Vad ska man göra om toaletten kommer över?

Många människor är bekanta med situationen när toaletten skåller ständigt bullriga ljud från det faktum att det hela tiden samlas upp och överflödas med vatten. Om inget görs med detta stannar inte vattnet alls, och utrustningen misslyckas snabbt. Konsekvensen av detta kan också vara det faktum att tanken är dåligt avloppsvatten. Det finns flera anledningar till förekomsten av fel och flera lösningar på detta problem.

Huvudkomponenterna och arbetsmekanismen för toalettskålen

Moderna toaletter kan skilja sig från tanken, men de grundläggande detaljerna och principen för deras arbete är i de flesta fall liknande. Apparaten i praktiken av alla tankar gör inte utan följande komponenter.

 • Låsningsmekanism. Detta är en kran som automatiskt stänger av vattenförsörjningen när tanken är fylld. För tankens fullständighet, som är en signal för aktivering av avstängningsventilen, ligger ansvaret för flottören, som ständigt hålls på vattnets yta.
 • Återställ system Denna mekanism är en ventil som blockerar avloppshålet. Ventilen styrs med en knapp eller spak. Moderna modeller av cisterner är utrustade med en eller två avloppsknappar.
 • Överflödessystem. Under en oförutsedd nedbrytning av låsningsmekanismen säkerställer det att vattnet dräneras i toaletten.

Ofta monteras nya modeller av toalettcisternen till vattenförsörjningen med en underfodral. Det huvudsakliga kännetecknet för en sådan tank är närvaron av en membranventil. Under påverkan av vattentrycket öppnar det något och låter vatten inuti.

Med optimal vattenpåfyllning utövar flottören en kraft på kolvstången, som gradvis stänger centralventilen. När den korrekta vattennivån är etablerad är ventilen helt stängd.

Orsaker till tankflöde och metoder för eliminering

Korrekt och snabb identifiering av orsaken till överströmningen av cisternen hjälper till att snabbt och noggrant utföra reparationsarbetet, vilket eliminerar mekanismerna.

Fel inställning

Ofta är orsaken till att vattnet kontinuerligt hälls från tanken till toaletten felaktig reglering av låsmekanismens float eller att man ställer in sina inställningar i processen. Som ett resultat säkerställer inte ventilen överlappning av vatten innan den går in i överflödessystemet. I detta fall måste flottören sänkas ett steg nedan med avstängningsventilen helt stängd. Felkorrigering beror på låsningsmodellmodellen.

Om en gammal tank används, är avstängningsventilen och flottören anslutna med en metallspak. För att ändra vattennivån, som är en signal för ventilmanövrering, är det nödvändigt att böja hävarmen lite manuellt.

Om spaken är plast och består av två delar som är anslutna med en bult, lossa bulten något, byt vinkeln mellan halvorna och dra åt bulten igen.

I tankar av förbättrad typ ändras platsen för flottören i förhållande till hävarmen genom att flytta den. Detta kommer att kräva lite ansträngning, kanske till och med trycka på fjäderlåsningsmekanismen.

För att justera flottören måste du demontera locket. För att göra detta måste du dra ut ringen, inrama avloppsknappen. Plasttankar av föråldrade modeller har klämmor på sidorna.

Depressurisering float

När flottören är inställd bör du se till att den svävar på ytan av vattnet och slutarmenyn fungerar som förväntat. Om det vid kontrollen visar sig att flottören är nedsänkt eller helt nedsänkt i vatten, kan den inte justeras, eftersom dess trycksättning har inträffat. I det här fallet måste denna del bytas ut.

Som regel ersätts flottören med avstängningsventiler.

Utbytesprocessen utförs i följande ordning:

 • Vattenförsörjningen är blockerad;
 • Vattnet från tanken går ner i toaletten;
 • skruva loss den flexibla anslutningen;
 • muttern som håller fast stoppventilen skruvas loss;
 • borttagna ventiler;
 • installation av en arbetsmekanism utförs i motsatt riktning.

Felsökning av låsningsmekanismen

För att säkerställa att stoppventilen fungerar ordentligt och stäng av vattnet, är det nödvändigt att utföra vissa aktiviteter:

 • dränera tanken;
 • så mycket som möjligt för att höja hävarmen;
 • Kontrollera flödet av vatten genom ventilen.

Om, efter att hävarmen lyfts, fortsätter vätskan att flöda, då avstängningsventilen är obefintlig och den ska bytas ut i ovanstående ordning.

Vid vanligt läckage av vatten i tanken är det vanligtvis nödvändigt att byta ut gummipackningen som används för att täta avloppshålet. Den resulterande bristen eller försvagningen av den intilliggande densiteten kan orsaka läckor. Ibland efter långvarig användning kan avgasventilen deformeras. I detta fall kommer ersättning av hela mekanismen att krävas.

Också orsaken till transfusion av vatten i toaletten kan vara att sänka nödröret, vilket tjänar till att bli av med överskott av vätska. Det vill säga, om inloppsventilen och flottörsystemet är i ordning, kommer ett kontinuerligt flöde av vatten att flöda direkt i toaletten, vilket förhindrar att rummet översvämmas.

Se följande video för hur du reparerar avloppstanken.

Flödande toalett efter spolning: möjliga orsaker till funktionsfel och hur man eliminerar dem

Eventuellt läckage i sanitetsanordningen eller i byggnadskommunikation är ett problem som är förknippat med finansiella förluster, så det måste omedelbart hanteras.

Om toaletten flyter efter spolning eller ljudet av en mumlande ström kommer med jämna mellanrum från toaletten, är det dags att kontrollera tillståndet av cisternen. Det kan finnas flera anledningar till att vattnet läcker ut på toaletten. Låt oss undersöka de mest populära nedbrytningarna och ta reda på hur man klarar dem själva.

De första tecknen på vattenläckage

Spolningsfunktionen förutsätter en lång eller kortvarig tillströmning av vatten i skålen på toaletten för att rengöra den från avfallsprodukter. Processen börjar med att trycka på en knapp inbyggd i tanken, och slutar godtyckligt eller med en sekund tryck.

I stället för en knapp kan det finnas en spak eller en knopp på en kedja, som i retromodeller, men sådana alternativ är extremt sällsynta.

Genom att trycka på knappen hanterar vi avloppsventilen. Den är förknippad med en låsningsmekanism, som i slutet av avloppet öppnar vägen för ankomsten av en ny del vatten från det kalla vattensystemet. Spolning sker således endast på användarens begäran.

Om vattnet rinner in i toaletten efter spolning eller, ännu sämre, strömmar det hela tiden i en tunn ström, det är dags att kontrollera tankbeslagen - en av delarna är i ordning.

Men först måste du bestämma att flödet är verkligen närvarande. Tecken på felaktig drift av avloppet är följande faktorer:

 • ett konstant eller intermittent karakteristiskt ljud av bubblande vatten;
 • rostiga och kalkstensremsor i vattenutloppet;
 • ständigt våt invändig vägg på toaletten nära cisternen, även om toaletten inte har använts under lång tid;
 • ovanligt lång och svag spolningsprocess - en salufladdning anses vara normen;
 • Utseendet på rör och kondensatbehållare, som aldrig har varit.

Det sista tecknet är förknippat med konstant rörelse av kallt vatten genom röret, medan under normala förhållanden används vatten regelbundet och före tiden som det sänks upp för att värmas till rumstemperatur.

Ibland ligger orsaken till fläckar i smutsen som har ackumulerats i botten av vattentanken. I det här fallet är det tillräckligt att applicera en grundlig rengöring av tankens inre ytor. För att göra detta, sänka och blockera vattnet, ta försiktigt ut armeringen och ta bort sedimentet som ackumuleras på botten och väggarna med en pensel och rengöringsmedel.

