Vad är det möjligt att isolera inloppsvatten i huset?

Vinterfrysning genom vattenförsörjningen är ett vanligt problem som är mycket känt för ägarna till privata hus eller stugor. Konsekvensen av denna plåga är bristen på vatten för hela vintern och oförmågan att använda den. Dessutom, när is tinas i rören, visas en annan fara - deras bristning. Den bästa lösningen på den här frågan är att hantera isoleringsvatten i huset. När det inte är möjligt att lägga vattenförsörjningsrören djupt i marken (under fryspunkten), söks andra metoder. Om dem och berätta om.

Isolering av vattenförsörjningssystemet till huset: Sök efter alternativ

 1. Skapandet av högt tryck i rören med ansvar för att införa vatten i huset. Det är välkänt att, under tryck, inte fryser vatten vid låga temperaturer. I detta avseende rekommenderas att vattenförsörjningssystemet i byggnaden kompletteras med en mottagare, vilket skapar oavbrutet tryck i vattenförsörjningssystemet. Avgår länge hemifrån eller ger, sätt på mottagaren och ställ trycket på cirka 3 atm. Denna nivå är tillräcklig för att säkerställa att rörets innehåll inte är fruset. Under nästa säsong lindras trycket delvis, vilket leder till att vattentillförseln återgår till normal. Om du väljer att använda det här alternativet, se till att trycket är jämnt fördelat över hela systemet och att rören är tillräckligt starka och inte skadas om du upplever ökat tryck.
 2. Arrangemang av uppvärmningsrör som är ansvariga för att komma in i vattenhuset genom den elektriska ledningen. Genom att värma vattentillförseln, är systemets problemområden inslagna med en elektrisk kabel och ansluten till elnätet. Vid uppvärmning under spänning kommer kabeln att värma röret, därför kommer vattnet i det att förbli fryst. Detta alternativ har en betydande nackdel: en ökning av energikostnaderna och oförmågan att värma rör i händelse av strömavbrott. Om vi ​​betraktar dessa "men" mer detaljerat, när det gäller den första av dem noterar vi att de finansiella utgifterna inte kommer att vara lika konkreta som om det inte är möjligt att hälla vatten från kranen, liksom komplexiteten i avfrostningsförfarandet för den frusna vattenledningen. Vägen för den andra situationen kan vara förvärvet av en autonom generator.
 3. Isolering av vattenförsörjningssystemet till huset med luft. När vattenrören fördjupas i jorden påverkas de av olika temperaturer: från botten värms de av värmen på jordens inre och kall luft från ovan, som kommer in i jorden från dess yta. Med allroundisolering isoleras rören inte bara från övre förkylningen utan också från den naturliga nedre uppvärmningen. Därför är det mer lämpligt att utföra isoleringen med ett hölje som ett paraply för denna situation.
 4. Användningen av metoden "rör i rör". För värmeisolering av ett vatteninloppssystem placeras små produkter på samma sätt i andra (stora i diameter), och den resulterande luckan mellan dem är fylld med skumplast, expanderad lera, mineralull, installation eller annat värmeisolatorskum. Om möjligt är det ringformiga utrymmet översvämmat med sprutad varmluft. Det här alternativet att ordna det tillförda vattenförsörjningssystemet kommer inte att påverka värdens finanser för mycket, eftersom kostnaden för polypropenprodukter är låg. På samma sätt görs vattentillförseln direkt i marken eller i förväg beredd tegelrännan (med jordens flytbarhet eller dess överdriven fuktighet).

Välj ett bekvämt alternativ och skydda ditt vattensystem från frost. Lycka till.

Isolering av akvedukten i marken: reglerna för värmeisolering av externa grenar

Ett stationärt system för vattenförsörjning till ett privat hus placeras vanligtvis i marken, så att det inte rymmer utrymme på platsen och har relativt skydd mot kyla och mekaniska influenser.

För oavbruten vattenförsörjning under vinterperioden är det nödvändigt att utföra uppvärmning av ett vattenförsörjningssystem i jorden. Det finns flera väl beprövade lösningar på detta problem.

Regler för byggande av underjordisk vattenförsörjning

Frysningen av den underjordiska vattenledningen sker på grund av att jordens temperatur uppnås med negativa värden. Ett sätt att förhindra ett problem är att hålla rören vid ett djup där temperaturer under nollpunkten är otillgängliga.

Om detta krav inte har uppfyllts är det nödvändigt att vidta andra åtgärder för att lösa problemet med oavbruten vattenförsörjning.

De viktigaste bestämmelserna i regeldokument

Enligt punkt 11.40 i reglerna för joint venture 31.13330.2012 ska djupet av de lagda rören, som räknas till botten, vara 0,5 meter större än det beräknade djupet av penetration i jorden vid noll temperatur. Detta är nödvändigt för att utesluta bildandet av ispluggar i rörledningen och sprängning av rör i ställen för kristallisering av vatten, vilket ökar under frysning i volymen.

Det uppskattade djupet, i enlighet med punkt 11.41 i samma regler, bör fastställas genom fältobservationer av jordfrysningsisolinet, samt vägledas av erfarenheten av rörledningar i området.

Sådan information kan ägas av vädercenter eller vattenförsörjningsorganisationer. I avsaknad av fältdata är det nödvändigt att bestämma djupet genom termisk beräkning.

Enligt klausul 5.5.3 i reglerna för joint venture 22.13330.2011 bör det normativa djupet av säsongens jordfrysning i avsaknad av långsiktiga observationer bestämmas utifrån de värmekalkyler som presenteras i nedanstående figur. Värdena för den genomsnittliga månatliga lufttemperaturen genom bosättningar av de ryska federationens beståndsdelar bör hämtas från tabell 5.1 i regleringsreglerna SP 131.13330.2012.

Vid överskridande av det erhållna värdet på 2,5 meter samt för bergsområden med skarp förändring i terräng-, klimat- eller ingenjörsgeologiska förhållanden, är det nödvändigt att bestämma det normativa djupet av jordfrysning enligt formlerna i tillägg G i reglerna SP 25.13330.2012.

Det uppskattade djupet av frysning i enlighet med klausul 5.5.4 i regleringsreglerna SP 22.13330.2011 för områden med icke-negativa årliga genomsnittstemperaturer bestäms genom att standardvärdet multipliceras med en faktor 1,1. För territorier med negativa värden beräknas detta värde enligt SP 25.13330.2012.

Lågtemperaturskydd

Det är inte alltid möjligt att helt eller delvis lägga vattenförsörjningssystemet under nollisotermen. Ibland kan detta inte göras av tekniska skäl, till exempel när ett vattenrörs utlopp från en brunn ligger över gränsen för jordens fryszon.

