korrosion.

 • Aluminium. De har ett längre operativt liv. De är skyddade från korrosion genom ett lager av speciallack applicerad både från utsidan och insidan. Du kan också använda lack som matchar färgen på en viss byggnad, vilket utan tvivel kommer att göra det mer attraktivt.
 • Koppar. Detta är det mest hållbara alternativet. Produkterna är gjorda av rent material, vilket sedan appliceras mässing eller oxiderat skikt. De kännetecknas av hög kvalitet, estetik, hållbarhet och tyvärr höga kostnader.
 • Plast. Vid tillverkning av plast används också. De skiljer sig åt med lätthet, ljudlöshet och ganska hög kvalitet. Plasttakningsavlopp skiljer sig från liknande produkter i pris och enkelhet hos enheten. Gör-det-själv-installation av denna typ kan göras av någon husägare, eftersom det inte kräver speciella färdigheter. Den huvudsakliga men betydande nackdelen är den låga graden av frostbeständighet. Om du inte tar hänsyn till denna omständighet kan uppbyggnaden av is i rören få dem att bryta.

Huvudkomponenterna i systemet ↑

Oavsett material och form, är konstruktionen monterad från följande komponenter:

 • Rännan. Detta är kanske det viktigaste inslaget i systemet. Det samlar vatten som strömmar från backarna, härifrån dräneras det till rören. Detta är ett samlingsfragment, vars längd är beroende av systemtypen.
 • Vattendrag. Ett annat prefabricerat element genom vilket vatten släpps ner: först till specialtillverkade mottagare, sedan i gräv och sedan bortom gränserna för platsen.
 • Värdratten. Denna övergångslänk, genom vilken rännan förbinder med röret. Enligt SNIP är steget mellan dem lika med 10 m längs höjden. I förortsbyggnad kostar vanligtvis en eller två tåg.
 • Vi nämner även sådana hjälpmedel som konsoler, krokar, anslutningsinsatser, klämmor och pluggar. Deras antal beror på typen av tak och höjden på väggarna.

Beräkning av ebbs för taket ↑

Analysera hur man gör ebb på taket, det bör noteras att arbetet faktiskt börjar med planering. En av de viktiga aspekterna är korrekt beräkning av komponenterna i systemet. Detta görs helt enkelt.

 • För att beräkna längden på rännan räcker det att sammanfatta längden på backarna och gavlarna. Resultatet måste tas med viss marginal. Deras nummer beräknas baserat på dunkens längd. Tunnor installeras i steg på 8-10 m. Avloppsrör behöver så många som tåg. För ena sidan är en tragt tillräckligt, men tåg som installeras i hörnen ser mycket mer estetiskt tilltalande ut.
 • Monteringsfästena beräknas utifrån villkoret: Installationssteget är 50-60 cm och ett par mer för tratten. Till exempel, för ett dubbelt sluttak med en sluttning på 6 till 8 m, kommer deras antal att vara 36 stycken.
 • Av särskilt intresse är produktdiametern, eftersom felaktig beräkning kan leda till vattenflöde och det kommer att falla på väggarna från rännans kant. Huvudparametern som påverkar valet av diameter är takets yta. Minsta möjliga tvärsnitt är 1,5 cm 2 för varje m 2 på takytan.
 • Området på den angivna lutningen är 24 m 2, så det visar sig att sektionen av brickan inte får vara mindre än 35 cm 2. I praktiken är dimensionerna av gjutningarna för taket med dessa parametrar 7-20 cm. Diameteren av det runda avloppet, vars storlek är 7 cm, är 76 m 2, vilket stämmer överens med våra antaganden.
 • Lutning måste riktas mot avloppsröret. I privat konstruktion är det vanligt att välja 20-30 mm för varje 10 m. Som regel är en sådan lutning tillräcklig för att säkerställa att systemet fungerar. Det är logiskt att anta att plommon med en stor sluttning dränerar vatten mer effektivt. Men då passar de inte riktigt in i byggnadens övergripande utseende.

