kolven

Vantuz i Encyclopedic Dictionary:
Plunger - (fransk. Ventjuse - från latin. Ventjsus - blåsig), en ventil genom vilken luft automatiskt avlägsnas, ackumuleras i de högsta punkterna i vattenförsörjningen, uppvärmningen mm. sidor av masten och stengeln. 2) Flexibla element (förlängningar), vanligtvis stålkablar, för fastsättning av hängande konstruktioner, radiomaster, etc.

Betydelsen av ordet Vantuz i Brockhaus- och Efron-ordboken:
Kolven - det finns alltid luft i vattnet, som samlas upp vid höga punkter i vattenröret och förhindrar att vatten flyttas ordentligt. För att eliminera detta är det nödvändigt att släppa det från tid till annan med hjälp av mekanismer eller kranar. Den vanligaste användningen är en självverkande enhet, kallad en kolv (dvs en ventil eller luftfrigöring). Vattnet består av en metallreservoar, vars botten är ansluten till ett vattenrör, och toppen har en öppning, vilken är stängd från insidan av en ventil. Från ventilen går ned stången ansluten till en metall ihålig boll som flyter i vatten; luften som har kommit in i vattenröret, når centrum av floden, samlar i sin övre del och förskjuter vatten därifrån; Som ett resultat sänks bollen och öppnar samtidigt en öppning (ventil) för att luft ska fly, vilket fortsätter tills vattennivån stiger igen och höjer flottören och stänger luftutloppet. V. Dessutom är det mycket användbart för att dämpa vattenslagarna genom rör. Mycket ofta är kroppens nedre del långsträckt och en liten brunn bildas, som den var, i vilken olika orenheter kan samlas som fallit i vattenrören. Därför bör den nedre delen av kroppen vara tillgänglig för att lossa botten, inspektera och städa upp silt och smuts som ackumuleras där. Vanligtvis placeras V. i en separat brunn, stängd ovanpå ett dubbeldäck och marken för att skydda den från att frysa. I vattenförsörjningsnät där vatten inte är under högt tryck kan stämpeln ersättas med ett rör, vars höjd är sådan att vatten inte kan strömma över sin kant. Luften har alltid ett fritt utlopp i ett sådant rör. E. Frick.

Definition av ordet "Vantuz" av TSB:
Vantuz (franska. Ventouse, från lat. Ventosus - blåsigt)
ventil som automatiskt tar bort luft från vattenrören. V. installeras på platser där luft ackumuleras, vanligtvis vid de högsta punkterna i rörledningen. Den används även i värmesystem och på ledningar som dränerar vatten från vattenvärmare.

Vad är en luftkolv. Princip för verksamheten

Vi alla, antagligen från vår allra barndom, vet om en sådan apparat som ventilation. Men luftkolven är inte alls det sanitetsverktyg som behövs för att rena avloppssystemet. Detta är en mer komplex enhet som behövs för rörledningar.

Luftventil är en teknisk anordning som gör att du kan ta bort luft från rörledningar, värmesystem och avlopp. Och det motsatta - att springa luften när man dränerar systemet för att undvika bildandet av ett vakuum. Den är installerad i pipelins högsta punkter.

Ordet Vantuz kommer från latinska ventosu, vilket betyder "blåsigt". I gamla tider, så kallade ett speciellt hål för luft i taket på spisen eller skorstenen. Och bara från slutet av 1800-talet började speciella enheter som liknar de moderna som kallas ett ord - anordningar för att sänka luftbubblor i ett vattenförsörjningssystem.

Genom att eliminera luft från systemet löser apparaten många problem som är möjliga på grund av luft. Till exempel, en minskning av ledningens ledningsförmåga, utseendet på luftproppar, vattenhammare. Sannolikheten för sådana problem reduceras flera gånger med närvaron av plungers i systemet.

Förresten är plungers långt ifrån de enda enheterna som säkerställer att vvs-systemet fungerar ordentligt. Du kan titta på andra, till exempel, här: dendor.ru.

Arbetselement av luftkolven

Luftventilen ser ut som en metallcylinder - en tank som är fastsatt i rörets botten. På toppen av cylindern är ett hål som tjänar till att släppa ut luft, det stängs automatiskt från insidan med en ventil.

Ventilen i tanken har en stång som säkrar den till ett annat element i kolven, en ihålig metallboll som flyter i vatten. I vissa enheter är bollen polyeten eller plast.

Principen för driften av luftkolven

När luften i rörsystemet kommer in i kolven, sjunker vattennivån i tanken. Följaktligen sänks metallkulan och med hjälp av stången verkar på ventilen, det vill säga öppnar den.

Ventilen förblir tills vattennivån stiger till normal, och flottören ändras inte. När detta händer stänger ventilen sig själv och ingen luft eller vatten strömmar ut ur hålet.

Idag kommer enheterna i olika storlekar och används både på små system och på stora vattenledningar. För alla storlekar finns en viktig regel - att övervaka utloppsstatusen och regelbundet inspektera och rengöra dem.

Hålens diameter är liten, så täppning är möjlig. Täppt utlopp kan orsaka tillfälligt fel i kolven eller permanent skada på enheten.

Hur man använder en kolv: nyanser, fördelar och nackdelar med att använda en kolv

Vid första anblicken kan frågan om hur man använder en plunger bara orsaka ett förbryllat leende: vad som kan vara enklare... Men som det visar sig är det i praktiken mycket få personer som arbetar med en kolv korrekt. Därför de många problem som är förknippade med dess användning.

Vad är den vanliga kolven

Oavsett arten består kolven i regel av endast två delar:

 • Handtag för bekvämt grepp;
 • Och från en speciell skålformad munstycke, som oftast är gjord av gummi.

Kolven är en teknisk anordning, en ventil för automatisk avlägsnande av luft som ackumuleras i de övre punkterna i VVS, värme och liknande system.