Djupmarkeringen för frysningsnivån bestäms i enlighet med klimatspecifikationerna för regionen där vattenförsörjningen är konstruerad. För mellannäten är detta värde 1,0 - 1,3 m beroende på typ av jord, i områden med svåra vintrar. Depositionens djup i enlighet med reglerna kommer att vara mer än 2,0 till 2,5 meter vilket är mycket dyrt som vid läggning, och vid behov reparationer.

Om det inte är möjligt eller dyrt att placera vattenförsörjningssystemet på ett stort djup, används andra åtgärder för dess oavbrutna funktion. De kan delas in i två kategorier:

 • Uppvärmningen. Designad för att minska värmeförlusten av ett objekt per tidsenhet. Det utförs med hjälp av material med låg värmeledningsförmåga.
 • Uppvärmning. Designad för att öka objektets temperatur. För genomförandet av detta förfarande krävs en extern källa till termisk energi.

Valet av isolering eller uppvärmning av vattenförsörjningens externa gren beror på driftsförhållandena, temperaturen, systemgeometrin, enkelheten i det utförda arbetet samt effektivitet, kostnad och tillförlitlighet för sättet att lösa problemet.

Sätt att värma utomhusvatten

Det finns många sätt att isolera ett utomhusvattensystem som ligger i marken. Om endast kallt vatten levereras är det värmekonduktiviteten hos de använda materialen inte lika viktigt som hållbarhet, styrka eller pris på grund av en liten temperaturskillnad.

Användning av enkla tekniker

I det fallet, om rören ligger nästan på gränsen till frysningszonen, för att undanta sannolikheten för att stoppa vattenförsörjningen kan du utföra elementära åtgärder som inte kräver stora investeringar och kvalificerad arbetsförmåga.

För de södra regionerna, där akveduktens djup är grunt, räcker det att gräva ut rören på hösten, fylla dem med ett miljövänligt isoleringsmaterial och begrava gräven igen. För isolering kan du använda löv, halm, spån eller sågspån. De har låg värmeledningsförmåga, men nästa vinter kommer de att ha tid att ruttna i marken, så denna procedur måste upprepas årligen.

Om enligt beräkningarna ligger rören något ovanför nivån, vilket gör det möjligt att se till att systemet inte fryser, istället för att fördjupa vattenförsörjningssystemet, kan problemet lösas genom att höja nollisotermen. Detta kan göras på två sätt:

 • öka tjockleken på jordskiktet, häll det ovanpå;
 • Använd för att värma den fallna snön.

I båda fallen ligger mitten av deponi eller snöremsan längs akvedukten och dess bredd ska vara minst dubbelt så djupt som röret.

Landning kommer att ändra landskapet på tomten nära territoriet, och uppvärmning med växt och vedavfall eller snö måste genomföras kontinuerligt. För en lång och pålitlig lösning av problemet med vattenförsörjningsisolering används därför specialutvecklade material.

Akvedukten som ligger under säsongens frysning av marken i regionen värms endast på den sektion som passerar genom stenfrysningen på vintern. Värmeisolering är ordnad från den angivna nivån för att komma in i röret i huset.

Om vattentillförseln förs in i huset genom en ouppvärmd källare som ligger under frysdjupet, sker isoleringen i källaren. Sedan arrangeras en trälåda runt vattentillförseln, och utrymmet mellan det och röret är fyllt med sågspån eller basaltull.

Typer och former av material

För isolering av rörmokeri med material som presenteras i form av skal - former som följer konturerna av rör och systemkomponenter. De är gjorda av basalt bomullsull, glasull, skumplast, extruderat polystyrenskum, polyuretanskum, skumglas.

När det gäller mineralull och glasull är närvaron av ett foliehölje en förutsättning för underjordisk läggning. Det förhindrar vätning av isolering, på grund av vilket materialets isolerande egenskaper praktiskt taget förstörs. Du kan ersätta skalet genom att linda röret med basaltisolering med takfilt.

På grund av förmågan att fritt absorbera fukt i arrangemanget av underjordiska nät, används inte waddedisolering i form av mattor i plattor eller rullas in i balar utan vattentätning. Externt skydd används inte. Ett undantag kan vara ledningen av rörledningen i betongfack med fyllning av det fria utrymmet mellan brickan och röret med expanderad lera eller liknande material.

Isolationsskalet är en färdig billettsylindrisk form, vars inre diameter sammanfaller med rörets ytterdiameter. Produkter med en längd av 60 cm till 2 meter består av ett fast rör med en strukturell söm, om isoleringsmaterialet är elastiskt eller av flera (oftast två) sektioner. Den största fördelen med sektionsmaterialet för isolering är enkel installation av produkten.

Anslutningen av halvorna av det relativt tunna skalet uppträder vid införandet av elementets kant på nästa element för att undvika bildandet av oskyddade sektioner av rörledningen. Offsetmätarsegment är som regel 15-20 cm. Om du vill använda förtjockad isolering är det bättre att välja skalet med en installationsfasning på framkanten. Det andra sättet att säkerställa snäva leder är att förskjuta delarna av skalet i förhållande till varandra.

Vid fixering av delar av skalet använd sanitetsband. Skyddet av korsningen av rörböjningar, varv och andra systemkomponenter sker med hjälp av specialformade former.

Isolering av färg och spolning av polyuretanskum

En av de ytterligare lösningarna för att förhindra frysning av den externa vattentillförseln som ligger i marken är flytande eller sprutad isolering. Med denna metod kan du på ett tillförlitligt sätt, utan sömmar och kalla broar, skydda områden med komplex geometri, för vilken det är svårt att använda standardmaterial för isolering.

Polyuretanskum har en vätskekonsistens och appliceras på värmeisolerade föremål genom sprayning. Att ha en av de bästa indikatorerna för värmeledningsförmåga, liksom ett antal andra positiva egenskaper, kännetecknas av en väsentlig nackdel: särskild utrustning krävs för dess tillämpning.

Hitta företag som är engagerade i isolering med polyuretanskum är inte svårt, eftersom det används aktivt i olika föremål. Alla tjänsteleverantörer har emellertid begränsningar på det minsta sprutområdet, så det är osannolikt att det bara kommer att bli möjligt att hitta ett överkomligt alternativ för 10 eller 20 meter av rörledningen.

Speciell isolerande färg för rörisolering liknar polyuretanskum kan appliceras genom sprayning. Det säljs i burkar, så det här är enkelt att utföra självständigt. Det finns också ett alternativ i vätskeformen, som låter dig måla akvedukten med en vanlig pensel.

