Slope avloppsnät.

Under årens lopp med att utforma vattenförsörjning och avloppsnätverk, kommunicerar du med många människor: med kunder, arkitekter, designers, installatörer, designers från andra sektioner. Och den vanligaste professionella frågan är:

- Vad är höjden för att bygga avlopp?
Naturligtvis måste svaret på denna fråga vara motiverat. Jo, grunden är bäst sökt i den regulatoriska dokumentationen. Inuti byggnader används rör med små diameter nästan alltid, vi använder SNiP för interna nätverk.
Klausul 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" anges:

"... icke-referensrörsektioner med en diameter på 40-50 mm bör läggas med en höjd av 0,03 och med en diameter av 85 och 100 mm - med en höjd av 0,02."

För externt avloppsrör används diametrarna mer och för dem har sina egna standarder. Klausul 2.41 av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "säger följande:

"Den minsta lutningen av rörledningar för alla avloppssystem bör tas för rör med diametrar: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

Vanligtvis, efter att ha lyssnat tyst på linjerna från SNiP via telefon, frågar installatörer den näst vanligaste frågan:

- Tja, om du verkligen behöver göra mindre partiskhet?
Tja, SNiP har några reservationer på detta ämne. När det gäller den inre vattenförsörjningen talar vi om "avvecklingssektioner" av rörledningar. I samma stycke 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * finns en formel:

"Beräkningen av avloppsrörledningar bör göras genom att man anger vätskans hastighet V, m / s och fyller H / d på ett sådant sätt att tillståndet

här K = 0,5 - för rörledningar från plast- och glasrör;

K = 0,6 - för rörledningar av andra material

Samtidigt bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, och fyllningen av rörledningarna ska vara minst 0,3. "Det är teoretiskt om man räknar ut flödeshastigheten för avloppsvatten, sedan fyllningen och genom att kontrollera flödeshastigheten kan man få lite annat resultatet.
Du kan också använda det grundläggande arbetet hos Lukins A.A. och Lukins N.A. "Tabeller för hydraulisk beräkning av avloppsrör och sifoner med formel A.A. Pavlovsky ". Förresten är dessa bord lämpliga för externa avloppsnät med sina stora diametrar.
För rör 150-200 mm för externa nät av avloppsvatten i SNiP 2.04.03-85 finns dock en direkt reservation:

"Beroende på lokala förhållanden, med lämplig motivering för vissa delar av nätverket, är sluttningar för rör med diametrar tillåtna: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

Det vill säga att ha rättfärdigande för "mycket nödvändigt" och en stor önskan, kan du spara så mycket som 2 millimeter av en sluttning per meter för rör med en diameter av 200 mm.
Glöm inte att det förutom minsta höjden finns en maximal lutning av avloppsrör. Enligt punkt 18.3 i SNiP 2.04.01-85 *

"Rörledningens största lutning får inte överstiga 0,15 (med undantag för grenar från enheter upp till 1,5 m långa)".

Det är en lutning på 15 centimeter per meter. Om man överstiger denna vinkel vid läggning, är siltning av avloppsrörledningen möjlig. Eller, för att uttrycka det enkelt, kommer vattnet snabbt att gå, och allt annat kommer att förbli.
Observera reglerna, herre.

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Maximal lutning av avloppsvattnet utomhus

Regler för yttre avloppsrörslöjning

För att säkerställa korrekt avloppsslängning är det nödvändigt att korrekt beräkna lutningarna av inte bara interna, men även externa rör. Avloppsrörets lutning regleras tydligt av SNiP beroende på vissa användningsförhållanden. För att säkerställa det högsta kvalitetsarbetet med särskild kanalisering är det strängt förbjudet att avvika från strikt fastställda regler.

Hur påverkar lutningsvinklar systemets funktion?

Om lutningsvinkeln i avloppssystemet är mindre än normen kommer det att leda till ett långsamt flöde av vätska, vilket kommer att påskynda avsättningen av fast avfall på rörens väggar. Med en liten sluttning av det yttre avloppsröret är det nödvändigt att rengöra det regelbundet. Annars kommer det att leda till blockeringar.

Övervakning av slangens avloppsrör i ett privat hus

Många förstår inte hur en stor lutningsvinkel kan påverka avloppssystemet. De tror att ju större lutningsvinkeln desto snabbare dräneringssystemet kommer att befrias från föroreningar. Men med en stor lutningsvinkel kommer endast vätskor att flöda. Eftersom fasta ämnen kommer in i avloppsrören, kommer de att förbli på väggarna om vattnet går för snabbt. Detta kommer i sin tur att leda till igensättning av avloppssystemet.

Därför är den maximala lutningen av det externa avloppssystemet tydligt reglerat. I enlighet med normerna ska lutningen på röret med specialavlopp inte vara mer än 15 centimeter per meter.

Om längden på grenarna är mindre än en och en halv meter, kan avloppsrörets lutning skilja sig från varandra.

Hur man beräknar den nödvändiga lutningen på röret?

För den mest exakta bestämningen av lutningen på specialavloppsröret är det nödvändigt att följa normerna för SNiP. Det är därför som denna metod kallas otalbar. Om ett komplext avloppssystem installeras, är det i detta fall nödvändigt att använda lämpliga beräkningar. De används också om det finns ett verkligt behov av att minska lutningen, som uppstår på grund av tekniska skäl.

Rekommenderas för läsning: Anslut tvättmaskinen till avloppet

grävgravnivå för avloppsrörläggning

I detta fall är det nödvändigt att bestämma möjligheten för den maximala tillåtna avvikelsen från standarden. För att beräkna lutningen på det yttre rörledningssystemet måste du använda en speciell formel. Det är nödvändigt att veta diametern på det använda röret, vätskans hastighet och fyllningsgraden av röret.

Beräkning av diameter och grad av fyllning av röret

Rörets diameter beror på var i avloppssystemet kommer det att användas. Vid val av rördiameter är det nödvändigt att ta hänsyn till att under drift av avloppssystemet inte bör fyllas helt. För att massorna skall kunna flöda fritt genom röret måste det finnas ett luftgap i det. Beräkningen av rörets diameter beror på de rekommenderade SNiP-data.

Graden av fyllning av röret är en ganska viktig indikator som påverkar driften av avloppssystemet. Denna indikator är begränsad till konceptet för den maximala möjliga volymen vätska, som dräneras och är i rörledningen under drift av olika anordningar. Detta värde bestämmer den maximala belastningen på stigaren under driften av olika VVS. Rörets fullständighetskoefficient är förhållandet mellan rörets inre diameter och den maximala höjden av vattenflödet.

Placera den korrekta höjden av avloppsrör innan du fixar med betongmortel

Installation av avloppssystem enligt beräkningar

För att utföra installationen av rör för externt avloppsvatten är de vanligaste rören vars diameter sträcker sig från 110 till 200 millimeter. I enlighet med SNiP: s rekommendationer måste den minsta lutningen på ett rör med en diameter av 110 mm vara 2 cm. Om en rörledning med en diameter på 50 mm används, ska lutningen vara 3 cm.