Hur man gör det själv ↑

Innan du monterar ebbs, ordna brunnar för att ta emot avloppsvatten. Om deras enhet inte tillhandahålls av projektet, så är tågarna placerade så att de inte går ut på trottoaren eller grönområdet.

Hur man fixar ↑

 • För att fästa fästena använder du flera alternativ: till kassen, flätadebenen eller frontskivorna. Fästarens tillförlitlighet är inte minst beroende av hur man sätter in krokarna på taket. Fäst i första och andra fall, utför på takets golv. Antingen med långa metallfästen används eller kort, försedda med förlängningar. Plåtfästkrogar böjer sig i önskad vinkel.
 • Först installera de extrema parenteserna. När detta tar hänsyn till önskad lutning av rännan. För deras fixering används skruvar - två för vardera.
 • Mellan dem dra sladden. Det kommer att bli en slutgiltig guide vid installation av mellanliggande fastsättningshakar.
 • Fästena behövs på varje sida av tratten. Fästelement ligger tillräckligt nära - på ett avstånd av två centimeter.
 • Rännelementen är fasta ända till änden eller överlappas. För att stänga lederna med specialfoder.
 • Montering av plastrännor, delar går inte omedelbart med. För det första anbringas ett speciellt lim på bottenplattan från insidan, varefter fragmenten är fixerade vid spårens förbindning.
 • I plastprodukter installeras ändkapslar på limkompositionen. I galvaniserad - böj kanten, sätt på locket och sätt tillbaka den böjda kanten på plats.

Sättet för fästning av tåg skiljer sig åt för produkter från olika material.

 • Galvaniserad: På rännan på rätt ställe gör du hål och flytta sedan tratten från botten upp, snäpp den.
 • Plast: Först montera elementen och sätt sedan in rännans fragment.

Installationen av avloppsröret utförs i flera steg:

 • det första knäet, som är fäst vid botten av tratten,
 • vertikalt segment som förbinder de första och nedre knäna,
 • lägre knä
 • avledande element.

Avloppsröret är fastsatt på fästdon, förinstallerade på väggens yta. En ytterligare tillförlitlighet av konstruktionen ges genom att fästa klämmorna under alla delar av röret - två för vardera.

Tak ebbs: vyer, enhet + hur man installerar på egen hand

Husets tak jämförs ofta med ett paraply: huvudformålet är att skydda mot regn och andra typer av atmosfärisk fukt. Men det finns en stor skillnad, eftersom vätskan flyter som en kontinuerlig vägg från ett paraply i alla riktningar på en gång och från taket på ett modernt hus - endast i några speciellt utsedda områden. Hela hemligheten i dräneringssystemet!

Och det finns många av deras subtiliteter, för det är viktigt att hela systemet inte bara fungerar, men behöver inte ständigt uppmärksamma sig på grund av störningar. Därför kommer vi i denna artikel att avslöja för dig alla hemligheter: hur man gör ebbs på taket med egna händer så att de har blivit tänkta i varje detalj!

innehåll

Vad är ebb i ett bostadshus

Organisationen av vattendränering från taket i en bostadsbyggnad beror direkt på takets form och

Ett hus utan organiserad vattenavledning: är det riktigt?

Kanske har du någonsin tänkt att det är möjligt att göra utan några avlopp alls - hade det inte varit möjligt innan i Ryssland utan dem? Ja, inte bara, jag tränar detta tillvägagångssätt idag!

Till exempel, om ett hus är byggt strikt i en viss stil, och avloppsrören på den inte kan döljas och inte anpassas till den valda utvändiga konstruktionen på något sätt. I detta fall gör byggarna allt för att regnvatten inte skadar byggnaden.

För att göra detta är taket byggt så att det har en bred baldakin och står för framsidan av väggen minst en halv meter. Vidare läggs vertikalisolering på grundväggarna, och grunden i sig är en högkällare gjord av material som inte är fuktkrävande, som keramisk plattor eller sten.

Det andra steget är att skapa en vertikal planering av territoriet så att det finns en märkbar sluttning från huset - så vattnet kommer fritt att tömma från taket och omedelbart lämna grunden för huset.