Grundregler för att komma in i kallt vatten till hem

Ofta inmatning av kallt vatten, avlopp i huset är gjord utan hjälp av rörmokare av brigaden, som bygger och avslutar huset. Detta beror på behovet av snabbarbete direkt under konstruktionen. Därför, för att ringa en rörmokare vid detta skede, tycker många kunder det är olämpligt. De använder byggarnas kraft.

Vatteninmatning till huset: En beskrivning av de möjliga systemen

Det finns två typer av kallvatteninlopp som används av specialister:

 1. använder ett centraliserat system;
 2. decentraliserad vatteninjektion.

I det första fallet ansluts vatten med en central vattenförsörjning. I det här fallet används de centrala stamnät som ligger i omedelbar närhet av det anslutna huset.

Den decentraliserade metoden används när vattenförsörjningssystemen ligger långt ifrån byggnader. I det här fallet görs anslutningen genom en brunn eller väl, organiserad i förväg.

Vid användning av en central anslutning av vattenförsörjningen samordnas alla åtgärder för att ansluta till motorvägen nödvändigtvis med vattenförrådet. Förutom registreringstillstånd måste du förtydliga vad villkoren för anslutning samt följande information:

 • lämpligt djup förekomst
 • systemtrycksnivå;
 • optimalt schema för summering.

Vid användning av ett centraliserat vattenanslutningsschema krävs en mätare i slutskedet. De befintliga reglerna tillåter om det finns en källare i huset, såväl som dess placering närmare än fem meter från kanten av tomten, för att installera en mätanordning i källaren. Om bostaden ligger utanför den angivna standarden är det nödvändigt att bygga en brunn som är konstruerad för att installera mätaren.

Vilka problem kan uppstå om du vägrar VVS-tjänster?

Ofta uppstår problem när man vägrar tjänster från en professionell rörmokare. Ofta utförs inmatningen av kallt vatten i huset i omedelbar närhet av avloppet i en liten höjd från ytan.

Som ett resultat hälls vattenrör i golvet. Det vill säga, alla böjar kommer att vara inuti screed. Till exempel, i detta fall är röret polyeten för kallt vatten. Och här används kompressionsdetaljer. Du kan självklart lödda, men du kan helt enkelt inte hitta sådana tillbehör i din region. Och du måste sätta komprimering, men de kan inte hällas i golvet. Så det kommer bli svårigheter.

Vilka regler ska man följa när man går in i vattnet i rummet?

Om du bestämmer dig för att introducera vatten i huset för att överge vVS-tjänsterna, följ vissa regler:

 1. Gör ingången till avloppssystemet, och sedan till sidan eller lite högre, ordna inmatningen av vatten. Då blir det bekvämt att arbeta med det.
 2. I det inledande skedet är det nödvändigt att organisera isolering. Tidigare var isoleringsmaterial dyra och otillgängliga. Nu är priset normalt. Till exempel är kostnaden för 35 isolering bara 48 rubel. Därför är det inte problem att köpa 10-20 meter. Men vid installationen kommer röret att ha en backlash. Det vill säga att det kommer att ligga inne i isoleringen, och backlashen tillåter, om det behövs, att flytta den, klippa av den snyggt, ta den någonstans lite.

Rörisoleringsmetoder

En av de viktigaste stadierna när man kommer in i vattnet i ett privat hus är isolering av rör. Om du inte gör det kvalitativt kan det finnas en frysning av akvedukten och relaterade problem.

Det finns flera metoder som används för rörisolering:

 1. läggning av rörledningen vid en nivå under marken frysning. Det här alternativet är inte alltid bekvämt, det är inte lämpligt för alla regioner i vårt land.
 2. installationen i mottagarens rörledning, vilket skapar högt tryck i rören. På grund av detta får de inte frysa;
 3. uppvärmda rör. Det organiseras genom att omsluta dem med en kabel ansluten till det elektriska nätverket. Obehaget med denna metod är att öka elavgifter och eventuella problem i sin frånvaro.
 4. Isolering av röret med isolering i form av ett paraply. I detta fall kommer värmen från jorden att förhindra att rören fryser genom;
 5. Ett annat intressant sätt är att placera rören som behöver isoleras i andra rör med större diameter fylld med isolerande material.

Röranslutning

När det gäller anslutningen av olika typer av rör. Detta har också ofta problem. Till exempel finns det ingen fabriksadapter för att byta från asbeströr till plast (nu om avlopp). I sådana fall är det nödvändigt att uppfinna.

Du kan självklart inte lägga ett asbeströr, istället för det, ta ett orangefärgat rör för utomhusarbeten och ta det lugnt i huset. Inuti genomgår rummet redan övergången till önskad diameter.

Om du ändå bestämmer dig för att komma in i asbeströret, för att byta från det till ett plaströr utan att använda en adapter, kan du fortsätta enligt följande. En rörgummiisolering är lindad på en halvmåttig plaströr, fast med tråd, smörjd rikligt med silikon och tätt införd i ett asbeströr med kontinuerlig rulning. I det här fallet ger hög kvalitet täthet under lång tid. Detta förklaras av det faktum att allt material är syntetiskt: gummi, silikon, plast, asbest kan inte förstöras under lång tid.

Material för rör: fördelarna med plast

Vid installation av moderna rörsystem används oftast rör av plast. De har flera fördelar gentemot andra material:

 • tillförlitlighet;
 • komfort i bruk och installation;
 • lätthet.

Nyligen nästan inga metall- och metallrör. Detta beror på deras höga pris, såväl som mycket mindre praktisk. Dessutom kräver sådana material användning av svetsutrustning under installationen.

Vid organisering av ett vattenförsörjningssystem med plaströr behöver ingen särskild kunskap. För inlopp av avloppsvatten och kallt vatten in i huset med användning av tillräcklig krympningsutrustning. Det vanliga laget av byggare kan arbeta med sådant material. Plaströr kan döljas i mål. Det enda villkoret är att i ställen för möjliga temperaturförändringar krävs att böjningar skapas som förhindrar genombrott i framtiden.

Hur man väljer storleken på rör för rörmokare?

I processen med att komma in i vattnet i huset är det viktigt att välja storleken på de använda rören. Om det är för litet kan det finnas flera problem:

 • Vatten kan ljudigt passera genom de lagda rören;
 • en blom bildas inuti röret vilket gör det svårt för vatten att flöda.

Experter rekommenderar att vid val av diametern på rören förlita sig på 2 huvudindikatorer: vattenflödeshastigheten samt rörledningens totala längd. Den första parametern är vanligtvis standard: vatten rör sig vid ca 2 meter per sekund. Den andra beror på husets yta och avståndet till sanitetsutrustningen.

Så, om den planerade längden på rörledningen är upp till tio meter, är det tillräckligt att använda rör med en diameter av 20 mm, 10-30 m - 25 mm och över 30 m - 32 mm.