Under installationen är det nödvändigt att strikt följa alla krav. Avloppssystemet borde vara djupt beläget. Röret läggs oftast på mer än 30 centimeter.

Under utgrävningsarbetet måste man komma ihåg att ju längre skytten avgår från byggnaden, desto djupare måste den vara. Gräset måste grävas på ett sådant sätt att det är 200-300 millimeter ovanför rörlagringsnivån. Om den har stort djup måste den täckas med jord och sand. För att maximera den korrekta nivån på diket är det nödvändigt att använda en garn som sträcker sig till önskad nivå.

Rekommenderas för läsning: Urval av beslagets storlek för avloppsvatten

Övervakning av rätt rörlutning vid användning av adaptrar

För att bilda högkvalitets kudde under röret utanför specialavlopp är det nödvändigt att använda en sandkudde. Systemet installeras på det. Installationen av avloppsrör utförs av klockans metod uppströms. Tack vare denna installationsmetod kan du säkerställa högsta möjliga täthet.

Om det under installationen finns ett behov av att minska rörets längd, skärs den med en vanlig hacksåg. Samtidigt är det nödvändigt att skära på skäreggen. Klipp ut sockeln är förbjuden. För installation av avloppssystem är det förbjudet att använda material med sprickor, raster eller flis. Annars sänker dräneringssystemet ständigt. Efter det att det externa avloppssystemet samlats in, är det nödvändigt att kontrollera överensstämmelsen hos rörlutningen med dina beräkningar.

rörlängdskontroll med byggnadsnivå

Egenskaper externt avloppsvatten

Vid utformningen av pipelayans utformning för externt avloppsvatten måste dess höjning beaktas. Många frågar hur man delar upp avloppsförlängningen, vad handlar det om? Detta är den största lutningen, vilket i allmänhet är oacceptabelt vid installation av extern specialavlopp. Utsvämning av avloppssystemet bör leda till strukturer som en septiktank eller centraluppsamlare. För att undvika frysning av avloppssystemet är det nödvändigt att lägga den under jord. Detta gör det inte bara möjligt att sätta avloppsvatten i rätt riktning, men också för att uppfylla alla krav på värmeisolering. Utgångsdiametern hos det externa avloppssystemet börjar i de flesta fall med 11 centimeter.

I enlighet med befintliga standarder ska avloppsrörets lutning vara lika med 2 procent. Under utgrävningsarbetet måste du vara så försiktig som möjligt. Detta beror på att avloppsrörets lutning kan förändras till följd av små oregelbundenheter.

För att minska risken för att slingrörets lutningsvinkel ändras, är det nödvändigt att sätta en sandkudde på grävens botten. Hon kommer att tillåta att korrigera grovheter vid läggning av särskild avlopp. Beräkningen av lutningen bör ske på ett sådant sätt att med hjälp av detta säkerställs oavbruten dränering från det inre avloppssystemet. Korrekt sluttning av avloppssystemet säkerställer inte bara dess stabila drift utan också möjligheten till självhushåll av hög kvalitet.

För att säkerställa problemfri drift av avloppssystemet är det nödvändigt att följa installationstekniken för avloppsrör så exakt som möjligt. Utför arbete måste överensstämma med gällande bestämmelser. Det är bäst att använda befintliga standarder i det här fallet. Om det externa dräneringssystemet har en komplex plan, är det nödvändigt att beräkna höjden på sina rör. I avsaknad av relevant kunskap och kompetens inom detta område är det bäst att söka hjälp av specialister som ska utföra beräkningsarbetet korrekt.

Avloppsslutt i ett privat hus - vad borde vara

Vid konstruktion av ett avloppssystem i ett privathus är det nödvändigt att utarbeta ett projekt i arbetet där bland andra parametrar bestäms vilken lutning avloppet ska ha. Kvaliteten på en slutförande av det uppfyllda vattnet från byggnaden beror på denna indikator. Beräkningen görs före installationen av avloppssystemet.

Avloppsvinkeln för avloppet beaktas vid bestämning av var man ska göra ett hål i byggnadens vägg eller dess grund. Om det beräknas felaktigt kan det uppstå besvär under installationen, vilket medför extra kontantkostnader.
Installationen av avloppssystemet enligt SNiP utförs på grundval av speciella tabeller, där de genomsnittliga värdena som används vid installationen av det centrala avloppet från alla sanitära apparater är angivna.

Bestämning av avloppsslängning

Avloppssystemet händer:

Avlägsnande av spillvätska och avlopp från privata hem utförs på följande sätt:

Tryckversionen i ett lanthusägande används extremt sällan, eftersom det är dyrt är det svårt att utrusta det, och en sådan enhet är opålitlig jämfört med gravitationens dränering. När man bestämmer sig för att utrusta en tryckledning är det inte nödvändigt att beräkna vad avloppsslangen i ett privat hus ska vara, eftersom vatten rör sig längs linjen under tryck (mer: "Vad ska vara avloppsrörets lutning enligt normerna").

När du gör beräkningen måste du komma ihåg att höjden på det inre avloppssystemet kommer att skilja sig från denna indikator för extern och stormsystem. Faktum är att i varje av dem finns en vätska som har en annan sammansättning. Samtidigt behöver det externa avloppssystemet värmas upp.
I SNiP 2.04.03-85 anges att storleken på avloppsslangen påverkas av rörelsens hastighet, materialets tillverkning och fyllnadsgraden.

Allmänna regler för att skapa avloppsslängning:

 • för rörledningen som passerar inuti huset borde den vara 0,5-1 cm per varvtalsmätare;
 • när man lägger den externa vägen - 1-2 centimeter.

Men dessa är ungefärliga värden, och mer exakta parametrar kan hittas under detaljerade beräkningar.

Indikatorer för avloppsvinkeln i ett privat hus

En sådan indikator som rörets lutningsvinkel vid arrangemang av dräneringssystemet i ett privat hus betyder graden av förändring av dess läge i förhållande till den horisontella linjen. Längden av lutningsvinkeln beräknas som skillnaden i höjd mellan den lägsta punkten på rörledningens yta vid början och slutet. I standardmätningssystemet för jämförelse anges vinkeln i grader.

Om ett rör med en diameter på 50 millimeter används, kommer lutningen per linjär mätare att vara 0,03 m. Till exempel med en fyra meter rörledningslängd kommer skillnaden i höjd att vara (0,03 x 4) eller 12 centimeter.
För att undvika fel när ett avloppssystem skapas - bestäms lutningen per meter med hjälp av rätt beräkningsmetod.

Alternativ för beräkning av lutningsvinkeln

I praktiken använder de två tekniker som gör det möjligt för en att beräkna lutningsvinkeln för röret utan mycket ansträngning:

En icke-beräkningsmetod gör det möjligt att bestämma skillnaden i höjd vid en viss del av rörledningen, beroende på dess diameter. Medelvärdet för denna parameter är cirka 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena.

