Byggande av en grop för att tömma vatten från källaren

Att utrusta din egen grop i källaren är enkelt om deras funktionalitet beaktas i enlighet med de geologiska och klimatiska förhållandena på webbplatsen. I vissa fall antas deras närvaro vara installerad processutrustning. Högt belägen grundvatten eller deras konjunkturförhöjning kommer att kräva en mer noggrann inställning till design, så att källaren kan användas för sitt avsedda ändamål, oavsett säsong eller vädret utanför huset.

Typen och funktionerna i gropen

Utför två huvuduppgifter:

 • insamling och bortskaffande av vatten
 • källare naturlig belysning.

Byggkoder reglerar inte den obligatoriska enheten i låghus, men för ett effektivt skydd mot vattenets förstörande effekt på grunden av en byggnad är en väl genomtänkt fördjupning absolut nödvändig.

1. Pitholes vid fönstren.

Enheten hos källaren är ofta inte begränsad till skapandet av ett litet lager för produkter - stiftelsens hela inre utrymme är avvecklat. I källaren av byggnadsfönstren sallar man sig under markens nivå (blinda området). För detta ändamål gör de indragningar i marken nära fundamentets yttervägg. De låter dig komma in i solljuset, för att ordna ytterligare naturlig ventilation. De är konstruerade på ett sådant sätt att nederbörd och grundvatten inte kunde komma in i fönstret, och redan läckt fukt tömdes i avloppssystemet eller brunnar.

Priyamki kan vara sådana former:

 • rektangulär;
 • trapets;
 • halvcirkulär.

Vissa utför dessutom funktionen av tekniska öppningar för att leverera utrustning och stora föremål till källaren. Minsta avståndet från ytterkanten till väggen ska inte bara säkerställa belysningen av rummet, utan också passera eldslangen med böjningar utan sprickor.

Organiserad samling av vatten är önskvärt att ha för att skydda materialvärden (verkstad, gym, vinkällare, garage) från naturkatastrofer eller olyckor i interna rörledningar. Under fönstren i botten av urtaget bör göras om öppningarna ligger på ett avstånd mindre än 0,2 m från marknivå. Detta ger skydd mot kraftiga strömmar, smältande snö och stänk när droppar faller på byggnadens blinda område.

2. Avloppssummor.

Behovet av dem uppstår nödvändigtvis när grundvatten uppträder under våren i källaren några år efter att huset har byggts. Detta underlättas av följande skäl:

 • kränkning av teknik, användning av undermåliga material under byggandet av byggnaden;
 • felaktig beräkning av laster, sprickbildning i fundamentet, förstöring av vattentätning;
 • en väsentlig ökning av vattennivån i de underliggande markerna (överdriven utfällning / smältning av sediment, framväxt av nya källor, skapande av konstgjorda hinder i vattenlevande vatten på grund av nybyggnation i grannområden)
 • Utgång från dräneringssystemets ståndpunkt (blockering med skräp, klämning av en nedsänkt jord, fel i den automatiska dräneringspumpen).

Projektet avser en elektrisk pump för pumpning av vätska, om en individuell värmepunkt placeras i källaren. Golvets lutning bör riktas mot ett sådant urtag.

Tekniska egenskaper vid byggandet av gropen

Det enklaste och snabbaste sättet är att köpa en fabrikstillverkad design. I det här fallet behöver du bara gräva rätt storlek och ge dränering av vatten.

Kroppen är gjord av sådana material:

 • Komposit (propen, polyester, glasfiberförstärkt). Grillen kan tåla bilens vikt. De är praktiska för att utrusta spåren installerade på marknivå på platser där människor och utrustning kan röra sig.
 • Galvaniserat stål. Inkluderat med samma galler fungerar som skydd mot utländsk penetration genom grop på dachas och landstugor utan permanent bostad.

Färdiga produkter kan vara i olika versioner för de angivna förhållandena: bil- och fotgängarlast, högt grundvatten (armerad vattentätning), montering på isoleringskällarens beläggning.

Standardpaketet innehåller följande:

 • huset;
 • täckningsnät
 • installationspaket.

Den enda nackdelen med källarrangemanget hos källaren med sådana produkter är deras kostnad, så många ägare föredrar att göra dem på egen hand.

Pit under fönstren

Designen ska fasas ut mot utsikterna för förändringar i geologiska, klimatiska och operativa förhållanden. Uppgifterna för de första 2 kategorierna (långsiktiga cykler och utvecklingsplan) kan erhållas från den lokala arkitektbyrån.

En individuell design av gropdesignen är utvecklad baserat på följande parametrar:

 • Bredden på gropen väljs 1,5 gånger storleken på samma fönster.
 • Djupet av det färdiga urtaget efter att ha lagt på material och klädsel bör ligga under ramen i öppningen av inte mindre än 0,25 m.
 • Området av bottenplanet för avloppet är i proportion till fönsterklädans yta. Den rektangulära formen sparar husutrymmet på markytan. Avståndet från väggen uppnås i intervallet 0,8-1 m.

Huvudnyansen är utsläpp av avloppsvatten. Om vattnet är belägen långt under källaren sker dränering genom ett perforerat rör i brunnen med ett djup av minst 1,5 m. Fuktspridning kommer att utföras i en kudde av murar under basen.

Högt vatten i marken kräver anslutning av rör till avloppssystemet eller en separat brunn med borttagning utanför platsen. Innan golvmontering, vattentätning och uppvärmning av underlaget utförs. Det nedre planet löper med en sluttning mot avloppet.

Vid scenen av att hälla väggarna med betong är formproduktionen gjord av brädor eller plywood. Monolitens tjocklek väljs inte mindre än 15 cm. För att förhindra att vätskan strömmar in från utfällning eller städning av territoriet och stora skräp från att komma in i starka vindar, är det lämpligt att höja de övre kanterna av groparna med 0,15-0,2 m över blindområdet. Förstärkning i denna konstruktion används sällan - det är bara nödvändigt att ge en styv anslutning med väggen med ankare (till exempel långa naglar som hamrats i hälften). Ytterligare skydd mot regnvatten kommer att vara en dekorativ visir.

Avloppshål

Så att vattnet i källaren skulle kunna pumpas ut från en punkt kommer dräneringshålen att vara utrustade för vilka golvets lutning är riktad. Väggarna är konkreta i form av en rektangulär brunn med en väggtjocklek på 0,13-0,15 m.

