Takavlopp: gör-det-själv-installation

Under regnarna och under snabba smältning av snö från vattentaket strömmar intensivt, vilket kan orsaka skador på takpannan och avsluta fasaden. Regelbunden exponering av fukt på väggarna, liksom ackumuleringen vid byggnadens grund, provocerar ofta processen att förstöra väggarna och fundamentet. För att undvika sådana problem installeras speciella takavlopp under takets takfot, tack vare vilket regn och smältvatten avleds till en särskild tank eller avloppssystem.

Varianter av dränering

Vattendränering för taksystemet kan ske självständigt eller köpa färdiga element. Krav på återflöde är ganska enkla: rännor för att dränera vatten från taket ska ha tillräcklig styrka, låg vikt, korrosionsbeständighet och ett attraktivt utseende för att inte störa byggets estetiska utseende.

Ebb och flöde för regn och smältvatten kan vara gjorda av metall eller polymermaterial. Följande avloppssystem finns på marknaden idag:

 • Koppar. De är gjorda av kopparplåt med en skyddande beläggning erhållen genom oxidationsmetoden. Produkterna präglas av ett attraktivt utseende och hållbarhet, men kostnaden för sådana gjutstycken är högst.
 • Steel. För tillverkning av begagnat galvaniserat stål med en tjocklek av högst 1 mm. Det galvaniserade skiktet skyddar metallen mot korrosion. Låg tidvatten kan målas med en vattentät lack i vald färg. Produkter med skyddande och dekorativa polymerbeläggningar tillverkas också, vilket förlänger gjutningarnas livslängd och gör att du kan dämpa ljudet av vatten som strömmar in i rännan.
 • Aluminium. De är gjorda av aluminiumplåt med en tjocklek på upp till 1 mm, utrustad med en speciell skyddande beläggning. De kännetecknas av lågvikt och lågtemperaturmotstånd.
 • Plast. Ebbs av olika typer av polymer ser estetiskt tilltalande, är lätta att installera tack vare ett speciellt låsningssystem, är lätta och tysta under drift.

Vid val av dränering beaktas priserna på produkter av olika slag och deras tekniska egenskaper. Plastkarmar är de mest prisvärda, deras installation kan utföras av en icke-professionell.

Produkter från polymerer har en allvarlig nackdel - plastdränering kan brytas av fruset vatten.

Hur man gör dränering

Genom sin konstruktion kan dräneringen vara en halvcirkelrännare eller en rektangulär kanal. Färgen på produkten är bäst att välja att matcha taket eller fasaden - i det här fallet kommer systemet för avledande vatten att vara ett harmoniskt tillskott till husets övergripande utseende.

Takproducenter erbjuder ofta vattenavlopp speciellt konstruerade för installation i kombination med ett tak av en viss färg. Komplett med sugrännor och rör, du kan köpa märkta fästelement, vilket förenklar installationen av systemet. Sådana mönster ser mest fördelaktigt ut.

Om du vill spara pengar kan du göra ebbs för taket med egna händer. Det finns två huvudtekniker för att utföra arbete:

 • Tunnväggigt metallrör, vars diameter är ca 150 mm, krävs för att skära längs axeln, varigenom två spår erhålls. Från akvariet monterat på takrännan.
 • Ett galvaniserat stålplåt av 0,7 mm - 1 mm tjockt används för att använda en maskin för böjning av metallkonstruktioner (eller manuellt med användning av en form av önskad storlek och en hink) för att göra ett rektangulärt tråg.

För att göra en hållbar dränering måste metallrännan behandlas med en korrosionsförening och belagda med ett skyddande och dekorativt lackskikt, välja en färg som passar för byggnadens tak eller väggar. Installation av takrännor utförs med hjälp av speciella fästen.

Beräkning av dräneringsparametrar

Vid beredningsskedet för takets uppläggning är det nödvändigt att beräkna den önskade diametern av dränering - effektiviteten av regn och smältvattenavlägsnande från taket beror på denna parameter. Om rännan inte har tillräcklig bredd eller höjd, kommer vattenflödet att strömma över kanterna, fukt kommer att få på väggarna och grunden för konstruktionen.

Beräkningen baseras på följande data:

 • totala takytan
 • avståndet mellan dräneringssystemet och grindarnas vändpunkter.

  För att få ett effektivt system för vattenavlopp är det viktigt att följa de grundläggande förutsättningarna - dräneringssystemets tåg ska ligga under takrännorna, varje höjd ska ha en eller två utflöden med en sluttning mot dräneringsröret. Gutternas diameter beror direkt på takytan: om takytan är 150 m 2, så är det för avloppssystemet tillräckligt med rännor med en diameter på 100 mm. Vid beräkningen av rännans diameter bör man också beakta klimatförhållandena i området, det genomsnittliga årliga nederbördet.

  För att förhindra bildandet av istappar och is på takets kanter under upptiningstiden rekommenderas att man installerar en särskild värmekabel på takets kant, i avloppssystemets rännor och rör.

  De grundläggande principerna för montering av ebb

  Takavlopp är fastsatt med specialkonstruerade konsoler, som installeras i steg om 50-90 cm. För att säkerställa ett effektivt vattenflöde måste takrännorna monteras med en sluttning mot dräneringsröret. Lutningen ska vara minst två till tre millimeter per rinnande mätare av rännan.

  Med otillräcklig lutning ackumuleras vatten i spåren, vilket leder till isbildning vid negativa temperaturer och bidrar till förekomst av korrosionscentraler i metallkonstruktioner.

  Installering av dränering utförs vid arrangemanget av taksystemet - före läggning av vattentätning, ångspärr och takläggning. Kanten på takskenorna bör falla ungefär i mitten av rännan. Hinkar för dränering är fastsatta längs kanten av kassen till en förstärkt bottenplatta, utformad för att hålla takrännens vikt. Om korset överhänget är litet kan konsolerna monteras direkt på konstruktionens vägg.

  För att möta den nödvändiga lutningen på takrännorna är fästena monterade på en sträng som sträcker sig i önskad vinkel. Efter installationen av konstruktionen är det viktigt att kontrollera dess effektivitet, hälla en stor mängd vatten i rännans övre del. Det ska snabbt gå in i avloppet, inte överlappande över kanterna av rännan.

  Plastrännor, som kan köpas till ett attraktivt pris, förenas med hjälp av speciella fogar, metall kan fästas med hjälp av lödning och nitar. Dricks i en avloppsrör rekommenderas för att skydda gallret för att undvika igensättning med löv och annat skräp.

  För att skapa ett slitstarkt dräneringssystem är det inte bara nödvändigt att ta hand om den korrekta installationen av konstruktionen, utan också att rengöra rännorna och dräneringsrören i rätt tid. Effektivt avlägsnande av regn och smältvatten från taket kommer att förlänga takets och trussystemets driftstid, skydda väggarnas och grunden för byggnaden från förstörelse. Moderna lösningar inom arrangemanget för dränering kännetecknas av enkel installation och estetik.