Fördelar och nackdelar med att använda en kolv

De uppenbara fördelar som en kolv erbjuder i jämförelse med många andra metoder för att rensa en täppa kan övervägas:

 • Dess exceptionella cheapness;
 • Den extrema enkelheten i designen - tack vare vilken stämpeln kan misslyckas mycket bra efter en lång tid även under intensiv användning.
 • Lätt att använda;
 • Effekt för de flesta typer av blockeringar;
 • Samtidigt finns det praktiskt taget ingen risk att skada toalettbunken eller sjunken, såväl som rörets yta.

Det finns en kolv, dock och nackdelar:

 • Det är ibland nödvändigt att göra en konkret insats för att rensa för "envisa blockeringar".
 • Det finns möjlighet att stänka innehållet i toalettskålen eller sjunken med för mycket användning;
 • Fungerar, om än med de flesta blockeringar, men inte alls.
 • Mest effektiva för blockeringar som ligger nära avloppshålet. Ju längre blockeringen är, desto lägre effektivitet.

En kolv är en sugfäste fäst vid ett trä- eller plasthandtag. Det eliminerar blockeringar genom hydrauliska stötar på blockeringen, genomträngande och förstöring.

Syftet med kolven och dess typer

På ett eller annat sätt var kolven och är fortfarande ett av de vanligaste verktygen för stansning av ett blockage i ett rör eller i en sifon. Kärnan i hans handling ligger i det faktum att under en persons handling i röret skapas ett alltför stort tryck, som genom sitt tryck bryter igenom den bildade korken.
Pluggarna är mekaniska och pneumatiska, avsedda för toalettskålar och handfat, för hem och industri. Dessutom är de:

 • Med gummi bricka munstycke;
 • Och med en avsmalnande gummimunstycke, som har en hög grad av elasticitet.

Det är viktigt! Valet av en eller annan form av munstycket påverkar den kraft med vilken kolven kommer att verka vid blockeringen. Beroende på detta kommer det att vara möjligt att erhålla en eller annan grad av komprimeringseffekt.

Pneumatiska plungar liknar utåt pumpar. De levereras med en kapacitet på 1-2 liter. Trots det faktum att sådana plungers anses vara ett professionellt verktyg kan även vanliga konsumenter utan träning eller träning använda dem utan träning.
Plunter för en toalettskål och för handfat skiljer sig strukturellt endast i storlekarna på munstycken och deras form. Principen att arbeta med dem är densamma. Men detta kommer att diskuteras nedan. Toalettbehållare levereras med ett munstycke med större diameter, eftersom toaletthålens avloppshål är mycket större än av sinken eller diskbänken. Normalt är diametern hos en standard toalettskål vid kolven 10 centimeter.
I vissa fall kan munstyckets arbetsvolym nå en kubikmeter. Men i de flesta fall kan du helt komma i kontakt med munstycket till en mycket mindre volym.
Det är strängt förbjudet att använda samma kolv för att stansa en blockering i toaletten och i sinken! Av den enkla anledningen att det inte är hygieniskt. I fallet med pneumatiska plungrar är detta möjligt, eftersom de är färdiga med en uppsättning utbytbara munstycken. Som ett resultat är det också möjligt att använda en sådan kolv på sänkor med olika diametrar i avloppshålet.

Den pneumatiska kolven har formen av en spruta och är en avancerad modell som gör det möjligt att klara av blockeringar i badrummet och i någon del av avloppskommunikationen.

Instruktioner för användning av kolvstänger

Om vattnet som hälls i handfatet inte dräneras i hålet eller gör det för motvilligt, verkar det dags att ta hand om att använda en kolv.
Förfarandet i det här fallet är enkelt:

 1. Diskbänken måste först tömmas för överskott av vätska. Men du måste lämna lite - i själva hålet för avloppet.
 2. Det är bättre att ansluta alla andra avloppshål - om huset har flera bad och handfat. På grund av detta kommer trycket i röret inte att försvaga. Du kan göra detta med speciella pluggar, och till och med bara plugga hålet med en handduk eller en onödig trasa.
 3. Kolven är installerad på avloppshålet så att munstycket helt täcker det med sig själv.
 4. Genom att aktivt trycka på handtaget måste du utföra ett dussin kraftfulla rörelser och sedan tas kolven snabbt bort. Om allt gjordes korrekt, börjar små block av täppa ut ur avloppshålet med vattnet. Det är nödvändigt att låta hålet fylla med vatten och, utan att låta det gå tillbaka, upprepa pumpen snabbt.
 5. I händelse av att vattnet i avloppshålet inte är borta, måste proceduren upprepas så många gånger som nödvändigt.
 6. Om pluggen har förstörts måste avloppshålet sköljas med varmt vatten. Det är också möjligt att den förebyggande effekten häller ett specialverktyg för tvättning av rör.

Kolven är installerad på avloppshålet och blockerar den helt. Då måste du utföra ett dussin energiska rörelser.

När det gäller badrummet är allt exakt detsamma.

Förfarandet för att arbeta med en pneumatisk kolv kommer att vara något annorlunda:

 • Vatten uppsamlas i kolvens arbetsförmåga. Detta kan göras och pumpas ur en hink och häller bara vatten från kranen på toppen av enheten.
 • På samma sätt som i föregående fall är alla hål i andra apparater - badrum, handfat, sänkor etc. - anslutna.
 • Anslutningen av enheten är dockad med avloppshålet, då är det nödvändigt att trycka fast på kroppen så att den passar snyggt i hålet.
 • Med en skarp rörelse måste du trycka kolven så fort som möjligt in i kroppen. I det här fallet kommer vattnet som var i det att bryta ut och förstöra blockeringen i röret.
 • Proceduren upprepas om det inte gick att bryta korken för första gången.
 • På samma sätt som i föregående fall, efter att rengöringen är klar, måste du skölja diskbänken med varmt vatten, du kan också hälla rörvårdsprodukten.

Som ni kan se finns det inget särskilt svårt med detta, alla kan snabbt bemästra både mekaniska och pneumatiska enheter.

Beroende på tillverkaren skiljer sig modell-pneumatiskt i design och utrustning.