Fasad verksamhet utförs enligt detta schema:

 • Gräva en 1 kubikmeter grop. m under gropen i mitten av källaren. Storleken är direkt proportionell mot underjordsområdet.
 • Gör en annan urtagning i den nedre delen av diametern på en vanlig hink. Sätt i en rostfri tank i det - det kommer att finnas en pump sugmunstycke.
 • Väggarna är upplagda av fast röd tegelsten (silikat är mindre motståndskraftigt mot vatten).
 • Tegel kan skyddas med cementmortel 3 cm tjock eller täckt med keramiska plattor.
 • Överdelen är stängd med en förstärkningsgrill som gör att slangen kan sänkas men inte falla över benet.

I den ofta översvämmade källaren kan platser tjäna som en indikator på uppkomsten av markens säsongsfuktighet. För detta ändamål, installera rostfritt (aluminium) tankar med en kapacitet på ca 250 liter med borrade hål i väggarna under golvnivån. När vattnet uppträder är en elektropump med flottörstyrd automatik påslagen och pumpas ut i stormavloppet. Detta tillvägagångssätt förhindrar översvämning i ett tidigt skede. Med tiden minskar mängden vatten i källaren och pumpen går mindre ofta flera gånger.

Pit-enhet

Priyamki - spår i marken, intill byggnadens vägg. Som regel har de en rektangulär (mer sällan, halvcirkelformad eller trapezformig) form. Å ena sidan har en bländare (ingång eller fönster)

Hålets syfte är att begränsa utrymmet framför fönstret. Dess storlek beror på fönstret (den del som ligger under marknivå). Om fönstret är nästan helt begravt, bör du följa regeln: området av gropens botten bör vara ungefär lika med fönstret. Naturligtvis är dess form också viktigt. Ofta ordnar de rektangulära gropar: långsidan är parallell med byggnadens vägg och en och en halv gånger bredare än fönstret. Kortsidorna har en längd av högst 1 m. Botten av gropen är som regel 20 cm djupare än fönstrets undre kant och det bör alltid finnas avlopp för regn och smältvatten.

 • Vid detta tillfälle är det nödvändigt att skapa ett träformat som skulle kunna fylla väggarna med en tjocklek av minst 15 cm.
 • Det bör noteras att gropen kan spolas i marken och då tar det allt avloppsvatten och man kan göra med en mutter i 15-20 cm.

Arbetet innehåller följande grundläggande processer: Förberedelse av betongblandningen, leverans av den till byggarbetsplatsen, tillförsel, fördelning och komprimering av blandningen i formen, "vård" för hårdbetong, kvalitetskontroll av betongarbete.

Vid konstruktion och reparation av enskilda hus och i landskapsplanering av personliga tomter används ett konstgjort stenmaterial - betong i stor utsträckning. Konventionell betong erhålls från en blandning av cement och vatten och olika aggregat (sand, grus, grus, stenar etc.) efter bildning och härdning. Före gjutning kallas denna blandning en betongblandning. Enkel betong kan klara höga kompressionsbelastningar, men dåligt - drag Den används i strukturer som stiftelser, tjocka väggar. För att ge konkret större böjhållfasthet i strukturer som uppfattar dragkrafter (lintar, plattor, golv etc.), är betongblandningen förstärkt, det vill säga stål eller järnförstärkning. Förstärkt stål eller järnbetong kallas armerad betong.

För tillverkning av betong och armerad betongkonstruktioner av viss storlek och konfiguration är det nödvändigt att sätta betongblandningen och förstärkningen i en förberedd form som kallas förformning.

I armerad betong kallas förstärkning stålstänger av olika sektioner och former, ståltov och strängar som uppfattar drag- och skjuvspänningar som uppstår i armerade betongelement från yttre laster och deras egen vikt av konstruktioner. Ankaret kan vara av konstant tvärsnitt (glatta stavar) och en periodisk profil.

Läggande av betongblandning

Nedgången av betongblandningen från en höjd, för att undvika delaminering, genomförs i enlighet med följande regler:

Höjden av den fria droppen av betongblandningen i armerade strukturer får inte överstiga 2 m.

Nedgången av betongblandningen från en höjd av mer än 2 m bör utföras längs vibrerande rännor, vilket säkerställer långsamt kryp av blandningen utan stratificering.

Soliditeten i fundamentets betongstruktur säkerställs genom kontinuerlig betong. Om det inte går att göra det, görs arbetsfogarna, vilket förstås som fogens plan mellan härdad gammal och nylagd betong. Arbetssömmar kan vara horisontella och vertikala, men de görs aldrig lutande. Det är möjligt att återuppta avbruten betong om betongblandningen har fått en styrka av minst 1 MPa, såväl som om den tidigare lagda betongblandningen späds under vibration, det vill säga processen för dess kristallisering är fortfarande i sitt första steg. Före läggning av betong tvättas arbetsytans yta, och cementfilmen rengörs med en stålborste.

Ökningen av betongens styrka under vissa perioder styrs av laboratoriet genom att testa en serie prover. Med hänsyn till betongens styrka utses avvecklingsvillkoren för betong och armerad betong.

Innan demontering påbörjas inspekteras och tappas öppna betongytor. Vid avlägsnande är det nödvändigt att spara formen från skador för att minska kostnaden för reparationen.

Processen att avlägsna formen börjar alltid med avlägsnandet av sidformningselementen som inte bär belastningen av konstruktionens faktiska vikt. På sommaren, med en uteluftstemperatur på 15-20 °, släpps laterala ytor om 2-3 dagar.

Bärformning för armerade betongkonstruktioner med små spannar avlägsnas efter ca 10-12 dagar beroende på typ av konstruktion, utomhustemperatur, märke och typ av cement, belastningens storlek och natur etc. Dessa termer bestäms med avseende på typen av konstruktioner, baserat på den erforderliga betongstyrkan vid tidpunkten för avdrivning.

Självständig grop i källaren

Inget land eller landhus kan inte utan en omsorgsfull och kompetent utrustad källare. Ofta utförs den naturliga belysningen av inredningen, som ligger i källaren, med fönster, som ligger ungefär på marknivå. Och fönsteröppningar behöver extra skydd. Därför är arrangemanget av gropen i källaren nödvändig.

Anläggning av gropen i källaren är nödvändig, eftersom fönstret öppningar i källaren lokaler behöver ytterligare skydd.

Men som alla andra funktionella delar av byggnadsstrukturen kan gropen bli en riktig inredning av huset, ett integrerat element i dess arkitektoniska design.

Huvuduppgiften för fönstret (ljus) gropen är att begränsa utrymmet framför fönstren som ligger på bottenvåningen. Denna design kommer att spara källaren från att falla i den av stora skräp, snö, hindra djur från att komma in i källaren och hålla fönsterglaset intakt.

De viktigaste egenskaperna hos designen

Storleken på gropen beror på den del av fönstret som öppnas över marknivå.