Överensstämmelse med alla regler kommer att hjälpa till att hantera vatteningången i huset på egen hand. Men även om byggarna startar rörmokeriet i huset är det bra att konsultera rörmokare. De kommer att berätta hur bäst du ska göra detta och vilka material som ska användas för detta. Det är viktigt att göra avlopp och vatten på minst en halv meters avstånd. Rör som leder till huset vatten, bör göras lite högre, så att de inte hälls i screed. Avlopp kan hällas utan problem. Det kan vara nödvändigt att ansluta olika enheter till vattenrören: en lagertank eller en pump. Om du tar hänsyn till alla nyanser, kommer rörledningen, även organiserad utan engagemang från en professionell rörmokare, att vara i många år.

Varmvattenförsörjning till huset

I de flesta regioner i Ryssland, för att inte tala om de norra, faller omgivningstemperaturen på vintern under -20 °. Även om det frostiga vädret är kort kan många problem uppstå.

Frysade vattenrör under lång tid lämnar dig utan vatten. Ofta fryser det genom inmatningsområdet i huset, så det är absolut nödvändigt att utföra sin isolering.

Värmeisoleringsteknik i den inledande rörledningen

Skydd mot frysning av inledningsdelen av vattenförsörjningen till huset utförs på flera sätt beroende på platsen - i marken eller över dess yta:

 1. Uppvärmning av den inledande tomten, som ligger i marken till källarväggen:
 • Lägg pipelängden djupare än det frusande lagret av jord. Den normativa indikatorn för djupet av markfrysning finns i projektkontoren eller i SNiP nr 2301-99 "Konstruktionsklimatologi". För olika regioner i landet har det sitt värde - från en till tre meter.
 • Installera mottagaren för att skapa högt tryck i rörledningen. Sådan isolering utförs bekvämt i landet, där vattenförsörjningen utförs med användning av en nedsänkbar pump. Kontrollventilen är inbäddad i systemet mellan pumpen och mottagaren. På frostiga dagar, stäng avstängningsventilen bakom mottagaren och sätt på pumpen och därmed skapa tryck på mer än tre atmosfärer. Under detta tryck fryser inte vattnet.
 • Ordna elektrisk uppvärmning. Självreglerande värmekabel läggs inuti eller utanför inloppsrören och ansluts till elnätet, vilket ger kontinuerlig uppvärmning.

Video av utförandet av sådana verk:

 • Värmeisolering med isoleringsmaterial. Vik inloppsröret in i huset med mineralull och överst med ett vattentättlager (takmaterial, folie, plastfilm) eller använd produkter i form av ett skal av den senaste isoleringen (polyuretanskum, polystyrenskum, polystyrenskum). Skalarna för högkvalitativ inmatningsisolering ska passa snyggt mot ytan av elementen i vattenförsörjningssystemet, därför måste de väljas med lämplig diameter. Efter montering limmas isoleringsfogarna med ett specialtape, och sedan installeras en skyddande beläggning.
 • Lägg rörledningen i en annan större diameter. Värmeskydd sker med hjälp av en luftkudde, som bildas mellan väggarna i vatten och polypropenrör med större diameter.
 1. Värmebeskyttningen av vattenförsörjningsområdet i ett hus eller stuga utan en källare som ligger ovanför marken kan tillverkas med valsad mineralull och omsluter den. Isoleringen är fastsatt med tråd eller tejp, och på toppen täckt med korrugerad plaströr eller foliefilm. På samma sätt är det nödvändigt att isolera segmentet försänkta 50 cm under jord. Det här enkla förfarandet kan utföras för hand.

Detta foto visar hur bäst man får rinnande vatten från gatan in i huset:

Ett annat alternativ för isoleringsingång på gatan - enhetens brickbox. En tegellåda är uppradad runt kallvattenförsörjningssegmentet och mineralull är placerad i den eller sand hälls.

Värmeisolering av VVS-elementet som kommer in i huset kommer att förhindra att det går i extrema förkylningar. På den här länken kan du se hur man rinner avloppsröret i ett privat hus eller bad.

Lägger rör och avlopp i huset utan en källare

Ingenting kan göra en persons liv enklare, som verktyg. Idag, även i stugorna, kopplar människor vatten och gas. Om du lyckats få vattenförsörjning behöver du ett avloppssystem och avloppsinmatning in i huset utan en källare.

Avfallssystemet i ett privat hus

Oavsett komplexiteten hos ett avloppssystem är vanligtvis representerat i flera delar:

 • inre del - all kommunikation i rummet;
 • yttre del - kommunikation utanför huset
 • septiktanken

Tja, om processen att bygga en stuga eller hus och installera avlopp kan utföras samtidigt. För att göra detta måste du noga överväga detaljer och nyanser. Sådana projekt måste skapas med hänsyn till utbudet, platsen för badrum, brunnar. Också, var noga med att ge tillgång till eventuella rör för rengöring.

Diagram över den visuella tomten

Systemen bör utvecklas under befintliga förhållanden. Här är det nödvändigt att hitta de mest praktiska lösningarna som möjliggör den mest optimala vägen till rörledningen till byggnadens botten, samtidigt som det inte tillåts förstörelse, nedsmutsning av mark, deformation.

Placera röret under basen

Elektricitet kan utföras i stugan var som helst. Men avloppsvattnet är annorlunda. Här fungerar det inte och kommer att behöva tillgripa allvarliga byggproblem.

Applicera stål eller PVC material till en tillförsel av avlopp. För att lägga den, gräva en vallgrav 2 m djup eller mindre. Därefter borde denna grävning ligga under husets stöd. Pitens parametrar beror på djupet av markfrysning.

Direkt rörledning måste göras under basen. För dessa ändamål borras ett hål i fundamentet. För att få allt så snyggt och städat som möjligt kan du använda fördelarna med ett diamantverktyg. Röret ska läggas genom ett speciellt fall.

Funktioner av läggning av avloppsrörledning

Processen att lägga röret från huset till en septiktank eller cesspool ser bara så enkelt ut. Det är faktiskt ganska komplicerat. Här finns viktiga regler för tillförsel av avloppsvatten, vilket nödvändigtvis måste beaktas vid konstruktion och installation.

Till exempel installerar de flesta ett avloppssystem under stiftelsen. Detta är relevant och kan göras på detta sätt, men endast i de fall där basen inte är för djup, och septiktanken eller gropen inte kommer att vara för långt från huset.

Ge ett enkelt exempel. Botten av stugan ligger på ett djup av upp till en halv meter. Septiktanken är inställd på 3 meter. Eftersom driften av avloppsreningssystemet beror på installationen av lutningen, bör ingången till gropen inte vara högre än 60 cm.