  Takavlopp: syfte, mångfald, gör-det-själv-installation

  För att förstå om taket är utrustat med vattenavlopp eller ej, är det inte ens nödvändigt att lyfta huvudet uppåt - dess frånvaro kan bestämmas av byggnadens källare, som vanligen är täckt med mossa från fuktig. Dessutom är spår av vatten som strömmar ner från taket också synligt på det blinda området i form av flugtade betongskikt. Jag tror att du förstår hur viktigt takavloppet är.
  Det är rätt - först och främst är att skydda väggarna från att bli våta. Om någon inte vet, blir frysen på vågen, även i sin nedre del, på vintern och samtidigt fuktig i huset. Vidare leder frysning av väggarna, försämringen av bostadsisoleringen och förstörelsen av väggarna - konstanta cykler av frysning och upptining av vätskan i väggarnas porer först till utseendet av små sprickor, då kommer stor gips att falla av och så vidare tills ytorna är fullständigt förstörda. Naturligtvis kan de repareras regelbundet, men varför gör det, om en sådan händelse kan lätt undvikas genom att installera vattenavlopp för taket. Vi kommer att prata om dem i den här artikeln, där vi tillsammans med webbplatsen för House of Dreams kommer att prata om sorterna, syftet och installationen av självdränering på taket.

  Hur man gör avvattning foto

  Takavlopp: sorter och deras egenskaper

  Avloppssystemen är olika och i första hand skiljer sig de i materialet från vilket de tillverkas. Det kan sägas en grundläggande faktor vid val av avloppssystem för taket. Det är han som bestämmer systemets hållbarhet, och det är han som är fullt ansvarig för kvaliteten på vattenavloppet. Moderna tillverkare gör dräneringssystem av två typer av material.

 • Stålplåt. Inuti denna grupp finns det också ett val - det här är helt enkelt galvaniserade vattenutflöden och målade vattenutflöden från samma material. Vad är en annan typ av rör och rännor för vattenflöde kan hänföras till budgetversionen av produkter av denna typ. Jag vill inte säga något dåligt om dem, men de tjänar inte länge (speciellt om installationen, eller snarare deras skärning gjordes felaktigt), är mycket täckt med is på vintern och nästan varje vår, de behöver betjänas. Stärka, rena och så vidare. I princip är hela verksamheten i många avseenden beroende av kvaliteten på dricksproduktionen, men även trots detta är de väldigt långt ifrån plastdräneringssystem.

  Avloppsförzinkade foton

 • Plastdränering för taket. Med dessa avloppssystem är saker inte lika enkla som det kan tyckas vid första anblicken - åtminstone kan denna dränering delas in i två typer. Budgetalternativet, tillverkat av tunna plast- och dräneringssystem av premiumklass, som även med stora temperaturskillnader håller sin form perfekt. Köpa avvattning av plast, vid denna punkt (tjockleken och styvheten på takrännorna) bör uppmärksamma först.

  Tja, i allmänhet, att den andra typen av avloppssystem fungerar och uppfyller sina uppgifter för hundra procent - de skyddar väggarna i byggnaden från vattnet, vilket är vad som krävs av dem. Det enda som bör förstås här är att vi inte är så rika människor att köpa billiga saker, som de säger om och om igen - det är bättre att köpa ett avloppssystem av hög kvalitet en gång och glömma problem med det i minst 20 år.

  Plastdränering för tak

  Avloppsanordning: komponenter och deras syfte

  Varje takavloppssystem består av två huvudelement - det här är takrännor som samlar vatten från takets sluttningar och rör, genom vilka vatten strömmar ner till botten av huset. Förutom dessa två grundelement finns det andra delar som verkar vara hjälp, men systemet kan inte monteras utan dem. Dessa delar av systemet innefattar följande delar.

 • Tratt. De är installerade på takrännorna och är konstruerade för överflöd av vatten från dem i avloppsrören.

  Fotoavloppssystem

  I vissa avloppssystem används i de flesta fall även plast, element som t ex slang och rörkontakt. Med deras syfte är allt extremt enkelt och de används uteslutande för att öka längden på de två huvudelementen i avloppssystemet.

  Installation av dränering på taket: sekvensen och nyanser

  I stort sett är det inte så svårt att montera vattenavlopp för taket med egna händer, som det kan tyckas vid första anblicken - det finns få subtiliteter i det här arbetet och det viktigaste av dem är att observera lutningen på rännan. Det ska riktas mot överflödestratten - om det blir så klart, då till hörnet av byggnaden där avloppsslangen ska installeras. I princip kan denna mycket lutning också riktas i två riktningar från mitten av sluttningen till byggnadens hörn. Så här används metoden för montering av takrännor för en stor takhöjd. Det är med montering av takrännor och installation av takdränering börjar och det görs enligt följande.

 • Till att börja med är de extrema parenteserna installerade - en i botten av dräneringen och den andra på toppen. Det är mycket viktigt att observera lutningen, som ska vara minst en halv tum på varje meter. Det vill säga om du har en längd på 6 meter, ska skillnaden i nivå mellan de övre och nedre hakarna vara minst 3 cm.

  Vattendränering gör-det-själv-foto

 • Då är det lättare - vi sträcker tråden mellan dessa två fästen och i förhållande till den, vid beröring monterar vi alla andra mellanliggande fästanordningar. De placeras i steg om 0,5 meter - var noga med att se till att två fästen monterades vid grindarnas korsning. En av dem stöder en rännan, och den andra, den andra rännan.
 • När alla fästen kommer att vara på plats, kan du installera rännan. Det svåraste här är i två punkter - det här är den rätta dockningen av takrännorna och deras hjälpelement (vatten ska inte strömma in i fogen under rörelsen) och korrekt montering av rännorna. Med sista ögonblicket är allt ganska enkelt - det viktigaste är att följa rännans riktiga orientering. I den meningen att han inte vredes. Om du pratar om dyra plastdränering för taket, tar tillverkaren hand om det här ögonblicket, som i allmänhet och tillförlitligheten i fogen, kan sådana system kallas en konstruktör, som är ganska lätt att montera.

  Installation av dränering på taket foto

 • Tja, den sista punkten i samband med beslutet om hur man gör vattendränering är att installera avloppsrör. Som regel monteras de på ett avstånd av 200 - 300 mm från byggnadens hörn, tydligt på vertikal nivå. Här måste du rita en vertikal linje för att installera rörklämmorna - monteringssteget på klämmorna är 1 m. Den allra första placeras i en höjd av 300 mm från marken - den håller kanten på röret, som ett roterande element sätts på 45 grader. I regel ändras rörets övre del flera gånger - det är nödvändigt för att ansluta avloppsröret med en tratt på rännan. Det är mycket viktigt att använda varv vid 45 grader - de är mindre täppta med löv och annat skräp.