Storleken på gropen beror på fönstret. Mer exakt, från den delen av fönsteröppningen, som ligger ovanför marknivå. Om fönstret stiger ovanför marken med högst 30-40 cm, ska beräkningen av gropen styras av följande regel: området av brunnens botten måste sammanfalla med fönsterdörrarnas område.

Formen på själva konstruktionen beror på hemägarnas personliga preferenser. Nu oftast kan du hitta priyamki, gjord i form av en rektangel.

Vanligtvis är deras långa sida, parallell med byggnadens vägg, en och en halv gånger bredare än fönstret. Kortsidan görs inte mer än 0,8-1 m. Som regel förstärks botten inte mer än 20 cm från fönstrets öppning. Men du kan utrusta gropen av någon form: polygonal, halvcirkelformad, och så vidare.

Fallgropar och nedgångar i källaren.

Bottenvåningen har sina egna krav på enhetens grop. Den ska vara utrustad med avlopp för regn och smältvatten. Annars kan överskott av fukt börja ackumuleras i källaren. Om huset ligger på en vattentät kudde, är den mest primitiva dräneringen tillräcklig. I detta fall installeras ett perforerat rör under botten av gropen.

Det är lämpligt att använda speciellt konstruerade för dessa dräneringsplommon. Rörlängden på 1-1,5 m kommer att räcka till. Utgången av dräneringen i gropen är bäst för att stänga avloppsnätet. För effektivare dränering bildas brunnens golv i en liten vinkel mot dräneringshålet. En grus kudde 2-3 cm tjock ligger på botten. En sådan åtgärd hindrar marken från att kasta, och små skräp kommer inte att täppa till perforeringen av röret.

Om grundvattennivån kräver ett fullvärdigt system med vattenavlopp görs rening av ringen runt byggnadens hela fundament, och en dräneringsutrustning tillhandahålls i gropen.

Pit arrangemang

Gruvväggarna är som regel gjorda monolitiska, gjutna dem av betong. Ibland är bara botten av konstruktionen betonad, och väggarna läggs ut av skumbetongblock eller tegelstenar. Men sådana material är dyrare.

Vanligtvis bildas väggarna i form av en brunn med rektangulärt tvärsnitt med väggar 13-15 cm tjocka. Väggarnas övre kant bör stiga 20-30 cm över marknivå. En grop kan formas på samma nivå med marken, men då kommer dess skyddande funktioner att sänkas. Brunnets djup är 1-1,5 m. Avståndet mellan grovbotten och nedre kanten av källarfönstret måste vara minst 15 cm.

För byggandet av gropen behöver du:

Källan i källarfönstret (schema).

 • betong;
 • järnbeslag
 • geotextil eller ruberoid;
 • bitumen mastic;
 • trimplattor och träkilor för formning;
 • sovok och bajonettskovlar;
 • byggnadsblandare eller betongblandare;
 • ram rake.

En grop av erforderlig storlek grävs under gropen. Först bildar brunnarnas väggar, och fyll då bara golvet. Formning för att hälla rektangulära väggar gjorda av skivor av brädor. Om du planerar att bygga en grop eller halvcirkelform, använd sedan plywood eller trimplast. Förstärkning av ramen görs på viljan, eftersom strukturer av sådana dimensioner kan göra utan ytterligare förstärkning.

Installationsschema grop.

Expansionsleden, som skiljer brunnen från husets vägg, är fylld med geotextil eller två remsor av takmaterial. En sådan åtgärd kommer att förhindra penetration av fukt i kammarens inre.

Gropens väggar bör skyddas med ytterligare vattentätning. Vanligtvis används bitumenmastik för detta. Botten av brunnen bildas i en vinkel på 20-30% mot avloppsnätet. Om dräneringen är ansluten till ett gemensamt dräneringssystem stängs avloppsrören med geotextil, skyddar dem mot översvämningar och täcks med ett lager av grus.

Om källaren är uppvärmd måste källväggen värmas ytterligare. Annars kommer värmen att fly genom gruvan.

Slutlig design finish

För att gropen inte bara ska kunna utföra de funktioner som tilldelas den, utan också att dekorera huset, är det nödvändigt att välja material för dekoration kompetent och eftertänksamt. Vanligtvis brunnar väggarna i brunnet med dekorativa plattor, konstgjord eller naturlig vild sten. Du kan också bara måla väggarna eller placera en väggpanel av plast.

För att skydda gropen kan du göra en baldakin eller gitterstaket.

Men trädet är bättre att inte använda, för att det snabbt blir värdelöst. Dessutom kan trädet bli en hotbed av mögelsvampar och parasiter som kan hota dina lager lagrade i källaren. När du väljer ett material, kom ihåg att ljusare väggarna i gropen, desto effektivare kommer solen att återspegla dem. Och därför kommer källaren att bli lättare.

Kom ihåg att gropen borde vara väl skyddad, även om brunnarnas väggar skjuter ut över marken. Sådana skyddselement kan fungera som skjul eller gallergaller, vilka genom sitt utseende stöder den övergripande arkitektoniska lösningen av huset. I det här fallet skyddar brunnen inte bara källaren tillförlitligt, men dekorerar också källaren. Dessutom kommer sådana galler att hindra djuren från att komma in i källaren.

När du väljer ett staket, se till att ramen kan öppnas eller enkelt tas bort. Eftersom brunnen från tid till annan måste rengöras av ackumulerade skräp eller snö.

Installation av den färdiga brunnen

Fönsterhål från prefabricerade armerade betongelement: 1 - väggsektioner i gropen, 2-håls i gropens botten och avloppsvatten, 3 - förgylld betongplatta; a - med en källare, b - med tekniskt innehåll, i icke-källaren (bespodvalnoe).

Med modern teknik kan du köpa utrustning som du snabbt och ganska enkelt kan utrusta gropen. Om du köper en färdig struktur, behöver du bara gräva en grop med önskad storlek.

För närvarande är skrovet av sådana strukturer gjorda av olika material. Men den största efterfrågan är priyamki gjord av propen och polyester, förstärkt med glasfiber. Gitter av sådana brunnar kan tåla inte bara en persons vikt, men också bilen. De är utrustade med boskap som tar emot gropar, utrustade med marken.

Strukturer av galvaniserat stål, som inte är korrosionsbeständiga, levereras vanligtvis med anti-vandala mekanismer. Som regel levereras de av priyamki land och country houses, vars ägare inte bor i dem permanent. Metallgaller skyddar inte bara källarfönstren från skador, utan hindrar också en inkräktare från att komma in i huset.

Standardpaket som för närvarande finns på den ryska marknaden inkluderar: en brunnkropp, ett skyddsgaller och en installationssats. Dessa kit säljs i 4 versioner:

Diagram över blinda och grop.