Ebb Standard Double Slope Roof

Standard ebb för taktak består av följande element:

På de ställen där vattenflödet kommer att vara under stort tryck (oftast under dalen) sätts ett stopp på rännans rännor eller hörn.

Organisation av vattenavlopp från det platta taket

Men på taket på ett platthus ser ebben lite annorlunda ut:

För att ordna dränering av vatten från ett plant tak, är det först utrustat med en parapet med en höjd av 30 till 90 cm, som också fungerar som en barriär. Installera sedan avloppet, i de flesta fall - internt.

Internt avlopp betraktas som mer tillförlitligt, eftersom Ett sådant system är nästan inte utsatt för atmosfäriska effekter. Installera vattenintagstagen bara på de nedre delarna av taket, vilket är ganska logiskt. Om ditt tak är upp till 150 m 2, lägg sedan två kratrar: en standard med en stigare och en nödsituation som kommer att ta bort vatten genom parapetet.

Men det är oerhört viktigt att systemet med ebbs från ett plant tak alltid fungerar ordentligt. Och för detta måste ett sådant system vara acceptabelt, d.v.s. skyddad från täppt löv på hösten och snö på vintern. För detta ändamål är en korg fastgjort till kompressionsringen eller flänsen på tratten och värmekablarna läggs. Och i den nedre delen av röret är monterad revision för rengöring och kontroll. Vattnet i sig genom det inre avloppet strömmar in i huvudsamlaren.

Valet av materialavrinning

Först måste du bestämma vilket material du vill installera avloppssystemet från:

Detta är inte att säga att en av dem blir bättre eller sämre. Plast lockar vanligen med överkomlighet och enkel installation, metall - med hållbarhet och tillförlitlighet.

Men det är nödvändigt att ta hänsyn till, för arrangemanget av dräneringssystemet för huset i den ryska regionen finns det allvarliga krav:

Ur vilket material vattenavfallssystemet kommer att göras beror dess användbarhet och hållbarhet. Ett kvalitetsavlopp borde fungera ordentligt, även om det är tungt regn och utan stänk på väggarna. Materialet måste vara tillräckligt motståndskraftigt mot vindstötar, svåra frost och snöbelastningar. Låt oss därför ta en närmare titt på fördelarna och nackdelarna med vart och ett av alternativen.

Moderna metallgjutgods är gjorda av galvaniserat stål, tenn, aluminium, titansink, koppar och metall med polymerbeläggning. De mest prisvärda av dem till priset - tenn och galvaniserat stål, och de är också mindre praktiska, eftersom utsatt för mekanisk skada och korrosion. Vid arbete med sådana element måste du använda mycket tätningsmedel och skydda alla leder, men det kan inte rädda dig från vatten, vilket kommer att frysa i rören och explodera dem. På grund av allt detta dräneras hela drifttiden inte över 15 år. Ett annat galvaniserat stål gillar inte alla eftersom det så småningom blir täckt med vita och rostiga fläckar. Därför är sådant stål skyddat med plast på båda sidor, sådan teknik bidrar till att öka garantiperioden för avloppet upp till 15 år. Och endast i detta fall är stålrännan inte rädd för surt regn, sol eller repor.

Mycket mer hållbara gjutgods av zink-titan, aluminium och koppar. Dessa deformeras inte ens under allvarlig snöbelastning. Men de väger redan mer, är svåra att installera och mycket belastning på takskenorna. Till exempel är koppar inte bara nöjd med sitt estetiska utseende, men har också höghållfasthetsegenskaper. En separat typ av rännan, som inte är mycket dyrare än zink - från aluzinc. De har ett ganska vackert metalliskt glans- och kristalliseringsmönster, och samtidigt utmärkt korrosion på grund av närvaron av aluminium i den skyddande beläggningen i avloppet. Detta element bildar en stabil oxidfilm på rörens yta.

Fortfarande en sådan typ av vattenutflöde, som bly. De är anmärkningsvärda för deras utmärkta motstånd mot temperaturförändringar, särskilt skarpa när det finns frost på våren på natten. Samtidigt är blydränering så lätt att montera att den passar för taket av någon komplex konfiguration.