  Takavloppsfoto

  I princip kan detta och allt som sägs om frågan vara avlopp för taket, deras egenskaper och installation. Sammanfattningsvis är det fortfarande att lägga till inte så mycket. Särskilt att säga om ett ögonblick som ett dropp - om taket är täckt med bältros, då kan du inte utan att droppa. I princip, trots det faktum att ett sådant element inte är installerat på ett metallplattak, kommer det heller inte att vara överflödigt.

  Takavlopp: metall, plast, beräkning, gör-det-själv-installation

  Huvudskälet till takets användning i form och design är fukt som orsakas av smältning av snö och regn. När de utsätts är byggnaden föremål för förfall och efterföljande förstörelse.

  För att bevara byggnadens livslängd, installation av vattenavlopp för taket. Ett sådant system kommer att förhindra inträngning av vatten på väggarna och grunden av huset, samt skydda mot vattenackumulering på taket.

  Takavloppstyper

  Takavlopp kan tillverkas själv eller köpa färdiga delar. Deras huvuduppgift är att tömma vatten från takets tak. De måste vara lätta vikt, tillräcklig styrka, attraktivt utseende, korrosionsbeständighet och även kombineras med utseendet på huset.

  För produktion av dräneringssystem användes polymera material och olika metaller.

  Idag kan följande avloppssystem hittas på marknaden:

  • Steel. De producerar stål med en zinkbeläggning. Skikttjockleken överstiger inte en millimeter. Galvaniserat lager förhindrar metallkorrosion. Avlopp kan målas i en vald färg med en vattentät lack. Det finns även ståldränering med en polymerbeläggning, som inte bara fungerar som en skyddande utan också en dekorativ funktion. Denna beläggning ökar livslängden för dräneringssystem och dämpar också ljudet av regnvatten som strömmar in i rännan.
  • Koppar. Sheet koppar med ett speciellt skyddsskikt erhållet genom oxidationsmetoden används för tillverkning. Fördelarna med kopparavlopp innefattar lång livslängd och ett attraktivt utseende. Den största nackdelen är den höga kostnaden.
  • Plast. Avlopp av plast har ett attraktivt utseende, är lätta och skapar dessutom litet ljud under drift. Installation av sådana utflöden utförs ganska enkelt, eftersom de innehåller ett speciellt låsningssystem.
  • Aluminium. För tillverkning av aluminiumplåt med en tjocklek av mindre än en millimeter. Skivor ger en speciell skyddande beläggning. De viktigaste fördelarna - motståndskraft mot låga temperaturer och låg vikt.

  Vid köp av dränering för taket bör hänsyn tas till deras tekniska egenskaper och priser. Plastavloppet har den lägsta kostnaden. Även en icke-professionell kan installera dem.

  Självgjord dränering

  Takavtappning kan ha formen av en halvcirkelformad takruta eller en rektangulär låda. Det är önskvärt att produktens färg sammanfaller med fasadens eller takets färg. I detta fall kommer avloppssystemet att harmoniskt komplettera byggnadens övergripande utseende.

  Tillverkare av takmaterial erbjuder ofta takrännor, speciellt konstruerade för installation i kombination med takbeläggning av en viss färg. Du kan också köpa märkesfasta fästen komplett med rör och rännor. Detta underlättar avsevärt installationen av ett dräneringssystem.

  Takavlopp kan tillverkas av dig själv. I det här fallet kommer det att vara möjligt att spara pengar.

  Det finns följande tekniker för installationsarbetet:

  • Ett tunnväggigt metallrör med en diameter på ca 150 millimeter skärs längs axeln. Resultatet är två tåg från vilka dräneringssystemet körs.
  • Den rektangulära rännan är gjord av en remsa av stålplåt med en zinkbeläggningstjocklek på 0,7-1 millimeter. För dessa ändamål kan du använda en maskin för böjning av metallkonstruktion. Du kan också böja ett stålplåt för hand. För att göra detta behöver du en form av önskad storlek, liksom en hängmall.

  För att dräneringssystemet ska vara länge, är det nödvändigt att täcka metallrännan med en korrosionslösning och applicera sedan en lackbeläggning som utför en dekorativ och skyddande funktion. Färgen på den valda lacken bör kombineras med husets tak eller väggar. Gutters monteras med specialfästen.

  Hur man beräknar dräneringsparametrarna för taket

  Vid beredningsskedet för byggandet av taket beräknas rännans diameter. Denna parameter påverkar effektivt effektiviteten vid avlägsnande av utfällning från byggnadens tak.

  Om rännans höjd eller bredd är otillräcklig, kommer det med stort regn att hälla över kanterna och falla på byggnadens väggar och grund.

  Vid beräkning är det nödvändigt att använda följande data:

  • Avstånden mellan takrännens vändpunkter och avloppssystemet;
  • Takets totala yta.

  För att tillverka ett effektivt dräneringssystem måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Vid varje tak ska sluttningen falla på 1-2 dränering. Samtidigt bör deras sluttning vara i riktning mot avloppsröret.
  • Dräneringståg bör placeras under rännorna.

  Det bör noteras att rännans diameter dräneras direkt beroende på byggnadens takytor. Vid beräkningen av rännans diameter är det också nödvändigt att ta hänsyn till den genomsnittliga årliga nederbördshastigheten och klimatförhållandena i regionen.

  Installation av takavlopp

  Takavlopp är fixerade med specialfästen. De är monterade i steg om 50-90 centimeter. För att organisera en effektiv dränering av nederbörd är det nödvändigt att installera rännor med en lutning i dräneringsrörets riktning. Lutningen ska vara minst 2-3 millimeter per meter av rännan.

  Avlopp bör installeras vid konstruktionen av trussystemet, d.v.s. före installation av ångspärr, vattentätningsmaterial och takläggning. Det bör noteras att kanten på takskenorna överlappar taket bör placeras ungefär i mitten av takrännan.

  Fästena, med hjälp av vilka vattentäkterna är fastsatta, måste monteras på kanten av takets lathing på det förstärkta bottenbrädet. Med en liten kant kan överhängen monteras direkt på byggnadens vägg.

  För att uppfylla den nödvändiga lutningsvinkeln på takrännorna måste du dra åt sladden i önskad vinkel och fästa konsolerna längs den. Efter avslutad installation av strukturen är det nödvändigt att kontrollera dess prestanda. För att göra detta häll en stor mängd vatten i rännans övre del. Vatten ska omedelbart gå in i röret och inte överlappa med rännans kanter.

  Gutters gutter system tillverkat av polymera material är fästa vid varandra genom speciella anslutningar. Nitar och lödning används för att fixa metallrännorna. Det är lämpligt att skydda avloppsröret med ett galler. Annars kan det bli igensatt med löv och annat skräp.

  För att dräneringssystemet ska fungera länge måste du installera det på rätt sätt, samt rengöra rören och rännorna i avloppssystemet i tid.