 • grop, vars kropp är konstruerad för fottrafik (sätta ihop med marken);
 • brunnar, vars kropp är utformad för biltrafik (sätta ihop med marken);
 • med höljen för hermetisk installation (vid högt grundvatten);
 • med höljen avsedda för montering på värmeisolering.

Dessa grop kräver inte specialkunskaper och färdigheter. De kan installeras personligen, utan hjälp.

Först gräva en grop under brunnsblocket. Dess storlek beror på storleken på den färdiga gropen. Som regel anges de i instruktionerna från tillverkaren.

Brunnets plastfodral sänks ner i den färdiga och torkade utgrävningen, en dränering, dränering eller avloppssystem är ansluten, dräneringshålet grillen är fast. Den sista är fast skyddsgaller. Alla element är fastsatta med speciella dowels, som standard i den färdiga gropen. Ytterligare hydro och värmeisolering sådana strukturer kräver inte.

Men sådana kit är inte billiga. Därför kan arrangemanget av gropen med egna händer bli mycket mer lönsamt.

Hur tar man snabbt bort vatten från källaren?

I hus med källare, om de är belägna i områden med hög grundvattenläge och vattentäthet utfördes felaktigt under byggandet, kan källare periodiskt översvämmas. Vatten som tränger in i källaren kan skada grundstrukturen och inredningen, liksom utrustning som finns där. I händelse av att det är omöjligt att ordna tillförlitlig vattentätning, är det nödvändigt att ordentligt ordna dränering av vatten från källaren.

Tänk på tekniken för dränering av källare och utrustning som används för dessa ändamål.

Dräneringsanordning i källaren

En av de möjliga lösningarna på frågan om skydd mot vatten i källaren är en dräneringsanordning eller en utjämningsanordning med en grop för att installera en dräneringspump. Det är bättre att utföra arbete på lägsta möjliga nivå av grundvatten: under torr sommarperiod eller på vintern.

För källare med jordgolv rekommenderas ett dräneringssystem - ett nätverk av dräneringsrör som ligger längs omkretsen av rummet. För sin enhet måste du gräva en gräv (djup ca 0,5 m) runt kanten av källaren. Bottenbottnen är noggrant komprimerad och täckt med grus eller grus i en höjd av 15-20 cm. Avloppsrör läggs ovanpå lagret (rör med perforeringar, helst med geotextilbeläggning). Rör läggs med en lutning i riktning mot gropen eller dräneringsbrunnen. Lutningen är ca 3 mm per linjär meter längd.

De lagda rören är fyllda med grus eller grus till golvets nivå. Precast pit eller brunn är installerad på en låg punkt. Brunnen är gjord av monolitisk armerad betong eller med användning av färdiga brunnar från PVC-rör. I brunnen sätts dräneringspumpen, som styrs från flottören.

Om trägolv är ordnade i källaren över smutsgolvet, måste de först avlägsnas.

Förutom dräneringsanordningen är det möjligt att vattentäta botten av källaren.

Vattentätning utförs enligt följande:

 • Det är nödvändigt att jämföra ytan på golvet och fylla den med oljig lera.
 • lerskiktet tättas ordentligt och lägger bitumenmastik i tre skikt;
 • över mastiken sprider vi takmaterial och applicerar cementmortel;
 • Det sista steget är att utföra ett cementskikt.

Golvet i källaren utförs med en razuklonka till mitten eller till varje hörn. På den nedlagda platsen är det anordnat en grop för installation av en dräneringspump.
Det svåraste fallet är när golv i källaren är gjorda av monolitisk armerad betong. Vi fortsätter som följer - med hjälp av en förberedande screed bildar vi sluttningar. För att öka vidhäftningen till betongen måste golvet rengöras ordentligt och täckas med speciella modifierare för att förbättra vidhäftningen. På sänkt plats arrangerar vi en dräneringspit med en pump.

Förutom att ordna golv i källaren är det viktigt att skydda väggarna mot fukt. Det finns många vattentäta beläggningsmaterial, inklusive vattenglas, vattenstopp etc. Väggarna måste behandlas med ett av dessa material.

Avloppsutrustning

En dräneringskälla är anordnad vid en nedre del av källaren. Förutom att samla vatten tar gropen bort överflödigt tryck i grundvattnet, vilket kan orsaka svullnad av golvet.

För pumpens enhet är det enklaste sättet att applicera ett rör D = 0,5 m, vilket gör att du kan installera en dräneringspump med en flottör, djupet är upp till 1 m. Den rekommenderade volymen av gropen är 100 till 200 liter. Du kan köpa ett färdigt rör med perforeringar eller borra hål i ett rutmönster (diameter 10-15 mm, höjd 20-25 cm). Innan du lägger röret rekommenderas att lägga en geotextil eller plastmask i flera lager.

Rörets botten måste vara stängd, till exempel med betong, ett skikt av 5 till 10 mm med täppning. Röret är installerat i en förberedd grop, efter installationen av röret fyller vi utrymmet med murar. Rörets överdel ska ligga på golvnivå. För säkerheten är röret stängt med en grill, färdig eller svetsad av förstärkning. För att installera en grop i det befintliga betonggolvet måste rätt betong brytas, gräva en grop och göra en betong med låg vattenpermeabilitet.

Avloppspumpens urvalskriterier

För att avlägsna vatten från källarutrymmet är det nödvändigt att installera en dräneringspump. Pumpens prestanda ska säkerställa dränering av avloppsvatten, samtidigt som överskottsenergi leder till en kort driftscykel som kan påverka dess livslängd negativt. Pumpkapacitet - upp till 2 - 3 m3 / timme. Pumpens tryck måste ta hänsyn till egenskaperna hos husets och platsens layout, och säkerställa utsläpp till önskad plats med viss marginal. I regel är det tillräckligt att köpa en pump med ett tryck på 10-15 m. Vid val av en pump är det nödvändigt att ta hänsyn till att sand faller i gropen med en partikelstorlek på upp till 5 mm.

Avloppsrör

Den optimala lösningen för dränering av dräneringsvatten från källaren är ett HDPE-rör med låg resistans. Ett sådant rör kan läggas utan anslutningar. Diametern motsvarar pumpens tryckport. Det är lämpligt att först lägga röret vertikalt i nivå med utsläppsnivån. Passagen i källarväggen måste göras genom höljet med försiktig försegling av passagen med cementmortel och applicera ett lager av genomträngande vattentätning. Utanför byggs röret i en gräv. Bandets djup kan vara högre än djupet av markfrysning, om dess lutning i utmatningsriktningen kommer att vara mer än 0,005. Öppet rörläggning rekommenderas inte.