Designmetoden är avsedd för avloppssystem med konstant tryck av avloppsvatten.

Den utförs på grundval av en av två beräkningsmetoder:

 • med användning av Colbrooke-White-formeln;
 • genom att bestämma överensstämmelsen av avloppshastigheten för utflödet genom rören till den normativa koefficienten.

För privata hus är det svårt att använda formler eftersom det är omöjligt att veta graden av påfyllning av rörledningen och vätskans hastighet längs den utan att det finns speciell utrustning som professionella använder i sitt arbete vid beräkning av lutningsvinkeln. Därför beräknas höjden av rören i de enskilda hushållen enligt en icke beräkningsmetod.

Bestämning av avloppsslangen utan formler

Vid installation av ett externt eller internt avloppsnät utan användning av komplexa formler, använd värden med en uppsättning gräns. Detta är max och minsta lutning för avlopp.

Vid utläggning av den yttre motorvägen görs sluttningen minst 0,015 m per en löpande mätare. Baserat på denna indikator utförs internt ledningsdragning, förutom korta sektioner, lika långa till mindre än en meter. I det här fallet kommer ett värde på 0,01 per meter att räcka. Om du inte håller fast vid denna parameter kommer fasta fraktioner att sätta sig på rörens inre yta och få dem att täppa till.
Högsta höjden på det externa avloppssystemet beror på rörelsens hastighet i röret. Så för plastprodukter bör denna parameter inte överstiga 1,43 m / s. Vid en ökning av hastigheten delas avloppet i fraktioner, vilket resulterar i att fasta partiklar börjar lösa sig. Maximal höjningshastighet får inte vara mer än 3%.

Pipeline Laying

Under den korrekta installationen av det inre nätet av avloppsverk innebär det att rören läggs under en viss lutning. Den sträcker sig från 20 till 25 millimeter per linjär mätare, vilket säkerställer att avfall släpps utan hinder genom rörledningen, vilket förhindrar förekomsten av blockeringar i rören utan att äventyra deras förmåga att rengöra sig själv. Den maximala tillåtna höjden av avloppet kan endast utföras på korta delar av motorvägen.

För arbetet kommer det att krävas:

 • polyvinylklorid eller polypropenrör med en diameter av 50-100 mm;
 • slangklämmor;
 • lödjärn;
 • gummitätningar i uttag;
 • lim.

Det är inte lätt att välja mellan PVC- eller PP-rör, därför föredrar de produkter som är nära till hands. För att lägga polypropenprodukter krävs ett lödstryk. PVC-rör är förbundna med lim eller gummitätningar.

Diametern för de produkter som används i ett privat hus för installation av hushållsavlopp ska vara 50 eller 100 millimeter. Rören med den andra parametern är avsedda för att installera stigare i hushåll i två eller tre våningar för att ansluta dem med VVS-armaturer och kombinera alla element som ingår i avloppssystemet när det går utanför byggnaden. För att ansluta andra urladdningsställen för avloppsvatten, använd rör med en diameter på minst 50 mm.
Klämmor används för att fästa rören mellan sig och till väggarna. Med deras hjälp fixar de stigaren och röret installerat på det ställe där avloppet avlägsnas från byggnaden.

Utomhus avloppsutrustning

Vid arrangemang av ett externt avloppsnät ankommer följande:

 • Utgångspunkten för byggnaden tas som referenspunkt;
 • Minsta höjden på det externa avloppssystemet vid användning av 110 mm rör är 0,02 meter (läs: "Den externa avloppsanordningen - alternativ för montering av installationen"). När längden på motorvägen ca 20 meter är lutningsvinkeln lika med 0,4 meter;
 • i utbyggnaden av utomhusnätet kommer säkert att ta hänsyn till terrängen;
 • dräneringshål sätta sig på platsen vid sin lägsta punkt;
 • till djupet av hålet som används för att dra ut röret ur byggnaden, plus värdet av rörledningens lutning. Det erhållna resultatet är djupet av det andra märket av rörledningen som ligger vid avloppsbrunnen.

Rörledningens djup under byggandet av det externa avloppsnätet bör ligga under jordfrysningsnivån. Denna indikator mäts vid högsta punkten av linjen. Kunskap om hur man gör en avloppsslängning under installationen av ett externt nätverk bidrar till att säkerställa en ren rörelse av avlopp från avloppssystemet installerat i huset och därigenom säkerställa självrengöring av rörledningen och dess stabila drift.

Röret som kommer ut ur husets fundament (se foto) är anslutet till den externa rörledningen, genom vilken avloppet rör sig genom gravitation till en septiktank eller dräneringstank. Samtidigt används för produkter av den yttre motorvägen produkter med en större diameter än vid placeringen av det inre systemet. Strykjärn, asbestcement eller plaströr är tillåtna.
Järnprodukter anses vara de mest hållbara, men de har stor vikt. Vid val av rör bör man vara uppmärksam på sin inre yta, eftersom det är önskvärt att det är så smidigt som möjligt och därigenom undviker trängsel.

Det externa avloppssystemet läggs i en gräv ca 1,5 meter djup så att rören inte kan frysa igenom, och som ett resultat blir inte hela systemet fungerande stört. Om det inte går att montera avloppsledningen vid önskat djup, bör rören dessutom värmas upp. För att förhindra mekanisk skada placeras de på en förberedd kudde som består av en blandning av lera och sand. Hon hällde ut allt ledigt utrymme mellan rörledningen och grävens väggar.

För isolering av den yttre delen av avloppsnätet används olika material (mineralull, penoizol, polyuretanskum, polyetenskum) - rören viks runt dem. Dessutom kan en värmekabel läggas ovanpå rörledningen eller inuti den. Den är placerad i en speciell kabelkanal som skyddar mot yttre skador.
Dessutom utförs sådant arbete genom en kombinerad metod: huvudledningen av rörledningen är isolerad med värmeisoleringsmaterial och röret som lämnar huset är utrustat med en värmekabel.

Vid slutet av installationen är alla delar av systemet anslutna och en testkörning av systemet utförs. Frånvaron av läckage innebär att arbetet med arrangemang av avlopp utfördes kvalitativt.

Vodakanazer.ru »Avloppsvatten» Valet av avloppsrörets lutning och kraven för SNiP

Urval av avloppsrör och SNiP-krav

Beräkning och avloppsvatten utförs i enlighet med de nödvändiga standarderna. Endast på detta sätt får du ett effektivt och hållbart system. Det är särskilt viktigt att observera höjden av avloppsröret vid konstruktion av ett tyngdfritt system (detta är möjligheten att avfallshantering används i lägenheten och privathuset). Denna parameter beror på avlopps diameter och längd. Den är vald enligt SNiP 2.04.03-85 och 2.04.01-85. Otillräcklig, såväl som överdriven, kan ledningsledning leda till många problem. I vår artikel kommer vi att berätta vilken typ av sluttning som behövs för interna och externa avloppssystem, hur man beräknar det och vad man ska leta efter.