Om funktionell rengöring inte hjälper, måste du bekanta dig med dräneringsmekanismens konstruktion.

Vi demonterar enhetstanken

Det finns flera vanliga armeringsstrukturer som kan kallas typiska. Bland dem är en föråldrad typ av utsläppsanordning med en gummilampa, monterad enligt det enklaste systemet och lämplig för tankar med sidoföremål. Detta är ett sällsynt fenomen, okarakteristisk för moderna modeller. Låt oss vända oss till den nuvarande typen av ventiler, bestående av två moduler: dränera och flyta.

Float på en tjock metalltråd förbättrades och förvandlades till en mer komplex struktur, vilket hindrar vattenförsörjningen inte från sidan, som tidigare, men från botten, även om sidmodeller ibland finns.

Delar av delarna är justerbara, så du kan avge en del av det dränerade vattnet.

På grund av likformen hos beslagsmodellerna är det enkelt att byta hela konstruktionen eller att byta enskilda delar: avlopps- eller flottörsmekanismen, avloppsspaken.

För att förstå hur varje element är ordnat separat kan du demontera modellen installerad i tanken. För det första måste du följa säkerhetsåtgärderna: att blockera flödet av vatten på stigaren eller liner och töm tanken.

Alla delar skruvas loss manuellt eller med hjälp av en uppsättning nycklar. Det finns nästan inga metalldelar, bara plastelement har använts länge i stället. De är ganska hållbara, deformeras inte när de interagerar med hårt vatten, rostar inte och rengörs väl med hushållskemikalier.

Storleken och färgen på delar från olika tillverkare kan variera, men principen om drift är absolut densamma. Därför är det lätt att hitta en ersättare om tätningen har slitit ut och en sänkning av vatten ständigt läcker från tanken till toaletten.

För trovärdighet kan du mäta ringens diameter eller helt enkelt visa säljaren den gamla packningen.

Vanliga problem och lösningar

Det finns flera orsaker till läckage. Avloppsproblem kan orsakas av flottörbrott, avloppskolonnfel, smuts som är förtäppt i förstärkningsdelarna och försämring av gummitätningar. Låt oss döma på vanliga fall av läckage och välja de bästa sätten att lösa problem.

Ständigt flytande vatten

En av de uppenbara skyltarna som indikerar behovet av brådskande reparationer är en tunn dricksvatten. Om inga filter installeras vid utgången av huvudlinjen från stigaren blir övergången "kanal" av strömmen täckt med sediment från rost- och mineralfyndigheter. Om vattnet ständigt flyter i toaletten - vad behöver man göra i denna situation?

Inledningsvis bör orsaken till läckan identifieras. Det är uppenbart att frågan inte finns i skålen på toaletten eller i installationsfelet - problemets rötter måste sökas inuti cisternen.

För att börja se, titta under locket och försök att bestämma skadan visuellt. Om detta misslyckas kommer vi att demontera förstärkningen i följande ordning.

Varför skickar en toalettskål vatten till toaletten och hur man hanterar det

I den här artikeln kommer vi att prata om att lösa ett gemensamt VVS-problem - läckande toalettskål. Efter att ha granskat informationen nedan kan du enkelt lösa detta problem själv.

Karakteristisk beläggning på toaletten - resultatet av en läckande tank

Några ord om anordningens fittingtank

Innan du berättar varför en toalettskål kan läcka, kommer jag att introducera dig till ventilenheten så att du förstår principen om dess funktion.

Självklart finns det en hel del varianter av mekanismer för närvarande.

Tanken för driften av tanken förbli emellertid alltid densamma, eftersom varje ventil innefattar tre huvudelement:

 • Låsmekanismen är en kran som automatiskt stänger av vattnet när det kommer in i tanken. För den nivå av vatten vid vilken avstängningsventilen utlöses, möter flottören;

Varianter av anordningstankar

 • Återställ system - en ventil som stänger avloppshålet. Ventilen styrs med hjälp av en knapp eller en hävarm;
 • överflödssystem - förhindrar översvämning av lägenheten vid fel i låsningsmekanismen. Om vattnet i tanken är uppringt över en viss nivå, säkerställer överfyllningssystemet att det spolas i toaletten.

Felsökning

Så, du har en toalettskål läcker - vad ska man göra i en sådan situation? Först och främst är det nödvändigt att ta reda på orsaken till läckaget. Det kan finnas flera alternativ:

Möjliga orsaker till tankläckage

Därefter betraktar vi alla dessa alternativ för fel och hur man eliminerar dem.

Fel inställning

Oftast är orsaken till att det ständigt mumlande vattnet i toaletten är banalt. Låsmekanismens float är felaktigt inställd eller dess inställning går förlorad. Som ett resultat stänger ventilen inte av vattnet innan det går in i överflödessystemet.

Låsmekanismens funktion

I detta fall måste du sänka flottören ner till nivån med avstängningsventilen helt stängd.

Konfigurationsprocessen beror på låsningsmekanismens utformning:

 • gammalt prov - i så fall kopplar avstängningsventilen och flottören metallspaken. För att ändra vattennivån där ventilen ska fungera behöver du bara böja spaken något med egna händer.

Sovjetisk typ flyta

I vissa modeller av sovjetstil armatur är spaken plast och består av två halvor kopplade av en plastbult. I det här fallet måste du släppa bulten, ändra vinkeln mellan hävstången och dra åt bulten för att låsa dem i den positionen.

Gammal stil float med metallstav

 • modernt prov - Floatens läge ändras relativt hävarmen genom att flytta den. För att göra detta måste du göra lite arbete eller till och med trycka på fjäderlåsningsmekanismen.

Justeringen av det flytande moderna provet

Vanligtvis tar det bara några sekunder att ställa in flottören. Det enda problemet kan uppstå vid demontering av tanklocket.

För att demontera tanklocket, skruva loss ringen

Vanligtvis, för att ta bort det, måste du skruva ur ringen i avloppsknappen. Gamla plastbehållare har klämmor på sidorna.

Unsealed float nedsänkt i vatten

Unsealed float

Efter justering av flottören, se till att den svävar på vattennets yta och låsningsmekanismen fungerar som förväntat. Om det visade sig att flottören var "nedsänkt" eller till och med dungad i vattnet skulle det vara värdelöst att reglera det, eftersom det var tryckt.

I detta fall måste denna del bytas ut. Som regel ändras det med avstängningsventiler.

Därför ser demonteringsinstruktionen ut så här:

 1. stäng av vattentillförseln;
 2. dränera det tillgängliga vattnet i toaletten;

Stäng av eyelinermuttern

 1. skruva loss muttern;

Vissa ventilmodeller kan demonteras.

 1. Lossa sedan muttern som säkrar ventilen.

Unsealed float kan lödas. För att göra detta smälta den vanliga cellofanpåsen och försegla dem med ett hål eller spricka. Tänk dock på att sådana reparationer endast kan lösa problemet tillfälligt.

Därefter måste du ta en stoppventil och gå med den till närmaste VVS-butiken för att köpa en liknande mekanism. Installera den nya delen genom att utföra stegen i omvänd ordning.

Defekt låsningsmekanism flyter när flottören är upphöjd

Felsökning av låsningsmekanismen

Om det visade sig att flottören är användbar och justerad, men samtidigt sköljer toalettbunken - vad ska man göra? Kontrollera i så fall att stoppventilen stänger vattnet.

Gör så här genom att följa dessa steg:

 1. spola tanken;
 2. Lyft spaken med händerna tills den stannar;
 3. se om vatten strömmar genom ventilen.