  Video om hur man installerar dräneringssystem:

  Tak ebbs: vyer, enhet + hur man installerar på egen hand

  Husets tak jämförs ofta med ett paraply: huvudformålet är att skydda mot regn och andra typer av atmosfärisk fukt. Men det finns en stor skillnad, eftersom vätskan flyter som en kontinuerlig vägg från ett paraply i alla riktningar på en gång och från taket på ett modernt hus - endast i några speciellt utsedda områden. Hela hemligheten i dräneringssystemet!

  Och det finns många av deras subtiliteter, för det är viktigt att hela systemet inte bara fungerar, men behöver inte ständigt uppmärksamma sig på grund av störningar. Därför kommer vi i denna artikel att avslöja för dig alla hemligheter: hur man gör ebbs på taket med egna händer så att de har blivit tänkta i varje detalj!

  innehåll

  Vad är ebb i ett bostadshus

  Organisationen av vattendränering från taket i en bostadsbyggnad beror direkt på takets form och

  Ett hus utan organiserad vattenavledning: är det riktigt?

  Kanske har du någonsin tänkt att det är möjligt att göra utan några avlopp alls - hade det inte varit möjligt innan i Ryssland utan dem? Ja, inte bara, jag tränar detta tillvägagångssätt idag!

  Till exempel, om ett hus är byggt strikt i en viss stil, och avloppsrören på den inte kan döljas och inte anpassas till den valda utvändiga konstruktionen på något sätt. I detta fall gör byggarna allt för att regnvatten inte skadar byggnaden.

  För att göra detta är taket byggt så att det har en bred baldakin och står för framsidan av väggen minst en halv meter. Vidare läggs vertikalisolering på grundväggarna, och grunden i sig är en högkällare gjord av material som inte är fuktkrävande, som keramisk plattor eller sten.

  Det andra steget är att skapa en vertikal planering av territoriet så att det finns en märkbar sluttning från huset - så vattnet kommer fritt att tömma från taket och omedelbart lämna grunden för huset.

  Ebb Standard Double Slope Roof

  Standard ebb för taktak består av följande element:

  På de ställen där vattenflödet kommer att vara under stort tryck (oftast under dalen) sätts ett stopp på rännans rännor eller hörn.

  Organisation av vattenavlopp från det platta taket

  Men på taket på ett platthus ser ebben lite annorlunda ut:

  För att ordna dränering av vatten från ett plant tak, är det först utrustat med en parapet med en höjd av 30 till 90 cm, som också fungerar som en barriär. Installera sedan avloppet, i de flesta fall - internt.

  Internt avlopp betraktas som mer tillförlitligt, eftersom Ett sådant system är nästan inte utsatt för atmosfäriska effekter. Installera vattenintagstagen bara på de nedre delarna av taket, vilket är ganska logiskt. Om ditt tak är upp till 150 m 2, lägg sedan två kratrar: en standard med en stigare och en nödsituation som kommer att ta bort vatten genom parapetet.

  Men det är oerhört viktigt att systemet med ebbs från ett plant tak alltid fungerar ordentligt. Och för detta måste ett sådant system vara acceptabelt, d.v.s. skyddad från täppt löv på hösten och snö på vintern. För detta ändamål är en korg fastgjort till kompressionsringen eller flänsen på tratten och värmekablarna läggs. Och i den nedre delen av röret är monterad revision för rengöring och kontroll. Vattnet i sig genom det inre avloppet strömmar in i huvudsamlaren.

  Valet av materialavrinning

  Först måste du bestämma vilket material du vill installera avloppssystemet från:

  Detta är inte att säga att en av dem blir bättre eller sämre. Plast lockar vanligen med överkomlighet och enkel installation, metall - med hållbarhet och tillförlitlighet.

  Men det är nödvändigt att ta hänsyn till, för arrangemanget av dräneringssystemet för huset i den ryska regionen finns det allvarliga krav:

  Ur vilket material vattenavfallssystemet kommer att göras beror dess användbarhet och hållbarhet. Ett kvalitetsavlopp borde fungera ordentligt, även om det är tungt regn och utan stänk på väggarna. Materialet måste vara tillräckligt motståndskraftigt mot vindstötar, svåra frost och snöbelastningar. Låt oss därför ta en närmare titt på fördelarna och nackdelarna med vart och ett av alternativen.

  Moderna metallgjutgods är gjorda av galvaniserat stål, tenn, aluminium, titansink, koppar och metall med polymerbeläggning. De mest prisvärda av dem till priset - tenn och galvaniserat stål, och de är också mindre praktiska, eftersom utsatt för mekanisk skada och korrosion. Vid arbete med sådana element måste du använda mycket tätningsmedel och skydda alla leder, men det kan inte rädda dig från vatten, vilket kommer att frysa i rören och explodera dem. På grund av allt detta dräneras hela drifttiden inte över 15 år. Ett annat galvaniserat stål gillar inte alla eftersom det så småningom blir täckt med vita och rostiga fläckar. Därför är sådant stål skyddat med plast på båda sidor, sådan teknik bidrar till att öka garantiperioden för avloppet upp till 15 år. Och endast i detta fall är stålrännan inte rädd för surt regn, sol eller repor.

  Mycket mer hållbara gjutgods av zink-titan, aluminium och koppar. Dessa deformeras inte ens under allvarlig snöbelastning. Men de väger redan mer, är svåra att installera och mycket belastning på takskenorna. Till exempel är koppar inte bara nöjd med sitt estetiska utseende, men har också höghållfasthetsegenskaper. En separat typ av rännan, som inte är mycket dyrare än zink - från aluzinc. De har ett ganska vackert metalliskt glans- och kristalliseringsmönster, och samtidigt utmärkt korrosion på grund av närvaron av aluminium i den skyddande beläggningen i avloppet. Detta element bildar en stabil oxidfilm på rörens yta.

  Fortfarande en sådan typ av vattenutflöde, som bly. De är anmärkningsvärda för deras utmärkta motstånd mot temperaturförändringar, särskilt skarpa när det finns frost på våren på natten. Samtidigt är blydränering så lätt att montera att den passar för taket av någon komplex konfiguration.

  Men de mest populära är avloppet av plast. De är lätta, praktiska och tysta, och samtidigt mycket billigare, till skillnad från alla andra typer. Plastavlopp är utformade så enkelt att de inte är svåra att installera, till och med helt okunniga personer.

  Du kommer säkert att bli förvånad, men idag produceras även cementrännor och ganska pålitliga! Men de har en betydande nackdel: permanent krympning, vilket kräver konstanta reparationer. Vem köper då avlopp av denna kvalitet? De som vill på allvar spara, eftersom sådana system är billigare än plast.

  Regler för beräkning och utformning av ebb-systemet

  Kompetent installation av ebbs på taket börjar alltid med design och beräkning:

  Först och främst måste du bestämma var exakt det kommer att vara bekvämare att placera avloppssystemet med hänsyn till placeringen av fönster, dörrar och eventuella utskjutande delar av husets arkitektur.