Detta gäller om gropen är tillräckligt djup. Cesspool fungerar effektivt vid djup som ligger under avloppet. När utflödesnivån stiger kan avloppsvattnet fylla avloppsröret och en plugg kan bildas där.

Djupavlopp kan avsevärt minska risken för frysning. Snö på vintern är också en värmare. Om du kombinerar snön med ett halvmåttigt lager av jord, skyddar det systemet på ett tillförlitligt sätt från att frysa.

Om grunden är djup, då är den inte särskilt rationell, och ibland är det till och med omöjligt att lägga avlopp. Det är bättre att lämna hål för rören på det stadium som häller basen.

Om det av någon anledning är omöjligt att använda cesspoolen, borde hålet i husets botten vara så nära som möjligt till markens kant. För att eliminera risken för frysning kan isoleringsmaterial användas.

Vi förbereder oss för installationen av rörledningen

So. Före avloppssystemet bör stål, galvaniserat material eller plaströrsmaterial beredas. Bland de populära storlekarna - 32 mm. För att inte vara felaktig i längden bör man ta hänsyn till avståndet från huset till septiktanken och lägga till 50 cm.

Placera röret under basen

Denna process är ganska komplicerad. Och för att göra det så enkelt som möjligt borde du använda tekniken för lutande borrning. Detta är en lutande brunn som löper till botten av basen. Genom det kommer alla system att komma med.

Det viktigaste här är rätt val av vinkel för borrning. Kanalen borras endast efter att borrningsanordningen är vid den önskade punkten. Eftersom borrningen kommer att utföras under lutning, bör en konstant vinkel tillhandahållas. Borren ska vara väldigt långsam.

Därefter bör du placera i denna kanal ett speciellt fall. Genom fallet måste du hålla kabeln med en metallkabel. Detta underlättar processen för att dra kabeln längs spåret.

Hur man gör ett hål i en betongbotten

Varje bas, speciellt platta gjord av styva material. Sprickor kan uppträda under borrningsprocessen. Professionella argumenterar ofta med varandra om hur det är mer korrekt att lägga avloppshål i stiftelsen och inte nått en gemensam åsikt.

Till exempel tillhandahölls basen inte för tekniska platser under avloppsröret. Hur gör man själv?

Under stansning på vägen kan olika hårda och hårda föremål träffas. Stenar är enkelt förstörda med en jackhammer, borrning enkelt borras med en perforator. Om det inte finns någon perforator, stans så pierceraren. Damm bör avlägsnas.

Grundregler för avloppsinstallation

System för avloppssystem

Vid utformning och planering av installationsarbetet måste du överväga några viktiga faktorer:

 1. Typ och plats för samlingen eller septiktanken.
 2. Oavsett om året används kommer systemet att användas.
 3. Antalet konsumenter;
 4. Service - professionell eller oberoende.

För småhus är det mest kompakta systemet med ett enkelt schema mer föredraget. Sådana projekt är billigt och ofta effektivare. När alla intagspunkter är i närheten, kan du använda en stigare.

Installation av detta system ska utföras enligt hygien- och tekniska föreskrifter. Ofta bör septiktanken inte vara närmare än 5 m från lägenhetsbyggnaden. Om det finns brist på avstånd kan detta leda till sprickbildning av grunden. Om avståndet är för stort blir rörledningen ofta igensatt. Septiktanken ska placeras 30 m från vattenkällan. Installera inte systemet nära en granne.

Lägg spåret

Samla den yttre delen från grunden. Det är önskvärt att ha ett tekniskt hål som skapas vid byggnadsfasen.

Rör måste monteras i motsatt riktning av lutningen. Anslut röret direkt längst ner i gropen. Denna process innefattar rengöring, smörjrör, anslutning.

förspänning

Typ av dränering till huset

För rörstorlekar på 110 mm blir det 2 cm per meter. Denna gradient garanteras för ett effektivt flöde av avloppsvatten. Om du gör ett hål i grunden med en mindre lutning, kommer rörelsen av vatten att vara långsam. En stor sluttning leder till för snabb urladdning av vatten, och den fasta fraktionen från avloppet kommer att förbli i röret.

Om rörledningen ska vända är det nödvändigt att applicera mjukare konturkonturer. Om längden på systemet är mer än 15 m, ska varje tur vara utrustad med en särskild revision.

Om värmeisolering

Det är nödvändigt att värma avloppssystemet om rutten överstiger markens frysning eller vid utloppet av betongstödet. För utomhusbruk finns idag effektiva moderna material.

Rör är enkelt insvept med isoleringsmaterial och placeras i en asbestcementhölje. För att skydda avloppssystemet från att frysa i områden där det är mycket kallt är motorvägen utrustad med ett elvärmesystem.

Hur man fyller skytten

Förmodligen tror du att det inte finns några svårigheter och egenskaper? Men nej det är inte lätt. Det är nödvändigt att fylla i grävningar med avloppsröret genom särskilda regler. Dessa regler och regler regleras i SNIP.

Därför kan grävningen fyllas först efter alla nödvändiga mätningar och avläsningar är helt förenliga med projektet.

Sömn bör vara gradvis. Först hälls sand från sidan. Detta bör göras i ett litet lager. Då måste du tampa allt. Häll sedan ett annat lager över banan.

Slutligen somna jorden, som kvarstod från grävningen av vallgraven. För att utesluta eventuell skada, kontrollera att det inte finns några fasta rester, frusna klumpar i jorden. Utför detta steg i ett enhetligt lager.

Som du kan se är processen för avloppsreningssystemet inte så komplicerat. Med en lämplig mängd uthållighet, tillgången på lämpliga färdigheter och verktyg - allt blir möjligt. Det viktigaste här är fullständig överensstämmelse med regler, design och säkerhet. Och då kommer allt att träna.

Hur man isolerar utomhusvattenförsörjningen till ett privat hem på vintern

Vattenförsörjning i en lägenhet och privat hus eller en stuga är ett vanligt fenomen, vatten bör vara tillgängligt hela tiden på året. Temperaturfluktuationer kan emellertid göra betydande justeringar av vattenförsörjningsprocessen.

Uppvärmning utomhus VVS i ett privat hus

Lägenhetägare tänker lite om hur vattenförsörjningen är organiserad och ägare till privata hus tvingas vidta åtgärder för att se till att vattnet i rören inte fryser på vintern. Samtidigt noterar vi att frosten inte sparar stål eller plaströr. Det enda sättet att spara vatten i flytande form och förhindra skador på vattenförsörjningen är att helt isolera vattenrören. I själva verket är det i motsats till värmesystem inte något varmt medium här.

Tack vare det faktum att isoleringen utförs på din webbplats talar vi inte om arbetsskala, vilket betyder att det är vettigt att studera hur man isolerar vattenrör med egna händer.