Men de mest populära är avloppet av plast. De är lätta, praktiska och tysta, och samtidigt mycket billigare, till skillnad från alla andra typer. Plastavlopp är utformade så enkelt att de inte är svåra att installera, till och med helt okunniga personer.

Du kommer säkert att bli förvånad, men idag produceras även cementrännor och ganska pålitliga! Men de har en betydande nackdel: permanent krympning, vilket kräver konstanta reparationer. Vem köper då avlopp av denna kvalitet? De som vill på allvar spara, eftersom sådana system är billigare än plast.

Regler för beräkning och utformning av ebb-systemet

Kompetent installation av ebbs på taket börjar alltid med design och beräkning:

Först och främst måste du bestämma var exakt det kommer att vara bekvämare att placera avloppssystemet med hänsyn till placeringen av fönster, dörrar och eventuella utskjutande delar av husets arkitektur.

Men hur man installerar ebb på taket på ett vanligt privat hus, säger vi nu. Så först installera rännan med hänsyn till lutningen till tratten. Detta är 3-5 mm för varje 1 meter:

Om du inte använder självjusterande takkrokar, trimma enligt denna förspänning:

Processen med att installera avlopp

Vi har förberett en hel serie steg-för-steg-illustrationer och masterklasser, så att du kan förstå alla detaljer om installationen av vattenförsörjningssystem för ett dubbelt taktak.

Steg 1. Tiltdetektering och montering

Under installationen behöver du två typer av fästen:

Det finns också flera sätt att säkra krokarna, inte bara med avseende på lutningen:

Använd krokkroken genom att böja avloppshållaren i rätt vinkel och fäst dem på fronten i rätt ordning, från hörnet. Se till att avståndet mellan parentesen är detsamma, från 50 till 60 cm. Detta avstånd kallas inte bara detta: det här är inte hur du kommer att stöta på ett sådant problem som slingor och utsläpp av hög vind eller snöhatt.

Gå nu till enhetsrännan. Om det består av flera element, samla dem på marken. Följ anvisningarna nedan:

 • Steg 1. Ange nu positionen för framtida avloppstratt och på båda sidor, på ett avstånd av 15 cm från kanten, montera rännhållarna.
 • Steg 2. Montera rännhållarna på det maximala avståndet från avloppstrattet, med hänsyn till rännans lutning på 0,3%.
 • Steg 3. Montera nu mellanliggande hållare på fronten, mellan vilken det inte får vara mer än 60 cm.
 • Steg 4. Markera platserna för hörnen och rännans ärmar. Montera rännan i hållarna.
 • Steg 5. Sätt in rännans utsprång i rännans främre fläns och vrid sedan rännan tills du hör ett klick.
 • Steg 6. Skär rännan till önskad längd med en hacksåg.
 • Steg 7. Fäst rännan i hållarna. Belägga rännan med ett tunt lager av glider.
 • Steg 8. Installera dränktratten och lägg dess bakkant på rännans bakre fläns.
 • Steg 9. Anslut rännorna med kopplingar. Se till att hållarens avstånd till kanten på kopplingen inte överstiger 15 cm.
 • Steg 10. Fäst hörnen på rännan, sätt in rännans bakre fläns i hörnflänsen och fäst rännans främre fläns i hörnändflänsen.

Efter det, gå till stubbarna. Sätt åt vänster och höger.

Och nu - om svårigheterna. Om du inte har möjlighet att sätta avloppsröret direkt ovanför tratten, men borttagningen är liten, upp till 10 cm från trattens mitt till mitten av röret, är det lättast att samla inryckningar. För att göra detta, lägg en en-flared armbåge på trakten dräneringsnippeln, och lägg en dubbel-flared armbåge i sin släta ände.

Om avståndet mellan centra är mer än 10 cm, måste indrycket monteras från tre element. För att göra detta, sätt in det tvåuttagna grenröret på trattens avloppsanslutning, sätt in ett rörsegment i det, och du bör redan kolla in dubbelrörets grenrör.