Funktioner bestämmer överskottet

Beräkning och avloppsvatten utförs i enlighet med kraven

För att bestämma minsta höjden av avloppet använder husmästare följande metoder:

 1. För att inte göra beräkningen försöker vissa mästare att uppfylla lutningsvinkeln så mycket som möjligt.
 2. Några hantverkare saknar i allmänhet denna punkt eller gör det minsta överskottet som anges i SNiP för rörledningar med olika diametrar.
 3. För att korrekt avgöra avloppsrörets lutning är det nödvändigt att göra en särskild beräkning, som styrs av standarder från SNiP och andra regleringsdokument.

Som det kan tyckas, kommer för stor en sluttning av avloppsrörledningen att hjälpa avlopp att strömma snabbare in i det allmänna husets system. Men med ett mycket snabbt flöde av avlopp har de inte tid att tvätta av alla de fasta partiklarna, och de deponeras på innerytan och bildar en blockering. Vidare täcker avloppet vid hög hastighet hela produktens lumen och orsakar en fällbrytning i siffrorna. Som ett resultat kommer avloppsgaser passera in i rummet. Det är poeten att även den högsta lutningen av rörledningen är strängt begränsad till SNiP.

Viktigt: Det är förbjudet att göra avloppsrörets lutning mer än 150 mm per linjär mätare.

Bristen på lutning eller minsta lutning av avloppsröret kan leda till siltning av rörledningen. Ett sådant system kommer inte att kunna rengöras naturligt under vattenflödet. Som ett resultat kommer det regelbundet att bli igensatt och kräva reparationer, vilket avsevärt minskar hela sewersystemets livslängd.

Observera: för att avloppssystemet ska fungera utan avbrott och så länge som möjligt är det nödvändigt att göra en preliminär beräkning med hänsyn till normerna för SNiP, enligt vilket överskottet väljs beroende på rörets diameter och längd.

tidsbeställning

Vinkeln på avloppsröret görs när du installerar de interna och externa systemen i lägenheten och huset

Vinkeln på avloppsröret görs när du installerar de interna och externa systemen i lägenheten och huset, eftersom det här låter dig skydda dig från många problem under driften av nätverk:

 1. Om systemet sillas upp på grund av otillräcklig lutning eller brist på det, kommer avloppsrörets lumen att smala och när stora mängder vatten dräneras kommer det att finnas en hydraulisk chock som bryter fällorna i siffror. Om det inte finns någon vattentätning i sifonen kommer obehagliga avloppsgaser att börja in i lägenhetsbyggnaden.
 2. Siltning av huvudledningen kommer att leda till att hela systemet misslyckas.
 3. Standardröret i avloppsröret skyddar mot genombrott och läckage som genereras i källaren av huset.
 4. Om, utan lutning, installera gjutjärn avloppsdelar som är mottagliga för korrosion, kan fistlar och luckor bildas i systemet på grund av stillastående vatten.

Viktigt: Rörledningens lutning behövs för att uppnå den optimala hastigheten av avloppsvattnet, vid vilken fasta ämnen kommer att transporteras till slutpunkten utan att sedimenteras längst ner på produkten. Enligt normerna för SNiP bör flödeshastigheten för utflödet genom systemet vara 0,7 m / s.

Valet av det optimala värdet

För att beräkna det önskade överskottet måste du veta längden på hela rörledningen och dess syfte.

För att beräkna det önskade överskottet måste du veta längden på hela rörledningen och dess syfte. För att inte göra beräkningen kan du använda färdiga bord från SNiP, där en standardhöjd ges för avloppssystem från olika sanitära apparater:

 • Att dränera från badrummet med hjälp av element på 40-50 mm. Det maximala avståndet från avloppet till sifonen utan ventilation är 1... 1,3 m. Lutningen är 1 till 30.
 • Avloppet från duschen ska vara tillverkat av rör 40-50 mm. Det maximala avståndet är -1,5... 1,7 m. Överskott - 1 till 48.
 • Avloppen från toaletten är gjord av en 10 cm pipeline. Maximal avstånd är upp till 6 m. Lutningen ska vara 1 till 20.
 • Sink: element med en storlek på 40-50 mm, avstånd - 0... 0,8 m, höjd - 1 till 12.
 • Bidé: Produkter med en diameter på 30-40 mm, avstånd - 0,7... 1 m, lutning - 1 till 20.
 • Tvättning: rörledning med en diameter på 30-40 mm, avstånd - 1,3... 1,5 m, överskott - 1 till 36.

Den kombinerade avloppet från diskbänken, dusch och bad är gjord av produkter med en storlek på 5 cm. Maximalt avstånd får inte vara mer än 1,7... 2,3 m och lutningen ska vara 1 till 48.
Det normaliserar också optimal och minsta lutning för rör med en viss diameter som är anslutna till specifika instrument:

 • En rörledning med en diameter på 4-5 cm, som går från skalet, kan ha en minsta lutning på 0,025 ppm och 0,35 ppm anses vara optimal.
 • Produkter med ett tvärsnitt på 10 cm, som kommer från toaletten, ska ha en minsta lutning på 0,012 och det optimala - 0,02.
 • Element med en storlek av 5 cm, som ligger i diskbänken, kan ha ett minimum överskott på 0,025 och det optimala värdet är lika med - 0,035.
 • Från tvättstället och badrummet läggs rör med en sektion på 4-5 cm med en minsta lutning på 0,025 och optimal - 0,035.

Överskott av linjär mätare

Ju större diametern av rörledningen är desto mindre är överskottet

I regel bestäms höjden av avloppssystemet vid 1 meter i enlighet med SNiP inte i grader men i värdet, vilket uttrycks i förhållandet mellan överskottet av ena änden av rörledningen över den andra till löpande längdmätare.

Så att du vet vad du ska göra rörhöjd per meter, kan du använda följande data:

 • För element med ett tvärsnitt på 50 mm är minimivärdet 0,03 ppm, det vill säga en kant på en meter lång produkt måste vara 30 mm högre än den andra.
 • Rörledningar med en diameter av 110 mm måste ha ett överskott som är lika med 0,02. Detta innebär att en kant är högre än den andra med 20 mm med en längd på 1 meter.
 • En rörledning på 160 mm bör ha en minsta lutning på 0,008 ppm. Därför är överskottsmätare ytan 8 mm.
 • Element med en storlek av 200 mm måste ha ett överskott på 0,007 ppm, det vill säga den ena änden av ett meters segment är 7 mm högre än den andra.

Viktigt: Ju större diameter rörledningen är, desto mindre är överskottets storlek.

För att beräkna höjden av en avloppsrörledning med en viss längd måste den minsta lutningen, som bestäms med hänsyn till elementets tvärsnitt multipliceras med sin totala längd. Till exempel måste början på ett element med en diameter av 110 mm och en längd av 10 m vara högre än slutet med 20 cm, sedan 10 mx 0,02 (minsta lutningen för en rörledning med en sektion av 110 mm) = 0,2 m eller 20 cm.