Om vattnet fortsätter att flöda, efter att hävarmen har höjts, är avstängningsventilen defekt. I det här fallet måste det demonteras enligt det ovan beskrivna systemet.

I princip kan du försöka demontera ventilen och byta gummiband. Men att hitta en reparationssats är inte lätt. Därför är det som regel det bästa alternativet att köpa en ny ventil.

Priset på en ventil med en flottör sträcker sig från 100-500 rubel, beroende på typ av konstruktion och tillverkare av tillbehör.

Modern knappavloppssystem

Fel i urladdningssystemet

Alla de fel som beskrivs ovan leder till det faktum att vatten strömmar in i toaletten genom överflödessystemet. Dock är orsaken till läckage ofta avloppssystemet. För att kontrollera detta - stäng av vattnet.

I händelse av funktionsstörning dränerar vattnet helt från tanken.

Om vatten kommer in i toaletten genom överflödet, kommer det snart att sluta tömma. Om avloppssystemet är felaktigt fortsätter flödet tills tanken är helt tom.

I fotoet - päron plommon gammalt prov

Ofta dränerar systemet med vatten på grund av låsningsmembranets eller pärmens läckande passform. En liknande situation kan inträffa om något skräp kommer under tuggummi.

I det här fallet måste du demontera avloppsmekanismen, skölj den och torka av avgasventilsätet (den plats där päron vilar på uttaget). Demonteringsprocessen beror på vilken typ av mekanism som helst.

Vrid avloppsmekanismen moturs

Om exempelvis en toalettskål med en knapp läcker, d.v.s. Armaturen är modern, ta bara den med handen och vrid den moturs. Som ett resultat kommer kroppen att komma ur krokarna, och du kan dra ut den.

Sadeln måste dekontamineras.

I de gamla tankarna är det tillräckligt att ta bort locket för att få tillgång till päron och avloppshål. Avloppsmekanismen är inte fixerad.

Orsaken till funktionsfel i avloppsmekanismen kan vara flottörshaken eller avloppsröret, varigenom ventilen avviker från sidan och låter vattnet passera. Du kan åtgärda situationen genom att en liten växling av spaken eller röret flyttas till sidan så att de inte rör ventilventilen.

I sådana modeller stör ofta flottörspaken eller till och med flottören sig i avloppet

Om efter sköljning av toaletten med knappen fortfarande strömmar ligger orsaken till membranet i sig, vilket har förlorat elasticitet. I det här fallet behöver du bara byta ut det eller helt ändra avloppsmekanismen.

Det gamla membranet måste bytas ut.

Plommon mekanismer med päron är mer hållbara, så deras ersättning krävs mycket sällan. Men kom ihåg att de i princip också kan orsaka läckage.

Om gummitätningen eller gummipäran har förlorat elasticitet, dopp den i varmt vatten (inte kokande vatten) och håll det ett tag. Detta tillåter tillfälligt återlämnande av avloppet till systemet.

Låsningsmembran säljs i specialaffärer

Det är faktiskt allt som jag ville berätta om eliminering av läckande toalettcistern.

slutsats

Som du kan se, elimineras tankläckor mycket enkelt och snabbt, oavsett orsak. Se till att du kan se videon i den här artikeln. Om du i arbetsprocessen stöter på några svårigheter, eller har några frågor, avsluta prenumerationen i kommentarerna, så svarar jag dig.

Överlappa inte vattnet i toaletten. Vad kan man göra?

Hej, ett sådant problem, i tanken vid ventilens utlopp, läcker vattnet hela tiden. dvs Det verkar som att flottören inte pressar tillräckligt hårt och ventilen inte stängs, försökte svänga svagt så att den pressas hårdare, men det gav inte den önskade effekten. Toalett gammal sovjet.

Jag tror att ventilen är igensatt, han kollade inte. Om du verkligen hanterar ventilen, är det möjligt att fixa det själv på något sätt ??

Jag ber dig att svara snabbt, annars finns det inget avlopp på toaletten (där överskott av vatten dräneras) och det är möjligt att ringa ägarens dörr underifrån)))))

Jag börjar med att svara på frågan "vart flyter vattnet". Om du tittar på bilden nedan ser du att det finns ett rör som håller fast i tanken. Detta rör är överflödet i vilket vatten dräneras om tilluftsventilen inte stänger. Vattnet strömmar således inte till golvet, men till toaletten.

Om det inte finns något sådant överflödesrör, är en annan avloppsventil sannolikt installerad, och överflödesröret är tillverkat inuti själva ventilen. Se bilden nedan, pilar visas.
vart går vattnet?

Om det inte finns någon överflöde, vilket är extremt sällsynt, är det nödvändigt att stänga av vattnet och demontera tilluftsventilen.
Antag att du redan har skruvat bort den flexibla anslutningen och tagit bort tilluftsventilen från tanken.

Ta sedan bort plastlocket:

Efter det, böj och dra ut "stiftet" med tänger:

Vidare håll ventilkroppen med den här handen och dra med hjälp av andra hand flottörhållaren ut ur ventilkroppen som bilden visar:

Det kan ses som drog ut "spaken" med en gummitätning (den föll ut), vilket låser vattnet.

Om du nu tittar in i ventilkroppen ser du ett genomgående hål:

Genom detta mycket hål passerar vatten i toalettskålen. Och det är just detta hål som låser den "hävarmen" från vilken gummipackningen har fallit ut.

Nu har vi en uppgift att rengöra detta hål om det är igensatt. För att göra detta behöver du en tunn nål, en stor nål eller en lämplig ledning:

Efter rengöring ser vi på vår "spak" med packning:

Observera att packningen redan är pressad. Vanligtvis kan en sådan packning inte längre låsa vattnet.
Det finns flera sätt att lösa detta problem:
4. Byt ut ventilen.
3. Sätt tillbaka packningen
2. För att ställa in den pressade platsen med en kniv eller sandpapper och noga limma gummibandet, som kan klippas från cykelkammaren.
1. Vrid packningen över. Det här är den enklaste metoden och det första steget är att göra det.

Vi tar packningen från hållaren (alla samma "spak")

Och vänd den över

Som du kan se, är packningen platt och det kommer att tjäna så mycket.

Samla nu allt i omvänd ordning och glöm inte att sätta in en "stift eller låsningstråd".

Här är en enkel affär.

Situationen är komplicerad när flottörhållaren, inuti ventilen, roterar. Då kan du inte göra utan att byta ut tilluftsventilen.
Det är inte nödvändigt att köpa exakt samma, du kan exempelvis köpa följande:

Det viktigaste vid köp, ta en ventil med sidflöde och inte från botten. Och du kommer inte samla allt tillbaka. )

Stoppa inte vattnet i toaletten

Vatten löper ständigt i toalettskålens cistern - hur man fixar det?

Det finns flera orsaker till fel i toalettavloppssystemet, låt oss hantera de viktigaste:

Vatten strömmar genom överflödet

tanken är fylld med vatten och det går helt enkelt genom överflödet. Varför tanken är fylld med vatten: packningen i ventilen deformeras:

 • över tiden förlorade gummidelen sin elasticitet och upphörde att stänga vattnet tätt;
 • packningen är inte tätt pressad:
 • själva elementet är inte brutet, det är helt enkelt tryckt svagt mot dräneringsventilöppningen;
 • den tapp som håller flottörspaken i ventilkroppen är rostig eller förlorad;
 • hävarm flyttade
 • ventilen kan enkelt spricka om den är plast;

Om enheten är gjord av mässing är det här orsaken omöjlig.