Anvisningar för användning av kolven för rengöring av toaletten

Grundläggande skillnader vid rengöring av toaletten nr. Kärnan i åtgärden ligger i samma sak - i den destruktiva effekten på korken genom tryck av vatten. För att rengöra toaletten med en kolv måste du göra följande:

 • Om toaletten är fylld med avloppsvatten, dräneras de tills den återstående vätskan knappt täcker kolvens munstycke. Om skålen är helt tom, då är det tvärtom nödvändigt att tillsätta vatten till samma nivå.
 • Därefter appliceras kolven med en sugkopp till inloppet på ett sådant sätt att sugarnas kanter ligger så nära som möjligt på skålens yta.
 • Nu måste du flytta stångens handtag vertikalt ca 10-15 gånger, men det är nödvändigt att se till att sugaren inte lagras bakom toalettskålens yta.
 • Efter att ha slutat "pumpning" är det nödvändigt att dra ut ett handtag med en skarp rörelse. Om allt gjordes korrekt, hörs ett karakteristiskt gurglande ljud. Samtidigt bör korkflaskor flyta till ytan. Det är också möjligt att blockeringen tillsammans med vätskan med ett karakteristiskt ljud kommer att strömma ner i avloppet.
 • Proceduren måste upprepas tills toaletten är ren.
 • När blockeringen har tagits bort måste du spola toaletten igen. Det är möjligt för förebyggandet att hälla eller fylla rensrengöringsmedlet.

I ett ord, och i detta förfarande är det inget svårt.
Graden av tryck beror direkt på hur intensivt en person kommer att arbeta med en kolv. Men det är också omöjligt att överdriva det. Hirse eftersom det finns risk för att rester av avloppsvatten släpper ut över toaletten. Det är inte så trevligt och hygieniskt.

Kolven är ett gummibuktformigt munstycke på handtaget. Det bidrar till att eliminera trafikstockningar som bildades i början av avloppet, så kolven är mycket effektiv för enkla blockeringar.

Rengöring av diskbänken eller toalettskålen ska utföras i speciella gummi- eller latexhandskar - ganska stark och ganska tjock. Tvätta händerna med tvål efter rengöring av händerna.
Om korken inte pressas till och med med upprepade försök och intensivt arbete med enheten, föreslår detta att blockeringen är för långt bort, så att kolven troligen kommer att vara maktlös här. Det kommer att bli nödvändigt att tillgripa andra, mer radikala rengöringsmetoder.

Professionella kommentarer

Några tips från "erfarna" hjälper till att förbättra effektiviteten i arbetet med kolven.

Alexey, master rörmokare: Det händer att en kolvens gummilucka inte kan hållas fast på handtaget. Det är särskilt obehagligt om det under alltför intensivt arbete plötsligt visar sig vara i toalettskålens hål... För att förhindra att det händer kan du dessutom fästa munstycket i handtaget med en vanlig nagel eller självtagsskruv.

Dmitry, rörmokare: Om du inte kan trycka sugkoppen ordentligt på ytan av toalettskålen eller sjunken kan du smutsa kanterna på gummimunstycket med någon kräm eller petroleumgel.

Några ord i slutsats

Trots att en mängd olika apparater och verktyg för rengöring av rör från blockeringar idag finns på marknaden, kommer den gamla gamla stämpeln inte att ge upp sina positioner. Dessutom är det fortfarande relevant och konstruktivt förbättrad.
På grund av sin enkla användning och effektivitet, kan det rekommenderas att ha i ditt badrum utan misslyckande. Och vilket slags val - pneumatisk eller mekanisk - valet förblir för slutanvändaren.

kolven

Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus och I.A. Efron. - S.-PB.: Brockhaus-Efron. 1890-1907.

Se vad "Vantuz" i andra ordböcker:

plunger - ventouse f. 1. Biol. Rotskott. Zool. Organ för sugning, bindemedel till bandmaskar, leeches, bläckfiskar, etc. Brokg. 1907. Här är hon <havsstjärna> dubbla rader ambuliac ben! Det här är suger. N. V. Kudryavtsev...... Historiska ordboken för de ryska språket gallicisms

plunger - tyrkalka, rensning, ventil, pumpning, plyuchka, päron, sucker Ordbok om ryska synonymer. plunger n., antal synonymer: 7 • päron (30) •... Ordbok av synonymer

Vantuz - VANTUZ, razg. blåsning, vardagligt. pumpning, vardagligt. minskas. päron, vardagligt. minskas. plyukalka, vardagligt. minskas. tyrkalka... Tesaurus av synonymer av det ryska språket

Vantuz - Ventil för automatisk frigöring av luft som ackumuleras i vattenledningar [Terminologiordbok på konstruktion på 12 språk (VNIIIS Gosstroy USSR)] Vantuz En anordning ansluten till rörledningen för pumpning av olja och för...... Referensbok för en teknisk översättare

VANTUZ - (fransk. Ventjuse från latinska. Ventjsus blåsig), en ventil genom vilken luft automatiskt avlägsnas, ackumuleras i de högsta punkterna av vatten, uppvärmning etc. linjer av VANTY (från Nederländerna.) 1) tackla fartygets stående rigging,...... Big Encyclopedic Dictionary

Vantuz - Vantuz: Vantuz automatisk enhet för blödande luft från rörledningar Vantuz manuell VVS-verktyg för rengöring av rör... Wikipedia

luftventil, ventilventil; Entlüftungsventil - bilagor för automatisk vypuskannya pov_trya (gas) från vattenledningsledningar... Kommunal encyklopediska ordförråd

Plunger - En anordning som är ansluten till en pipeline för att pumpa en oljepump och för att tillåta den till en rörledning eller för uttömande luft från en rörledning. Källa: pk 14294815292... Ordförråd av regelverk och teknisk dokumentation

kolv - en apparat för rengöring av avloppsvattnet. Det är en ihålig gummisjälv (kopp) på handtaget. För att rengöra avloppet installeras kolven ovanför diskbänken (eller badet) så att skålens kanter är tätt pressade mot...... Encyclopedia of equipment

kolven - (fr. ventouse) dem. en anordning som automatiskt avger luft från vattenrören, vilket stör flödet av vatten och låter luft in genom tömningen av rören. Ny ordlista med främmande ord. av EdwART, 2009. Vantuz [fr. ventouse] - 1) tech....... Ordlista av främmande ord av ryska språket

Hur man använder en kolv: nyanser, fördelar och nackdelar med att använda en kolv

Vid första anblicken kan frågan om hur man använder en plunger bara orsaka ett förbryllat leende: vad som kan vara enklare... Men som det visar sig är det i praktiken mycket få personer som arbetar med en kolv korrekt. Därför de många problem som är förknippade med dess användning.