  Men hur man installerar ebb på taket på ett vanligt privat hus, säger vi nu. Så först installera rännan med hänsyn till lutningen till tratten. Detta är 3-5 mm för varje 1 meter:

  Om du inte använder självjusterande takkrokar, trimma enligt denna förspänning:

  Processen med att installera avlopp

  Vi har förberett en hel serie steg-för-steg-illustrationer och masterklasser, så att du kan förstå alla detaljer om installationen av vattenförsörjningssystem för ett dubbelt taktak.

  Steg 1. Tiltdetektering och montering

  Under installationen behöver du två typer av fästen:

  Det finns också flera sätt att säkra krokarna, inte bara med avseende på lutningen:

  Använd krokkroken genom att böja avloppshållaren i rätt vinkel och fäst dem på fronten i rätt ordning, från hörnet. Se till att avståndet mellan parentesen är detsamma, från 50 till 60 cm. Detta avstånd kallas inte bara detta: det här är inte hur du kommer att stöta på ett sådant problem som slingor och utsläpp av hög vind eller snöhatt.

  Gå nu till enhetsrännan. Om det består av flera element, samla dem på marken. Följ anvisningarna nedan:

  • Steg 1. Ange nu positionen för framtida avloppstratt och på båda sidor, på ett avstånd av 15 cm från kanten, montera rännhållarna.
  • Steg 2. Montera rännhållarna på det maximala avståndet från avloppstrattet, med hänsyn till rännans lutning på 0,3%.
  • Steg 3. Montera nu mellanliggande hållare på fronten, mellan vilken det inte får vara mer än 60 cm.
  • Steg 4. Markera platserna för hörnen och rännans ärmar. Montera rännan i hållarna.
  • Steg 5. Sätt in rännans utsprång i rännans främre fläns och vrid sedan rännan tills du hör ett klick.
  • Steg 6. Skär rännan till önskad längd med en hacksåg.
  • Steg 7. Fäst rännan i hållarna. Belägga rännan med ett tunt lager av glider.
  • Steg 8. Installera dränktratten och lägg dess bakkant på rännans bakre fläns.
  • Steg 9. Anslut rännorna med kopplingar. Se till att hållarens avstånd till kanten på kopplingen inte överstiger 15 cm.
  • Steg 10. Fäst hörnen på rännan, sätt in rännans bakre fläns i hörnflänsen och fäst rännans främre fläns i hörnändflänsen.

  Efter det, gå till stubbarna. Sätt åt vänster och höger.

  Och nu - om svårigheterna. Om du inte har möjlighet att sätta avloppsröret direkt ovanför tratten, men borttagningen är liten, upp till 10 cm från trattens mitt till mitten av röret, är det lättast att samla inryckningar. För att göra detta, lägg en en-flared armbåge på trakten dräneringsnippeln, och lägg en dubbel-flared armbåge i sin släta ände.

  Om avståndet mellan centra är mer än 10 cm, måste indrycket monteras från tre element. För att göra detta, sätt in det tvåuttagna grenröret på trattens avloppsanslutning, sätt in ett rörsegment i det, och du bör redan kolla in dubbelrörets grenrör.

  Steg 2. Förberedelse och installation av rännan

  Montera rännan så att den ligger 1 cm under takets nominella linje, och vattnet från dropplinjen kan falla direkt in i den centrala tredjedelen av rännan. För att installera rännan smidigt, använd rörledningen. På platsen där avloppsröret ska fästas i rännan måste du fästa en tratt, göra markeringen och göra det nödvändigt:

  Hålet för metallavloppet är lättast att skära med en borrmunstycke. För att arbeta med en plastrännor behöver du en såg av metall, en handsåg eller en finsågad såg. Skär klippets kanter med ett smaragdpapper eller en fil. Glöm inte att böja kanterna på hålet utåt, så att tratten är mer tillförlitligt ansluten till tråden:

  Här är ett bra praktiskt exempel på hur man gör allt detta med ett plastflöde:

  Steg 3. Anslut takrännorna på olika sätt.

  Före limning av plastspåren måste kanterna av kanterna vara avskalade och behandlade med ett rengöringsmedel. Detta är nödvändigt för att avfetta plasten. Först efter det limet appliceras på insidan av tratten.

  De flesta moderna takrännorna kommer inte att lima, men till ett speciellt lås:

  Och här är installationen av metallavlopp:

  För att ansluta flera rörledningar behöver du kopplingar. När de installeras ska de slitsade uttagen sänkas. Samtidigt lämnas 1 cm mellanrum mellan stoppet på kopplingen och rörets kant. Dessutom lägger en monteringsfäste under varje koppling.

  Och idag utvecklar de sådana dräneringssystem som inte tillåter att det förbättrade flödet av vatten överflödar. Detta ger en speciellt utformad form av rännan med särskild styvhet.

  Den har ytterligare förstyvningar på en gång längs hela längden, som leder flödet av vatten, ökar motståndet mot deformation och förhindrar klibbning av bladen som kullar avloppet. Många moderna takdräneringssystem är gjorda med EPDM gummitätningar. Dessa förseglar alla delar av systemet och påverkar inte gutternas linjära expansion.

  Installera tratten, böj kanterna och fixa locket:

  Självklart kommer ju fler tåg och stigare att vara i ditt dräneringssystem, desto säkrare blir det, men samtidigt blir det dyrare.

  Steg 4. Installation av vertikala element

  Installera ett vertikalt avloppssystem på ett avstånd av 25 cm från marken och 15 cm från blinda området. Till väggen måste du fixa hållarna av rör från denna beräkning: hållaren för varje mätare, så att han var i korsningen av två rör.

  Fix i fasaden av dowel den längden som kommer att vara tillräcklig för byggnadens värmeisolering. Spänn fast klämmorna på klämmorna vid ett maximalt avstånd på 1,8-2 m.

  Placera avloppsrören i klämmorna och anslut dem med en koppling. Dra åt slangklämmorna, men knippa inte röret. Dra rörets nedre ände till en universal sump, för vilken skär ett hål som kommer att vara lika med avloppsrörets diameter.

  För att kringgå några utskjutande delar av byggnaden eller helt enkelt ändra flödesriktningen genom rören, behöver du knä vid 135 °, vinklar 90 ° / 135 ° och 90-150 °.

  Här är hur dessa klämmor ser ut i livet:

  När man monterar rör på väggar av olika material har de egna egenskaper. Så, det är nödvändigt att fästa rören på en tegelvägg med universella klämmor med en skruv med en dowel, som har en längd på 100, 160 eller 220 mm - här beror allt på om det finns isolering i väggen eller inte.

  Men för att fästa röret på en metall eller trävägg, behöver du fästen med en fot. Var och en av dessa fästen ska fästas på väggen med speciella skruvar för metall eller trä.