Steg 2. Förberedelse och installation av rännan

Montera rännan så att den ligger 1 cm under takets nominella linje, och vattnet från dropplinjen kan falla direkt in i den centrala tredjedelen av rännan. För att installera rännan smidigt, använd rörledningen. På platsen där avloppsröret ska fästas i rännan måste du fästa en tratt, göra markeringen och göra det nödvändigt:

Hålet för metallavloppet är lättast att skära med en borrmunstycke. För att arbeta med en plastrännor behöver du en såg av metall, en handsåg eller en finsågad såg. Skär klippets kanter med ett smaragdpapper eller en fil. Glöm inte att böja kanterna på hålet utåt, så att tratten är mer tillförlitligt ansluten till tråden:

Här är ett bra praktiskt exempel på hur man gör allt detta med ett plastflöde:

Steg 3. Anslut takrännorna på olika sätt.

Före limning av plastspåren måste kanterna av kanterna vara avskalade och behandlade med ett rengöringsmedel. Detta är nödvändigt för att avfetta plasten. Först efter det limet appliceras på insidan av tratten.

De flesta moderna takrännorna kommer inte att lima, men till ett speciellt lås:

Och här är installationen av metallavlopp:

För att ansluta flera rörledningar behöver du kopplingar. När de installeras ska de slitsade uttagen sänkas. Samtidigt lämnas 1 cm mellanrum mellan stoppet på kopplingen och rörets kant. Dessutom lägger en monteringsfäste under varje koppling.

Och idag utvecklar de sådana dräneringssystem som inte tillåter att det förbättrade flödet av vatten överflödar. Detta ger en speciellt utformad form av rännan med särskild styvhet.

Den har ytterligare förstyvningar på en gång längs hela längden, som leder flödet av vatten, ökar motståndet mot deformation och förhindrar klibbning av bladen som kullar avloppet. Många moderna takdräneringssystem är gjorda med EPDM gummitätningar. Dessa förseglar alla delar av systemet och påverkar inte gutternas linjära expansion.

Installera tratten, böj kanterna och fixa locket:

Självklart kommer ju fler tåg och stigare att vara i ditt dräneringssystem, desto säkrare blir det, men samtidigt blir det dyrare.

Steg 4. Installation av vertikala element

Installera ett vertikalt avloppssystem på ett avstånd av 25 cm från marken och 15 cm från blinda området. Till väggen måste du fixa hållarna av rör från denna beräkning: hållaren för varje mätare, så att han var i korsningen av två rör.

Fix i fasaden av dowel den längden som kommer att vara tillräcklig för byggnadens värmeisolering. Spänn fast klämmorna på klämmorna vid ett maximalt avstånd på 1,8-2 m.

Placera avloppsrören i klämmorna och anslut dem med en koppling. Dra åt slangklämmorna, men knippa inte röret. Dra rörets nedre ände till en universal sump, för vilken skär ett hål som kommer att vara lika med avloppsrörets diameter.

För att kringgå några utskjutande delar av byggnaden eller helt enkelt ändra flödesriktningen genom rören, behöver du knä vid 135 °, vinklar 90 ° / 135 ° och 90-150 °.

Här är hur dessa klämmor ser ut i livet:

När man monterar rör på väggar av olika material har de egna egenskaper. Så, det är nödvändigt att fästa rören på en tegelvägg med universella klämmor med en skruv med en dowel, som har en längd på 100, 160 eller 220 mm - här beror allt på om det finns isolering i väggen eller inte.

Men för att fästa röret på en metall eller trävägg, behöver du fästen med en fot. Var och en av dessa fästen ska fästas på väggen med speciella skruvar för metall eller trä.

Om du ska ta bort vatten från taket direkt i stormavloppssystemet, installera sedan en revision med ett speciellt galler för att samla smuts på rörets nedre del. Ett bra alternativ skulle vara ett universellt stormvatteninlopp som skyddar mot läckage av obehagliga lukt och låga temperaturer. Då i avloppet behöver inte sätta taket, för Det kommer redan att finnas en flyttbar bricka för att samla blad och grenar.

Förresten kan du i allmänhet vägra vertikala avloppsrör! Idag blir det trendigt att använda kedjor istället för avlopp, som i Japan. De klamrar bara till rännan, och de lägger sig ner. Med rätt tillvägagångssätt blir sådana kedjor en riktig inredning av huset och trädgården.