Det vanligaste problemet är den växlade spaken. För att avhjälpa denna situation räcker det att återgå spaken till sin plats: den måste ligga horisontellt, lägre än rörinloppet. Eliminerar kontinuerligt läckageflöde: Ta bort täcklocket på avloppstanken. Höj flottören med en centimeter: om flödet slutade, och du behövde inte mycket ansträngning att göra det - din sökning är över. Vrid svängspaken något så att den stänger vattnet tidigare. Om vattnet fortsatte att flöda, när du lyfter flottan, måste du uppmärksamma ventilen. I själva ventilens konstruktion finns en stift som fixerar spaken, se till att den är intakt och intakt. En trasig stift kan bytas ut med en koppartråd. Också i stället för fästning bör studs inte vara hål. Om det gör måste du köpa en ny ventil.

Var noga med att ta med dig ett urval av den gamla mekanismen eller ta en bild av den felaktiga delen.

VVS-råd: Om du inte är säker på dina förmågor, ring mästaren! Kostnaden för att ringa en rörmokare jämförs inte med kostnaden för eventuella problem.

Om vattnet ständigt strömmar, trots att den är tätt packad till ventilhålet, kan problemet lösas endast genom att köpa en ny enhet. Vi tittade på ett exempel på en klassisk toalett, men om du har en modern apparat, leta reda på problemen med problemen och deras lösningar genom att själv undersöka din egen toalettmodell.

Om VVS är ny kan orsaken till läckage vara felaktig installation.

Vatten börjar flöda innan det har nått överflödet. Vatten strömmar kontinuerligt, oavsett om vätskenivån har nått överflödet eller ej. Varför vattnet rinner: bulten som håller toaletten och hyllan rostar (om den är stål) eller sprickad (om den är plast). Åtgärd: Se till att vatten endast rinner till överflödsnivån. Stäng av vattnet och spola tanken. Demontera det flexibla fodret som kommer från tanken. Skruva av bultarna som fixar hyllan på toaletten. Kontrollera ventilen: om den fungerar, byt bara ett par bultar, eller köp en ny uppsättning ventiler. Rostiga bultar måste skära en hacksåg. Ta bort hyllan från manschetten, töm resten av vattnet och placera mekanismen på en plan yta. Samla tanken med nya bultar, helst mässing. Upprepa alla steg i omvänd ordning. Experter rekommenderar i alla fall att byt ut gummitätningarna. Vid behov dra åt manschetten med en aluminiumbindning eller koppartråd.

Vatten strömmar mellan toaletten och cisternen.

1) Du kan enkelt lösa problemet: Bara dra åt eller bara fixa delen. Orsaker till problemet: Ett fel i manschetten orsakar oftast vatten att läcka. Oavsett vilket material manschetten är tillverkad av, finns det klämmor för plast och metall. Dra åt manschetten med slangklämmorna noggrant, inte för tätt, men inte lossna. Om manschetten är krympad, kan den helt enkelt byta. I det här fallet returnerar du bara delen till platsen och fixar den.

2) Byt gummipackningar, spännbultar och muttrar. Orsaker till problemet: hyllan är för lös till tanken. Det är tillräckligt att dra åt bilagan. Metallbultar rostar med tiden och blir deformerade, vilket hotar inte med mässing. Om skruvarna och muttrarna inte åtnjutits, kontrollera gummipackningarna. De måste antingen helt ersättas eller repareras (torkas, appliceras tätningsmedel, torkas och installeras tillbaka, fästs med bultar).

3) Sätt tillbaka avloppstanken. Problemets orsak: Vattnet som strömmar mellan tanken och hyllan kan vara ett tecken på fullständig kapsling på hyllan. Detta problem är mycket allvarligt. Du kan bättre rådfråga en specialist, eftersom skador ofta kräver en fullständig ersättning av toalettskålen eller till och med avloppstanken. VVS-produkter bör regelbundet inspekteras för sprickor, inklusive manschetter och rör. Toalettens design Toalettens utformning för att bättre förstå problemet Vatten flyter samtidigt med avloppet Problemets väsen: Varje gång du klickar på avloppet börjar vattnet strömma från under tanken.

4) Kontrollera avloppsmekanismen i tanken. Ta ventilen med handen och tryck den lätt. Om flödet stannat betyder det att orsaken var gömd i en lös passform av ventilen i tankens mitt. I det här fallet behöver du bara byta packningen i ventilen. Men denna anledning är långt ifrån den enda.

5) Nästa orsak till tankens läckage kan vara en avreglad avloppsknapp. Om höjdjusteringen har skiftats och ventilen ligger ovanför avloppshålet, bildas ett mellanrum mellan avlopps- och avstängningsventilen. Du behöver bara återvända vattnets höjdregulator till sin ursprungliga position. Uppdelning är ganska enkelt och inte alls dyrt.

6) En lös mutter på utsidan kan leda till vattenläckage. Du måste noggrant och noggrant dra åt muttern och kontrollera även alla fästanordningar som fixar toaletten cisternen. Mindre skador kan repareras och fixas. Kostnaden för att byta ut en toalettskål i Chelyabinsk, särskilt med oss, är inte hög - se priserna.

Vad man ska göra om vattnet i toaletten är överflödigt

Överflödande vatten från toaletten

Alla är bekanta med situationen när toaletten i lägenheten är bullrig, vatten häller hela tiden ut ur det. Det finns flera orsaker till funktionsfel, och i detta material försöker vi demontera de flesta sätten att eliminera läckage av vatten i tanken.

Regler för justering av inredningar i en toalettcistern.

Först måste du ta reda på orsaken till läckage av vatten från toaletten. För detta trycker du ner på överflödet.

Om flödet har slutat betyder det att överflödsmuttern har skruvas i tanken, och du måste sätta på den på plats. Naturligtvis finns det en nyans: toalettskålen är utformad så att överloppsmuttern kan lindas upp endast genom att ta bort hyllan. En annan situation är möjligt - när muttern håller fast vid tankens yta, för att eliminera överflödet, är det nödvändigt att vrida det medurs för att det ska bli rätt. Om muttern inte håller fast vid tankens yta och vattnet fortsätter att flöda, bör följande steg utföras:

Diagram över anordningen av utloppsventilen i toalettskålens moderna cistern.

 1. Om muttern inte är helt skruvad, men det finns ett mellanrum mellan tankens botten och tankens ytteryta, stäng av vattentillförseln och torka tanken. Vänta tills toalettskålens väggar är torra och linda släden i det resulterande gapet. Därefter måste du fylla denna plats med färg. Om du använder oljemåla, för att påskynda torkningen, tillsätt ett lösningsmedel till det. Efter reparation, låt färgen torka, och först därefter kan du använda toaletten.
 2. Om muttern är helt skruvad, stäng av vattentillförselventilen och töm toalettbunken, demontera överflödet och vinda tätningen på trådarna så att den passar in i hålet i botten av avloppstanken så tätt som möjligt och passa allt på plats. För bättre täthet, smörj tätningsytan med oljemaling och vänta tills den torkar.

Överflödshålet i toaletten ska vara öppet och inte blockerat, annars kommer vattnet att fylla cisternen och hälla på toaletten, detta händer ibland när tanken är överfylld. Orsaken till detta misslyckande i strid med installationen av toalettskålens cistern. på grund av lossna hyllor och toalettbultar. Resultatet är en rulle av tanken, på grund av vilket överflödet är högre än tankens väggar. Om fästbultarna på grund av korrosion inte kan lindas, bör överflödesnivån förkortas. För att göra detta, gör det ett snäpp från överkanten till önskad vattennivå. Haket kan tillverkas med tång eller en uppvärmd kniv.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Clogged float ventil

Diagram över en stabiliserande flottörventil för en spoltoalettcistern.