Behöver jag isolera vattenledningar under marken?

Om rören ligger under markens frysnivå - nej, om högre - ja.

Djupet av vattenförsörjningen regleras av SNiP 2.04.02-84.

Djupet för vattenförsörjningssystemet SNiP 2.04.02-84 och SP 40-102-2000, SME 4.01-101-2000

Omedelbart göra en bokning, lägger rören till rätt djup eliminerar effekterna av låga temperaturer. Materialet i denna artikel är inriktat på de fall där vattenförsörjningssystemet av vissa skäl begravdes på ett grunt djup.

Vägar för uppvärmning av ett vattenförsörjningssystem på gatan (i jorden)

 1. tryckökning i vattenförsörjningssystemet;
 2. kabel för värmevattenrör;
 3. värmeisolering för vattenförsörjningsrör.

1. Skapar högt tryck i vattenförsörjningssystemet

Vattenröret kommer inte att frysa, eftersom vattnet rör sig med hög hastighet. För att genomföra denna metod används en pump för att öka trycket i vattentillförseln eller mottagaren som skär in i röret direkt i närheten av pumpen.

2. Värmekabel för VVS

Kabelström 10-15 W (medelpris - 15 cu / mp). Perfekt för uppvärmning av rör i marken med ett grundligt djup på placeringen. Enligt reglerna är det opraktiskt att placera all kommunikation i marken under jordfrysningsnivån. Det finns situationer där detta krav ignoreras. I det här fallet ger en enkel rörisolering inte det önskade resultatet, eftersom rörledningen kommer i själva verket att vara i vatten (i en fuktig miljö som fryser igenom på vintern). De flesta värmare är inte lämpliga för detta driftsätt och ger inte tillräcklig isolering.

Användningen av kabel för varmvattenförsörjning ger möjlighet att lägga rör på ett djup på upp till 500 mm.

Kabel för värmevattenrör

Värmekabel för isolerande vattenrör sår längs röret eller runt det med ett givet steg. Tonhöjden bestäms av kabeln. Ju lägre kraft, desto mindre är tonhöjden. Metoder för placering av värmekabel visas i diagrammet.

Kopplingsschema över kabelns installation för värmevattenrör

Trollkarlar och användare noterar att uppvärmning av vattentillförseln genom att värma röret med en kabel är den mest tillförlitliga metoden för att skydda rör som ligger i marken för jordfrysning.

Kabeluppvärmning gör det möjligt att undvika att man fryser vatten i röret, och sist men inte minst, snabbt avfrostar frysta rör. Ett sådant behov kan uppstå i landet, om det är avsett för säsongsboende. I det här fallet kan du snabbt förbereda rörledningen för drift, eftersom du under naturliga förhållanden kan vänta på fullständig avfrostning till maj (när du lägger rör på markens djupfrysning). Kabeln befinner sig inuti och utanför vattenförsörjningsröret.

3. Användning av isoleringsmaterial för rör

Detta är det mest budgetmässiga och enklaste sättet att isolera ur ett oberoende genomförandeperspektiv. Vi kommer att dölja det mer detaljerat. Till att börja med desto bättre är att isolera vattenförsörjningen, vilka material kan användas bättre beroende på de specifika förhållandena.

Värmeisolering för vattenförsörjningsrör

I ett brett utbud av värmeisolering är material inte svårt att bli förvirrad. För att välja det bästa alternativet behöver du, åtminstone, veta huvudtyperna och typerna, nyckelegenskaperna och funktionerna.

Värmeisolering av vattenrör utförs med olika värmare, som grupperas nedan (i form av klassificering) enligt principen om isoleringsteknikens enhet.

Material för isolering av vattenrör

Typer, typer, sorter och regler för val av rörisolering.

Hårdisolering

Denna kategori omfattar skum, polystyrenskum (2560-3200 rubel / kub) och Penoplex (3500-5000 rubel / kub), värmeisoleringsegenskaper och priset beror på densiteten.

Polyfoam är en utmärkt isolering och har en relativt låg kostnad (jämfört med andra material). Det är emellertid ganska svårt att isolera ett runda rör med en styv isoleringsplatta. För isolering av rör används speciella skal (fast kanal) - skal i vilka rören är placerade och utrymmet fylls med en mjukisolering.

Läggande av vattenrör i en låda från polyfoam

Vals isolering

I detta segment presenteras: polyeten (som ett extra material), skumfolofol (50-56 rubler / kvm), bomullsull (mineral (70-75 rubel / kvm) och glasull (110-125 rubel / kvm) ), möbelskumgummi (250-850 rubel / kvm, beroende på tjockleken).

Isolering av rör för vattenförsörjning med rullisolering har också svårigheter, som består av materialets hygroskopicitet. dvs isolering förlorar dess egenskaper under påverkan av fukt, vilket innebär att det har en smalare tillämpningsområde, eller behöver ytterligare skydd. Dessutom måste du tänka igenom en metod för att fästa isoleringen på röret.

Mats basalt värmeisolerings- och skumgummi för uppvärmning av vattenrör

Segmentell (skal) isolering

Isolationshölje för rör är den mest progressiva varianten av rörledningens värmeisolering. Höljet för isolering av ett vattenrör säkerställer maximal täthet och resulterar som ett resultat av ett pålitligt värmeisolerande skikt.

Det finns sorter av segmentisolering:

Polystyrenskal för isolerande vattenrör är styva (värmeisoleringshölje för rör - skal av polystyrenskum (PPU) eller skumskum. Priset från 190 rubel / m beror på cylinderns tjocklek och diameter);

Spridd isolering (PPU)

Egenskapen av isolering genom sprayning av polyuretanskum är att värmeisolering appliceras på rörets yta, vilket garanterar 100% täthet (kostnaden för komponenter för polyuretanskum som häller från 3,5 Euro per kg). Antalet komponenter bestäms av tjockleken på fyllningen, arbetet betalas dessutom). I genomsnitt är kostnaden för isolering genom sprayning av polyuretanskum 15-20 dollar / m.

Den värmeisoleringsfärgen för rör hör också till sprutisolering. Du kan ansöka dig själv, för Termisk färg säljs i aerosolburkar. Ett lager av färg i 20 mm. ersätter 50 mm basaltullisolering. Dessutom är det det enda materialet som inte är känsligt för skador från gnagare.