Avloppspunkt för avlopp

Valet av plats för avlopp av avloppsvatten väljs först och främst med inriktning på vattenvolymen och översvämningsintensiteten. Vid säsongens tillströmning av vatten i källaren tillåts en dräneringsbrunn eller en dränering. För avloppsrörets anordning görs den sista delen av utloppsröret perforerad, botten av skytten är täckt med murar och sand, och själva röret är inslaget med geotextil.

Grovt, för avlägsnande av 1 m3 av dräneringsvatten, krävs omkring 6-8 m av en dräneringsgrav. Med stora volymer av avloppsvatten är det nödvändigt att installera en privat gräv mot byns avloppssystem.

Man bör komma ihåg att en stor mängd vatten som kommer in i källaren kan påverka strukturen i byggnadens grund.

Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att eliminera orsakerna till källarflödet, inklusive anordningen för ringdränering.

Hur man dränerar i badet med egna händer

Många ägare av privata hus vill ha ett bra ryskt badhus på sin egendom. Men innan man fortsätter med sin konstruktion är det nödvändigt att noggrant överväga och ordentligt organisera dräneringssystemet. För närvarande finns det flera sätt att avyttra avloppsvatten från badet, vilket inte kräver stora finansiella investeringar och tillförsel till det allmänna stadsavloppssystemet. En välgjord diskbänk i tvättbadet hjälper till att säkerställa ett lång livslängd på golv och fundament, samt förhindra utseendet på mögel och svamp på väggarna.

Dräneringsanordningen i tvättrummet vid badet

Dränering i badet kan utföras på olika sätt, vilket beror på vilken typ av golv i badkaret. Det finns trä läckande och inte läcker, såväl som betong. För det första fallet är det nödvändigt att ordna en särskild reservoar för vattenflöde, från vilket det kommer att hälla in i avloppssystemet. Och för det andra alternativet läggs golvet i ett bad med en sluttning, och speciella kanaler och avloppsstegar monteras. Eventuellt avfallssystem i badet bör ordnas innan golvet läggs.

När du väljer att skapa ett utomhusavloppsbad, måste du överväga faktorer som:

 • Intensiteten av badets funktion;
 • Byggnadens dimensioner;
 • Typen av jord och djupet av dess frysning;
 • Avloppssystem (dess närvaro eller frånvaro);
 • Är det möjligt att ansluta till det centrala systemet?

Ovanstående aspekter är bland de viktigaste vid bestämning av avloppssystemet.

För ett litet badhus, där en eller två personer kommer att ångas flera gånger i månaden, borde du inte göra ett komplicerat avloppssystem. Det kommer att räcka för att gräva ut det vanliga avloppshålet eller en liten grop under badet.

Typen av jord är av stor betydelse när man skapar ett dräneringssystem. För sandiga jordar som absorberar vatten väl rekommenderas att man dränerar brunn. I lerajord är det bättre att utrusta avloppshålet, från vilket avloppet måste periodiskt pumpas ut. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till graden av frysning av marken, eftersom vattnet i rören som läggs över det önskade märket helt enkelt fryser och plasten kommer att spricka.

Om du inte vill att badvattnet helt enkelt ska strömma ut och absorberas i jorden, måste du använda en septiktank med en septiktank, där avloppet kommer att lösas och rengöras och sedan fördelas genom bevattningsrören. Det svåraste och dyraste sättet att ta bort vatten är byggandet av en brunn med biologiska filter, som består av slagg, trasig tegel och murbruk. Egenskapen av denna metod är att när avloppsvatten kommer in i brunnen, är dess väggar gradvis täckta med ett lager av slam där levande mikroorganismer lever.

Fördelar och nackdelar med varje externt dräneringssystem i badet

Tänk på de olika typerna av dränering, liksom deras egenskaper, fördelar och nackdelar.

Dränera väl

Detta är en förseglad grop av armerade betongkonstruktioner, där vatten som kommer från badet ackumuleras. När den är fylld pumpas den ut med en speciell enhet.

 • Enkelhet av enheten;
 • Behöver inte vård
 • Låg kostnad.
 • Kostnaden för pumpning av vatten;
 • Organisationen av återvinningsbilens ingång till brunnen;
 • Nödvändigheten av en brunns enhet i den lägsta punkten på gården.

Avloppet dräneras väl

Ett sådant avloppssystem är en grop med ett filtrat som rensar avloppsvatten. Filtret kan vara sand, trasig tegelsten, krossad sten, slagge etc.

 • Låg kostnad;
 • Enkel konstruktion.

Nackdelen med systemet är regelbunden ersättning av filtratet eller dess rengöring. Och detta förfarande kräver mycket fysiska kostnader.

grop

Ett sådant system består av en grop som grävas omedelbart under tvättmaskinens golv. I botten av gropen finns ett naturligt filtrat som passerar genom sig själva avloppsvattnet, som gradvis strömmar in i djupet av jorden.

 • Inget behov av att köra en pipeline;
 • Låg kostnad enhet.
 • Låg bandbredd;
 • Systemet är inte avsett för ett bad med anordningen av plattformen;
 • Den används endast på markar som absorberar vatten väl.

Markfiltrering

Detta är ett system som består av en septiktank och utgående rör från den, vilket tar bort vatten som har renats från föroreningar. Avloppssystem installeras under en viss förspänning så att vattnet snabbt lämnar och absorberas fullt ut i jorden.

 • Fungerar offline;
 • Det kan användas för att skapa ett avloppssystem med flera punkter för att ta emot avloppsvatten.
 • Det kan även rena "svarta" avlopp om en anaerob septiktank installeras.
 • Behovet av att ordna ett speciellt område för septiktanken;
 • Den komplexa installationsprocessen, som åtföljs av ett stort antal utgrävningsarbeten.
 • Användningen av dyr utrustning, utrustning och material.

Alternativt kan du ansluta till en central avlopp. Då är det inte nödvändigt att ordna externa anläggningar för mottagning och bearbetning av spillavfall. Men här måste du betala för tjänster av specialister och utarbeta olika tillstånd.

Internt baddräneringssystem

Tvättning i ett bad är utrustad med framtida avlopp och valda golv. Avlopp bör ske på ett sådant sätt att det inte finns någon fukt i rummet, vilket kommer att bidra till utvecklingen av svampar och mögel.

 1. Flödande trägolv är de mest utbredda, eftersom de är det enklaste alternativet för avlopp i ett bad. Stycken staplas med luckor på ca 3-4 mm, så att genom vattnen går vattnet från tvättrummet i gropen utan hinder. Sådana golv är hopfällbara så att du kan utföra högkvalitativ torkning av brädorna. I det här fallet är golvet ordnat utan lutning för avrinning, eftersom vattnet kommer att absorberas i marken under badet.