Kedjor - endast villkorligt namn. På japanska avlopp har sådana kedjor en komplex rymdform med dekorativa skålar och andra element. Om du gillar denna prestanda, se till att kedjorna är ordentligt anslutna till basen och rännan medan du är så spänd så att du inte flyttar från sida till sida.

Steg 5. Avloppsskydd

När ebben är klar kan du dessutom skydda den med ett speciellt nät från smuts och löv:

Tålamod och anslutning till teknik - och dräneringssystemet i ditt hem kommer att vara professionellt tillförlitligt!

Takmontering

Vacker och snygg fasad, liksom fasta väggar i huset, inte uthärdat av dåligt väder, kan ge ett välutrustat tak. Att det kan skydda strukturen från nederbörd och under lång tid för att bevara sitt ursprungliga utseende, för att skydda materialet mot de skadliga effekterna av väderförhållandena. Speciell uppmärksamhet ges på systemet för att avlägsna överskott av fukt från taket, så installationen av ebbs på taket var, kommer att vara en av prioriteringarna vid byggandet av huset. Hur gör man det för hand? Vi kommer att förstå specifika exempel.

Takmontering

Reflux är en rektangulär eller cirkulär rännan belägen under taket.

Enhet och syfte

Systemet med regn och smältvatten ebbs representerar en uppsättning element som gör det möjligt att först samla in och ta bort överskottsfuktigheten på en speciellt utformad plats för det - avlopp, avloppsvatten etc. och huvudelementen i strukturen. Om vattnet inte systematiskt tappas ur taket kommer det inte bara att förstöra byggnadens väggskönhet, utan också genom att tränga in i väggens och takets korsning, förstörs byggnaden gradvis.

Installation av dräneringssystem

Varning! Tak, inte utrustat med ebbs, kan inte skydda byggnaden från vattnet. Faktum är att i detta fall flyter vätskan slumpmässigt, faller på mauerlat, formar pooler runt strukturen, vilket negativt påverkar grunden och vägarna som omger huset.

Ebb-systemet består av takrännor som är fästa längs takytorna, som är ansvariga för att samla vätskan från taket. Vidare flyter det uppsamlade vattnet genom tåg i vertikalt anordnade rör som leder till vattensamlingsställen - avloppsvatten, tankar etc.

Element av utomhusavloppet

Regnvatten plommon

Ebbs kan tillverkas av flera material. Var och en av dem har sina nackdelar och meriter.

Tabell. Materialen som används för tillverkning av gjutgods.

Plast takavlopp

Layout av avfall för olika typer av takläggning

Förberedelse för installation

Innan installationen av ebben startar är det viktigt att ta hand om förberedelsen av alla nödvändiga verktyg. Installation kan kräva:

 • markeringsverktyg - till exempel en markör;
 • Roulette - brukade göra mätningar;
 • kvadratisk linjal - kan också vara användbar för att teckna markeringar som kräver noggrannhet av vinklar (till exempel vid förkortning av spår).
 • skruvmejsel, borr - för montering av dräneringselement;
 • hacksaw - användbar för att ge strukturelementen av önskad storlek;
 • lång sträng - lämplig för att anpassa konsolhållarna till en viss nivå under fästningen;
 • stegladder - utan det, högst upp i byggnaden blir det väldigt svårt att klättra.

Minsta verktygssats för installation av gjutstycken

Det är också nödvändigt att lagra med skruvar, tätningsmedel. Det rekommenderas att arbeta noga, särskilt under taket. Det är bäst om en säkerhetskabel används, men det gäller bara relativt höga byggnader. Det rekommenderas också att bjuda in en assistent som kan stödja byggnadselementen vid rätt tidpunkt eller skicka in något.

Installation av takrännor

Arbetet med installation av ebb kan göras när som helst på året. Om systemet inte är monterat korrekt fungerar det emellertid inte. Det är nödvändigt att följa installationsanvisningarna så att allt visade sig som det ska. I allmänhet kan alla som har åtminstone några byggverktyg klara av installationen av ebb. Installationen av hela systemet börjar alltid med installation av takrännor.