Vad är den vanliga kolven

Oavsett arten består kolven i regel av endast två delar:

 • Handtag för bekvämt grepp;
 • Och från en speciell skålformad munstycke, som oftast är gjord av gummi.

Kolven är en teknisk anordning, en ventil för automatisk avlägsnande av luft som ackumuleras i de övre punkterna i VVS, värme och liknande system.

Fördelar och nackdelar med att använda en kolv

De uppenbara fördelar som en kolv erbjuder i jämförelse med många andra metoder för att rensa en täppa kan övervägas:

 • Dess exceptionella cheapness;
 • Den extrema enkelheten i designen - tack vare vilken stämpeln kan misslyckas mycket bra efter en lång tid även under intensiv användning.
 • Lätt att använda;
 • Effekt för de flesta typer av blockeringar;
 • Samtidigt finns det praktiskt taget ingen risk att skada toalettbunken eller sjunken, såväl som rörets yta.

Det finns en kolv, dock och nackdelar:

 • Det är ibland nödvändigt att göra en konkret insats för att rensa för "envisa blockeringar".
 • Det finns möjlighet att stänka innehållet i toalettskålen eller sjunken med för mycket användning;
 • Fungerar, om än med de flesta blockeringar, men inte alls.
 • Mest effektiva för blockeringar som ligger nära avloppshålet. Ju längre blockeringen är, desto lägre effektivitet.

En kolv är en sugfäste fäst vid ett trä- eller plasthandtag. Det eliminerar blockeringar genom hydrauliska stötar på blockeringen, genomträngande och förstöring.

Syftet med kolven och dess typer

På ett eller annat sätt var kolven och är fortfarande ett av de vanligaste verktygen för stansning av ett blockage i ett rör eller i en sifon. Kärnan i hans handling ligger i det faktum att under en persons handling i röret skapas ett alltför stort tryck, som genom sitt tryck bryter igenom den bildade korken.
Pluggarna är mekaniska och pneumatiska, avsedda för toalettskålar och handfat, för hem och industri. Dessutom är de:

 • Med gummi bricka munstycke;
 • Och med en avsmalnande gummimunstycke, som har en hög grad av elasticitet.

Det är viktigt! Valet av en eller annan form av munstycket påverkar den kraft med vilken kolven kommer att verka vid blockeringen. Beroende på detta kommer det att vara möjligt att erhålla en eller annan grad av komprimeringseffekt.

Pneumatiska plungar liknar utåt pumpar. De levereras med en kapacitet på 1-2 liter. Trots det faktum att sådana plungers anses vara ett professionellt verktyg kan även vanliga konsumenter utan träning eller träning använda dem utan träning.
Plunter för en toalettskål och för handfat skiljer sig strukturellt endast i storlekarna på munstycken och deras form. Principen att arbeta med dem är densamma. Men detta kommer att diskuteras nedan. Toalettbehållare levereras med ett munstycke med större diameter, eftersom toaletthålens avloppshål är mycket större än av sinken eller diskbänken. Normalt är diametern hos en standard toalettskål vid kolven 10 centimeter.
I vissa fall kan munstyckets arbetsvolym nå en kubikmeter. Men i de flesta fall kan du helt komma i kontakt med munstycket till en mycket mindre volym.
Det är strängt förbjudet att använda samma kolv för att stansa en blockering i toaletten och i sinken! Av den enkla anledningen att det inte är hygieniskt. I fallet med pneumatiska plungrar är detta möjligt, eftersom de är färdiga med en uppsättning utbytbara munstycken. Som ett resultat är det också möjligt att använda en sådan kolv på sänkor med olika diametrar i avloppshålet.

Den pneumatiska kolven har formen av en spruta och är en avancerad modell som gör det möjligt att klara av blockeringar i badrummet och i någon del av avloppskommunikationen.

Instruktioner för användning av kolvstänger

Om vattnet som hälls i handfatet inte dräneras i hålet eller gör det för motvilligt, verkar det dags att ta hand om att använda en kolv.
Förfarandet i det här fallet är enkelt:

 1. Diskbänken måste först tömmas för överskott av vätska. Men du måste lämna lite - i själva hålet för avloppet.
 2. Det är bättre att ansluta alla andra avloppshål - om huset har flera bad och handfat. På grund av detta kommer trycket i röret inte att försvaga. Du kan göra detta med speciella pluggar, och till och med bara plugga hålet med en handduk eller en onödig trasa.
 3. Kolven är installerad på avloppshålet så att munstycket helt täcker det med sig själv.
 4. Genom att aktivt trycka på handtaget måste du utföra ett dussin kraftfulla rörelser och sedan tas kolven snabbt bort. Om allt gjordes korrekt, börjar små block av täppa ut ur avloppshålet med vattnet. Det är nödvändigt att låta hålet fylla med vatten och, utan att låta det gå tillbaka, upprepa pumpen snabbt.
 5. I händelse av att vattnet i avloppshålet inte är borta, måste proceduren upprepas så många gånger som nödvändigt.
 6. Om pluggen har förstörts måste avloppshålet sköljas med varmt vatten. Det är också möjligt att den förebyggande effekten häller ett specialverktyg för tvättning av rör.

Kolven är installerad på avloppshålet och blockerar den helt. Då måste du utföra ett dussin energiska rörelser.

När det gäller badrummet är allt exakt detsamma.