Förberedelse för konstruktion av dränering: ritningar och diagram över olika utsläpp

Diagram av ett trä läckande golv med handfat. Måste ske innan golv läggs.

Om det finns ett torkt ångbad i badet, och det finns en dusch i tvättstugan, då är det nödvändigt att försörja ett handfat i ångrummet.

I avloppsbadet, där vatten samlas in från flera rum, är det absolut nödvändigt att installera en stigare med en ventilventil.

Om ångrummet och tvättrummet finns i olika rum, placeras spåret för vattenavlopp under taket mellan dem.

Under trägolvet är det nödvändigt att göra en betongbotten med en sluttning till den centrala delen, där tråget sammanfogar avloppet.

I stället för betong kan du ligga på golvet under golvpallen av rostfritt eller galvaniserat stål.

Video: galvaniserad bricka för att dränera vatten under badets trägolv

Vid konstruktion av självutjämningsgolv, på vilka kakelplattan läggs, är det nödvändigt att observera lutningen, där ett avlopp är installerat vid lägsta punkt för mottagande av vatten, som är anslutet till avloppssystemet.

Valet av material för dräneringsanordningen: tips om att välja

 • För anordningen av avloppssystemet inuti badet är det nödvändigt att använda moderna, hållbara plaströr som har en lång livslängd och därför kommer att fungera i många år. De är inte rädda för fukt, är inte föremål för korrosion, som vanligt metall eller gjutjärn, och också enkelt och enkelt monteras på egen hand utan engagemang från specialister. PVC-rör är bra för apparaten av hushållsavlopp i badet, formbar i vilken som helst behandling, och kan också vara med ett uttag och utan det. Livslängd mer än 50 år.

Typer av plaströr:

 • PVC-rör (polyvinylklorid);
 • PVCH (klorerade polyvinylkloridrör);
 • PP (produkter av polypropen);
 • HDPE (lågtryckspolyetenrör);
 • Korrugerade rör av polyeten.

Någon av ovanstående typer av rör kan användas för internt dränering i badet. Produktens diameter för huvudlinjen är baserad på badets framtida intensitet och antalet dräneringspunkter. För ett normalt bad med ångbastu, tvättstuga och toalett, rekommenderas rör med en diameter av 10-11 cm. Om rörledningen inte är installerad, räcker det med att ha rör med en diameter av 5 cm för att dränera vatten.

Beräkningen av materialet för att skapa dränering och verktyg

För installation av internt avloppsvatten i tvättrummet behöver vi PVC-rör av grå färg, samt leder och adaptrar.

 • Antalet rör beror på längden på det inre avloppssystemet.
 • Vi behöver också teesstorlek och vinkel på 110-110-90 ° - två stycken (i diagrammet markerade i rött);
 • Knäadapter - 90 ° - tre stycken (i diagrammet markerade i svart).
 • Horisontella avloppsrör - Ø11 cm;
 • Vertikala rör för enheten av mottagare av urladdning av vatten - Ø11 eller 5 cm.
 • För att ansluta rör med olika diametrar krävs adaptrar från 5 till 11 cm.
 • För det externa avloppsbadet behöver du orangefärgade rör (PVC).

För att arbeta behöver vi:

 • Spade (specialutrustning);
 • Byggnadsnivå;
 • Bulgariska med ett skärhjul;
 • sand;
 • cement;
 • Krossad sten

Steg-för-steg instruktion med ett foto på tillverkningen av olika utföranden av avloppet i badet

Innan du tänker på avloppssystemet i tvättrummet är det nödvändigt att säga att hela avloppssystemet i badet är sammankopplat och består av tre mottagare av avloppsvatten.

 • Tropik för utsläpp i diskbänken;
 • Tropic för utsläpp i ångbad;
 • Tee i badrummet för installation av toaletten och ventilationssystemet.

Trapeck för avlopp är en sifon, som har en vattentätning som inte tillåter obehagliga luktar i tvättstugan och fungerar också som ett galler som inte tillåter stora skräp i avloppssystemet.

På bilden kan vi se sluttningen av kakelgolvet till stegen för dränering.

Avrinningsfälla måste installeras i badrummen.

Video: Fällningssystem med vattenlås i badkaret

 1. Först lägger vi avloppsrören. För att göra detta gräver vi grävar.

I byggsektorn ligger djupet av avloppsrör i södra områden ca 70 cm från markytan. I mellankörfältet varierar djupet från 90 till 120 cm, och i norr är det minst 150-180 cm.

För att dränering inte ska frysa rören är det nödvändigt att isolera med flera lager av speciellt 10 mm polyetenskum.

Vi gräver ett grunt hål för dränering i ena änden av röret. Nu måste vi försöka tömma en viss mängd vatten för att kontrollera rörets korrekta lutning. Alternativt kontrollerar vi alla rör.

Vi gör ett externt avloppssystem med egna händer

Om volymen av avloppsvatten inte överstiger 700 liter. en vecka då kan vi använda gamla lasthjul som septiktank. Vi kan beräkna området för vattenabsorption av en septiktank, med tanke på att graden av vattenabsorption av 1 kvm sandy jord är ca 100 l / dygn, blandad sandig lamm ca 50 l / dygn, lammig jord ca 20 l / dygn. Beroende på typ av jord och dess vattenabsorption beräknar vi hur många hjul vi behöver.

 1. Vi gräver en grop 2x2 meter och ett djup på ca 2,3 - 2,5 meter, beroende på vilken nivå röret går. I botten faller vi i sömn sand 10-15 cm, och på toppen av murarna - 10-15 cm.
 2. I ett hål klämmer vi tätt varandra upprätt om 5-7 hjul. Toppunkten ska vara sådan att avloppsröret korrekt kan komma in i det.

Hur man dränerar väl för dränering: en guide

Avloppshålet kan vara från en plast- eller metalltank, armerad betongkonstruktion av ringarna eller den röda tegelstenen.

 1. Vi väljer en plats på platsens lägsta plats så att vattnet från tvättrummet går av tyngdkraften. För att på ett bekvämt sätt kunna pumpa ut vatten från brunnen och bilen kan närma sig den är det nödvändigt att välja en plats med bekväm tillgång.
 2. Vi gräver ett hål med en grävmaskin. Om det inte finns någon teknik, måste du gräva för hand, och det här är en lång process. Vi övervakar tillståndet av väggarna i gropen (de bör inte smula). Vi kan gräva ett hål i en kvadratisk, rektangulär eller rund form.

Hur man placerar ett dräneringssystem med en grop

 1. Under golvet i tvättrummet gräver vi en grop 2x2 meter och ett djup på minst 1 meter. På en höjd av 10-15 cm från golvhöjden installerar vi ett rör som kommer att ansluta gropen till det externa avloppssystemet. Observera lutningen på 1 centimeter per 1 meter.