Steg 1. Det första steget är märkning och fixering av rännhållarens hakar. Steget mellan dem ska vara ca 60-90 cm. Om det överstiger de angivna parametrarna, kommer ebbet inte att stå emot snödrycket under vintersäsongen och bryta. Samtidigt är krokarna monterade så att de ger en viss lutning av rännan - annars kommer inte vatten att strömma längs det eller gör det väldigt dåligt och ackumuleras i rännan. Höjden på avloppet bör vara minst 0,5 cm per meter längd. Det beaktas också att takets kant ska hänga ca 5 cm ovanför rännan i framtiden. De första och sista hållarna ska förskjutas vertikalt i förhållande till varandra med 5 cm med en maximal upptagslängd på 10 m.

Installerade rännhållare

Steg 2. Innan du fixerar håller du ut och den vertikala förskjutningen som krävs för korrekt installation beaktas.

Korrekt märkning av hållare

Steg 3. Gångarna på avloppet är monterade längs takets takflottar med hjälp av fästen eller krokar. Fästning av långa hållare är gjord på spånskivorna eller på takbommen före montering av takbeläggningen. För krokar skapas små spår med en bredd och längd som är lämplig för hållarens fästplats. Kroken själv är skruvad på trädet med skruvar eller bultar.

Skapa spår för långa hållare

Montering lång hållare

Om taket är fullt monterat, används kompakta eller korta hållare som också sitter fast på skruvarna på fronten.

Montering kort hållare

Tips! Hållare långa har större tillförlitlighet jämfört med kompakt, de kan tåla ganska tung belastning.

Steg 4. Först är de första och sista hållarna fixade i systemet. Sedan dras en sträng mellan dem, vilket hjälper dig att navigera när du installerar efterföljande hållare. Och innan du sätter fast resten av krokarna, är det nödvändigt att se till att hörnen är installerad horisontellt. Om detta inte är fallet måste nivån beaktas vid tillämpning av markeringen. För att bestämma horisonten användes byggnivån.

En sträng dras mellan hållarna.

Steg 5. På varje sida av traktens fästpunkt, som dränerar vatten från avloppet till avloppet, måste hållare också fästas. De är fixerade ungefär 150 mm på båda sidor av dränktrattens installationsplats.

Steg 6. Installationen av vattentunnlarna börjar. Deras nummer måste strikt definieras. Vid beräkning av belastningen på systemet är det nödvändigt att komma ihåg att ett avloppsrör, som kommer att anslutas till takrännorna med hjälp av tåg, måste ta in en vätska från ett område av högst 120 m 2 av takets sluttning mot horisonten och högst 10 m längd enda rännan. Det är med dessa värden att märkningen av tågens installationsplatser är gjord.

Avloppsröret kommer att anslutas till takrännorna med hjälp av tåg.

Steg 7. Skapandet av hål i spåren för montering av tåg. För detta ändamål placerar installationen avloppstågarna på rännan med hjälp av en hacksåg för att skära ett rund eller V-formigt hål med en diameter av 10-11 cm.

Ett hål skärs i rännan.

Steg 8. Hålets kanter i rännan är något böjda utåt.

Hålets kanter är böjda

Steg 9. Trakten sätts på platsen som valts och prepareras på rännan, fästs med en sida i låset på yttersidan, liksom med hjälp av klämmor som är böjda inuti rännan.

Klämmorna är böjda inuti rännan

Steg 10. Installera ändkåporna på avloppet. De är monterade på de delar av rännan som kommer att betraktas som terminal så att vatten inte strömmar ut på denna plats, det vill säga på ändarna av rännan som inte har anslutningar till andra delar av ebbsystemet. Innan du monterar foget för tillförlitlighet behandlad silikon tätningsmedel.

Installera ändkåpan

Kepsen är belagd med silikon tätningsmedel

Tips! Det är möjligt att fästa kontakten tätt mot slutet med en gummihammare för att klämma fast eller skruva fast den med en självgängande skruv.