Förfarandet för att arbeta med en pneumatisk kolv kommer att vara något annorlunda:

 • Vatten uppsamlas i kolvens arbetsförmåga. Detta kan göras och pumpas ur en hink och häller bara vatten från kranen på toppen av enheten.
 • På samma sätt som i föregående fall är alla hål i andra apparater - badrum, handfat, sänkor etc. - anslutna.
 • Anslutningen av enheten är dockad med avloppshålet, då är det nödvändigt att trycka fast på kroppen så att den passar snyggt i hålet.
 • Med en skarp rörelse måste du trycka kolven så fort som möjligt in i kroppen. I det här fallet kommer vattnet som var i det att bryta ut och förstöra blockeringen i röret.
 • Proceduren upprepas om det inte gick att bryta korken för första gången.
 • På samma sätt som i föregående fall, efter att rengöringen är klar, måste du skölja diskbänken med varmt vatten, du kan också hälla rörvårdsprodukten.

Som ni kan se finns det inget särskilt svårt med detta, alla kan snabbt bemästra både mekaniska och pneumatiska enheter.

Beroende på tillverkaren skiljer sig modell-pneumatiskt i design och utrustning.

Anvisningar för användning av kolven för rengöring av toaletten

Grundläggande skillnader vid rengöring av toaletten nr. Kärnan i åtgärden ligger i samma sak - i den destruktiva effekten på korken genom tryck av vatten. För att rengöra toaletten med en kolv måste du göra följande:

 • Om toaletten är fylld med avloppsvatten, dräneras de tills den återstående vätskan knappt täcker kolvens munstycke. Om skålen är helt tom, då är det tvärtom nödvändigt att tillsätta vatten till samma nivå.
 • Därefter appliceras kolven med en sugkopp till inloppet på ett sådant sätt att sugarnas kanter ligger så nära som möjligt på skålens yta.
 • Nu måste du flytta stångens handtag vertikalt ca 10-15 gånger, men det är nödvändigt att se till att sugaren inte lagras bakom toalettskålens yta.
 • Efter att ha slutat "pumpning" är det nödvändigt att dra ut ett handtag med en skarp rörelse. Om allt gjordes korrekt, hörs ett karakteristiskt gurglande ljud. Samtidigt bör korkflaskor flyta till ytan. Det är också möjligt att blockeringen tillsammans med vätskan med ett karakteristiskt ljud kommer att strömma ner i avloppet.
 • Proceduren måste upprepas tills toaletten är ren.
 • När blockeringen har tagits bort måste du spola toaletten igen. Det är möjligt för förebyggandet att hälla eller fylla rensrengöringsmedlet.

I ett ord, och i detta förfarande är det inget svårt.
Graden av tryck beror direkt på hur intensivt en person kommer att arbeta med en kolv. Men det är också omöjligt att överdriva det. Hirse eftersom det finns risk för att rester av avloppsvatten släpper ut över toaletten. Det är inte så trevligt och hygieniskt.

Kolven är ett gummibuktformigt munstycke på handtaget. Det bidrar till att eliminera trafikstockningar som bildades i början av avloppet, så kolven är mycket effektiv för enkla blockeringar.

Rengöring av diskbänken eller toalettskålen ska utföras i speciella gummi- eller latexhandskar - ganska stark och ganska tjock. Tvätta händerna med tvål efter rengöring av händerna.
Om korken inte pressas till och med med upprepade försök och intensivt arbete med enheten, föreslår detta att blockeringen är för långt bort, så att kolven troligen kommer att vara maktlös här. Det kommer att bli nödvändigt att tillgripa andra, mer radikala rengöringsmetoder.

Professionella kommentarer

Några tips från "erfarna" hjälper till att förbättra effektiviteten i arbetet med kolven.

Alexey, master rörmokare: Det händer att en kolvens gummilucka inte kan hållas fast på handtaget. Det är särskilt obehagligt om det under alltför intensivt arbete plötsligt visar sig vara i toalettskålens hål... För att förhindra att det händer kan du dessutom fästa munstycket i handtaget med en vanlig nagel eller självtagsskruv.

Dmitry, rörmokare: Om du inte kan trycka sugkoppen ordentligt på ytan av toalettskålen eller sjunken kan du smutsa kanterna på gummimunstycket med någon kräm eller petroleumgel.

Några ord i slutsats

Trots att en mängd olika apparater och verktyg för rengöring av rör från blockeringar idag finns på marknaden, kommer den gamla gamla stämpeln inte att ge upp sina positioner. Dessutom är det fortfarande relevant och konstruktivt förbättrad.
På grund av sin enkla användning och effektivitet, kan det rekommenderas att ha i ditt badrum utan misslyckande. Och vilket slags val - pneumatisk eller mekanisk - valet förblir för slutanvändaren.

Vad är en kolv?

Till antalet användbara uppfinningar av mänskligheten bör hänföras till kolven, som blir helt enkelt oumbärlig vid eliminering av kloakblockeringar.

Allmänt koncept och enhet

En plunger är en apparat som är utformad för att göra livet enklare för en person. Huvudsyftet är att rena avlopp från blockeringar. Dess arbetsprincip är att skapa ett vakuum som bidrar till att förorena i avloppet.

Dess fördelar är:

 • Lätt att hantera, kräver ingen speciell kunskap och färdigheter.
 • Verkar verkligen för att eliminera blockeringar.
 • Det är väldigt billigt.
 • Skadar inte VVS.
 • Helt säkert.

Därför ersätter denna enhet ofta dyra kemiska produkter.

arter

En plunger är ett speciellt verktyg som borde vara i varje hem. Beroende på typen av förorening bör olika typer av armaturer användas:

 • Normal kolv - lämplig för att ta bort ett litet blockage i diskbänken eller toaletten. Den består av ett koniskt (eller runt) munstycke av gummi och ett trähandtag som du behöver hålla.
 • Air. Detta alternativ är inbäddat i rörledningen.
 • Pneumatic. Pumpen är liten i storlek och bekväm att använda.

Oftast hittas i hem kolv kolven.