Ett annat problem som uppstår med flottörventilen i toaletten är att den täpps till följd av att vattnet ständigt strömmar genom avloppet (vissa avloppsventilmönster har redan ett avloppsrör installerat). Funktionen av denna ventil är extremt enkel: när vatten samlas upp, flyter flottören upp och en plast eller mässing stoppas genom en inbyggd hävarm, stoppar stopparen i sin tur munstycket med en gummitätning, genom vilken vatten strömmar.

Om det inte finns någon överflöde i tanken, vilket är mycket sällsynt, måste du stänga av vattenförsörjningen, skruva av den flexibla anslutningen och demontera tilluftsventilen. Därefter måste du ta bort plastlocken, räta låsstiftet med tång och ta bort det. Därefter är det nödvändigt att hålla ventilkroppen med en hand och med den andra för att dra floathållaren ut ur den.

Du kommer att se hur låshandtaget dras ut med en gummipackning, vilket sannolikt kommer att falla ut. Om du ser på ventilkroppen ser du ett genomgående hål genom vilket vatten strömmar in i toalettskålen. Om det här hålet är blockerat måste du rengöra det, använda en lång stick eller en tråd för att rengöra den. Efter rengöring måste du kontrollera spaken med packningen, vanligtvis är packningen redan pressad genom den här tiden och kan inte utföra låsfunktionen.

Det finns flera sätt utav denna situation: byt ut packningen; byt ut stoppventilen; anpassa installationsplatsen med ett kniv- och smaragdpapper och lim sedan det elastiska snittet från cykelkammaren till installationsplatsen; vänd packningen, det kan fortfarande fungera en tid efter det.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ökad vattenförbrukning

Schematiskt diagram över anordningens flytventil: 1 - spännbricka; 2 - packning; 3 - sadel; 4-membran; 5-stång; 6 - hävstång 7-hävaraxel.

Vad händer om din toalett använder för mycket vatten? Det finns ett enkelt sätt att minska flödet i cisternen - det är att justera flottören i toaletten så att ventilen blockerar vattnet tidigare. Om hävarmen i din cistern är mässing, räcker det bara att böja det, lyft sedan och sänk hävarmen - du kommer se på vilken nivå den skär ner vattenförsörjningen. Om tankens konstruktion är modernare och spaken är plast, inspektera den noggrant. För att justera flottorns nivå i det här fallet, använd antingen en monteringsskruv som ändrar spaken på spaken eller en spärrhake som fixerar flottören i en av positionerna.

I den här artikeln kan vi inte hävda en fullständig analys av alla problem som uppstår med toaletscisternerna, eftersom nya modeller med helt olika mekaniska delar och deras konstruktiva "barndomssjukdomar" ständigt framträder på marknaden. Men i de flesta fall kan du behöva noga undersöka produktinstruktionerna för felsökning och en liten lista över verktyg och material.

Från verktygen du behöver ha:

Erforderliga material: ett stycke cykelgummi för tillverkning av packningar och vid utbyte av någon mekanisk del av avloppstanken - dess rem. kit eller reservdelmontering. Lycka till med din reparation!

Dela en användbar artikel:

Avloppstanken håller inte vatten: Vad ska man göra för att åtgärda problemet

26 oktober 2016

Toalettens cisterns design är inte en väldigt komplicerad enhet. För att reparera det kan du naturligtvis kontakta specialisterna. Men bättre och billigare, om du har färdigheter att arbeta med verktyget, gör reparationen själv. Det blir inte svårt.

Enhet och principer för spolningstankens funktion

Tömningsmekanismen hos toaletten är uppdelad enligt typen av urladdning. Det finns modeller där, när spaken lyfts eller knappen trycks ned, går allt vatten ner i toaletten, tvättas i avloppssystemet. I mer moderna modeller tankeväckande spara. Det betyder att det finns två knappar - när man trycker på tanken är den helt tömd, och när den andra trycks ned kommer en del av vattnet ner.

Trots detta är insidan av en cistern av vilken typ som helst, nästan identisk.

Sifonen för spoltanken består av flera spakar, en päron, en flotta, ventiler, en knapp och en packning. Arbeten dräneras i toaletten på principen om en hydraulisk slutare.

Vatten, fyller tanken, trycker på flottören, och det ger en "signal" till avstängningsventilen för att blockera flödet av vatten. När användaren trycker på knappen öppnar avloppsventilen och vattnet går ner. Så det dränerar.

Avloppstanken håller inte vatten. Vad ska man göra Fokusera på de fyra huvudelementen i avloppssystemet: ventil, överlopp, dräneringsspak och kran.

Fläkthjulet (eller ventilen) är en del som är ansluten med en anslutning med en matningsslang. En låsande knut är monterad på den, som styrs av en flottör. Om tanken är tom, drar flottören ner spärrventilens låsande del och munstycket öppnas. Flyten flyter när tanken är full och stänger munstycket.

Utlösningsventilen är en speciell flik fixerad på gångjärnet. Det stänger avloppshålet. När luckan är stängd öppnar flottörventilen och tanken börjar fylla. När det är öppet dräneras vattnet till toaletten.

Överflöde är en ihålig kolonn direkt ansluten till hålet i toaletten. Huvudfunktionen för detta element är att skydda cisternen från överflöd.

Avloppsarm - ett system som styr vattenavloppsventilen. Huvudelementet är en hållare med en vipparm som är ansluten i ena änden till en ventil (lucka). Användaren trycker på knappen, som trycker på den lösa änden av vippan, öppnar luckan. När knappen släpps, vrider vipparmen och luckan tillbaka till platsen.

Avloppstanken med bottenvattentillförseln har en något annorlunda struktur, men de delar som behöver bytas ut eller repareras är desamma som på avloppstanken med sidovattenförsörjning.

Förberedande arbete

För reparationsarbeten i avloppstanken kan du behöva tänger, arbetshandskar (helst gummi), nippers och reservdelar.

Innan reparationer, stäng av kranen vid ingången till tanken.

På de flesta moderna toalettskålar är en spolknapp installerad i locket. Naturligtvis, innan du tar bort locket, måste du koppla ur knappen och dekorationsringen. Efter bortkoppling av knappmekanismen avlägsnas ringen (lätt inkopplad av något skarpt föremål). Om tanken är fast fastsatt, demonteras de.

Vid ett två-knapps spolsystem trycks knapparna växelvis och rullas tills de är urkopplade.

Här måste du tänka på att tanklocket inte anses vara en reservdel och säljs inte separat. Därför bör det hanteras med stor försiktighet.

Avloppstankar strömmar: möjliga orsaker

Ofta händer det att vattnet i tanken inte rymmer och ständigt rinner in i toaletten. Detta händer oftast på grund av en siffra av låg kvalitet eller andra beslag, trycksättning av plastdelarna i sifonen eller förlust av elasticitet hos päron. De främsta orsakerna kan vara flera. Här är några av dem:

 • kronblad eller päron passar tätt;
 • Bollkranens drift är inte justerad.
 • Anslutningen av kulkranen och slangen är inte tätt;
 • inte tätt anslutning av toalettskålen och tanken.

Så dräneringstanken håller inte vatten, vad ska man göra? Låt oss försöka lista ut det.

Du måste börja med en visuell inspektion av fittings och siffror för förekomst av chips, sprickor och annan märkbar skada.

Skadat membran

Vanligtvis läcker vattnet i toaletten på grund av avbrott i membranet. Det är inte föremål för reparation. Därför måste den bytas ut.