Steg 11. Efter monteringen kan avrinningsområdena installeras på den plats som är avsedd för dem. För att göra detta läggs rännan i kroken så att dess kant ligger inuti hållarens lock.

Steg 12. Sammankopplade hörn av rännorna är fasta med en speciell spärrklämma.

Steg 13. Sambandet mellan de enskilda spåren för att öka den totala längden produceras från början till slutet genom användning av speciella kontakter. Typiskt har dessa kontakter en speciell (vanligtvis gummerad) packning, vilket säkerställer anslutningens täthet och tillförlitlighet. Mellan vattendena, vars kanter ligger på detta element, bör det vara ett avstånd på 3-4 mm.

Speciella kontakter används för att docka takrännorna.

Installation av avfallsrör

Efter att rännorna har installerats för att samla vätskan från taket, installeras avloppsrör och sätts till vattentanken.

Steg 1. Den nödvändiga längden av avloppsröret bestäms, vilket borde vara sådant att rännorna med armbågen och armbågen på vätskeutloppet är anslutna till varandra. En hacksåg hjälper till att skära rören för att ge dem önskad längd. Generellt bör röret vara av sådan längd att den slutliga böjningen, som befinner sig vid rörets utlopp, ligger på ett avstånd av 20 cm från marken eller blindområdet. Annars kommer stänk av spilld vätska att sprida sig i alla riktningar.

Steg 2. Rörhållare är monterade på byggnadens vägg. De är monterade så att röret tar strikt vertikalt läge eller har en mycket liten lutning. Avståndet mellan de enskilda fästena ska vara ca 2 m, men samtidigt borde ett rör hållas av två hållare.

Avstånd mellan innehavare

Steg 3. Fästbeslag utförs med hjälp av pålitliga metallfästen. Först installeras fästena vid fogarna - till exempel vid korsning av röret med böj- eller anslutningsröret på toppen. Vidare är röret självt fastsatt på de installerade fästena.

Fästet är fäst med skruvar

Steg 4. Alla element i avloppet är anslutna. För detta ändamål är avloppsröret, rörets böjning, anslutningsröret (om nödvändigt), böjningen av avloppet ansluten.

Anslutning av tömningselement

Steg 5. Designen är i nivåjustering, först efter det att anslutningsröret är anslutet till rännens tratt.

Röret går ihop med trattgången

Varning! Avloppsrör bör installeras ungefär var 5-6 m längd på takets kant för att effektivt avlägsna vatten. Det är också bäst att se till att de ligger i hörn av byggnaden, särskilt för hus med komplex geometri.

Video - Installation ebb

Ytterligare information

Efter installationen kan ebbets arbete kontrolleras genom att man kör ett stort flöde av vatten genom systemet. Vid denna tidpunkt kan du omedelbart identifiera läckage, om några, samt se hur effektivt systemet hanterar avlopp. Om brister identifieras är det bättre att fixa dem omedelbart, inte skjuta upp tills senare, tills systemet är i drift.

Fel vid montering av takrännan

Avlägsnandet av regnvatten görs bäst i specialtillverkade spår som leder till avloppssystemet. Kan även installeras under avloppsrör och uppsamlingsbehållare. Vatten som samlas på detta sätt kan vara användbart för trädgårdsarbete och andra behov.

I allmänhet bör uttagsplatserna placeras så att de inte stör rörelsen inom husets territorium, och också att vattnet som strömmar genom rören inte skadar växterna planterade runt. Vid kraftiga regn kan vätskeflöden orsaka irreparabel skada på gröda.

Avtappas från avloppsrör

För att undvika svåra situationer, rekommenderas att regelbundet inspektera avloppssystemet för skador och funktionsfel. Defekter, märkta omedelbart och inte springa, är mycket lättare att fixa än de som har funnits länge och gradvis eroderar och förstör armbågar ännu mer.

För installation av ebb-kranar kommer det att ta lite erfarenhet av att äga ett byggverktyg, önskan och kunskapen om hur allt arbete görs i etapper. I allmänhet är det inget svårt här, men du bör ändå inte försumma en noggrann studie av instruktionerna. Det är ofta för svårt att rätta till misstag som görs omedvetet.