Relaterade videor

Hur man väljer

På toaletten borde du köpa en separat armatur som inte kommer att användas någon annanstans. För diskbänken i köket och handfat och bad krävs en andra kolv. Vad ska jag leta efter när jag köper?

 • Munstyckets diameter bör vara något större än avloppshålet, så det är nödvändigt att göra mätningar i förväg.
 • Handtagets längd beräknas från rörets längd: från avloppstrattet till sifongen.
 • Det är bättre att välja ett konformat munstycke - det är effektivare än en rund, det skapar ett vakuum.
 • Tveka inte att ta enheten i handen - handen ska vara bekväm.

Om badrumstoppningarna började inträffa hela tiden är det värt att överväga att förvärva ett mer effektivt sätt, till exempel att installera en spiral i toaletten.

Hur man använder

Toaletten är lätt att använda:

 • Fixturen placeras på avloppshålet. Vattnet måste endast täcka dess gummilement.
 • Då behöver du skapa vakuum och släppa ut luften. För att göra detta, trycks på handtaget, munstycket är nedsänkt i vatten och titta - bubblor ska gå.
 • Därefter bör du göra cirka 10 rörelser nere och uppåt, håll trädelen i handen. Genom att trycka på handtaget måste du sträva efter att trycka in gummidelen i dräneringens djup.

Om blockeringen är mycket stark och vattnet i toaletten har stigit till en nivå ovanför gummimunstycket, sprutar vätskan preliminärt med en skänk.

Kolven är ett attribut som är användbart i hushållet och hjälper till att snabbt och enkelt lösa problemet med ett litet blockage.

I bilen finns det många tekniska parametrar - motorstorlek, bagageutrymme, markfrigång. En av parametrarna är också hjulbasen. Nybörjare undrar ofta vad det är.

I den nuvarande informations- och bilåldern vet alla att maskinens ergonomi i hög grad bestäms av stötdämpare. Detta är en oumbärlig del av upphävandet av en modern bil. Hur tävlar om författarna.

Traktorn är en oumbärlig assistent inom jordbruk, gård mark, konstruktion, verktyg och många relaterade industrier. I den ytterligare översynen kommer vi att överväga de mest populära jordbruksmaskiner modellerna.

Rally är ett slags auto racing. De passerar spåren, som kan vara både öppna och stängda. Bilar för tävling är utvalda speciella eller modifierade. Betydelse i olika ordböcker

Den tekniska processen att byta storlek och form av delar, som regel, gör inte utan denna typ av bearbetning, som sjunker. Översatt från tyska betyder ordet "passera", "fördjupa". Om du pratar.

Rekognosering av området är en preliminär studie av territoriet. Det är lämpligt att utföra efter att ha valt området för baskartskällorna. Innan forskningen utarbetas.

Bilmattor, som används vid tillverkning av EVA-material, blir alltmer populära idag. Det här är vad det är och varför EVA-golvmattor för salonger och bagagebärare har blivit så populära med bilar.

Zener-dioden är en halvledardiod med unika egenskaper. Om en vanlig halvledare, när den är påslagen, är en isolator, utför den denna funktion tills en viss ökning av storleken på den applicerade spänningen.

Vad är polyeten? Vad är hans egenskaper? Hur produceras polyeten? Det här är mycket intressanta frågor som definitivt kommer att diskuteras i den här artikeln.

Läkemedel är en bransch vars uppgift är massproduktion av standardiserade läkemedel. Det är en historisk fortsättning på apoteket. Mellan två begrepp och metod.

Kolven. Vad är det här?

Detta är ett enkelt prisvärt och pålitligt VVS-verktyg som gör att du snabbt kan bli av med blockeringar i hemmet. Med hjälp av en kolv kan ljusblåsningar avlägsnas framgångsrikt, liksom blockeringar med måttlig svårighet.

Varje kolv är en gummibägare - en kammare fäst vid ett trä- eller polymerhandtag.

Funktionsprincipen för detta verktyg är skapandet av kraftfulla vatten- eller luftströmmar som avlägsnar pluggen som orsakade blockeringen. Hydrauliska slagskift och delvis förstör blockeringen, vilket tvingar det att flytta längre in i avloppsrörets djup. Med hjälp av detta oumbärliga verktyg kan du rengöra diskbänkarna på olika sanitära - tekniska apparater - diskbänkar, diskbänkar, badkar samt toalettskålar och urinaler för att eliminera små blockeringar i rören.

Plungarna produceras som regel med diametrar på 100, 125 och 150 mm. Det är lämpligt att alltid ha två plungers med olika diametrar som är tillgängliga så att du effektivt och snabbt kan hantera olika typer av blockeringar. Traditionell gummikolv är utformad för pumpning av olika VVS.

En speciell kolv för en toalettskål skiljer sig från en konventionell modell genom närvaron av ett långsträckt handtag och ett munstycke med ett specialtrattformat uttag. Relativt nyligen uppträdde kompakta modeller av plungers av flexibel plast på marknaden. De är mycket praktiska för eliminering av blockeringar i diskbänkar.

Kolven. Vad är det här? Universellt verktyg som är utmärkt för professionell användning vid eliminering av blockeringar i rörledningar och rengöringsrör.

De vanligaste platserna för blockering är flaskhalsar - vikten av avloppsrör och ett kraftigt tryck från en vattenhammare gör att blockering och matrester går vidare och försvinner utan spår i större delar av rören.

Våra experter

Rörmokare specialist Installer av vattenförsörjning, avlopp och uppvärmning.

Specialist rörmokare. Installer av vattenförsörjning, uppvärmning och sanitet.

Åtgärdens algoritm vid användning av sanitetsplunger är ganska enkel. Du behöver få lite vatten i diskbänken eller badet, installera kolven över vattentätets avloppshål, tryck ordentligt på gummibägaren på VVS-ytan och flera gånger kraftigt och snabbt tryck på handtaget. Från styrkan och hastigheten på depression beror på kraften i vattenhammaren. För att lyckas eliminera blockeringen måste repetera detta förfarande 3-4 gånger. Vanligtvis hjälper det enkelt att lösa problemet. I det här fallet finns det en mycket viktig punkt. Om VVS-utrustningen har ett överflödeshål, innan du börjar arbeta, måste du stänga den med en kork eller en våt trasa, vikad i flera lager.