  Om du ska ta bort vatten från taket direkt i stormavloppssystemet, installera sedan en revision med ett speciellt galler för att samla smuts på rörets nedre del. Ett bra alternativ skulle vara ett universellt stormvatteninlopp som skyddar mot läckage av obehagliga lukt och låga temperaturer. Då i avloppet behöver inte sätta taket, för Det kommer redan att finnas en flyttbar bricka för att samla blad och grenar.

  Förresten kan du i allmänhet vägra vertikala avloppsrör! Idag blir det trendigt att använda kedjor istället för avlopp, som i Japan. De klamrar bara till rännan, och de lägger sig ner. Med rätt tillvägagångssätt blir sådana kedjor en riktig inredning av huset och trädgården.

  Kedjor - endast villkorligt namn. På japanska avlopp har sådana kedjor en komplex rymdform med dekorativa skålar och andra element. Om du gillar denna prestanda, se till att kedjorna är ordentligt anslutna till basen och rännan medan du är så spänd så att du inte flyttar från sida till sida.

  Steg 5. Avloppsskydd

  När ebben är klar kan du dessutom skydda den med ett speciellt nät från smuts och löv:

  Tålamod och anslutning till teknik - och dräneringssystemet i ditt hem kommer att vara professionellt tillförlitligt!

  Takutflöden - 3 mönster och installationstekniker

  Till en oerfaren person kan det tyckas att takkonstruktionen är sekundär, men långt ifrån den. Faktiskt, utan dem kommer det blinda området inte att överleva länge, och grunden kommer gradvis att värmas upp. Låt oss ta en titt på 3 takdräneringssystem, och jag ska visa utövare hur det är monterat med egna händer.

  Huvudelementen i systemet är likartade i alla modeller.

  Tre sorters system

  Vi kommer omedelbart att klargöra, förutom taket i privata hem finns det fortfarande ett storm och avloppssystem för att avlägsna fukt från huset. De är indirekt kopplade till taksystemet, så nu är vi inte intresserade.

  Plast ebb är nu den mest populära. Deras installation är ganska enkel, men om du gör ett misstag med installationsplatsen och is eller snö kommer ner från taket, kommer de helt enkelt att välja dem.

  Installera metallisk glans är inte svårare än plast, men de är en storleksordning starkare och mer hållbar.

  Det finns 4 typer av sådan ebb:

  1. Galvaniserad stål droppar;
  2. Aluminium ebb;
  3. Koppar ebbs;
  4. Titan-zinkgjutning.

  Det mest prisvärda galvaniserade stålet, men det måste endast tas med polymerbeläggning, annars kommer systemet att brinna i 10 år.

  Aluminium, koppar och zink-titan är ungefär desamma i hållbarhet, det börjar vid 50 år, men priset för dessa ebbs är väldigt högt.

  Alternativen här är 2: böj från galvaniserat stål eller montera från plaströr.

  Det är mycket lättare och lättare att arbeta med rör, så jag rekommenderar det, men mer om det senare.

  Subtiliteter och arrangemangsteknik

  I stort sett är det inte så viktigt om du tar plast eller någon typ av metallsystem, det viktigaste är att inte misstas med parametrarna och installationsplatsen. Vi talar om installationen senare, men det här är fallet med parametrarna.

  Systemparametrar

  Systemets huvudparameter kan kallas valet av rännans och avloppsrörets tvärsnitt:

  • För små sluttningar på upp till 70 m² kan små rännor med ett tvärsnitt på 90 mm användas. Tömningsrörets tvärsnitt är 75 mm;
  • På tak med en yta på upp till 150 m² installeras ebb med en 110 mm sektion och rör med en diameter på 100 mm. I privata hus är det maximala snittet för gjutningar 130 mm och för rör 100 mm;

  Det finns också takrännor med en yta på 150 mm, men de installeras huvudsakligen på stora tak av industriella och administrativa byggnader.

  • Längden på en spännvidde får inte överstiga 12 m. Om linjens längd överstiger 12 m, betyder det att 2 avloppståg är installerade på den i olika ändar av spännvidden.
  • Hängningsfästena med upphängning av plastgjutgods överstiger inte 600 mm. Vid installation av metallkonstruktioner kan höjden upp till 1 m.
  • Traktorns installationsplats ligger inte så mycket i systemet. Den kan installeras från någon kant eller i mitten, det viktigaste är att tidvattnet ska monteras med en lutning i förhållande till tratten.

  Maximal belastning på 1 avloppsrör är 12 m lågvatten.

  Så här installerar du en seriedränering

  Skillnaden mellan installationen av plast- och metallsystem är liten. Nästan alla företag som producerar sådana system hävdar att deras produkter är exklusiva och deras installation är speciell. Men från erfarenhet är de inte mycket annorlunda, och eftersom plastsystem är vanligare kommer vi att prata om dem.

  Om taket redan är utrustat, monteras ebben på fronten.

  Den första installationen avloppsröret. Enligt reglerna bör trattets kant vara under den imaginära förlängningen av takplanet med 20 mm.

  Dessutom, om det ska vara vertikalt i rännan från takets klippa, så ska den gå inåt med en tredjedel av rännstorleken.

  De första två hängande fästena skruvas på frontplattan bredvid avloppstrattet.

  Avståndet från tratten till konsolen är 2 cm.

  Standardrännan för avloppssystemet för avloppssystem av detta slag varierar från 2 till 5 cm. Om vi ​​fixar systemet till fronten, måste vi fixa 2 extrema konsoler med nödvändig höjdskillnad och sedan spänna sladden mellan dem och mellanfästena är fästa.

  Eftersom vi arbetar med plast är maxhöjden 60 cm.

  Metallfästen monteras på batten, under takmaterialet. Följaktligen installeras ett sådant system innan montering av takmaterialet.

  Markeringen här är lite annorlunda. Först måste du vikla alla parenteser i en rad.

  Dra sedan en sned linje med en skillnad mellan den första och den sista konsolen på 2-5 cm.

  För att böja metallfästen används vanligtvis en speciell enhet som kallas en bandböjning, den har en sida där en märklinje är monterad på konsolen.

  Krokarna är fastsatta med skruvar till ytterplattorna på batten.

  Plastsystem med temperaturdroppar ändrar sina linjära dimensioner, så att takrännorna enkelt sätts in i slitsens slitsar.

  Under inga omständigheter får du inte lima rännan med en tratt.

  På trappans väggar finns en examen på vilken graderna anges. Rännan installeras med märket av lämplig omgivningstemperatur under installationen.

  För att gå i gutterna mellan dem används en specialplatta med spår, instruktionen är som följer:

  • Skär avdelningen med en hacksåg;
  • Rengör skäret med en kniv;
  • Docka intilliggande sektioner med ett mellanrum på ca 5-7 mm;
  • Lim dockningsplattan från insidan och klistra fast den på takrännorna.

  Såsom visas på bilden, ska dockningsplattans kant inte vara närmare än 10 cm från konsolen.