Den andra varianten av gropen är ett avloppsbas, varifrån avloppet kommer att strömma in i en septiktank eller avloppssystem när en viss nivå nås. I grund och botten används denna metod för borttagning när enheten läcker golv.

 1. Vi gräver ett hål 50x50 cm under golvet. Täck botten och väggarna med vattentätning eller betong.
 2. Vi tar röret till gropen på ett avstånd av 10 cm från golvet. Utanför badet borde hon gå under en viss bias.
 3. Vi installerar vattentätningen, vilket förhindrar penetrering av lukten av sedimenterande vatten från avloppssystemet. Det hydrauliska låset vi tillverkar av en metallplatta, som är installerad med en lutning. Fäst det på röret på tre ställen, utom botten. Från botten av gropen till botten av plattan ska vara ca 5 cm.

Hur man installerar en jordfiltrering för ett bad

För uppbyggnaden av ett sådant system krävs en separat septiktank som tjänar som en septiktank och fördelningsbrunn. Avloppsrör avsedda för att distribuera behandlat avloppsvatten längs hela omkretsen av gården kommer att röra sig bort från det i olika riktningar. Du kan köpa en septiktank, eller du kan göra det själv från stora behållare av plast eller metall.

Det finns en helt fungerande septiktank av armerad betong eller en rund tegelkonstruktion.

 1. Till en början installerar vi en septiktank. Vi gräver en grop med ett djup av 1,2-2,5 meter och monterar en reservoar i den. Till tanken tar vi röret, som borde ligga något lägre än jordfrysningens tjocklek.

Reglerna för avloppssystemet:

 • Rörets längd bör inte vara mer än 25 meter;
 • Djup på läggning minst 1,5 meter;
 • Avståndet mellan rören är inte mindre än 1,5 meter;
 • Grävbredden för dränering är minst 50 cm, högst 1 meter.
 1. Vi gräver en gräv, med hänsyn till lutningsvinkeln på ca 1,5 °. Kontrollera vinkeln på den vanliga byggnivån.

  Tips för drift av baddränering

  • Periodiskt är det nödvändigt att kontrollera plommon och rengöra dem från förorening.
  • För att avlopp inte ackumuleras i en stor volym i brunnen, är det nödvändigt att tömma det regelbundet, vilket medför särskild avfallsuppsamlingsutrustning.

  Video: hur man tar avloppssystemet i badet

  Korrekt utförd dränering i badkaret och dess andra lokaler garanterar en lång livslängd för denna struktur. Det kommer att bidra till att skydda byggnaden mot skadliga effekter av fukt och förhindra förorening av området med avloppsvatten. Även i små bastur är det nödvändigt att utrusta avloppssystemet, därför är det nödvändigt att närma sig denna process med fullständig allvar och ansvar.

  Big Encyclopedia of Oil and Gas

  Enhet - grop

  Enheten priyamkov i pannrum är inte tillåtet. [1]

  På platser av enheten priyamkov (för svetsning av icke-roterande leder, installation av kondensatuppsamlare, etc.), dvs. där skytten är djupare än det underliggande röret bildar, innan sängen är gjord, fylls dessa utgrävningar med sand eller sandjord (med vätning) med noggrann skikt-för-skiktskomprimering (fig 74, b) för att skapa en tillförlitlig bas för gasledningen på denna plats. Först därefter fortsätt till enhetens säng. Vid uppmaningen till byggorganisationen sammankallas en kommission, som inkluderar en representant för kunden. I det kompletta avsnittet av gasledningen övervakar kommissionen kvaliteten på arbetet på gasrörens sängkläder och isolering och utför en instrumental kontroll av rörledningens höjdmärken, bestämmer dess sluttningar och djup. Kontrollera dessutom rörledningens position i planen. Dessa verk kallas dolda. Om alla av dem utförs välmående, utarbetar kommissionen en handling som gör det möjligt för fyllningen av gasledningen att fyllas på den accepterade sektionen. [2]

  Tryck på det övre trycket kräver inte enheten priyamkov. [3]

  På bensinstationer och CNG-tankstationer är det tillåtet att installera gropar under tankar och kärl av komprimerad naturgas, som måste vara tillverkade av icke brännbara material. Detta bör innehålla vattentäta väggarna i dessa strukturer. Vid vattentätning av brännbara material måste denna vattentätning utföras från den omgivande marken. [4]

  I produktionsanläggningarna för fosgenering är inte apparaten av groparna tillåtna. All utrustning installeras på eller över golvnivå. [5]

  Vid konstruktion av konstgjorda baser för asbestcementrör, bör anordningen av groparna utföras särskilt försiktigt och med den mest korrekta nedbrytningen av dem, under upprätthållande av ovanstående dimensioner av groparna. [6]

  På floder med ett djup av 2 m eller mindre är det tillåtet att installera gropar för vattenintag, vilket bör fyllas upp efter provning. Slutet på vattenintagsstrukturen ska vara utrustad med en skyddsanordning vars typ och utformning ska samordnas med fiskskyddsmyndigheterna. [7]

  På lageret för ammoniumnitrat är inte tillåtet enhetens grop, kanaler, brickor och andra urtag i golvet. [8]

  Vid uppbyggnad av konstgjorda grundar i flytande och murgröda jordar kräver anordningen av groparna i de flesta fall en plåthoppning på den plats där groparna är planerade runt hela omkretsen. [9]

  I fotgängartunnlarna vid trappan i samlingen för mottagande av vatten borde man tillhandahålla en anordning av gropen med barer på hela bredden av tunneln. Priyamki utrusta vatten från VVS. [10]

  Vid konstruktion av avlopp för byggnader, tekniska anläggningar, tankanläggningar med eventuellt utsläpp av tekniska produkter är det planerat att anordna distributionsgropar eller brunnar med ventiler som gör att avloppsvatten kan släppas ut i industriellt avloppssystem och den spillda tekniska produkten i en nödteknologisk kapacitet som motsvarar volymen av den största apparaten eller tanken. [11]

  På de mest komplexa (två eller flera horisontella eller vertikala kurvor per 100 m), såväl som trånga delar av vägen, svetsas rören i en gräv med en gropanordning eller läggning av leder under lederna. [12]

  Anordningen av en underjordisk armerad betongtank är mycket dyrare än konstruktionen av ståljord och kräver noggrant skydd av tankens inre yta från effekterna av upplösta gaser och kemiska produkter och ökar framförallt kostnaden för att anordna inre sugor och gaskanaler med deras utrustning på ett djup av 10 m och mer. [14]

  Antalet sektioner (kamrar) i inloppsanordningen måste matcha antalet pumpar eller antalet utgående rörledningar. Bottenmärket i varje sektion är upprättat med hänsyn till anordningen av groparna med ett djup på upp till 1 m för sedimentering av sediment. [15]

  Gropen i källaren: jordarbeten, väggdekoration och efterbehandlingsarbete

  Källaren är vanligtvis belägen vid grunden och källaren och är ofta utrustad med små fönster som ligger på marknivå. Oftast, för större belysning är fönsteröppningar även under marknivå.