Utomhusnät

Att bestämma lutningen av avloppssystemet i ett privat hus borde inte glömma det externa nätverket, vilket bör monteras med en lutning för att avlägsna avloppsvatten genom tyngdkraften

Att bestämma lutningen av avloppssystemet i ett privat hus borde inte glömma det externa nätverket, vilket bör monteras med en lutning för att avlägsna avloppsvatten genom gravitation. Vanligtvis för att lägga utomhusnät används produkter med större diameter än inuti huset. Vid bestämning av lutningen styrs av följande regler:

 1. Om element med en diameter på 150 mm läggs är den rekommenderade lutningen 0,008 ppm. Om det för en eller annan anledning är omöjligt att följa ett sådant överskott, kan det reduceras till ett värde av 0,007.
 2. Vid placering av en rörledning med ett tvärsnitt på 200 mm, bör det minsta överskottet vara 0,007 ppm. Det kan reduceras till 0,005 om det behövs.

Hastigheten för maximal lutning på den externa rörledningen är också standardiserad. För element med någon diameter kan det inte vara mer än 0,15, det vill säga ett överskott av högst 15 cm. Med stor lutning kan systemet inte fungera korrekt, eftersom blockeringar kommer att bildas.

Beräkning av beläggning

När beräkningen utförs, hittas pipeline fyllningen nödvändigtvis.

Vid beräkningen krävs rörledningen. Detta värde kommer att hjälpa till att bestämma hastigheten för rörelse av avloppsvatten, vilket är mycket viktigt för att hitta den optimala överskridningen där systemet kan fungera effektivt.

Viktigt: för att bestämma fyllningsnivån i vattnet i röret måste delas av rörledningens diameter. Minsta beläggning enligt normerna är 0,3, och maximibeloppet är 1.

Efter att ha erhållit nivån för den beräknade fyllningen är det nödvändigt att använda verifieringsformeln, det vill säga att jämföra det erhållna värdet med koefficienten för optimal fyllning för elementen av vissa material:

 • För plast- och glasprodukter är det 0,5;
 • För system av gjutjärn, asbestcement och keramik är detta värde 0,6.

Som jämförelse tas kvadratroten från det beräknade värdet som erhållits och multipliceras med minsta hastighet för effluentens rörelse, vilket är 0,7 m / s. Det resulterande numret måste jämföras med systemets optimala beläggning (baserat på materialet). Det måste vara större än eller lika med honom.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Standard lutning av avloppsrör

Vilken lutning av avloppsröret ska vara och hur man gör det

För organiseringen av naturligt dränering är det mycket viktigt att räkna ut avloppsrörets lutning korrekt. Detta gör att ett sådant system kan fungera så länge som möjligt utan misslyckanden, särskilt hemma. Nedan kommer vi att överväga vad höjden av avloppsrör ska vara så att stagnationer inte bildas, vilket kräver ständig rengöring och komplicerar processen att driva systemet.

Organisationen av sluttningen i ett privat hus

Innan du börjar ersätta avloppsrör måste du lära dig alla regler och rekommendationer för sådana arbeten. Alla konstruktions- och konstruktionsmanipuleringar ska överensstämma med SNiPs normer och regler. De innehåller också information om minsta höjden av avloppsrör som ligger både i interna och externa dräneringssystem.

Det bör noteras att det inte rekommenderas att göra den maximala möjliga rörlängden i privata hus.

Om vattnet på avloppsröret är för högt kommer det att leda till en snabbare utflöde av vätska, vilket leder till att fasta partiklar löses på väggarna inuti röret. Sålunda uppstår stagnation, sifonbrott och obehagliga lukt. Ibland i lägenheter är det svårt att skapa de nödvändiga sluttningarna av rör för avloppsvatten. Det finns fall där någon lutning inte räcker - du måste använda en vertikal packning.

I närvaro av något projekt är det bättre att inte gå utöver gränserna för de utvecklade normerna. Dessutom, för att bestämma med nödvändiga lutningar av rör i ett privat hus, skulle det inte skada att samråda med en specialist.

Bestäm lutningen vid installation av internt avloppsvatten

Inuti huset är det önskvärt att lägga plaströr med en diameter av 50 och 110 mm. Det första alternativet är lämpligt för anslutning av alla sanitära apparater, förutom toaletten.

Det är nödvändigt att ta med ett antal tips från proffs för att installera hushållsavlopp:

 • Om rören löper horisontellt är det inte tillåtet att vrida i rätt vinkel. Böjningarna måste vara lika med 45 grader.
 • Vid vertikal läggning är rätvinklar tillåtna.
 • När rören vrids är det lämpligt att installera revisionsfogar för att kunna reparera och kontrollera avloppssystemet.
 • Om rörets längd är liten, kan lutningen göras mer acceptabla normer.

VVS-källorna omfattar VVS-installationer installerade i huset eller i lägenheten - det kan vara toaletter, handfat, badkar. För snabb utflöde av vatten är det nödvändigt att välja den korrekta standardhöjden på avloppsröret.

Enligt SNiP mäts höjden av avloppsrör i centimeter, och minsta siffra ska inte vara mindre än 2 cm per meter rör. Också inom platsen kan man inte ändra typerna av ledningar, vilket kommer att vara störd hydrodynamik hos rörledningen, vilket kan orsaka hydraulisk chock och förstöring av rör.

Med andra ord ska varje efterföljande mätare av röret vara placerad 2 cm under den föregående. Det bör noteras att lutningen inte kan mätas i grader, eftersom det i detta fall finns olika signifikanta fel. Som ett resultat kommer fel att uppstå för alla typer av avloppssystem.

För att göra beräkningsförfarandet för ett privat hus lättare, tillämpas en mer enhetlig formel.

Räckviddsberäkning

För att bestämma vad som ska vara höjden av avloppsröret, som för gjutjärn, plast och asbestcement, beräkna deras grad av fullhet. Detta är för att förhindra eller minimera möjliga framtida blockeringar. Tack vare de erhållna uppgifterna kommer det att vara möjligt att beräkna höjden på rören.

Beräkningen utförs enligt följande formel:

där H är fullhet, B är höjden av avrinningsnivån, D är sektionen av rör.

Tänk på att gränsvärdet för fullhet är lika med 1, det kommer att säga att röret är helt fyllt och det finns ingen förspänning.

I procentandelar är det bättre om beläggningen ligger inom området 50-60. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till materialet för tillverkning av rör och lutningsvinkeln i förhållande till septiktanken. Asbest- och gjutjärnspiparna fylls mycket snart på grund av den höga ytan i deras inre väggar.

Dessutom kommer detta värde att tillåta avloppsvatten att röra sig med en hastighet av 0,7 m / s, så att det blir möjligt att hålla fasta föroreningar i konstant rörelse, vilket förhindrar att de håller sig fast vid rörväggarna.