  Svängelement till takrännorna limmas också. I det här fallet bör det roterande elementets kant inte vara närmare än 4,5 cm från konsolen.

  På stora tak, där det finns 2 avloppståg på kanterna, löser lutningen av spåren från centrum till tågarna.
  I detta fall limmas ändkåporna i ändarna på takrännorna, och takrännorna själva är anslutna med hjälp av speciella kuddar med temperaturutbildning.

  Här är karmarnas kanter inställda enligt temperaturen på luften i skuggan vid installationstillfället.

  Vid installation av plastavloppsrör används en styv limbindning endast på första och sista knäet, alla andra delar av rör och kopplingar kopplas helt enkelt in i spåren.

  Varje del av downspouten är upphängd av 2 fästen som är fästa på väggen med skruvar eller ankarbultar.

  Vissa tillverkare anger en särskild märkning övre och undre fäste.

  Rören själva är fastsatta på konsollen utan lim på klämmorna.

  För att docka angränsande rörsektioner används kopplingar och rörets kant ska inte nå botten av kopplingen med 2 cm.

  För att kompensera för tryck av fallande vatten limes ett knä till röret nedan. Avståndet från knäets kant till marken får inte överstiga en halv meter.

  Det så kallade dropphålet sätts under taket och dess nedre del sänks ned i rännan. Installationen av en sådan anordning är önskvärd men inte nödvändig.

  Några ord om hemlagad

  Hemlagad dränering av avloppsrör ser, för att uttrycka det mildt, inte särskilt respektabelt. Men någonstans i landet eller i ladan är deras användning berättigad. Ofta är dessa ebbs gjorda av rör med en diameter på 100-110 mm. De är monterade på samma sätt, och steg-för-steg instruktioner för tillverkning finns på bilden nedan.

  Hur man gör ebbs av avloppsrör.

  slutsats

  Ovanstående instruktioner testas i praktiken och fungerar bra, videon i den här artikeln visar andra mästers arbete. Om du har några frågor, vänligen skriv i kommentarerna, jag försöker hjälpa.

  Huvudpunkterna för montering av metall och plastgjutgods är likartade.

  Takmontering

  Vacker och snygg fasad, liksom fasta väggar i huset, inte uthärdat av dåligt väder, kan ge ett välutrustat tak. Att det kan skydda strukturen från nederbörd och under lång tid för att bevara sitt ursprungliga utseende, för att skydda materialet mot de skadliga effekterna av väderförhållandena. Speciell uppmärksamhet ges på systemet för att avlägsna överskott av fukt från taket, så installationen av ebbs på taket var, kommer att vara en av prioriteringarna vid byggandet av huset. Hur gör man det för hand? Vi kommer att förstå specifika exempel.

  Takmontering

  Reflux är en rektangulär eller cirkulär rännan belägen under taket.

  Enhet och syfte

  Systemet med regn och smältvatten ebbs representerar en uppsättning element som gör det möjligt att först samla in och ta bort överskottsfuktigheten på en speciellt utformad plats för det - avlopp, avloppsvatten etc. och huvudelementen i strukturen. Om vattnet inte systematiskt tappas ur taket kommer det inte bara att förstöra byggnadens väggskönhet, utan också genom att tränga in i väggens och takets korsning, förstörs byggnaden gradvis.

  Installation av dräneringssystem

  Varning! Tak, inte utrustat med ebbs, kan inte skydda byggnaden från vattnet. Faktum är att i detta fall flyter vätskan slumpmässigt, faller på mauerlat, formar pooler runt strukturen, vilket negativt påverkar grunden och vägarna som omger huset.

  Ebb-systemet består av takrännor som är fästa längs takytorna, som är ansvariga för att samla vätskan från taket. Vidare flyter det uppsamlade vattnet genom tåg i vertikalt anordnade rör som leder till vattensamlingsställen - avloppsvatten, tankar etc.

  Element av utomhusavloppet

  Regnvatten plommon

  Ebbs kan tillverkas av flera material. Var och en av dem har sina nackdelar och meriter.

  Tabell. Materialen som används för tillverkning av gjutgods.

  Plast takavlopp

  Layout av avfall för olika typer av takläggning

  Förberedelse för installation

  Innan installationen av ebben startar är det viktigt att ta hand om förberedelsen av alla nödvändiga verktyg. Installation kan kräva:

  • markeringsverktyg - till exempel en markör;
  • Roulette - brukade göra mätningar;
  • kvadratisk linjal - kan också vara användbar för att teckna markeringar som kräver noggrannhet av vinklar (till exempel vid förkortning av spår).
  • skruvmejsel, borr - för montering av dräneringselement;
  • hacksaw - användbar för att ge strukturelementen av önskad storlek;
  • lång sträng - lämplig för att anpassa konsolhållarna till en viss nivå under fästningen;
  • stegladder - utan det, högst upp i byggnaden blir det väldigt svårt att klättra.

  Minsta verktygssats för installation av gjutstycken

  Det är också nödvändigt att lagra med skruvar, tätningsmedel. Det rekommenderas att arbeta noga, särskilt under taket. Det är bäst om en säkerhetskabel används, men det gäller bara relativt höga byggnader. Det rekommenderas också att bjuda in en assistent som kan stödja byggnadselementen vid rätt tidpunkt eller skicka in något.

  Installation av takrännor

  Arbetet med installation av ebb kan göras när som helst på året. Om systemet inte är monterat korrekt fungerar det emellertid inte. Det är nödvändigt att följa installationsanvisningarna så att allt visade sig som det ska. I allmänhet kan alla som har åtminstone några byggverktyg klara av installationen av ebb. Installationen av hela systemet börjar alltid med installation av takrännor.

  Steg 1. Det första steget är märkning och fixering av rännhållarens hakar. Steget mellan dem ska vara ca 60-90 cm. Om det överstiger de angivna parametrarna, kommer ebbet inte att stå emot snödrycket under vintersäsongen och bryta. Samtidigt är krokarna monterade så att de ger en viss lutning av rännan - annars kommer inte vatten att strömma längs det eller gör det väldigt dåligt och ackumuleras i rännan. Höjden på avloppet bör vara minst 0,5 cm per meter längd. Det beaktas också att takets kant ska hänga ca 5 cm ovanför rännan i framtiden. De första och sista hållarna ska förskjutas vertikalt i förhållande till varandra med 5 cm med en maximal upptagslängd på 10 m.

  Installerade rännhållare

  Steg 2. Innan du fixerar håller du ut och den vertikala förskjutningen som krävs för korrekt installation beaktas.

  Korrekt märkning av hållare

  Steg 3. Gångarna på avloppet är monterade längs takets takflottar med hjälp av fästen eller krokar. Fästning av långa hållare är gjord på spånskivorna eller på takbommen före montering av takbeläggningen. För krokar skapas små spår med en bredd och längd som är lämplig för hållarens fästplats. Kroken själv är skruvad på trädet med skruvar eller bultar.