Uppvärmning av vattenrör genom sprayning av polyuretanskum (PUF) Vattenrör isolerat med polyuretanskum (PUF)

Vid val av värmeisoleringsmaterial för isolering av vattenförsörjningsrör måste du ta hänsyn till följande faktorer:

 • installationsplatsen för rörledningen. Värmeisolering av rör som ligger på marken och ligger under jord, utförs på olika sätt, även vid användning av samma material (det är också viktigt att överväga rör som ligger upp till eller under frysningsnivån).
 • rörledningens frekvens. Till exempel, i landet, som inte är avsett för permanent bostad, är det tillräckligt för att undvika att bryta röret. För att göra detta, installera mottagaren eller rörvattensisolering. Men i ett privat hus är det nödvändigt att se till att vatten levereras året runt. Här bör valet av isolering närmar sig mer noggrant;
 • värmeledningsförmåga hos rör (plast, metall);
 • motståndskraft mot fukt, bränning, biologisk aktivitet, ultraviolett etc. bestämmer behovet av att skydda isoleringen från dessa faktorer;
 • enkel installation;
 • kostnad;
 • livslängd.

Hur man isolerar ett vattenrör med egna händer

Placera rörläggningen, en annan viktig faktor som måste beaktas vid val av isolering. Beroende på var rören är belägna (i marken, källare, kall vind, ouppvärmt rum) bestäms temperatur och fuktighet, liksom enkel montering av isoleringen och behovet av ytterligare skydd.

Isolering av vattenrör på gatan

Vattenrör läggs sällan i luften eller på markytan. I det här fallet måste den del av rörledningen som passerar direkt under huset eller vid korsningen av röret till pumpen i stället isoleras i mätaren, inuti fördelningsbrunnen.

Isoleringens specificitet i detta fall är sådan att röret är isolerat med någon isolering som kan säkerställa en tät försegling och inte utsätts för fukt. Som regel är tjockleken på isoleringen avsedd för ytsisolering av rör högre än för den underjordiska. Vid detta tillfälle är det viktigt att inte bara isolera röret utan även skydda isoleringsmaterialet, i synnerhet från att bli blöt.

Isolering av vattenrör i marken

Sådan isolering behövs om endast rören läggs över markens frysning. För isolering av rörledningen i marken kan du använda material, inklusive styv isolering.

Det bör noteras att isoleringen av den externa VVS inte slutar med installationen av isolering. Det är viktigt att skydda isoleringen från att bli våt. För att göra detta lindas en film, takmaterial eller plastlåda över huvudisoleringsmaterialet.

Hur man installerar en värmekabel för uppvärmningsrör

Förbered för installation: folieband, värmeisoleringsmaterial, värmekabel (effekt 20 W per linjär mätare).

Installera en värmekabel ovanför och inuti ett vattenrör

Teknik för isolering av VVS-kabel:

 • Röret längs hela längden (från brunn / brunn till hus) är limt med folieband;
 • värmekabel läggs på ett bekvämt sätt med samma tonhöjd. För en 20 W-kabel är en höjd på 100-150 mm optimal. För en mindre kraftfull kabel minskas tonhöjden. Det mest praktiska sättet att lägga kabeln slingrar röret i en spiral;
 • kabeln är fixerad med folieband;
 • isoleringen är installerad på röret. Rör från skummade polymerer, basaltcylindrar eller PPU-skalen bärs på röret. Det är nödvändigt att se till att rörets diameter motsvarar den inre diametern av segmentisoleringen. Valsisolering före arbete skärs i remsor som är vikta runt röret och fixerade med klämmor eller tråd. Deras uppgift är att hålla isoleringen i ett förutbestämt läge.
 • isolering är fastsatt på röret med tejp (VVS). Slitbandet utförs mycket tätt. Huvuduppgiften för lindningen är vattentätning, d.v.s. förhindra att grundvatten kommer in i isoleringen;
 • Dessutom värmer röret vid utgången till jordytan. Följande alternativ erbjuds: extra lindning med isolering eller arrangemang av en låda där isolering kommer att placeras.

Installation av kabel för uppvärmningsrör - video

slutsats

Oavsett isoleringsmetoden är det vettigt att välja endast högkvalitativa material och installera dem enligt anvisningarna. Naturligtvis påverkar detta händelsens budget, men kostnaderna av detta slag kommer att löna sig i framtiden. Och den frostiga vintern kommer inte att medföra obehagliga överraskningar i form av brist på vatten på grund av att den fryser i rören eller bristerna i vattenförsörjningssystemet.

Hur man korrekt sätter in vattnet i ett privat hus från vattenförsörjningen

Det verkar som om det är lättare att hålla ett vattenrör i ett privat hus. Men som praktiken visar är denna till synes enkla process förknippad med vissa krav som inte bara rör rörläggning med installation av en mätmätare för vattenförbrukning utan även isolering och isolering. Dessutom kan ingången av vatten i huset från VVS, eller snarare platsen för införsel, vara mycket låg. Och det betyder att du måste lägga rörledningarna genom fundamentet i källaren, och kanske till och med under den. Därför läggs ett rör med större diameter även vid steget att lägga fundamentet i sin konstruktion än diametern på det framtida vattenförsörjningssystemets rör.

Rör som ligger genom fundamentet

Till att börja med kan VVS-systemet i ett privat hus anslutas till den centrala vattentillförseln eller kan organiseras som ett autonomt lokalt nätverk där vatten kommer att dras från en brunn eller brunn. Därför kommer installationsprocessen för vattenröret (hemmet) i olika fall att utföras på olika sätt.

Anslutning till centralvattentillförseln

För det första kommer det inte att fungera för att ansluta till den centrala vattenförsörjningen utan tillstånd från den vattenleverande organisationen. Därför måste du skicka in en ansökan som kommer att besvaras i form av tekniska specifikationer. De bör ange: anslutningspunkten, djupet av vattenröret självt, vattentrycket inuti vattenvägen.

För det andra är det nödvändigt att genomföra anslutningen självt. För att göra detta, vid anslutningspunkten som anges i DUT, är det nödvändigt att gräva en grop och bygga en brunn. Samtidigt bör framtidens djup ligga under nivån på det centrala vattentillförselröret. Och bredden är sådan att inuti brunnen kan passa en person som kommer att vara engagerad i installationsarbetet.

Inset i den centrala vattentillförseln

För det tredje är det nödvändigt att göra ett hål i vattenröret. Därför är det nödvändigt att skära av själva vattenförsörjningen från vattenförsörjningen. Vanligtvis finns det speciella brunnar för detta, konstruerad av vattenförsörjningsorganisationen, där ventilerna är installerade. De måste vara stängda. Två ventiler, de är placerade på olika sidor av anslutningspunkten.

Om det centrala vattentillförselröret är en gjutjärnsprodukt, är det efter att ha borrat hålet nödvändigt att installera en speciell plastklämma på den, där ett hål också är gjord, och ett gängat munstycke vid den fria änden är svetsat på det. En ventil eller portventil skruvas omedelbart på den. I stället för en gängad nippel kan installeras flänsat. I detta fall kommer stoppventilerna att fästas på rörledningen med flänsar genom gummi eller paranitära packningar. Förresten är det nödvändigt att sätta en gummipackning under klämman, vilket säkerställer fogets täthet.