  Samtidigt måste gropar i källaren tillverkas som inte bara kan öka tillgången till solljus, utan också avleda vatten under nederbörd.

  Amatörfoto av den färdiga gropen utan skyddande strukturer

  Fasad process

  Till att börja med måste man säga att sådana strukturer är obligatoriska när fönster ligger på en höjd av mindre än 20 cm över marknivå. Om detta försummas, kommer sannolikheten att översvämma källaren vara mycket hög, särskilt på våren när snön smälter.

  Grafisk design av gropdesignen med installation av dräneringsrör

  Markarbeten

  • Typiskt börjar anordningens grop i källaren med tillverkningen av en liten grop.
  • Professionella mästare rekommenderar att du gör det så att golvområdet matchar fönstret. Detta anses vara den optimala parametern för liknande konstruktioner.
  • Längden av en sådan grop ska vara en och en halv gånger större än fönstret själv och placera den längs husets vägg.

  Klar grop med vattentätt fönsteröppning

  • Det bör noteras att det finns olika former av priyamkov som görs utifrån kundens personliga preferenser. Dessutom gör de flesta av dem rektangulära för att rädda uteplatsen på gården.
  • Djupet av gropen är gjord på ett sådant sätt att det färdiga golvet är 25 cm under kanten av fönsteröppningen.

  Skapa formade för att hälla väggar

  • Också omedelbart bör organisera framtida avledning av vatten. För att göra detta rekommenderas professionella hantverkare att borra en 1,5 meter djup brunn i mitten av gropen. Ett korrugerat rör sätts in i det.
  • Vissa experter rekommenderar att man tar med sådan dränering till nivån på källarbädden under väggen. Dessutom kan uttaget ske i brunnen för pumpen eller det totala avloppet, om det finns några.

  Tips!
  Vanligtvis är ingreppet ingått i projektet med den exakta indikationen på alla nödvändiga storlekar.
  Därför är de här bäst utförda på sin grund.

  Installation av en fabriksljuskälla med skyddsnät som förutsätter placering i en jordyta

  väggar

  • Vid detta tillfälle är det nödvändigt att skapa ett träformat som skulle kunna fylla väggarna med en tjocklek av minst 15 cm.
  • Det bör noteras att gropen kan spolas i marken och då tar det allt avloppsvatten och man kan göra med en mutter i 15-20 cm.

  Göra konstruktion med hjälp av block

  • För sådana strukturer används förstärkning praktiskt taget inte eftersom de är ganska små och inte upplever stora belastningar. Det är dock rekommenderat att organisera ett bunt med husets yttervägg genom att hamra in i den halv långa nageln.
  • Det bör omedelbart noteras att den nedre delen av källarens vägg är isolerad för att minska förluster vid fönstret. Dess botten är också täckt med ett lager av vattentätfilm, vilket leder till dräneringen.

  Placeringen av strukturen som spolas med ytan kan användas för ytterligare vattenavlopp.

  • För närvarande kan du hitta färdiga sumpar till salu. Deras pris är inte så högt, och designen minimerar totalt hela arbetet, vilket minskar dem för att gräva gropen.
  • Med hjälp av sådana enheter är det nödvändigt att studera deras installationsanvisningar i detalj, eftersom varje enskild modell har sina egna egenskaper och tekniska krav.
  • Det är värt att notera att när man häller betongväggar läggs vanligen en liten mängd flytande glas i lösningen för att skydda den från fukt.

  En liten kantning ger extra skydd mot regn och kommer inte att tillåta överskott av fukt att komma in i gropen.

  • Dessutom borde botten av gropen ha en viss sluttning riktad mot avloppet, och den måste stängas med ett galler för att eliminera möjligheten att täppa till.
  • Om konstruktionen är tillverkad av egna händer, då efter att betongen har härdat, är det värt att behandla det med antibakteriell impregnering. Det kommer att minska risken för svamp eller mögel i området.

  Tips!
  Före hällning rekommenderar professionella att skydda lederna med byggnaden och sömmarna med ytterligare ett lager av vattentätning.
  Detta kommer att skydda huvudstrukturen i källaren i ett privat eller flerfamiljshus från fukt.

  Skyddsstrukturen kan omvandlas till ett konstverk.

  Avslutningsarbete

  • Det här steget är inte mindre och ibland beror det på säkerheten hos de som bor i huset. Faktum är att gropen ligger på marknivå och även en liten tröskel kan inte skydda mot ett oavsiktligt fall. Det är därför som skapar speciella mönster som har olika syften.
  • Standardinstallationsanvisningar rekommenderar dig att göra metallgaller av rostfritt stål eller galvaniserat järn, som kan tåla en persons vikt och, om så är nödvändigt, maskinen. Många designers skapar emellertid dem genom att smida, därefter utsättas för bluing eller kromplätering. Som en följd kan slutprodukten bli ett verkligt konstverk och bli en dekoration av fasaden.

  Alla metallfönster av liknande delar av fasaden måste vara tillräckligt starka och kunna tåla tunga belastningar.

  • Några hantverkare föredrar att skapa små visorer ovanför gropen. De skyddar perfekt mot direkt inkomster av regnvatten och ser bra ut, men sådana konstruktioner minskar kraftigt solljusets penetration i rummet.
  • Om en färdig fabriksprodukt väljs har en liknande fråga redan lösts. Därför ska köparen välja det alternativ han tyckte om, men du kan inte oroa sig för tekniska problem.

  Tips!
  Alla säkerhetshinder i gropen måste vara säkert fastsatta på sina väggar och i huset självt.
  Denna design är utformad för att förhindra fall, och dess utseende bör vara på andra plats.

  Skyddssystem av fabriksstrukturer, förutsatt att justeringen spolas i marken, kan klara av jämn fordonstryck

  slutsats

  Efter att ha granskat den föreslagna videon i den här artikeln kan du få detaljerad information om att skapa priyamkov. I detta fall, baserat på denna publikation, bör man dra slutsatsen att denna design är ett nödvändigt element i strukturen och har vissa tillverkningsparametrar. Ett sådant arbete bör dock inte orsaka svårigheter, även för nybörjare.