Under felberäkningar ställs uppgiften att beräkna maximal rörelsehastighet för avlopp genom avloppsrör. På samma sätt utförs beräkningen av minsta lutningen på den externa typen av avloppsvatten. Eftersom externa avloppssystem använder rör med stora tvärsnitt, bör lutningen göras lämplig.

Hur man bestämmer lutningen

För att räkna ut hur man korrekt gör en avloppsslutt måste du veta allt om avloppssystemets längd.

Det är värt att överväga ett exempel på att bestämma beräkningen av lutningen av rör som installeras i ett privat hus eller lägenhet. Antag att systemet består av rör med ett tvärsnitt på 10 cm och deras längd blir 15 m. Sedan bestäms lutningen genom att multiplicera längden på rören med lutningen vald från GOST eller SNiPa.

Specifika siffror kommer att vara enligt följande: 15 m (längd av rör) × 0,02 (lutning, enligt standarder) = 0,3 m, det vill säga 30 cm.

Enligt den slutliga figuren kan man bedöma att skillnaden i höjd mellan initialhöjd och mål är 30 centimeter.

Standarder rör sluttningar för avloppssystem

Processen för hur man kontrollerar höjden av avloppsröret har vi redan delvis granskat. Det är också värt att lägga till att detta värde beror på rörens diameter. I lämplig tabell kan du hitta information om vad som ska vara sluttningen när du installerade den här sanitetsanordningen.

SNiP, förutom att bestämma rörets lutning, förklarar hur hela avloppssystemet ska installeras.

Tilldela följande lista med regler:

 1. Den önskade lutningen bestäms utifrån den installerade stigarens tvärsnitt.
 2. Om stigerörens tvärsnitt inte överstiger 11 cm välj vinkeln vid 2 cm per meter.
 3. Minsta höjden på rör med ett tvärsnitt på upp till 5 cm är 3 cm per meter rör.
 4. Om rörsektionen överstiger 16 cm, blir lutningen lika med 0,8 cm.

Det är värt att notera att med en sluttning för avloppsrör måste du bestämma vid utformningen av vilken struktur som helst.

Höjningsstandarder vid arrangemang av extern typ av avlopp

Systemet för externt avloppsvatten är avsett för avloppsvatten från huset till septiktanken. Som regel används gjutjärn, asbestcement eller PE-korrugerade rör för ett sådant system.

Eftersom rör för externa system ofta har stora tvärsnitt definieras separata regler för byggkoder för dem:

 1. Med ett rörtvärsnitt på upp till 15 cm blir minsta lutningsvärden lika med 0,8 cm per meter rörledning.
 2. Dräneringens maximala värden är 15 cm med 1 m.
 3. För motorvägar med ett tvärsnitt på 20 cm kommer lutningen att vara 0,7 cm för varje rörmätare.

Den mest acceptabla för huset kommer att vara gravitation system, lutningen som bildas i utgrävda grävningar längs hela ledningen av rörledningen. Det är värt att överväga att rören i det externa avloppssystemet bör ligga under jordfrysningsnivån. Dessutom är det värt att komma ihåg om installationen av någon typ av isolering.

Med en maximal lutning på 0,15 (dvs en droppe på 15 cm) kommer systemet att vara mycket ineffektivt, siltning och igensättning kommer att uppstå på grund av snabb rörelse av vatten.

Under alla omständigheter kommer avloppsrörets och andra avloppsrör i avloppssystemet att bestämmas av de tillåtna gränsvärdena. Det optimala värdet är som regel det som ligger mellan minimi- och maximivärdena. Maximala möjliga värden för externt avlopp är endast tillåtna vid utvinning av rent vatten, om det inte finns risk för täpprör.

För att bestämma vad som ska vara sluttning av avloppsrör är det nödvändigt vid konstruktionsstadiet. Om ett sådant system är organiserat korrekt, kommer det att fungera så länge som möjligt utan fel och med maximal effektivitet.

Regler för beräkning av avloppsslängningar per meter, basformler

Principen för drift av varje avloppssystem av gravitationstyp är rörelsen för vätska och sediment. Därför utförs installeringen av avloppssystemet under en viss lutning. SNiP bestämmer tydligt vad som ska vara minsta höjden av avloppssystemet vid 1 meter avloppspassage på olika ställen. Avvikelse från dessa normer är strängt förbjudet, eftersom detta kan leda till en minskning av avloppssystemet.

Vad är en

Avloppssystemet innehåller specialrör för flödet av vätska från lokalerna. För att utflödet av vätska ska kunna utföras korrekt är avloppssystemet inställt i en viss vinkel. Beräkning av avloppsslangen på 1 meter, du måste använda en särskild formel: V√H / d≥K.

För att dechiffrera formeln är det ganska enkelt:

H - bestämmer graden av påfyllning av rörledningen.

V - anger vätskeflödet i m / s.

K - indikerar lutningskoefficienten.

D är rörets diameter.

För att ta reda på vilken sluttning av avloppssystemet, utan att använda formler, kan du använda redan tillgängliga data som beräknas med hänsyn till diametern. Bara en beräkning kommer att låta dig veta vilka hörn som är bättre att förutse.

Nödvändiga backar och diametrar av rör för dränering Vilken vinkel av avloppsslangen ska vara

Typer av avloppssluttningar på 1 meter

Det finns flera typer av backar, med hänsyn till typen av avloppsvatten.

För internt

Rör med en diameter av 40, 50, 80 och 100 mm används för avlopp av intern placering. Den optimala lutningsnivån för sådana rör är: 0,035, 0,03, 0,2 respektive 0,015. Materialdiametern, som är lika med 100 mm, appliceras på gemensamma anslutningszoner där alla rörledningar i systemet konvergerar.

När du använder adaptrar från en större storlek till en mindre, görs installationen på ett sådant sätt att en platt yta bildas på kanalens nedre del, vilket säkerställer ett kontinuerligt flöde av flytande rörelse. Skidorna på alla sidor av övergångsenheten är monterade på grundval av den beräknade koefficienten.

Den nödvändiga förspänningen är ordnad av fästelement som accepterar strukturens betoning eller på grund av lutningen på lådan där avloppssystemen kommer att installeras.

Systemdelen med en längd på upp till 1,5 meter från mixern eller andra hushållsapparater kan installeras i valfri ordning, men omfattas av lutningen från enheten till avloppssystemet. Att vända sig till ett sådant system är alltid utrustad med en tee eller ett knä, höjden av sådana strukturer är 67 grader. Vid lutning är det alltid nödvändigt att ta hänsyn till den riktning som måste motsvara rörelsen. För att ansluta stigaren ska du alltid använda en tee och ställa in den med en vinkelvinkel på 67-87 grader. Om din lägenhet fortfarande använder en rektangulär te, rekommenderas det att byta ut den när du installerar det inre avloppssystemet.