För detta ändamål, ta bort locket på tanken, måste du placera tvärstången på dess väggar och fixa flottörspaken på den. Ta sedan bort låsmuttrarna som förbinder tanken med spolröret. Då är det möjligt att koppla bort sifonen från flottörspaken och byt ut membranet.

Pärlor förlorade elasticitet

Om dräneringstanken inte håller vatten, vad ska man göra? Var noga med att kontrollera pärmens elasticitet. Tillverkaren varnar för att arbetet är kortlivat, eftersom gummit inte längre kan hålla elasticitet. Efter ett tag blir det styvt och håller inte en tät anslutning till sadeln, vilket leder till att vatten börjar läcka. Lösningen på problemet är att ersätta den med en ny.

Om deformationen av päron är försumbar, kan du använda råd från experter. För tillfället (innan du ersätter) dess vikt, nasadiv på axeln, håll den, några rostfria muttrar.

Sadeln ska hålla päron tätt. Men under operationen kan det utgöra ett slag eller verkar korrosion, och päron är inte längre tätt. Som ett resultat finner vattnet en väg ut.

Du kan fixa det enligt följande. Ta av päron och rengör sätet ordentligt. Du kan använda bra sandpapper. Vid montage bör särskild uppmärksamhet ägnas åt fästelement och muttrar.

Anledningen till de värdelösa bultarna som håller sadeln kvar

Om det är av den anledningen att avloppstanken inte håller vatten, utförs reparationen enligt följande. Först avlägsnas vattnet helt. Sedan, mellan den flexibla slangen och ventilen på flottören, skruvas den fängslade muttern, och bultarna som fäster toaletten med cisternen demonteras bakom den. Därefter lutar du lätt tanken och lossar korrugeringen som kopplar den till toaletten.

Nu demonteras bultar: båda är obligatoriska, även om man har gått i förfall. På deras plats är monterade nya (mässing eller rostfritt). Det är nödvändigt att dra åt försiktigt utan att göra speciella insatser och undvika skift och snedvridningar. Nu kan du montera designen och använda den.

Avstängningsventilen är i ordning.

Att upptäcka denna skada är inte svårt. Ventilen måste tryckas för hand. Helst bör vattnet sluta sippra. Om det fortsätter att läcka är ventilen defekt. Lösningen är ventilbyte.

Oberoende kan det göras enligt följande.

Töm tanken. Ta försiktigt bort locket efter demontering av knappen. Flytta sedan flottörspaken med flottören (om de inte är en solid design). Nu kan du kollapsa slangadaptern och koppla ur vattenförsörjningen och den externa anslutningen.

Därefter lossas muttern inuti tanken, vilken trycker på ventilen (ventilen). Då skruvas den yttre muttern fast, vilken fixerar ventilkroppen inuti tanken. Nu är den trasiga delen lätt demonterad och en ersättare sätts (tidigare bör en inre mutter skruvas på nippeln). För att fästa en extern mutter trycker du på den dolda. Anslut sedan vattenförsörjningsslangen och sätt på vattnet.

Vad mer att leta efter om avloppstanken inte håller vatten? Kanske orsaken till avvikelsen av höjden på utlösningsknappen. Växling av ventilen i förhållande till ventilationshålet resulterar i en stabil vattenläckage. För att lösa detta problem, justera ventilhöjden enligt de anvisningar som bifogas sifonen.

Om problemet kvarstår måste denna del av avloppsmekanismen bytas helt.

Tanken drar ständigt vatten

Felet är att flottörshaken har skiftats eller vridits. Fixen är ganska enkel: sänk den under inkommande vattenröret (minst 2,5 cm). Och fixa alla fästelement.

Om flottören i avloppstanken sitter på en plastspak, justera den genom att dra åt eller skruva loss skruven. Eller i vissa modeller görs inställningen med en plastspärr.

Om justeringen inte löste problemet, måste du inspektera den tapp som håller flottörspaken. Kanske bröt hon ner. I det här fallet kan den ersättas av en bit tråd (helst koppar, stål kommer rost) av samma tjocklek.

Hålet i plastventilen, som inkluderar stiftet, är också föremål för slitage. I arbetsprocessen kan det till exempel bli ovalt. Denna uppdelning kan inte repareras. Rörmokare rekommenderas att ta bort ventilen för att presentera i butiken och köpa en identisk.

Kanske på grund av flottören håller avloppstanken inte vatten. Hur reparerar man det? Om det är tungt på grund av det vatten som ackumuleras i det, är det nödvändigt att tömma det, torka det och bearbeta tätningsmassan sprickor eller sprickor. Efter reparation sätts delen på plats. Detta är en tillfällig lösning på problemet. Helst måste du byta float.

Utlösare i utlösningsmekanismen

Det vanligaste felet i utlösningsmekanismen är oreglerat överflöde. I det fall då röret är installerat lågt och flottören låter dig rita vatten över denna nivå, kan du lösa problemet genom att helt enkelt justera tankens fyllnadsnivå.

Så dräneringstanken håller inte vatten. Vad ska man göra Schemat är enkelt. Det är nödvändigt att lyfta överloppsröret (det sträcker sig lätt uppåt). Vidare finns det två möjliga scenarier.

Den första. Om vattnet upphör att flöda och lämnar genom överloppsröret, lyfter vi röret, och problemet är löst. Och den andra. Om överloppsröret är vid maximal nivå (som hotar med vattenflöde) sänker vi flottören något.

11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

15 symtom på cancer som kvinnor oftast ignorerar Många av tecken på cancer liknar symtomen på andra sjukdomar eller tillstånd, så de ignoreras ofta. Var uppmärksam på din kropp. Om du märker det.

13 tecken på att du har den bästa mannen Män är riktigt bra människor. Vad synd att goda makar inte växer på träd. Om din andra hälften gör dessa 13 saker, då kan du med.

Charlie Gard dog en vecka före sin första födelsedag Charlie Gard, ett obotligt barn, om vilket hela världen pratar, dog 28 juli, en vecka före sin första födelsedag.

10 charmiga stjärnbarn, som idag ser väldigt annorlunda ut, flyger, och en dag blir små kändisar vuxna personligheter som inte längre känns igen. Söt pojkar och flickor blir till a.

Det visar sig att ibland slutar högsta ära i misslyckande, som det är fallet med dessa kändisar.

På toaletten stannar inte vattnet.

På toaletten stannar inte vattnet.

 1. krypa på sladden genom vilken vatten tränger in i tanken, bör snubbla på kranen. Jag hade samma situation, jag hade entrails i cisternen. Beklagar VVS-kunskapen fullständig noll)))

 • Ring rörmokaren, nålen är igensatt. Du kan skölja, men jag ändrade, men det är dyrare, men viktigare.

 • om du själv aldrig sett eller gjort montering och demontering av ventiler rekommenderar jag att du bjuder in en VVS-kompetent och utbildad person och att han skulle visa dig hur det var att kunna hantera blockeringar och ventiljustering själv i framtiden.