En utmärkt hemmagjord plunger kan komma ut ur vanligt barns gummiboll, för att göra detta ska balen skäras i två delar som inte är lika stora, sätt sedan den lägre halvan i en större och fixa den resulterande konstruktionen med en skruv och bricka på kolvhandtaget.

Om det inte är möjligt att eliminera blockeringen med hjälp av VVS-plunger kan du försöka använda en kabel eller bjuda in en professionell rörmokare.

Med hjälp av enheter, även kallade plungers, kan du ta bort luft från VVS-system. Detta ökar kapaciteten hos rören, tar bort luftpluggarna och förhindrar förekomsten av hydrauliska stötar som utgör en fara för rörledningens integritet.

Anordningens kropp är gjuten av gjutjärn, den nedre delen är ansluten till vattenförsörjningssystemet. I övre delen finns ett hål stängt inifrån av en ventil. En specialstång kommer ned från ventilen med en plast- eller metallkula, som, efter att luften kommer in i systemet, går ner, öppnar ventilen och släpper upp den ackumulerade luften. Andra typer av konstruktion av sådana plungers tillåter frigöring av vakuum från rörledningssystem.

Vad är en kolv?

Kolven är ett handverktyg för rengöring av rör från igensättning. Operationsprincipen är följande: lutar kolven mot rörets inloppsände, så utesluter vi omedelbart inkomsten av luft i den skapade atmosfären. Under kolven på kolven finns det luft som vi trycker på när vi trycker på verktyget och som vilar mot blockeringen och trycker på det. Ett blockage består vanligtvis av små skräp, och från sådant tryck börjar det sönderdelas i små partiklar, som i sin tur svänger tyst genom röret ytterligare.

Jag tror att det här verktyget är mycket bättre än moderna rengöringsmedel när det gäller rengöringsrör. Och billigare.

När och varför kan du behöva VVS-plunger?

Tack vare den ständigt utvecklade tekniska utvecklingen, uppnår man i ganska bekväma förhållanden. Men alla typer av VVS, möbler, hushållsapparater tenderar att ge funktionalitet till några enkla, överprövade över åren, enheter. Dessa enheter inkluderar VVS-VVS. I alla rum med avloppsrör finns det ett periodiskt utseende av olika grader av igensättning. Det är användningen av en kolv som hjälper till att definitivt lösa detta problem.

Anordningen och principen för drift av VVS-kolven

Stämpelns utformning innehåller en gummikåpa, utrustad med ett trä- eller plasthandtag. En sådan rörrengöring anses vara den mest skonsamma, enkla och mest effektiva när det finns nära täppa till avloppshålet. Förutom tillförlitlighet och användbarhet kännetecknas hygienkolven av överkomlig kostnad, vilket gör enheten tillgänglig för alla. Enheten är liten, vilken kan placeras under diskbänken.

Företräde kan ges för förvärv av en viss kolv, beroende på dess avsedda syfte:

 • Gummi-kolven med ett konformigt munstycke. Denna toalettpistol ger bättre anslutning till avloppshålet. Dess produktion utförs hårt svart gummi.
 • Konventionell kolv, vilken är billigare och lämplig permanent igensättning.

Genom en hydraulisk chock som skapas av VVS-kolven utförs ytterligare rörelse av avfallet lokaliserat i en sektion av röret. Ofta uppstår ackumulering av skräp i de smalaste delarna av röret, vilket gör att deras borttagning med hjälp av andra metoder är svårt. Vid plungerrengöring är rörets inre ytor inte skadade. Dessutom är verktyget frekvens av verktyget obegränsat.

Idag tillverkas professionella rörmokare, utrustade med speciella munstycken för handfat och toalettskålar. Trots en viss hög kostnad är sådana produkter anmärkningsvärda för sin operativa enkelhet och effektivitet.

Operationshandbok

Se till att avloppsöppningen är helt stängd vid kolvens skål vid arbetet. Följaktligen måste skålens diameter överstiga hålets diameter. Dessutom bör vätskenivån i VVS-produkter täcka kolvskålen. Innan du utför manipulationerna bör du vara bekant med hur du använder kolven. Denna rengöringsprocess kan delas in i följande steg:

 1. Om det finns ett överflöde i rörledningen, kommer det att kräva en tätt överlappning med ett lock eller en tyg som förhindrar att trycket i blocket blockeras.
 2. Kolven placeras ovanför avloppshålet, följt av att trycka på kolvens gummidel på den. Vaselin smörjning av kolvens gummikant är tillrådligt.
 3. På grund av de rytmiska pusharna (upp och ner) utan att suga av den sugna gummidelen från avloppsröret, är blockeringen avancerad.
 4. Stocken slutar med en skarp separation av kolven från hålet.
 5. Det rekommenderas att upprepa proceduren flera gånger.

Med korrekt utförda manipuleringar blockeras penetrationen.

Användning av pneumatisk kolv

Denna enhet är en förbättrad variation av den klassiska kolven på toaletten, som kan eliminera nästan all förorening i någon del av dräneringskommunikationen. Beroende på tillverkaren kan plunger-pneumatiska vara olika i utseende och konfiguration:

 • Med en bredare och mer flexibel sugkopp som ger rengöring av avloppssystemet i sänkor och bad, duschavlopp;
 • Utrustad med ett roterande gummimunstycke, vilket underlättar passagen av den pneumatiska anordningen genom ett täppt avlopp;
 • Kompletterad med speciella gummimunstycken;
 • Professionell, utrustad med en adapter för handfat och bad, stort munstycke för toalett eller urinal.

För tillverkning av sådan VVS-plunger använd slagfast plast. Dess kostnad överstiger den klassiska analogen, men dess operativa liv ökar också.