  Skapa spår för långa hållare

  Montering lång hållare

  Om taket är fullt monterat, används kompakta eller korta hållare som också sitter fast på skruvarna på fronten.

  Montering kort hållare

  Tips! Hållare långa har större tillförlitlighet jämfört med kompakt, de kan tåla ganska tung belastning.

  Steg 4. Först är de första och sista hållarna fixade i systemet. Sedan dras en sträng mellan dem, vilket hjälper dig att navigera när du installerar efterföljande hållare. Och innan du sätter fast resten av krokarna, är det nödvändigt att se till att hörnen är installerad horisontellt. Om detta inte är fallet måste nivån beaktas vid tillämpning av markeringen. För att bestämma horisonten användes byggnivån.

  En sträng dras mellan hållarna.

  Steg 5. På varje sida av traktens fästpunkt, som dränerar vatten från avloppet till avloppet, måste hållare också fästas. De är fixerade ungefär 150 mm på båda sidor av dränktrattens installationsplats.

  Steg 6. Installationen av vattentunnlarna börjar. Deras nummer måste strikt definieras. Vid beräkning av belastningen på systemet är det nödvändigt att komma ihåg att ett avloppsrör, som kommer att anslutas till takrännorna med hjälp av tåg, måste ta in en vätska från ett område av högst 120 m 2 av takets sluttning mot horisonten och högst 10 m längd enda rännan. Det är med dessa värden att märkningen av tågens installationsplatser är gjord.

  Avloppsröret kommer att anslutas till takrännorna med hjälp av tåg.

  Steg 7. Skapandet av hål i spåren för montering av tåg. För detta ändamål placerar installationen avloppstågarna på rännan med hjälp av en hacksåg för att skära ett rund eller V-formigt hål med en diameter av 10-11 cm.

  Ett hål skärs i rännan.

  Steg 8. Hålets kanter i rännan är något böjda utåt.

  Hålets kanter är böjda

  Steg 9. Trakten sätts på platsen som valts och prepareras på rännan, fästs med en sida i låset på yttersidan, liksom med hjälp av klämmor som är böjda inuti rännan.

  Klämmorna är böjda inuti rännan

  Steg 10. Installera ändkåporna på avloppet. De är monterade på de delar av rännan som kommer att betraktas som terminal så att vatten inte strömmar ut på denna plats, det vill säga på ändarna av rännan som inte har anslutningar till andra delar av ebbsystemet. Innan du monterar foget för tillförlitlighet behandlad silikon tätningsmedel.

  Installera ändkåpan

  Kepsen är belagd med silikon tätningsmedel

  Tips! Det är möjligt att fästa kontakten tätt mot slutet med en gummihammare för att klämma fast eller skruva fast den med en självgängande skruv.

  Steg 11. Efter monteringen kan avrinningsområdena installeras på den plats som är avsedd för dem. För att göra detta läggs rännan i kroken så att dess kant ligger inuti hållarens lock.

  Steg 12. Sammankopplade hörn av rännorna är fasta med en speciell spärrklämma.

  Steg 13. Sambandet mellan de enskilda spåren för att öka den totala längden produceras från början till slutet genom användning av speciella kontakter. Typiskt har dessa kontakter en speciell (vanligtvis gummerad) packning, vilket säkerställer anslutningens täthet och tillförlitlighet. Mellan vattendena, vars kanter ligger på detta element, bör det vara ett avstånd på 3-4 mm.

  Speciella kontakter används för att docka takrännorna.

  Installation av avfallsrör

  Efter att rännorna har installerats för att samla vätskan från taket, installeras avloppsrör och sätts till vattentanken.

  Steg 1. Den nödvändiga längden av avloppsröret bestäms, vilket borde vara sådant att rännorna med armbågen och armbågen på vätskeutloppet är anslutna till varandra. En hacksåg hjälper till att skära rören för att ge dem önskad längd. Generellt bör röret vara av sådan längd att den slutliga böjningen, som befinner sig vid rörets utlopp, ligger på ett avstånd av 20 cm från marken eller blindområdet. Annars kommer stänk av spilld vätska att sprida sig i alla riktningar.

  Steg 2. Rörhållare är monterade på byggnadens vägg. De är monterade så att röret tar strikt vertikalt läge eller har en mycket liten lutning. Avståndet mellan de enskilda fästena ska vara ca 2 m, men samtidigt borde ett rör hållas av två hållare.

  Avstånd mellan innehavare

  Steg 3. Fästbeslag utförs med hjälp av pålitliga metallfästen. Först installeras fästena vid fogarna - till exempel vid korsning av röret med böj- eller anslutningsröret på toppen. Vidare är röret självt fastsatt på de installerade fästena.

  Fästet är fäst med skruvar

  Steg 4. Alla element i avloppet är anslutna. För detta ändamål är avloppsröret, rörets böjning, anslutningsröret (om nödvändigt), böjningen av avloppet ansluten.

  Anslutning av tömningselement

  Steg 5. Designen är i nivåjustering, först efter det att anslutningsröret är anslutet till rännens tratt.

  Röret går ihop med trattgången

  Varning! Avloppsrör bör installeras ungefär var 5-6 m längd på takets kant för att effektivt avlägsna vatten. Det är också bäst att se till att de ligger i hörn av byggnaden, särskilt för hus med komplex geometri.

  Video - Installation ebb

  Ytterligare information

  Efter installationen kan ebbets arbete kontrolleras genom att man kör ett stort flöde av vatten genom systemet. Vid denna tidpunkt kan du omedelbart identifiera läckage, om några, samt se hur effektivt systemet hanterar avlopp. Om brister identifieras är det bättre att fixa dem omedelbart, inte skjuta upp tills senare, tills systemet är i drift.

  Fel vid montering av takrännan

  Avlägsnandet av regnvatten görs bäst i specialtillverkade spår som leder till avloppssystemet. Kan även installeras under avloppsrör och uppsamlingsbehållare. Vatten som samlas på detta sätt kan vara användbart för trädgårdsarbete och andra behov.

  I allmänhet bör uttagsplatserna placeras så att de inte stör rörelsen inom husets territorium, och också att vattnet som strömmar genom rören inte skadar växterna planterade runt. Vid kraftiga regn kan vätskeflöden orsaka irreparabel skada på gröda.

  Avtappas från avloppsrör

  För att undvika svåra situationer, rekommenderas att regelbundet inspektera avloppssystemet för skador och funktionsfel. Defekter, märkta omedelbart och inte springa, är mycket lättare att fixa än de som har funnits länge och gradvis eroderar och förstör armbågar ännu mer.

  För installation av ebb-kranar kommer det att ta lite erfarenhet av att äga ett byggverktyg, önskan och kunskapen om hur allt arbete görs i etapper. I allmänhet är det inget svårt här, men du bör ändå inte försumma en noggrann studie av instruktionerna. Det är ofta för svårt att rätta till misstag som görs omedvetet.