 • Ring rörmokaren.
 • zftkni hål i avloppstanken

 • Inuti tanken finns en plastflotta på en järnstångspak. När tanken är fylld med vatten, lyfter flottören, som växer upp, hävarmen, som i slutändan blockerar vattenflödet.
  Floaten är vanligtvis ihålig inuti. Vatten kan gradvis komma dit (genom sprutning, genom vågor) och ackumuleras, sänker flytflödet på flottören.
  Då når han inte den önskade höjden för att höja hävarmen, och flödet av vatten stannar inte. Det strömmar ständigt genom hålet, vilket skyddar tanken från överflöd.
  Eller kanske är det att nålen, som blockerar hålet som släpper vattnet i tanken, går in i snedstrecket, det fanns en sorts speck, rost, sopor från akvedukten. Och det blockerar den täta överlappningen av vatten. Det betyder att flottören pressar på hävarmen, men skräpburken tillåter inte att helt blockera vattenpassagen.
  Det tredje alternativet är inte helt blockerat spolhålet. Gumminet, som bör stänga det tätt, förlorade elasticitet, deformeras eller där runt omkretsen, där det skulle stå, smuts verkade, en slags nalt som inte ackumulerades till vattnet, så att nivån skulle stiga, så att flottören skulle blockera flödet av vatten genom hävarmen.
  Vad behövs?
  Stäng av det inkommande vattnet (även i hela lägenheten, även om endast vattenförsörjningen tappar till toaletten).
  Öppna toaletten (försiktigt, för det här måste du skruva loss något, skruva av till exempel en rund knopp som dras upp för att spola vattnet eller något annat - det finns olika mönster).
  Ta bort flottören, torka den (om det finns vatten i nm).
  Blås något utlopp ur en pump, varifrån vatten strömmar in i tanken.
  Skölj (med en hård svamp och sedan med saltsyra, det äter väl kalk kalcit, som också kan ackumulera där, om hårt vatten) kanterna av avloppshålet och gummiproppen själv.

  Om det inte hjälper, måste du byta hela strukturen (den inre - den här kranen med hävarm och flottör och avloppsdesign) med nya. Tydligen sliten ut.

  7 sätt att fixa en läckande toalettskål

  All läckage på toaletten orsakar alltid många problem. Hon börjar skämma bort humöret, irriterande ljud som ständigt rinner vatten.

  Stort antal visas på vattenmätaren, du måste betala för vatten flera gånger mer. Toalettens yta börjar rosta. Kondensdroppar blir synliga på rören, vilket kan orsaka korrosion och formbildning.

  Läckage av tanken måste elimineras omedelbart för att undvika negativa konsekvenser.
  Idag kan den resulterande läckan i toalettskålens cistern lätt korrigeras utan att tillgripa tjänster av specialister. Men för detta måste du förstå principen om drift av ett sådant system och dess komponenter.

  Varför finns det ett flöde

  Tanken kan läcka av olika skäl. För att eliminera det finns det bara en lösning. Varje tankdesign kännetecknas av dess karakteristiska egenskaper. Därför kommer tillvägagångssättet att lösa detta problem vara individuellt. Det vanligaste är dock den "klassiska" designen. Därför kommer vi att överväga problemet med läckage, ta denna konstruktion som bas. Vi ger 7 lösningar på hur man fixar läckan på toaletten och varför kan toaletten flöda?

  Första anledningen: Överflöde

  Kanske den mest populära och uppenbara anledningen var banaltanken. När toaletten kommer in i toaletten. Överskottsvatten går bara in i överflödet. De främsta orsakerna till utseendet på detta överflöde kan vara:

  • Gummitätningen har förlorat sin elasticitet. Långvarig drift av tanken ledde till ett löst flöde av vatten. Packningen har blivit deformerad och fluidumflödande;
  • Packningen pressas inte väl och stänger tätt utloppet beläget nära avloppsventilen och därigenom skapar en läcka. Denna packning har behållit sin elasticitet, det finns ingen tecken på deformation. Vatten börjar strömma på grund av det dåliga trycket mot toalettbunken.
  • Det är möjligt att ventilen som håller flottören har torkats. Detta inträffar under långvarig drift och utseende av korrosion på stiftets kropp;
  • Det finns en spricka i själva ventilkroppen. Vatten börjar strömma genom det.

  Hur man hanterar en sådan läcka

  För att snabbt åtgärda problemet när vatten läcker från tanken till toaletten, måste du ta reda på den sanna orsaken till tankens flöde. För detta behöver du göra en liten testning.

  Ta bort toalettlocket. Lyft upp flottörens hand. En centimeter räcker för att sluta flyta. Följaktligen är flottörshaken inte helt böjd. Det kan helt enkelt inte stänga av vattnet, det strömmar fritt genom avloppshålet.

  För att korrigera och eliminera läckage är det nödvändigt att böja spaken något så att den börjar blockera vattnet så fort det når en viss kant.

  Om, efter att hävarmen har lyft, flödet inte har slutat, måste du noggrant inspektera ventilen. Den speciella fäststiftet måste vara på plats. Det borde inte skada sig. Det måste stoppa flottörspaken medan den är inuti ventilen. Dessutom måste du kontrollera tillståndet för hålet där studgen är belägen. Det kan ha blivit deformerad.

  Slitstången kan bytas ut med koppartråd, ett stort tvärsnitt.

  Vid deformation av en öppning är det nödvändigt att installera den nya ventilen.

  Det är möjligt att en läcka uppstår på grund av packningen. Om det efter att ha tryckts på det i ventilen, slutade vattnet rinna ut ur avloppshålet, måste du justera trycket. Om det inte kan justeras måste du installera en ny packning.

  Vi ansåg huvudorsakerna och metoderna för att lösa problemet med tankens flöde på det klassiska systemet. Det har använts i över 40 år. Men varje år finns det nya tankdesigner med en viss arbetsprincip. Försök att studera vidare och deras design.

  Orsak Två: Bultar

  Ofta är det flytande vattnet anslutet till bultar som förbinder tanken och toaletten. Metallbultar rostar genom åren, plasten spricker bara, och toalettskålen strömmar från den.

  Så här löser du detta problem

  Först måste du noggrant inspektera alla ventiler. Det kan hända att du bara behöver byta ut en enda bult. Men förutom att inte gå till affären är det bättre att omedelbart köpa en ny uppsättning reservdelar på toaletten.

  För att bestämma orsaken till läckan måste du demontera tanken. Ibland kan du bara inte se vilken del är i ordning, vilket kräver omedelbar ersättning.

  Hur man byter ut

  För att eliminera en toalettcisternläcka behöver du:

  • Innan du börjar demontera måste du stänga av vattenförsörjningen.
  • Ta bort allt vatten från tanken;
  • Skruva av det flexibla fodret genom vilket vatten strömmar;
  • Ta bort alla bultar. Om bultens kropp är täckt med ett stort lager av rost, måste de klippas med en hacksåg. Att köpa nya bultar är mycket billigare än att installera en ny toalett. Det gamla kan trots allt brytas genom att lossa rostiga bultar;
  • Toalettcisternen rör sig tillbaka;
  • Hylla som ligger på manschetten avlägsnas;
  • Återstod av vattenfusion
  • All rost som hittas avlägsnas.

  För montering utförs alla åtgärder i omvänd ordning. Nya bultar installeras, gummitätningar ändras.

  Tredje orsaken: Päron

  Gummilampan är i ordning och toaletten flyter ständigt efter spolning. Vid långvarig användning blir gummi oelastiskt. Det blir grovt och kan inte ta den önskade formen. Som ett resultat strömmar vatten kontinuerligt i toaletten.

  Problemlösning

  Hur fixar man läckage på toaletten? Att reparera en päron som har förlorat sin form är nästan värdelös. Du kan spendera mycket tid, och resultatet blir noll. Det är mycket lättare att köpa en ny päron i affären.

  När du köper måste du välja mellan flera produkter som är mjukaste. Den kan utnyttjas under en längre tid tills den blir stel.

  Fästpäron på gängan. För att ta bort det måste du vrida päron medurs. För installation roteras pärlan i motsatt riktning. Medan det inte finns någon ny päron, kan du använda lasten som hänger på lageret. Han kommer att trycka på päron och trycka det på sadeln. Varje tung mutter kan vara en sådan belastning.