Working principle of plungers

I princip fungerar de pneumatiska produkterna det finns skillnader från modellen med en gummiskål och ett trähandtag. Det är nödvändigt att säkerställa att gummidelen är tätt kontakt med avloppshålet och överlappning av ytterligare avlopp. Tack vare kolvluftutloppet (vakuum) över hålet med igensättning säkerställs. Under detta sker en "sugning" av blockeringen under utmatning från röret, med ett handfat eller bad som stiger upp i skålen. Det kommer att ta flera tryck och höjningar av handtaget eller flera luftutrymmen från gummistanken för tillräcklig lossning av blockeringen och dess lyftning genom rören.

I jämförelse med den traditionella sanitets- eller vakuumanalogen är hög effekt och driftshastighet karakteristiska för pneumatiska modeller. Dess utseende är jämförbar med en stor spruta med ett gummimunstycke istället för en nål, med en kapacitet på upp till två liter.

För att använda en sådan kolv krävs en viss mängd vatten, som dras in i kroppen under kolvdragning. Under ett kraftigt tryck på kolven bryts vatten under tryck med hjälp av en vattenhammare och trycker på slampluggen som har blivit lösare. Vanligtvis uppstår utsläpp av avloppsrör från starka blockeringar i en eller två hydrauliska stötar.

Vid användning av konventionell eller vakuumvätskekolv bildas en signifikant mängd smuts. Fördelen med en pneumatisk produkt beror på avsaknaden av detta problem på grund av dess förmåga att trycka smutsen genom röret utan att passera det i sanitetshålan.

Pneumatisk ventil manuell

Med en uppfattning om skillnaderna i den klassiska modellen från sin pneumatiska motsvarighet är frågan om hur man använder en pneumatisk kolv relevant. Operationsprocessen kännetecknas av följande steg:

Se till att tillräcklig mängd vätska fyller tankens kapacitet på kolven. Det kan hällas i ett täppt avloppsrör eller tas ur behållaren.

 1. Genom att lyfta kolven dras vatten och kolven fylls.
 2. I närvaro av VVS övre avloppet är det lämpligt att överlappa, vilket bidrar till skapandet av starkt tryck på blockeringen.
 3. Se till att avloppsventilen är helt stängd med en gummiventil, vilket uppnås genom att utjämna kvaliteten och stramt pressar kanterna på gummimunstycket mot den.
 4. På grund av den kraftiga starka rörelsen trycks kolven in i kolvtanken. När detta inträffar, bildar ett starkt vattenflöde, förstör och transporterar in i avloppslampluggen.
 5. I avsaknad av ett positivt resultat efter en rengöring upprepas manipulationerna igen. Ofta åstadkommes en stor föroreningar genom en eller två sådana förfaranden.

Det antas att användningen av sanitetsplunger är tillrådligt i de fall där blockeringar utlöses av små partiklar av skräp eller fett, såväl som med mindre blockeringar. För stora täppta storlekar, särskilt gamla, kan det hända att det inte går att lösa problemet med att använda en kolv. I det här fallet är det lämpligt att använda andra rengöringsmetoder och aktiviteter. Även den kraftfullaste pneumatiska plungen kan i vissa fall inte ersätta kvalificerad intervention hos en erfaren rörmokare. Därför är valet av rengöringsmetod individuellt. I avsaknad av färdigheter för att utföra sådana manipuleringar är det lämpligt att vädja till specialister.

Vad är en kolv?

Till antalet användbara uppfinningar av mänskligheten bör hänföras till kolven, som blir helt enkelt oumbärlig vid eliminering av kloakblockeringar.

Allmänt koncept och enhet

En plunger är en apparat som är utformad för att göra livet enklare för en person. Huvudsyftet är att rena avlopp från blockeringar. Dess arbetsprincip är att skapa ett vakuum som bidrar till att förorena i avloppet.

Dess fördelar är:

 • Lätt att hantera, kräver ingen speciell kunskap och färdigheter.
 • Verkar verkligen för att eliminera blockeringar.
 • Det är väldigt billigt.
 • Skadar inte VVS.
 • Helt säkert.

Därför ersätter denna enhet ofta dyra kemiska produkter.

arter

En plunger är ett speciellt verktyg som borde vara i varje hem. Beroende på typen av förorening bör olika typer av armaturer användas:

 • Normal kolv - lämplig för att ta bort ett litet blockage i diskbänken eller toaletten. Den består av ett koniskt (eller runt) munstycke av gummi och ett trähandtag som du behöver hålla.
 • Air. Detta alternativ är inbäddat i rörledningen.
 • Pneumatic. Pumpen är liten i storlek och bekväm att använda.

Oftast hittas i hem kolv kolven.

Hur man väljer

På toaletten borde du köpa en separat armatur som inte kommer att användas någon annanstans. För diskbänken i köket och handfat och bad krävs en andra kolv. Vad ska jag leta efter när jag köper?

 • Munstyckets diameter bör vara något större än avloppshålet, så det är nödvändigt att göra mätningar i förväg.
 • Handtagets längd beräknas från rörets längd: från avloppstrattet till sifongen.
 • Det är bättre att välja ett konformat munstycke - det är effektivare än en rund, det skapar ett vakuum.
 • Tveka inte att ta enheten i handen - handen ska vara bekväm.

Om badrumstoppningarna började inträffa hela tiden är det värt att överväga att förvärva ett mer effektivt sätt, till exempel att installera en spiral i toaletten.

Hur man använder

Toaletten är lätt att använda:

 • Fixturen placeras på avloppshålet. Vattnet måste endast täcka dess gummilement.
 • Då behöver du skapa vakuum och släppa ut luften. För att göra detta, trycks på handtaget, munstycket är nedsänkt i vatten och titta - bubblor ska gå.
 • Därefter bör du göra cirka 10 rörelser nere och uppåt, håll trädelen i handen. Genom att trycka på handtaget måste du sträva efter att trycka in gummidelen i dräneringens djup.

Om blockeringen är mycket stark och vattnet i toaletten har stigit till en nivå ovanför gummimunstycket, sprutar vätskan preliminärt med en skänk.

Kolven är ett attribut som är användbart i hushållet och hjälper till att snabbt och enkelt lösa problemet med ett litet blockage.