För utomhusbruk

För det yttre systemet används ett material med en diameter av 100, 150 och 200 mm och motsvarande höjning är 0,012, 0,01 och 0,07. Rör av detta system måste ligga på samma nivå och med samma lutning längs hela längden från utgången från huset till själva urladdningen.

Kombinationen av rör med olika diametrar eller gradienter i backar är strängt förbjudet. Om det är nödvändigt att avvika från de etablerade reglerna, kommer en visningsbrunn att vara utrustad vid övergångspunkten.

För att korrekt utföra den nödvändiga lutningen rekommenderas att man i förväg gräver en grävning med en ökad urtagning. Dessutom är djupet av skytten alltid beredd på ett djup av 20-25 cm, för att bilda ett sandigt stöd under systemet. Därefter är sanden delvis fylld och stödelementen är monterade för alla enskilda element. Och endast då hälls resten av sanden.

Typer av sluttning utomhus avloppshalv 0.15 - maximalt tillåtet under alla förhållanden

Beroende på rördiameter

Effekten av avfallsprocessen beror på vätskans hastighet och rörens fullhet. Men dessa två indikatorer är nära relaterade till det viktiga kriteriet, rörets diameter. Det är värt att beakta att diametern är vald utifrån beräkningen av den genomsnittliga dagliga volymen av avloppsvatten och graden av fyllning av rör med 50-60 procent.

Avloppsrörets maximala och minsta sluttningar anges i SNiP som ett bråknummer. Denna koefficient ställs in av förhållandet mellan längd och önskat mellanrum mellan de övre och nedre gränserna längs kanten.

För olika diametrar finns deras backar:

 • För en rördiameter av 40 mm, kommer den första koefficienten för minsta lutningen att vara 0,03 och maximivärdet är 0,04;
 • För en diameter av 50 mm kommer minsta lutningsförhållandet att vara 0,025 och det maximala värdet är 0,035.

För att ta reda på systemets lutning på ett plan plan, är det nödvändigt att utföra en längdmultiplicering med en lutningsfaktor. Om resultatet multipliceras med 100, kommer det resulterande numret att vara i centimeter.

Lutningsvärde beroende på rördiameter

Kantsvinkelberäkning

Oavsiktligt beräkna lutningsvinkeln är ganska svårt, för det här behöver du mycket data, som endast experter kan räkna ut. Men ur matematikens synvinkel är det möjligt att bedöma situationen.

Behöver veta hur stor rörledningen är. Denna indikator kan hittas med en ganska enkel formel: Y = H / D, där H betecknar nivån av spillvätska och D - dess diameter.

Även med minimal kunskap om matematik kan det förstås att ju närmare Y värdet till en, desto större är beläggningen för avfall. Om det erhållna värdet faller under kriterierna 0,5-0,7, motsvarar fyllnadsvärdet sitt optimala värde och anges med symbolen K. Om följande ojämnhet observeras kommer avloppssystemet att vara mest effektivt.

Ojämlikheten K ≤ V√y, där V anger flödeshastigheten för vätska genom rören, √ y är kvadratroten av rörets beläggningsindex och K är den optimala indikatorn för fyllnadsvärdet.

Beroende på höjdskillnaden i början och slutet av röret på dess lutning

Tiltmätning

När det gäller teorin är allt klart, men hur kan vi mäta avloppssystemet i praktiken hemma? Det första du behöver göra är att förbereda en perfekt platt horisontal yta. Med avseende på denna yta och mätas.

Som en ungefärlig yta borde du inte välja golv i rummet, de uppfyller sällan ovanstående krav. Naturligtvis är det bästa alternativet för det här jobbet en lasernivå. Men ett sådant verktyg, inte alla har råd att köpa för en enda användning, så du måste använda de traditionella metoderna för att bestämma nivån.

Byggnivån är idealiskt att klara av uppgiften att bestämma lutningen av avloppssystemet med 1 meter. Men förutom honom kommer andra verktyg att behövas:

 • rör;
 • Bubbelnivån - om grunden av nivån är gjord i en halvcirkelformad form, blir det mycket bekvämare för en person att använda den i arbetsflödet;
 • beslag och hårdvara för fästelement;
 • en penna
 • bågfil.

Vid bestämning av avloppslängden kan det inte vara utan nivå

Observera att bubbelnivån, förutom de två grundmärkena, måste ha två mer på varje sida. Alla etiketter visar en skillnad med horisontlinjen 1 cm i en riktning eller en annan.

Måttets början måste utföras från den lägsta punkten. Röret är kombinerat med huvudsystemet och är fastsatt med ena sidan på väggytan. Vidare etableras en konstruktionsnivå på röret, varvid det tillåtna överskottet bestäms.

Luftbubblan ska vara i kontakt med önskad uppdelning, med hänsyn till vilken nivå av systemförspänning du behöver. Gör sedan fästet i rörets andra ände. Detta görs tills röret når den installerade diskbänken eller toalettskålen. Vid tillämpning av alla normer och regler kommer det utrustade avloppet att ha en nödvändig lutning.

Om du inte kunde hitta en nivå med tre poäng, använd sedan normal nivå, bara uppgradera den lite. För att göra detta, utför kalibreringen, som utför en rak linje avsatt på väggens yta med nödvändig underdrift. Med din nivå kopplad till linjen, gör ett märke på skalan där bubblan är i kontakt med skalan.

Mätning av internt avloppssystem

Varför är det nödvändigt

Först och främst behövs lutningsvinkeln för att undvika blockeringar i avloppssystemet. Detta gör det möjligt för ägare av privata hem att leva sorgfria under många år. Men vi måste komma ihåg att en mycket stor lutningsvinkel kan påverka reningsverkets egenskaper.

Det finns flera kränkningar av operativa egenskaper:

 • nedbrytning av systemet, vilket kommer att uppstå på grund av för snabbt vätskeflöde, dålig spolning av fasta fraktioner. Så småningom bildas ett lager av slam på rörets yta, som måste rengöras.
 • Om lutningsnivån för avloppssystemet för metallprodukter väljs felaktigt kommer den övre delen att korrodera vilket minskar livslängden för avloppsröret.
 • med en överdriven stor sluttning på ett långt rör, finns det en sannolikhet för sifonbrytning. Det innebär att man får en obehaglig lukt inuti rummet.

Dessutom kan en överdriven lutning leda till ökad ljudnivå under spolningsprocessen.

Videon visar hur man korrekt bestämmer lutningen på avloppet vid 1 meter.

Rörlutning för avloppsvatten vid 1 meter: SNiP, rekommendationer och beräkningsmetoder

För lutningen av de externa och inre avloppsrören i ett privat hus, liksom för att lägga avloppssystemet i lägenheten, har exakta standarder redan beräknats och motsvarande rekommendationer från SNiPs har lämnats in. Men ofta för korrekt utflöde är det nödvändigt att beräkna optimal höjdnivå, baserat på individuella parametrar, typ av rum, material och rördiameter.