  Fjärde anledningen: Skew

  Felfunktion i tanken kan bero på en skev eller stor förskjutning av hävarmen, som håller flottören. Skälen till bildandet av förspänning är många. Till exempel ett hål genom vilket vatten börjar strömma in i flottören. Kraften har kanske förskjutits något till sidan på grund av långvarig användning.
  En annan anledning, när toaletten rinner, kan vara av hög kvalitet vattentjänst delar som köpts i affären.

  Så här löser du detta problem

  Om du köpte en dålig flottör i affären måste du byta den till en mer pålitlig och högkvalitativ. När ett litet hål bildas i flottören är det lätt att täta det med vanligt polyeten. Du kan också värma en bit plast med en lättare och stänga hålet.

  Men en sådan reparation anses vara tillfällig, det kommer fortfarande att behöva byta float.

  Femte anledningen: Depressurisering

  Mellan toaletten och monteringsbehållaren visade sig läckage. En sådan läckage i området med tankanslutningen och toaletten i sig, visas om det har förekommit en tryckavlastning av fogen. Vanligtvis är orsaken till detta fenomen en stor deformation av gummitätningen.

  För att eliminera läckage måste en ny packning installeras mellan cisternen och toaletten.

  Ett sådant arbete utförs i följande ordning:

  • Vattenförsörjningen är avstängd, för vilken huvudvattenventilen är stängd.
  • Ta bort allt kvarvarande vatten från fatet genom att samla det med en mjuk köksvamp;
  • Lossa avloppsmuttern något. Det kan hittas rätt under avloppsventilens flik;
  • Skruva loss skruvarna som håller tanken till hyllan på toaletten. Tanken är demonterad;
  • Låsmuttern som håller avloppet skruvas loss, varefter den avlägsnas från tanken;
  • Installerar en ny packning. Varje packning är gjord med specifika dimensioner och form. Därför, innan du köper en packning, är det nödvändigt att välja exakt storlek.
  • Om packningen är mindre eller större, kvarstår problemet oupplöst;
  • Avloppsnutten är fixerad med låsmuttrar;
  • Tanken återförs till hyllan och bultas.

  Jag måste säga att flödet mellan toaletten och tanken kan vara relaterat till andra omständigheter:

  • En dåligt rostig bult som håller tanken till skålen;
  • Isoleringsmedel som skapar tätning av monteringshålet för bulten har fallit i förfall.

  Naturligtvis måste du installera en ny bult och ersätta tätningen. Arbetet bör utföras i följande ordning:

  1. Vattenförsörjningen är blockerad;
  2. dräneras;
  3. Alla bultar avlägsnas och avlägsnas från borrhålen;
  4. Tätningsbrickor sätts på bultarna;
  5. Bultarna sitter på plats och spänns med muttrar.

  Ditt kontanta utlägg kommer att vara:

  • Packning - 200 rubel;
  • En uppsättning bultar - 50-300 rubel;
  • Tjänstguiden - 1200-1400 rubel.

  Ibland behövs ingen ersättning. Dra bara åt de försvagade bultarna. För att göra detta, håll muttern med en skiftnyckel och fäst fastspänna med en vanlig skruvmejsel.

  Vid sådant arbete är det nödvändigt att vara försiktig. Keramiska produkter är inte mycket slitstarka. Det är tillräckligt att dra åt bulten, och en spricka kan förekomma i botten av fatet. För att undvika detta blir det mycket tystare att bara sätta de nya packningarna.

  Den sjätte anledningen: Avstängningsventil

  Avstängningsventilen har misslyckats. Från detta ständigt flytande vatten från tanken till toaletten. Du kan säkert försöka göra demontering av avloppsventilen. Justera trycket i manhålet i avloppsröret, något underminerar änden. Sådana manipuleringar kräver stor ansträngning och den önskade effekten uppnås inte alltid. Detta tyder på en enkel slutsats, det är inte nödvändigt att reparera, det är bättre att helt ersätta hela avloppsnotten eller hela toalettskålen.

  För att göra detta måste du göra följande steg:

  • Toalettrummet måste stängas av VVS. För att göra detta, vrid vattenventilens centrala ventil.
  • Återstående vatten spolas till toaletten;
  • Öppna locket och ta bort allt kvarvarande vatten med en svamp;
  • Ta bort fästskruvarna;
  • Tanken avlägsnas från hyllan;
  • Avtagbar tätningspackning;
  • Låsmuttrar som säkrar avloppsknappen;
  • Den gamla mekanismen avlägsnas;
  • Ett nytt system installeras.

  Innan du köper en dräneringskod behöver du försöka få en liknande modell som tidigare fanns i tanken. I extrema fall, samma tillverkare. Med andra ord, om tanken tillverkades av cersanit, betyder det att avloppsknuten måste vara av samma märke.

  Den nya knuten fixeras med nya låsmuttrar, en ny packning installeras.

  Tanken återförs till hyllan, nya bultar sätts in i hålen. Skruva fast den på toaletten.
  Det återstår att ansluta vattnet och kontrollera tätheten hos det nya avloppet.

  I princip är detta arbete inte så svårt, det är nog att ha en uppsättning nycklar och flera justerbara nycklar.
  Att köpa en ny plommon kostar 400-4000 rubel. Det beror helt på typen av mekanism. Elite-system är mycket dyrare.

  Om arbetet utförs av en professionell mästare måste du betala 1600-1800 rubel.

  Sjunde orsaken: Sprickor

  En toalettskål läcker på grund av en sprickad botten eller sidor. Med ett så allvarligt problem kan du klara dig utan att ens byta hela toaletten.

  Vad ska man göra

  Tanken är fristående från toaletten och vältorkad. Alla sprickor som förekommer bör täckas med tätningsmedel av hög kvalitet. Jag måste säga att den här metoden har störst effekt. Självklart är tätningsmedlet inte konstruerat för långvarig drift, du måste fortfarande köpa en ny tank och toalett.

  Om en toalettskål med en knapp börjar läcka

  Först av allt, sätt i vilken position är strömbrytaren. Om returfjädern har försvagats kan knappen helt enkelt förbli i axeln. Som ett resultat kommer manöverskyddet alltid att vara i "öppet" läge.

  För att reparera en toalettskål med en knapp måste du följa en viss sekvens:

  • Demontering av locket;
  • En utdragningsbrytare avlägsnas;
  • Våren förändras;
  • Sätet är centrerat. Den ligger direkt under hålet i locket.
  • Utför omvänd montering.

  Underhållsarbete

  Om du inte vill att din toalett bryts ofta måste du ständigt utföra vissa förebyggande åtgärder.

  En gång inom sex månader måste du rengöra tanken och toalettskålen.

  Ständigt se beslagets tillstånd och tillhörande beslag.

  Vilken toalett som helst inte "älskar" mekanisk skada, tolererar inte temperaturhöjningar.

  Tidigt förebyggande underhåll förlänger hela systemets livslängd.

  När en läcka uppstår ska du först fastställa de enklaste misslyckandena och bara sedan gå vidare till lösningen av allvarligare problem.

  Läcktanken kan elimineras med egna händer. Tankens konstruktion är så enkel att det inte kräver ett specialverktyg. Utföra sådana reparationer själv, du kommer definitivt att få stort nöje.

  slutsats

  Vi gav de 7 vanligaste besluten om varför vatten strömmar i toaletten. I 95% av fallen har du exakt samma problem. Men om du försökte allt och ingenting hände, vad ska man göra om vatten fortfarande flödar i toaletten? Det är bättre att ringa rörmokaren. Det kommer att åtgärda problemet på mindre än en timme.