Om det centrala vattentillförselröret är en stålprodukt, då först och främst efter borrning av hålet, är det nödvändigt att tömma vatten från rörledningen. Då är röret med en tråd eller fläns svetsad till huvudröret. Vidare, som i det första fallet, installeras en ventil eller ventil. Men du kan inte använda svetsning och montera klämman.

Räknaren på hemmet VVS

Installation av vattenmätare

Och nu en mycket viktig punkt. Det gäller installation av en vattenmätare. I princip finns det inga strikta krav på platsen för dess installation. Viktigast, det borde vara ett rum som är isolerat och tillgängligt för enkel åtkomst. Därför installerar många ägare av privata hem dessa enheter i källaren. Idag kräver vattenförsörjningsorganisationer att vattenmätare installeras i de mycket brunnar där anslutningen gjordes. Detta beror på det faktum att problemet med obehörig anslutning löses, kringgå vattenmätaren.

Så nästa steg i den centrala vattenförsörjningen ledning av ett privat hus är läggandet av rör från brunnen till grunden för byggnaden. Det är inget komplicerat.

 • En gräv gravas till ett djup av 0,5 m. Det är bättre om det är rakt eller med minimala grenar eller svängar. Om rörledningen passerar under vägen är det bättre att fördjupa grävningarna och strö dem med sand och lägg röret i ett rör med större diameter.
 • Rören läggs.
 • De värms upp.
 • Anslut med munstycket på ena sidan.
 • Håll röret genom hålet i fundamentet.
 • Vattenförsörjningssystemets externa krets är ansluten till den interna ledningen.

Knut av inmatning av ett vattenförsörjningssystem till huset genom basen

Allt, vatteningång i huset från ett vattenförsörjningssystem (central) är gjord. Nu är det bara att kontrollera rutten för läckage och korrekt drift av mätaren. Därför öppnas luckan eller ventilen i brunnen. Det är nödvändigt att öppna noggrant, långsamt. En av konsumenterna öppnar, vilket visar vattenmätarens arbete.

Varning! Det bör noteras att inhemsk vattenförsörjning kopplad till den centrala vattentillförseln (SanPiN-svar) är en garanti för rent vatten. Men även i sådana nätverk installeras ett förfilter framför vattenmätaren idag för att förlänga mätarens livslängd.

Lokalt autonomt vattenförsörjningsnät

Om den centrala vattentillförseln bara är en dröm i en landsby, kan vattenförsörjningen av ett privathus organiseras med en brunn eller en brunn som vattenintagskälla. Det är sant att det kommer att behöva gräva dessa strukturer eller borra i enlighet därmed.

Vad är skillnaden mellan lokal vattenförsörjning från centraliserad? Om en brunn används i vattentillförseln krävs inga tillstånd för detta. Men på brunnet måste sådant tillstånd komma in i Rospotrebnadzor. Faktum är att grundvatten är statens egendom och ingår i kategorin statliga resurser, därför är brunnar nödvändigtvis registrerade.

Vad är inmatningen av vatten från dessa två hydrauliska strukturer. Detta är återigen ett rörsystem som förbinder den inre vattenförsörjningen med en vattenkälla. I detta fall utförs själva vattenintaget endast med hjälp av pumpar, vilka installeras antingen i brunnen och brunnen eller på ytan. Följaktligen används antingen nedsänkbara (brunn) pumpar eller ytpumpar för detta.

Men räknaren i sådana vattenförsörjningsnät är inte installerad, eftersom vatten i själva verket blir en fri resurs. Du måste bara betala för elen från vilken pumpen fungerar.

Nu, som för själva vägen och tillträdesröret in i huset. I princip är alla krav rörande läggning av rör exakt desamma som vid anslutning till den centrala vattentillförseln. Den enda skillnaden är pumpens närvaro och frånvaron av en vattenmätare. Rörledningen i sig läggs från den hydrauliska strukturen till grunden för huset, där det är i sin process att lägga en kanal i form av ett rör. Genom honom och gjort in i huset.

Men redan inuti, vanligtvis är det en källare, hela vatteninstallationen är organiserad, som inkluderar en pump, om det är en ytlagringstank, en filterenhet och stoppventiler.

Bra inuti huset

Varning! Det finns tekniker för att organisera vattenförsörjningen i ett privat hus, när en brunn eller en brunn är konstruerad i en byggnad. För det första minskar längden på vattenförsörjningsnätet, och för det andra är systemet för röringången i huset helt frånvarande. Det vill säga, hela vattenförsörjningsinstallationen är belägen inuti byggnaden.

Och en ytterligare fråga som måste lysas, hur man leder vatten till huset från kolonnen. Till att börja med installeras kolonnen vanligtvis antingen på det centrala vattenröret eller på en grundbrunn. I det första fallet är den hydrauliska strukturen installerad på ett sådant sätt att det kan ge vatten till hus och andra föremål inom en radie av 100 m. Detta är en offentlig vattenintagskonstruktion som vanligtvis organiseras vid korsningen av vägar i en by eller stad. Så ingen kommer tillåta att vatten levereras till huset från honom. Som nämnts ovan är detta en offentlig byggnad.

När det gäller den installerade kolonnen på en brunn borrad i ett landrit, finns det inga problem med att lägga rör i huset. Det är dock nödvändigt att överväga flera alternativ för att ansluta kolonnen med ett vattenrör. Till exempel visar bilden nedan kolonnen, i vars konstruktion finns ett avloppsrör med en diameter av 15 mm. Till honom och du kan ansluta röret för hushållsartiklar. Den läggs på samma sätt som i de två första fallen. Det enda du behöver uppmärksamma är isoleringen av rörledningen på ytan.

Sektionskolumn

Dessutom har brunnen med en kolonn en liten flödeshastighet, här kan man lägga till manuell pumpning av vatten, vilket redan komplicerar flödet av det i huset. Därför installeras en ackumuleringstank utan att misslyckas i matningssystemet. Det är där att den nödvändiga reserven av vatten för hushållens behov och dryck produceras.

Sammanfattningsvis ämnet måste vi naturligtvis hyra den centrala vattenförsörjningen, varifrån det är bäst att genomföra vattenförsörjningen till huset. För det första är det rent vatten som uppfyller alla hygienkrav. För det andra minsta kostnaden för att organisera hushållsapparater. Men om det inte finns någon sådan möjlighet används brunnar eller brunnar. Det är bättre att inte associera med kolumnen.