Låt oss överväga SNiPs, rekommendationer och formler för att beräkna vilken lutning ett rör ska ha för avloppsvatten till en längd av 1 meter i olika fall - i en lägenhet, ett privat hus, ett internt och externt nätverk och beroende på materialet som används för att göra avloppsrör.

Betydelsen av sluttning

För normal drift av avloppssystemet är det viktigt att göra noggranna beräkningar. Vilka är konsekvenserna av misstag?

 • För mycket förspänning kommer att leda till ett ökat utflöde, vilket kommer att åtföljas av starkt ljud. Detta raderar snabbt den inre ytan och sänker självrengöringen.
 • Otillräcklig nivå hotar att täppa till systemet, särskilt om det inte ger en fekal hushållspump. Platsen för rörledningens blockering är svår att diagnostisera och tar lång tid att reparera.

Bäst av allt, när rörelsen för avlopp sker med en hastighet på 0,7 -1 m / s. den Beräkningsprocessen måste ta hänsyn till rörets diameter, material och fullhet (hydropress).

Vid utformning av ett avloppssystem är det vanligt att styras inte med formler, utan av värden som ges i SNiPs. Installation i byggnaden regleras av kraven i avsnitt 2.04.01-85, och utomhusinstallation regleras av avsnitt 2.04.04-85.

Olika beräkningsmetoder behövs för höghus och stora bostadsområden.

Alla siffror anges i form av koefficienter och mäts i centimeter per löpande mätare. Beteckningen i grader används inte på grund av stora fel i installationsprocessen till en septiktank eller avloppsbrunn som ligger 10-12 m från huset. Så, för en diameter av 40-50 mm och avståndet hos septiktanken vid 12 m, används en koefficient på 0,03 (3 cm / m) och för en sektion av 85-100 mm - 0,02.

Den minsta tillåtna lutningen för externa och interna avloppsledningar enligt SNiP är 0,015, med en lutning av avloppsrör med en vinkel som är mindre än de minsta fasta partiklarna kvarstår i röret. I små områden - högst 1 m tillåts en koefficient på 0,01.

Den maximala höjden på de externa och interna avloppssystemen överstiger inte 3% enligt standarderna och beror i allmänhet på flödeshastigheten. En hastighet på upp till 1,4 m / s måste bibehållas i avloppsrör, annars kommer avloppet att delas upp i fraktioner och fasta partiklar kommer att förbli i systemet.

Rördiameter i millimeter

Rekommenderat lutningsförhållande

För sänkor, handfat, sänkor och badrum väljs pipar med diametrar 40-50 mm med en lutning från 2,5 cm till 3,5 cm per meter. För att dränera dräneringsvattnet från toaletten är linjediametern 100 mm. Minsta värdet per linjär mätare är 0,012, och normen är 0,02. När du installerar applicerad bubbla eller lasernivå.

Så, hur man beräknar rätt lutning när man lägger avloppsrör i avloppsnätet? Formeln för beräkning av de normativa koefficienterna:

Separat kan den komplexa Kollbrook-White-formeln appliceras. Hon ser så här ut:

Avloppsrening i höghus ligger vertikalt. Avloppet rör sig längs väggarnas diameter och i mitten av strömmen - tryckluft. Med detta flöde visas inte täppningen nästan.

Beräkning för ett privat hus

Med små volymer avfall behövs inte beräkning. Det viktigaste är att lutningen inte får vara mindre än det minsta tillåtna enligt SNiPs normer.

Det är viktigt att avloppssystemets lutning och tvärsnitt bidrar till rörledningens fyllighet på minst en tredjedel av diametern.

För att öka underhåll och livslängd rekommenderas att man använder rör av samma material.

Vanligtvis är det föredraget att socket monteras mot flödet på motorvägen. Om det behövs, ändra flödesriktningen, är det önskvärt att undvika vassa varv.

Så istället för en montering på 90 o är det lämpligt att använda 2 till 45 o.

Vid tvingad extern avloppsvatten ligger all rörmokare under septiktankens nivå. Beräkningen av vinklarna längs hela rörledningens längd blir irrelevant. Det är bara nödvändigt att avloppsvattnet flödas till en enda kollektor genom gravitation, och därifrån pumpas ut med en hushållspump. Vilka rör som används för utomhusavloppssystem hittar du utifrån den här artikeln.

Det andra alternativet är att installera en fekalpump i systemet efter varje sanitär enhet. Hur man korrekt hanterar avloppsvatten i ett privat hus, kommer vi att berätta i den här artikeln.

Optimala värden för utomhussystemet

Vid utläggning av det externa avloppssystemet tas punkten för rörledningens utlopp från väggen eller fundamentet som grund. Regeln observeras: ju mindre sektionen desto större är lutningen. För ett normalt utflöde med en diameter av 110 är 0,02 tillräckligt och för rör på 60-80 mm 0,03 och mer behövs.

Det finns tre huvudfaktorer att tänka på:

 1. Lättnad. Avloppsbrunnar är vanligtvis placerade på lägsta punkt på platsen, så att grävens naturliga lutning också läggs till.
 2. Djupet av rörledningen nära septiktanken bör inte vara lägre än inloppet till avloppsbrunnen.

Lutningen måste vara rationell, så att du inte behöver gräva i poolen för avlopp för djupt - det är både dyrt och farligt om grundvattnet kommer in i septiktanken.

 • Skytten bör vara djupare än jordfrysningsnivån.
 • Interna rörinstallationsregler

  När man lägger inre rör. där alla punkter reduceras till en enda stigare, beräknas utsläppsvolymen helt för alla enheter. ansluten till motorvägen. Var noga med att beräkna golvets ojämnhet, så att lutning och höjdskillnad mellan VVS och diskbänken överensstämmer med SNiPs normer.

  Ytterligare rekommendationer

  I samband med design och läggning måste man vara uppmärksam på några punkter:

  1. Naturlig krympning. Jord kan komprimeras under påverkan av yttre faktorer, vilket medför att lutningen förändras.
  2. På vissa områden är det lämpligt att sätta inspektionsluckor i steg om 30-40 cm vid täppning på grund av dåligt utflöde. För samma ändamål ansluter specialister rören i en vinkel på minst 120 °.
  3. Beräkningar utförs från utgången av avloppssystemet, men installationen sker alltid i omvänd ordning - bort från avloppsbrunnen.
  4. Projektet är utformat så att längden på linjen var minimal. Ju kortare linjen desto mindre sannolikt är det att bli igensatt eller bruten.

  Korrekt lokalisering av avloppsvatten för att undvika blockeringar och säkerställa en lång livslängd för all kommunikation.

  Det bästa beräkningsalternativet är inriktning mot byggnadsregelns normer och föreskrifter och med hänsyn till byggnadens individuella egenskaper och platsen för badrummen. När installationen är färdig innan skytten är instängd, kontrolleras alla delar av linjen för läckstäthet och tillförlitlighet av utflödet.